Lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu: Tình Yêu Vô Biên và Nhân Hậu của Thiên Chúa

Thứ hai - 03/06/2019 12:38 397 0
Để hiểu tình yêu Thiên Chúa đối với con người, nhạc sĩ Phanxicô mời gọi: “Hãy đếm tinh tú trên trời mà biết ơn Người cho đời…Và xem cát biển để hiểu Người thương ta” (Phanxicô, Cát biển sao trời)
Lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu: Tình Yêu Vô Biên và Nhân Hậu của Thiên Chúa

Để hiểu ý nghĩa tình yêu, nhà thơ đề nghị “ai đó” giữ cái tâm thinh lặng, để nghe gió và xem trời: “Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều…Và để xem trời giải nghĩa yêu” (Hàn Mặc Tử, Đà lạt trăng mờ)

Để hiểu tình yêu Thiên Chúa đối với con người, nhạc sĩ Phanxicô mời gọi: “Hãy đếm tinh tú trên trời mà biết ơn Người cho đời…Và xem cát biển để hiểu Người thương ta” (Phanxicô, Cát biển sao trời)

Thực ra, Thiên Chúa yêu thương loài người bằng tình yêu vĩnh cửu, và còn là tình yêu nhân hậu, vì con người luôn bất trung, bội phản. Tình yêu vô biên của Thiên Chúa, con người làm sao hiểu thấu? Nếu chẳng có ân huệ đức tin do chính Chúa ban. Xuyên suốt lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn bày tỏ tình yêu vô biên và nhân hậu- đối với nhân loại cách chung- và đối với dân được chọn cách riêng. Nhưng tình yêu Thiên Chúa thì vô hình. Dân chúng luôn bị cám dỗ chạy theo tà thần ngẫu tượng. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã thúc giục các ngôn sứ dùng nhiều hình ảnh để nhắc nhở dân được chọn về tình yêu của Người. Nhưng khi thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa đã phái gửi Con duy nhất để nói và làm chứng về tình yêu cứu độ của Người: “Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống” (1 Ga, 4,9). Và Ngôi Hai Con Thiên Chúa, vì yêu thương, đã hiến thân làm giá chuộc muôn người. Bởi lẽ “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Bí tích Thánh Thể vừa là dấu chỉ trường tồn vừa là thực tại tái diễn cái chết cứu độ của Chúa Giêsu vì tình yêu đối với loài người. Nhưng, với thời gian, Thánh Thể, dấu chỉ tình yêu tuyệt đỉnh của Thiên Chúa cũng bị loài người quên lãng! Và bị xúc phạm! Nhưng Thiên Chúa tiếp tục yêu thương và tha thứ. Trái Tim Chúa Giêsu là một biểu tượng, một dấu chỉ về Tình yêu trường cửu của Thiên Chúa, được gửi đến một thế giới không còn nhạy bén trước những biểu thị thường hằng của Tình yêu, trong phép Thánh Thể.

ĐGH Leo XIII nhìn thấy: “Nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, một biểu tượng và một hình ảnh rõ ràng về tình yêu vô biên của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu thúc đẩy chúng ta yêu thương nhau” (Thông điệp Annum sacrum, 1900).

ĐGH Gioan-Phaolô II, trong bài giảng lễ phong thánh Chân phước Claude La Colombière, 31.5.1992, còn xác định: “Đây là một lòng sùng kính tập trung trên nhân tính của Chúa Kitô, sự hiện diện của Người, trên tình yêu nhân hậu của Người, trên sự tha thứ”.

 1. Thánh Nữ Margarita Maria Alacoque (1647-1690)

Lòng tôn sùng Thánh Tâm đã manh nha từ lâu trong đời sống Hội Thánh. Nhưng đến tk. XVII, vì những nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể, Chúa Giêsu mạc khải cho Thánh Nữ Margarita Maria Alacoque (1647-1690), việc tôn sùng Thánh Tâm, đặc biệt bằng việc cử hành Lễ Kính Thánh Tâm mỗi thứ sáu hàng tuần -cách riêng mỗi thứ sáu đầu tháng- và lễ kính Thánh Tâm hàng năm, vào Tháng Sáu (Thứ Sáu, sau lễ kính Mình Máu Thánh Chúa). Mạc khải trọng đại nhất được Thánh Nữ ghi lại và đệ trình Giáo quyền:

“Trong tuần bát nhật lễ Mình Thánh Chúa, 1675, (có lẽ ngày 16 tháng 6), Chúa Giêsu hiện ra trong một thị kiến và nói: “Đây là Trái Tim đã yêu mến loài người quá bội đến độ không tiếc điều gì, đã hao mòn kiệt sức để làm chứng tình yêu. Nhưng đáp lại tình yêu này, Cha chỉ nhận lãnh, nơi số đông, những sự vô ân, do bất kính và phạm thánh, và những sự lạnh nhạt, khinh thị đối với Cha trong Bí Tích tình yêu này. Nhưng điều làm Cha đau đớn hơn cả là chính những tâm hồn tận hiến cho Cha đã đối xử với Cha như vậy.

Chính vì thế Cha xin con dâng ngày thứ sáu đầu tháng sau tuần bát nhật lễ Mình Thánh Chúa làm một lễ đặc biệt tôn kính Thánh Tâm Cha, cùng hiệp (rước) lễ ngày ấy để đền bồi phạt tạ vì những xúc phạm chính Cha nhận chịu qua Bí Tích Thánh Thể trưng bày trên bàn thờ. Cha hứa cùng con Trái Tim Cha sẽ rông mở để tuôn tràn Hồng ân tình yêu thần linh dư đầy trên những ai tôn thờ và tìm cách cho người ta tôn thờ Cha như vậy”.

Thánh Nữ Margarita Maria còn nói đến các ân sủng vô vàn Thánh Tâm ban cho những ai yêu mến Người.

“Chúa Giêsu rất ao ước cho Thánh Tâm Người được tôn sùng cách đặc biệt, để cho hiệu quả ơn cứu chuộc được phục hoạt trong tâm hồn chúng ta. Bởi vì, Thánh Tâm Người là nguồn mạch sung mãn chỉ muốn tuôn tràn vào tâm hồn những người khiêm tốn, để họ tự nguyện và sẵn sàng hy sinh tất cả đời mình làm đẹp lòng Người.

Có ba nguồn suối từ Thánh Tâm Chúa tràn ra liên lỷ:

-Trước tiên là nguồn suối nhân từ đối với tội nhân để họ được tinh thần ăn năn sám hối.

-Kế đến là nguồn suối yêu thương chảy ra để cứu giúp những kẻ đang lao nhọc túng thiếu, nhất là những ai đang khao khát nên trọn lành, để họ có sức thắng vượt trở ngại.

-Sau cùng là nguồn suối tuôn tràn tình yêu và ánh sáng, cho những bạn hữu trọn lành mà Người muốn liên kết với Người, để thông ban cho họ sự khôn ngoan cũng như các huấn giới của Người, hầu cho mỗi người theo cách của mình mà hoàn toàn tận hiến mình để làm vinh danh Người” (Trích Thư Thánh Margarita Maria).

Từ những thông điệp Chúa gửi cho Thánh Nữ, người ta đúc kết thành “Danh sách mười hai lời hứa Thánh Tâm”, để khuyến khích việc sùng kính Thánh Tâm cũng là việc tôn sùng Thánh Thể.

1. Những ai sùng kính Thánh Tâm Cha, sẽ được ban mọi ân sủng và trợ lực cần thiết cho bậc sống

2. Cha sẽ thiết lập và duy trì sự bình an trong gia đình họ.

3. Cha sẽ an ủi họ trong mọi nỗi ưu phiền.

4. Cha sẽ là nơi nương ẩn vững chắc cho họ khi sống và nhất là khi chết.

5. Cha sẽ tuôn đổ tràn ngập phúc lành trên công việc họ làm.

6. Người tội lỗi sẽ tìm thấy nơi Trái Tim Cha nguồn mạch vô tận của lòng từ bi nhân hậu.

7. Những linh hồn nguội lạnh sẽ trở nên nhiệt thành.

8. Những linh hồn nhiệt thành sẽ mau chóng đạt đến sự toàn thiện.

9. Cha sẽ ban phúc lành trên những nhà trưng bày ảnh Thánh Tâm Cha để tôn kính.

10. Cha sẽ ban ơn hoán cải những tâm hồn chai đá nhất, cho những ai hoạt động cho sự cứu rỗi các linh hồn.

11. Những ai truyền bá lòng sùng kính này sẽ được ghi tên trong Trái Tim Cha và sẽ không bao giờ bị tẩy xoá.

12. Vì lòng nhân hậu vô biên của Trái Tim Cha, Cha hứa ban cho những ai chịu lễ, chín ngày thứ sáu đầu tháng liên tục, ơn thống hốl vào giờ sau hết, họ sẽ không chết trong tội, không chịu các bí tích, và Trái Tim Cha sẽ là nơi ẩn náu bảo đảm cho họ vào giờ cuối cùng này.

x

2. Thánh Claude la Colombière (1641-1682) là “vị tông đồ Thánh Tâm” bên cạnh Thánh nữ Margarita Maria Alacoque. Ngài là linh mục phụ trách cộng đoàn dòng Tên tại Paray-le-Monial, được Chúa gửi đến trợ giúp và hướng dẫn Thánh nữ Margarita Maria trong việc truyền bá lòng sùng kính Thánh Tâm. Ngài được Chúa gọi là “tôi tớ trung tín và người bạn hoàn hảo”. Ngài thực sự là một Linh mục theo lòng Chúa mong ước. Là một người sống đời âm thầm, hy sinh hãm mình: “Tôi không nhận ra lòng đạo đức nếu không có sự hãm mình” (Thư, s.74). Luôn quên mình để thuộc trọn về Chúa: “Để làm nhiều điều cho Chúa, chúng ta phải hoàn toàn thuộc về Chúa” (s. 37). Nhất là qua việc cầu nguyện liên lỉ: “Cầu nguyện là con đường duy nhất…để Thiên Chúa kết hợp với chúng ta để chúng ta có thể làm điều gì đó cho vinh quang Người” (s. 52).

Qua công việc của Thánh Claude la Colombière, Dòng Tên Chúa Giêsu được Giáo Hội trao phó sứ mệnh truyền bá lòng sùng kính Thánh Tâm, ngày lễ Thăm Viếng năm 1688, như ĐGH Gioan-Phaolô II nhắc lại cho Cha Kolvenbach trong Thư đề ngày 05.10.1986.

Trong Thư, ngài còn nhấn mạnh đến tương quan giữa lòng sùng kính Thánh Tâm và linh đạo Inhaxio, cách đặc biệt qua việc cầu nguyện trong Linh Thao.

“Những thành tố chính yếu của lòng sùng kính này vĩnh viễn thuộc vể Giáo Hội cách thường hằng trong suốt dòng lịch sử. Ngay từ khởi đầu Hội Thánh đã chiêm ngưỡng trái tim bị xuyên thấu của Đức Kitô chịu đóng đinh, từ đó nước và máu đã chảy ra, biếu tượng của các nhiệm tích làm thành Giáo Hội. và trong Trái Tim của Ngôi Lời Nhập Thể, các Giáo Phụ Đông cũng như Tây phương nhìn thấy khởi đầu của toàn thể công trình cứu độ, hoa trái tình yêu của Đấng Cứu Chuộc thần linh, mà trái tim bị xuyên thấu là một biểu tượng đặc biệt đầy ý nghĩa.

Ước muốn biết Chúa cách thâm sâu và trò chuyện lòng bên lòng với Người, nhờ Linh Thao, đặc trưng của năng động thiêng liêng và tông đồ của linh đạo Inhaxio, hoàn toàn dâng hiến cho việc phục vụ tinh yêu Thánh Tâm Thiên Chúa”,

3. Chiêm Ngưỡng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (Ga 19,37

Ngày 05.10.1986, khi viếng mộ Cha Claude la Colombière (1641-1682)1, tại Paray-le-Monial (Pháp), ĐGH Gioan Phaolô II đã trao cho Cha Kolvenbach, tổng quyền Dòng Tên (vào thời ấy), một lá thư kêu gọi Dòng Tên tiếp tục và tăng cường việc tôn sùng Thánh Tâm, trong đó có đoạn viết:

“Tôi muốn khuyên tất cả các thành viên của Dòng nhiệt tâm phát huy hơn nữa lòng sùng kính này, vì đó là điều đáp ứng hơn bao giờ hết những chờ đợi của thời đại chúng ta…

Nơi Thánh Tâm Đức Kitô, trái tim con người học để:

1/ nhận biết ý nghĩa đích thực và duy nhất của đời sống cũng như của vận mạng mình,

2/ hiểu giá trị một đời sống Kitô giáo đích thực;

3/ giữ mình khỏi những sự hư đốn của trái tim nhân loại,

4/ liên kết tình yêu mến thảo hiếu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân.

Như vậy, trên những đổ nát chồng chất do hận thù và bạo lực gây ra, vương triều của Thánh Tâm Đức Kitô, tức là một nền văn minh tình thương mà người ta thiết tha mong ước, sẽ có thể được xây dựng, và đây là việc “phạt tạ” đúng nghĩa và là điều Thánh Tâm của Đấng Cứu Thế đòi hỏi”.

Một chi tiết cần được chú ý là Đức Thánh Cha đã đồng hóa vương triều của Thánh Tâm với nền văn minh tình thương mà các ĐGH đương đại (Phaolô VI, Gioan-Phaolô II) không ngừng cổ võ. Ngài còn thêm: đây là việc phạt tạ đúng nghĩa. Tức là việc phạt tạ mà Chúa Giêsu mong muốn không đơn giản là việc hy sinh, hãm mình của mỗi người, nhưng là học biết yêu thương và biết cách đối xử với người khác trong tình thương.


1 Chân phước Claude la Colombière, được ĐGH Gioan- Phaolô II tuyên thánh ngày 31.5. 1992

Tác giả bài viết: Lm. Antôn Ngô Văn Vững, SJ.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   14/05/2020 06:49

  Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Vào lúc 19h00 ngày 13/05 tại khuôn viên Tòa Giám Mục Lạng Sơn, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Chính Tòa đã long trọng dâng hoa kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn dịp kỷ niệm 14 năm Đức Cha Giuse được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục (2006).
  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020
   25/04/2020 05:52

  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 05 CN tuần từ 26/4-03/5/2020, Tuần III Phục Sinh A
 • Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19
   23/04/2020 05:16

  Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19

  Theo chương trình quốc gia hành động chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 23/4/2020, tuyệt đại đa số các tỉnh thành đã chấm dứt việc “cách ly xã hội”, dần trở lại sinh hoạt bình thường, với sự cảnh giác tối đa đề phòng dịch bệnh có thể quay lại. Trước tình hình mới này, Văn phòng TGM chuyển ý ĐGM.GP qua Thông báo số 4 như sau:
  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020
   18/04/2020 08:15

  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 04 CN tuần từ 19/4-26/4/2020, Tuần II Phục Sinh A
 • Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"
   11/04/2020 22:41

  Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"

  "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi." (Ga 14.27)
  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận
   08/04/2020 22:03

  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận

  Giám mục cũng như linh mục đều được chia sẻ chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô, ngày thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục Thừa Tác.
 • Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020
   07/04/2020 05:54

  Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020

  Dịch bệnh do vi-rút Covid-19 hạn chế nhiều sinh hoạt tại Nhà thờ. Hôm nay, thứ Ba Tuần Thánh, Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn có ngày “ra quân” tổng vệ sinh nhà thờ, chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh trong âm thầm, đồng thời thực hiện việc phòng ngừa dịch bệnh.
  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
 • Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại các quốc gia, nhất là tại châu Âu và Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. TGM.Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

 • Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô
   31/05/2020 12:09

  Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô

  Ngày 31/5/2020, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 18/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8)“Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8)
  Lễ Hiện Xuống: Khai sinh Giáo Hội truyền giáo
   26/05/2020 20:16

  Lễ Hiện Xuống: Khai sinh Giáo Hội truyền giáo

  “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Rồi Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22). Các Tông đồ đã nhận lãnh Thánh Thần để ra đi truyền giáo. Chính Thánh Thần đã làm cho các ngài hoàn toàn đổi mới.
 • Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa
   21/05/2020 18:42

  Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa

  Khi hưởng ứng tinh thần Laudato Si' chúng ta không chỉ dừng lại ở nỗ lực củng cố và bảo vệ môi trường thiên nhiên mà thôi nhưng còn được mời gọi đi sâu vào “nguồn gốc nhân bản của cuộc khủng hoảng sinh thái” (Ls, số 101)
  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần
   21/05/2020 18:42

  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần

  Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng là món quà nhưng không của Chúa Thánh Thần, khác với bất kỳ sự tuyên truyền chính trị hay văn hóa, tâm lý hay tôn giáo nào.
 • Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan
   17/05/2020 19:30

  Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan

  Từ khi đặt chân đến Đài Loan vào năm 1958, nơi này đã trở thành trọn cuộc đời của cha Eugene Murray. Cha tóm tắt 62 năm trong sứ vụ linh mục truyền giáo ở Đài Loan của mình bằng 2 câu đơn giản: tốt với người dân và cậy dựa vào ơn Chúa.
  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện
   08/05/2020 11:53

  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện

  Câu chuyện được kể từ một sơ trực tiếp trên cánh đồng truyền giáo và chứng kiến những việc lạ lùng Thiên Chúa làm như những ngày đầu của Công vụ Tông đồ. Mục Vui bước Tin Mừng là kết quả sự cộng tác giữa Vatican News Tiếng Việt và Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 • Covid-19 và Truyền Giáo
   06/05/2020 12:16

  Covid-19 và Truyền Giáo

  Cùng chung số phận và cùng chia sẻ những vấn đề của con người, Giáo Hội không bao giờ cho phép mình đứng ngoài những khó khăn, vất vả, những băn khoăn, thao thức, những lo âu, khắc khoải, cũng như những cố gắng, phấn đấu của cộng đồng nhân loại.
  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ
   04/05/2020 19:54

  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ

  Làm thế nào để phát triển ơn gọi truyền giáo trong một giáo xứ là mối bận tâm đang được đặt ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Việc phát triển này nói lên vai trò đặc biệt quan trọng của mỗi giáo xứ có ảnh hưởng sâu rộng đối với sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Do đó, giáo xứ trở thành hạt nhân cơ bản giúp phát triển ơn gọi truyền giáo cách hiệu quả và bền vững.
 • Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay
   19/04/2020 11:15

  Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay

  Người Ki-tô hữu luôn là người tiên phong trong đời sống thường ngày bằng các việc làm thiết thực hữu hiệu nhất, mang lại lợi ích cho con người và thiên nhiên như những nhân chứng sống của Đức Ki-tô trong thời đại mới.
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm21
 • Hôm nay5,579
 • Tháng hiện tại5,579
 • Tổng lượt truy cập5,852,404
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Chúa Thánh Thần hiện xuống
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây