Nghi thức Thánh lễ Truyền Dầu

Thứ ba - 16/04/2019 07:24 1.776 0
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban Thánh Thần xức dầu tấn phong Con Một Chúa làm Đấng Thiên Sai và làm Đức Chúa. Chúa đã hiến thánh chúng con khi cho chúng con kết hiệp với Người. Xin cho chúng con cũng nhờ Người trở nên chứng nhân của Tin Mừng cứu độ.
 
Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng
 
Thánh lễ Truyền Dầu

“ Người Đã Sai Tôi Đem Tin Mừng
Cho Người Nghèo Khó”
Is 81,1


THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU
KỶ NIỆM CHÚA GIÊSU
THIẾT LẬP CHỨC LINH MỤC
 
Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Thứ Tư 17/4/2019
œ
THÁNH LỄ

Nghi thức sám hối đầu lễ như thường lệ, trừ câu kết thúc phần sám hối của ĐGM:

Nhờ lời khẩn cầu và công nghiệp của Đức Maria trọn đời đồng trinh, của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và của toàn thể các thánh: xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, ban cho anh chị em thời gian ăn năn tội lỗi, làm việc đền tội có kết quả, được lòng sám hối chân thành và hoán cải đời sống, luôn kiên vững trong các việc lành. Và khi đã tha thứ mọi tội lỗi cho anh chị em, thì xin Người dẫn đưa anh chị em vào sự sống muôn đời. Amen.

Hát Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh.
Lời nguyện nhập lễ :

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban Thánh Thần xức dầu tấn phong Con Một Chúa làm Đấng Thiên Sai và làm Đức Chúa. Chúa đã hiến thánh chúng con khi cho chúng con kết hiệp với Người. Xin cho chúng con cũng nhờ Người trở nên chứng nhân của Tin Mừng cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

 

CÁC LINH MỤC LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA

Sau bài giảng, không đọc kinh Tin Kính, linh mục đoàn Giáo phận lặp lại lời tuyên hứa. Cộng đoàn ngồi. Các linh mục đứng. Đức Giám mục  nói với các linh mục :
ĐGM.  Anh em linh mục thân mến! Trong ngày kỷ niệm Đức Kitô thông ban Chức Vụ Tư Tế của Người cho các thánh Tông Đồ và qua các thánh Tông Đồ đến mỗi người chúng ta. Vậy giờ đây, Anh Em có muốn lặp lại những lời Anh Em đã tuyên hứa trước mặt Giám mục của Anh Em và trước mặt cộng đoàn Dân Chúa, trong ngày anh em lãnh nhận chức linh mục không?
Các linh mục đồng thanh thưa:
      LM.      Thưa, con muốn.
ĐGM. Ngày chúng ta lãnh nhận chức linh mục vì yêu mến Chúa Kitô và để phục vụ Hội Thánh Người, chúng ta đã vui lòng chấp nhận trách nhiệm phục vụ cộng đoàn được giao phó cho chúng ta. Vậy Anh Em có muốn ngày càng gắn bó hơn với Chúa Giêsu và cố gắng noi gương Người mà từ bỏ bản thân và trung thành giữ những lời chúng ta đã cam kết không ?
      LM.     Thưa, con muốn.
ĐGM.  Chúng ta phải là những người quản lý trung thành đối với các Mầu Nhiệm của Thiên Chúa khi rao giảng Lời Chúa, cử hành bí tích Thánh Thể và các bí tích khác. Vậy theo gương Chúa Kitô là thủ lãnh và là mục tử của chúng ta, Anh Em có muốn thi hành chức vụ của mình một cách nhiệt thành và vô vị lợi không ?
      LM.      Thưa, con muốn.
 
LỜI NGUYỆN CỦA DÂN CHÚA
            ĐGM. Anh chị em giáo dân thân mến! Xin anh chị em cầu nguyện cho các linh mục của anh chị em, xin Thiên Chúa ban cho các ngài đầy tràn ân sủng, để các ngài trở nên những tôi tới trung thành của Đức Kitô Thượng Tế, và nhờ đó mà dẫn đưa anh chị em đến với Người là nguồn mạch duy nhất của ơn cứu độ.
      CĐ.       Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.
ĐGM.  Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi nữa, là Giám mục của Giáo phận, để tôi luôn trung thành với sứ mạng tông đồ Chúa đã giao phó ; nhờ đó, giữa anh chị em, tôi trở nên hình ảnh ngày càng sống động và trung thực hơn của Đức Kitô là tư tế, mục tử, tôn sư và tôi tớ của mọi người.
      CĐ.       Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.
ĐGM.  Xin Thiên Chúa giữ gìn tất cả chúng ta trong tình thương của Người. Xin Người đích thân hướng dẫn mục tử cũng như đoàn chiên tới sự sống muôn đời.
      CĐ.       Amen.
Không có lời nguyện cộng đồng khác.

DÂNG DẦU & LỄ VẬT LÊN BÀN THỜ
(Dầu bệnh nhân; dầu dự tòng; dầu thánh; bánh rượu và hoa nến)

LÀM PHÉP CÁC LOẠI DẦU
Đức Giám mục tiến ra trước Bàn thờ nhận củ lễ, làm phép các loại Dầu theo thứ tự sau đây:
  1. Dầu Bệnh Nhân:
Cha phụ tế mở nắp bình dầu.
       Lời nguyện :
Lạy Chúa là Cha mọi nguồn an ủi, Chúa đã muốn nhờ Con Chúa mà chữa bệnh tật những người đau yếu. Chúng con nài xin Chúa đoái thương nhậm lời chúng con tin tưởng cầu nguyện. Xin ban Thánh Thần Chúa, Đấng an ủi từ trời xuống trên chất dầu này mà Chúa đã thương cho cây xanh tươi sản xuất hầu bổ dưỡng thân xác, để nhờ ơn phúc X lành của Chúa, những ai được xức dầu này, đều lãnh nhận ơn hộ vực thân xác và tâm hồn, được khỏi mọi đau đớn, bệnh hoạn tật nguyền. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con dầu Chúa đã chúc phúc, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
  1. Dầu Dự Tòng:
Cha phụ tế mở nắp bình dầu.
         Lời nguyện:
Lạy Chúa là sức mạnh và là Đấng che chở dân Chúa, Chúa đã dùng dầu làm dấu chỉ sức mạnh, xin đoái thương ban X phúc cho dầu này, và ban sức mạnh cho những người dự tòng được xức dầu này, để họ lãnh nhận sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa mà thông hiểu sâu xa Phúc Âm của Đức Giêsu, quảng đại chấp nhận những khổ cực trong cuộc sống Kitô hữu, và khi xứng đáng trở nên dưỡng tử của Chúa, họ được vui mừng tái sinh và sống trong Hội Thánh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Đ.Amen.
  1. THÁNH HIẾN DẦU THÁNH

Cha phụ tế mở nắp bình dầu.
Đức Giám Mục kêu mời cầu nguyện:

Anh chị em thân mến! chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng chúc lành và thánh hoá dầu này, để những ai được xức trên thân xác, thì cũng được xức trong tâm hồn và xứng đáng lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa.

Đoạn Đức Giám Mục tuỳ nghi hà hơi trên bình dầu và dang tay đọc lời nguyện thánh hiến sau đây:
Lạy Chúa là Đấng làm cho mọi tâm hồn được tăng triển trên đường thiêng liêng, xin đoái nhận tâm hồn tri ân mà Hội Thánh hân hoan dùng lời chúng con dâng lên Chúa. Vì từ nguyên thủy, Chúa đã truyền cho đất trổ sinh cây ăn trái, và trong các cây đó có cây ô-liu đem lại chất dầu màu mỡ này dùng làm Dầu Thánh. Vì chưng vua Đa-vít được ơn tiên tri, thấy trước các nhiệm tích ơn thánh Chúa, đã ca ngợi gương mặt hân hoan của chúng con khi được xức dầu, và khi tội ác trần gian xưa kia đã được nước hồng thủy rửa sạch, thì một con chim bồ câu ngậm cành ô-liu loan tin mặt đất đã yên hàn, tiên báo hình ảnh trong tương lai. Điều này đã thực hiện rõ ràng trong thời đại cuối cùng, vì khi nước rửa tội đã thanh tẩy mọi tội ác đã phạm, thì việc xức dầu này làm cho diện mạo chúng con nên hân hoan thanh thản. Bởi đấy Chúa cũng đã truyền cho Môi-sen tôi tớ Chúa xức dầu cho em là Aaron, tấn phong Ông là tư tế, sau khi Aaron đã được thanh tẩy trong nước. Tiếp đến là một vinh dự lớn hơn, khi Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, xin Gioan làm phép rửa cho Người trong dòng nước sông Gio-đan, vì ngay lúc đó, Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu hiện xuống trên Người, và Chúa đã lên tiếng minh chứng rằng : Chúa rất hài lòng nơi Con Một Chúa và chúng con thấy rõ ràng Chúa công nhận Người, Đấng mà tiên tri Đa-vít được Chúa soi sáng, đã ca ngợi là được xức dầu hoan lạc hơn tất cả mọi người khác.
Đến đây tất cả các vị đồng tế thing lặng giơ tay phải  về phía dầu thánh cho đến khi Đức Giám Mục đọc hết lời nguyện.

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đoái thương dùng ơn phúc X lành của Chúa mà thánh hoá thụ tạo phong phú này và ban thần lực Chúa Thánh Thần ; nhờ quyền năng Chúa Kitô, dầu này được mang tên là CHRISMA do thánh danh Người ; vì thế, Chúa đã dùng dầu mà xức cho các tư tế, các vua, các tiên tri và các vị tử đạo của Chúa ; xin Chúa hãy làm cho dầu thánh này trở nên nhiệm tích ơn cứu độ và đời sống hoàn hảo cho những ai sẽ được tái sinh nhờ phép rửa thiêng liêng ; xin cho họ khi đã được xức dầu thánh hoá và loại trừ được sự hư nát của đời sống cũ, trở nên đền thờ Chúa uy linh mà toả hương thơm đời sống trong sạch đẹp lòng Chúa, để như nhiệm tích Chúa đã thiết lập, họ được vinh dự vương giả, tư tế, tiên tri và lãnh nhận ân huệ bất diệt ; xin cho dầu này trở nên dầu cứu độ cho những kẻ được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, làm cho họ được tham dự vào đời sống vĩnh cửu và đồng hưởng vinh quang trên trời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ. Amen

ĐGM và đoàn giúp lễ trở lại Bàn thờ và Thánh Lễ tiếp tục.

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ


         Lời nguyện tiến lễ:
Lạy Chúa, ước chi Thần Lực của lễ tế này giúp chúng con cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, để chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 
.  Amen.
KINH TIỀN TỤNG
ĐGM.        Chúa ở cùng anh chị em

.   Và ở cùng Cha

ĐGM.        Hãy nâng tâm hồn lên
.   Chúng con đang hướng về Chúa
ĐGM.       Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta
.   Thật là chính đáng
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con.
Cha đã nhờ Chúa Thánh Thần xức dầu tấn phong Con Một Cha làm Thượng Tế giao ước mới và vĩnh cữu. Cha đã định liệu cho chức linh mục duy nhất của Người được tồn tại trong Hội Thánh.
Người không chỉ ban chức linh mục vương giả cho dân riêng của Cha, mà còn lấy tình huynh đệ để tuyển chọn một số người, để họ tham gia thánh vụ của Người nhờ việc đặt tay.
Cha muốn họ nhân danh Người tái diễn hy lễ cứu độ, dọn cho con cái Cha bàn tiệc Vượt Qua, lấy tình thương dẫn dắt, lấy Lời Cha nuôi dưỡng và dùng các bí tích bồi bổ Dân Thánh của Cha.
Khi hiến dâng cuộc đời cho Cha để lo cho anh chị em được cứu độ, họ cố gắng nên giống Đức Kitô và kiên trì làm chứng về đức ái và đức tin.
Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng :
Thánh ! Thánh ! Thánh …


KINH NGUYỆN THÁNH THỂ
Cầu cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội

Chủ tế dang tay đọc:
Lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là Đấng Thánh và phải được tôn vinh, Chúa luôn hiện hữu với họ trên đường đời. Con Chúa thật là Đấng đáng chúc tụng, đang hiện diện giữa chúng con khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, Người giải thích Sách Thánh và bẻ bánh cho chúng con, như xưa Người đã làm cho các môn đệ.
Chủ tế đặt tay trên lễ vật và cùng đọc với đoàn đồng tế:
Vì vậy lạy Cha rất nhân từ,/ chúng con nài xin Cha sai Thánh Thần của Cha đến thánh hoá những lễ vật này,/ là bánh và rượu,/ để trở nên cho chúng con … Mình và Máu Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con.
Hôm trước ngày chịu khổ hình,/ trong đêm ăn bữa tiệc sau hết,/ Người cầm lấy bánh,/ dâng lời chúc tụng,/ bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
TẤT CẢ CÁC CON
HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN,
VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY,
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.
Cùng một thể thức ấy,/ sau bữa ăn tối,/ Người cầm lấy chén,/ dâng lời tạ ơn Cha và trao cho các môn đệ mà nói:
TẤT CẢ CÁC CON
HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG :
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY,
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,
SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON
VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY
MÀ NHỚ ĐẾN THẦY.
Chủ tế xướng: Đây là mầu nhiệm đức tin.

Cộng đoàn tung hô theo:
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Chủ tế và đoàn đồng tế cùng đọc:
Vì vậy, lạy Cha chí thánh,/ khi tưởng nhớ Đức Kitô Con Cha là Đấng cứu độ chúng con,/ mà Cha đã đưa Người qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá đến vinh quang phục sinh và đặt Người ngự bên hữu Cha,/ chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha/ cho tới khi Người đến,/ và chúng con tiến dâng Cha bánh sự sống và chén phúc lành. Xin Cha đoái nhìn hiến lễ của Hội Thánh Cha,/ trong hiến lễ này,/ chúng con dâng hy lễ Vượt Qua của Đức Kitô đã được trao lại cho chúng con,/ và xin ban cho chúng con,/ nhờ sức mạnh Thánh Thần tình yêu của Cha/ bây giờ và cho đến muôn đời,/ được kể vào số các chi thể của Con Cha,/ Đấng mà chúng con được thông phần Mình và Máu của Người.
Đồng tế 1:
Lạy Chúa, nhờ ánh sáng Tin Mừng, xin canh tân Hội Thánh Chúa trong Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng chúng con, xin củng cố mối dây hợp nhất giữa các tín hữu và các mục tử của dân Chúa, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Giám Mục Giuse chúng con, và toàn thể hàng Giám mục, để Dân Chúa đang bị xâu xé vì những mối bất hoà trong thế giới này, được rạng ngời như dấu chỉ loan báo sự hợp nhất và hoà hợp.

Đồng tế 2:
Xin Chúa mở mắt chúng con để chúng con nhận biết những nhu cầu của anh chị em, xin Chúa khơi gợi cho chúng con những lời nói và việc làm, để chúng con giúp sức cho những người làm lụng vất vả và gồng gánh nặng nề, xin cho chúng con biết chân thành phục vụ họ theo mẫu gương và lệnh truyền của Đức Kitô.
Xin cho Hội Thánh Chúa hiện diện như một bằng chứng sống động về chân lý và tự do, về hoà bình và công lý, để mọi người được vươn lên trong niềm hy vọng mới.
Đồng tế 3:
Xin Chúa nhớ đến anh chị em tín hữu trong Giáo phận chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, đặc biệt là Đức Cha Vinh Sơn Phao-lô, Giám mục tiên khởi Giáo phận chúng con, các nhà thừa sai, các linh mục và tu sĩ nam nữ, các ân nhân và tông đồ giáo dân, cũng như các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn.
Đồng tế 4:
Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa, cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, Thánh Đaminh, Thánh Gioan Maria Vianney, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo, nhất là các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cùng hiệp thông với toàn thể các thánh, chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Trở về Bàn thờ, nâng Mình và Máu Thánh, Chủ tế và đoàn đồng tế cùng đọc:
Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Cộng đoàn tung hô:      Amen.
Kinh Lạy Cha.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích cho chúng con tìm lại được sức mạnh. Xin giúp chúng con sống giữa người đời như những chứng nhân của Đức Kitô, để cùng với Người, chúng con đưa họ về với Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.          
Cộng đoàn thưa:      Amen.


PHÉP LÀNH CUỐI LỄ
ĐGM:  Xin Thiên Chúa là Ðấng hằng nâng đỡ ủi an, cho anh chị em được hưởng một cuộc đời thái bình thịnh vượng, và ban tặng anh chị em muôn phúc lộc chan hoà.
Ð. A-men.
ĐGM:  Xin Người hằng thương giải cứu anh chị em khỏi muôn điều ác hại, và cho anh chị em được một lòng sắt son mến yêu Người.
Ð. A-men.
ĐGM:  Ước chi khi còn ở đời này, nhờ được thấm nhuần ơn tin cậy mến, anh chị em sinh được nhiều hoa quả thiêng liêng là việc lành phúc đức, để mai sau được hưởng phúc trường sinh.
Ð. A-men.
ĐGM:  Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là U Cha và U Con và U Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Ð. A-men.


 

Tác giả bài viết: Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập109
 • Máy chủ tìm kiếm35
 • Khách viếng thăm74
 • Hôm nay13,765
 • Tháng hiện tại242,141
 • Tổng lượt truy cập10,631,544
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây