Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn

Thứ ba - 25/09/2018 08:54 1.052 0
Alleluia, alleluia! – Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. – Alleluia. 
Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn

 BÀI ĐỌC I: Cn 30, 5-9

“Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu có: xin chỉ ban cho con ăn dùng vừa đủ”.

Trích sách Châm Ngôn.

Mọi lời Thiên Chúa như luyện trong lửa, là thuẫn che chở kẻ nương tựa vào Người. Ngươi chớ thêm điều gì vào lời Chúa, kẻo ngươi bị trách cứ và bị coi là kẻ gian dối. Con xin Chúa hai điều này và xin đừng từ chối trước khi con chết: Xin hãy loại xa con sự giả trá và lời gian dối. Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu có: xin chỉ ban cho con ăn dùng vừa đủ: kẻo khi no đầy, con bị mê hoặc mà chối Chúa rằng: Chúa là ai? Hoặc vì túng thiếu con đi ăn trộm và làm ố danh Thiên Chúa của con. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 118, 29. 72. 89. 101. 104. 163

Đáp: Lời Chúa là đèn soi tỏ dưới bước chân con (c. 105a).

Xướng: 1) Xin đưa con xa cách con đường gian dối, và rộng tay ban luật pháp của Ngài cho con. – Đáp.

2) Đối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn. – Đáp.

3) Thân lạy Chúa, cho tới đời đời kiếp kiếp, lời Chúa vẫn còn đó như cõi trời cao. – Đáp.

4) Con kiềm hãm con xa mọi điều gian ác, để giữ trọn những lời răn dạy của Ngài. – Đáp.

5) Nhờ huấn lệnh Ngài con trở nên minh mẫn, bởi thế con ghét mọi đường lối gian tà. – Đáp.

6) Con ghét và ghê tởm điều gian dối, con yêu chuộng luật pháp của Ngài. – Đáp.

ALLELUIA: 1 Ga 2, 5

Alleluia, alleluia! – Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 9, 1-6

“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người bảo các ông rằng: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ”. Các ông liền đi rảo khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

25/09/18 – THỨ BA TUẦN 25 TN

Lc 8,19-21

NGHE LỜI CHÚA VÀ THỰC HÀNH

“Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)

Suy niệm: Đức Ma-ri-a “đang đứng bên ngoài,” bị tách biệt khỏi nhóm các môn đệ đang ngồi thật an bình chung quanh Chúa Giê-su để nghe Ngài giảng dạy. Thế nhưng, Mẹ không đứng bên ngoài một mình mà đứng cùng với các anh em của Chúa Giê-su. Mẹ cũng không bất ngờ khi nghe Chúa Giê-su, con của Mẹ, nói những lời như thế. Hơn một lần – trong đền thờ khi Chúa Giê-su lên mười hai tuổi (Lc 2,49); tại tiệc cưới Ca-na (Ga 2,4) – Mẹ đã nghe Chúa nói: phải vượt qua mối quan hệ theo “huyết nhục” để trở thành “mẹ và anh em của Chúa Giê-su” qua việc “nghe và thực hành Lời của Thiên Chúa”. Và nhất là Mẹ đã không chỉ “lắng nghe và suy niệm trong lòng” cho riêng mình; Mẹ còn dẫn đưa người thân của mình đến với Chúa Giê-su để cũng trở thành người thân trong gia đình của Thiên Chúa, như Mẹ đã làm tại tiệc cưới Ca-na: “Ngài bảo gì, các anh hãy cứ làm theo” (Ga 2,5).

Mời Bạn: Dường như những lo toan cho cuộc sống đã làm cho tôi ít để tâm đến Lời Chúa, dù vẫn nghe Lời Chúa nhưng ít khi đem ra thực hành. Nếu chính tôi không dành một khoảng lặng cho Chúa, làm sao đời sống của ta được thống nhất, làm sao có được an bình thật sự?

Sống Lời Chúa: Dù cuộc sống của bạn có bận rộn thế nào đi nữa, bạn cũng tìm cho được ít phút dành riêng cho Chúa để nghiền ngẫm lại Lời Chúa bạn đã nghe.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lắm lúc con thấy cuộc sống xung quanh con thật xô bồ, ồn ào và trống rỗng. Xin giúp con có được những khoảng thời gian trầm lắng bên Chúa, để kín múc lấy sức mạnh từ Lời Chúa, hầu nội tâm con được vững vàng giữa bao thách đố của cuộc đời.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

26 THÁNG CHÍN

Được Vững Mạnh Nhờ Việc Đặt Tay

Bí tích Thêm Sức mà chúng ta lãnh nhận làm cho mối quan hệ của chúng ta với chân lý Phúc Âm thêm vững chắc hơn. Chúng ta trở nên trưởng thành trong Đức Kitô. Chúng ta đã nhận hiểu chân lý này. Giờ đây chúng ta hãy ước ao được vững mạnh hơn trong chân lý ấy. Cùng với Giáo Hội, chúng ta hãy đến với Thần Chân lý, hầu đức tin mà chúng ta tuyên xưng có thể khắc sâu trong tâm hồn chúng ta. Ước gì đức tin ấy được khẳng quyết mạnh mẽ trong mọi việc làm và lời nói của chúng ta.

Phép Rửa là một bí tích với biểu hiệu nước. Phép Rửa được thực hiện qua việc tẩy rửa cơ thể, tượng trưng cho năng lực tha tội và biến đổi con người đang ở trong tình trạng nô lệ tội lỗi trở thành con cái Thiên Chúa. Dầu thánh hiến hay dầu thánh là bí tích của những ai vốn nhận biết Đức Kitô và bây giờ tiến tới làm chứng cho Đức Kitô như các Tông Đồ đã làm sau ngày lễ Ngũ Tuần.

Đó là lý do tại sao trong Nghi Thức Thêm Sức có việc giám mục đặt tay trên đầu. Ngài trao ban bí tích này bằng việc xức dầu Thánh trên trán chúng ta. Giám mục là chủ sự lễ nghi Thêm Sức bởi vì ngài có ơn gọi đặc biệt – trong Đức Kitô – đối với toàn thể giáo dân trong giáo phận của ngài. Ngài được kêu gọi để làm mục tử chăn dắt các tín hữu của ngài trong tư cách là người tiếp tục sứ vụ đã được bắt đầu từ các Tông Đồ.

– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

NGÀY 26/9

Thánh Cosma và Thánh Đamianô, tử đạo

Cn 30, 5-9; Lc 9, 1-6.

LỜI SUY NIỆM: “Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.”

            Trước khi Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng. Chúa đã tập họp các ông lại, để nhận năng lực và quyền phép của Người, cùng những lời căn dặn cần thiết cho sứ vụ: trước khi lên đường, trên đường đi và cả khi đến nơi. Trong sứ vụ phải liên kết việc rao giảng và việc chữa lành với nhau, giúp cho người đón nhận sứ điệp được an tâm và tin tưởng.

            Lạy Chúa Giêsu. Xin cho các sứ giả của Chúa ngày hôm nay cũng biết trang bị cho mình hành trang gọn nhẹ, và đặt trọn niềm tin vào Chúa quan phòng để khỏi phải lệ thuộc vào của cải vật chất của thế gian.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

Gương Thánh Nhân

NGÀY 26-09 THÁNH COSMA VÀ THÁNH ĐAMIANÔ – TỬ ĐẠO

Theo truyền thuyết thánh Cosma và Damianô là hai anh em sinh đôi. Sinh tại Ả rập. Các Ngài sớm mồ côi cha. Mẹ các Ngài là một góa phụ nhân đức, đã không tiếc gì để giáo dục con cái về trí thức và đạo đức. Bà gửi hai con theo học ở Syria. Tại đây Cosma và Damianô nổi tiếng là lương thiện, vô vị lợi và trong trắng. Nhiệt thành với đức tin, các Ngài dự tính học nghề thuốc. Khoa này vào thời ấy bị coi rẻ. Nhưng các Ngài tin rằng khi chữa lành thể xác con người các Ngài có thể góp phần vào việc chữa trị tật bệnh linh hồn.

Thiên Chúa đã chúc lành cho dự tính của các Ngài và ban cho các Ngài được thông thạo về nghề thuốc. Chữa bệnh hoàn toàn miễn phí, các Ngài càng ngày càng trở nên danh tiếng vì những cuộc chữa lành nhờ lời cầu nguyện. Những cuộc chữa lành lạ lùng này lôi cuốn được nhiều người, kể cả các lương dân đến với các Ngài. Tuy nhiên, chính vì tiếng tăm lừng lẫy này đã đưa tới cái chết vì đạo của các Ngài.

Các hoàng đế Điôclêtianô và Maximianô quyết tận diệt Kitô gióa, đã sai tổng trấn Lysias đến Ege để ép buộc các Kitô hữu phải dâng hương tế thần. Ai không tuân lệnh sẽ bị sát hại. Các lương dân tố cáo với quan tổng trấn rằng có hai người rất thạo nghề thuốc nhưng lại là thù địch chí tử của các thần minh. Nếu họ tiếp tục hành nghề các đền thờ sẽ trống vắng và cả nước sẽ theo Kitô giáo hết. Nghe tin này quan tổng trấn truyền bắt giam hai Ngài. Sau khi bắt các Ngài phải dâng hương tế thần mà không được, ông ra lệnh hành hạ các Ngài. Nhờ ơn Chúa, hai thánh Cosma và Damianô đã nhẫn nại chịu đựng, lại còn tỏ ra hân hoan nữa. Quan lính trói các Ngài rồi bỏ xuống biển, nhưng các thiên thần đã đến tháo cởi xiềng xích và cứu các Ngài bình an vô sự.

Nghe tin này, quan tổng trấn truyền lập giàn thiêu. Nhưng giữa ngọn lửa cháy bừng, hai thánh nhân vẫn không hề hấn gì. Cuối cùng quan tổng trấn ra lệnh xử trảm. Hai thánh Cosma và Damianô khẩn khoản nài xin Chúa thương nhận lễ dâng của các Ngài. Lần này nhưng Ngài được nhận lời. Sau những nhát chém đầu tiên, đầu các Ngài lìa xác và nhận phúc tử đạo.

Danh tiếng của hai thánh Cosma và Damianô lan tràn khắo Giáo hội vì những cuộc chữa lành bệnh tật các Ngài thực hiện. Hoàng đế Justinô I khuyến khích lòng sùng kính hai thánh nhân. Một nguyện đường được xây dựng ở Aege miền Cilicia để ghi nhớ nơi các Ngài chịu chết vì đạo. Tại Roma, Đức Symmachô (498 – 514) xây nguyện đường. Đức Felix IV (526 – 530) xây một đại giáo đường kính các Ngài.

Cùng với thánh Luca, hai thánh Cosma và Damianô được đặt làm thánh bổn mạng các y sĩ và các nhà giải phẫu.

(daminhvn.net)

+++++++++++++++++

26 Tháng Chín

Xin Ðược Ðánh Giày 

Một linh mục thuộc giáo phận New York bên Hoa Kỳ chuyên lo mục vụ cho các tù nhân đã kể lại kinh nghiệm như sau:

Một hôm, người được mời đến thăm một thanh niên da đen sắp sửa bị đưa lên ghế điện vì đã giết người bạn gái của mình. Như thường lệ, mỗi khi gặp một tử tội sắp bị hành quyết, vị linh mục thường khuyên nhủ, giải tội và trao ban Mình Thánh Chúa.

Sau khi đã nhận lãnh các bí tích cuối cùng, người thanh niên da đen bỗng trầm ngâm suy nghĩ như muốn nói một điều gì rất quan trọng. Cuối cùng, với tất cả cố gắng của một người biết mình sắp sửa lìa cõi đời này, anh ta mới thốt lên với tất cả chân thành:

“Thưa cha, con đã làm hư hỏng cả cuộc đời. Con chưa hề học được một điều gì hữu ích ngoài một điều duy nhất: đó là đánh giày.. Xin cha cho con được phép đánh bóng đôi giày của cha. Như thế, con hài lòng vì nhận được sự tha thứ của Chúa, bởi vì con không biết làm gì để tạ ơn Chúa trước khi con gặp lại người bạn gái của con trên Thiên Ðàng”.

Và không đợi cho vị linh mục trả lời, người thanh niên đã cúi gập người xuống và bắt đầu đánh bóng đôi giày của vị linh mục… Cử chỉ ấy khiến cho vị linh mục nhớ lại hình ảnh của người đàn bà đã quỳ gối bên chân Chúa Giêsu, đổ dầu trên đầu, trên chân của Ngài và dùng tóc của bà để lau chân Ngài. “Tội của con dù có nhiều đến đâu cũng được tha thứ, bởi vì con đã yêu nhiều”.

Theo quan niệm công bình và thưởng phạt của chúng ta, kẻ có tội ắt phải đền tội. Tòa án của loài người thường cân lường tội trạng của người có tội để tìm ra một hình phạt cân xứng.

Chúng ta không thể áp dụng một thứ cán cân như thế vào trong mối tương quan giữa tội lỗi của chúng ta với sự công thẳng của Thiên Chúa. Nơi Thiên Chúa chỉ có một trái cân duy nhất: đó là lòng nhân từ. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và muốn phủ lấp tất cả tội lỗi của chúng ta bằng lòng nhân từ vô biên của Ngài.

Do đó, khi nói đến ăn chay đền tội, chúng ta không thể cân lường tội lỗi của chúng ta để rồi tìm ra một lượng đền tội cho cân xứng. Có hy sinh nào tương xứng được với tội trạng của chúng ta? Có án phạt nào cân xứng với sự xúc phạm của chúng ta?

Thiên Chúa không chờ đợi nơi chúng ta điều gì khác hơn bằng chính Tình Yêu của chúng ta. Với tình yêu, thì dù một cử chỉ nhỏ mọn cũng trở thành một lễ dâng đẹp lòng Chúa. Những gì chúng ta dâng lên Chúa, không phải là của cải chúng ta có, những bố thí chúng ta làm cho người khác, những khổ chế chúng ta tự áp đặt cho bản thân… mà chính là lòng yêu mến của chúng ta.

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Tư Tuần 25 TN2

Bài đọcProv 30:5-9; Lk 9:1-6.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đức tính cần có của người rao giảng Tin Mừng.

Hai hành trang cần thiết nhất trong cuộc đời là Lời Chúa và đức tin, và hai hành trang này bổ xung cho nhau. Lời Chúa soi sáng và làm cho đức tin ngày càng thêm vững mạnh. Đức tin làm cho con người hiểu thấu đáo Lời Chúa hơn, và nhất là dám hy sinh để Lời Chúa được lan tràn cho mọi người.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Hiểu chính xác Lời Chúa và tin tưởng hòan tòan nơi Thiên Chúa.

1.1/ Không được tự tiện thêm bớt Lời Chúa:

Kinh Thánh không dễ hiểu. Khi gặp những vấn nạn khó hiểu, thay vì phải cầu nguyện và tìm tòi nghiên cứu, con người thường có hai khuynh hướng: hoặc thêm ý của mình vào làm để cho vấn đề dễ hiểu hơn hoặc tự ý đục bỏ những gì không hiểu hay không thích. Người Hồi Giáo cũng tin Cựu Ước, nhưng chỗ nào không muốn tin thì tự ý đục bỏ; họ lấy lý do vì người Do-Thái ghét họ nên cho thêm vào. Thế kỷ 20 có nhóm mệnh danh là Jesus Seminar, khi gặp đọan Kinh Thánh khó hiểu hay mâu thuẫn giữa các Thánh Ký, họ họp nhau và lấy ý kiến chung nên cắt đi hay giữ lại. Sách Khôn Ngoan lên án những khuynh hướng này: “Mọi lời Thiên Chúa phán đều đã được gạn lọc. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người. Đừng thêm thắt chi vào lời Người phán dạy kẻo bị Người quở trách, và con thành kẻ nói dối nói gian.”

1.2/ Hai điều quan trọng người khôn ngoan phải xin Thiên Chúa trong cuộc đời:

(1) Tránh xa điều dối trá và chuyện lừa đảo: Con người có thể không thành thật với Thiên Chúa như thêm hoặc bớt Lời Kinh Thánh để biện hộ cho các tật xấu của mình. Con người có thể không thành thật với chính mình khi ăn gian nói dối để được lợi nhuận. Sau cùng, con người có thể không thành thật với tha nhân khi tố cáo người công chính hay lừa đảo những người cô thân yếu thế để lấy những gì họ có.

(2) Đừng để quá túng nghèo, cũng đừng quá giàu có; chỉ xin cho có cơm bánh cần dùng. Hai thái cực con người cần tránh: Nếu quá túng nghèo, con người có thể sinh ra trộm cắp để có cơm bánh ăn; khi làm như thế là họ làm ô danh Thiên Chúa. Nếu quá đầy dư, con người sẽ bỏ quên Thiên Chúa và chỉ trông cậy vào chính bản thân mình. Cách tốt nhất là chỉ xin cho được hằng ngày dùng đủ như lời Kinh Lạy Cha mà Chúa dạy cho các Tông Đồ của Ngài: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.”

2/ Phúc Âm: Trông cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa và hy sinh tất cả vì Tin Mừng.

(1) Chúa ban cho các Tông Đồ sức mạnh và uy quyền: “Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông sức mạnh và uy quyền để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.” Sứ vụ của Chúa khi xuống trần gian là rao giảng, chữa lành, và huấn luyện các Tông Đồ để tiếp tục sứ vụ của Ngài. Trước khi sai các Tông Đồ đi, Ngài ban cho các ông sức mạnh và uy quyền của Ngài để các ông cũng làm được những gì Ngài làm để mang mọi người về cho Chúa. Uy quyền trên các quỉ thần là quyền của Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa không trao ban, con người không thể nào thắng được quỉ thần. Ơn chữa bệnh cũng thế, không chỉ các Tông Đồ mà còn rất nhiều linh mục qua các thời đại được Chúa ban ơn chữa lành cho các bệnh nhân. Trong thời đại chúng ta, người nổi danh chữ bệnh phần xác là Cha Piô được Chúa cho in năm Dấu Thánh.

(2) Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Khi truyền những điều này, Chúa muốn các Tông Đồ phải:

– Tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa vì thợ làm đáng được thưởng công bởi Thiên Chúa và bởi người nhận ơn. Thiên Chúa có thể thúc đẩy tâm tình biết ơn nơi những người đã lãnh nhận để họ biết chăm sóc cho những thợ làm vườn nho cho Chúa. Rất nhiều giáo dân đã tiền bỏ vào nhà thờ mỗi tuần, tiền giúp ơn gọi, tiền cho các cha đi đường hay ăn học…

– Hy sinh tất cả cho việc rao giảng Tin Mừng. Khi không dính bén quá nhiều với của cải vật chất, người tông đồ sẽ dễ dàng lên đường đi bất cứ nơi nào được sai đến. Nhưng khi quá nặng lòng với của cải vật chất, người tông đồ bị đè nặng vì quần áo, bị gậy, lương thực… và không dễ lên đường tới những nơi xa xôi để rao giảng Tin Mừng cho những người đang cần được nghe.

– Chúc lành cho những ai đón tiếp và phủi bụi chân lại cho những ai không tiếp đón. Ai đón tiếp người tông đồ là đón tiếp chính Chúa vì họ được Thiên Chúa sai đi. Cũng vậy, ai từ khước các tông đồ là từ khước chính Chúa. Sự giũ bụi chân là dấu hiệu để tỏ cho chủ nhà biết ông đã từ chối nghe Tin Mừng; và như thế, tự ông đã luận phạt chính ông.

(3) Các Tông Đồ nghe lời Chúa ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta phải cố gắng dành thời giờ để học hỏi và nghiên cứu Lời Chúa trước khi có thể áp dụng vào cuộc sống để sinh lợi ích cho bản thân và rao giảng Lời Chúa cho tha nhân.

– Chúng ta chỉ cần xin Chúa cho có của cải vừa đủ để sinh sống. Cần xin Chúa cho đừng quá nghèo để sinh tật trộm cắp làm ô danh Chúa. Cần xin Chúa cho tránh cảnh quá giầu vì sẽ dễ dàng tự tin nơi mình và bỏ quên Thiên Chúa.

– Không quá dính bén với của cải vật chất sẽ làm cho con người chúng ta nhẹ nhàng để bay bổng, không phải lo nghĩ làm sao gìn giữ chúng, và nhất là sẽ có nhiều giờ cho việc học hỏi và rao giảng Tin Mừng. 

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

**************** 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay6,646
  • Tháng hiện tại38,337
  • Tổng lượt truy cập11,695,401
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây