Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy tuần XXI Thường Niên

Thứ sáu - 30/08/2019 12:07 460 0
Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta: Trên hết mọi sự, anh em hãy có nhân đức yêu thương, vì đó là dây ràng buộc mọi điều toàn thiện. Chúng ta chỉ có nhân đức này khi Thiên Chúa ngự trị trong gia đình chúng ta mà thôi.
Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy tuần XXI Thường Niên

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 9-11 (Hl 9-12)

“Chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, về tình bác ái huynh đệ, thì chúng tôi không cần viết cho anh em: vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau. Vì chưng anh em đã thi hành điều đó với mọi anh em trong toàn xứ Macêđônia. Nhưng, anh em thân mến, chúng tôi xin anh em hãy tiến tới hơn nữa, hãy cố gắng sống cho hoà thuận, thi hành các việc bổn phận, dùng tay mà làm việc như chúng tôi đã truyền dạy anh em, ăn ở lương thiện với những người ngoài, và khỏi cần nhờ đến ai. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 7-8. 9

Đáp: Chúa ngự trị cai quản chư dân trong đường chính trực (c. 9).

Xướng:

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Đáp.

2) Biển khơi và muôn vật trong đó hãy rống tiếng lên; cả địa cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế. Các sông ngòi hãy vỗ tay reo, đồng thời các núi non hãy hân hoan nhảy nhót. – Đáp.

3) Trước thiên nhan Chúa, vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người cai quản địa cầu với đức công minh, và cai quản chư dân trong đường chánh trực. – Đáp.

ALLELUIA: 2 Tx 2, 14

Alleluia, alleluia! – Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy vinh quang của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mt 25, 14-30

“Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: ‘Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác’. Ông chủ bảo người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi’. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: ‘Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác’. Ông chủ bảo người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi’.

“Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: ‘Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

31/08/2019 – THỨ BẢY TUẦN 21 TN

Mt 25,14-30

LÀ ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH

“Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21)

Suy niệm: “Khả năng quyết định những gì bạn có thể thực hiện. Động lực quyết định lòng nhiệt tình bạn muốn thực hiện. Thái độ quyết định cách bạn thực hiện tốt ra sao” (L. Holtz). Bài dụ ngôn hôm nay nhắc nhở ta về việc sử dụng khả năng của mình theo ý Chúa muốn, vì ta chỉ là người quản lý vốn liếng khả năng ấy. Khả năng mỗi người không ai giống ai: người năm yến, kẻ hai yến, người khác một yến. Vấn đề không phải là ta được Chúa ban cho bao nhiêu khả năng, mà là đâu là động lực thúc đẩy bạn phát triển những khả năng ấy. Hai người có năm nén và hai nén được ông chủ khen là “đầy tớ tài giỏi và trung thành,” vì có sự sáng tạo của trí óc, lòng yêu mến của con tim, sự siêng năng của đôi tay, khi sử dụng khả năng Chúa ban. Người đầy tớ đem chôn yến bạc dưới đất là hình ảnh của người đem những khả năng Chúa ban cách để sử dụng cách ích kỷ thay vì để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Mời Bạn: “Khả năng là ơn Chúa ban. Hãy khiêm tốn. Danh tiếng là do con người tặng. Hãy tri ân. Tính tự phụ do ta tạo nên. Hãy cẩn thận” (J. Wooden). Nếu tự hào, bạn hãy tự hào vì được Chúa tin tưởng giao cho mình một số khả năng để phục vụ Ngài và tha nhân.

Sống Lời Chúa: Tôi xem lại cách mình sử dụng các yến bạc Chúa ban (của cải, trí khôn, thời giờ…) cho đúng ý Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tin tưởng giao phó cho con những yến bạc khả năng. Xin cho con không là đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, vì chỉ sử dụng cách ích kỷ. Nhưng xin cho con là đầy tớ tài giỏi và trung thành, phục vụ Chúa và người khác. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

31 THÁNG TÁM

Đâu Là Vai Trò Riêng Của Các Hội Đồng Giám Mục Cấp Quốc Gia?

Các hội đồng giám mục quốc gia đã trở thành một thực tại sống động, cụ thể trên mọi miền thế giới. Thượng Hội Đồng nhận thấy nhu cầu cần đào sâu sự hiểu biết thần học nhất là nền tảng tín lý của những tổ chức này. Các tổ chức này đã có nhiều đóng góp rất giá trị cho công việc của Giáo Hội tại những quốc gia khác nhau. Điề này thật đáng khích lệ. Nhưng sự phát triển và tầm mức ảnh hưởng ngày càng tăng của các tổ chức này cũng làm bật lên những vấn đề về tín lý và mục vụ trong Giáo Hội. Chúng ta tự hỏi: Các hội đồng giám mục nên phát triển như thế nào? Đâu là vai trò của các tổ chức này trong đời sống Giáo Hội?

Chính Công Đồng Vatican II – trong Sắc Lệnh về các giám mục và về vai trò quan trọng của các giám mục trong đời sống Giáo Hội – đã thúc đẩy việc đào sâu nhận hiểu về nền tảng tín lý của các hội đồng giám mục quốc gia. Trong Bộ Giáo Luật, cũng có đề cập đến các hội đồng giám mục này. Giáo luật tuyên bố rằng các giám mục “liên kết với nhau thực hiện một số chức năng để thăng tiến những thiện ích mà Giáo Hội cung ứng cho con người. (GL 447).

Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần tác động mạnh mẽ nơi các hội đồng giám mục quốc gia – để mọi quốc gia trên trái đất này có thể được chăm sóc mục vụ hữu hiệu và được lớn lên trong đức tin.

– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

NGÀY 31/8

St 4, 9-12; Mt 25, 14-30.

LỜI SUY NIỆM: “Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó, nó phải khóc lóc nghiến răng.”

          “Chúa Giêsu kêu gọi người ta vào Nước Trời, bằng cách dùng dụ ngôn, là nét đặc trưng trong cách giảng dạy của Người. Qua các dụ ngôn, Người mời vào dự tiệc Nước Trời; nhưng Người cũng đòi phải có một lựa chọn triệt để, để đạt được Nước Trời, cần phải cho đi mọi sự, lời nói suông không đủ, cần pahỉ có việc làm. Các dụ ngôn như những tấm gương đối với con người: họ đón nhận Lời Chúa chỉ như mảnh đất khô khan hay mảnh đất màu mở? Họ làm gì với những nén bạc đã nhận? Chúa Giêsu và sự hiện diện của Nước Trơi trong trần gian, một cách kín đáo nằm ở trung tâm của các dụ ngôn. Cần phải tiến vào Nước Trời (Mt 13,11). Còn đối những kẻ “ở ngoài” (Mc 4,11), mọi sự đều bí ẩn.” (GL số 546)

          Lạy Chúa Giêsu. Mỗi người chúng con đang thật hạnh phúc khi được Chúa đưa tới cho chúng con những “tấm gương” để soi mình vào hầu nhận ra những việc cần làm, để làm phong phú những nén bạc mà Chúa đã giao phó, để khỏi phải bị Chúa quở trách: “Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó, nó phải khóc lóc nghiến răng.”

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

31 Tháng Tám

Ốc Ðảo Hòa Bình 

Cách Giêrusalem khoảng 30 cây số, một số người Do Thái và Ả Rập đã tình nguyện sống chung với nhau trong một ngôi làng mà người Do Thái gọi là Nevé Shalom, còn người Ả Rập thì gọi là Wahat as Salam: cả hai tiếng đều có nghĩa là “Ốc đảo hòa bình”.

Năm 1978, khi mới thành lập, ngôi làng Hòa Bình này chỉ có một gia đình. Một năm sau, con số đó lên đến năm và hiện nay, có tất cả 15 gia đình vừa Do Thái vừa Ả Rập chung sống với nhau. Tổng cộng dân số của ngôi làng Hòa Bình này hiện nay là 70 người. Tất cả đều đeo đuổi một mục đích chung là minh chứng rằng người Do Thái và người Ả Rập có thể sống chung với nhau mà vẫn tôn trọng sự khác biệt của nhau.

Người sáng lập ngôi làng này là cha Bruno Hussar, một linh mục công giáo năm nay 78 tuổi. Cha ngài là một người Pháp gốc Do Thái và mẹ ngài là một người Hungary cũng gốc Do Thái. Cả hai đều là những người Do Thái khổ đạo. Năm lên 22 tuổi, ngài đã trở lại công giáo và xin tu trong viện Ðaminh. Cha Bruno Hussar tuyên bố với tất cả xác tín như sau: “Trong Kinh Thánh người ta đọc được lời này: Dân Ta sống trong một ốc đảo hòa bình. Cố gắng cảm thông là điều có thể làm cho những người Do Thái và Ả Rập xích lại gần nhau, cũng như chính những người Kitô có thể đến gần với những người Hồi Giáo và vô thần”.

Ước vọng của các phụ huynh của 33 trẻ em sinh ra trong ngôi làng Hòa Bình này là thấy chúng được giáo dục chung với nhau. Do đó, họ đã cho xây một vườn trẻ chung, một trường mẫu giáo chung, một trường tiểu học chung, nơi đó các trẻ em Do Thái và Ả Rập đều có thể nói một lúc hai thứ tiếng. Một người cộng tác viên của cha Bruno cho biết như sau: “Ngay từ lúc nhỏ, các trẻ em đã có thể làm quen với hai nền văn hóa một lúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là các em sẽ đánh mất nền văn hóa của mình, trái lại càng ý thức về nguồn gốc của mình cũng như càng tôn trọng người khác”.

Ðể bảo tồn văn hóa của mình, các gia đình trong ngôi làng Hòa Bình này cũng xây nhà theo sở thích của họ. Nhưng những căn nhà này không thuộc quyền sở hữu của họ. Tất cả đều chọn lựa sống một cuộc sống gần như tập thể: tuy trình độ khác nhau, nhưng tất cả mọi người đều đồng ý một mức lương giống nhau. Mỗi ngày, mọi dân cư trong ngôi làng này dùng điểm tâm và ăn trưa chung với nhau.

Người phụ tá của cha Bruno Hussar nói rằng: “Ngồi đồng bàn để nói chuyện với nhau thay vì giữ những thành kiến riêng, điều đó giúp thay đổi thái độ rất nhiều”.

Cũng như trong tinh thần đó, từ 10 năm qua, 15 gia đình trong ngôi làng Hòa Bình này đã tổ chức được rất nhiều cuộc gặp gỡ cho giới trẻ Do Thái và Ả Rập. Người ta cũng đã nghĩ đến một nhà cầu nguyện chung, chung không những cho người Do Thái và Ả Rập, mà còn chung cho những người không tín ngưỡng nữa…

Thà đốt lên một ngọn nến hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối… Những người dân cư trong ngôi làng Hòa Bình trên đây, hẳn đã thấy được vết dầu loang của Hòa Bình mà họ đã tung ra. Một ánh lửa được đốt lên sẽ không bao giờ tàn lụi một cách vô ích. Nó sẽ lan ra và khơi dậy những ngọn lửa mới.

Tình yêu là điều có thể có giữa con người. Hòa bình là điều mà con người có thể xây dựng nếu con người biết tin tưởng nhau, biết chấp nhận nhau, biết tôn trọng sự khác biệt của nhau…

Trong phạm vi nhỏ bé của một tổ, của một khu phố, của một xóm làng, liệu những người Kitô chúng ta có thể xây dựng được một ngôi làng Hòa Bình với nhau không?…

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Bảy Tuần 21 TN1

Bài đọcI Thes 4:9-11; Mk 6:17-29.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sống yêu thương sẽ xây dựng gia đình và xóa tan mọi hận thù.

Cha ông chúng ta đã biết quá rõ giá trị của yêu thương trong cuộc sống gia đình và cộng đoàn, khi nói: “Yêu nhau cau bảy bổ ba. Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười.” Hay “yêu nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho vừa.” Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa khi Ngài dạy, toàn bộ của Lề Luật có thể thu gọn vào hai giới răn: “mến Chúa yêu người.” Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu khuyên nhủ các môn đệ: “Như Cha đã yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu anh em như vậy … Như Thầy yêu anh em thế nào, anh em cũng phải yêu thương nhau như vậy … Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em thương yêu nhau.”

Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong nguyên lý yêu thương. Trong Bài Đọc I, thánh Phaolô khuyên các tín hữu Thessalonica phải cố gắng yêu thương nhau, giữ hòa khí trong cộng đồng, và làm việc để có của ăn sinh sống và để xây dựng cộng đồng. Trong Phúc Âm, thánh Marcô tường thuật một gia đình giầu có thế lực, nhưng không có yêu thương thành thật. Hậu quả là lối sống loạn luân và thanh toán lẫn nhau trong gia đình: Herode cha có 5 đời vợ và đã giết 3 đứa con ruột của mình; đến nỗi trong dân gian có câu vè: “làm con heo cuả Herode còn an tòan hơn làm con ruột của ông.” Herode con, người được nói tới hôm nay, lấy vợ của anh mình. Gioan Tẩy Giả là người công chính, vì muốn sống và làm chứng cho sự thật đã ngăn cản cuộc hôn nhân này, nên đã phải trả giá bằng cách bị chém đầu đặt trên mâm để cô con gái trao cho một bà mẹ trắc nết và thủ đoạn.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Tôi khuyên nhủ anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa.

Để hiểu trình thuật hôm nay, chúng ta cần hiểu những gì xảy ra cho cộng đoàn Thessalonica lúc bấy giờ: nhiều người trong cộng đoàn tin Ngày Quang Lâm đã gần kề, nên họ bỏ hết công việc làm ăn để chờ đợi Chúa đến. Thánh Phaolô phải viết thư khuyên họ về cách chờ đợi Ngày Chúa đến:

(1) Anh em phải yêu thương nhau: “Còn về tình huynh đệ, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau.” Đây là đồng phục của các cộng đoàn Kitô hữu: người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau. Một khi có tình yêu thương, các tín hữu có thể xóa tan những nghi kỵ, bất hòa, và chia rẽ trong cộng đoàn.

(2) Anh em phải thăng tiến nhiều hơn nữa: Tin Mừng không những được truyền đạt bằng lời rao giảng, nhưng còn bằng chính cuộc đời chứng nhân của các Kitô hữu. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu hãy càng ngày càng tiến tới trên đàng nhân đức, để Tin Mừng có thể lan rộng trong toàn miền Macedonia.

(3) Đợi chờ Ngày Chúa đến bằng cách chu toàn các bổn phận của mình: Khuynh hướng của con người là thích loan tin giật gân và thổi phồng những gì họ nghĩ sắp xảy ra. Nhìn lại biến cố khi nhân loại sắp bước vào năm 2,000, chúng ta thấy nhiều người nghĩ Ngày Tận Thế sẽ xảy ra, nên họ rút tiền khỏi ngân hàng để ăn chơi thả cửa, không thiết tha gì đến làm việc nữa. Điều này cũng đã xảy ra cho cộng đoàn Thessalonica; vì thế, thánh Phaolô khuyên họ: “Hãy sống cách bình thản, ai lo việc nấy và lao động bằng chính bàn tay của mình, như chính tôi đã truyền cho anh em.” Cách sửa soạn đón Ngày Chúa Đến tốt nhất là chu toàn bổn phận của mình cách trung thành và yêu thương tha nhân cách thành thật, chứ không phải hốt hoảng sợ hãi, lười biếng không làm việc, và sống bám vào người khác.

2/ Phúc Âm: Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!

(1) Gioan Tẩy Giả sống và chết cho sự thật: Đây là tấm gương sáng Gioan Tẩy Giả cho chúng ta. Ông dám nói sự thật mà không sợ hãi bất cứ một quyền lực nào của thế gian. Trong Tin Mừng Matthew, ông thẳng thắn đe dọa các Pharisees và Sadducees khi họ đến để xin ông làm Phép Rửa: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các ông cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các ông hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: “Chúng ta đã có tổ phụ Abraham.” Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.” Trong trình thuật hôm nay, ông Gioan thẳng thắn bảo vua Herode: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Vì vua Herode đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philíp. Hậu quả là vua sai lính bắt giam Gioan Tẩy Giả vào ngục thất.

(2) Sự hèn nhát của vua Herode Antipas.

+ Ông là người loạn luân: đã lấy vợ của anh mình là Herode Philip.

+ Ông sống theo sự giả trá: Tuy ông muốn nghe sự thật, nhưng không muốn bênh vực sự thật. Trình thuật mô tả bản chất của ông: “Vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.”

+ Khi ông không dám sống theo sự thật, ông sẽ sống theo sự giả trá: “Nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.”

+ Giữ lời hứa trong lúc say xỉn: Khi nghe cô con gái muốn xin đầu Gioan đặt trên đĩa, nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô.

Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ.

(3) Mối hận thù của bà Herodia: Bà căm thù ông Gioan vì cản trở cuộc hôn nhân của Bà, và đợi có cơ hội là giết ông.

+ Bà là người mẹ dạy con làm chuyện đê hèn: Công chúa mà khiêu vũ một mình trước bá quan văn võ là điều xấu hổ. Chân tướng ác độc của Bà được tỏ lộ khi bảo con làm chuyện thất nhân ác đức: xin đầu của một vị thánh đặt trên mâm.

+ Sóng trước đổ đâu, sóng sau theo đó, Salome, cô con gái của bà Herodia với Herode Philip, sau này cũng loạn luân như mẹ: Cô lấy cậu mình, Philip the Tetrarch, là con của Herode the Great và bà Cleopatra of Jerusalem.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta: Trên hết mọi sự, anh em hãy có nhân đức yêu thương, vì đó là dây ràng buộc mọi điều toàn thiện. Chúng ta chỉ có nhân đức này khi Thiên Chúa ngự trị trong gia đình chúng ta mà thôi.

– Nếu không có yêu thương thành thật, gia đình chúng ta sẽ biến thành địa ngục như gia đình Herode; và mọi người trong gia đình sẽ phải trả giá đắt về những hành động của mình.  

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

****************

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay19,656
  • Tháng hiện tại434,612
  • Tổng lượt truy cập10,824,015
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây