Suy niệm TIn Mừng Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm chẵn

Chủ nhật - 21/10/2018 13:40 486 0
Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. – Alleluia. 
Suy niệm TIn Mừng Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ep 2, 1-10

“Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô, và đồng ngự trị trên nước trời”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, khi anh em đã chết vì những lỗi lầm và tội lỗi anh em, thì trong những tội lỗi đó, xưa kia anh em đã từng sống theo dòng thời gian của thế giới này, theo thủ lãnh chủ quyền của không khí này, tức là tà thần hiện giờ còn hoạt động trong những con người không vâng phục. Trong những tội lỗi đó, cả chúng tôi nữa, xưa kia tất cả chúng tôi cũng sống theo dục vọng xác thịt của chúng tôi, làm theo những thèm muốn xác thịt và những tư tưởng gian tà, và tự nhiên bấy giờ chúng tôi cũng là những con người đáng giận ghét như các người khác.

Nhưng Thiên Chúa là Đấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến đỗi khi tội lỗi làm chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô. Nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô.

Vì chưng, bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Điều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải là do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô, để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 99, 2. 3. 4. 5

Đáp: Chính Chúa đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người (c. 3b).

Xướng: 1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan phấn khởi. – Đáp.

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người; ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. – Đáp.

3) Hãy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui, hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người. – Đáp.

4) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. – Đáp.

ALLELUIA: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 12, 13-21

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Đoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!” ‘ Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

22/10/2018 – THỨ HAI TUẦN 29 TN

Th. Gio-an Phao-lô II, giáo hoàng

Lc 12,13-21

LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT CHÚA

“Kẻ nào lo thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21)

Suy niệm: “Ta chỉ giàu có nhờ những gì cho đi, và chỉ nghèo do những gì ta từ chối” (Triết gia R. Emerson). Trong từ điển của ông phú hộ trong câu chuyện Tin Mừng không có từ “cho đi”. Ông từ chối Chúa và người lân cận, vì lo chất thóc lúa cho đầy kho lẫm, cũng như đầy “kho” ăn uống vui chơi, hưởng thụ cho mình. Không lạ gì ông trở nên nghèo nàn trước mặt Chúa. Hẳn ông đã quên bài học cơ bản này: làm giàu trước mặt Chúa bằng cách cho đi chứ không phải qua việc tích trữ; bằng cách hướng về Chúa và người khác, chứ không phải chỉ qui về mình. Coi chừng giữ mình khỏi mọi thứ tham lam là điều ai trong ta, giàu hay nghèo, phải ghi nhớ mỗi ngày.

Mời Bạn: “Satan nay khôn hơn ngày xưa, cám dỗ ta làm giàu thay vì cứ mãi nghèo” (Thi sĩ A. Pope). Làm giàu, khởi nghiệp, thành đạt… đó là những từ ngữ lôi cuốn rất nhiều người Việt hôm nay. Làm giàu không có gì xấu, chỉ xấu khi bạn mải mê, tìm mọi cách trở nên giàu có, tăng vài con số về của cải, mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Làm giàu trước mặt Chúa qua việc lắng nghe, thực thi Lời Chúa, vâng giữ điều răn, nhất là điều răn mến Chúa yêu người.

Sống Lời Chúa: Tôi tập làm giàu trước mặt Chúa bằng cách chia sẻ thời gian, sự quan tâm, lòng yêu mến, hoặc của cải vật chất… cho những người lân cận lâu nay tôi không quan tâm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã cảnh báo con về nguy cơ của tiền bạc vật chất. Xin giúp con biết giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, là cám dỗ rất lớn trong xã hội tiêu thụ. Xin giúp con làm giàu trước mặt Chúa. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

22 THÁNG MƯỜI

Bảo Vệ Phẩm Giá Của Mọi Con Người

Có lần tôi đã nói trong sứ điệp nhân Ngày Quốc Tế Hòa Bình: “Con đường đúng đắn để xây dựng một thế giới hiệp thông huynh đệ, một thế giới mà công lý và hòa bình sẽ ngự trị khắp mọi nơi, cho mọi dân tộc … đó là con đường liên đới, con đường của đối thoại và của tình huynh đệ đại đồng. Chỉ có con đường đó mà thôi.”

Ý thức liên đới phải vượt thắng mọi cám dỗ khép kín lòng mình. Ý thức ấy thúc đẩy người ta biết kính trọng những truyền thống văn hóa và luân lý của mọi dân tộc. Nó giúp các truyền thống gặp gỡ nhau, cảm thông và trân trọng nhau. Sự liên đới mà xã hội hiện đại cần có chắc chắn không phải là những câu khẩu hiệu mơ hồ sáo rỗng, nhưng phải là sự liên đới cụ thể trong tinh thần tôn trọng giá trị của sự sống, của mọi sự sống. Bởi vì nơi mỗi hiện hữu con người đều có phản ảnh sự hiện hữu của chính Thiên Chúa. Vì thế, chỉ có lòng bao dung mà thôi thì không đủ, thái độ thuần túy cam chịu càng không đủ. Sự chấp nhận mọi sự như hiện trạng của nó cũng không đủ. Điều cần thiết là phải có một thái độ dấn thân tích cực để tôn trọng và bảo vệ phẩm giá và quyền của mọi con người, trong bối cảnh là chính căn tính văn hóa của họ.

Thái độ dấn thân tích cực ấy sẽ thúc đẩy chúng ta tìm kiếm những điều ích lợi cho người khác, xây dựng những mối liên hệ mới, đem lại niềm hy vọng mới, hăng say phụng sự cho hòa bình. Chỉ khi hiểu biết và thông cảm nhau, chúng ta mới có thể giải quyết các xung đột và điều chỉnh những bất công. Và chỉ khi đó chúng ta mới có thể mở ra triển vọng thật sự về mối liên đới trong tự do và hy vọng. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể mở ra con đường hòa điệu giữa các dân tộc – sự hòa điệu này là điều kiện không thể thiếu cho một nền hòa bình đích thực.

– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

NGÀY 22/10

Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng

Ep 2, 1-10; Lc 12, 13-21.

LỜI SUY NIỆM: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

          Qua câu chuyện người thanh niên nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Chúa Giêsu đã quở trách anh ta. Rồi Người đưa ra một dụ ngôn để khuyên bảo anh. Điều này ngày hôm nay trong Sách Giáo Lý số 2545 có dạy: “Mọi Kitô hữu phải điều khiển các tình cảm của mình cách đúng đắn, kẻo việc sử dụng của cải trần gian và sự gắn bó với sự giàu sang nghịch với tinh thần khó nghèo của Tin Mừng, cản trở họ theo đuổi sự trọn hảo của đức mến.”

          Lạy Chúa Giêsu. Khi chúng con vào đời với hai bàn tay trắng và khi lìa đời chúng con cũng trắng tay ra đi. Xin cho chúng con đừng tích trử những gì thuộc về thế gian này, nhưng biết sống và làm việc thiện như lòng mong ước của Chúa.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

22 Tháng Mười

Hòn Vọng Phu 

Giữa Nha Trang và Tuy Hòa, khoảng xa lộ 21 và sông Hinh, gần quận Khánh Dương có một ngọn núi tên là Vọng Phu, có nghĩa là trông đợi chồng.

Theo tục truyền trong dân gian thì thuở xưa có một gia đình sống hạnh phúc ở gần chân núi. Khi giặc giã nổi lên ở biên thùy, người chồng theo lệnh vua, tòng quân ra ngoài biên ải để chống quân thù, để lại người vợ trẻ và đứa con đang còn bú mớm. Người vợ trẻ ở nhà chờ chồng, mỗi ngày bế con trèo lên ngọn núi ngóng về phía biên cương xem có dáng chồng trở về hay không. Thời gian trôi qua nhưng đoàn quân chưa thấy về, người vợ và đứa con chờ đợi mãi hóa thành đá. Người đời biết chuyện nên gọi đó là Hòn Vọng Phu.

Có lẽ đây chỉ là một ngọn núi được cấu tạo bởi nhiều loại đá khác nhau. Theo thời gian, mưa gió sói mòn loại đá mềm, để lại hình dạng mường tượng như một người bồng con ngồi trông ra phía biển. Người dân ta đa sầu đa cảm, lại thêm cảnh nước luôn loạn ly, đã mượn hình dạng của núi để diễn tả tâm sự trông đợi chồng của người thiếu phụ Việt Nam.

Ðiều làm cho xao xuyến cảm động ở đây là lòng chung thủy của một thiếu phụ, dù đói no, đau yếu hay mạnh khỏe, vẫn trước sau một lòng thương yêu chồng, xem chồng như là lẽ sống của cuộc đời.

Rung động trước dạ trung kiên của người thiếu phụ Việt Nam qua hình ảnh Hòn Vọng Phu, chúng ta không khỏi không cảm động trước Tình Yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Dù núi dời, dù đồi chuyển, dù con người có bội bạc phôi pha, Thiên Chúa vẫn luôn chung thủy trong Tình Yêu của Người. Càng thấm thía tình thương của Chúa, chúng ta càng cảm thấy Người là lẽ sống và là tất cả của cuộc sống.

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Hai Tuần 29 TN2, Năm Chẵn

Bài đọcEph 2:1-10; Lk 12:13-21.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Thế nào gọi là sống?

Phải chăng là có nhiều tiền? Phải chăng để thỏa mãn xác thịt? Phải chăng là được mọi thứ quyền uy, danh vọng? Hai Bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy cuộc sống đích thực không lệ thuộc vào những điều này, nhưng là biết sống theo Đức Kitô và sự quan phòng của Thiên Chúa.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ.

1.1/ Lối sống theo thế gian: là lối sống trong tội (harmatia) và đi trật đường (paraptoma). Theo nguyên nghĩa, tội là như mũi tên đi trật đích, thay vì phải hướng tới mục đích của cuộc sống. Theo nghĩa này, tội không chỉ là những tội nặng ký như: trộm cướp, giết người, ngọai tình; nhưng là tất cả những gì làm ngăn cản con người không đạt tới cuộc sống lý tưởng như Thiên Chúa muốn cho con người. Thánh Phaolô liệt kê 5 lọai ảnh hưởng trên cuộc sống con người:

(1) Sống theo trào lưu của thế gian: Con người sống theo tiêu chuẩn và giá trị của thế gian. Những tiêu chuẩn và giá trị này hòan tòan đi ngược với những tiêu chuẩn và giá trị của Thiên Chúa. Chẳng hạn Thiên Chúa dạy hy sinh, bác ái, tha thứ… trong khi thế gian dạy ích kỷ, thụ hưởng và hận thù.

(2) Sống theo sự điều khiển của ma quỉ: Thánh Phaolô mô tả là sống theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung bày vẽ.

(3) Sống bất tuân với những gì Thiên Chúa dạy: Thánh Thần trong con người luôn hướng dẫn con người biết và sống theo sự thật. Khi con người nghe ma quỉ sống ngược lại sự thật là con người đã bất tuân và trở thành thù địch của Thiên Chúa.

(4) Sống theo đam mê của trí khôn (epithumia): mong muốn những điều sai trái và những điều cấm đóan. Rất nhiều người đã không biết tận dụng tài năng và tự do Thiên Chúa ban để làm lợi ích cho mình và tha nhân nên đã phải lãnh những hậu quả do bệnh tật đem tới hay bỏ mình trong chốn lao tù.

(5) Sống theo tính đam mê của xác thịt: Theo Thánh Phaolô, tội của xác thịt không chỉ là những tội về tình dục, nhưng còn bao gồm nhiều tội khác như: thờ tà thần, ghen tương, nóng giận, hận thù, chia rẽ, bè phái… (Gal 5:19-21).

Chúng ta có thể tóm gọn 5 điều trên vào 3 điều rất dễ nhớ mà chúng ta hay đọc trong các kinh là trong cuộc đời này, con người phải chống chọi với ba thù: ma quỉ, thế gian, và xác thịt. Kẻ thù nào cũng nặng ký, con người không thể thắng vượt nếu không có Thánh Thần và các ơn thánh Chúa ban. Thánh Phaolô thú nhận: “Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, như những người khác.”

1.2/ Lối sống theo Đức Kitô: Ngược lại với lối sống xác thịt là lối sống theo Đức Kitô, hay theo Thánh Thần như Thánh Phaolô diễn tả trong (Rom 9). Hậu quả của lối sống theo xác thịt là con người phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa qua các hình phạt và sau cùng là cái chết. Nhưng tại sao con người không phải chết? Lý do là như Thánh Phaolô nói hôm nay: “Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ!” Không những thế, “Người còn cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời.”

1.3/ Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: Qua hai lối sống đã trình bày trên, Thánh Phaolô đưa đến kết luận: “Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, nhưng là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện.” Con người không thể làm gì để có thể được cứu độ, ngay cả việc giữ Lề Luật, nhưng hòan tòan do lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua việc dùng Đức Kitô, Người Con Một, cho con người để Ngài gánh tội cho nhân lọai và đưa con người về hưởng nhan thánh Chúa. Vì thế, chúng ta không được trở lại sống theo tính xác thịt, nhưng sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần để sinh lợi ích cho chúng ta và cho mọi người.

2/ Phúc Âm: Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm.

Trong Phúc Âm, Thánh Luca cũng đưa ra 2 lối sống: theo thế gian và theo sự quan phòng của Thiên Chúa. Một số hậu quả của lối sống theo thế gian:

(1) Sống tranh giành, kiện cáo: Thay vì dùng thời đến với Chúa Giêsu để nghe những lời dạy dỗ tốt lành và những mặc khải cao quí của Thiên Chúa, thì có người trong đám đông nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Chúa Giêsu thẳng thắn từ chối công việc phân xử của cải nên Ngài đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?”

(2) Sống tham lam vơ vét mọi thứ: Hạnh phúc cuộc đời không hệ tại vào những gì con người đang có, nhưng vào những gì con người là hay sẽ là. Chúa Giêsu nói lên chân lý này khi Ngài dạy các môn đệ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

(3) Sống đầu cơ tích trữ: Một xảo thuật của các con buôn là “đầu cơ tích trữ.” Họ kiếm lời bằng cách bỏ tiền mua bán tất cả những gì rẻ và dư thừa để tạo nên sự khan hiếm; sau đó sẽ bán ra với giá gấp mấy lần so với giá họ mua vào. Người phú hộ này tuy không có mục đích kiếm lời như các con buôn, nhưng cũng tích trữ để lo riêng cho mình.

(4) Sống ích kỷ và hưởng thụ: Thay vì dùng những của cải dư thừa để giúp người khốn khó, ông chỉ ích kỷ nghĩ đến mình. Chỉ trong vài hàng ngắn ngủi, ông đã xử dụng chữ “tôi” đến hơn 10 lần. Điều này chứng tỏ ông đã không nghĩ đến người khác. Mục đích của ông khi đầu cơ tích trữ của cải được Thanh Luca mô tả rất rõ ràng: “Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!”

(5) Sống như không có ngày mai: Nhà phú hộ đã không nghĩ đến những gì có thể xảy đến trong tương lai. Chúa Giêsu mở mắt cho ông nhìn thấy sự thật: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Chúa kết luận: “Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Tin Mừng đích thực: Mọi người đều phạm tội và xứng đáng phải chết; nhưng vì lòng thương xót của Thiên Chúa, Ngài đã tiền định cho con người được cứu độ qua Đức Kitô.

– Con người không thể làm gì để được hưởng ân sủng Thiên Chúa ban, ngay cả việc giữ Luật. Điều con người có thể làm là trông cậy vào lòng thương xót Chúa và tin vào Đức Kitô.

– Không phải vì giầu có mà cuộc sống được bảo đảm. Phải tránh xa mọi thứ tham lam. Sống trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

****************

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay30,419
  • Tháng hiện tại168,178
  • Tổng lượt truy cập10,557,581
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây