Kinh cầu Trái TIm Đức Chúa Giêsu

Thứ năm - 09/04/2020 23:02 179 0
Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày mà các Kitô hữu trên khắp thế giới long trọng tưởng niệm Chúa Giêsu chịu đau khổ và chết trên thập tự giá. Theo truyền thống, người Công Giáo đánh dấu ngày này với việc ăn chay, sám hối và suy tư về sự hy sinh yêu thương của Chúa Giêsu.
Kinh cầu Trái TIm Đức Chúa Giêsu
KINH CẦU TRÁI TIM CHÚA GIÊSU


- Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.


- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.


- Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.


- Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Đáp: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.


- Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con


- Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con


- Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.
Đáp: Thương xót chúng con


- Ba Ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con

- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu Con Ðức Chúa Cha hằng có đời đời.
Đáp: Thương xót chúng con

- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Ðức Mẹ Ðồng Trinh. - Đáp: Thương xót chúng con

- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là toà Ðấng cực cao cực trọng.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên Ðàng.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người và là chốn phải hướng về thay thảy.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nơi trót tính Ðức Chúa Trời ngự.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là chốn Ðức Chúa Cha lấy làm ưng ý mọi đàng.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho mọi người chúng con.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha bội phần.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sống lại chúng con.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng an và làm lành cùng Ðức Chúa Trời.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.
Đáp: Thương xót chúng con


- Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.
Đáp: Thương xót chúng con


- Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.
Đáp: Tha tội chúng con.


- Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.
Đáp: Nghe cho chúng con.


- Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.
Đáp: Thương xót chúng con


- Lạy Ðức Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Đáp: Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.


Lời nguyện: Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời,/ chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa,/ cùng những lời ngợi khen,/ và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội,/ mà nguôi cơn giận/ mà tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van./ Vì Ðức Giêsu Kitô Con Chúa,/ là Ðấng hằng sống hằng trị làm một cùng Chúa/ và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng./ Amen.

thanh tam chua giesu 60


Litany to the Sacred Heart of Jesus

Lord, have mercy Lord, have mercy.
Christ, have mercy Christ, have mercy.
Lord, have mercy Lord, have mercy.

Christ, hear us Christ, hear us.
Christ, graciously hear us. Christ, graciously hear us.

God the Father of Heaven, have mercy on us.
God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us.
God, the Holy Spirit, have mercy on us.
Holy Trinity, One God, have mercy on us.
Heart of Jesus, Son of the Eternal Father, have mercy on us.
Heart of Jesus, formed by the Holy Spirit in the womb of the Virgin Mother, have mercy on us.
Heart of Jesus, substantially united to the Word of God, have mercy on us.
Heart of Jesus, of Infinite Majesty, have mercy on us.
Heart of Jesus, Sacred Temple of God, have mercy on us.
Heart of Jesus, Tabernacle of the Most High, have mercy on us.
Heart of Jesus, House of God and Gate of Heaven, have mercy on us.
Heart of Jesus, burning furnace of charity, have mercy on us.
Heart of Jesus, abode of justice and love, have mercy on us.
Heart of Jesus, full of goodness and love, have mercy on us.
Heart of Jesus, abyss of all virtues, have mercy on us.
Heart of Jesus, most worthy of all praise, have mercy on us.
Heart of Jesus, king and center of all hearts, have mercy on us.
Heart of Jesus, in whom are all treasures of wisdom and knowledge, have mercy on us.
Heart of Jesus, in whom dwells the fullness of divinity, have mercy on us.
Heart of Jesus, in whom the Father was well pleased, have mercy on us.
Heart of Jesus, of whose fullness we have all received, have mercy on us.
Heart of Jesus, desire of the everlasting hills, have mercy on us.
Heart of Jesus, patient and most merciful, have mercy on us.
Heart of Jesus, enriching all who invoke Thee, have mercy on us.
Heart of Jesus, fountain of life and holiness, have mercy on us.
Heart of Jesus, propitiation for our sins, have mercy on us.
Heart of Jesus, loaded down with opprobrium, have mercy on us.
Heart of Jesus, bruised for our offenses, have mercy on us.
Heart of Jesus, obedient to death, have mercy on us.
Heart of Jesus, pierced with a lance, have mercy on us.
Heart of Jesus, source of all consolation, have mercy on us.
Heart of Jesus, our life and resurrection, have mercy on us.
Heart of Jesus, our peace and our reconciliation, have mercy on us.
Heart of Jesus, victim for our sins have mercy on us.
Heart of Jesus, salvation of those who trust in Thee, have mercy on us.
Heart of Jesus, hope of those who die in Thee, have mercy on us.
Heart of Jesus, delight of all the Saints, have mercy on us.

Lamb of God, who taketh away the sins of the world, spare us, O Lord.
Lamb of God, who taketh away the sins of the world, graciously hear us, O Lord.
Lamb of God, who taketh away the sins of the world, have mercy on us, O Lord.

V. Jesus, meek and humble of heart. R. Make our hearts like to Thine.

Let us pray:

Almighty and eternal God, look upon the Heart of Thy most beloved Son and upon the praises and satisfaction which He offers Thee in the name of sinners; and to those who implore Thy mercy, in Thy great goodness, grant forgiveness in the name of the same Jesus Christ, Thy Son, who livest and reignest with Thee forever and ever. Amen.

thanh tam chua giesu 99

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   14/05/2020 06:49

  Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Vào lúc 19h00 ngày 13/05 tại khuôn viên Tòa Giám Mục Lạng Sơn, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Chính Tòa đã long trọng dâng hoa kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn dịp kỷ niệm 14 năm Đức Cha Giuse được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục (2006).
  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020
   25/04/2020 05:52

  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 05 CN tuần từ 26/4-03/5/2020, Tuần III Phục Sinh A
 • Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19
   23/04/2020 05:16

  Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19

  Theo chương trình quốc gia hành động chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 23/4/2020, tuyệt đại đa số các tỉnh thành đã chấm dứt việc “cách ly xã hội”, dần trở lại sinh hoạt bình thường, với sự cảnh giác tối đa đề phòng dịch bệnh có thể quay lại. Trước tình hình mới này, Văn phòng TGM chuyển ý ĐGM.GP qua Thông báo số 4 như sau:
  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020
   18/04/2020 08:15

  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 04 CN tuần từ 19/4-26/4/2020, Tuần II Phục Sinh A
 • Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"
   11/04/2020 22:41

  Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"

  "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi." (Ga 14.27)
  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận
   08/04/2020 22:03

  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận

  Giám mục cũng như linh mục đều được chia sẻ chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô, ngày thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục Thừa Tác.
 • Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020
   07/04/2020 05:54

  Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020

  Dịch bệnh do vi-rút Covid-19 hạn chế nhiều sinh hoạt tại Nhà thờ. Hôm nay, thứ Ba Tuần Thánh, Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn có ngày “ra quân” tổng vệ sinh nhà thờ, chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh trong âm thầm, đồng thời thực hiện việc phòng ngừa dịch bệnh.
  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
 • Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại các quốc gia, nhất là tại châu Âu và Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. TGM.Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

 • Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô
   31/05/2020 12:09

  Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô

  Ngày 31/5/2020, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 18/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8)“Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8)
  Lễ Hiện Xuống: Khai sinh Giáo Hội truyền giáo
   26/05/2020 20:16

  Lễ Hiện Xuống: Khai sinh Giáo Hội truyền giáo

  “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Rồi Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22). Các Tông đồ đã nhận lãnh Thánh Thần để ra đi truyền giáo. Chính Thánh Thần đã làm cho các ngài hoàn toàn đổi mới.
 • Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa
   21/05/2020 18:42

  Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa

  Khi hưởng ứng tinh thần Laudato Si' chúng ta không chỉ dừng lại ở nỗ lực củng cố và bảo vệ môi trường thiên nhiên mà thôi nhưng còn được mời gọi đi sâu vào “nguồn gốc nhân bản của cuộc khủng hoảng sinh thái” (Ls, số 101)
  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần
   21/05/2020 18:42

  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần

  Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng là món quà nhưng không của Chúa Thánh Thần, khác với bất kỳ sự tuyên truyền chính trị hay văn hóa, tâm lý hay tôn giáo nào.
 • Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan
   17/05/2020 19:30

  Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan

  Từ khi đặt chân đến Đài Loan vào năm 1958, nơi này đã trở thành trọn cuộc đời của cha Eugene Murray. Cha tóm tắt 62 năm trong sứ vụ linh mục truyền giáo ở Đài Loan của mình bằng 2 câu đơn giản: tốt với người dân và cậy dựa vào ơn Chúa.
  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện
   08/05/2020 11:53

  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện

  Câu chuyện được kể từ một sơ trực tiếp trên cánh đồng truyền giáo và chứng kiến những việc lạ lùng Thiên Chúa làm như những ngày đầu của Công vụ Tông đồ. Mục Vui bước Tin Mừng là kết quả sự cộng tác giữa Vatican News Tiếng Việt và Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 • Covid-19 và Truyền Giáo
   06/05/2020 12:16

  Covid-19 và Truyền Giáo

  Cùng chung số phận và cùng chia sẻ những vấn đề của con người, Giáo Hội không bao giờ cho phép mình đứng ngoài những khó khăn, vất vả, những băn khoăn, thao thức, những lo âu, khắc khoải, cũng như những cố gắng, phấn đấu của cộng đồng nhân loại.
  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ
   04/05/2020 19:54

  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ

  Làm thế nào để phát triển ơn gọi truyền giáo trong một giáo xứ là mối bận tâm đang được đặt ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Việc phát triển này nói lên vai trò đặc biệt quan trọng của mỗi giáo xứ có ảnh hưởng sâu rộng đối với sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Do đó, giáo xứ trở thành hạt nhân cơ bản giúp phát triển ơn gọi truyền giáo cách hiệu quả và bền vững.
 • Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay
   19/04/2020 11:15

  Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay

  Người Ki-tô hữu luôn là người tiên phong trong đời sống thường ngày bằng các việc làm thiết thực hữu hiệu nhất, mang lại lợi ích cho con người và thiên nhiên như những nhân chứng sống của Đức Ki-tô trong thời đại mới.
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập31
 • Máy chủ tìm kiếm9
 • Khách viếng thăm22
 • Hôm nay6,001
 • Tháng hiện tại35,924
 • Tổng lượt truy cập5,882,749
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Thánh Tâm Chúa Giêsu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây