Giải đáp phụng vụ: Khi nào sử dụng khăn thánh?

Thứ tư - 27/02/2019 22:07 687 0
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.
Giải đáp phụng vụ: Khi nào sử dụng khăn thánh?

Hỏi: Liệu việc đặt các bình thánh và lễ phẩm trên khăn thánh trước và sau khi truyền phép, cũng như lúc và nơi tráng chén - Chúa Ba Ngôi và Chiên Thánh Thể là không bao giờ được đặt đơn giản trên bàn thờ hay bất cứ nơi nào, nhưng luôn trên Khăn thánh – là đúng không, thưa cha? Ngoài ra, trong giờ chầu Thánh Thể công khai “riêng”, khi Chúa ở trong Mặt nhật hoặc trên khăn thánh, liệu phải có 4-6 ngọn nến thắp sáng không, - hay không có ngọn nến nào cả? - J. A., Jamestown, North Dakota, Hoa Kỳ.

Đáp: Bạn đọc này nói đúng về việc sử dụng khăn thánh, khi Thánh Thể dưới một trong hai hình được đặt trên bàn thờ hoặc cái bàn.

Khăn thánh là một miếng vải thánh màu trắng. Nó thường có diện tích khoảng 20 inch vuông (129cm vuông). Khi không sử dụng, nó thường được gấp ba lần theo cách tạo thành chín ô vuông bằng nhau. Nó có thể được đặt trên tấm đậy chén thánh (chalice pall), hoặc trong một hộp vải đặc biệt gọi là Bao nhỏ đựng khăn thánh (burse). Khăn thánh thường được ủi hồ cho cứng chắc.

Trong thời gian gần đây, do sự xuất hiện của nhiều lễ đồng tế và sự gia tăng của việc cho rước lễ dưới hai hình, khăn thánh được làm lớn hơn nhiều, để cho các bình thánh được đặt đủ lên đó.

Trong hình thức ngoại thường của nghi lễ Rôma, Bánh thánh đã truyền phép (corpus) được đặt trực tiếp trên khăn thánh, vốn có thể là nguồn gốc của nó từ thực tiễn, tửc là corporal. Trong hình thức thông thường, Mình thánh hiếm khi được đặt trên khăn thánh, nhưng khăn thánh luôn được sử dụng để chứa đựng mọi mảnh vụn Mình thánh rơi xuống, và như một dấu hiệu của việc kính tôn Chúa.

Các bản văn chính yếu từ Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM) là như sau:

“73. Bắt đầu phụng vụ Thánh Thể, thì đưa lên bàn thờ các lễ phẩm sẽ trở thành Mình và Máu Ðức Kitô.

Trước hết để sửa soạn bàn thờ, cũng gọi là bàn tiệc của Chúa, là trung tâm điểm của toàn bộ phụng vụ Thánh Thể, thì đặt trên bàn thờ khăn thánh, khăn lau chén, Sách Lễ và chén lễ, trừ khi chén lễ được dọn ở bàn phụ.

“139. Sau lời nguyện cho mọi người, mọi người ngồi và bắt đầu hát ca tiến lễ (x. số 74), nếu có rước lễ phẩm.

Thầy giúp lễ hay một thừa tác viên giáo dân khác đem khăn thánh, khăn lau chén, chén thánh và Sách Lễ đặt trên bàn thờ.

“141. Tại bàn thờ, vị tư tế tiếp nhận đĩa thánh có bánh; rồi hai tay cầm đĩa, nâng lên cao một chút, mà đọc thầm: "Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, Benedictus es, Domine ". Ðoạn đặt đĩa có bánh trên khăn thánh.

“142. Sau đó, người giúp lễ trao các bình rượu, nước cho vị tư tế đứng phía cạnh bàn thờ, vị tư tế rót rượu và một chút nước vào chén thánh, đọc thầm: "Nhờ mầu nhiệm nước, Per huius aquae". Trở lại giữa bàn thờ, vị tư tế hai tay cầm chén, nâng cao một chút mà đọc nhỏ tiếng: "Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, Benedictus es, Domine", rồi đặt chén trên khăn thánh và tùy nghi đậy tấm che.

“151. Sau khi truyền phép, vị tư tế nói: "Ðây là mầu nhiệm đức tin", giáo dân tung hô theo một trong các công thức có sẵn. 

Cuối kinh Tạ Ơn, vị tư tế cầm đĩa có bánh thánh và chén, rồi nâng cả hai, đọc lời vinh tụng: Chính nhờ Ðức Kitô. Dân chúng tung hô: A-men. Sau đó vị tư tế đặt đĩa và chén trên khăn thánh.

“163. Cho rước lễ xong, vị tư tế rước hết rượu thánh hiến còn lại ngay tại bàn thờ; còn bánh thánh còn dư thì hoặc rước hết tại bàn thờ hay đưa cất trong nhà tạm.

Vị tư tế trở lại bàn thờ, thu những mụn bánh nếu có; rồi ngài đứng sang phía cạnh bàn thờ hay tới bàn phụ mà gạt các mụn bánh trên đĩa thánh và trong bình thánh vào chén thánh; ngài vừa tráng chén, vừa đọc thầm: "Lạy Chúa, miệng chúng con, Quod ore sumpsimus..." và dùng khăn lau chén mà lau. Nếu tráng chén trên bàn thờ, thì sau đó người giúp lễ sẽ đem bình và chén xuống bàn phụ. Cũng có thể để bình chưa tráng, nhất là khi có nhiều bình, trên một khăn thánh ở bàn thờ hay bàn phụ, che đậy lại tùy nghi, để liền sau lễ, khi giải tán dân chúng rồi, sẽ tráng.

“248. Các vị đồng tế cũng có thể rước Mình Thánh đặt trên bàn thờ và liền sau đó, rước Máu Thánh.

Trong trường hợp này, chủ tế rước lễ dưới hai hình như thường lệ (x. số 158), nếu ngài chọn cách thức rước chén thánh nào thì các vị đồng tế khác theo cách ấy.

Sau khi chủ tế rước lễ, chén thánh được đặt bên cạnh bàn thờ trên một khăn thánh khác. Các vị đồng tế từng người một đến giữa bàn thờ, quì gối và rước Mình Thánh, sau đó đi qua bên cạnh bàn thờ và rước Máu Thánh, theo nghi thức rước chén thánh đã chọn, như nói trên…

“249. Nếu các vị đồng tế rước bằng cách chấm, thì chủ tế rước Mình và Máu Thánh Chúa như thường lệ, tuy nhiên chú ý để lại trong chén đủ Máu Thánh cho các vị đồng tế rước. Sau đó, thầy phó tế, hay một vị đồng tế, đặt chén thánh ở giữa bàn thờ hay bên cạnh bàn thờ trên một khăn thánh khác, cùng với đĩa đựng Mình Thánh…

“297. Trong nơi thánh, Thánh Lễ phải được cử hành trên một bàn thờ; còn ngoài nơi thánh thì có thể cử hành trên một cái bàn xứng đáng, nhưng luôn phải có khăn phủ bàn thờ và khăn thánh, thánh giá và đèn.

“306. Trên bàn thờ chỉ đặt những gì mà việc cử hành Thánh Lễ đòi hỏi, nghĩa là, sách Tin Mừng từ đầu cử hành cho đến khi công bố Tin Mừng, chén thánh với đĩa, bình thánh, nếu cần, khăn thánh, khăn lau và Sách Lễ từ lúc trình lễ phẩm cho đến khi tráng chén” (Bản dịch Việt ngữ của Linh mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, Giáo phận Nha Trang).

Như vậy, nhiểu khăn thánh có thể được sử dụng trong Thánh lễ. Ít nhất một khăn thánh được đặt ở trung tâm bàn thờ khi dâng lễ phẩm. Các khăn thánh khác có thể được đặt tại các vị trí khác của bàn thờ, nếu có nhiều bình thánh. Cũng cần có ít nhất một khăn thánh trên bàn đồ lễ (credence table) cho việc tráng chén.

Nghi thức Rước lễ và Chầu Thánh Thể ngoài thánh lễ cũng có các chỉ dẫn quan trọng liên quan đến khăn thánh:

“19. Khi việc rước lễ diễn ra trong nhà thờ hay nhà nguyện, cần đặt khăn thánh trên bàn thờ và bàn thờ được phủ khăn lớn, và sử dụng đĩa rước lễ. Khi việc rước lễ diễn ra nơi khác, cần dọn một bàn thích hợp, được phủ khăn lớn; cũng sử dụng nến”. 

Các “nơi khác” được đề cập nói chung là dành cho người bệnh rước lễ. Trong trường hợp này, người đó hoặc gia đình người đó chuẩn bị nến và một cái bàn phủ một khăn lớn. Chính linh mục, phó tế hoặc thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ sẽ mang theo khăn thánh. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như trong bệnh viện khi nhiều người bệnh được rước lễ, nghi thức tiên liệu khả năng bắt đầu nghi thức trong phòng đầu tiên và kết thúc ở phòng cuối cùng. Trong tình huống như vậy, chỉ cần sử dụng khăn thánh ở phòng đầu tiên mà thôi.

Về việc đặt Mình Thánh để chầu, sách nghi thức nói:

" 93. Nếu Mình Thánh không được lưu giữ tại bàn thờ, nơi diễn ra việc chầu Thánh Thể, thì linh mục mang khăn vai và đem Mình Thánh từ nơi lưu giữ; ngài đi với người giúp lễ hoặc tín hữu, cùng với nến sáng.

“Bình thánh hoặc Mặt nhật (monstrance) cần được đặt trên bàn thờ được phủ bằng một tấm vải. Nếu việc chầu Thánh Thể với Mặt nhật diễn ra lâu giờ, một ngai cao có thể được sử dụng, nhưng ngai này không nên quá cao hoặc xa. Sau khi đặt Mình Thánh, nếu sử dụng Mặt Nhật, linh mục sẽ xông hương. Nếu giờ chầu dài, ngài có thể rút lui.

“Trong trường hợp của giờ chầu kéo dài và trọng thể, Mình Thánh nên được truyền phép trong Thành lễ ngay trước đó, và sau khi hiệp lễ, nên được đặt trong Mặt nhật trên bàn thờ. Thánh lễ kết thúc với lời cầu nguyện sau hiệp lễ, và các nghi thức cuối lễ được bỏ qua. Trước khi linh mục rời đi, ngài có thể đặt Mình Thánh lên ngai và xông hương”.

Trong khi từ ngữ “tấm vải (cloth)” là hơi mơ hồ, số 1104 của Sách Nghi thức Giám mục nói rằng cần phải có một khăn thánh trên bàn thờ “khi hoàn cảnh yêu cầu”.

Cụm từ điều kiện này có tính đến các tình huống đặc biệt, như chẩu Thánh Thể vào cuối Thánh lễ và, có lẽ, các giờ chầu không diễn ra trên bàn thờ. Thí dụ, một số hình thức của giờ chầu có thể giữ lại các thông lệ lịch sử, chẳng hạn nhà tạm với bàn xoay (turntable). Trong trường hợp đó, khăn thánh đã ở dưới Mặt nhật trong nhà tạm xoay (rotary tabernacle). Nguyên tắc của việc sử dụng một khăn thánh dưới Mặt nhật hoặc Hộp đựng Mình Thánh (pyx) là vẫn giữ nguyên.

Cuối cùng, về việc sử dụng nến chầu Mình Thánh, sách nghi thức nói:

“54. Khi chầu Mình thánh trong Mặt nhật, từ bốn đến sáu ngọn nến được thắp sáng, như trong Thánh lễ, và hương được sử dụng. Khi chầu Mình thánh trong Bình thánh, ít nhất có hai ngọn nến được thắp sáng, và hương có thể được dùng”.

Sau khi tôi trả lời ngày 12-2 về ý nghĩa câu “Ngài lại phục sinh, He rose again”, một số bạn đọc đã đưa ra các gợi ý, vốn sẽ hoàn chỉnh và, ở một mức độ nào đó, điều chỉnh câu trả lời của tôi.

Các bạn đều cho rằng không có gì kỳ quặc về câu dịch tiếng Anh cả. Sau đây là tổng hợp nhiều ý kiến khác nhau:

“Trong tiếng Latinh, ‘Ngài đã phục sinh = surrexit’. Nhưng Giáo hội nói ‘Ngài lại phục sinh – resurrexit’, vốn chính xác là ‘Ngài đã phục sinh’ (surrexit) + ‘lại’ (re-).

“Trong tiếng Hy Lạp, chúng ta có từ -ana của anastasis (và cognates), vốn cũng có thể có nghĩa là ‘lại’.

“Trong tiếng Ý, è risorto là cũng giống như câu trên: sorto = Ngài phục sinh và ri- = lại.

“Thường khá phổ biến trong các ngôn ngữ Romance, là diễn tả ý tưởng 'lại' thông qua tiền tố 're-, ri-,' ngay cả trong các trường hợp mà trong tiếng Anh người ta thêm chữ “again” một cách thật tự nhiên hơn. Thí dụ:

“Tôi gọi điện thoại lúc 9 giờ và tôi gọi lại lúc 10 giờ = Ho chiamato alle nove e ho richiamato alle dieci.

“Tiếng Anh là không đặc biệt chút nào; nó theo sát tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh và các ngôn ngữ khác, cũng như là xác thực về thành ngữ trong tiếng bản địa. Trong tất cả các ngôn ngữ này, có nhiều cách để diễn tả Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, với ý tưởng “lại” hoặc không ý tưởng “lại”, mà không hề có sự thay đổi về ý nghĩa”. (Zenit.org 26-2-2019)

Nguyễn Trọng Đa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Giáo xứ Tà Lùng đón Đức cha Giuse thăm mục vụ
   22/11/2020 20:15

  Giáo xứ Tà Lùng đón Đức cha Giuse thăm mục vụ

  Ngày 22/11/2020 vừa qua, trong Chúa nhật cuối cùng của Năm Phụng vụ, cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo xứ Tà Lùng (Giáo hạt Cao Bằng) hân hoan chào đón Đức Giám mục Giáo phận tới thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ mừng kính Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.
  Đức cha Giuse thăm mục vụ Giáo xứ Cao Bình
   22/11/2020 12:34

  Đức cha Giuse thăm mục vụ Giáo xứ Cao Bình

  Trong chương trình mục vụ tới Giáo hạt Cao Bằng, sáng Chúa nhật 22/11/2020, Đức cha Giáo phận đã viếng thăm và cử hành Thánh lễ với cộng đoàn tại Giáo xứ Cao Bình.
 • Thánh lễ Bổn mạng Giáo xứ Thanh Sơn
   21/11/2020 01:16

  Thánh lễ Bổn mạng Giáo xứ Thanh Sơn

  Vào hồi 9 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng 11 năm 2020, Thánh lễ mừng kính Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ là Bổn mạng của Giáo xứ Thanh Sơn (Giáo hạt Cao Bằng) đã được cử hành trọng thể tại khuôn viên thánh đường Giáo xứ.
  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Thất Khê
   15/11/2020 11:53

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Thất Khê

  Vào hồi 19 giờ 30 chiều Chúa nhật, 15 tháng 11 năm 2020, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và ban Bí tích Thêm Sức cho 15 em thiếu nhi và giới trẻ tại Giáo xứ Thất Khê.
 • Thánh lễ cầu nguyện cho các Mục tử của Giáo phận đã qua đời.
   15/11/2020 11:23

  Thánh lễ cầu nguyện cho các Mục tử của Giáo phận đã qua đời.

  Trong tâm tình của tháng cầu nguyện cho các Linh hồn, trong niềm tưởng nhớ và tri ân các vị mục tử đã coi sóc Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng từ ngày thiết lập (1913) đến nay, vào hồi 6 giờ sáng Chúa nhật 15 tháng 11 năm 2020, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho các ngài tại Nhà truyền thống của Giáo phận.
  Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính Tòa mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
   15/11/2020 11:18

  Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính Tòa mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Hòa chung niềm hân hoan của toàn thể Giáo hội Việt Nam trong Chúa nhật mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính Tòa cũng long trọng mừng lễ Bổn mạng với việc tham dự tĩnh tâm và thánh lễ do Đức cha Giuse chủ sự.
 • Thông báo về khóa huấn luyện Linh hoạt viên thiêng liêng tại TGM.Lạng Sơn
   09/11/2020 09:46

  Thông báo về khóa huấn luyện Linh hoạt viên thiêng liêng tại TGM.Lạng Sơn

  Nhóm huấn luyện linh hoạt viên thiêng liêng của Cha Tiến Lộc, Dòng Chúa Cứu Thế, và của một số các Cha và anh chị em nòng cốt sẽ đến Tòa Giám mục Lạng Sơn để tổ chức Khóa Huấn luyện từ chiều ngày 20 đến hết ngày 24/11/2020.
  Thượng tượng Thánh Phêrô và Phaolô lên tiền đường Nhà thờ Chính Tòa
   09/11/2020 03:40

  Thượng tượng Thánh Phêrô và Phaolô lên tiền đường Nhà thờ Chính Tòa

  Ngày 24 tháng 10 năm 2020, hai tượng Thánh Phêrô và Phaolô đã được thượng đài tại tiền sảnh Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn. Tượng do các nghệ nhân đá tại Đà Nẵng chế tác với chiều cao 3m và phần bệ đá 1.4m.
 • Giáo xứ Thất Khê cử hành Thánh lễ Cầu Hồn tại đất thánh
   02/11/2020 21:02

  Giáo xứ Thất Khê cử hành Thánh lễ Cầu Hồn tại đất thánh

  Trong tiết trời cuối thu se lạnh, ngày 02 tháng 11, cộng đoàn Giáo xứ Thất Khê quy tụ đến nơi đất thánh của Giáo xứ để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
  Cộng đoàn Giáo xứ Tà Lùng cầu nguyện cho các Tín hữu đã qua đời
   02/11/2020 20:27

  Cộng đoàn Giáo xứ Tà Lùng cầu nguyện cho các Tín hữu đã qua đời

  "Chúng ta quy tụ nơi đất thánh này để hướng về các bâc tiền nhân đã qua đời, dâng lên các ngài tâm tình tưởng nhớ với niềm tri ân, cùng với lời cầu nguyện là món quà quý nhất dâng tặng các ngài để họ sớm được hưởng Tôn nhan Chúa" - Cha xứ Antôn Bùi Văn Tăng, Chính xứ Tà Lùng, đã ngỏ lời với Cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ khi khởi đầu Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập54
 • Máy chủ tìm kiếm16
 • Khách viếng thăm38
 • Hôm nay11,695
 • Tháng hiện tại314,290
 • Tổng lượt truy cập8,067,808
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Thánh Phêrô và Phaolô
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây