Suy niệm Tin Mừng thứ Năm tuần 21 Thường niên

Thứ tư - 28/08/2019 10:48 512 0
Chúng ta phải luôn biết chuẩn bị cho Ngày Phán Xét bằng cách làm cho đức tin luôn tăng trưởng, khử trừ mọi tính hư nết xấu, và luyện tập nhân đức để ngày càng thánh thiện hơn.
Suy niệm Tin Mừng thứ Năm tuần 21 Thường niên

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

Thánh Gioan Tẩy Gia bị trảm quyết

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 3, 7-13

“Xin Chúa ban cho anh em lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, vì đức tin anh em, chúng tôi được an ủi nơi anh em trong mọi nỗi quẫn bách và gian truân, hiện giờ chúng tôi cảm thấy được sống, vì thấy anh em đứng vững trong Chúa. Vậy chúng tôi phải cảm tạ ơn Chúa thế nào thay cho anh em, vì nỗi vui mừng chúng tôi được hưởng trước mặt Thiên Chúa chúng ta nhờ anh em. Đêm ngày chúng tôi gia tăng lời cầu nguyện, để được gặp mặt anh em lại và bổ túc những gì thiếu sót trong đức tin của anh em. Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, và Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, dẫn đàng đưa chúng tôi tới anh em. Về phần anh em, xin Chúa ban cho anh em được gia tăng và dồi dào lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người, như chính chúng tôi yêu thương anh em: để làm cho lòng anh em nên vững vàng trong sự thánh thiện, không còn điều gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đến làm một cùng tất cả các thánh của Người. Amen. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 89, 3-4. 12-13. 14 và 17

Đáp: Xin cho chúng con sớm đươc no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14).

Xướng:

1) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Người phán: “Hãy trở về gốc, hỡi con người”. – Đáp.

2) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. – Đáp.

3) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con. Sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. – Đáp.

ALLELUIA: Mt 5, 10

Alleluia, alleluia! – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 6, 17-29

“Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

29/08/2019 – THỨ NĂM TUẦN 21 TN

Th. Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết  Mc 6,17-29

SỐNG TRONG SỰ THẬT

“Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài.” (Mc 6,18)

Suy niệm: Gio-an Tẩy giả không phải là ánh sáng, nhưng ông làm chứng cho ánh sáng. Cả cuộc đời ông là lời chứng cho Đấng sẽ đến sau nhưng cao trọng hơn ông. Ông đã chết vì đã sống cho sự thật: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài.” Cái chết của Gio-an tiên báo cái chết của Đức Giê-su, Đấng đã tuyên bố “Thầy là sự thật,” và “sự thật sẽ giải thoát anh em” (x. Ga 8,32). Không lạ gì cái chết của Gio-an đem ông vào Thiên quốc; đang khi ấy, cuộc tử nạn của Đấng là sự thật, ánh sáng, lại đem ơn giải thoát cho cả nhân loại. Còn vua Hê-rô-đê và cả bà Hê-rô-đi-a, cả hai đã không dám đối diện với sự thật, chìm đắm trong tội lỗi, bịt miệng vị ngôn sứ dám nói sự thật. Là con cái Thiên Chúa, ta hãy lấy sự thật làm kim chỉ nam cho đời sống đức tin: con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Mời Bạn: Mỗi ngày, chúng ta đối diện với biết bao điều thật – giả lẫn lộn. Bạn làm gì để luôn giữ được giá trị đức tin trước cám dỗ muốn thỏa hiệp với sự dữ để vinh thân phì da?

Chia sẻ: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Chỉ khi đi trên con đường mang tên Giê-su, bạn mới tìm được sự thật, và sự thật ấy dẫn bạn đến sự sống đời đời. Chia sẻ cảm nhận của mình cho mọi người, bạn nhé!

Sống Lời Chúa: Tập can đảm để sống trong sự thật, cho dẫu biết trước sẽ mất lòng người khác. Kết quả sẽ là “thà mất lòng trước mà được lòng sau.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, các thánh là những người dám sống cho Chúa và Nước Trời. Xin cho chúng con luôn can đảm sống cho chân lý đức tin như các ngài, để môi trường bớt đi sự giả dối và Nước Chúa được hiển trị. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

29 THÁNG TÁM

Một Số Công Tác Đặc Biệt Được Phác Họa Bởi Thượng Hội Đồng Giám Mục

Cuối kỳ Thượng Hội Đồng Giám Mục này, một số công tác chuyên biệt được đề ra một cách ưu tiên là:

– Công bố bản giáo luật cho các Giáo Hội thuộc nghi thức Đông Phương.

– Soạn thủ bản giáo lý để được sử dụng cho Giáo Hội Công Giáo toàn cầu.

– Nghiên cứu sâu xa về bản chất của các hội đồng giám mục được tổ chức theo cấp quốc gia.

Ủy Ban thư ký của Thượng Hội Đồng đã được mời gọi hợp tác trong việc triển khai một kế hoạch thực hiện các đề nghị của Thượng Hội Đồng. Về giáo luật cho các Giáo Hội Đông Phương, một ủy ban đặc biệt đang làm việc để đảm bảo rằng các Giáo Hội Đông Phương đáng kính sẽ nhận được một bản giáo luật không chỉ tôn trọng các truyền thống của các Giáo Hội này mà nhất là nhìn nhận vai trò và sứ mạng của các Giáo Hội này trong tương lai của Giáo Hội phổ quát.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các công việc này được hoàn thành nhờ sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

NGÀY 29/8

Thánh Goan Tẩy Giả, bị trảm quyết

Gr 1, 17-19; Mc 6, 17-29.

LỜI SUY NIỆM: “Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.”

          Trong ngày kính thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, mỗi người chúng ta cùng nhau nhìn lại những nét chính của Thánh Nhân: “Thánh Goan Tẩy Giả là vị Tiền Hô trực tiếp của Chúa, đã được sai đến để dọn đường. Thánh nhân là “Ngôn sứ của Đấng Tối Cao (Lc 1,76), trổi vượt tất cả mọi tiên tri, và là vị tiên tri cuối cùng. Thánh Nhân khởi đầu Tin Mừng, ngay từ trong lòng mẹ đã đón chào Đức Kitô đến, và tìm thấy niềm vui trong việc được làm “bạn của chú rể” (Ga 3,29). Đấng mà thánh nhân chỉ cho biết là “Chiên Thiên Chúa. Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Thánh nhân đi trước Chúa Giêsu trong “thần trí và quyền năng của ngôn sứ Êlia” (Lc 1,17) và làm chứng cho Người bằng lời rao giảng của mình; bằng phép rửa thống hối của mình và cuối cùng bằng cuộc tử đạo của mình.” (GL số 523)

          Lạy Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người chúng con được sống trong cùng một niềm vui của thánh Gioan Tẩy Giả là luôn nhận ra Chúa trong cuộc sống của mình và luôn sẵn sàng giới thiệu Chúa cho mọi người lân cận và thân quen, để cùng vui sống.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

Gương Thánh Nhân

Ngày 29-08

KÍNH NHỚ CUỘC KHỔ NẠN

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Ngày 29 tháng 8, Giáo hội kính nhớ việc thánh Gioan tẩy giả bị chặt đầu, nghĩa là cuộc tử nạn của Ngài. Vị tiền hô lừng danh này từ thiếu thời, đã lui vào sa mạc để sống khoảng 25 năm khổ hạnh. Vào tuổi 29, Ngài được lệnh từ trời cao sai đến bên bờ sông Jordanô giảng phép thống hối và loan báo việc Đấng Thiên sai sắp tới. Khắp nơi, người ta đến với Ngài.

Khi ấy, Chúa Giêsu từ Galilê tới xin Ngài rửa cho. Danh tiếng Ngài lẫy lừng khiến người Do thái sai sứ giả đến chất vấn Ngài, Ngài khiêm tốn trả lời: – Tôi không phải là đức Kitô.
Họ hỏi lại : – Vậy thì là ai ?
Ông đáp : – Tôi là tiếng kêu trong sa mạc: hãy bạt lối Chúa đi.
Họ lại hỏi thêm: vậy tại sao ông dám thanh tẩy ?
Ông trả lời: phần tôi, tôi thanh tẩy bằng nước. Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép Ngài (Ga 1,19-27).

Rất mực khiêm tốn, nhưng tiếng tăm Ngài đã thấu tai Hêrôdê. Ong vua này biết Gioan “là người công chính và lành thánh nên vẫn che chở. Nghe ông thì Hêrôđê đâm phân vân nhiều nỗi nhưng lại cứ thích nghe” (Mc 6,20). Hêrôdê bị Gioan bắt lỗi về việc ông ta cưới Hêrôdia vợ của anh ông làm vợ mình. – Ông không được phép lấy vợ của anh (Mc 1,8).

Lời nói ấy phải trả giá bằng sự tự do. Gioan bị bắt tù. Nhưng việc tù tội của Gioan không làm giảm cơn giận của người đàn bà tội lỗi. Bà ta quyết tìm cách giết Gioan. Nhân một bữa tiệc Hêrôdê thết đãi tại hoàng cung, con gái mụ Hêrôdiađê vào nhảy múa giúp vui, nhà vua vui thích lắm, và hứa cho bất cứ gì nó muốn, ra hỏi người mẹ, nó trở lại hoàng cung và thưa: – Thần muốn Ngài ngự ban cho ngay trên chiếc đĩa cái đầu của Gioan Tẩy giả ( Mc 6,25)

Buồn phiền, nhưng vì đã lỡ thề hứa trước mặt quan khách, Hêrôđê đã sai thị vệ đi chặt đầu thánh nhân. Cái chết của thánh Gioan tẩy giả xảy ra khoảng một năm trước cuộc tử nạn của Chúa Giêsu.

(daminhvn.net)

+++++++++++++++++

29 Tháng Tám

Cái Chết Của Một Tiên Tri 

Qua lệnh truyền của một bạo chúa, một chiếc gươm gieo, một chiếc đầu rơi trong ngục tối. Ðó là những diễn tiến đã kết thúc cuộc đời của thánh Gioan Tẩy Giả, một biến cố mà Giáo Hội mời gọi chúng ta tưởng niệm hôm nay.

Chúng ta đã thấy một lời thề thiếu khôn ngoan, một quan niệm thiển cận về danh dự của một bạo chúa cũng như lòng hận thù của một hoàng hậu lăng loàn đã đưa Gioan Tẩy Giả vào cái chết. Nhưng đây là cái chết đã nâng ngài lên cao trên đài danh vọng, danh vọng của các vị tiên tri đích thực, vì Gioan cũng bị đau khổ, giam cầm và chết vì lời mình rao giảng.
Gioan Tẩy Giả cũng đã tự ví mình là “tiếng kêu trong xa mạc: Hãy dọn đường lối cho ngay thẳng” và ngài đã đóng trọn vai trò này qua việc tích cực rao giảng và làm Phép Rửa thống hối. Tích cực vì ngài đã dám vạch mặt chỉ tên những vấp phạm của tất cả mọi người, không nể nang, không khiếp sợ, kể cả những tội lỗi của các vua chúa là những người nắm toàn quyền sanh sát thời bấy giờ, cụ thể là tội loạn luân của vua Hêrôđê và hoàng hậu Hêrôđiađê.

Qua đó, Gioan Tẩy Giả đã sống để nói lên sự thật và đã chết để bảo vệ sự thật: sự thật về hiện tình của xã hội, sự thật về thực trạng của từng cá nhân và sự thật về chính mình. Gioan tuyên bố rõ ràng ngài không phải là Ðấng Cứu Thế, nhưng chỉ là người được kêu gọi để đóng vai trò Tiền Hô chuẩn bị cho ngày Ðấng Cứu Tinh sẽ đến.

Mọi Kitô hữu chúng ta cũng được kêu mời để đáp lại tiếng gọi. Và mặc dù không ai có thể tái diễn vai trò của thánh Gioan Tẩy Giả, nhưng mọi Kitô hữu phải tiếp diễn sứ mệnh của ngài trong mọi hoàn cảnh mình đang sống. Ðó là sứ mệnh làm chứng nhân cho Chúa Giêsu.

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Năm Tuần 21 TN1

Bài đọcI Thes 3:7-13; Mt 24:42-51.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải luôn biết kiên trì tập luyện.

Nhiều người hay có khuynh hướng “để ngày mai,” vì nghĩ họ còn nhiều thời gian để làm. Tục ngữ Việt-nam có rất nhiều câu để diệt trừ thái độ này: “Việc gì có thể làm hôm nay, đừng để lại ngày mai;” “đừng đợi nước đến chân mới nhảy;” “không biết lo xa, sẽ có buồn gần.” Khuynh hướng này còn nguy hiểm hơn nữa, và được ma quỉ áp dụng để tước đoạt linh hồn con người: Các tín hữu, nhất là người trẻ, thường nghĩ mình còn cả cuộc đời để chuẩn bị cho Ngày Phán Xét, nên cứ việc ăn chơi thả giàn; đợi khi nào về già rồi sẽ tính chuyện ăn năn trở lại cũng không muộn. Hơn nữa, Thiên Chúa là Cha rất nhân lành, chỉ cần ít phút trở lại trên giường bệnh cũng đủ để vào Thiên Đàng, như trường hợp người trộm lành trên thập giá. Biết bao nhiêu người có thái độ này đã phải hư đi, vì: Thứ nhất, họ không biết ngày giờ nào là ngày tận thế của họ, thực tế dẫn chứng nhiều người đã chết khi tuổi vẫn còn trẻ. Thứ hai, một khi đã ở quá lâu trong vũng lầy của tội lỗi, họ không còn muốn thoát ra, và cũng không còn sức để vượt thoát được nữa.

Các Bài Đọc hôm nay cho chúng ta hai câu truyện để dạy chúng ta luôn phải biết kiên trì tập luyện trong khi chờ đợi Ngày Chúa đến. Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô dẫn chứng bằng chính cuộc đời của mình. Ngài tìm đủ mọi cách để khuyên nhủ, dạy dỗ, và cầu nguyện cho các tín hữu Thessalonica để họ có thể bền vững trong đức tin, và trở nên tinh tuyền thánh thiện, để xứng đáng ra đón Đức Kitô trong Ngày Quang Lâm. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dẫn chứng bằng một câu truyện của một người chủ trao bổn phận cho người đầy tớ trước khi đi xa. Ông sẽ trở lại vào ngày giờ mà người đầy tớ không ngờ, và ông sẽ thưởng hay phạt tùy theo những gì ông tìm thấy nơi người đầy tớ. Mẹ Monica cũng hết sức lo lắng đến lo phần hồn cho hết mọi người trong gia đình.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Phải chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày Quang Lâm.

1.1/ Người tín hữu luôn hướng về Ngày Quang Lâm: vì đây là mục đích của cuộc đời. Thánh Phaolô nói rõ: “Xin Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.” Hai mục tiêu mà thánh Phaolô muốn các tín hữu ra sức tập luyện để có được:

(1) Bền tâm vững chí trong đức tin: Đức tin người tín hữu có được trong ngày lãnh nhận Bí-tích Rửa Tội chỉ là một hạt giống. Các tín hữu cần luyện tập để làm cho hạt giống đức tin lớn lên thành cây và sinh hoa kết trái. Đức tin không bao giờ được coi là một hành động thuần tri thức hay trong một lúc; nhưng phải biểu tỏ bằng hành động trong suốt cuộc đời, để vượt qua hết mọi cám dỗ và thử thách trong cuộc đời.

(2) Trở nên tinh tuyền thánh thiện: Người tín hữu chuẩn bị tâm hồn bằng cách khử trừ hết mọi tính hư nết xấu trong con người, và luyện tập để có được mọi đức tính cần thiết như Thiên Chúa, Đấng tốt lành và thánh thiện.

1.2/ Người tín hữu luôn biết trau dồi tập luyện trong thời gian hiện tại: Người tín hữu không phải là người mà đầu óc chỉ mơ mộng lên Thiên Đàng, nhưng thân thể dính chặt trên giường. Trái lại, họ phải biết lo toan tập luyện làm sao để đạt được hai mục tiêu trên. Nhìn những gì thánh Phaolô lo lắng cho các tín hữu, chúng ta nhận ra những bài học quan trọng sau đây:

(1) Lo lắng tận tình cho những người mình có trách nhiệm, để họ có được một đức tin vững mạnh. Ngài viết: “Thưa anh em, vì anh em có lòng tin, nên khi nghĩ đến anh em, chúng tôi được an ủi giữa mọi thống khổ gian truân chúng tôi phải chịu. Phải, chúng tôi sống được đến giờ này là nhờ anh em đứng vững trong Chúa.” Niềm vui ngài có được là nhìn thấy họ lớn lên trong Chúa: ”Chúng tôi biết nói gì để tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì tất cả niềm vui mà nhờ anh em, tôi có được trước nhan Thiên Chúa chúng ta.”

(2) Cầu nguyện để xin Chúa bổ túc những gì còn thiếu sót: Đã là người, ai cũng có khuyết điểm và thiếu sót. Thánh Phaolô biết có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ cho các tín hữu trở nên trọn lành; vì thế, ngài trông vào lời cầu nguyện: “Đêm ngày chúng tôi tha thiết nài xin Chúa cho được thấy mặt anh em và bổ túc những gì còn thiếu trong đức tin của anh em.”

(3) Năng liên lạc và thăm viếng để khích lệ tinh thần: Người lãnh đạo tinh thần: cha mẹ, người đỡ đầu, cha xứ … có bổn phận phải chăm nom đức tin cho những người mình có bổn phận trong suốt cuộc đời, chứ không phải chỉ trong ngày Rửa Tội, hay trong những năm tháng mà họ thuộc quyền mình mà thôi. Thánh Phaolô luôn tìm cơ hội trở lại để thăm viếng và khích lệ tinh thần các cộng đòan ngài thành lập; khi không thể đến được, ngài dùng thư từ để hỏi han và khích lệ.

(4) Làm cho đức ái phát triển và ngự trị trong cộng đoàn: Bác ái là một đặc tính tối quan trọng của các Kitô hữu; vì thế, thánh Phaolô khuyên: ”Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy.”

2/ Phúc Âm: Phúc cho đầy tớ khôn ngoan và trung tín.

2.1/ Người chủ của đầy tớ sẽ trở về: Khi người chủ ra đi là sẽ có ngày trở về; khi Thiên Chúa cho chúng ta vào thế gian sinh sống là sẽ có ngày chúng ta sẽ về với Ngài. Ai cũng biết chắc chắn sẽ có ngày đó, nhưng không ai biết khi nào ngày đó sẽ xảy ra.

(1) Phần thưởng cho đầy tớ khôn ngoan và trung tín: Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.” Theo truyền thống Do-thái, quản gia hay đầy tớ trưởng là người trông coi mọi việc trong nhà, anh thay chủ khi chủ vắng nhà, và có toàn quyền trên mọi gia nhân trong nhà. Người quản gia khôn ngoan và trung tín là người làm mọi việc xuôi chảy dù có hay vắng mặt chủ nhà, anh được chủ tin cậy và trao hết mọi tài sản của chủ.

(2) Hình phạt cho đầy tớ dại dột và bất trung: “Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

2.2/ Thái độ của tên đầy tớ bất trung.

(1) Ngày về của chủ còn dài: Tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: “Còn lâu chủ ta mới về,”

thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa. Chủ hắn trở về vào lúc hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và hắn sẽ phải lãnh nhật mọi hình phạt cho kẻ bất trung.

(2) Không dễ dàng để ăn năn trở lại: Một người học sinh biết khó khăn thế nào khi tới kỳ thi cuối khóa mới bắt đầu học; một người lực sĩ biết khó khăn thế nào để thi đấu khi thân thể đã phì nộm ra. Cũng thế, một tín hữu đã dấn sâu quá vào tội lỗi, vào tứ đổ tường sẽ biết khó khăn thế nào để khử trừ việc nghiện ngập. Thói quen xấu sẽ càng ngày càng nhiều ra đến độ khi biết tỉnh thức muốn thoát ra thì đã quá muộn màng. Lúc đó, chỉ còn biết bằng lòng với số phận.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta phải luôn biết chuẩn bị cho Ngày Phán Xét bằng cách làm cho đức tin luôn tăng trưởng, khử trừ mọi tính hư nết xấu, và luyện tập nhân đức để ngày càng thánh thiện hơn.

– Chúng ta phải cố gắng hết sức để hòan tất sứ vụ Chúa trao: phải ra sức lo lắng cho những người chúng ta có trách nhiệm có một đức tin vững chắc và một cuộc sống thánh thiện. 

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

****************

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Thánh lễ phong chức phó tế tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn
   10/04/2021 01:36

  Thánh lễ phong chức phó tế tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn

  Vào lúc 9h30 sáng thứ sáu, ngày 09/04/2021 tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, Đức cha Giu-se Châu Ngọc Tri đã long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức phó tế cho 3 thầy chủng sinh Giáo phận. Thánh lễ trọng đại này, cũng là lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức cha kỷ niệm tròn 5 năm nhận sứ vụ Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.
  Tam Nhật Vượt Qua tại giáo xứ Cửa Nam
   02/04/2021 05:48

  Tam Nhật Vượt Qua tại giáo xứ Cửa Nam

  Tam Nhật Vượt Qua gồm Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh. Điều này bao gồm Đêm Vọng Phục Sinh, đỉnh cao của Tam Nhật Thánh.
 • Phụng vụ Tuần Thánh tại nhà thờ Chính toà
   01/04/2021 05:32

  Phụng vụ Tuần Thánh tại nhà thờ Chính toà

  Tuần Thánh là tuần quan trọng nhất trong Phụng vụ của Giáo Hội. Tuần Thánh để người Kitô hữu tưởng niệm những biến cố đặc biệt trong những ngày cuối cùng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại.
  Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   31/03/2021 23:53

  Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức cha Giu-se Châu Ngọc Tri Giám mục Giáo phận đã long trọng cử hành Thánh lễ Truyền Dầu. Cùng đồng tế với ngài có các linh mục trong Giáo phận và rất đông bà con giáo dân các giáo xứ về tham dự.
 • Tòa Thánh: Giáo hội không thể chúc lành cho các kết hợp giữa người đồng tính
   25/03/2021 22:29

  Tòa Thánh: Giáo hội không thể chúc lành cho các kết hợp giữa người đồng tính

  TÒA THÁNH: GIÁO HỘI KHÔNG THỂ CHÚC LÀNH CHO CÁC KẾT HỢP GIỮA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH Hồng Thủy - Vatican News
  Thông báo Mục vụ Tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn
   13/03/2021 08:21

  Thông báo Mục vụ Tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn

  Thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 09g30 sáng thứ Sáu, ngày 19/3.
 • Thư công bố ứng viên chịu chức Phó Tế
   13/03/2021 00:10

  Thư công bố ứng viên chịu chức Phó Tế

  Giáo phận chúng ta hiện nay có 04 chủng sinh đã mãn các Đại Chủng viện Hà Nội, Xuân Lộc vào cuối tháng 5 năm 2020, và một Thầy đã tốt nghiệp Đại Chủng viện Vinh-Thanh. Đức cha Giuse thông báo về việc chuẩn bị Truyền chức Phó Tế cho các Thầy:
  Giáo họ Hùng Vương - Giáo xứ Chính tòa mừng kính Thánh Đaminh Đỗ Đình Cẩm bổn mạng
   12/03/2021 05:29

  Giáo họ Hùng Vương - Giáo xứ Chính tòa mừng kính Thánh Đaminh Đỗ Đình Cẩm bổn mạng

  Vào hồi 10 giờ sáng thứ Năm ngày 11 tháng 3 năm 2021, Cộng đoàn Dân Chúa của Giáo họ Hùng Vương thuộc Giáo xứ Chính Tòa Lạng Sơn đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Đa Minh Đỗ Đình Cẩm là Bổn mạng của Giáo họ. Thánh lễ do Đức cha Giuse chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Vinhsơn Vũ Văn Công, quản nhiệm Giáo họ, và quý Cha.
 • Ăn năn sám hối
   10/03/2021 20:54

  Ăn năn sám hối

  Sám hối là phải đi đôi với việc hãm mình hy sinh, khi ý thức tình yêu thương Chúa dành cho ta thì việc hãm mình hy sinh không còn là gánh nặng, trái lại còn trở nên nhẹ nhàng cho những ai đang yêu Chúa và yêu người. Hãm mình hy sinh thường đi chung với cầu nguyện. Có cầu nguyện, tiếp xúc với Chúa, gặp gỡ Chúa, cảm nghiệm tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh nhiều thứ, và dễ dàng làm chủ bản thân mình.
  Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên thăm Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   05/03/2021 08:32

  Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên thăm Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Sáng thứ 5 ngày 4 tháng 3 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên - Tổng Giám mục GIáo tỉnh Hà Nội đã ghé thăm Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập72
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm64
 • Hôm nay17,604
 • Tháng hiện tại202,602
 • Tổng lượt truy cập9,907,390
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây