Điểm độc đáo và phương pháp giáo dục của phong trào Thiếu nhi Thánh Thể

Thứ ba - 23/07/2019 22:32 388 0
Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể là một đoàn thể công giáo tiến hành, giáo dục tuổi trẻ, nên trọng tâm của giáo dục được kết tụ của cả siêu nhiên lẫn tự nhiên.
Điểm độc đáo và phương pháp giáo dục của phong trào Thiếu nhi Thánh Thể

I.   Nhận định

Đoàn Thể nào cũng có những khác biệt về hình thức, nội dung, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức?

A.    Các Hội Đoàn Trẻ

1.    Phong Trào Hướng Đạo

2.    Phong Trào Đồng Hành

3.    Hiệp Hội thánh Mẫu

4.    Hùng Tâm Dũng Chí

B.   PT/TNTT

Phong Trào TNTT là một phong trào giáo dục:

1.    Những sinh hoạt lành mạnh tạo sự vui tươi để hoà mình với mọi người, tạo sự cảm thông, dễ dàng chia sẻ với người cùng trang lứa.

2.    Phong Trào còn giáo dục và hướng dẫn các em trở thành những nhân sự làm việc đắc lực cho các sinh hoạt cộng đoàn.

3.    Sinh hoạt cũng là dịp để bổ túc, thực hành và trau dồi thêm khả năng tiếng việt và nhất là tránh đi được những cạm bẫy xấu xa tội lỗi đang xẩy ra ngoài xã hội hiện nay.

4.    Tạo tinh thần đồng đội qua những sinh hoạt đoàn đội, đồng thời tu luyện đạo đức tâm hồn.

5.    Song song với những buổi sinh hoạt tâm tình chia sẻ tự nhiên, các em còn có những giờ phút để sống gần gũi với Chúa Thánh Thể qua những giờ cầu nguyện, viếng Chúa, chia sẻ Lời Chúa, tham dư thánh lễ để lãnh nhận nguồn ơn thiêng liêng của Thiên Chúa mà phong trào gọi là siêu nhiên.

II.  NHỮNG ĐIỂM ĐỘC ĐÁO PHONG TRÀO TNTT

PT/TNTT là một đoàn thể công giáo tiến hành, giáo dục tuổi trẻ, nên trọng tâm của giáo dục được kết tụ của cả siêu nhiên lẫn tự nhiên. Trong đó, các em được giáo dục toàn diện về đức dục, trí dục, thể dục, để trở thành một công dân tốt ngoài xã hội theo tinh thần Kitô giáo và đào luyện các em trở thành một Kitô hữu hoàn hảo. Bởi thế, trong mọi phương pháp giáo dục đều được thấm nhuần tinh thần tôn giáo và thánh kinh hoá mọi sinh hoạt.

A.     Thánh Kinh

1.    Thánh Kinh là chất liệu và là nền tảng cho mọi sinh hoạt và suy tư của TNTT.

2.    Tất cả mọi sinh hoạt, bài hát, những trò chơi, vũ điệu, băng reo? đều được thấm nhuần và được ướp bằng hương thơm của Thánh Kinh.

3.    Khơi nguồn Thánh Kinh gợi cho ta những yếu tố quan trọng bắt nguồn từ Kinh Thánh để kết hợp và thánh hoá cho mọi phương pháp hoạt động tự nhiên

B.    Thánh Thể

1.     Khơi nguồn Thánh thể gợi cho ta yếu tố bắt nguồn từ Thánh Thể, để từ đó chúng ta sẽ tổng hợp các phương pháp siêu nhiên giúp các em sống trọn vẹn là một Thiếu Nhi Thánh Thể qua cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ.

2.     Nuôi sống và làm cho tâm hồn biến đổi để nên thánh mỗi ngày.

C.    Mục Đích

1.    Đào luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô hữu hoàn hảo.

2.    Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền tin mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.

D.    Nền Tảng

1.    Lấy Thánh thể, Lời Chúa trong Thánh Kinh và giáo huấn của giáo hội (Thánh Truyền) làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động.

E.    Lý Tưởng

1.    Nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng của đời mình.

F.   Tôn Chỉ

1.    Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ.

2.     Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế.

3.    Tôn Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

4.    Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô là Đức Giáo Hoàng.

5.    Thăng tiến con người nhân bản. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam

G.  10 Điều Tâm Niệm

1.     Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu.

2.     Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu, tôn sùng rước lễ nhà chầu viếng thăm.

3.     Thiếu Nhi thánh giá Chúa nằm, nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh.

4.     Thiếu Nhi nhờ mẹ đinh ninh, qlàm gương sáng xứng danh tông đồ.

5.     Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to, tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.

6.     Thiếu Nhi đằm thắm nết na, nói năng hành động nõn nà trắng trong.

7.     Thiếu Nhi bác ái một lòng, Tim luôn quảng đại mới mong giúp người.

8.     Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời, nói làm đúng mực người người tin yêu.

9.     Thiếu Nhi dù khó trăm chiều, chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.

10.   Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.

H.    Phương Pháp Giáo Dục

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể sử dụng những phương pháp thích hộp để giáo dục thanh thiếu niên về hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên.

1.    Tự nhiên: Dùng những phương pháp tự nhiên như ca vũ, sinh hoạt ngoài trời, vào sa mạc, hoạt động xã hội? mà các hoạt động này được thấm nhuần tinh thần Thánh Kinh.

2.    Siêu nhiên: Đặt căn bản cho đời sống tinh thần bằng cách Sống Ngày Thánh Thể qua việc dâng ngày, cầu nguyện, rước lễ, thực hiện bó hoa thiêng liêng, tĩnh huấn, chia sẻ Lời Chúa?

I.    Nhân Sự

1.    Cha tuyên úy

2.    Thầy và sơ trợ úy

3.    Trợ tá

4.    Bào trợ

5.    Phụ huynh

6.    Huynh Trưởng

J.    Lợi Ích

1.   Cá nhân

2.   Xã hội

3.   Giáo hội

III.   Phương pháp giáo Dục Của Phong Trào

A.  Áp Dụng Phương Pháp

1.   Phương pháp là con đường dẫn đến mục tiêu. Muốn đạt được mục đích thì phải áp dụng phương pháp.

2.   Phương pháp cần phải đa dạng, linh động và phong phú. Trong khi giáo dục Đoàn Sinh, Trưởng cũng cần phải biết áp dụng phương pháp cho thích hợp.

B.  Những Phương Pháp Giáo dục Của Phong Trào

1.    Mục đích của Phong Trào gồm 2 phương diện: Giáo dục tự nhiên và giáo dục siêu nhiên. Do đó, các phương pháp của Phong Trào cũng được chia làm 2 loại:

a)    Phương pháp tự nhiên

b)    Phương pháp siêu nhiên

2.    Các phương pháp của Phong Trào được khơi nguồn từ Thánh Thể và Thánh Kinh.

IV.    PHƯƠNG PHÁP SIÊU NHIÊN

-    Các phương pháp siêu nhiên được xây dựng trên hai nền tảng chính: Thánh Thể & Thánh Kinh.

-   Phương Pháp Khơi Nguồn Từ Thánh Thể gồm có:

A.   Phương Pháp Sống Ngày Thánh Thể

1.   Đây là phương pháp thực hành quan trọng được chú tâm ngay từ những bước đầu trong lịch sử Phong Trào.

2.   Phương pháp sống một ngày hoàn hảo của người Kitô hữu, sống kết hợp với chúa Giêsu Thánh Thể trong mọi tư tưởng, lời nói, việc làm.

3.   Phương pháp sống một ngày, trong đó Chúa Giêsu Thánh Thể là mặt trời, là trung tâm điểm của ngày sống. Tựa như mặt trời ló dạng, ngày sống Thánh Thể được bắt đầu bằng việc dâng ngày. Như khi mặt trời giữa trưa, cao điểm của ngày sống Thánh Thể là việc tham dự thánh lễ và rước lễ. Các giờ khắc trong ngày được đánh dấu bằng những giờ cầu nguyện, viếng Chúa, hy sinh và làm tông đồ. Khi chiều tà, mặt trời lặn xuống, ngày sống Thánh Thể kết thúc bằng việc tổng kết bó hoa thiêng và dâng đêm. Bó Hoa thiêng còn được coi là một phương pháp thăng tiến lòng đạo đức, một phương tiện nên thánh của người Thiếu Nhi Thánh Thể.

B.   Phương Pháp Giờ Thánh Thể

1.     Khoảng thời gian đến gần Chúa, tâm sự với Chúa.

2.    Giờ thánh Thể có thể thực hiện bất cứ lúc nào, ngay cả những lúc đêm khuya. "Các con không thức được với Thầy một giờ sao."

3.    Giờ thánh Thể có thể dài hay ngắn, đông hay ít người, hình thức tuỳ tiện thay đổi. Chủ đích là kết hợp với Chúa; như vậy, việc làm vì Chúa sẽ không làm ta chán nản.

4.     Hai yếu tố quan trọng của giờ Thánh Thể là:

a)     Đến gần chúa (trong nhà tạm)

b)    Tâm sự với chúa (lớn tiếng nếu cần)

-    Thánh Kinh và Thánh Truyền (Giáo Huấn của Giáo Hội) luôn đi chung và có giá trị ngang nhau.

-    Phương Pháp Khơi Nguồn Từ Thánh Kinh gồm có:

C.  Phương Pháp Lãnh nhận lời Chúa

1.    Kiện toàn nội tâm, trau dồi nhân cách, làm hoàn hảo hơn đời sống Kitô hữu.

2.    Một phương pháp để đào sâu tác động tâm hồn, gồm những việc chính:

a)    Đọc một đoạn Lời Chúa.

b)    Thinh lặng và suy niệm

c)    Phát biểu ý tưởng làm tác động tâm hồn và liên quan đến cuộc sống.

d)    Lời nguyện.

3.    Điều kiện để thực hiện phương pháp này cần có một số ít người và có chút kiến thức về Thánh Kinh.

D.  Phương Pháp Khung cảnh Thánh Kinh

1.   Dùng khung cảnh trong Thánh Kinh để tạo một khung cảnh sống và một mẫu người lý tưởng cho các Đoàn Viên cảm nghiệm và noi theo. Chúa Giêsu chính là con người lịch sử, là gương mẫu cho các ngành:

a)   Ngành Ấu: Chúa Giêsu thời bé thơ.

b)   Ngành Thiếu: Chúa Giêsu trong cuộc sống ẩn dật.

c)   Ngành Nghĩa: Chúa Giêsu thời rao giảng Tin Mừng.

E.  Phương Pháp Bầu khí Thánh Kinh

1.   Phương pháp này dựa trên định luật tâm lý: Tạo môi trường toàn yếu tố Thánh Kinh (bài hát, vũ, trò chơi, băng reo, ý lực, tên đội?) trong các sinh hoạt cũng như Sa Mạc để Đoàn Viên thấm nhuần Kinh Thánh và sống theo Tin Mừng.

V.  PHƯƠNG PHÁP TỰ NHIÊN

Dùng phương pháp tự nhiên (ca hát, múa vũ, chuyên môn, trò chơi?) với khung cảnh thánh kinh để huấn luyện theo từng lứa tuổi. Ngành Aáu: ngoan với cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Ngành Thiếu: hy sinh với cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu. Ngành Nghĩa: chinh phục với đời sống công khai của Chúa Giêsu.

A.  Phương Pháp Hàng Đội

1.   Như Mai Sen phân công cho các thủ lãnh, như Chúa Giêsu chọn các môn đệ và sai họ đi rao giảng, phương pháp hàng đội là phương pháp phân công và trao trách nhiệm. (Nội Quy số 14)

2.    Phương pháp lấy đội làm căn bản để sinh hoạt và học tập, rèn luyện khả năng và tính khí con người.

B.   Phương Pháp Tiệm Tiến

1.    Phương pháp Thiên Chúa dùng để giáo dục và hướng dẫn con người tuỳ trình độ hiểu biết của họ và mạc khải dần dần với ba giai đoạn rõ rệt:

a)     Giai đoạn chất phát: Chúa để sống theo luật tự nhiên.

b)     Giai đoạn hiểu biết: chúa ban luật được ghi chép.

c)     Giai đoạn trưởng thành: Chúa sai chính Con Một Người là tình yêu nhập thể để mạc khải rõ ràng.

2.     Phương pháp Phong Trào dùng để chia ngành, chia cấp và giáo dục Đoàn viên qua từng giai tuỳ  theo sự hiểu biết, tâm lý của từng lứa tuổi:

a)     Ngành Ấu: Cấp I, II, III

b)     Ngành Thiếu: Cấp I, II, III

c)    Ngành Nghĩa: Cấp I, II, III

3.    Phương pháp áp dụng nguyên tắc từ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp.

4.    Phương pháp này được áp dụng triệt để trong Chương Trình Thăng Tiến để đánh dấu những chặng đường học hỏi và huấn luyện.

C.   Phương Pháp Vào Sa Mạc

1.     Phương pháp mà Thiên Chúa Giavê dùng để thanh luyện dân Do thái khi người dẫn đưa họ vào Sa Mạc trong 40 năm trường.

2.     Phương pháp được dùng để huấn luyện, đặc biệt là cấp Huynh Trưởng.

3.     Hai điều cốt yếu của phương pháp này là:

a)     Không bám víu vào tiện nghi quen thuộc

b)     Đặt tín nhiệm vào người huấn luyện.

D.   Phương Pháp Sinh Hoạt Trẻ

1.     Như Thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em hãy vui luôn”, phương pháp sinh họat trẻ vui và tươi mới, áp dụng kỹ thuật ca vũ, băng reo, trò chơi, diễn kịch, hoạt cảnh để tạo một khung cảnh huấn luyện và giáo dục vui, tươi và trẻ.

2.     Phương pháp chơi mà học, vui mà có tính cách giáo dục, thăng tiến học hỏi.

E.   Phương Pháp Hội Họp

1.     Các tín hữu thời sơ khai dùng các buổi họp để chuyên cần lắng nghe giáo huấn của các tông đồ, trung tín với sự hiệp nhất, với việc bẻ bánh và cầu nguyện. Chính trong hình thức hội họp cộng đồng đó mà họ được dạy dỗ về đường lối của Thiên Chúa.

2.     Phong Trào áp dụng các buổi họp để hoạch định, tường trình sinh hoạt và huấn luyện đoàn viên.

VI.   Tổng kết

1.    Chúa Giêsu Thánh Thể là sức sống kết hợp các phương pháp siêu nhiên.

2.    Lời Chúa trong Thánh Kinh là nền tảng và chất liệu kết hợp các phương pháp tự nhiên

3.    Phương pháp đã sẵn sàng, người Huynh Trưởng cần phải sáng suốt để tìm ra cái cốt yếu và áp dụng phương pháp sao cho phù hợp với những điều kiện tâm lý, thể lý và môi trường chung trong sinh hoạt của Đoàn.

TNTT

Nguồn : http://httntt.org/Hieubiet%20PT.htm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   14/05/2020 06:49

  Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Vào lúc 19h00 ngày 13/05 tại khuôn viên Tòa Giám Mục Lạng Sơn, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Chính Tòa đã long trọng dâng hoa kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn dịp kỷ niệm 14 năm Đức Cha Giuse được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục (2006).
  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020
   25/04/2020 05:52

  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 05 CN tuần từ 26/4-03/5/2020, Tuần III Phục Sinh A
 • Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19
   23/04/2020 05:16

  Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19

  Theo chương trình quốc gia hành động chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 23/4/2020, tuyệt đại đa số các tỉnh thành đã chấm dứt việc “cách ly xã hội”, dần trở lại sinh hoạt bình thường, với sự cảnh giác tối đa đề phòng dịch bệnh có thể quay lại. Trước tình hình mới này, Văn phòng TGM chuyển ý ĐGM.GP qua Thông báo số 4 như sau:
  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020
   18/04/2020 08:15

  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 04 CN tuần từ 19/4-26/4/2020, Tuần II Phục Sinh A
 • Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"
   11/04/2020 22:41

  Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"

  "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi." (Ga 14.27)
  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận
   08/04/2020 22:03

  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận

  Giám mục cũng như linh mục đều được chia sẻ chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô, ngày thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục Thừa Tác.
 • Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020
   07/04/2020 05:54

  Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020

  Dịch bệnh do vi-rút Covid-19 hạn chế nhiều sinh hoạt tại Nhà thờ. Hôm nay, thứ Ba Tuần Thánh, Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn có ngày “ra quân” tổng vệ sinh nhà thờ, chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh trong âm thầm, đồng thời thực hiện việc phòng ngừa dịch bệnh.
  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
 • Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại các quốc gia, nhất là tại châu Âu và Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. TGM.Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

 • Việc cứu trợ Covid-19: không được bỏ bất kỳ ai lại đằng sau
   22/04/2020 21:43

  Việc cứu trợ Covid-19: không được bỏ bất kỳ ai lại đằng sau

  Caritas đang kêu gọi các chính phủ, ủng hộ những người dễ bị tổn thương cũng như kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế không được dừng lại hay giảm bớt giữa đại dịch bùng phát Covid -19 chưa từng có. Chúng ta không được bỏ quên những người dễ bị tổn thương nhất.
  Caritas Quốc Tế Thiết Lập Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Coronavirus
   21/04/2020 06:01

  Caritas Quốc Tế Thiết Lập Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Coronavirus

  Tổ chức Caritas quốc tế, cùng với 160 Caritas quốc gia, tham gia việc thành lập một ngân quỹ trợ giúp các nạn nhân đại dịch Covid-19, trong khuôn khổ một dự án cho Đức Thánh cha Phanxicô đề xướng.
 • Thư Kêu Gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
   10/04/2020 21:57

  Thư Kêu Gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

  "Tôi kêu gọi tất cả tín hữu Công giáo Việt Nam, tôi cũng ước mong mọi thành phần xã hội Việt Nam, hãy làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những người đang gặp thử thách gian nan vì trận đại dịch đầy thách đố này".
  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
 • Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
 • Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
 • Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.

 • Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa
   21/05/2020 18:42

  Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa

  Khi hưởng ứng tinh thần Laudato Si' chúng ta không chỉ dừng lại ở nỗ lực củng cố và bảo vệ môi trường thiên nhiên mà thôi nhưng còn được mời gọi đi sâu vào “nguồn gốc nhân bản của cuộc khủng hoảng sinh thái” (Ls, số 101)
  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần
   21/05/2020 18:42

  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần

  Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng là món quà nhưng không của Chúa Thánh Thần, khác với bất kỳ sự tuyên truyền chính trị hay văn hóa, tâm lý hay tôn giáo nào.
 • Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan
   17/05/2020 19:30

  Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan

  Từ khi đặt chân đến Đài Loan vào năm 1958, nơi này đã trở thành trọn cuộc đời của cha Eugene Murray. Cha tóm tắt 62 năm trong sứ vụ linh mục truyền giáo ở Đài Loan của mình bằng 2 câu đơn giản: tốt với người dân và cậy dựa vào ơn Chúa.
  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện
   08/05/2020 11:53

  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện

  Câu chuyện được kể từ một sơ trực tiếp trên cánh đồng truyền giáo và chứng kiến những việc lạ lùng Thiên Chúa làm như những ngày đầu của Công vụ Tông đồ. Mục Vui bước Tin Mừng là kết quả sự cộng tác giữa Vatican News Tiếng Việt và Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 • Covid-19 và Truyền Giáo
   06/05/2020 12:16

  Covid-19 và Truyền Giáo

  Cùng chung số phận và cùng chia sẻ những vấn đề của con người, Giáo Hội không bao giờ cho phép mình đứng ngoài những khó khăn, vất vả, những băn khoăn, thao thức, những lo âu, khắc khoải, cũng như những cố gắng, phấn đấu của cộng đồng nhân loại.
  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ
   04/05/2020 19:54

  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ

  Làm thế nào để phát triển ơn gọi truyền giáo trong một giáo xứ là mối bận tâm đang được đặt ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Việc phát triển này nói lên vai trò đặc biệt quan trọng của mỗi giáo xứ có ảnh hưởng sâu rộng đối với sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Do đó, giáo xứ trở thành hạt nhân cơ bản giúp phát triển ơn gọi truyền giáo cách hiệu quả và bền vững.
 • Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay
   19/04/2020 11:15

  Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay

  Người Ki-tô hữu luôn là người tiên phong trong đời sống thường ngày bằng các việc làm thiết thực hữu hiệu nhất, mang lại lợi ích cho con người và thiên nhiên như những nhân chứng sống của Đức Ki-tô trong thời đại mới.
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập93
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm91
 • Hôm nay8,557
 • Tháng hiện tại212,603
 • Tổng lượt truy cập5,792,264
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Lễ Chúa Thăng Thiên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây