Đời sống thánh hiến phục vụ Giáo hội

Thứ tư - 03/04/2019 20:29 155 0
Giáo Hội “bảo vệ và nâng đỡ đặc tính riêng biệt của mỗi dòng tu” (HT 44), và “không chỉ phê chuẩn việc khấn dòng như là một bậc sống theo Giáo Luật, nhưng qua việc cử hành phụng vụ, Giáo Hội còn trình bày việc khấn dòng ấy như một bậc sống cung hiến cho Thiên Chúa Y kết hiệp sự tận hiến của họ vào hy lễ Thánh Thể” (HT 45).
Đời sống thánh hiến phục vụ Giáo hội

1. Công Đồng Vaticanô II nhấn mạnh đến chiều kích Giáo hội của các lời khuyên Phúc Âm (GH 44). Chính Đức Giêsu, trong Tin Mừng, cho thấy rằng mục tiêu của các lời kêu gọi vào đời thánh hiến là thiết lập vương quốc : sống độc thân tự nguyện là vì Nước Trời (x. Mt 19,12) và sự từ bỏ tất cả để theo Thầy được giải thích bởi “Nước Thiên Chúa” (Lc 18,29).

Đức Giêsu đặt ra mối tương quan rất chặt chẽ giữa sứ vụ mà Người trao phó cho các tông đồ và sự đòi hỏi phải bỏ tất cả mọi sự để theo Người : những hoạt động thế tục và tài sản của họ (ta idia) như đọc thấy trong Lc 18,28. Ông Phêrô biết rõ điều đó ; vì thế ông tuyên bố với Đức Giêsu nhân danh các tông đồ khác : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28 ; x. Mt 19,27).

Điều mà Đức Giêsu đòi hỏi các tông đồ thì Người cũng yêu cầu với những ai, trải nhiều thời đại của lịch sử Giáo Hội, chấp nhận đi theo Người trong đời sống tông đồ trên con đường các lời khuyên Phúc Âm : trao dâng toàn bản thân, tất cả sức lực để mở mang Nước Trời trên trần gian. Trong công cuộc mở mang đó, Giáo Hội mang trách nhiệm chính yếu. Cần nói rằng, theo truyền thống Kitô giáo, mục đích của ơn thiên triệu không bao giờ chỉ là thuần túy thánh hoá bản thân. Trái lại, một sự thánh hoá chỉ nhằm riêng cho bản thân mà thôi thì sẽ không phải là chân thực, bởi vì Đức Kitô đã liên kết chặt chẽ giữa việc nên thánh và đức ái. Vì thế ai muốn thánh hoá bản thân thì phải lồng trong bối cảnh dấn thân phục vụ cho đời sống và sự thánh thiện của Giáo Hội. Cũng thế, cuộc đời thuần tuý chiêm niệm cũng mang một chiều hướng Giáo hội, như chúng ta đã thấy trong bài huấn giáo trước đây.

Vì thế, theo Công Đồng, các tu sĩ có trọng trách và nghĩa vụ phải “làm việc trên khắp mặt đất” (HT 44) để củng cố và mở rộng vương quyền của Chúa Kitô. Trong muôn vàn hình thức phục vụ mà Giáo Hội đang cần, luôn có chỗ cho tất cả mọi người : và mỗi người thánh hiến có thể và phải dấn thân với tất cả sức lực mình trong công trình xây dựng và bành trướng vương quyền Chúa Kitô trên mặt đất, tuỳ theo khả năng và đặc sủng được ban cho mình, trong sự hài hoà khéo léo với sứ vụ của mỗi hội dòng.

2. Hoạt động truyền giáo nhắm đặc biệt tới việc mở mang vương quyền Chúa Kitô (x. GH 44). Trên thực tế, lịch sử xác nhận rằng các tu sĩ đã nắm một vai trò quan trọng trong việc mở rộng công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Được kêu gọi và khấn hứa dâng hiến toàn thân, các tu sĩ biểu hiện lòng quảng đại của họ khi miệt mài loan báo Tin Vui về Thầy và Chúa của mình khắp mọi nơi, đến tận những miền xa xăm nhất, giống như các tông đồ xưa kia. Bên cạnh những Hội Dòng, trong đó chỉ một số phần tử được dành cho hoạt động truyền giáo cho lương dân, có những Hội Dòng khác được thành lập với mục đích là loan báo Tin Mừng cho các dân tộc không hoặc chưa lãnh nhận Tin Mừng.

Như thế bản tính truyền giáo của Giáo Hội đã trở nên cụ thể trong một “ơn gọi đăc biệt”[1], và được tác động vượt ra ngoài biên cương địa lý, dân tộc, văn hoá, “đến khắp cõi địa cầu” (cf. Mc 16,15).

3. Sắc lệnh Perfectae caritatis của Công Đồng Vaticano II nhắc nhớ rằng :”Trong Giáo Hội có rất nhiều dòng giáo sĩ và giáo dân, dấn thân làm những việc tông đồ khác nhau tuỳ theo ơn Chúa ban” (DT 8). Chính Chúa Thánh Thần phân phát các đặc sủng tuỳ theo những nhu cầu gia tăng của Giáo Hội và thế giới. Không thể không nhận thấy trong sự kiện này những dấu chỉ rõ ràng nhất của lòng quảng đại của Thiên Chúa, gợi hứng và thúc đẩy lòng quảng đại của con người. Thực sự cần phải vui mừng khi dấu chỉ này xảy ra thường xuyên, như trong thời đại chúng ta, chính vì nó cho thấy rằng ý nghĩa của sự phục vụ Nước Thiên Chúa và sự phát triển của Giáo hội đã được mở rộng và đào sâu. Theo giáo huấn của Công Đồng, hoạt động của các tu sĩ, dù trên bình diện tông đồ trực tiếp hoặc trên bình diện công tác bác ái, đều không gây chướng ngại cho việc nên thánh, nhưng góp phần làm phát sinh sự nên thánh, bởi vì nó triển khai tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, và làm cho người làm việc tông đồ được chia sẻ ân sủng mà Thiên Chúa ban cho những kẻ tiếp nhận ơn ích của hoạt động ấy.

4. Nhưng Công Đồng thêm rằng tất cả hoạt động tông đồ phải được linh hoạt bởi sự kết hiệp với Đức Kitô, điều mà các tu sĩ cần nhắm tới do bản tính của việc tuyên khấn. “Toàn thể cuộc đời tu trì của họ phải thấm nhuần tinh thần tông đồ, và toàn thể hoạt động tông đồ phải được linh động nhờ tinh thần tu trì” (DT 8). Trong Giáo Hội, những người thánh hiến phải là kẻ tiên phong chứng tỏ mình chống cự cơn cám dỗ hy sinh cầu nguyện cho hoạt động. Họ có nhiệm vụ cho thấy rằng hoạt động múc lấy kết quả tông đồ phong phú từ đời sống nội tâm chất chứa đức tin và cảm nghiệm thần linh, như thánh Tôma nói : “ex plenitudine contemplationis[2](tràn ra từ sự chiêm niệm)

Vấn đề dung hoà giữa hoạt động tông đồ và cầu nguyện đã được đặt ra nhiều lần trong các thế kỷ qua cũng như trong ngày nay, đặc biệt nơi các Dòng đan tu. Công Đồng đã tuyên dương “định chế của đời sống đan tu qua bao thế kỷ đã tạo được nhiều công nghiệp hiển hách trong Giáo Hội và cộng đồng nhân loại” (DT 9). Công Đồng nhìn nhận có nhiều khuynh hướng khác nhau về “nhiệm vụ chính của các đan sĩ” : việc “phụng sự Thiên Chúa cao cả, tuy khiêm tốn nhưng cao quý trong khuôn khổ đan viện” có thể diễn tả qua sự chuyên chăm việc phụng vụ trong đời sống ẩn dật, hoặc đảm nhận “một vài công tác tông đồ hay bác ái Kitô giáo” (DT 9).

Rộng hơn nữa, Công Đồng yêu cầu tất cả các Hội Dòng hãy biết thích nghi tương xứng các kỷ luật và tục lệ cho hợp với những đòi hỏi của công tác tông đồ của mình, tuy nhiên cần lưu ý đến “nhiều hình thức khác nhau của đời tu trì hoạt động tông đồ” (DT 8), và do đó đến tính cách khác biệt và nhu cầu “sử dụng những phương tiện khác nhau để nâng đỡ đời sống của các phần tử phụng sự Chúa Kitô hợp với mục đích của mỗi hội dòng” (DT 8). Ngoài ra, trong công cuộc thích nghi này, không bao giờ được quên rằng trước hết đó là công trình của Chúa Thánh Thần, và vì thế cần phải ngoan ngoãn lắng nghe Ngài trong khi tìm kiếm các phương tiện hoạt động hữu hiệu hơn, phong phú hơn.

5. Vì những đóng góp phong phú này của các tu sĩ vào việc khuếch trương và củng cố vương quyền của Chúa Kitô, bằng lời cầu nguyện và bằng hoạt động, tuỳ theo sự khác nhau về ơn gọi và đặc sủng, cho nên – Công Đồng nói – Giáo Hội “bảo vệ và nâng đỡ đặc tính riêng biệt của mỗi dòng tu” (HT 44), và “không chỉ phê chuẩn việc khấn dòng như là một bậc sống theo Giáo Luật, nhưng qua việc cử hành phụng vụ, Giáo Hội còn trình bày việc khấn dòng ấy như một bậc sống cung hiến cho Thiên Chúa Y kết hiệp sự tận hiến của họ vào hy lễ Thánh Thể” (HT 45).

Cách riêng, theo Công Đồng, Đức Thánh Cha nhìn đến thiện ích của các hội dòng dòng và của các thành viên của họ “để đáp ứng cách hữu hiệu hơn nhu cầu của toàn thể đoàn chiên Chúa” : đặc ân miễn trừ được lồng trong viễn tượng này, nhờ đó mà vài hội dòng được lệ thuộc trực tiếp vào quyền Giáo hoàng. Sự miễn trừ không chuẩn cho cho các tu sĩ khỏi “kính trọng và vâng lời các Giám Mục” (GH 45). Đặc ân chỉ có mục đích duy nhất là bảo đảm khả năng hoạt động tông đồ nhằm đem lại lợi ích cho toàn thể Giáo Hội. Vì đời thánh hiến nhằm phục vụ Giáo Hội cho nên nó được đặc biệt điều động cho những mối quan tâm và chương trình của Đức Thánh Cha, thủ lãnh hữu hình của Giáo Hội hoàn vũ. Ở đây chiều kích Giáo Hội của đời sống thánh hiến đạt tới chóp đỉnh không chỉ theo hệ trật của Giáo Luật nhưng hệ trật tinh thần : lời khấn vâng phục của tu sĩ đối với thẩm quyền của Giáo Hội được cụ thể hoá qua việc tuân phục vị đã được đặt làm Đại diện Chúa Kitô.

———————-

[1] x. Gioan Phaolô II, Redemptoris missio, 65.

[2] Summa theologiae, II-II, q.188, a. 6; III, q. 40, a. 1, ad 2.

Tác giả bài viết: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Nguồn tin: Những Bài Giáo Huấn Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Đời Thánh Hiến - Catechesis:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
 • Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
 • Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.
  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
   25/05/2019 21:04

  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế

  Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Môsê không?
 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm23
 • Hôm nay6,916
 • Tháng hiện tại242,420
 • Tổng lượt truy cập4,980,843
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Truyền Chức Lm-Pt
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây