Suy niệm TIn Mừng Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm chẵn

Thứ sáu - 05/10/2018 13:03 790 0
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. – Alleluia.
Suy niệm TIn Mừng Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: G 42, 1-3. 5-6. 12-16 (Hr 1-3. 5-6. 12-17)

“Giờ đây mắt con nhìn thấy Chúa. Bởi đó chính con trách thân con”.

Trích sách ông Gióp. 

Ông Gióp thưa lại cùng Chúa rằng: “Con biết Chúa làm nên mọi sự, và không một tư tưởng nào giấu được Chúa. Ai là kẻ mê muội che khuất được ý định của Chúa? Vì thế, con nói bậy về những điều vượt quá sự thông biết của con. Trước kia con nghe tiếng Chúa, còn giờ đây mắt con nhìn thấy Chúa. Bởi đó, chính con trách thân con, và ăn năn sám hối trong bụi tro”.

Sau này Chúa giáng phúc cho ông Gióp nhiều hơn lúc ban đầu. Ông có mười bốn ngàn con chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò và một ngàn lừa cái. Ông còn sinh được bảy trai ba gái. Người con gái thứ nhất ông đặt tên là Nhật, người thứ hai tên Hương, và người thứ ba tên Bình. Trong khắp nước, không tìm thấy thiếu nữ nào xinh đẹp như các con gái của ông Gióp. Thân phụ của các cô cũng chia phần gia tài cho các cô như những anh em trai. Sau đó, ông Gióp còn sống được một trăm bốn mươi năm nữa, và nhìn thấy con cháu đến bốn đời. Khi cao niên đầy tuổi, ông đã qua đời. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130

Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu (c. 135a).

Xướng: 1) Xin Chúa dạy con sự thông minh và lương tri, vì con tin cậy vào các chỉ thị của Ngài. – Đáp.

2) Con bị khổ nhục, đó là điều tốt, để cho con học biết thánh chỉ của Ngài. – Đáp.

3) Lạy Chúa, con biết sắc dụ Ngài công minh, và Ngài có lý mà bắt con phải khổ. – Đáp.

4) Theo chỉ dụ Chúa mà vũ trụ luôn luôn tồn tại, vì hết thảy vạn vật đều phải phục vụ Ngài. – Đáp.

5) Con là tôi tớ Chúa, xin Chúa dạy dỗ con, để con hiểu biết những lời Ngài nghiêm huấn. – Đáp.

6) Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. – Đáp.

ALLELUIA: Tv 118, 34

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 10, 17-24

“Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”. Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. – Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết”. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

06/10/2018 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

Th. Bru-nô, linh mục

Lc 10,17-24

TÊN ĐƯỢC GHI TRÊN TRỜI

Đức Giê-su nói: “Anh em chớ mừng vì ma quỷ phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)

Suy niệm: Ngày xưa được khắc tên vào bia đá trên lưng rùa ở Văn Miếu là một vinh dự chỉ dành cho các tiến sĩ, trạng nguyên. Ngày nay được có tên trong tự điển danh nhân thế giới, hay ca sĩ, nhạc sĩ có tên ca khúc nằm trong bảng sắp hạng Billboard, topten là cả một niềm vui lớn… Thường thường bậc trung như phần đông chúng ta thì có lẽ tên chỉ được ghi trên bìa vở, bìa sách cho biết sở hữu chủ, và trong sổ rửa tội, thêm sức, hôn phối, trong sổ hội viên hội đoàn, rồi sổ tử của giáo xứ và cuối cùng, được ghi khắc nơi bia mộ là xong một đời! Lời Đức Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng tên chúng ta còn được ghi trên trời, trong sổ hằng sống của công dân Nước Trời, nhất là được ghi khắc nơi con tim của Thiên Chúa. Hãy reo vui, hãy phấn khởi vì tên của chúng ta đã được ghi ở trên trời, và ngay từ bây giờ rồi! Còn vinh dự nào lớn hơn!

Mời Bạn: Nhớ rằng để tên mình được ghi trên trời thì phải sống như những công dân Nước Trời, với tư cách là chứng nhân môn đệ Đức Ki-tô, với hiến pháp là Tám Mối Phúc thật, với kim chỉ nam hướng dẫn là Tin Mừng Đức Ki-tô.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi sẽ xét mình để biết xem ngày hôm nay tôi đã sống xứng đáng là công dân của Nước Trời chưa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa sẵn sàng để tên chúng con được ghi khắc trên trời, dù chúng con bất xứng. Xin cho chúng con biết bỏ bớt những tật xấu, những thói hư trái với tinh thần người công dân Nước Trời, đồng thời mỗi ngày luôn nỗ lực sống theo Tám Mối Phúc Thật của Chúa. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

6 THÁNG MƯỜI

Bánh Nuôi Nhiệm Thể Đức Kitô

Thánh Thể là bí tích của sự hiệp thông sự sống với Chúa Kitô. Đó cũng là bí tích xây dựng cộng đoàn. Cây nho và những cành nho là hình ảnh của cộng đoàn này, bao gồm tất cả những ai được liên kết trong Đức Kitô nhờ ân sủng và sự thật. Hình ảnh cây nho và các cành nho nhắc chúng ta về nhu cầu phải sống thực tại Giáo Hội trong mối hiệp thông sâu xa với Đức Kitô và với anh chị em mình. Giáo Hội là Nhiệm Thể của những nguời tin – trong đó Chúa Kitô là Đầu và tất cả các tín hữu là những chi thể.

Sự sống của thân thể này đến từ mạch nhựa sống siêu nhiên là ân sủng và thân thể này lớn lên nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần. “i” (2 Tm 3,5) của đức tin chúng ta nằm trong chính thân thể này; cũng chính trong thân thể này chứa đựng các mô liên kết giúp đem lại ý nghĩa và mối hiệp nhất cho các cộng đoàn Kitô hữu trên khắp cùng thế giới.

Chân lý này được minh họa bằng một hình ảnh rút ra từ một kỹ thuật nông nghiệp, gọi là “ghép”. Nhờ Phép Rửa, chúng ta được ghép vào với Đức Kitô (Rm 1,17). Chúng ta trở nên những cành nho, được nuôi sống bởi cây nho. Vì thế chúng ta đuợc mời gọi sống hiệp nhất với Đức Kitô và với anh chị em mình. Như vậy, chúng ta là cộng đoàn của những người đã được nhận Phép Rửa và được cứu chuộc. Chúng ta vẫn còn thuộc về cộng đoàn này bao lâu chúng ta còn ở lại trong mối hiệp thông với Đức Kitô và với anh chị em mình. Đức Giêsu vạch cho chúng ta thấy rõ điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta tự tách mình ra khỏi Ngài và anh chị em. Hình ảnh minh họa của Thánh Kinh giải thích điều này hết sức rõ: Nếu cành nho không ở lại trong mối liên kết với thân nho thì nó sẽ khô héo đi. Nó bị chặt đi và bị quăng vào lửa.

Nhưng Thánh Thể không chỉ hàm chứa mối tương quan mật thiết giữa Đức Kitô và mỗi người tín hữu. Thánh Thể còn được thiết lập để hiệp nhất mọi Kitôhữu trong tư cách là thân thể của Chúa. Thánh Thể tạo lập trong chúng ta một ý thức sâu xa về mối dây hiệp nhất, về tình huynh đệ, về sự liên đới trong Đức Kitô. Thánh Thể tác động trong chúng ta một cảm thức sâu xa mối gắn bó thiêng liêng, bởi lẽ chúng ta là những người được nuôi dưỡng bởi cùng một bánh để làm nên một thân thể duy nhứt trong Đức Kitô.

– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

NGÀY 06/10

G 42, 1-3.5-6.12-16; Lc 10, 17-24.

LỜI SUY NIỆM: “Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: Thưa Thầy, nghe đến Danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.”

            Nhóm Bảy Mươi Hai trình lại kết quả của các ông với Chúa Giêsu. Và các ông đã khẳng định không do tài năng của bản thân mình, nhưng hoàn toàn do quyền phép của chính Chúa Giêsu. Và các ông đã tỏ ra vui mừng. Đối với mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng đang được sống trong Danh Người, và đã đặt niềm tin vào Người, thì cần phải hướng chú ý của mình trong việc truyền đạt ánh sáng của Người, và niềm vui đức tin của mình nơi môi trường mình đang sống.

            Lạy Chúa Giêsu. Xin cho tất cả chúng con được sống gần Chúa, trở nên người Tông Đồ của Chúa, để tất cả những việc chúng con làm đều là: Làm công việc Tông Đồ.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

Gương Thánh Nhân

Ngày 06-10

Thánh BRUNÔ
Linh Mục (1035 – 1101)

Thánh Brunô sinh khoảng năm1035 tại Cologne, nước Đức và từ trần năm 1101 tại Calabria, miền nam nước Ý. Chúng ta biết được rất ít và đời sống thơ ấu của Ngài. Có lẽ Ngài thuộc gia đình quý phái Der Hautenfaust và được giáo dục ở truờng thánh Cunibert tại sinh quán.

Sau đó dường như Ngài đã bỏ Cologne để theo học tại Reims và từ đó tiếp tục học triết ở Tours. Sau này chúng ta biết Ngài làm thủ lãnh các trường Reims, làm chưởng ấn địa phận và làm kinh sĩ toà tổng giám mục. Chắc chắn Ngài là một trong những học giả lừng danh thời đó. Nhiều người đã tới Reims để thụ giáo với Ngài, trong số đó có Eudes de Chantaillen là người sẽ trở thành giáo hoàng với danh hiệu Urbano II. Các sách chú giải về thánh vịnh và các thư thánh Phaolô là những tác phẩm chúng ta còn lưu giữ được, chứng tỏ thánh nhân là một học giả có thế giá và là người hiểu biết tiếng Hy lạp và tiếng Do thái. Vào thời của Ngài ít có người hiểu biết được như vậy.

Các thử thách đổ xuống cuộc đời thánh Brunô, kể từ khi Đức Tổng giám mục Gevase qua đời năm 1068 và Manasses được đặt kế vị. Manasses là một người khô khan và hung bạo, đã chiếm đã ngai tòa giám mục nhờ việc buôn thần bán thánh. Brunô đứng đầu những nhóm kinh sĩ chống lại và bị triệu về Roma. Manasses trả thù bằng cách tịch biên tài sản và buộc các Ngài phải trốn khỏi thành phố. Brunô trốn về một nơi gọi là Rocher, ở tại nhà một người bạn tên là Adam. Lần kia, trong khi đi dạo tại vườn nhà Adam, Brunô với hai người bạn là Ralph và Fulcius đã bàn về bản chất giả tạo của các thú vui trần thế và niềm vui của đời sống chiêm niệm. Lửa nhiệt tình bùng cháy, họ quyết định sẽ bỏ thế gian để sống đời cầu nguyện, ngay khi nào hoàn cảnh cho phép. Nhưng rồi Fulcius phải đi Roma để trình bản cáo trạng tổng giám mục. Brunô không thể bỏ Reims khi Đức tổng giám mục còn tại vị. Cuối cùng, khi Đức Tổng giám mục bị truất ngôi, chi còn Brunô trung kiên với dự tính.

Sau khi Manasses bị truất ngôi, vị đặc sứ tòa thánh muốn đặt Brunô làm tổng giám mục. Nhưng lúc ấy thánh nhân đã trốn khỏi Reims cùng với sáu người bạn, tới một nơi gọi là Sèche-Phontaine. Ngài ở gần tu viện Molesme là nơi thánh Robertô làm đan viện phụ. Có lẽ Brunô là tu sĩ của tu viện này một thời gian ngắn.

Tuy nhiên Brunô đã không ở lâu tại Sèche-Phontaine. Ngài muốn tìm một nơi xa vắng hơn để khỏi bị du khách quấy rầy. Năm 1084, Ngài cùng với sáu người bạn tìm đến miền núi Savoy. Trên đường đi, các Ngài dừng chân tại Grenoble để tham khảo ý kiến Đức Cha Hugues de Chateaineuf, một học trò cũ của Ngài. Vị giám mục thánh thiện đã mơ thấy bảy ngôi sao sáng trên một miền xa thuộc dẫy núi Cjartreuse. Biết rằng Brunô cùng với sáu người bạn của Ngài là những ngôi sao ấy, đức cha đã không chần chờ dẫn họ ngay tới nơi mà giấc mơ đã chỉ cho Ngài. Đây là một nơi đủ yên tĩnh. Brunô và các bạn liền cư ngụ tại đó. Các Ngài làm một nhà nguyện nhỏ và bảy cái lều chung quanh. Đó là bước đầu của một tu viện lớn vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, là nhà mẹ của một hội dòng mang tên CHARTREUSE.

Nhưng rồi thánh Brunô đã quá lừng danh và không thể yên thân được lâu. Năm 1090, Đức Urbanô II, một học trò cũ của Ngài đã nhớ đến thày cũ và triệu về Roma làm cố vấn. Dầu vậy, đức giáo hoàng cũng sớm nhận ra rằng: không có chỗ trong giáo triều dành cho Brunô. Ngài ban phép cho thánh nhân rời Roma, với điều kiện là phải có mặt tại nước Ý.

Trong thời gian vắn vỏi tại giáo triều, thánh Brunô đã gặp nhà quý tộc Roger miền Sicily. Khi rời Roma, Ngài đến cư ngụ ở nơi nhà quý tộc hiến cho, tại La Torre miền Calabria. Ngài thiết lập ở đó một tu viện thứ hai, theo kiểu mẫu dòng Chartreuse. Ngày 6 tháng 10 năm 1101, Ngài từ trần, khi chưa có dịp trở về thăm tu viện thứ nhất của Ngài.

(daminhvn.net)

+++++++++++++++++

06 Tháng Mười

Bưu Ðiện Lớn Nhất Thế Giới 

Có lẽ bưu điện lớn nhất thế giới phải là bưu điện trước cổng Thiên đàng… Mỗi ngày có không biết bao nhiêu thư viết bằng không biết bao nhiêu ngôn ngữ được gửi đến… Tất cả đều là những lời cầu xin. Theo sự phân loại của các thiên thần, thì ba vị nhận được nhiều thư nhất đó là Ðức Maria, rồi đến thánh Antôn và thánh nữ Rita.

Một ngày kia, không còn cầm được tính tò mò, các thiên thần không những đã mở thư gửi cho các thánh, mà ngay cả các lá thư gửi đến cho Ðức Mẹ, các vị cũng không tha. Nhưng các vị thiên thần đã thất vọng bởi vì nội dung và cách viết thư đều giống nhau. Ðại khái thì cũng chỉ là: Lạy Mẹ, xin chữa cho con chóng lành bệnh… Xin cho con của con được khỏe mạnh… Xin cho con tìm được việc làm… Xin giúp con thi đỗ… Xin cho con tìm lại được chồng con…

Cả một loạt kinh cầu mà các vị thiên sứ cũng đành phải nhàm chán, đến độ các vị phải thốt lên: dường như Thiên Chúa chỉ tạo dựng con người có một cái miệng, một cái bụng. Họ không có linh hồn, bởi vì tất cả những lời cầu xin của họ đều qui về hai bộ phận ấy.

Ðức Maria ngày nào cũng như ngày nào đều phải đọc lại những lá thư có cùng nội dung và một công thức. Tình cờ, có một là thư làm Mẹ chú ý. Lá thư đó viết như sau: “Lạy Trinh Nữ rất thánh, con chỉ xin Mẹ một điều mà thôi, xin Mẹ cho con mỗi ngày được nên giống Chúa Giêsu hơn”.

Ðọc xong lá thư, Ðức Maria bật khóc vì cảm động. Ngài nói với các thiên sứ phục vụ tại bưu điện: “đây là lá thư mà Mẹ mong đợi từng ngày”.

Theo sự thăm dò của nhiều tờ báo lớn trên thế giới, thì tước hiệu “Người đàn bà của năm 1987” đã được dành cho thủ tướng nước Anh là bà Margueret Thatcher, người đã đắc cử vào chức vụ này liên tiếp trong ba nhiệm kỳ.

Ðứng hàng thứ hai trong danh sách những người đàn bà trong năm là nữ tổng thống Aquinô của Phi Luật Tân, người đang đương đầu với không biết bao nhiêu xáo trộn trong nước.

Người thứ ba trong danh sách là Mẹ Têrêsa thành Calcutta (người đã được lãnh giải thưởng Nobel về hòa bình năm 1979). Kế đó là nữ hoàng Elizabeth II của nước Anh, bà Simone Veil, chủ tịch quốc hội Âu Châu v.v…

Ðối với chúng ta, những người Kitô, thì người đàn bà trong năm và nhứt là trong tháng mười này phải là Mẹ Maria, người Mẹ không phải của một gia đình, một dân tộc. Vị nữ hoàng không phải của một dân tộc, nhưng là của tất cả nhân loại… Mẹ đang lắng nghe chúng ta trong suốt tháng 10 này. Chúng ta hãy thưa với Mẹ tất cả những gì chúng ta đang cần.

Nhưng điều mà Mẹ luôn chờ đợi để trợ giúp chúng ta: đó là mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa Giêsu con Mẹ. Bởi vì, trong tất cả mọi ơn cần cho chúng ta, đó là ơn cao trọng nhứt. Càng nên giống Chúa Giêsu, chúng ta càng nên giống Mẹ và được đến gần Mẹ.

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Bảy Tuần 26 TN2, Năm Chẵn

Bài đọcJob 42:1-3, 5-6, 12-16; Lk 10:17-24.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hạnh phúc cho ai hiểu biết Thiên Chúa.

Con người chúng ta thường đầu tư vào những gì mang lại kết quả tức khắc: thị trường chứng khóan, nhà của đất đai, dịch chim cút; nhưng rất ít người chịu đầu tư vào việc học hỏi về Thiên Chúa vì chúng ta không nhìn thấy những lợi ích của việc biết Thiên Chúa. Nhiều người chúng ta coi việc thờ phượng Chúa là bổn phận phải làm thay vì những đặc quyền được hưởng; vì thế, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để sinh lợi ích cho linh hồn chúng ta. Các Bài đọc hôm nay liệt kê cho chúng ta thấy những ích lợi của việc biết Thiên Chúa; và nhất là được Thiên Chúa tuyển chọn làm môn đệ của Ngài.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Phần thưởng cho ai hiểu biết Thiên Chúa.

(1) Nhận ra những sai trái và thấp hèn của mình: Để những lời khuyên hay đề nghị của một người có thế giá, ông cần phải hiểu biết tường tận về điều đó. Thật là ngu xuẩn khi có những người chẳng hiểu biết gì mà lại dám khuyên răn người khác về điều đó. Ông Gióp nhận ra sự sai trái của mình nên thưa với Đức Chúa: “Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu.” Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của Ngài (Ta) không còn được rõ ràng minh bạch?” Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con.”

Bản dịch của Việt Nam dịch sai vì đã dùng ngôi thứ nhất “Ta,” trong khi Bản LXX dùng ngôi thứ hai “Ngài.” Bản Do-Thái không xác định túc từ sở hữu “Ngài hay Ta.” Dựa vào văn mạch, bản LXX có lý do hơn: chính ông Gióp đã đặt câu hỏi và chính ông đã trả lời.

(2) Khiêm nhường ăn năn thống hối: Sau khi đã nhận ra lầm lỗi của mình, con người có thể chọn hai thái độ: khiêm nhường ăn năn thống hối hay kiêu ngạo cố tình cho mình đúng. Ông Gióp đã chọn thái độ thứ nhất khi ông thú nhận với Thiên Chúa: “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại; trên tro bụi con sấp mình thống hối ăn năn.” Lý do ông đưa ra dạy chúng ta một bài học: Chúng ta có thể học về Thiên Chúa qua người khác; nhưng để xác tín niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa đòi hỏi chính chúng ta phải cảm nghiệm được và yêu mến Ngài.

(3) Được Thiên Chúa giáng phúc: Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia. Ngài ban cho ông một tài sản khổng lồ về súc vật, 10 người con: bảy con trai và ba con gái, sống lâu với con cái cháu chắt đến bốn đời. Thiên Chúa chúc lành cho ông Gióp vì ông đã chứng tỏ cho Satan biết là ông đã không chửi Thiên Chúa mặc dù Thiên Chúa đã cho phép Satan lấy đi tất cả những gì ông có. Tuy ông có than thân trách phận nhưng đã không thốt lên một lời xúc phạm đến Thiên Chúa.

2/ Phúc Âm: Hạnh phúc cho những ai được Chúa nhận làm môn đệ.

Ai trong chúng ta cũng muốn làm môn đệ của những thầy khôn ngoan và có thế lực; thế mà nhiều người, nhất là các bạn trẻ hôm nay, lại từ chối không muốn làm môn đệ của người khôn ngoan nhất và uy quyền nhất trong vũ trụ. Phúc Âm cho chúng ta nhìn thấy các đạc quyền này:

(1) Có uy quyền trên hết mọi quyền lực, ngay cả quyền lực của ma quỉ: Con người thường sợ quỉ thần, nhưng các môn đệ của Chúa lại có quyền trên quỉ thần vì chính Chúa đã ban cho các ông quyền đó. Các môn đệ và Chúa Giêsu là chứng nhân của quyền này qua trình thuật của Luca: “Nhóm Bảy Mươi trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Chúa Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực của kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.””

(2) Tên được ghi trên trời: Phần thưởng nhận được ở đời này, cho dù to lớn vĩ đại như Thiên Chúa ban cho ông Gióp, hay có hớn hở vui mừng như các môn đệ vì được Chúa ban cho uy quyền, cũng không thể nào so sánh được với phần thưởng Chúa sẽ ban cho các tín hữu sau này. Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Ngài: “Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” Một điều nguy hiểm là nếu quá chú trọng về phần thưởng đời này có thể làm các môn đệ lãng quên hạnh phúc đời sau.

(3) Hiểu biết những mầu nhiệm của Thiên Chúa không tùy thuộc vào mức độ khôn ngoan của con người, nhưng tùy thuộc vào sự khiêm nhường nhận ra mình bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu được Thánh Thần tác động, hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết Người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

Những gì Chúa Giêsu nói đã, đang, và sẽ còn tiếp diễn đến muôn đời. Biết bao nhiêu người khôn ngoan thông thái và giàu có đã không hiểu được và đã không tin những gì quá hiển nhiên đối với những người có lòng tin. Lý do tại sao những người khôn ngoan không hiểu không phải vì Thiên Chúa giấu không cho họ biết, nhưng thái độ kiêu ngạo của họ đã che lấp trí khôn làm họ không nhận ra được điều Thiên Chúa muốn nói. Lý do tại sao những người giàu có không hiểu vì họ tưởng là họ đã có tất cả và không cần đến Thiên Chúa hay nghe lời Ngài.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Khi không hiểu biết về Thiên Chúa, con người dễ kiêu ngạo tin tưởng vào chính mình. Một sự hiểu biết đầy đủ về Thiên Chúa sẽ giúp con người khiêm nhường nhận ra sự bé nhỏ của mình và biết cách cư xử trước mặt Thiên Chúa.

– Khi không hiểu biết nhưng gì xảy ra trong cuộc đời, chúng ta đừng vội trách Thiên Chúa không có mắt hay không có tình thương. Thái độ thích hợp khi đương đầu với những trường hợp này là khiêm nhường cầu xin Ngài ban cho chúng ta hiểu được lý do, và sẵn sàng vâng theo thánh ý dù không hiểu lý do. Chúng ta sẽ hiểu hết những lý do này trong Ngày Phán Xét.

– Không có phần thưởng nào trên cuộc đời quí giá cho bằng được hiểu biết Thiên Chúa, Người đã dựng nên ta, yêu thương ta, và đang quan phòng mọi sự để ta được sống hạnh phúc bên Ngài suốt đời.

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

****************

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay11,943
  • Tháng hiện tại37,387
  • Tổng lượt truy cập11,694,451
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây