Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng

https://giaophanlangson.org


Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 17 mùa Thường Niên

Ân xá là việc tha thứ những hình phạt tạm đáng chịu vì những tội chúng ta đã phạm, dù những tội này đã được tha thứ.
Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 17 mùa Thường Niên
 
  1.  
X
17
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – Lễ trọng.
2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15
(Không cử hành lễ các thánh Gia đình Bêtania:
Matta, Maria và Lazarô)
Thánh vịnh Tuần I

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG – TUẦN 79
309/ H. Khi nào được xưng tội chung và xá giải tập thể?
T. Khi có trường hợp thật sự khẩn cấp, mới có thể xưng tội chung và xá giải tập thể, nhưng người lãnh nhận phải quyết tâm xưng riêng các tội trọng vào thời gian sớm nhất. [311]
310/ H. Ân xá là gì?
T. Ân xá là việc tha thứ những hình phạt tạm đáng chịu vì những tội chúng ta đã phạm, dù những tội này đã được tha thứ. [312]
 311/ H. Có mấy thứ ân xá?
T. Có hai thứ ân xá:
  - Một là đại xá: tha tất cả các hình phạt;
  - Hai là tiểu xá: tha một phần các hình phạt. [312]

 
  1.  
X
18 Thứ Hai. Gr 13,1-11; Mt 13,31-35
Thánh Phêrô Kim Ngôn, Giám mục,
Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

 
  1.  
Tr
19 Thứ Ba. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43
Thánh Ignatio Loyola, Linh mục. Lễ nhớ
Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, Giáo dân;
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Linh mục Tử đạo (Đ)

THÁNG TÁM
01-08
Tr
20 Thứ Tư. Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46
Thánh Anphongso Maria Liguori,
Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thánh Tổ phụ Dòng Chúa Cứu Thế.
(Phần chung về các thánh Tiến Sĩ, tr.104)
Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ;

Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục Tử đạo (Đ)

 
  1.  
X
21 Thứ Năm Đầu Tháng. Gr 18,1-6 ; Mt 13,47-53
Thánh Eusebio Vercellesi, Giám mục
và Phêrô Iuliano Eymardo, Linh mục (Tr)

 
  1.  
X
22 Thứ Sáu Đầu Tháng. Gr 26, 1-9; Mt 13,54-58
 
  1.  
Tr
23 Thứ Bảy Đầu Tháng. Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12
Thánh Gioan Maria Vianney, Linh mục. Lễ nhớ.
Kỷ niệm 12 năm Giám mục của Đức Giám mục Giáo phận (2006-2018)

 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây