Đức khiết tịnh trong mối hiệp nhất phu thê giữa Đức Kitô và Hội Thánh (2)

Thứ tư - 03/04/2019 20:45 626 0
Theo Công Đồng Vaticanô II, trong các lời khuyên Phúc âm, hồng ân quý giá “sự tiết độ hoàn hảo vì Nước Trời” trổi vượt hơn hết : hồng ân của Thiên Chúa “được Cha ban cho một số người (x. Mt 19,11 ; 1Cr 7,7), để họ dễ dàng hiến mình cho Thiên Chúa với con tim không chia sẻ (x. 1Cr 7,32-34) trong bậc đồng trinh và độc thân Y dấu chỉ và động lực của đức ái, và như nguồn mạch đặc biệt sinh nhiều ơn ích thiêng liêng trong thế giới”[1].
Đức khiết tịnh trong mối hiệp nhất phu thê giữa Đức Kitô và Hội Thánh (2)

1. Theo Công Đồng Vaticanô II, trong các lời khuyên Phúc âm, hồng ân quý giá “sự tiết độ hoàn hảo vì Nước Trời” trổi vượt hơn hết : hồng ân của Thiên Chúa “được Cha ban cho một số người (x. Mt 19,11 ; 1Cr 7,7), để họ dễ dàng hiến mình cho Thiên Chúa với con tim không chia sẻ (x. 1Cr 7,32-34) trong bậc đồng trinh và độc thân Y dấu chỉ và động lực của đức ái, và như nguồn mạch đặc biệt sinh nhiều ơn ích thiêng liêng trong thế giới”[1].

Truyền thống thường nói đến “ba lời khấn” – khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục -, và bắt đầu trình bày từ đức khó nghèo như là dứt bỏ những thiện hảo bên ngoài, được xếp vào một bậc thang thấp hơn so với những thiện hảo của thân xác và của linh hồn[2]. Trái lại, Công Đồng đặt lời khấn “khiết tịnh thánh hiến” trước hai lời khấn kia[3], bởi vì coi đó như là sự cam kết tất yếu cho hàng ngũ đời thánh hiến. Cũng chính lời khuyên Phúc Âm này chứng tỏ cách hiển nhiên hơn, quyền năng của ân sủng nâng cao tình yêu lên trên những xu hướng tự nhiên của con người.

2. Nét cao cả thiêng liêng của đức khiết tịnh được nêu bật trong Tin Mừng, bởi vì chính Chúa Giêsu đã cho thấy giá trị của con đường độc thân. Theo thánh Mátthêu, Chúa Giêsu đã khen ngợi sự độc thân tự nguyện sau khi khẳng định sự bất khả phân ly của hôn nhân. Bởi vì Đức Giêsu đã ngăn cấm người chồng ruồng rẫy vợ mình, các môn đệ đã phản ứng lại : “Nếu chồng phải xử sự như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn”. Chúa Giêsu đã gán cho câu nói “thà đừng lấy vợ” một ý nghĩa cao siêu hơn khi trả lời rằng : “Không phải ai cũng hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người là hoạn nhân vì từ lòng mẹ đã sinh ra như thế ; có những người là hoạn nhân vì bị người ta hoạn ; và có những người là hoạn nhân do họ tự ý sống như thế vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu” (Mt 19,10-12).

3. Khi khẳng định rằng có thể hiểu được con đường mới mẻ mà Đức Giêsu và các môn đệ đã thực hành, và có lẽ con đường này gây cho nhiều người xung quanh ngạc nhiên hoặc thậm chí chỉ trích nữa, Người sử dụng một hình ảnh từ một sự kiện đã được biết đến, đó là điều kiện của những “hoạn nhân”. Có thể những người này phải chịu như thế do khiếm khuyết bẩm sinh, hoặc vì bị phẫu thuật ; nhưng ngay lập tức Người thêm rằng còn có một hạng người mới nữa – do Người đặt ra ! – đó là “hoạn nhân vì Nước Trời”. Đó là một sự quy chiếu minh bạch về sự lựa chọn mà Người đã làm và đã gợi ý cho những người môn đệ thân tín. Theo luật Môsê, những hoạn nhân bị khai trừ ra khỏi việc phụng tự (Đnl 23,2) và hàng tư tế (Lv 21,20). Một sấm ngôn trong sách ngôn sứ Isaia đã loan báo sự chấm dứt việc khai trừ ấy (Is 56,3-5). Chúa Giêsu mở ra một viễn tượng còn mới mẻ hơn nữa : sự tự ý chọn lựa “vì Nước Trời” của một tình trạng bị coi như bất xứng với con người. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không có ý nói đến sự yêm hoạn về thể lý, điều mà Giáo Hội chẳng bao giờ cho phép, nhưng Người muốn nói đến sự tự ý từ bỏ những quan hệ tình dục. Như tôi đã viết trong Tông huấn Redemptionis donum đây là một “từ bỏ, phản ánh mầu nhiệm Núi Sọ, để tìm gặp lại mình cách trọn vẹn hơn trong Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh ; từ bỏ để nhận ra nơi Người mầu nhiệm sâu thẳm của con người, và xác nhận điều ấy qua đường lối của tiến trình lạ lùng mà Y thánh Tông Đồ viết : ‘dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong chúng tôi ngày càng đổi mới’ (2Cr 4,16)” (số 10).

4. Đức Giêsu biết rõ những giá trị mà những người sống độc thân suốt đời phải từ bỏ : trước đó không lâu, Người đã khẳng định các giá trị ấy khi nói về hôn nhân như là một sự kết hợp, mà Thiên Chúa là chủ chốt, và vì vậy sự kết hợp này không thể bị phá vỡ. Sự độc thân có nghĩa là khước từ những điều thiện hảo gắn liền với đời sống hôn nhân và gia đình, nhưng vẫn quý trọng những giá trị chân chính của nó. Sự khước từ nhằm đạt đến sự thiện hảo lớn hơn, những giá trị cao hơn, được tóm lại trong một thuật ngữ rất đẹp của Tin Mừng là “Nước Trời”. Việc trao hiến toàn thân cho Nước Trời biện minh và thánh hoá sự độc thân.

5. Đức Giêsu lưu ý rằng cần phải có ánh sáng thần linh thì mới có thể “hiểu” được con đường độc thân tự nguyện. “Không phải tất cả mọi người đều hiểu”, câu nói này có nghĩa là không phải tất cả đều “có khả năng” tiếp thu ý nghĩa của nó, chấp nhận nó và đem ra thực hành. Ơn hiểu biết và quyết định chỉ được ban cho một số người mà thôi. Đây là một đặc ân được ban cho họ vì một tình yêu lớn lao hơn. Vì thế đừng ngạc nhiên nếu nhiều người không hiểu được giá trị của độc thân thánh hiến, không được lôi cuốn, và cũng thường khi không biết trân quý nó. Điều này có nghĩa là có những khác biệt về đường đi, đặc sủng, chức năng, như thánh Phaolô đã nhìn nhận và ao ước cho hết mọi người được chia sẻ lý tưởng sống trinh khiết. Thật vậy, Người viết : “Tôi ước muốn mọi người đều như tôi ; – và Người nói thêm – nhưng mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này, người thế khác” (1 Cr 7,7). Vả lại, như thánh Tôma nhận định “từ tính da dạng của các hàng ngũ mà Giáo Hội nên xinh đẹp”[4].

6. Về phía con người, cần có một hành vi ý chí đắn đo cân nhắc, ý thức về sự ràng buộc và về đặc ân của độc thân thánh hiến. Đây không chỉ là kiêng cữ đơn giản cuộc sống hôn nhân, cũng không phải là sự tuân thủ máy móc và hầu như thụ động những luật lệ do đức khiết tịnh đặt ra. Việc khước từ mang một khía cạnh tích cực ở chỗ dấn thân hoàn toàn cho Nước Trời, bao hàm một sự gắn bó tuyệt đối với Thiên Chúa “Đấng được yêu mến trên hết mọi sự” và với việc phụng sự vương triều của Ngài. Vì thế việc lựa chọn phải được suy xét thật kỹ lưỡng, xuất phát từ một quyết định chắc chắn, có ý thức và trưởng thành trong thâm tâm con người.

Thánh Phaolô nói lên những đòi hỏi và những thuận lợi của sự dâng hiến cho Nước Trời : “Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa : họ tìm cách làm đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời : họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời : họ tìm cách làm đẹp lòng chồng” (1Cr 7,32-34). Thánh Tông đồ không có ý kết án bậc sống hôn nhân (x. 2Tm 4,1-3), cũng không “đưa ra một sợi dây ràng buộc” ai, như người đã nói (1Cr 7,35) ; nhưng do kinh nghiệm thực tế được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, người nói và khuyên nhủ “để mong tìm lợi ích cho anh chị em Y chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co” (ibid.). Đó cũng là mục đích của các “lời khuyên Phúc Âm”. Trung thành với truyền thống của các lời khuyên Phúc Âm, Công Đồng Vaticanô II cũng khẳng định rằng sự khiết tịnh là “một phương tiện hữu hiệu nhất được ban tặng cho các tu sĩ để có thể cống hiến cách quảng đại cho việc phụng sự Chúa và hoạt động tông đồ” (DT 12).

7. Những chỉ trích về “độc thân thánh hiến” luôn luôn được lặp đi lặp lại trong lịch sử, và Giáo hội đã nhiều lần nhắc nhở phải chú ý về sự trổi vượt của bậc sống tu trì dưới khía cạnh này : chỉ cần nhắc lại ở đây tuyên ngôn của Công Đồng Trentô[5] được Đức Giáo Hoàng Piô XII trích dẫn trong thông điệp Sacra virginitas vì giá trị mang tính cách huấn quyền của nó[6]. Điều ấy không có nghĩa là trùm một bóng tối lên trên bậc sống hôn nhân. Ngược lại, cần phải đặt trước mắt những điều khẳng định trong sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo : “Cả hai, Bí Tích Hôn Phối và đời sống Khiết tịnh vì Nước Trời, đều phát xuất từ Đức Kitô. Người mang lại ý nghĩa cho cả hai lối sống này và ban ân sủng cần thiết để có thể sống đúng theo thánh ý Người. Việc quý trọng sự Khiết Tịnh vì Nước Trời và ý nghĩa Kitô giáo của Hôn Nhân là hai điều không thể tách rời nhau được, và chúng hỗ trợ lẫn cho nhau”[7]

Công Đồng Vaticanô II căn dặn rằng để chấp nhận và tuân giữ lời khuyên Phúc Âm khiết tịnh và độc thân thánh hiến, đòi hỏi “một sự trưởng thành cần thiết về tâm lý và tình cảm” (DT 12). Sự trưởng thành này là cần thiết. Vì thế để trung thành bước theo Đức Kitô, cần có những điều kiện như sau : tín thác vào tình yêu của Chúa và kêu cầu tình thương của Ngài do ý thức về sự yếu đuối của con người ; thái độ khôn ngoan và khiêm tốn ; và nhất là một cuộc sống kết hợp chặt chẽ với Đức Kitô.

Điểm cuối cùng, chìa khoá của tất cả đời sống thánh hiến, là bí quyết trung thành với Đức Kitô như lang quân duy nhất của linh hồn và lẽ sống duy nhất của chúng ta.

————————–

[1] Hiến chế Lumen gentium, 42.

[2] x. Thánh Tôma, Summa theologiae, II-II, q. 186, a. 3.

[3] Hiến chế Lumen gentium, 43; Sắc lệnh Perfectae caritatis, 12,13,14.

[4] Thánh Tôma, Summa theologiae, II-II, q. 184, a. 4.

[5] x. Denzinger-Schoenmetzer, 1810.

[6] x. AAS 46 (1954), 174.

[7] GLHTCG 1620; x. Tông huấn Redemptionis donum, 11.

Tác giả bài viết: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Nguồn tin: Những Bài Giáo Huấn Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Đời Thánh Hiến - Catechesis:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh viêm phổi COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại đa số các quốc gia, nhất là tại châu Âu và châu Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. Toà Giám mục Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
 • Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
  Tập Tin Mục vụ số 01 - tuần từ 29/3-05/4/2020
   28/03/2020 09:52

  Tập Tin Mục vụ số 01 - tuần từ 29/3-05/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 01 CN 29/3 – 05/4/2020 . Tuần V Mùa Chay A.
 • Thông Báo Số 2 - HƯỚNG DẪN MỤC VỤ và PHỤNG VỤ trong thời gian dịch bệnh do Vi-rút Covid-19
   28/03/2020 09:04

  Thông Báo Số 2 - HƯỚNG DẪN MỤC VỤ và PHỤNG VỤ trong thời gian dịch bệnh do Vi-rút Covid-19

  Tòa Giám mục phát hành Thông báo số 2 này để xin các Cha, các giáo xứ và cộng đoàn kích hoạt mạnh mẽ những hướng dẫn đã tiên liệu trong Thông báo số 1, đồng thời thực hiện một số giải pháp cụ thể được đề nghị thêm sau đây:
  Mừng Lễ Thánh Cả Giuse
   19/03/2020 21:27

  Mừng Lễ Thánh Cả Giuse

  Giáo Hội luôn giới thiệu về thánh cả Giuse, người thợ mộc làng Na-da-rét, là một con người âm thầm, lặng lẽ nhưng “hương thơm” của ngài nức tiếng gần xa.
 • Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Họ Hùng Vương Giáo xứ Chính Tòa
   13/03/2020 22:12

  Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Họ Hùng Vương Giáo xứ Chính Tòa

  Mừng lễ kính Thánh Đa Minh Cẩm, một trong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Giáo họ Hùng Vương thuộc Giáo xứ Chính Tòa, Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng nhận ngài làm bổn mạng và đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng thánh quan thầy.
 • Lời Nguyện Tắt Trong Cơn Dịch Bệnh Covid -19
   09/03/2020 07:28

  Lời Nguyện Tắt Trong Cơn Dịch Bệnh Covid -19

  Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 đã lan rộng tới hàng trăm quốc gia trên thế giới. Người Công giáo được mời gọi dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết. Sau đây là lời nguyện tắt do ĐGM.Gp.Lạng Sơn Cao Bằng soạn thảo.
  Mùa Chay Thánh
   27/02/2020 21:53

  Mùa Chay Thánh

  Bắt đầu Mùa Chay thánh, tại nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo Phận Lạng Sơn – Cao Bằng đã long trọng cử hành Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro.

 • Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
 • Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
 • Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.
  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
   25/05/2019 21:04

  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế

  Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Môsê không?
 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập21
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm13
 • Hôm nay9,646
 • Tháng hiện tại49,803
 • Tổng lượt truy cập5,329,030
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây