Giá trị của đời sống Thánh Hiến với sự tiến triển của sự thánh thiện trong Giáo hội

Thứ tư - 03/04/2019 20:45 193 0
Việc liên kết các lời khuyên Phúc Âm với các Bí Tích Thánh Tẩy, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh cho thấy giá trị thiết yếu của đời sống thánh hiến đối với sự thăng tiến sự thánh thiện của Giáo Hội.
Giá trị của đời sống Thánh Hiến với sự tiến triển của sự thánh thiện trong Giáo hội

1. Nhiều lần trong những bài huấn giáo trước đây, tôi đã nói về “các lời khuyên Phúc Âm”, mà trong đời sống thánh hiến được diễn tả thành “các lời khấn” – hoặc ít là các lời cam kết – khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Các lời khấn này sẽ mang đầy đủ ý nghĩa trong bối cảnh của một cuộc đời dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với Đức Kitô. Từ “hoàn toàn” (totaliter) do thánh Tôma Aquinô sử dụng để xác định giá trị thiết yếu của đời tu, thật là súc tích biết bao ! “Đức thờ phượng là một nhân đức nhờ đó con người dâng lên cái gì đó để thờ phượng và phụng sự Thiên Chúa. Vì thế những người hiến thân hoàn toàn để phụng sự Chúa qua việc dâng hiến chính mình cho Chúa như của lễ toàn thiêu đáng được gọi là phượng sĩ theo nghĩa chuyên môn”[1]. Đây là một khái niệm kín múc từ truyền thống các Giáo phụ, cụ thể là thánh Hiêrônimô[2] và thánh Grêgôriô Cả[3]. Công Đồng Vaticanô II trích dẫn thánh Tôma Aquinô và nhận như đạo lý của mình, nói về “sự thánh hiến cho Thiên Chúa” thân tình và hoàn hảo, như là việc triển khai sự thánh hiến của Bí Tích Rửa Tội trong bậc tu trì, nhờ những sợi dây ràng buộc của các Lời khuyên Phúc Âm[4].

2. Cần lưu ý rằng trong sự thánh hiến này, bước đầu tiên không phải là sự cam kết về phía con người. Sáng khởi đến từ Đức Kitô, Người yêu cầu một hợp đồng tự do ưng thuận đi theo Người. Chính Người chiếm hữu con người và”thánh hiến” họ.

Theo Cựu Ước, chính Thiên Chúa thánh hiến những con người và đồ vật để thông truyền cho họ cách nào đó, sự thánh thiện của Ngài. Điều này không nên hiểu theo nghĩa là Thiên Chúa thánh hoá con người từ bên trong (lại càng không thể hiểu như thế về các đồ vật), nhưng theo nghĩa là Ngài chiếm hữu và dành riêng họ ra để phục vụ trực tiếp cho Ngài. Những đồ vật “thánh” được dành riêng vào việc thờ phượng Chúa, cho nên chúng chỉ có thể được sử dụng trong phạm vi đền thờ và phụng tự mà thôi, chứ không được dùng vào chuyện phàm tục. Đó là sự thánh thiêng gán cho các đồ vật mà bàn tay phàm tục không được phép chạm tới[5]. Còn về phía dân Israel, họ trở nên dân “thánh”, là “sở hữu của Chúa” (“segullah” = kho tàng riêng của nhà vua), và vì thế mang đặc tính thánh thiêng (x. Xh 19,5 ; Đnl 7,6 ; Tv 135,4, vv). Để thông truyền với “segullah” ấy, Thiên Chúa đã chọn “những phát ngôn viên”, “những người của Thiên Chúa”, “các ngôn sứ”, những kẻ lên tiếng nhân danh Ngài. Ngài đã thánh hoá họ (về phương diện luân lý) nhờ mối tâm giao và tình bằng hữu đặc biệt mà Ngài đã dành riêng cho họ, thậm chí một số người trong những nhân vật đó được mang tư cách là “bạn của Chúa” (x. Kn 7,27 ; Is 41,8 ; Gc 2,23).

Nhưng không có một người nào, không có một vật nào hoặc thể chế nào có khả năng nội tại để thông truyền sự thánh thiện của Thiên Chúa cho con người, dù là cho những người đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đây có lẽ là một điều hết sức mới mẻ của Phép Rửa Kitô giáo, bởi vì nhờ bí tích này mà các tín hữu có được “tâm hồn được tẩy sạch” (Dt 10,22) và từ nội tâm họ “được tẩy rửa, được thánh hoá, được nên công chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô và nhờ Thần Khí của Thiên Chúa chúng ta” (1Cr 6,11)

3. Yếu tố thiết yếu của Luật Tin Mừng là ân sủng, nghĩa là một sức mạnh của cuộc sống đem lại ơn công chính hoá và cứu độ, như thánh Tôma đã giải thích[6] dựa theo thánh Augustinô[7]. Đức Kitô đã chiếm hữu con người từ bên trong bằng Phép Rửa, trong đó Người khai mạc công cuộc thánh hoá, bằng việc “thánh hiến họ”, và gợi lên trong họ nhu cầu đáp trả ; chính Người ban ân sủng giúp họ có khả năng đáp trả tuỳ theo khả năng tâm thể lý, tinh thần và luân lý của đương sự. Quyền năng chủ tể của Người được thể hiện nhờ ân sủng trong việc thánh hiến, không làm suy giảm chút nào sự tự do đáp trả lời mời gọi, cũng như không làm nhẹ giá trị và tầm quan trọng của sự dấn thân về phía con người. Điều ấy trở nên hiển nhiên cách riêng trong lời mời gọi thực hành các lời khuyên Phúc Âm. Lời kêu gọi của Đức Kitô mang kèm theo ân sủng nâng cao con người, ban cho họ những khả năng ở hệ cao cấp hơn để tuân theo các lời khuyên này. Điều này có nghĩa là trong đời sống thánh hiến đã diễn ra một cuộc phát triển nhân cách con người. Nhân cách này không bị đè bẹp, nhưng được nâng cao và trân trọng do ân huệ của Thiên Chúa.

4. Người nào chấp nhận lời mời gọi và đi theo các lời khuyên Phúc Âm thì đã thực hiện một hành vi nền tảng của tình yêu đối với Chúa, như đọc thấy trong Hiến chế Lumen Gentiumsố 44 của Công Đồng Vaticanô II. Các lời khấn của tu sĩ có mục tiêu là thể hiện chóp đỉnh của tình yêu : một tình yêu hoàn toàn dành cho Đức Kitô dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, và nhờ Đức Kitô mà tiến dâng lên Chúa Cha. Đó là giá trị của hiến lễ và thánh hiến của việc khấn dòng, được xem như một “baptismus flaminis” (Phép Rửa bằng lửa) trong truyền thống Kitô hữu Đông Phương và Tây Phương, xét vì “con tim của một con người được Chúa Thánh Thần thúc đẩy để tiến đến chỗ tin vào Thiên Chúa, yêu mến Ngài và ăn năn thống hối vì tội lỗi của mình”[8].

Trong tông thư Redemptionis donum tôi đã trình bày ý tưởng về một thứ Phép Rửa mới : “Sự khấn dòng, – như tôi đã viết -, đặt nền tảng trên Bí tích Thánh Tẩy, là “một sự mai táng” mới trong cái chết của Đức Kitô : mới, bởi sự ý thức rõ rệt và sự lựa chọn ; mới, bởi sự “hoán cải” không ngừng. “Một sự mai táng trong cái chết” như thế làm cho con người “đã được mai táng với Đức Kitô”, bước đi với Đức Kitô trong một “đời sống mới”. Chính trong Đức Kitô chịu đóng đinh mà sự hiến thánh rửa tội cũng như sự tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm tìm được nền tảng tối hậu của mình : sự tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm, theo lời Công Đồng Vaticanô II, “cấu thành một sự hiến thánh đặc biệt”. Nó vừa là sự chết vừa là sự giải thoát. Thánh Phaolô viết : “Anh em hãy kể mình như đã chết đối với tội” ; nhưng đồng thời, Người cũng gọi cái chết đó là “sự giải thoát khỏi làm nô lệ cho tội”. Nhưng nhất là sự tận hiến tu trì, đặt nền tảng trên Bí Tích Thánh Tẩy, tạo nên “một đời sống mới cho Thiên Chúa trong Đức Kitô” (HA số 7).

5. Đời sống này lại càng hoàn hảo hơn nữa và thu hoạch được nhiều hoa trái ân sủng của Bí Tích Thánh Tẩy (x. LG 44) bởi vì sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô đã thủ đắc được trong Bí Tích ấy, nay được phát triển thành một cuộc kết hợp hoàn hảo hơn. Thật vậy, điều răn yêu mến Chúa với tất cả tâm hồn, được đặt ra cho những ai chịu Phép Rửa, nay được tuân giữ trọn vẹn với tình yêu dành trót cho Thiên Chúa nhờ các lời khuyên Phúc Âm. Đó là một “sự thánh hiến đặc biệt” (DT 5), một sự thánh hiến chặt chẽ hơn để phụng sự Thiên Chúa với “danh hiệu mới mẻ và đặc biệt” (HT 44) ; một sự thánh hiến mới, chứ không thể được xem như ám tàng hay hệ quả của Bí Tích Thánh Tẩy. Bí Tích Thánh Tẩy không nhất thiết bao hàm định hướng sống độc thân và từ bỏ sở hữu của cải dưới hình thức của những lời khuyên Phúc Âm. Trái lại, trong sự thánh hiến tu trì, ta thấy có một lời kêu gọi vào một lối sống, bao hàm ân huệ của một đặc sủng độc đáo không được ban cho hết mọi người, như Chúa Giêsu đã khẳng định khi nói về sự độc thân tự nguyện (x. Mt 19.10-12). Vì thế sự thánh hiến tu trì là một hành vi tối thượng của Thiên Chúa, Đấng tự do lựa chọn, kêu gọi, mở ra một con đường, tuy là liên kết với sự thánh hiến của Bí Tích Thánh Tẩy nhưng cũng khác biệt với nó nữa.

6. Một cách tương tự, có thể nói rằng việc tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm triển khai hơn nữa sự thánh hiến do Bí Tích Thêm Sức gây ra. Đó là một ân huệ mới của Chúa Thánh Thần được trao ban để sống đời Kitô hữu cách tích cực bằng sự dấn thân chặt chẽ vào việc hợp tác và phục vụ Giáo Hội, cùng với các lời khuyên Phúc Âm, để trổ sinh những hoa trái của sự thánh thiện và tông đồ, ngoài những đòi hỏi của sự thánh hiến của Bí Tích Thêm Sức. Bí Tích Thêm Sức – đặc tính chiến đấu và tông đồ Kitô giáo kèm theo – cũng nằm tận gốc rễ của đời sống thánh hiến.

Trong chiều hướng này, thật là xác đáng khi xét những hiệu quả của Bí Tích Thánh Tẩy và Thêm Sức trong sự thánh hiến do việc chấp nhận các lời khuyên Phúc Âm, và lồng đời sống tu trì, tự bản chất là một đặc sủng, vào nhiệm cục bí tích. Một cách tương tự, ta có thể nhận xét rằng đối với các linh mục dòng, Bí Tích Truyền Chức Thánh cũng sinh hoa trái trong việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm, bởi vì nó đặt ra yêu sách phải thuộc về Chúa cách chặt chẽ hơn. Các lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục nhằm thực hiện cách cụ thể yêu sách đó.

7. Việc liên kết các lời khuyên Phúc Âm với các Bí Tích Thánh Tẩy, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh cho thấy giá trị thiết yếu của đời sống thánh hiến đối với sự thăng tiến sự thánh thiện của Giáo Hội. Vì thế tôi muốn kết luận với lời mời gọi cầu nguyện – cầu nguyện thật nhiều – để xin Chúa luôn ban ơn đời sống thánh hiến mỗi ngày một nhiều hơn cho Giáo Hội mà chính Ngài đã muốn và đã thiết định là “thánh thiện”.

———————

[1] Thánh Tôma, Summa theologiae, II-II, q. 186, a. 1. Chú thích của người dịch. Trong tiếng Việt, từ “tu sĩ” gợi lên tư tưởng khổ chế (tu sửa); trong tiếng latinh, tính từ “religiosus” được móc nối với danh từ religio và được thánh Tôma  giải thích như là nhân đức thờ phượng. Ý nghĩa của “tu sĩ” (hay “phụng sĩ”) được tìm thấy nơi việc dâng hiến trót đời để phụng sự Thiên Chúa.
[2] x Thánh Hiêrônimô, Epist. 125, ad Rusticum
[3] x. Thánh Grêgôriô Cả, Super Ezechielem, hom. 20
[4] x. Lumen gentium, 44
[5] Ví dụ, Hòm bia Giao ước hay những chén thánh của Đền thờ Giêrusalem, bị vua Antiokhô Epiphanê làm cho nhơ uế B như đọc thấy trong 1Mcb 1,22
[6] x. Thánh Tôma, Summa theologiae, I-II, q. 106, a. 2
[7] x. Thánh Augustinô, De spiritu et littera, c. 17
[8] Thánh Tôma, Summa theologiae, III, q. 66, a. 1l.

Tác giả bài viết: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Nguồn tin: Những Bài Giáo Huấn Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Đời Thánh Hiến - Catechesis:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
 • Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
 • Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.
  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
   25/05/2019 21:04

  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế

  Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Môsê không?
 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập33
 • Thành viên online1
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm28
 • Hôm nay9,528
 • Tháng hiện tại279,507
 • Tổng lượt truy cập5,273,286
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Urbi et Orbi 27/03/2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây