Ý nghĩa việc Chúa Giêsu chịu phép rửa

Thứ bảy - 09/01/2021 17:45 461 0
Nhận phép rửa dưới bàn tay của Gioan, đấng được Thiên Chúa sai đến, là để chính mình được Thiên Chúa biến đổi. Gioan đưa ra một khái niệm mới, nhu cầu thiết yếu của phép rửa.
Ý nghĩa việc Chúa Giêsu chịu phép rửa

Sách Các Vua quyển thứ 2, chương 2 câu 1-15, đã kể câu chuyện về tiên tri Êlisê nhận được sứ vụ làm ngôn sứ từ Thiên Chúa qua trung gian thầy mình là Êlia như sau:

Vào thời ĐỨC CHÚA đem ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc, ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa rời Ghin-gan. Ông Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa: “Xin anh ở lại đây, vì ĐỨC CHÚA sai thầy đến Bết Ên.” Nhưng ông Ê-li-sa thưa: “Có ĐỨC CHÚA hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy! “ Rồi các ông đi xuống Bết Ên. Các anh em ngôn sứ ở Bết Ên ra gặp ông Ê-li-sa và nói: “Ông có biết không, hôm nay ĐỨC CHÚA sẽ đem thầy của ông lên cao ngay trên đầu ông? “ Ông nói: “Tôi cũng biết chứ, im đi! “ Ông Ê-li-a bảo ông: “Này Ê-li-sa, xin anh ở lại đây, vì ĐỨC CHÚA sai thầy đi Giê-ri-khô.” Nhưng ông Ê-li-sa thưa: “Có ĐỨC CHÚA hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy! “ Và các ông đã đến Giê-ri-khô. Các anh em ngôn sứ ở Giê-ri-khô đến gần ông Ê-li-sa và nói: “Ông có biết không, hôm nay ĐỨC CHÚA sẽ đem thầy của ông lên cao, ngay trên đầu ông? “ Ông nói: “Tôi cũng biết chứ, im đi! “ Ông Ê-li-a bảo: “Xin anh ở lại đây, vì ĐỨC CHÚA sai thầy đến sông Gio-đan.” Nhưng ông thưa: “Có ĐỨC CHÚA hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy! “ Rồi cả hai ông cùng đi.

Năm mươi anh em ngôn sứ cũng đi, đứng ở đằng xa, phía trước hai ông, còn hai ông thì đứng bên bờ sông Gio-đan. Ông Ê-li-a lấy áo choàng của mình, cuộn lại mà đập xuống nước. Nước rẽ ra hai bên. Hai ông đã đi qua ráo chân. Vậy, khi đã đi qua, ông Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa: “Anh cứ xin đi: thầy có thể làm gì cho anh trước khi thầy được đem đi, rời xa anh? “ Ông Ê-li-sa nói: “Xin cho con được hai phần thần khí của thầy! “ Ông Ê-li-a đáp: “Anh xin một điều khó đấy! Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi, rời xa anh, thì sẽ được như thế; bằng không, thì không được.” Các ông còn đang vừa đi vừa nói, thì này một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra. Và ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc. Thấy thế, ông Ê-li-sa kêu lên: “Cha ơi! Cha ơi! Hỡi chiến xa và chiến mã của Ít-ra-en! “ Rồi ông không thấy thầy mình nữa. Ông túm lấy áo mình và xé ra làm hai mảnh. Ông lượm lấy áo choàng của ông Ê-li-a rơi xuống. Ông trở về và đứng bên bờ sông Gio-đan.

Ông lấy áo choàng của ông Ê-li-a đã rơi xuống mà đập xuống nước và nói: “ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông Ê-li-a ở đâu? “ Ông đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên, và ông Ê-li-sa đi qua. Các anh em ngôn sứ Giê-ri-khô thấy ông ở đằng xa thì nói: “Thần khí của ông Ê-li-a đã ngự xuống trên ông Ê-li-sa.” Họ đến đón ông và sụp xuống đất lạy ông.

Sau khi tiên tri Êlisê nhận được chiếc áo của tiên tri Êlia, Ông quay lại sông Gio-đan và cũng làm như thầy Êlia của mình, lấy áo đó đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên và ông đi qua và bắt đầu thi hành sứ vụ ngôn sứ của mình (x. 2V 2:14). 1

Hôm nay chúng ta nghe câu chuyện khác của Chúa Giêsu và thánh Gioan Tẩy Giả cũng tại giòng sông Gio-đan. Thần học gia Edward Schillebeeckx giải thích rằng việc Chúa Giê-su nhận phép rửa dưới tay của thánh Gioan Tẩy Giả là điểm khởi đầu lịch sử quan trọng đầu tiên giúp chúng ta hiểu về thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giê-su người Nazareth. Schillebeeckx chỉ ra rằng vào thời Maccabê, người ta đã tiến hành một số nghi lễ rửa tội ở thung lũng Jordan và tục lệ này kéo dài cho đến thời của thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu. 2

Thánh Gioan Tẩy Giả cũng dùng phép rửa để hướng dẫn mọi người hối cải, và hướng tới một tương lai cánh chung để đổi mới đời sống tâm linh của họ. Nhìn vào những sai lầm của tổ tiên – việc giết các ngôn sứ và không vâng lời Thiên Chúa – thánh Gioan Tẩy Giả đã nhận ra sự nguy hiểm của cuộc “ly khai với Thiên Chúa” này và muốn khơi dậy nhu cầu quay trở lại với Chúa. Điểm khởi đầu của sự thăng tiến này được tìm thấy trong 2 Các Vua 17: 7-20. Với sự suy gẫm về sự sụp đổ của các vương quốc phía bắc và phía nam của Israel, người Do Thái tin rằng những thảm họa này là sự trừng phạt của Đức Chúa đối với sự bất tuân của họ (Xem Nê-hê-mi-a 9:26, 30; Ê-phê-sô 9:11). Vào thời Chúa Giê-su, các phong trào phục hưng kêu gọi hoán cải đều dựa trên ký ức này.3

Điều mới mẻ mà thánh Gioan chỉ ra ở đây là sự cần thiết phải có của phép rửa. Phép rửa Gioan là “một phần thiết yếu” trong tiến trình hoán cải. Sự hoán cải này làm cho phép rửa có ý nghĩa. Nhận phép rửa dưới bàn tay của Gioan, đấng được Thiên Chúa sai đến, là để chính mình được Thiên Chúa biến đổi. Gioan đưa ra một khái niệm mới, nhu cầu thiết yếu của phép rửa. Theo quan điểm này, ăn năn là một “món quà miễn phí” của Thiên Chúa; không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, con người không có cách nào để tự mình làm điều đó.4

Đức Giêsu cũng công nhận phép rửa của thánh Gioan là bởi trời khi Người hỏi các thượng tế, các kinh sư và các kỳ mục: “Phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta?” (Lc 20:4) Ở đây Chúa Giêsu ngầm công nhận rằng Gioan đã cử hành phép rửa thống hối với tư cách là sứ giả của Thiên Chúa.

Ngoài ra, cả Đức Giêsu và thánh Gioan Tẩy Giả đều giúp tội nhân thanh tẩy bản thân họ để có thể đến gần Thiên Chúa. Khi bàn về việc rửa chân trong Phúc âm theo thánh Gioan, Đức Bênêđictô XVI đã chỉ ra tầm quan trọng của tình trạng sạch tội là điều kiện phải có đối với con người để có được mối tương quan với Thiên Chúa.5

Nhưng có điều là Chúa Giêsu cao trọng hơn thánh Gioan và Người cũng không hề phạm tội; vậy tại sao Người lại nhận phép rửa thống hối của thánh Gioan?

Gioan làm phép rửa bằng nước (giống như tẩy rửa dưới hình thức rửa bề mặt của một thứ gì đó), nhưng Chúa Giê-su thực hiện phép rửa bằng lửa (như thanh tẩy dưới hình thức tinh luyện hoặc nấu chảy kim loại để loại bỏ các yếu tố không mong muốn)6. Thánh Gioan tuyên xưng: “tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa” (Ga 3:11). Tuy thánh Gioan làm phép rửa cho Chúa Giêsu nhưng Chúa Giêsu lại đóng vai trò quan trọng hơn trong sự kiện này và Người cũng đem lại hiệu quả cứu chuộc vĩ đại hơn cho nhân loại.

Trong khi Gioan lưỡng lự về việc làm phép rửa cho Chúa Giê-su thì Chúa đã thúc giục ông: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3:15). Đức Bênêđíctô XVI coi đây là một hành động mà Chúa Giêsu bày tỏ sự vâng phục của mình với Chúa Cha. Mặc dù Chúa Giêsu không phạm tội gì, nhưng Người đã xuống nước. Với hành động này, Chúa Giêsu nhận ách của Chúa Cha. Người đã làm theo ý muốn của Chúa Cha để thể hiện tình liên đới của mình với những con người tội lỗi, những người mong muốn được ơn công chính hoá. Hành động này sẽ cho thấy ý nghĩa đầy đủ của nó khi chúng ta nhìn vào nó qua ánh sáng của sự chết và sự phục sinh của Đấng Kitô.7

Tội nhân bị kiểm soát bởi tội lỗi của họ. Họ cần lãnh nhận phép rửa để được thanh tẩy. Chúa Giêsu mang gánh nặng tội lỗi của nhân loại khi Người mang lấy thân phận loài người và liên kết với tội nhân. Việc lãnh nhận phép rửa của Người báo trước rằng Đấng Kitô muốn chấp nhận cái chết để tẩy sạch tội lỗi cho con người. Phép rửa của Gioan đã đạt được ý nghĩa đầy đủ của nó thông qua phép rửa cho sự sống và cái chết của chính Chúa Giêsu (Ibid,18).

Ngoài ra, tiếng nói từ trên trời trong Matthêu 3:17: “Đây là Con yêu dấu của ta, ta hài lòng về Người” mạc khải cho chúng ta rằng phép rửa của Chúa Giêsu cũng là một hy vọng báo trước về sự phục sinh. Khi lãnh nhận phép rửa, chúng ta chia sẻ phép rửa của Chúa Giêsu; vì Người muốn đưa những ai nhận phép thánh tẩy8 liên kết với nhau dưới sự hiện diện của Người qua bí tích này. Mặc dù Thánh Phaolô không đề cập rõ ràng đến phép rửa của Chúa Giêsu ở sông Gio-đan, nhưng người bày tỏ mối liên hệ giữa phép rửa của chúng ta và của Chúa Giê-su trong lá thư của người gửi cho giáo đoàn Rôma: “Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới”(Rm 6, 4). Theo đức Bênêđictô XVI, sự kiện Chúa Giêsu biết trước cái chết của Người đã trở thành điểm tựa cho chúng ta dự đoán rằng chúng ta sẽ được sống lại với Người (Ibid,18).

Thánh Cyrilô thành Giêrusalem tin rằng: Khi xuống nước, Chúa Giêsu đã “trói kẻ mạnh” (x. Lc 11,22). Còn thánh giáo phụ John Chrysostom thì bàn luận rằng: Xuống nước và trỗi dậy lần nữa là hình ảnh của sự xuống ngục tổ tông và sự sống lại. Trong bài thánh ca của Phụng vụ Byzantine, chúng ta có thể nghe được ca từ sau: Với áo choàng của Êlisê..., nước sông Gio-đan bị chia cắt để lại một con đường khô ráo9. Đây là hình ảnh chân thực của Bí tích Rửa tội mà chúng ta bước qua để sống cuộc sống đức tin của mình.10

Lời nguyện kết

Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được hồng ân cao cả được làm con Chúa qua bí tích thánh tẩy, cũng như ngôn sứ Êlisê đã bước qua sông Gio-đan để đi theo con đường của thầy mình là Êlia, thì xin cho con, sau khi bước qua dòng sông mà con đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, kiên tâm vững bước theo con đường của Thầy chí thánh Giêsu, dấn thân phục vụ tha nhân và thi hành sứ vụ làm chứng tá cho tình yêu của Chúa. Amen.


1. Xem http://www.conggiaovietnam.net/kinhthanh/cuuuoc.htm n.d.
2. Edward Schillebeeckx, The Collected Works of Edward Schillebeeckx Volume 6: Jesus: An Experiment in Christology, ed. Ted Mark Schoof and Carl Sterkens with Erik Borgman and Robert J. Schreiter (New York: Bloomsbury Publishing. Kindle Edition, 2014), 97–98.
3. Edward Schillebeeckx, 98–99.
4. Edward Schillebeeckx, 110.
5. Cf. Pope Benedict XVI, Jesus of Nazareth: Holy Week: From the Entrance into the Resurrection, vol. II (San Francisco: Ignatius Press, 2011), 57.
6. O. Wesley Allen Jr., Fortress Biblical Preaching Commentary: Matthew (Minneapolis: Augsburg Fortress Publishers, 2013), 35.
7. Pope Benedict XVI, Jesus of Nazareth: From the Baptism in the Jordan to the Transfiguration (San Francisco: Ignatius Press, 2007), 17.
8. Tôi tránh dùng từ ngữ “phép rửa tội” vì từ ngữ này gây ngộ nhận rằng: Phải có tội mới nhận phép rửa. Nên nhớ rằng Chúa Giêsu không có tội tổ tông cũng chẳng có tội riêng, nhưng Người vẫn chịu phép rửa. Tệ hại hơn, có người còn nói rằng Chúa Giêsu chịu phép rửa tội tại sông Gio-đan. Thật là đáng tiếc.
9. Sau khi tiên tri Êlisê nhận được chiếc áo của tiên tri Êlia, Ông quay lại sông Gio-đan và cũng làm như thầy Êlia của mình, lấy áo đó đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên để ông đi qua và bắt đầu thi hành sứ vụ ngôn sứ của mình (x. 2V 2:14) .
10. Paul Evdokimov, The Art of the Icon: A Theology of Beauty (Redondo Beach, California: Oakwood Publication, 1990), 296. Cf. Jesus of Nazareth: From the Baptism in the Jordan to the Transfiguration (Ignatius, San Francisco, 2007), 19.

Tác giả bài viết: m. Anthony Văn Minh, CSJB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay7,156
  • Tháng hiện tại38,847
  • Tổng lượt truy cập11,695,911
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây