Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

Thứ tư - 10/10/2018 06:22 737 0
Alleluia, alleluia! – Chúa đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. – Alleluia. 
Suy niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gl 3, 1-5

“Anh em đã lãnh nhận Thánh Thần bởi giữ luật hay bởi vâng phục đức tin?”

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Ôi những người Galata vô tâm trí, ai đã mê hoặc anh em bất phục chân lý tỏ bày Đức Giêsu Kitô trước mặt anh em, Đấng chịu đóng đinh vào thập giá trong anh em? Tôi chỉ muốn anh em cho biết một điều này: là anh em đã lãnh nhận Thánh Thần bởi giữ luật hay bởi vâng phục đức tin? Chớ thì anh em vô tâm trí đến nỗi anh em đã khởi công theo tinh thần, để rồi giờ đây kết thúc theo xác thịt sao? Anh em đã chịu đựng bao nhiêu chuyện như thế luống công sao, nếu có thể nói là luống công? Vậy Đấng ban Thánh Thần cho anh em và làm những việc lạ lùng nơi anh em, có phải Người hành động bởi anh em giữ luật hay bởi anh em vâng phục đức tin? Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75

Đáp: Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài (c. 68).

Xướng: 1) Chúa đã gầy dựng cho chúng ta một uy quyền cứu độ, trong nhà Đavít là tôi tớ Chúa. Như Ngài đã phán qua miệng các thánh nhân từ ngàn xưa, là tiên tri của Chúa. – Đáp.

2) Để giải phóng chúng ta khỏi quân thù, và khỏi tay những người ghen ghét chúng ta. Để tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta, và nhớ lại lời thánh ước của Ngài. – Đáp.

3) Lời minh ước mà Ngài tuyên thệ với Abraham tổ phụ chúng ta rằng: Ngài cho chúng ta được không sợ hãi, sau khi thoát khỏi tay quân thù; phục vụ Ngài trong thánh thiện và công chính, trước tôn nhan Ngài, trọn đời sống chúng ta. – Đáp.

ALLELUIA: Lc 4, 18-19

Alleluia, alleluia! – Chúa đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 11, 5-13

“Các con hãy xin thì sẽ được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ‘Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy’. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: ‘Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.

Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

11/10/2018 – THỨ NĂM TUẦN 27 TN

Th. Gio-an XXIII, giáo hoàng

Lc 11,5-13

SỐNG LẠI ĐỜI CẦU NGUYỆN

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9-10)

Suy niệm: Cầu nguyện là hơi thở của đời Ki-tô hữu; thế mà không ít Ki-tô hữu thờ ơ cầu nguyện, thậm chí không cầu nguyện. Tình trạng đó một phần do cha mẹ và các lớp học giáo lý thiếu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện và hướng dẫn học sinh cầu nguyện với Chúa. Hôm nay, Lời Chúa mời gọi ta mạnh dạn cầu nguyện. “Cứ xin…, cứ tìm… cứ gõ…”, vì Chúa luôn nghe lời cầu nguyện của người tha thiết nài xin. Vua Đa-vít đã chia sẻ: “Khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời” (Tv 4,4). Vua rất tin tưởng Chúa sẽ nghe lời ông cầu nguyện và ông đã có nhiều kinh nghiệm đức tin này. Cầu nguyện như thế là cách diễn tả đức tin vào Thiên Chúa cách rõ ràng và sinh động. Đó cũng là cách thể hiện niềm tin của Ki-tô hữu, vì cầu nguyện là đòi hỏi của đức tin. Thiên Chúa luôn lắng nghe và trả lời ta mỗi khi ta cầu nguyện, dẫu lời đáp trả của Ngài không như ta mong ước, vì Thiên Chúa dùng quyền năng của Ngài chiếu soi vào hoàn cảnh của chúng ta chứ không để những giới hạn của ta che lấp quyền năng và lòng yêu thương của Ngài.

Mời Bạn: Bạn sẽ tận dụng cơ hội tháng Mân Côi này để làm sống lại đời sống cầu nguyện trong gia đình và nơi đời sống cá nhân của bạn không? Hãy bắt đầu lại ngay từ tháng Mân Côi này.

Sống Lời Chúa: Tụ họp gia đình trước bàn thờ trong gia đình hằng đêm và dâng lời cầu nguyện ngợi khen, tạ ơn, cầu xin với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ dạy con biết cầu nguyện như Mẹ, với lòng tin vững vàng, xin Chúa luôn lắng nghe lời con nguyện.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

11 THÁNG MƯỜI

Bài Sai Muôn Thuở

Lời Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta, vẫn luôn vang vọng: ”Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và này đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19-20).

Đó là những lời sau cùng của Chúa trước khi Ngài rời bỏ mặt đất cách hữu hình để trở về với Cha. Những lời ấy, trong sức mạnh và hiệu năng của nó, cho thấy rõ căn tính của Giáo Hội – đó là một Giáo Hội được ủy thác kho tàng sự thật và ơn cứu độ thần linh không phải để giữ cho riêng mình nhưng là để thông chia cho mọi người khác nữa. Những lời ấy của bản văn Tin Mừng theo Thánh Matthêu là hiến pháp của Giáo Hội, vì Giáo Hội, tự bản chất của mình, là một cơ chế truyền giáo.

Loan báo Tin Mừng, đó là công bố cho toàn thế giới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã chết và sống lại để làm Chúa của kẻ sống và người chết. Từ bối cảnh đó, chúng ta hiểu ý tưởng của Thánh Augustinô, như được Công Đồng Vatican II lặp lại: “Các Tông Đồ, là nền móng của Giáo Hội, bắt chước mẫu gương của Chúa Kitô, đã rao giảng lời chân lý và xây dựng các giáo đoàn” (AG, 1).

– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

NGÀY 11/10

Thánh Gioan XXIII giáo hoàng

Gl 3, 1-5; Lc 11, 5-13.

LỜI SUY NIỆM: “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt, của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

            Dù con người quên lãng Đấng Tạo Hóa của mình hay trốn xa Ngài, hay than trách Thiên Chúa đã bỏ rơi họ. Thiên Chúa không ngừng kêu gọi mỗi người đến gặp gỡ Ngài cách huyền nhiệm trong việc cầu nguyện. Bước tình yêu của Thiên Chúa trung tín luôn là bước đầu tiên, còn bước của con người luôn là lời đáp lại. (Gl 2567)

            Lạy Chúa Giêsu, Chúa mong muốn mỗi người trong chúng con bền chí trong cầu nguyện, và đặt trọn niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa, với sự vâng phục. Xin cho mỗi người luôn cầu nguyện để tâm hồn chúng con được nâng cao gần Chúa hơn.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

11 Tháng Mười

Một Cách Truyền Giáo 

Tuần báo Midnight-Globe xuất bản tại Hoa Kỳ, gần đây có thuật lại một phương thức làm việc tông đồ của một tín hữu Kitô như sau: mỗi ngày, trừ ngày Chúa Nhật, ông Jewel Pierce đều ra bờ sông Coosa, gần chỗ ông ở, tại bang Alabama. Ông ném xuống sông hai chai không, trong đó ông để một mảnh giấy ghi lại một câu kinh thánh nói về tình thương, hay một sứ điệp tương tự, kèm theo đó là lời đề nghị sẵn sàng giúp đỡ tất cả những ai cần đến sự giúp đỡ của ông về tinh thần cũng như vật chất. Những chai không đó được bít kín lại và theo dòng sông chạy ra biển khơi cách đó 15 cây số.

Trong vòng 40 năm, ông Jewel Pierce đã gửi đi được 27,000 sứ điệp tình thương Kitô như thế, kèm theo địa chỉ của ông. Ðã có hơn 2,000 người thuộc 30 quốc gia khác nhau đã viết thư trả lời và rất nhiều người đã đọc được những lời đầy hy vọng của sứ điệp Kitô.

Một vị giám mục Việt Nam đã thuật lại chứng từ sau đây. Tại một làng nhỏ ở miền thượng du Bắc Việt, toàn dân làng là người Công Giáo, nhưng từ 20 năm qua, họ không có linh mục coi sóc. Dù vậy, các tín hữu vẫn tổ chức các buổi đọc kinh và hát thánh ca tại nhà thờ. Ðây cũng là nơi họ tổ chức các lễ cưới và rửa tội một cách trọng thể. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dân làng vẫn sống trong an vui và bình thản.

Tiếng đồn về niềm vui của dân làng này đến tai một làng sơn cước. Do đó, dân làng sơn cước này yêu cầu những người Công Giáo cho người đến dạy họ các bài kinh và thánh ca để họ cũng tìm được niềm vui.

Nhưng dân làng Công Giáo không tìm được ai: người lớn thì phải đi làm việc đồng áng, trẻ em thì phải đi học, còn người già cả thì không đủ sức băng rừng leo núi để đến giúp người sơn cước. Chỉ có một người thuộc kinh bổn, thánh ca và biết các nghi thức tôn giáo. Người đó lại là một người mù.

Sau khi bàn bạc với nhau, dân làng sơn cước đã đồng ý sai người dẫn hai con ngựa đi rước người mù. Người tín hữu tàn tật này đã ở lại với dân làng 4 tháng. Cứ mỗi tối, sau khi làm việc trở về, dân làng tụ họp với nhau, nay nhà này, mai nhà khác, để tập đọc kinh và hát thánh ca. Sau một thời gian, người giảng viên giáo lý mù khảo sát và làm phép rửa cho người dân làng đầu tiên. Và người tân tòng này lại rửa tội cho những người khác và cứ như thế cho đến người cuối cùng.

Phương pháp làm việc tông đồ của làng Công Giáo trên đây là phương pháp đơn sơ, nhưng cốt yếu của Kitô giáo: đó là rao giảng bằng chính chứng từ của cuộc sống, nhất là cuộc sống an bình và vui tươi

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Năm Tuần 27 TN2, Năm Chẵn. 

Bài đọcGal 3:1-5; Lk 11:5-13.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Kiên trì trong thử thách

Kiên trì trong thử thách và đau khổ là một trong những yếu tố quyết định giữa thành công và thất bại của đời người. Người yếu đuối nhẹ dạ dễ bị đánh lừa và hay thay đổi vì không có lập trường rõ rệt. Người kiên trì không dễ bị đánh lừa hay thuyết phục vì đã nắm vững những gì mình tin và chọn. Bài đọc I nói lên sự kiên trì trong đức tin và đạo lý. Phúc Âm nói lên sự kiên trì trong tình thương và lời cầu nguyện.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Kiên trì trong đức tin và đạo lý. Đừng để mọi thứ học thuyết xa lạ mê hoặc anh em.

1.1/ Phải biết quí trọng và giữ gìn những đạo lý đã học được: Đức tin có được là nhờ nghe. Thánh Thần là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa ban cho con người. Quà tặng này có được là do đức tin vào Chúa Giêsu Kitô (Acts 8:14-17, 10:44), chứ không do là người Do Thái hay Dân Ngọai. Khi các tín hữu Galat nhận lãnh Chúa Thánh Thần, họ đã chưa từng nghe đến việc phải giữ Luật. Họ chỉ nghe đến việc giữ Luật khi thánh Phaolô tạm rời bỏ họ và một số người Do Thái đến rao giảng cho họ nghe một đạo lý khác, thứ đạo lý đặt căn bản trên việc cắt bì và giữ các Lề Luật. Vì thế, thánh Phaolô tức giận khi nghe tin các tín hữu Galat đã bỏ những gì ngài dạy và tin theo thứ đạo lý này: “Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn! Ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào Thập Giá phơi bày ra trước mắt? Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi: anh em đã nhận được Thánh Thần vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe?”

1.2/ Không kiên trì trong đức tin sẽ dễ dàng bị mất gốc và bị cuốn theo đủ mọi thứ học thuyết: Thánh Phaolô dùng kinh nghiệm để nhắc nhở các tín hữu Galat nhớ lại thuở ban đầu khi họ chưa có niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô.

– Bắt đầu bằng những lời rao giảng về cuộc đời của Đức Giêsu Kitô của Phaolô, các tín hữu Galat đã nhận ra tình thương của Thiên Chúa và tin vào Ngài. Đức tin của họ có được là nhờ nghe những lời rao giảng của Phaolô và nhờ Thánh Thần tác động trong tâm hồn để họ có thể tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa. Thế mà giờ đây họ lại nghe theo lời người khác mà tin ngược lại: để có được Chúa Thánh Thần, họ phải giữ các Lề Luật để được Thiên Chúa thương ban Thánh Thần. Thánh Phaolô kêu trách họ: “Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ Thánh Thần, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao?”

– Vì tin vào Đức Giêsu Kitô, các tín hữu Galat đã được tràn đầy những hồng ân của Thánh Thần và đã có bao kinh nghiệm về sự họat động của Thánh Thần ở giữa họ: nói tiếng lạ, chứng kiến các phép lạ, chứng kiến bao nhiêu người Dân Ngọai tin vào Thiên Chúa … Thế mà giờ đây tin vào những lời của các kẻ phá họai, họ lại muốn làm lại từ đầu để có được Thánh Thần; mà chưa chắc họ đã có nhờ giữ cẩn thận Lề Luật. Thánh Phaolô đặt câu hỏi cho họ suy nghĩ: “Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao? Mà quả thật là uổng công! Vậy Đấng đã rộng ban Thánh Thần cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì Luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe?”

2/ Phúc Âm: Kiên trì xin cho tới khi được.

2.1/ Khi cần, phải xin cho dẫu phải quấy rầy người khác: Sự lỡ đường của người bạn lúc nửa đêm đặt người phải vay trong tình trạng khó xử: hoặc im lặng để người bạn lỡ đường chịu đói hoặc phải hy sinh gõ cửa hàng xóm mà vay. Sau cùng, vì tinh thần hiếu khách nên anh quyết định hy sinh đi vay dù biết rằng mình sẽ làm phiền hàng xóm. Anh gõ cửa hàng xóm và van nài: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả.” Người hàng xóm từ trong nhà đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.”

2.2/ Kiên trì xin cho tới khi được: Mặc dù bị từ chối nhưng anh vẫn kiên trì gõ cửa và van nài cho đến khi được như lời Chúa nói: “dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ “lỳ” ra đó.” Người hàng xóm phải chỗi dậy cho vay bánh vì ông không muốn cả gia đình phải mất ngủ suốt đêm. Tiếng Hy Lạp dùng ở đây là avnaideia, danh từ này có 2 nghĩa: (1) tiêu cực: không biết nhạy cảm trước sự khước từ hay khinh thường của người khác: không biết xấu hổ, lỳ lợm, chai lỳ; (2) tích cực: kiên nhẫn, kiên trì cho tới khi đạt được, không cần biết thời gian phải chờ đợi bao lâu, nơi chốn nào có thể tìm thấy, hay con người nào có thể xin được. Đây là thái độ mà Chúa muốn các môn đệ phải có khi muốn xin sự gì với Thiên Chúa: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” Lý do tại sao phải có thái độ này là vì người xin không thể làm cách nào khác hơn được nữa.

2.3/ So sánh người cha dưới đất với người Cha trên trời: Để nói lên sự quan tâm của Thiên Chúa cho con người, Chúa Giêsu dùng một ví dụ cụ thể về tình thương của người cha trần thế: “Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta phải kiên trì trong đức tin và giữ vững đạo lý; đừng có thái độ ai nói gì cũng nghe, ai bảo sao cũng làm. Để có thể kiên trì, chúng ta cần học hỏi để hiểu tường tận Kinh Thánh và những Giáo Huấn của Giáo Hội hết sức có thể.

– Chúng ta phải kiên trì trong tình thương và lời cầu nguyện dẫu có phải đương đầu với thử thách và đau khổ. 

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

****************

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay6,823
  • Tháng hiện tại38,514
  • Tổng lượt truy cập11,695,578
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây