Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu tuần 7 Thường Niên

Thứ năm - 28/02/2019 10:40 509 0
“Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.
Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu tuần 7 Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Hc 6, 5-17

“Không gì sánh được với người bạn trung thành”.

Trích sách Huấn Ca. 

Lời nói ngọt ngào gia tăng số bạn hữu và thoa dịu những kẻ thù; lưỡi êm dịu nơi người hiền tăng thêm hoà khí.

Ngươi nên có nhiều bạn hữu, nhưng chỉ nên chọn một trong ngàn người làm cố vấn.

Nếu ngươi có được người bạn hữu, hãy thử thách rồi hãy nhận, và đừng dễ dàng tin tưởng người đó. Vì có thứ bạn hữu chỉ thân trong lúc vận hên và không trung thành trong cơn khốn khó. Có thứ bạn hữu sau trở thành thù địch. Có thứ bạn hữu tiết lộ những chuyện oán thù, tranh chấp và ghen tương của ngươi. Có thứ bạn hữu chỉ thân lúc ở bàn ăn, gặp lúc gian truân không nhìn thấy bóng. Có thứ bạn hữu khi được thâu nhận sẽ trở thành bình đẳng với ngươi, vì tự do hành động trong những điều thuộc nội bộ nhà ngươi. Nếu ngươi bị người ta hạ nhục, hắn sẽ phản lại ngươi, và hắn sẽ xa tránh mặt ngươi. Ngươi hãy xa lánh kẻ thù và hãy đề phòng với bạn hữu.

Người bạn trung thành là chỗ dung thân vững chắc. Ai gặp được người bạn hữu như thế, là gặp được kho báu. Không có gì sánh được với người bạn trung thành, không số lượng vàng bạc nào có thể cân nặng hơn lòng trung tín tốt lành của người bạn đó. Người bạn hữu trung thành là liều thuốc trường sinh bất tử. Những ai kính sợ Chúa, sẽ gặp được người bạn đó. Ai kính sợ Chúa, người đó cũng có tình bạn tốt, vì người bạn hữu của người đó sẽ giống như người đó. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 118, 12. 16. 18. 27. 34. 35.

Đáp: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài (c. 35a).

Xướng:

1) Thân lạy Chúa, Ngài muôn phúc đức, xin dạy con các thánh chỉ của Ngài. – Đáp.

2) Con lấy thánh chỉ Ngài làm hoan lạc, và lời Ngài dạy, con chẳng dám quên. – Đáp.

3) Xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. – Đáp.

4) Xin cho con am hiểu đường lối huấn lệnh của Chúa, để con suy gẫm các điều kỳ diệu của Ngài. – Đáp.

5) Xin dạy con, để con vâng theo luật pháp Ngài, và để con hết lòng tuân giữ luật đó. – Đáp.

6) Xin hướng dẫn con vào đường lối chỉ thị Ngài, vì chính trong đường lối này con sung sướng. – Đáp.

ALLELUIA: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 10, 1-12

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”.

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

01/03/2019 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 TN

Mc 10,1-12

KHÔNG CHỈ LÀ KHẨU HIỆU

“Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly.” (Mc 10,8-9)

Suy niệm: “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn!” Câu tục ngữ đó nhấn mạnh đến một chân lý thiết yếu trong đời sống gia đình: Để gia đình là tổ ấm tình yêu, điều cần nhất và trước nhất là vợ chồng phải hòa hợp cả thể xác lẫn tinh thần. Thánh Kinh gọi sự kết hợp đó là “một xương một thịt”. Đây không chỉ là một khẩu hiệu gây ấn tượng được in trên những tấm thiệp cưới mà phải là cốt lõi đời hôn nhân phải có. Ngày nay đạo nghĩa vợ chồng chung thủy đang bị lung lay. Những chồng đơn ly dị ngày càng dày nơi bàn làm việc của cơ quan hữu trách. Đó là mối đe dọa cho nền văn minh, nguy hiểm cho cả đạo lý chứ không phải là cái ‘mốt’ như một số người quan niệm.

Mời Bạn: Hạnh phúc nào cũng có sóng gió và đòi phải dám hy sinh, hy sinh vì lợi ích của mình và người mình yêu. Một hy sinh nhỏ cũng có sức gắn kết tình yêu vợ chồng: hy sinh đó có thể là việc chịu đựng những “cái xấu, cái yếu” của bạn mình để cùng giúp nhau vượt qua.

Chia sẻ: Khi có chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” bạn hãy biết lựa dịp thuận tiện trao đổi chân tình về những gì mà mình thấy không hài lòng với bạn mình. Những lúc như thế dễ làm người ta chấp nhận hơn.

Sống Lời Chúa: Khi bạn gặp những đôi vợ chồng quanh bạn sắp “tan đàn xẻ nghé”, bạn hãy làm hết sức có thể để giúp họ hàn gắn lại.

Cầu nguyện: “Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Người hưởng huê lợi tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thưởng ban muôn đời.” (Tv.127)

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

1 THÁNG BA

Một Hình Bóng Của Đất Hứa

Trong Mùa Chay, chúng ta được mời gọi một cách đặc biệt bước vào thực tại vượt qua. Thực tại này được tìm thấy nơi Đức Kitô. Đồng thời, thực tại này cũng dành cho chúng ta. Nó phải bao trùm lấy chúng ta, như đám mây đã bao trùm Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an trên núi Hiển Dung (Lc 9,34).

Lời hứa của giao ước mới được hoàn thành xuyên qua mầu nhiệm vượt qua – một mầu nhiệm chạm đến con người. Trong mầu nhiệm đó, chúng ta nhận thấy lời cam kết của Thiên Chúa được hoàn thành trọn vẹn: lời cam kết đưa dẫn Abraham và con cháu ông vào miền Đất Hứa. Trong nhiều thế hệ, miền đất này đã trở thành It-ra-en của Giao Uớc Cũ. Tuy nhiên, đó chỉ là một bóng hình báo trước miền đất mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta trong Đức Kitô.

Vì Thiên Chúa của Giao Ước Mới không hạn định lời hứa của Ngài nơi bất cứ một đất nước riêng rẽ nào hay bất cứ một nơi chốn chất thể nào. Không một nơi chốn nào trên trần gian có thể chứa đựng được hoạt động cứu độ của Thiên Chúa đối với những ai qui tụ lại trong Đức Kitô. Về mầu nhiệm này, Thánh Phao-lô viết: “Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người” (Pl 3,20-21).

– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

NGÀY 01/3

Hc 6, 5-17; Mc 10, 1-12.

LỜI SUY NIỆM:  Người nói; “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

          Trong sách Giáo Lý của Hội Thánh cho mỗi người chúng ta biết: “Ly dị là một xúc phạm nghiêm trọng đối với luật tự nhiên, cố ý phá vỡ kế ước đã được đôi phối ngẫu tự do ưng thuận để sống với nhau cho đến chết… Sự tái hôn, mặc dầu được luật dân sự công nhận, càng làm cho tình trạng đổ vỡ thêm nghiêm trọng; người tái hôn, sau khi ly dị, sống trong tình trạng ngoại tình công khai và thường xuyên: ‘ Người nam sau khi bỏ vợ, không được lấy người khác. Người nữ bị chồng bỏ, cũng không được làm vợ người khác’” (GL 2384).

          Lạy Chúa Giêsu. Xin cho các gia đình trong nhân loại đặc biệt với các gia đình Kitô hữu đừng bao giờ xãy ra sự ly dị, làm gây nên sự xáo trộn. Từ sự xáo trộn này làm tổn thương cho con cái, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và Giáo Hội.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

01 Tháng Ba

Tro Tàn Của Lịch Sử 

Một buổi sáng dạo đầu tháng 8 năm 1990, dân chúng Bulgary bỗng chứng kiến một cảnh khác thường tại quảng trường chính ở thủ đô Sofia: người ta kéo thi hài của chủ tịch Georgi Dimitrov ra khỏi lăng tẩm và mang đi hỏa táng. Chỉ có một vài người thân của ông tham dự nghi lễ hỏa táng. Sau đó, tro tàn của ông được mang đi cải táng bên cạnh phần mộ của mẹ ông.

Georgi Dimitrov đã từng được tôn thờ như anh hùng dân tộc vì đã đánh đuổi được Phát xít và sáng lập Ðảng Cộng Sản Bulgary. Năm 1949, khi ông qua đời, người ta đã ướp xác ông và đặt vào trong lăng tẩm để dân chúng chiêm ngắm và suy tôn. Nhưng vinh quang của quá khứ ấy đã không đủ sức để bảo vệ ông khỏi đống tro của lịch sử…

Người ra lệnh đưa ông ra khỏi lăng tẩm và hỏa táng không ai khác hơn chính là Ðảng Cộng Sản Bulgary nay đã đổi tên thành Ðảng Xã Hội…
Georgi Dimitrov là một trong số các lãnh tụ Cộng Sản như Lênin, Mao Trạch Ðông, Hồ Chí Minh đã được ướp xác và tôn thờ trong lăng tẩm như các vua chúa Ai Cập thời cổ…

Con người bởi đâu mà ra? Con người sống để làm gì trong cõi đời này? Con người sẽ đi về đâu sau cái chết?… Nếu ai cũng nghiêm chỉnh từ đặt ra chi mình những câu hỏi lớn ấy thì có lẽ không ai còn nhọc công để chạy theo tiền của, danh vọng, không ai còn nghĩ đến chuyện ướp xác và xây lăng tẩm nữa… Có ai thoát khỏi đống tro tàn của lịch sử? Hôm nay người ta tôn thờ, ngày mai người ta hạ bệ. Hôm nay người ta ướp xác, ngày mai người ta lại đưa ra đốt…

Là người có niềm tin, chúng ta đặt tin tưởng nơi Ðức Kitô. Qua cuộc sống, cái chết và sự Phục Sinh. Chúa Giêsu đã mang lại giải đáp cho tất cả những câu hỏi lớn của đời người. Phúc thay cho những ai biết mình từ đâu đến, biết mình sống để làm gì và biết mình sẽ đi về đâu. Một ý nghĩa, một hướng đi cho cuộc sống: phải chăng đó không là điều chúng ta đang tìm kiếm?

Tin Mừng ghi lại phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho hơn 5 ngàn người ăn. Chỉ bằng một lời nói, chỉ trong chớp nhoáng, Chúa Giêsu đã có thể nuôi sống hàng ngàn người đói khát. Với quyền năng của Thiên Chúa, Chúa Giêsu có thể vung cây đũa thần để mang lại no cơm, ấm áo cho nhân loại. Nhưng Ngôi Hai Thiên Chúa đã không làm người vì sứ mệnh ấy. Ngài đến để mang lại một thức ăn khác: một thức ăn sẽ không làm cho con người phải đói khát, phải chết, phải mai một trong hư vô của tiền của và danh vọng nữa… Ngài đến để mang lại cho chúng ta Sự Sống trường sinh… Ðó là lý do đã khiến Chúa Giêsu khước từ không chịu làm vua khi người ta muốn tôn vinh Ngài. Sau bữa ăn do phép lạ hóa bánh ra nhiều, Ngài mời gọi con người hãy hướng đến của thức ăn không hư nát, của ăn mang lại sự sống bất diệt.

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Sáu Tuần 7 TN1, Năm Lẻ

Bài đọcSir 6:5-17; Mk 10:1-12.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy cẩn thận khi chọn vợ và chọn bạn.

Chúng ta đang chứng kiến hoặc đã có kinh nghiệm về sự bất trung, phản bội, ngoại tình, ly thân, ly dị … Hoàn cảnh có thể là lý do gây nên, nhưng lý do chủ yếu cho những đổ vỡ này là nơi con người. Tục ngữ Việt-nam có rất nhiều những lời khuyên quí giá cho chúng ta khi phải lựa chọn bạn hữu hay chọn vợ chồng tương lai: “Chọn bạn mà chơi.” “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.” “Chẳng tham ruộng cả, ao sâu. Chỉ tham cái bút, cái nghiên anh đồ.” Lựa chọn làm sao, chúng ta phải lãnh nhận hậu quả của sự lựa chọn đó.

Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc chọn bạn hữu và chọn vợ chồng, người bạn sẽ đi với mình trong suốt cuộc đời. Trong bài đọc I, tác giả Sách Huấn Ca cho chúng ta hiểu biết giá trị của người bạn trung thành, trước khi giúp chúng ta cách thức để tìm ra người bạn đó. Trong Phúc Âm, những người Pharisees đến hỏi Chúa Giêsu về một vấn nạn gia đình: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Chúa Giêsu cho câu trả lời rõ ràng: “Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Chọn bạn trung thành

Tình bằng hữu đòi hỏi tình cảm và sự tương kính của cả hai bên, không thể chỉ là mối tình đơn phương hay cư xử độc điệu. Dĩ nhiên, nó phải được bắt nguồn từ phía người tìm kiếm nó trước. Tác giả khuyên những người đi tìm nó như sau: “Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu,
phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái. Ước chi có nhiều người sống hoà nhã với con; nhưng cố vấn cho con, thì trong muôn ngàn chỉ nên chọn một.” Chúng ta có thể rút ra 3 điều quan trọng trong trình thuật hôm nay.

1.1/ Người bạn trung thành phải được thử nghiệm trong hoàn cảnh khó khăn: Khi một người thành công hay làm ăn phát tài, người đó sẽ bị bao vây bởi những người muốn trở thành bạn hữu. Tác giả khuyên chúng ta phải thận trọng tìm bạn trong lúc này, “Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời, ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa.” Con người muốn làm bạn với người giàu có để nhờ cậy và để được giúp đỡ; nhưng nếu người đó chẳng may sa cơ nghèo đói và cần được giúp đỡ, họ sẽ không ngần ngại quay đi và chửi rủa chẳng hết lời.

1.2/ Giá trị của người bạn trung thành: Tác giả hiểu giá trị của người bạn trung thành: “Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng. Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành, và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được. Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời.” Việt-nam chúng ta có câu truyện đôi bạn Lưu Bình-Dương Lễ đề cao giá trị tuyệt vời của tình bạn. Dương Lễ vì ham học nên thành tài và làm quan tri phủ, Lưu Bình vì ham chơi nên thi rớt và trở nên nghèo khó. Một ngày, Lưu Bình đến tìm Dương Lễ mong được giúp đỡ, Dương Lễ thấy Lưu Bình nghèo khó rất xót xa và mong giúp bạn, nhưng ông nghĩ cách làm cho bạn thành công, nên nói: “Người làm quan như ta không làm bạn với người nghèo đói.” Lưu Bình ôm hận trở về nhà và quyết chí học hành để làm lại cuộc đời. Dương Lễ cũng bí mật gởi Châu Long, vợ ông, giả trang để giúp Lưu Bình trong khi ăn học. Kỳ thi tới, Lưu Bình cũng thi đậu và được làm quan tri phủ, ông muốn tới gặp Dương Lễ để trả mối hận ngày nào; nhưng khi tới, ông gặp Châu Long đang đứng bên cạnh Lưu Bình. Ông hiểu ra sự hy sinh mà Dương Lễ đã âm thầm giúp ông. Kể từ đó, hai người trở thành bạn tri kỷ suốt cuộc đời, không gì có thể ngăn cách họ.

1.3/ Làm thế nào để tìm được một người bạn trung thành? Tác giả cho chúng ta hai chìa khóa: Thứ nhất, trước khi có thể kiếm được một người bạn trung thành, chính bản thân phải là một người trung thành trước, vì theo tác giả Sách Huấn Ca: “bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế.” Người tự mình không trung thành, làm sao bắt người khác phải trung thành? Thứ hai, người bạn trung thành chỉ dành cho những ai biết kính sợ Thiên Chúa: “Những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình.” Vì thế, đức tính đầu tiên cần có trong việc chọn bạn: chọn người biết kính sợ Đức Chúa.

2/ Phúc Âm: Chọn vợ chồng chung thủy.

2.1/ Vấn nạn ly dị: Vấn nạn này xảy ra ở mọi nơi và mọi thời, chứ không phải chỉ là vấn đề thời đại hay chỉ xảy ra tại các nước giàu có mà thôi. Câu trả lời của Chúa Giêsu quá rõ ràng và Giáo Hội vẫn tuân theo những sự chỉ dạy của Ngài. Nhiều người đặt vấn đề: Thế tại sao Giáo Hội cho phép ly dị, nếu đó là Luật Thiên Chúa? Chúng ta cần phân biệt hai điều: Thứ nhất, lý tưởng mà Thiên Chúa muốn con người đạt tới. Lý tưởng này không bao giờ thay đổi; và thực tế cũng chứng minh rất nhiều đôi vợ chồng đã đạt tới lý tưởng này. Nhiều cặp vợ chồng đã trung thành với nhau đến khi chết, dù phải trải qua bao nhiêu gian khổ. Thứ hai, yếu đuối và tội lỗi làm con người không đạt tới lý tưởng của Thiên Chúa. Khi con người không đạt được lý tưởng, không có nghĩa là lý tưởng của Thiên Chúa muốn không thể thực hiện được, hay Lề Luật của Thiên Chúa sai; nhưng con người phải khiêm nhường thống hối vì yếu đuối tội lỗi của mình.

2.2/ Tại sao con người bỏ nhau? Hội Thánh gỡ dây hôn phối là vì những tội lỗi, yếu đuối, và cứng lòng của con người. Có nhiều lý do để gỡ; một cách tổng quát là con người không chịu học hỏi hay coi thường bí-tích Hôn Phối như: (1) Cha mẹ ép buộc con cái phải lấy người chúng không muốn, vì cha mẹ tham quyền cao, chức trọng, hay lợi nhuận vật chất. Trường hợp này, con cái thiếu tự do để kết hôn. (2) Con người kết hôn bừa bãi. Đa số trường hợp Giáo Hội giải quyết là trường hợp “lack of form,” có nghĩa: không theo Lề Luật của Giáo Hội, không thành bí-tích. Chẳng hạn, làm hôn thú giả vì muốn xuất ngoại, vì tham tiền, hay vì bất cứ lý do nào khác. (3) Vợ chồng không chịu tìm hiểu nhau kỹ lưỡng trước khi kết hôn: lấy người đã có gia đình, lấy người bị ngăn trở không được kết hôn, lấy người không cùng tôn giáo.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Người bạn trung thành chỉ dành cho những ai biết kính sợ Thiên Chúa. Chúng ta phải biết kính sợ Thiên Chúa và phải theo tiêu chuẩn quan trọng này trong việc chọn bạn hữu và vợ chồng tương lai.

– Chọn thế nào, chúng ta sẽ phải lãnh nhận hậu quả của việc chọn lựa đó. Chúng ta phải dành thời gian tìm hiểu và thử nghiệm sự trung thành trước khi bước vào cuộc sống gia đình.

– Chúng ta đừng học cách cư xử của dân ngoại để rồi “giầu đổi bạn, sang đổi vợ” hay “thay vợ chồng như thay áo.” Chắc chắn chúng ta sẽ phải lãnh nhận hậu quả của nó cả đời này và đời sau.

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

****************

 Tags: ngoại tình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Đêm hoan ca Phục Sinh 2021 tại nhà thờ Chính Toà
   10/04/2021 23:30

  Đêm hoan ca Phục Sinh 2021 tại nhà thờ Chính Toà

  Tối thứ 5 ngày 08/04/2021, tại nhà thờ Chính Tòa đã diễn ra chương trình Hoan ca Phục Sinh với chủ đề: “XIN KỂ CHO CHÚNG TÔI NGHE”, kỷ niệm 5 năm Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri về nhận sứ vụ tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng và mừng Giáo phận có thêm 3 tiến chức Phó tế.
  Thánh lễ phong chức phó tế tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn
   10/04/2021 01:36

  Thánh lễ phong chức phó tế tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn

  Vào lúc 9h30 sáng thứ sáu, ngày 09/04/2021 tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, Đức cha Giu-se Châu Ngọc Tri đã long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức phó tế cho 3 thầy chủng sinh Giáo phận. Thánh lễ trọng đại này, cũng là lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức cha kỷ niệm tròn 5 năm nhận sứ vụ Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.
 • Tam Nhật Vượt Qua tại giáo xứ Cửa Nam
   02/04/2021 05:48

  Tam Nhật Vượt Qua tại giáo xứ Cửa Nam

  Tam Nhật Vượt Qua gồm Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh. Điều này bao gồm Đêm Vọng Phục Sinh, đỉnh cao của Tam Nhật Thánh.
  Phụng vụ Tuần Thánh tại nhà thờ Chính toà
   01/04/2021 05:32

  Phụng vụ Tuần Thánh tại nhà thờ Chính toà

  Tuần Thánh là tuần quan trọng nhất trong Phụng vụ của Giáo Hội. Tuần Thánh để người Kitô hữu tưởng niệm những biến cố đặc biệt trong những ngày cuối cùng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại.
 • Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   31/03/2021 23:53

  Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức cha Giu-se Châu Ngọc Tri Giám mục Giáo phận đã long trọng cử hành Thánh lễ Truyền Dầu. Cùng đồng tế với ngài có các linh mục trong Giáo phận và rất đông bà con giáo dân các giáo xứ về tham dự.
  Tòa Thánh: Giáo hội không thể chúc lành cho các kết hợp giữa người đồng tính
   25/03/2021 22:29

  Tòa Thánh: Giáo hội không thể chúc lành cho các kết hợp giữa người đồng tính

  TÒA THÁNH: GIÁO HỘI KHÔNG THỂ CHÚC LÀNH CHO CÁC KẾT HỢP GIỮA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH Hồng Thủy - Vatican News
 • Thông báo Mục vụ Tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn
   13/03/2021 08:21

  Thông báo Mục vụ Tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn

  Thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 09g30 sáng thứ Sáu, ngày 19/3.
  Thư công bố ứng viên chịu chức Phó Tế
   13/03/2021 00:10

  Thư công bố ứng viên chịu chức Phó Tế

  Giáo phận chúng ta hiện nay có 04 chủng sinh đã mãn các Đại Chủng viện Hà Nội, Xuân Lộc vào cuối tháng 5 năm 2020, và một Thầy đã tốt nghiệp Đại Chủng viện Vinh-Thanh. Đức cha Giuse thông báo về việc chuẩn bị Truyền chức Phó Tế cho các Thầy:
 • Giáo họ Hùng Vương - Giáo xứ Chính tòa mừng kính Thánh Đaminh Đỗ Đình Cẩm bổn mạng
   12/03/2021 05:29

  Giáo họ Hùng Vương - Giáo xứ Chính tòa mừng kính Thánh Đaminh Đỗ Đình Cẩm bổn mạng

  Vào hồi 10 giờ sáng thứ Năm ngày 11 tháng 3 năm 2021, Cộng đoàn Dân Chúa của Giáo họ Hùng Vương thuộc Giáo xứ Chính Tòa Lạng Sơn đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Đa Minh Đỗ Đình Cẩm là Bổn mạng của Giáo họ. Thánh lễ do Đức cha Giuse chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Vinhsơn Vũ Văn Công, quản nhiệm Giáo họ, và quý Cha.
  Ăn năn sám hối
   10/03/2021 20:54

  Ăn năn sám hối

  Sám hối là phải đi đôi với việc hãm mình hy sinh, khi ý thức tình yêu thương Chúa dành cho ta thì việc hãm mình hy sinh không còn là gánh nặng, trái lại còn trở nên nhẹ nhàng cho những ai đang yêu Chúa và yêu người. Hãm mình hy sinh thường đi chung với cầu nguyện. Có cầu nguyện, tiếp xúc với Chúa, gặp gỡ Chúa, cảm nghiệm tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh nhiều thứ, và dễ dàng làm chủ bản thân mình.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập71
 • Máy chủ tìm kiếm27
 • Khách viếng thăm44
 • Hôm nay22,222
 • Tháng hiện tại476,539
 • Tổng lượt truy cập10,181,327
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây