Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng

https://giaophanlangson.org


Suy niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

Alleluia, alleluia! – Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. – Alleluia. 
Suy niệm Tin Mừng Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ep 1, 15-23

“Thiên Chúa tôn Đức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, khi nghe biết lòng tin của anh em đối với Chúa Giêsu, và lòng mến của anh em đối với hết thảy các thánh, tôi không ngừng tạ ơn Chúa cho anh em, khi nhớ đến anh em trong kinh nguyện. Xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau.

Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 8, 2-3a. 4-5. 6-7

Đáp: Chúa đã đặt Con Chúa cai trị các công trình tay Chúa tác thành (c. 7).

1) Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu! Chúa đã nâng cao oai nghiêm Ngài trên cõi trời xanh. Từ miệng thiếu nhi và trẻ con đang bú sữa. – Đáp.

2) Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? Con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? – Đáp.

3) Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo. Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. – Đáp.

ALLELUIA: Gc 1, 18

Alleluia, alleluia! – Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 12, 8-12

“Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

20/10/2018 – THỨ BẢY TUẦN 28 TN

Lc 12,8-12

BỆNH LIỆT KHÁNG  TÂM LINH

“Thầy nói cho anh em biết : …Ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì cũng sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến Con Người thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.” (Lc 12,9-10)

Suy niệm: Một bộ phận của cơ thể, một khả năng của con người nếu để lâu ngày không sử dụng, sẽ teo lại vào bị đào thải. Mặt khác, nếu trong một thời gian dài, nó phải tiếp xúc với những chất độc, nó sẽ dần mất đi sức đề kháng và bị nhiễm độc mà không hay biết. Phần tâm linh của con người cũng tương tự như thế. Người ta cũng có thể mất đi khả năng nhận thức Thiên Chúa nếu như trong suốt cuộc đời này họ nhắm mắt tâm hồn, đóng cửa lòng mình trước Thiên Chúa. Mặt khác, ai thường xuyên đắm chìm trong tội, người ấy cũng mất đi khả năng nhận ra mình có tội, và do đó cũng không còn khả năng sám hối để được ơn tha thứ. Đó chính là những triệu chứng của căn bệnh nghiêm trọng của thời đại: bệnh liệt kháng tâm linh.

Sống Lời Chúa: Để phòng chống bệnh liệt kháng tâm linh, xin đề nghị một “đơn thuốc”: 1/ làm thật tốt những việc có tính làm chứng: làm dấu thánh giá trang nghiêm sốt sắng, y phục đoan trang, tề chỉnh khi đi nhà thờ, loại bỏ ảnh hưởng khiêu dâm, bạo lực ra khỏi nhà bạn…; 2/ luôn luôn kiểm điểm đời sống cách nghiêm túc để tạo sức đề kháng mạnh đối với tội lỗi.

Chia sẻ: Làm thế nào nâng cao ý thức về công bằng, khiết tịnh, nhân ái trong cộng đoàn của bạn?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giữ gìn con luôn nhạy bén trước những đòi hỏi của Lời Chúa để con dùng đời sống làm chứng cho Chúa ở giữa thế gian. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

20 THÁNG MƯỜI

Kiến Tạo Hòa Bình Bằng Tình Yêu

Chiến tranh và bạo lực là con đẻ của sự xem thường các quyền căn bản của con người. Quyền căn bản nhất của con người, đó là phải xem mỗi người là một ngã vị độc đáo và không thể thay thế được. Con người được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Ngài. Qua Bí Tích Phép Rửa, con người trở nên dưỡng tử của Thiên Chúa và thông dự vào ơn cứu chuộc nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể.

Ở nơi đâu con người còn bị lạm dụng để làm thỏa mãn quyền lợi, nhu cầu, khát vọng của người khác thì ở đó sẽ nảy sinh bạo lực, lộn xộn và chiến tranh. Trái lại, ở nơi nào con người biết phục vụ cho quyền lợi của anh chị em mình, biết xem anh chị em mình “là những tạo vật duy nhất được Thiên Chúa yêu thương do chính bản chất của nó“ (MV 24), thì ở đó có tình yêu đích thực, hòa bình sẽ triển nở. Bởi vì nền móng của hòa bình là tình yêu.

Nói cách khác, Thiên Chúa là nguồn gốc của hòa bình – vì Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi tình yêu. Đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi là đời sống yêu thương. Chúa Cha yêu Chúa Con và Chúa Con yêu Chúa Cha. Tình yêu này mạnh mẽ và biệt vị đến nỗi nó được biểu hiện như một ngã vị thần linh – đó là Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta cho phép Chúa Thánh Thần tràn ngập trong lòng chúng ta, nhất là khi lãnh nhận các bí tích, thì chúng ta sẽ có được tình yêu ấy và sẽ trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực.

– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

NGÀY 20/10

Ep 1, 15-23; Lc 12, 8-12.

LỜI SUY NIỆM: “Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.”

            Sau khi Chúa Giêsu cho biết về hậu quả của những ai tin nhận Người và không tin nhận Người. Và Người còn cho biết điều hết sức hệ trọng đến phần rỗi linh hồn là phải biết tôn kính Chúa Thánh Thần. Bởi Chúa Thánh Thần: “Ngài được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.”  Mọi tác động của Thần Khí nhằm giúp chúng ta đạt đến Thiên Chúa, giúp chúng ta hiệp thông sống động với Ngài và thấu hiểu những điều bí nhiệm linh thánh của Ngài và để trao cho chúng ta “những bí ẩn của Thiên Chúa.

            Lạy Chúa Giêsu. Trong mọi Thánh Lễ chúng con đều được vị chủ tế chào mừng: “Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu cua Chúa Cha và ơn thông hiệp cua Chúa Thánh Thần, ở cùng tất cả anh chị em” (2Cr 13,13). Xin cho chúng con luôn được vui sống với lời chào này.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

20 Tháng Mười

Làm Trai Nên Chết Ở Biên Thùy 

Gần một nửa thế kỷ trước Chúa Giáng Sinh, một danh tướng nhà Ðông Hán là Mã Viện đã nói một câu bất hủ: “Làm trai nên chết ở chốn biên thùy, lấy da ngựa bọc thân mà chôn, chứ nằm xó giường mà chết trong tay người nâng đỡ thì còn xứng gì”.

Tại thành Sparte thuộc Cổ Hy Lạp, mỗi khi tiễn con ra trận, người mẹ thường đưa cho con một cái mộc và bảo con rằng: cùng với nó hay nằm trên nó. Cùng với nó, con đắc thắng trở về. Nằm trên nó, xác con được mọi người kính nể khiêng vác trên vai.

Người Kitô chúng ta cũng đã nhận lấy một chiếc mộc. Ðó là chiếc mộc của bí tích Rửa Tội. Qua cửa ngõ của bí tích này, chúng ta như được gửi ra chiến trường.

Cái chết từng ngày là điều đang chờ đợi chúng ta. Nhưng cái chết đó là con đường dẫn đến vinh quang Phục Sinh. Ðức Kitô, vị thủ lãnh của chúng ta, đã đi qua con đường ấy. Ngài cũng đang có mặt trong cuộc chiến của chúng ta để dìu dắt chúng ta trong từng phút giây. Nếu có một lúc nào đó, chúng ta chán nản muốn đào ngũ và bỏ cuộc, chúng ta hãy nhìn lên thập giá của Ngài. Thập giá đó phải là ánh sáng soi dẫn những đoạn đường tăm tối trong cuộc chiến của chúng ta.

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Bảy Tuần 28 TN2Năm Chẵn

Bài đọcEph 1:15-23; Lk 12:8-12.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống các tín hữu.

         Khi phải đương đầu với những khó khăn sẽ xảy đến trong tương lai, chúng ta sẽ rất lo sợ nếu chúng ta không biết những gì sẽ xảy ra vì không biết phải đối phó thế nào; nhưng nếu chúng ta biết trước phần nào những gì sẽ xảy ra, chúng ta sẽ an tâm hơn vì biết mình sẽ phải làm gì. Khởi đầu Chương 1 của Thư Êphêsô, tác giả muốn cho các tín hữu hiểu rõ mục đích của đời người và chương trình cứu độ của Thiên Chúa, để con người vững dạ an lòng khi phải đối phó với những gì sẽ xảy ra trên thế gian này. Trước khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài đã có sẵn một mục đích cho con người là được hưởng hạnh phúc và vinh quang với Người muôn đời. Mục đích này đến từ Thiên Chúa, chứ không đến từ con người; nhưng con người có tự do để đi đến mục đích đó hay không. Khi quỉ dữ cám dỗ con người xa rời mục đích bằng cách bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa, Ngài cũng đã có sẵn một kế hoạch để chuộc tội cho con người qua cái chết của người con một của Ngài là Đức Kitô. Quỉ dữ không thể làm gì để vô hiệu hóa mục đích và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chúng chỉ có thể cám dỗ những người có tự do muốn đi theo đường của chúng mà thôi. Trong Phúc Âm, Thiên Chúa còn ban cho con người Thánh Thần của Ngài để chiến đấu với những chước cám dỗ của ba thù. Thánh Thần giúp cho con người nhận ra sự thật và tình yêu của Thiên Chúa để con người có thể đáp trả lại tình yêu và làm chứng cho Ngài. Nếu con người biết theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, con người sẽ không lạc vào đường sai trái của quỉ dữ. Ngay cả khi phải mang ra trước tòa của thế gian, Thánh Thần như một trạng sư, sẽ giúp con người phải nói và hành xử thế nào cách xứng hợp với địa vị con Thiên Chúa của con người. Ngay cả việc hy sinh mạng sống để tuyên xưng đức tin cũng là việc xứng đáng cần làm cho Thiên Chúa.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Vai trò của Chúa Thánh Thần

1.1/ Trong đời sống của các tín hữu: Thánh Thần giúp các tín hữu nhận biết Đức Kitô và những lời giảng dạy của Ngài:

            Đọan văn chúng ta tìm hiểu hôm nay rất khó dịch từ nguyên bản Hy-lạp vì: (1) các tư tưởng nối tiếp nhau, (2) lẫn lộn của chủ từ (Chúa Cha, Chúa Con, hay Chúa Thánh Thần), và (3) việc xử dụng rất nhiều của sở hữu. Vì thế, để hiểu đúng ý tác giả, chúng ta cần chú ý tới cách cấu trúc câu, túc từ trực tiếp, danh từ sở hữu, và túc từ gián tiếp; một đôi khi chúng ta phải hy sinh cách dịp văn chương để bảo đảm sự diễn tả chính xác của tác giả.

            Sau khi tạ ơn Thiên Chúa cho các tín hữu của ngài, Thánh Phaolô cầu xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Người Cha vinh hiển, ban cho các tín hữu 2 điều:

            (1) Ban Thánh Thần của khôn ngoan và của mặc khải để các tín hữu nhận biết Người (Đức Kitô). Nhiều người sẽ tranh luận ở đây nên dịch “pneuma” là thần trí hay là Thánh Thần. Thiết tưởng không quan trọng lắm, vì sứ vụ của Chúa Thánh Thần là tiếp tục sứ vụ của Đức Kitô, Ngài soi sáng cho các tín hữu để họ hiểu những lời giảng dạy và mặc khải của Đức Kitô. Một khi hiểu biết những lời này, họ cũng sẽ hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô hơn.

            (2) Soi lòng mở trí các tín hữu để nhận thức 3 điều quan trọng:

            – đâu là niềm hy vọng của ơn gọi mà Người dắt anh em tới: Niềm hy vọng quí giá nhất trong đọan văn hôm qua là được trở nên “nghĩa tử của Thiên Chúa.”

            – đâu là sự phong phú của vinh quang của gia nghiệp Ngài giữa dân thánh: Một khi đã trở nên con là được thừa hưởng gia nghiệp của cha: các ân sủng và cuộc sống đời đời.

            – đâu là sự lớn lao vô cùng của quyền lực của Ngài giữa chúng ta là những người tin, dựa theo hiệu quả của sức mạnh của quyền năng Ngài, mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời: Quyền lực lớn lao nhất của Thiên Chúa là cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Qua biến cố này, tử thần bị tiêu diệt, tội lỗi con người được tha thứ, con người có thể được hưởng nhan thánh Chúa.

            Để các tín hữu nhận ra những điều này, lại một lần nữa họ phải nhờ Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí. Dĩ nhiên, quyền ban là quyền của Chúa Cha, nhưng người thi hành nhiệm vụ là Chúa Thánh Thần. Con người không thể hiểu nổi những lời giảng dạy và mặc khải của Đức Kitô nếu Chúa Cha không ban Thánh Thần và nếu Thánh Thần không soi lòng mở trí.

1.2/ Tương quan giữa Đức Kitô và Hội Thánh: Chiến thắng của Chúa Giêsu đã bảo đảm cho con người tất cả các đặc quyền; nhưng để các đặc quyền này được lan rộng tới mọi người, Chúa Kitô cần sự cộng tác của Hội Thánh. Thư Êphêsô có những lời dạy đặc biệt về Hội Thánh. Trong hai câu cuối cùng hôm nay, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy vai trò của Giáo Hội trong Kế Họach Cứu Độ của Thiên Chúa: “Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.”

            Những tư tưởng này cũng được nói tới chi tiết hơn trong Thư Côrintô I: Chúa Kitô là Đầu, Thân Thể là Hội Thánh, mọi người là những chi thể của Thân Thể Đức Kitô. Hội Thánh làm cho Kế Họach Cứu Độ được lan rộng tới mọi người bằng việc tiếp tục rao giảng và cộng tác với Chúa Thánh Thần để làm cho mọi người nhận thức được 3 điều quan trọng nêu trên, để mọi người tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô và xứng đáng lãnh nhận ơn Cứu Độ.

2/ Phúc Âm: Vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống chứng nhân

2.1/ Cuộc sống của con người ở đời này là để làm chứng nhân cho Thiên Chúa: Cũng giống như những suy luận trên, mục đích của Hội Thánh và của mỗi tín hữu là làm chứng nhân cho Thiên Chúa bằng lời rao giảng và các việc làm. Chúa Giêsu tuyên bố hậu quả của những người chu tòan hay không chu tòan sứ vụ làm chứng nhân: “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.”

2.2/ Tội phạm đến Thánh Thần là tội nào? Đối với người Do-Thái và ngay cả đối với chúng ta, sứ vụ của Chúa Thánh Thần là làm cho con người nhận thức được Sự Thật. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội từ chối không nghe và theo sự hướng dẫn của Ngài. Trong Tin Mừng của Matthêu và Marcô, cả hai Thánh Ký đều đề cập đến tội phạm đến Chúa Thánh Thần khi người Do-Thái bảo Chúa Giêsu: “Ông ấy nhờ quyền lực của tướng quỉ mà trừ quỉ” (Mt 12:31-32, Mk 3:28-29).

            Tại sao không được tha? Khi con người đã mất sự nhạy cảm về sự thật đến nỗi cho điều thật là sai và cho điều sai là điều thật, hay như một số người Do-Thái, cho Chúa Giêsu là ma quỉ, làm sao họ có thể tin vào Đức Kitô để được hưởng ơn Cứu Độ. Tương tự, một khi con người đã mất hết ý thức về tội lỗi: chẳng còn cho cái gì là tội nữa, thì họ đâu cần để được tha thứ! Vì thế, khi con người từ chối không nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần để nhận ra sự thật, con người sẽ không có hy vọng để lãnh nhận ơn Cứu Độ.

2.3/ Vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống chứng nhân: Chúa Giêsu nói rõ cho các môn đệ về vai trò của Chúa Thánh Thần: “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” Thánh Thần được gọi là Trạng Sư trong Tin Mừng Gioan, và nhiệm vụ của Trạng Sư là nói thay cho người bị cáo. Chính sự khôn ngoan và sức mạnh của Thánh Thần đã làm cho những con người yếu đuối và chất phác trở nên những vị tử đạo anh hùng, và lưu truyền cho hậu thế những lời khôn ngoan, bất khuất, và kiên cường.           

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

            – Sứ vụ quan trọng của Chúa Thánh Thần trong Kế Họach Cứu Độ là làm cho con người thấu hiểu những lời giảng dạy và mặc khải của Đức Kitô. Vì thế, chúng ta cần cầu xin với Ngài mỗi khi nghe Lời Chúa để Ngài soi lòng mở trí cho chúng ta.

            – Chúng ta cần lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để luôn biết tìm hiểu và nhạy cảm với sự thật. Một khi đã khinh thường và mất đi nhạy cảm với sự thật, con người không còn hy vọng được cứu rỗi.

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

****************

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây