Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng

https://giaophanlangson.org


Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 16 mùa Thường Niên

Cha giải tội buộc phải giữ “ấn tín tòa giải tội”, nghĩa là phải giữ bí mật tuyệt đối về những gì người ta đã xưng trong tòa giải tội.
Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 16 mùa Thường Niên
  22
X
10 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – Lễ trọng.
Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34
(Không cử hành lễ Thánh Maria Mađalêna)
Thánh vịnh Tuần IV
 
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG – TUẦN 78

305/ H. Ngoài việc xưng tội còn có những hình thức sám hối nào?
T. Ngoài việc xưng tội, Hội Thánh còn nhấn mạnh đến ba hình thức sám hối là ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí. [301]

 306/ H. Những ai trong Hội Thánh có quyền tha tội?
T. Các Giám mục và những linh mục được quyền giải tội, đều có quyền tha tội nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. [307]

 307/ H. Cha giải tội có buộc phải giữ bí mật tòa giải tội không?
T. Cha giải tội buộc phải giữ “ấn tín tòa giải tội”, nghĩa là phải giữ bí mật tuyệt đối về những gì người ta đã xưng trong tòa giải tội. [309]

 308/ H. Bí tích Thống Hối có những hiệu quả nào?
T. Bí tích Thống Hối có những hiệu quả này:
  - Một là tha tội để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và Hội Thánh;
  - Hai là tha hình phạt muôn đời do các tội trọng đã gây ra và tha  một phần các hình phạt tạm;
  - Ba là ban sự bình an và gia tăng sức mạnh cho cuộc chiến đấu thiêng liêng của người Kitô hữu. [310]
 
23  
X
11
 
Thứ Hai. Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42
Thánh Birgitta, nữ tu(Tr)
24  
Tr
12 Thứ Ba. Thánh Sabelio Malup Linh mục
Thánh Giuse Fernadez Hiển, Linh mục tử đạo
25  
Đ
13
Thứ Tư. 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28
THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính
Khai mạc Hội Trại Giáo lý năm 2018
GIEO MẦM TIN YÊU
Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng.

 
26  
Tr
14 Thứ Năm. Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17
Thánh Gioakim và thánh Anna,
song thân Đức Maria. Lễ nhớ

Chân phước André Phú Yên, Thầy giảng, Tử đạo,
Quan Thầy Giới Trẻ và Giáo lý viên Việt Nam.


Hội trại Giáo lý Giáo phận.
 
27  
X
15 Thứ Sáu. Gr 3,14-17; Mt 13,18-23
28  
X
16 Thứ Bảy.  Gr 7,1-11; Mt 13,24-30
Thánh Giuse Xuyên, Giám mục Tử đạo (Đ)

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây