Việc sùng kính Thánh Giuse trong lịch sử GIáo hội

Thứ tư - 20/03/2019 09:25 221 0
Ngày 19 tháng 3 hằng năm, Giáo hội cử hành lễ trọng kính Thánh cả  Giuse. Tại nhiều nước, ngày lễ này được mừng cách long trọng và được coi là ngày lễ buộc, nghĩa là các tín hữu công giáo dự thánh lễ  và nghỉ các công việc làm nặng nhọc hằng ngày.
Việc sùng kính Thánh Giuse trong lịch sử GIáo hội

Theo truyền thống Cựu  Ước,Thánh Cả Giuse là con ngưòi công chính và  trung thành. Thiên Chúa đã đặt Ngài làm Vị  canh giữ Nhà của Người. Thánh Cả Giuse liên hệ Chúa Giêsu, Ðấng Cứu Thế, với Dòng dõi Vua Ðavit (Mt 1, 1-16 ; Lc 3, 23-38). Thánh Cả Giuse là Bạn cực sạch Ðức Trinh Nữ Maria, Thành Nagiaret và là Cha nuôi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thánh Cả Giuse là người hướng dẫn Thánh Gia trong lúc trốn sang Ai cập và trong lúc trở về cư ngụ tại Nagiaret (Mt 2, 13 -21).

Thánh Cả Giuse thời danh như vậy; nhưng việc sùng kính Ngài chỉ được phổ biến trong toàn Giáo hội từ thế kỷ  19 đến nay, cách riêng thời Ðức Pio IX (1846-1878), Vị  Giáo Hoàng đã lập lễ kính Thánh Cả Giuse, Bạn cực sạch Ðức Maria và tôn phong ngài làm Quan Thầy Giáo hội, được cử hành vào ngày 19 tháng 3 hằng năm – và Ðức Gioan XXIII (1958-1963), đã ghi tên Thánh Cả Giuse vào trong Kinh Nguyện Thánh Thể một, cũng gọi là “Qui lễ Roma”.

Ðức Pio IX (được phong Chân phước ngày 3.9.2000, Năm Thánh). Với Sắc lệnh “Inclytus Patriarcha Joseph” ngày 7.7.1871, ngài dành cho Thánh Cả Giuse một sự tôn sùng cao hơn sự tôn sùng dành cho Các Thánh khác. Ngài quả quyết: Thiên Chúa đã ban những ơn đặc biệt cho Vị Thánh Hộ thủ Chúa Cứu Thế trong chương trình cứu chuộc. Trong Sắc lệnh này, ngài nhắc đến lòng sùng kính cách riêng của ngài từ thời thơ ấu đối với Thánh Cả. Vì thế ngày 10.9.1847, một năm sau được bầu làm Giáo Hoàng, với Sắc lệnh “Inclytus Patriarca Joseph”, ngài đã cất nhắc lễ Thánh Cả Giuse lên bậc hai trong toàn Giáo hội, một lễ theo ơn rộng Tòa Thánh đã được cử hành tại nhiều nơi.

Việc gợi lại Sắc lệnh “Inclytus Patriarca Joseph” mang ý nghĩa sâu xa. Ðây là chứng tá hùng hồn nói lên sùng sùng kính của Vị Giáo Hoàng này trong các năm về sau. Với Sắc lệnh “Quemadmodum Deus”, công bố ngày 8.12.1870, Ðức Pio IX nhắm đến việc tuyên bố Thánh Cả Giuse là Quan Thầy toàn Giáo hội, vì ngài nhìn thấy những đe dọa đang đè nặng trên Dân Chúa và trên Tòa Thánh, năm Bè Nhiệm nổi dậy tại Ý và chiếm Nước Tòa Thánh chính năm 1870.

Việc tôn sùng của  Ðức Piô IX đối với Thánh Cả Giuse, một  đàng, được nuôi dưỡng bởi những biến cố của Giáo hội và đàng khác, nhằm đến việc nêu gương sáng thúc đẩy việc phổ biến lòng sùng kính này trong toàn Giáo hội. Trong các Văn kiện của Hội nghị giáo phận Bordeaux (Pháp) năm 1868, có ghi lại như sau: “Ðược hấp dẫn bởi gương sáng của Vị Chủ chăn tối cao, các tín hữu đã thi đua nhau trong việc sùng kính Thánh Tổ Phụ bằng những tâm tình bên trong và bằng cả những dấu hiệu bên ngoài nữa, như xây cất các đền thờ, lập các Dòng Tu, các Hội đoàn… kính nhớ Thánh Cả và đặt các giáo xứ, các gia đình dưới sự che chở của Ngài. Trong 32 năm Triều Giáo Hoàng của Ðức Pio IX đã có tới 65 Dòng Tu được thành lập mang tên Thánh Cả Giuse hoặc theo Linh đạo của Ngài.

Cũng như Ðức Pio IX vị Tiền nhiệm của ngài, Ðức Gioan XXIII (cũng được tôn phong lên bậc Chân phước ngày 3.9.2000, Năm Thánh, cùng với Ðức Pio IX) có lòng sùng kính Thánh Cả  Gisue cách riêng. Trong Hội nghị mật các Hồng Y ngày 19.3.1962, Ðức Gioan 23 đã tuyên bố như sau: “Thánh Cả Giuse là Vị Thánh rất yêu quí đối với Ta, vì hai lý do này: Vào ngày lãnh Bí tích Rửa tội, Ta đã nhận Ngài làm Thánh Quan Thầy và trong ngày lễ của Ngài, năm 1925, Ta được tấn phong Giám mục tại Roma, kinh thành đời đời”. Nhắc lại Kinh kính Thánh Cả Giuse do Ðức Leo XIII (1878-1903) đã soạn: “Kính lạy Thánh Cả Giuse …”, ngày 29.9.1961, Ðức Gioan 23 cho biết như sau: “Kinh này rất quí báu đối với Ta, vì Ta đã học từ lúc còn nhỏ”. Lòng sùng kính này gia tăng với thời gian, cách riêng từ lúc lên lên làm Giáo Hoàng.

 

Trong Tông thư “Le Voci” (các tiếng nói) công bố 19.3.1961 (Lễ  Thánh Cả Giuse), sau khi lược tóm các văn kiện của các Vị Tiền nhiệm về hình ảnh và lòng sùng kính đối với Thánh Tổ phụ, Bạn cực sạch Ðức Maria, Ðức Gioan XXIII đặt Thánh Cả Giuse làm Quan Thầy Công đồng chung Vatican II. Nên nhớ lại: Việc triệu tập Công đồng chung Vatican II đuợc Ðức Gioan loan báo 25.01.1959, tại Ðền Thờ Thánh Phaolô ngoài Thành và được khai mạc 11.10.1962, sau ba năm chuẩn bị . ÐTC viết : “Không Vị Thánh nào trên trời Ta có thể phú thác Công Ðồng cho, cách tốt hơn là Vị đứng đầu Thánh Gia Ðình Nagiaret và là Quan Thầy toàn Giáo hội, là Thánh Cả Giuse”.

Ðón nhận ước mong và lời thỉnh cầu từ năm 1815, được thấy tên của Thánh Cả trong Kinh Nguyện Thánh Thể, nên ngày 13.11.1962, Ðức Gioan 23 đã viết như sau: “Qua trung gian của Hồng Y Quốc Vụ Khanh, Ta bày tỏ công khai với các Nghị phụ của Công đồng, tụ họp nhau trong Ðền thờ Thánh Phêrô, và Ta truyền ghi tên của Thánh Cả vào Kinh nguyện Thánh Thể (Canon Romanum) kể từ ngày 8.12.1962, ngày lễ Ðức Maria vô nhiễm”.

Ðể như dấu hiệu cụ thể của lòng sùng kính, ngày 19.3.1961, Ðức Gioan truyền tu bổ lại nhà nguyện và bàn thờ Thánh Cả Giuse, bên phía tay mặt trong Ðền thờ Thánh Phêrô, nơi cử hành Công đồng. Nơi thánh này phải trở nên như nơi gợi lên lòng đạo đức của mỗi tín hữu và của các đoàn hành hương. Hai năm sau, cũng ngày 19.3.1963, ÐTC muốn làm phép ảnh Thánh Cả Giuse được trưng bày trong nhà nguyện này, nhân dịp mừng 38 năm tấn phong Giám mục. Ngài viết: “Ta muốn thực hiện công việc này đối với người Bạn cực sạch Ðức Maria, Người Bảo Vệ Chúa Giêsu và như để trọn lời khấn hứa của Ta về việc đốt lên ngọn lửa sùng kính, cả trong Ðền thờ lớn nhất của Giáo hội, đối với Thánh Cả Giuse, “Protector Sanctae Ecclesiae”, Ðấng Bảo Vệ Hội Thánh và là Ðấng Bảo Vệ Công đồng chung Vatican II”.

Như vậy không những Ðức Gioan XXIII có lòng sùng kính riêng đối với Thánh Cả Giuse, nhưng ngài còn muốn thông truyền cho người khác lòng sùng kính này. Ngày 29.7.1961, ngài khuyên các Giám đốc chủng viện nhắn nhủ các chủng sinh hãy có lòng sùng kính cách riêng đối với Thánh Giuse. Và ngày 17.3.1963, trước lễ Thánh Cả, ngài khuyên các linh mục và anh chị em giáo dân của mọi thời đại hãy theo gương ngài trong việc sùng kính Thánh Cả Giuse. Suốt đời ngài, Thánh Cả Giuse luôn luôn là điểm tham khảo thiêng liêng chắc chắn. Cũng ngày 17.3.1963, ngài nói: “Với người Bạn trung thành lo lắng này, Ðấng đã gìn giữ Chúa Giêsu trong lúc Người sống ở trần gian và luôn luôn che chở từ trời Nhiệm Thể của Người, cùng với lời cầu nguyện đầy tin tưởng, Ta phú thác các lo lắng hiện tại và tương lai của việc quản trị Giáo hội”.

Giáo hội và giáo dân Việt nam từ trước tới giờ vẫn sùng kính cách riêng Thánh Cả Giuse, vì chính ngày lễ của Ngài 19.3.1533, dân tộc Việt nam được nghe giảng Tin Mừng. Hằng năm các giáo xứ, các họ đạo, các gia đình vẫn dành cả tháng ba để kính riêng Thánh Cả. Rất nhiều người, nhiều giáo xứ, nhiều họ đạo đã nhận Thánh Cả Giuse làm Quan Thầy.

 

Tác giả bài viết: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
 • Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
 • Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.
  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
   25/05/2019 21:04

  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế

  Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Môsê không?
 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập32
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm29
 • Hôm nay4,550
 • Tháng hiện tại15,737
 • Tổng lượt truy cập5,294,964
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Urbi et Orbi 27/03/2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây