Hướng dẫn Nghi thức Thứ Bảy Tuần Thánh - Vọng Phục Sinh

Thứ sáu - 19/04/2019 10:50 1.554 0
Đêm nay là đêm Thiên Chúa canh thức để đem con cái Israel ra khỏi đất Ai Cập. Đêm nay, các kitô hữu được mời gọi, theo lời khuyên của Phúc Âm, tay cầm đèn sáng, phải giống như những người đợi Chủ trở về, để khi Người tới, gặp họ đang canh thức và đưa họ vào bàn ăn.
Hướng dẫn Nghi thức Thứ Bảy Tuần Thánh - Vọng Phục Sinh

Những đồ lễ phải dọn trước:
Tại gian thánh :
-      Chân nến cao để cắm Nến PS đặt sẵn bên giảng đài phía trong.
-      Bình nước chưa làm phép và que rẩy đặt liền sau Nến.
-      Micrô giảng đài và Micrô bàn thờ, (không kể Micrô cho người dẫn lễ)
-      Các bình hoa tươi, nến hoa sẵn để chưng quanh bàn thờ.
Tại gian cuối hoặc sân ngoài nhà thờ (tuỳ Chủ tế chọn):
-      1 Bàn nhỏ / Micrô/
-      Nến PS, 5 hạt hương, một que vạch
-      Sách lễ Rôma.
-      Nến cho Chủ tế và cho đoàn rước
-            Bình hương cháy (hoặc củi đốt) để dễ lấy lửa / Đồ lấy lửa…
Thông báo mỗi giáo dân tự liệu nến cho mình trong đêm nay.

Dẫn nhập lễ:
 Kính thưa cộng đoàn,
Sau khi trải qua 40 ngày của Mùa Chay Thánh để suy niệm việc Chúa chịu chết cứu chuộc nhân loại, giờ đây chúng ta sắp sửa cử hành nghi lễ mừng Chúa sống lại. Đêm nay đi từ tối tăm đến ánh sáng, đi từ cõi chết âm u tang tóc tiến vào cõi sống tưng bừng hoan hỷ. Đêm nay là đêm Thiên Chúa canh thức để đem con cái Israel ra khỏi đất Ai Cập. Đêm nay, các kitô hữu được mời gọi, theo lời khuyên của Phúc Âm, tay cầm đèn sáng, phải giống như những người đợi Chủ trở về, để khi Người tới, gặp họ đang canh thức và đưa họ vào bàn ăn.

NGHI LỄ ĐÊM VỌNG PHỤC SINH GỒM 4 PHẦN:
Phần I : Khai mạc trọng thể bằng nghi thức thắp Nến PS gồm:
-          Làm phép lửa mới và sửa soạn Nến PS.
-          Kiệu Nến Phục Sinh
-          Công bố Tin Mừng Phục Sinh.
Phần II : Phụng vụ Lời Chúa, gồm :
-          Các Bài đọc - Đáp ca và,
-          Các Lời Nguyện theo sau mõi Bài đọc và Đáp Ca.
Phần III : Phụng vụ Thánh Tẩy, gồm có:
-          Làm phép Nước
-          Tuyên xưng lại lời hứa khi lãnh nhận Thánh Tẩy.
Phần IV : Phụng vụ Thánh Thể.
Tất cả chúng ta hãy tham dự cách ý thức, linh động và sốt sắng các cử hành thánh đêm nay.

PHẦN I : KHAI MẠC TRỌNG THỂ

A-     LÀM PHÉP LỬA VÀ NẾN PHỤC SINH
tại gian cuối (hoặc sân ngoài nhả thờ tuỳ Chủ tế chọn)

Dẫn lễ  : Giờ đây, Cha Chủ Tế và đoàn giúp lễ đi xuống gian cuối nhà thờ bên cửa chính (hoặc sân ngoài nhà thờ), nơi đã chuẩn bị sẵn nến Phục Sinh và các đồ cần thiết như Phụng vụ đã chỉ dẫn.

(Dẫn lễ nhắc khi mọi sự đã ổn định):
-          Xin tắt mọi đèn nến trong nhà thờ.
-          Xin kính mời mọi người đứng và hướng về phía Chủ Tế và  thinh lặng tham dự nghi thức khai mạc trọng thể này.

Chủ tế khởi đầu khi mọi sự chuẩn bị đã xong :
1)     Làm dấu Thánh Giá, chào và Hiệu triệu Dân Chúa (số 8)
2)     Làm phép Lửa (số 9).
3)     Những hành vi trên Nến Phục Sinh : vẽ hình, chữ..vv.. (số 10-11).
4)     Lấy lửa mới thắp Nến Phục Sinh (số 12)

B-    KIỆU NẾN PHỤC SINH 
    Dẫn lễ Xin lưu ý : Đoàn Kiệu Nến PS  theo thứ tự sau:
-          Dẫn đầu là  cậu Giúp lễ mang Bình hương đã bỏ hương.
-          Cha Chủ tế mang Nến Phục Sinh.
-          Đoàn Giúp lễ.
-          Đoàn Tông đồ,
-          Quý vị Hội Đồng Mục Vụ.
           Mọi người trong cộng đoàn phải có nến sẵn trong tay.

5)            Ổn định xong : Cha Chủ tế giơ cao Nến PS và xướng (lần 1) : “ÁNH SÁNG CHÚA KITÔ” (nhờ đàn lấy cung trước)Cộng đoàn đáp : “TẠ ƠN CHÚA”. Rồi lấy lửa của Nến PS đốt sang các nến của đoàn rước và bắt đầu tiến đi. (số 14)

6)     Tới giữa Nhà thờ: Xướng /Đáp lần 2 cao giọng hơn, đốt sang nến của mọi người trong nhà thờ (số 15)

7)      Tại Cung thánh : Xướng / Đáp lần 3 cao giọng hơn. Đoạn Chủ tế đặt Nến PS vào giá gần giảng đài.  (số 16).

Dẫn lễ : Xin mời thắp sáng toàn bộ điện  nến trong Nhà thờ.

C-    CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH (tại Giảng đài)

 Khi chủ tế đặt Nến PS vào chân nến cao xong,
7b) Dẫn lễ ::Khúc ca hoan hỷ và khải hoàn sắp vang lên để kêu mời tất cả Thiên Sứ, nhân trần và tất cả GH hãy vui lên vì đây là một Đêm Hồng Phúc. Đêm nay xiềng xích tội lỗi đã bị bẻ tung và con người đã được giải thoát khỏi án tội tổ tông xưa.

Cây Nến Phục Sinh uy hùng đặt cạnh Giảng đài, tượng trưng Chúa Kitô Phục sinh, chiếu tỏa ánh sáng chan hòa khắp vũ trụ, tiêu diệt bóng tối.

Chúng ta hãy nhớ mình đang sống trong ánh sáng đó, nhờ ơn Bí tích Rửa Tội, nhờ sự chết và sống lại của Đấng đã nói : "Ta là Anh Sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống".

8)     Chủ tế bỏ hương như khi đọc Tin Mừng trong Thánh lễ.
-  Chủ tế tới giảng đài, xông hương Sách,
-  rồi đi xông hương Nến PS. (số 17).

9)      Đoạn  Ngài công bố Tin Mững PS tại giảng đài. (số18).

PHẦN II : PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

10)         Dẫn lễ: Xin  mời tất cả mọi người tắt nến và ngồi chăm chú  nghe Lời Chúa.
            Bây giờ là Phần Phụng vụ Lời Chúa. Phụng Vụ Lời Chúa đêm nay có tất cả 9 bài đọc : 7 bài trích trong Cựu ước và 2 bài trong Tân ước tức là Bài Thánh thư và Bài Phúc Âm.. Có thể chỉ đọc 3 bài Cựu ước nhưng không thể thiếu bài đọc 3 trích sách xuất hành.

Trước mỗi bài đọc sẽ có một lời nguyện. Sau mỗi lời nguyện, người dẫn Lễ  sẽ đọc bài giới thiệu dẫn vào bài đọc.

(Lưu ý : A = Đọc đủ 7 bài C/Ư -//-  B = Chỉ đọc 3 bài C/Ư)

A. NẾU ĐỌC ĐỦ CẢ 7 BÀI CỰU ƯỚC :

Dẫn lễ: Xin  mời tất cả mọi người tắt nến và ngồi chăm chú  nghe Lời Chúa.

11) Cha Chủ tế kêu mời Dân Chúa (số 22).

12) Dẫn cho Bài đọc 1 (St 1,1-2,2) : Về cuộc sáng tạo.
Trang đầu của sách Sáng Thế mời gọi chúng ta nhìn bao quát toàn vũ tru. Giáo Hội mời gọi chúng ta xác tín : mọi sự hiện có đều do Thiên Chúa dựng nên và đều tốt lành. Tuy loài người có sa ngã, nhưng đã được tạo dựng lại cách kỳ diệu hơn, nhờ ơn Phục Sinh của Chúa Giêsu. Xin cộng đoàn lắng nghe.

13) Đọc Bài đọc I – Hát Đáp ca / - Lời Nguyện (số 24)

14) Dẫn cho Bài đọc 2 (St 22,1-18) : Về hy lễ của ông Abraham.
Abraham theo lệnh Chúa, sẵn sàng sát tế con mình. Việc đó báo trước cuộc hy sinh của Con Một Thiên Chúa. Vì Abraham đã vui lòng hy sinh người con một yêu quý nhất của mình, nên ông được Chúa ban cho một dòng dõi đông đảo như sao trên trời. Cũng thế, sẽ có vô số người được tái sinh nhờ đức vâng lời, vâng lời cho đến chết của Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa của bài sách Sáng Thế  chúng ta sắp được nghe sau đây.

15) Đọc Bài đọc II – Hát Đáp ca –  / Lời Nguyện (số 25)

16) Dẫn cho bài đọc 3 (Xh 14,15-15,1) : Về Vượt qua Biển Đỏ.
 Con cái 
Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Điều đó ám chỉ phép rửa tội, như thánh Phaolô đã viết : Toàn thể những người dưới quyền Môsê chịu phép rửa dưới mây và trong biển. Chúng ta  được rửa tội trong Thánh Thần và Nước. Vậy đám mây ám chỉ Thánh Thần và biển ám chỉ nước rửa tội. Đó là ý nghĩa của bài Sách Thánh sau đây.

17) Đọc Bài đọc III – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 26)

18)  Dẫn cho bài đọc 4 (Is 54, 5-14) : Về thành Giêrusalem mới.
 Tiên tri Isaia an ủi dân 
Israel đang bị lưu đầy tại Babylon. Vì Israel bất trung, nên Chúa đã bỏ rơI họ. Khi họ sám hối, Chúa lấy lòng nhân từ vô biên mà quy tụ họ lại, để họ vui hưởng nền hoà bình lâu dài. Nhân loại tội lỗi, nhưng Chúa không bỏ rơi. Người đã ra tay xứu rỗi và quy tụ về Giêrusalem mới là Giáo Hội. Xin mời cộng đoàn lắng nghe.

19) Đọc Bài đọc IV – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 27)

20) Dẫn cho bài đọc 5 (Is 55,1-11) :Về ơn cứu độ ban nhưng không cho mọi người.
 Tiên tri Isaia loan báo: sẽ có một thời kỳ 
Israel vui hưởng ơn lành dồi dào. Đó là thời của Đấng Thiên Sai. Khi đó, Chúa sẽ lập một giao ước mới. Chúng ta cảm ơn Chúa, vì chúng ta đang được sống trong thời đại Tân Ước ấy. Đó là nội dung bài chúng ta nghe sau đây.

21) Đọc Bài đọc V – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 28)

22)  Dẫn cho bài đọc 6 (Brs 3,9-15.32-4,4) : Về ơn khôn ngoan đích thực.
 Bài đọc thứ 6, tiên tri Barúc khuyên và nhắc dân 
Israel đang bị lưu đầy tại Babylon Hãy nghe lời Chúa. Vì bỏ đường lối Chúa nên đã bị khổ nhục, và nếu tuân giữ giới luật Chúa sẽ được sống trong an bình và thịnh vượng.

23) Đọc Bài đọc VI – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 29)

24) Trước khi dẫn vào bài đọc 7, xin Dẫn lễ nhắc cho cộng đoàn như sau:
Xin cộng đoàn lưu ý : Sau bài đọc sách tiên tri Êdêkien dưới đây, cùng với Đáp ca và Lời nguyện theo Bài đọc, Chủ tế sẽ xướng Kinh Vinh Danh. Sau lời xướng, chúng ta bầy tỏ niềm vui mừng Chúa sống lại  bằng việc rung kéo chuông, giật màn, kèn đồng. Vậy đề nghị những người có liên hệ tới những phần việc này chuẩn bị sẵn sàng trước. 

25)  Dẫn cho bài đọc 7 (Ed 36,16-17a.18-28) : Về tâm hồn và tinh thần mới.
Tại Babylon, tiên tri Êdêkien đang sống với dân lưu đầy, ông nhắc nhở dân bài học : vì những tội lỗi họ đã phạm, nên họ bị lưu đầy. Nhưng Chúa sẽ cho họ về, sẽ có một dân mới, một tinh thần mới và Thần Khí sẽ ở với họ, họ sẽ biết nghe theo luật Chúa. Chúng ta nên nhớ : dân mới đó là Giáo Hội Chúa Kitô ngày nay.

26) Đọc Bài đọc III – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 30)

27) Chủ tế xướng Vinh Danh : (số 31)
-          Giật màn, Rung kéo chuông, vỗ tay ít phút, chưng hoa và nến bàn thờ. - Hát tiếp Kinh Vinh Danh.

* Chủ tế đọc LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ : (số 32)

28)  Dẫn cho bài Thánh Thư (Rm 6,3-11) :
Đêm nay chúng ta mừng Chúa Giêsu chết và sống lại. Chịu phép rửa tội là chúng ta đã chết và sống lại với Người. Chúng ta phải từ bỏ tội lỗi để sống trong đường thánh thiện của Chúa. Chúng ta nghe lời thánh Phaolô sau đây và sốt sắng xin Chúa cho chúng ta một tâm hồn đổi mới.

29) Đọc bài Thánh Thư (Rm 6,3-11)

30) Cha Chủ tế xướng trọng thể Alleluia 3 lần (lần sau cao giọng hơn lần trước. Sau mỗi lần, Ca đoàn đều hát lặp lại Alleluia cùng giọng vừa được xướng)

31) Ca đoàn hát Đáp Ca

32) Cha Chủ tế Đọc Phúc Âm và Giảng. Không có nến đi theo, nhưng có xông hương Sách PÂ như thường lệ).

B. NẾU CHỈ ĐỌC 3 BÀI CỰU ƯỚC :

11) Cha Chủ tế kêu mời Dân Chúa (số 22).

12) Dẫn cho Bài đọc 1 (St 1,1-2,2) :
Trang đầu của sách Sáng Thế mời gọi chúng ta nhìn bao quát toàn vũ tru. Giáo Hội mời gọi chúng ta xác tín : mọi sự hiện có đều do Thiên Chúa dựng nên và đều tốt lành. Tuy loài người có sa ngã, nhưng đã được tạo dựng lại cách kỳ diệu hơn, nhờ ơn Phục Sinh của Chúa Giêsu. Xin cộng đoàn lắng nghe.

13) Đọc Bài đọc I – Hát Đáp ca / - Lời Nguyện (số 24)

14) Dẫn cho Bài đọc 2 (St 22,1-18) :
Abraham theo lệnh Chúa, sẵn sàng sát tế con mình. Việc đó báo trước cuộc hy sinh của Con Một Thiên Chúa. Vì Abraham đã vui lòng hy sinh người con một yêu quý nhất của mình, nên ông được Chúa ban cho một dòng dõi đông đảo như sao trên trời. Cũng thế, sẽ có vô số người được tái sinh nhờ đức vâng lời, vâng lời cho đến chết của Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa của bài Sáng Thế ký chúng ta sắp được nghe sau đây.

15) Đọc Bài đọc II – Hát Đáp ca –  / Lời Nguyện (số 25)

Dẫn lễ nhắc cộng đoàn:
Xin cộng đoàn lưu ý : Sau bài đọc sách Xuất Hành dưới đây, cùng với Đáp ca và Lời nguyện theo Bài đọc, Chủ tế sẽ xướng Kinh Vinh Danh. Sau lời xướng, chúng ta bầy tỏ niềm vui mừng Chúa sống lại  bằng việc rung kéo chuông, giật màn, kèn đồng. Vậy đề nghị những người có liên hệ tới những phần việc này chuẩn bị sẵn sàng trước. 

16) Dẫn cho bài đọc 3 (Xh 14,15-15,1) :
 Con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Điều đó ám chỉ phép rửa tội, như thánh Phaolô đã viết : Toàn thể những người dưới quyền Môsê chịu phép rửa dưới mây và trong biển. Chúng ta  được rửa tội trong Thánh Thần và Nước. Vậy đám mây ám chỉ Thánh Thần và biển ám chỉ nước rửa tội. Đó là ý nghĩa của bài Sách Thánh sau đây.

17) Đọc Bài đọc III – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 26)
……………………………………………………..

27) Chủ tế xướng Vinh Danh : (số 31)
-          Giật màn, Rung kéo chuông, vỗ tay ít phút, chưng hoa và nến bàn thờ. - Hát tiếp Kinh Vinh Danh.
* Chủ tế đọc LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ : (số 32)

28)  Dẫn cho bài Thánh Thư (Rm 6,3-11) :
Đêm nay chúng ta mừng Chúa Giêsu chết và sống lại. Chịu phép rửa tội là chúng ta đã chết và sống lại với Người. Chúng ta phải từ bỏ tội lỗi để sống trong đường thánh thiện của Chúa. Chúng ta nghe lời thánh Phaolô sau đây và sốt sắng xin Chúa cho chúng ta một tâm hồn đổi mới.

29) Đọc bài Thánh Thư (Rm 6,3-11)

30) Cha Chủ tế xướng trọng thể ALLELUIA 3 lần (lần sau cao giọng hơn lần trước. Sau mỗi lần, Ca đoàn đều hát lặp lại Alleluia cùng giọng vừa được xướng) (số 34)

31) Ca đoàn hát Đáp Ca

32) Cha Chủ tế Đọc Phúc Âm và Giảng (Không có nến đi theo, nhưng có xông hương Sách PÂ như thường lệ). (số 35)

PHẦN III : PHỤNG VỤ THÁNH TẨY

(Lưu ý : A = Có Rửa tội // B = Không Rửa tội)
A. NẾU CÓ RỬA TỘI DỰ TÒNG:
 Dẫn lễ : Đây là phần thứ ba trong nghi lễ phụng vụ đêm nay. Trong Đêm thánh vọng Phục Sinh này, chúng ta có có nghi thức ban Bí tích Rửa tội và Thêm sức cho một số anh chị em dự tòng. Phần này gồm có những nghi thức liên tiếp sau:
-          Nghi thức làm phép Nước,
-          Bí tích Rửa tội và Thêm sức.
-          Nghi thức Tuyên Xưng lại lời hứa khi chịu phép rửa tội
Mời cộng đoàn đứng.
-          Cha Chủ tế khuyên bảo cộng đoàn (số 38)
Dẫn lễ : Giờ đây, mời Ca đoàn hát kinh cầu Các Thánh.
1, NGHI THỨC LÀM PHÉP NƯỚC RỬA TỘI:
Dẫn lễ : (Đọc sau Kinh cầu). Nước thường có sức huỷ diệt, rửa sạch và nuôi dưỡng. Cây không có nước sẽ khô héo, người và vật không có nước sẽ chết khát. Nước làm ta liên tưởng đến sự sống. Thật vậy, chính Chúa Kitô là nguồn sự sống, và nhờ sức thiêng của Người, những kẻ lãnh nhận phép Rửa Tội được thông ban sự sống của Thiên Chúa và họ được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Ta dùng nước trong bí tích Rửa Tội nói lên niềm tin của chúng ta.
Cha Chủ tế đứng tại giảng đài, giúp lễ mang bình nước tới đứng bên cạnh giảng đài phía lòng nhà thờ.
Cha Chủ tế Làm phép Nước theo chỉ dẫn SLRM (số 42-43)

2. CỬ HÀNH BÍ TÍCH RỬA TỘI VÀ THÊM SỨC

Dẫn lễ : (sau khi làm phép nước). Giờ đây, Chủ tế ban Bí Tích Rửa tội cho các dự tòng. Xin mời cộng đoàn ngồi.

 (Cha Chủ tế cử hành BT cho người lớn theo Sách Các Phép)

Trước khi ban Bí Tích Rửa Tội cho những người dự tòng, Cha Chủ tế mời gọi họ tuyên xưng đức tin.

Dẫn lễ : (Sau khi từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng đức tin).
Giờ đây Chủ tế ban BT Rửa Tội cho các người dự tòng.

Dẫn lễ : Đoạn Cha Chủ tế trao áo trắng cho những người vừa lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

Dẫn lễ: (sau khi trao áo trắng xong) Chủ tế trao nến sáng, ánh sáng của nến nhắc nhở cho những người chịu phép rửa tội, họ được sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin.

Dẫn lễ : (sau khi trao nến sáng) Tiếp theo Cha Chủ tế ban bí tích Thêm Sức cho các tân tòng.

3. LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA RỬA TỘI.

Dẫn lễ : (đọc sau Thêm sức. Khi  tân tòng trở về chỗ ngồi).
Với nghi thức tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội, tâm hồn của mỗi người đã là đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta đã chọn con đường sự sống là đi theo Đức Kitô. Khi chịu phép Rửa Tội là mỗi người chúng ta cùng chết và để cùng sống lại với Người, chúng ta hãy hiên ngang dấn thân cho Chúa và trung thành phụng sự Chúa. Đêm Phục Sinh với tâm hồn biết ơn và vui tươi, chúng ta nhớ lại ngày tái sinh của chúng ta bởi nước và Thánh Thần.

27)Dẫn lễ Để chuẩn bị cho phần lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa tội, xin mọi người đốt nến, đứng, và cầm nến cháy trong tay.

28)Cha Chủ tế đọc lời hiệu triệu cộng đoàn rồi đọc Công thức “Hỏi – Thưa”. (số 46)

29)Chủ tế rẩy nước thánh trên dân chúng (số 47) (bắt đầu rẩy cho những người trên cung thánh, rồi xuống lòng nhà thờ)
      Trong khi đó Ca đoàn hát “Tôi đã thấy nước...”.
      (Không đọc Kinh Tin Kính)

30) Đọc Lời Nguyện Chung.
    (Tiếp sang Phần IV: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ trang 23)

B. NẾU KHÔNG CÓ RỬA TỘI DỰ TÒNG

Dẫn lễ : Sau đây là phần Phụng vụ phép rửa. Phần này gồm có những nghi thức sau đây : Nghi thức làm phép nước và Nghi thức lập lại lời tuyên xưng Đức Tin khi chịu phép Rửa Tội.

1.NGHI THỨC LÀM PHÉP NƯỚC RỬA TỘI.         
Dẫn lễ : Nước có tác dụng rửa sạch và đem lại sự sống. Chúa KiTô là nguồn sự sống. Những ai nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội sẽ được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi và được thông phần vào đời sống mới trong Chúa KiTô.

Cha Chủ tế đứng tại giảng đài, giúp lễ mang bình nước tới đứng bên cạnh giảng đài phía lòng nhà thờ.

Dẫn lễ: Vì không có người chịu phép rửa tội trong đêm nay, nên không hát Kinh Cầu các thánh, Cha Chủ tế sẽ làm phép nước. Với nghi thức này Hội thánh muốn nhắc chúng ta nhớ lại lời hứa của chúng ta khi chiụ phép Rửa tội, để một lần nữa chúng ta xác tín hơn niềm tin của mình vào Thiên Chúa Ba Ngôi và quyết tâm trung thành với Chúa cho đến cùng. Cha Chủ tế sẽ làm phép nước như sau :

26)Cha Chủ tế :
-          hiệu triệu Dân Chúa và đọc Lời nguyện thánh hoá nước, để sẽ rẩy trên dân chúng (số 45)

 2. LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA RỬA TỘI.

27)Dẫn lễ Để chuẩn bị cho phần lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa tội, xin mọi người đốt nến, đứng, và cầm nến cháy trong tay.

28)Cha Chủ tế đọc lời hiệu triệu cộng đoàn  rồi đọc Công thức “Hỏi – Thưa”. (số 46)

29)Chủ tế rẩy nước thánh trên dân chúng (bắt đầu rẩy cho những người trên cung thánh, rồi xuống lòng nhà thờ)
      Trong khi đó Ca đoàn hát “Tôi đã thấy nước...”.
      (Không đọc Kinh Tin Kính)
30) Đọc Lời Nguyện Chung.
(Sang PHẦN IV : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ dưới đây).

PHẦN IV: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Dẫn lễ : (đọc sau Lời nguyện Giáo dân).
Bây giờ là Phần Phụng vụ Thánh Thể, trong khi chúng ta hân hoan nhắc nhớ mầu nhiệm Chúa Kitô chết và sống lại, là nguồn sự sống của chúng ta, chúng ta cử hành Thánh Lễ: Để nói lên việc cứu rỗi nhân loại là một việc đang diễn ra trên Bàn Thờ này, tại nơi đây. Chúng ta tin và nhìn nhận nhân loại đang được cứu rỗi hằng ngày hằng phút trên các Bàn Thờ. Và khi chúng ta tham dự mầu nhiệm Thánh Thể đó, chúng ta- những người tin- có bổn phận loan truyền và chiếu toả ánh sáng đức tin đó cho những người xung quanh.

-  Phụng vụ Thánh Thể như thường lệ.
-  Phép lành cuối lễ : Lễ Vọng P/S và Lễ P/S (SLRM trg 579).
-  Lưu ý: Công thức giải tán có “Alleluia, Alleluia”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   14/05/2020 06:49

  Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Vào lúc 19h00 ngày 13/05 tại khuôn viên Tòa Giám Mục Lạng Sơn, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Chính Tòa đã long trọng dâng hoa kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn dịp kỷ niệm 14 năm Đức Cha Giuse được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục (2006).
  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020
   25/04/2020 05:52

  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 05 CN tuần từ 26/4-03/5/2020, Tuần III Phục Sinh A
 • Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19
   23/04/2020 05:16

  Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19

  Theo chương trình quốc gia hành động chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 23/4/2020, tuyệt đại đa số các tỉnh thành đã chấm dứt việc “cách ly xã hội”, dần trở lại sinh hoạt bình thường, với sự cảnh giác tối đa đề phòng dịch bệnh có thể quay lại. Trước tình hình mới này, Văn phòng TGM chuyển ý ĐGM.GP qua Thông báo số 4 như sau:
  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020
   18/04/2020 08:15

  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 04 CN tuần từ 19/4-26/4/2020, Tuần II Phục Sinh A
 • Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"
   11/04/2020 22:41

  Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"

  "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi." (Ga 14.27)
  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận
   08/04/2020 22:03

  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận

  Giám mục cũng như linh mục đều được chia sẻ chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô, ngày thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục Thừa Tác.
 • Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020
   07/04/2020 05:54

  Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020

  Dịch bệnh do vi-rút Covid-19 hạn chế nhiều sinh hoạt tại Nhà thờ. Hôm nay, thứ Ba Tuần Thánh, Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn có ngày “ra quân” tổng vệ sinh nhà thờ, chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh trong âm thầm, đồng thời thực hiện việc phòng ngừa dịch bệnh.
  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
 • Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại các quốc gia, nhất là tại châu Âu và Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. TGM.Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

 • Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô
   31/05/2020 12:09

  Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô

  Ngày 31/5/2020, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 18/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8)“Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8)
  Lễ Hiện Xuống: Khai sinh Giáo Hội truyền giáo
   26/05/2020 20:16

  Lễ Hiện Xuống: Khai sinh Giáo Hội truyền giáo

  “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Rồi Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22). Các Tông đồ đã nhận lãnh Thánh Thần để ra đi truyền giáo. Chính Thánh Thần đã làm cho các ngài hoàn toàn đổi mới.
 • Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa
   21/05/2020 18:42

  Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa

  Khi hưởng ứng tinh thần Laudato Si' chúng ta không chỉ dừng lại ở nỗ lực củng cố và bảo vệ môi trường thiên nhiên mà thôi nhưng còn được mời gọi đi sâu vào “nguồn gốc nhân bản của cuộc khủng hoảng sinh thái” (Ls, số 101)
  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần
   21/05/2020 18:42

  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần

  Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng là món quà nhưng không của Chúa Thánh Thần, khác với bất kỳ sự tuyên truyền chính trị hay văn hóa, tâm lý hay tôn giáo nào.
 • Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan
   17/05/2020 19:30

  Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan

  Từ khi đặt chân đến Đài Loan vào năm 1958, nơi này đã trở thành trọn cuộc đời của cha Eugene Murray. Cha tóm tắt 62 năm trong sứ vụ linh mục truyền giáo ở Đài Loan của mình bằng 2 câu đơn giản: tốt với người dân và cậy dựa vào ơn Chúa.
  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện
   08/05/2020 11:53

  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện

  Câu chuyện được kể từ một sơ trực tiếp trên cánh đồng truyền giáo và chứng kiến những việc lạ lùng Thiên Chúa làm như những ngày đầu của Công vụ Tông đồ. Mục Vui bước Tin Mừng là kết quả sự cộng tác giữa Vatican News Tiếng Việt và Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 • Covid-19 và Truyền Giáo
   06/05/2020 12:16

  Covid-19 và Truyền Giáo

  Cùng chung số phận và cùng chia sẻ những vấn đề của con người, Giáo Hội không bao giờ cho phép mình đứng ngoài những khó khăn, vất vả, những băn khoăn, thao thức, những lo âu, khắc khoải, cũng như những cố gắng, phấn đấu của cộng đồng nhân loại.
  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ
   04/05/2020 19:54

  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ

  Làm thế nào để phát triển ơn gọi truyền giáo trong một giáo xứ là mối bận tâm đang được đặt ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Việc phát triển này nói lên vai trò đặc biệt quan trọng của mỗi giáo xứ có ảnh hưởng sâu rộng đối với sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Do đó, giáo xứ trở thành hạt nhân cơ bản giúp phát triển ơn gọi truyền giáo cách hiệu quả và bền vững.
 • Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay
   19/04/2020 11:15

  Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay

  Người Ki-tô hữu luôn là người tiên phong trong đời sống thường ngày bằng các việc làm thiết thực hữu hiệu nhất, mang lại lợi ích cho con người và thiên nhiên như những nhân chứng sống của Đức Ki-tô trong thời đại mới.
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập44
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm37
 • Hôm nay0
 • Tháng hiện tại267,164
 • Tổng lượt truy cập5,849,945
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Chúa Thánh Thần hiện xuống
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây