Đức Tin của người Công Giáo chúng ta phải là ”Đức Tin Không Thấy Mà Tin”

Thứ tư - 24/04/2019 21:18 523 0
CN II Phục Sinh C - Chúa Giêsu dạy một bài học rất quan trọng cho những ai sau này, khi Ngài ngự về Trời, không còn hiện diện cho Người ta thấy bằng mắt nữa, nhưng Ngài vẫn luôn ở với loài người, vẫn luôn sống giữa loài người nếu loài người chúng ta tin Ngài, vì thế, Ngài long trọng tuyên bố trong dịp này: “Phúc cho những ai không thấy. mà tin” (Ga 20,29).
Đức Tin của người Công Giáo chúng ta phải là ”Đức Tin Không Thấy Mà Tin”
 1. Sự cương quyết của Tôma

Tôma cương quyết không chịu tin nếu không tận mắt thấy Chúa Giêsu sống lại, nếu không tận tay đụng đến thân xác của Chúa Giêsu phục sinh. / Lời thách đố của Tôma được Chúa Giêsu chấp nhận. / Chúa Giêsu hiện ra cho Tôma thấy rõ ràng bằng đôi mắt của ông. Ngài mở miệng ra để nói lời cho Tôma nghe bằng đôi tai của ông. Ngài đưa tay, chân và cạnh sườn của mình đã bị đóng đinh và đâm thủng để cho Tôma xỏ tay vào kiểm chứng. / Sau khi thấy Tôma quá thoả mãn vì đã được toại nguyện nên thốt lên: “Lạy Chúa con! Lạy Chúa Trời của con!”, Chúa Giêsu dạy một bài học rất quan trọng cho những ai sau này, khi Ngài ngự về Trời, không còn hiện diện cho Người ta thấy bằng mắt nữa, nhưng Ngài vẫn luôn ở với loài người, vẫn luôn sống giữa loài người nếu loài người chúng ta tin Ngài, vì thế, Ngài long trọng tuyên bố trong dịp này: “Phúc cho những ai không thấy. mà tin” (Ga 20,29).

 1. Đạo Công Giáo chúng ta gồm toàn những điều “không thấy mà phải tin”

Người công giáo chúng ta đâu thấy có Chúa Giêsu ngự trong Phép Bí Tích Thánh Thể, nhưng Đức Tin dạy cho người công giáo chúng ta tin có thật Chúa Giêsu đang ngự trong Phép Bí Tích Thánh Thể, ngự cả Hồn, cả Xác, cả Tính Đức Chúa Trời, cả Tính Loài Người. / Người Công Giáo chúng ta, khi vào Toà Cáo Giải, để nhận lãnh Phép Giải Tội do chính Chúa Giêsu ban, đâu thấy Chúa Giêsu mà chỉ thấy vị linh mục…

 1. “Không thấy mà tin” vì Đức Tin là một ơn siêu nhiên Chúa ban

Đức tin của chúng ta tuỳ thuộc vào Chúa trước hết vì Đức Tin là một ơn siêu nhiên Chúa ban, vượt quá sức tự nhiên của con người. / Những khả năng tự nhiên của con người, tuy có ích lợi, nhưng không tuyệt đối cần thiết trong vấn đề Đức Tin. Những người đui, thiếu khả năng thị giác, tuy không thấy nhà thờ, không thấy Nhà Tạm, không thấy Thánh Giá, không đọc được sách đạo, không viết được bài giáo lý, nhưng có thể họ có đức tin mạnh mẽ hơn những người sáng mắt. Những người điếc, thiếu khả năng thính giác, tuy không nghe được Lời Chúa, không nghe được lời linh mục giảng dạy, không nghe được bài thánh ca, nhưng có thể họ có đức tin mạnh mẽ hơn những người nghe rõ. Những người đau ốm liệt giường, tuy không đến nhà thờ được, không đi dự thánh lễ được, không đi học được giáo lý, không đi tĩnh tâm được, nhưng có thể họ có đức tin mạnh mẽ hơn những người khoẻ mạnh, tay chân vạm vỡ. Những người dốt nát thất học, viết không được, đọc không ra, nhưng có thể họ lại có được tin mạnh mẽ hơn những người thông thái.

 1. Đức Tin có hai mặt

Đối với Chúa, Đức Tin là nhân đức đối thần, nghĩa là nhờ có nhân đức này mà chúng ta mới có thể tin vào Chúa, tin vào những gì Chúa phán dạy và Giáo Hội truyền lại cho chúng ta. Còn đối với chúng ta, để có Đức Tin Chúa ban, chúng ta phải thật tình gắn bó với Chúa một cách hoàn toàn tự nguyện và tự do.

 1. Chúa Giêsu đối với Đức Tin thế nào?

Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy tin vì đó là điều cần thiết nhất: “Chúa Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa? ” Nhưng Chúa Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5,35-36). /

Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng xao xuyến, nhưng luôn vững tin vào Chúa: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy!” (Ga 14,1). / Chúa Giêsu dạy chúng ta hiên ngang tuyên xưng Đức Tin ra bên ngoài: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32-33). / Chúa Giêsu quở trách các tông đồ vì kém Đức Tin: “Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Chúa vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! ” Chúa Giêsu nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Chúa chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ” (Mt 8,24-26). / Chúa Giêsu khen những ai có Đức Tin mạnh: “Nghe vậy, Chúa Giêsu su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế” (Mt 8,10). / Chúa Giêsu chúc phúc cho những ai có Đức Tin mạnh: “Chúa bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Chúa: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những ai không thấy mà tin!” (Ga 20,27-29).

 1. Đức Tin Chúa ban cho chúng ta, chúng ta phải sống ra sao?

Chúng ta phải sống Đức Tin một cách mạnh mẽ: “Chúa nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia! ” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17,20). / Chúng ta phải sống Đức Tin một cách trọn vẹn: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24). / Chúng ta phải sống Đức Tin một cách vững vàng: “Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng” (Cl 1,23). / Chúng ta phải sống Đức Tin một cách kiên trì, bền đổ: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21.17-19). / Chúng ta phải sống Đức Tin một cách hiên ngang: “Ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,33). / Chúng ta phải sống Đức Tin thật trong lòng: “Ai tin vào Con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi mình” (1 Ga 5,10).

 1. Người Công Giáo chúng ta hãy khiêm nhượng nhìn nhận rằng Đức Tin của chúng ta có thể có nhiều vấn đề.

Có thể chúng ta tin một cách yếu đuối, vì thế, khi gặp những sự khó khăn và trở ngại liên quan đến Đức Tin, chúng ta từ bỏ Đức Tin một cách dễ dàng. / Có thể chúng ta tin một cách vị lợi, vì thế, khi gặp những bất lợi liên quan đến Đức Tin, chúng ta dẹp Đức Tin ra một bên ngay. / Có thể chúng ta tin một cách hời hợt, không xác tín về Đức Tin của mình, vì thế, khi nghe ai nói gì chống lại Đức Tin, chúng ta cũng không có phản ứng gì. / Có thể chúng ta tin một cách tuỳ tiện, thích thì tin, mà không thích thì không tin, nên những điều gì phải tin và phải giữ, chúng ta bỏ lơ, hoặc không xem là quan trọng.

 1. Người Công Giáo chúng ta quý trọng Đức Tin trên hết mọi sự

Khi ban Đức Tin cho chúng ta, Chúa dạy chúng ta phải gìn giữ Đức Tin một cách hết sức cẩn thận, phải sống Đức Tin một cách hết sức mãnh liệt, và phải loan truyền Đức Tin ra khắp nơi cho mọi người biết bằng lời nói cũng như bằng gương sống. / Muốn được như vậy, chúng ta phải quý trọng Đức Tin hơn mọi vàng bạc châu báu trên đời này; phải sống thật tình khiêm nhượng vì kiêu ngạo thế nào cũng làm cho chúng ta mất Đức Tin; phải biết kềm hãm xác thịt vì tội xác thịt dục tình dìm chúng ta xuống bùn dơ tội lỗi; phải xa lánh những bạn xấu trong Đức Tin, đó là những kẻ không tin có Chúa, những kẻ công kích Đức Tin, những kẻ xúc phạm Đức Tin, những kẻ xấu nết, những kẻ gian tham, những kẻ cờ bạc, rượu chè say sưa; phải xa lánh những dịp làm chúng ta phạm tội, những người làm chúng ta phạm tội, những phim ảnh, những trang mạng trình bày những điều chống đạo, những điều truỵ lạc xấu xa; phải sống Lời Chúa là Lời soi sáng Đức Tin của chúng ta; phải sống bằng Thánh Thể Chúa Giêsu là Bánh nuôi dưỡng Đức Tin của chúng ta; phải đặc biệt yêu mến Đức Mẹ là Đấng cộng tác với Chúa để sinh chúng ta ra trong Đức Tin; phải tuân giữ các luật Chúa truyền và Giáo Hội dạy.

 1. Truyện về Đức Tin – Chúa ban Đức Tin qua Phép Bí Tích Rửa Tội, vì thế người Công Giáo hết lòng quý trọng Phép Rửa Tội

Vua thánh Lu-y của nước Pháp quý trọng ngôi làng Poissy, nơi vua được chịu Phép Rửa Tội, hơn là thành Reims, nơi vua được phong vương. / Trong dịp rửa tội một người Do Thái, vua có mời một số người đến dự. Những người nầy là những người đi theo hầu một ông hoàng vô đạo. / Sau khi xong nghi thức rửa tội, vua nói với những người nầy:- “Hãy về trình bày với ông hoàng của các ngươi rằng trẫm thà bị tù suốt đời trong những căn ngục tối tăm nhất, nếu vì phải như vậy mà trẫm có thể làm cho ông hoàng và dân của ông nhận được ơn chịu phép Rửa Tội”.

 1. Truyền về Đức Tin – Ngày nào là ngày cao quý nhất trong đời người Công Giáo?

Đức Thánh Cha Piô XI đã nếm những giây phút hạnh phúc của ngày chịu chức linh mục, đã trải qua những hồi rực rỡ của ngày thụ phong giám mục, đã hưởng những cảnh uy nghi của ngày đăng quang giáo hoàng, nhưng ngài quý trọng Phép Bí Tích Rửa Tội hơn hết. / Ngày 01 tháng 6 năm 1930, dịp giáp năm ngày chịu Phép Rửa Tội, ngài sung sướng nói với 1500 thanh niên Rôma:- “Ngày Cha chịu Phép Rửa Tội là ngày cao quý nhất của đời Cha. Cũng như ngày các con chịu phép Rửa Tội là ngày cao quý nhất của đời các con.”

 1. Truyện về Đức Tin – “Đức tin của con quý hơn mạng sống của con nhiều!”

Kỳ Giáo Hội Mể Tây Cơ bị bách hại, người ta thấy quân nghịch Đạo cột sau xe ôtô một chàng thanh niên. Chàng nầy chỉ có một tội: không chịu bỏ Đạo, không chịu từ chối Đức Tin của mình. / Xe ôtô lăn bánh mạnh và nhanh trên con đường gồ ghề. Chàng thanh niên công giáo nầy cắn răng lại. Thịt chàng nát bầm. Máu tuôn ra lai láng. Bùn và đất lấp phủ cả mặt mũi. Bỗng tiếng phanh rít lên và xe ôtô dừng phắt lại. Quân nghịch Đạo nhảy xuống xe, lấy gươm dí vào đầu chàng thanh niên nầy và la lên một cách tức tối: – “Mầy hãy nói đí: Đả đảo Giêsu Kitô! Nếu không, mầy sẽ chết!” / Nghe tiếng rộn ràng trước cửa nhà, một người đàn bà vội chạy ra. Bà như điên lên khi thấy con trai yêu quý của mình phải bị hành hạ quá sức dã man. Nhưng để bảo vệ đức tin của con mình, bà mẹ anh hùng nầy liền liều mình xông vào giữa đám lính, đến quỳ bên cạnh con đang hấp hối. Bà vừa khóc, vừa ôm đầu con, vừa nói rõ từng tiếng bên tai con: / “Con ơi, con đừng bỏ Chúa nhé! Con đừng bỏ đức tin của con nhé! Đức tin của con quý hơn mạng sống của con nhiều!” / Người con liền gật đầu và chết trong tay mẹ mình, trước mặt đám quân lính độc ác, nghịch Đạo, đang ngơ ngác, không hiểu vì sao hai mẹ con nầy lại anh dũng đến thế!

Tác giả bài viết: Lm.Nguyễn Vinh Gioang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập61
 • Máy chủ tìm kiếm19
 • Khách viếng thăm42
 • Hôm nay23,606
 • Tháng hiện tại401,733
 • Tổng lượt truy cập10,791,136
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây