Các kinh nguyện Chúa Thánh Thần trong phụng vụ

Thứ năm - 06/06/2019 07:53 534 0
Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu các kinh nguyện Chúa Thánh Thần trong các bản văn phụng vụ, và cụ thể là: 1/ Các kinh nguyện trong Sách Lễ Roma. 2/ Thánh thi Veni Creator Spiritus trong Phụng vụ Kinh chiều. 3/ Ca tiếp liên lễ Chúa Hiện xuống: Veni Sancte Spiritus.
Các kinh nguyện Chúa Thánh Thần trong phụng vụ

Tuy nhiên, trước khi vào vấn đề, thiết tưởng nên nói đôi lời về Kinh Kính Chúa Thánh Thần mà chúng ta vẫn quen đọc.

Lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần

Ở Việt Nam, mỗi lần bắt đầu giờ kinh, liền sau khi làm dấu thánh giá, người ta xướng kinh cầu khẩn Chúa Thánh Thần: “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng...”. Bản dịch kinh này không được sáng sủa cho lắm, và các danh xưng “Đức Chúa Thánh Thần” và “Đức Chúa Trời” cứ chen lẫn với nhau, khiến cho người đọc dễ rối trí.

Thực ra kinh này gồm bởi ba phần, cần được tách ra, chứ không nên đọc liền một mạch từ đầu đến cuối: phần thứ nhất là lời cầu khẩn Chúa Thánh Thần; phần thứ hai là hai câu xướng đáp; phần thứ ba là lời nguyện hướng lên Chúa Cha. Xin trình bày lại với một bản dịch mới.

1/ Phần thứ nhất là lời khẩn nguyện Chúa Thánh Thần, trích từ điệp ca của Thánh Ca Tin mừng, Kinh Chiều Một của lễ Ngũ tuần, theo bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh phụng vụ như sau: “Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài làm cho các dân tộc tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng vẫn cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, xin ngự đến tâm hồn các tín hữu và làm cho họ cháy lửa yêu mến Ngài”.

2/ Phần thứ hai là hai câu xướng đáp: “Xin Chúa sai Thánh Linh xuống tác tạo mọi sự / và canh tân bộ mặt trái đất”. Hai câu này được trích từ thánh vịnh 103, câu 30.

3/ Phần thứ ba là lời nguyện dâng lên Chúa Cha: “Lạy Chúa, khi trao ban Thần khí cho tín hữu, Chúa soi lòng mở trí để giúp họ đón nhận chân lý vẹn toàn. Xin dạy chúng con biết để cho Thần khí hướng dẫn hầu nhận ra những gì ngay chính và cảm thấy Người luôn bảo trợ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen”

(1) Trong phần thứ nhất, tư tưởng nổi bật nhất là nhắc lại biến cố Ngũ Tuần. Thánh Linh là nguyên ủy hợp nhất trong Hội thánh: tuy dù các tín hữu thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng họ cùng hợp nhất trong một lời tuyên xưng và chúc tụng. Các giáo phụ coi biến cố Ngũ Tuần như lật ngược lại biến cố tháp Babel (x. St 11,1-9): sự khác biệt ngôn ngữ không còn là yếu tố gây chia rẽ giữa các dân tộc nữa, nhưng trở thành sự phong phú của các nét văn hóa trên thế giới (Cv 2,21tt). Thánh Linh là nguyên ủy của sự hợp nhất trong đa dạng. Một công hiệu đặc trưng khác của Thánh Linh là lửa yêu mến đổ xuống tâm hồn các tín hữu. Đây là một tư tưởng trích từ thánh Phaolô (Rm 5,5).

(2) Hai lời xướng đáp cầu xin Thiên Chúa sai thần khí đến tái tạo mọi sự. Thánh Linh được tuyên xưng là “Thần khí tác tạo” vào buổi đầu lịch sử vũ trụ (St 1,2). Các ngôn sứ, đặc biệt là Êdêkiel, mô tả tác động chính yếu của Thần Khí như là thực hiện cuộc tái tạo vũ trụ, mang lại sinh khí trên những đống xương khô (Ed 37,9) cũng như canh tân trái tim và thần trí (Ed 36, 26). Nối tiếp tư tưởng ấy, thánh Phaolô nói đến sự trông mong của muôn loài thụ tạo được giải thoát vạn vật khỏi cảnh hư nát nhờ Thần khí (Rm 8,23), và cách riêng tái tạo con người mới, trở thành nghĩa tử Thiên Chúa (Rm 8,14-16).

(3) Lời tổng nguyện được trích từ Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống (bản văn Sách Lễ Rôma), nhưng sau công đồng Vaticanô II lời nguyện này được đưa vào lễ ngoại lịch. Nội dung dựa trên tư tưởng của Tin mừng thánh Gioan về Thánh Linh. Thánh Linh, mang danh là Paraclitus (Đấng bảo trợ, an ủi), được hứa sẽ đến để giúp các tín hữu hiểu rõ lời Chúa hơn và đạt đến chân lý toàn vẹn (Ga 16,13-14). Thánh Linh cũng sẽ an ủi khích lệ các tín hữu trong cuộc sống đức tin.

I. Các lời nguyện kính Chúa Thánh Thần trong Sách Lễ Rôma

Trong tuần lễ từ thứ hai sau lễ Thăng Thiên cho đến Lễ Hiện Xuống, Sách Lễ Rôma đã thu thập rất nhiều lời nguyện liên quan đến Chúa Thánh Linh. Nên lưu ý là các lời nguyện hướng lên Chúa Cha, xin ban Thánh Linh cho chúng ta, cùng với những ân huệ khác nhau.

1/ Thứ hai sau Chúa nhật VII Phục sinh

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban sức mạnh Thánh Thần cho chúng con, để chúng con hằng nhận ra thánh ý và sống sao cho đẹp lòng Chúa suốt đời.

Nội dung: Xin cho biết tuân theo ý Chúa (x. Ed 36,27; Gr 31,31-34).

2/ Thứ ba 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin Chúa cử Thánh Thần đến ngự trong tâm hồn chúng con, để Người biến đổi chúng con thành đền thờ vinh quang của Người.

Nội dung: Xin được trở nên đền thờ Thánh Linh (x.1Cr 6,19). Thánh Linh ngự trong chúng ta như trong một ngôi nhà (Rm 8,9-11), biến chúng ta thành ngôi đền sống động của Thiên Chúa (Rm 5,5; 8,15; Gl 4,6).

3/ Thứ tư

Lạy Thiên Chúa vô cùng nhân hậu, Chúa đã sai Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh; xin cho cộng đoàn tín hữu chúng con đem hết nhiệt tình phụng sự Chúa và luôn luôn hiệp nhất cùng nhau.

Nội dung: Xin ơn hiệp thông. Duy Thánh Linh mới có khả năng liên kết các đoàn dân đang tản mác (x. Mt 23,37; Ga 11,51-52).

4/ Thứ năm 

Lạy Chúa, xin tuôn đổ muôn ơn Thánh Thần, để Người biến đổi lòng chúng con, giúp chúng con ăn ở sao cho đẹp lòng Chúa như những người con thảo.

Nội dung: Xin ban một quả tim mới (x.Ed 36,26-27) để sống đẹp lòng Chúa cũng như hợp tác vào chương trình cứu độ.

5/ Thứ sáu 

Lạy Chúa, Chúa đã tôn vinh Ðức Kitô và tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần, hầu mở đường cho chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa đã ban ơn trọng đại này cho chúng con, xin cũng làm cho chúng con thêm lòng tin kính để phụng sự Chúa tận tình.

Nội dung: Xin ánh sáng của Thánh Linh (Ga 16,14) để tăng tiến trong đức tin và việc phụng sự.

6/ Thứ bảy

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con được hoan hỷ sống trọn mùa Phục Sinh này; xin Chúa cũng ban ơn giúp chúng con biết ăn ở thế nào để chứng tỏ Ðức Kitô đã đổi mới chúng con.

Nội dung: xin ơn làm chứng tá cho Đức Kitô.

7/ Lễ Vọng 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn chúng con dành trọn năm mươi ngày để cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Xin tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần, để các dân tộc trên thế giới, tuy ngôn ngữ bất đồng, được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa.

Nội dung: Xin được hợp nhất trong việc tuyên xưng đức tin (Cv 2,21).

Hoặc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho ánh huy hoàng rực rỡ của Chúa là chính Ðức Kitô, giãi sáng trên chúng con. Và xin ban sức mạnh của Thánh Thần làm cho tâm hồn con cái Chúa, đã được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy, ngày càng thêm bền vững trung kiên.

Nội dung: Xin ngọn lửa Thánh Linh chiếu sáng và thanh tẩy các tâm hồn.

8/ Lễ Ngũ Tuần

Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hoá Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới.

Nội dung. Xin tái diễn công trình lễ Ngũ tuần (Cv 2,5-11).

II. Thánh thi Kinh chiều Lễ Ngũ Tuần: Veni Creator Spiritus

Tác giả bài thánh thi được gán cho Rabano Mauro, một tác giả sống vào cuối thế kỷ VIII và đầu thế kỷ IX (+856), viện phụ Fulda, về sau làm giám mục Mainz (Đức). Thánh thi gồm 6 đoạn, mỗi đoạn 4 câu, với cấu trúc như sau:

Đoạn 1. Khẩn cầu Thánh Linh dưới tước hiệu “Thần khí sáng tạo” (Creator Spiritus: Tv 103,30), với ba động từ diễn tả hoạt động tiệm tiến: “hãy đến, hãy viếng thăm, hãy đổ đầy” (veni - visita – imple).

Đoạn 2 và 3. Tuyên xưng các tước hiệu của Thánh Linh liên quan đến tác động trong lịch sử cứu độ, dựa theo các bản văn của Tin mừng Gioan, Luca, Tông đồ công vụ: Đấng Bảo trợ (Paraclitus: Ga 14,16.26; 15,26; 16,7); Tặng phẩm của Thiên Chúa(Donum Dei: Lc 4,49; Cv 1,8; 2,38); Mạch nước sự sống(Fons vitae: Ga 4,14); Lửa (Ignis: Cv 2,3; Lc 3,16); Tình yêu (Caritas: Rm 5,5);Xức dầu (Unctio: Lc 4,18; x. Is 61,1-2).

Kế đó, trong đoạn 3: Kẻ ban 7 hồng ân (x. Is 11,1-2); Ngón tay phải của Chúa (Digitus paternae dexterae: Lc 11,20; Mt 2,8); Lời hứa của Chúa Cha (Promissum Patris: Lc 24,49; Cv 1,3); ơn ngôn ngữ (Cv 2,4).

Đoạn 4-5. Khẩn cầu sự can thiệp của Thánh Linh, qua việc kể ra những tác dụng nơi con người đầy yếu đuối: soi sáng trí khôn, hâm nóng trái tim, chữa lành bệnh tật, xua đuổi địch thù.

Đoạn 6. Kết thúc, với lời tuyên xưng bản tính của Thánh Linh trong tương quan với Chúa Cha và Đức Kitô. (Nên biết là đôi khi có bản còn thêm đoạn 7 mang tính vinh tụng ca).

Nguyên bản La-tinh:

Veni, Creator Spiritus
Mentes tuorum visita
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae;
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula

Các bản dịch Việt ngữ

Nên biết là trong tiếng Việt có một bài ca dựa theo cung hát trong nguyên bản Latinh (Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm, soi lòng con đây u minh tối tăm) nhưng không dịch sát tư tưởng. Một bản dịch khác trong Sách Các Giờ kinh Phụng vụ cố gắng dịch sát tư tưởng nhưng không thể hát với cung điệu của tiếng Latinh. Một bản dịch thứ ba của Hội dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam vừa muốn sát cung điệu vừa muốn dịch trung thành với tư tưởng. Chúng tôi xin trưng dẫn cả ba bản.

[1] Bài ca của Nguyễn Văn Vượng

1. Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm, soi lòng con đầy u mê tối tăm. Hộ giúp con cầm trí cầu xin nên, mở miệng cao rao thánh danh Người luôn.

2. Thêm sức cho con phá tan chước ma, xua đàn Sa-tan quân ra rất xa. Nhờ Chúa bênh vực dẫn đàng soi chỉ, để con được yên trí không sợ nguy.

3. Ao ước trông mong các ơn Chúa ban, như mạch thông ra luôn ơn chứa chan, mà tưới cho lòng kẻo còn khô khan, rửa linh hồn nhơ uế nơi trần gian.

4. Con dám xin tin kính Ngôi Chúa Cha, tin thật Ngôi Hai: Cha sinh phát ra, và Chúa Thánh Thần quả là Ngôi Ba, bởi Cha Con yêu mến nhau mà ra.

5. Con kính tôn Ba Ngôi thương xót thay, tác thành nên cho thân con sống nay, đành chết khổ hình cứu chuộc tội con, Khấng đoái thương ban ơn đêm ngày luôn.

[2] Bản dịch Nhóm Các Giờ Kinh Phụng vụ

Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo, 
Đến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi
Là sản phẩm do tay Ngài mà có.

Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ,
Là món quà của Thiên Chúa tối cao,
Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào,
Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.

Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
Là ngón tay thần diệu Chúa thiên đàng, 
Và chính là ơn Cha hứa tặng ban
Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu

Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não,
Đổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn
Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con
Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.

Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng
Chúng con liền vui hưởng phúc bình an.
Được Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng,
Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.

Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân.
Và hằng tin : Ngài là chính Thánh Thần
Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt.

[3]. Bản dịch của Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam

(hát theo cung điệu bình ca tiếng La tinh)

Xin Thánh Linh Thiên Chúa thương đến thăm
Viếng hồn những kẻ tin Cha hết tâm
Tràn đổ ơn thiêng thấm nhuần sâu xa
Chúng con tin Chúa đã tác thành ra.

Nay Chúa mang Danh tước Đấng Ủi An
Chúa là gia sản do Thiên Chúa ban
Là suối nhiệm, là lửa nồng yêu thương
Chúa thấm nhuần lý trí như dầu thơm

Nơi Chúa bảy ơn thánh lênh láng tuôn
Chúa là thần lực tay Cha chí nhân
Là Đấng xưa Người hứa thề sẽ ban
Mở tâm hồn tín hữu tin lời thiêng

Xin thắp lên ánh sáng soi trí khôn
Trút ngập yêu thương cho tâm trí con
Thể xác yếu hèn Chúa làm mạnh hơn
Bởi thần lực kiên vững bảo toàn luôn

Bao chước mưu gian ác xin phá tan
Giữ gìn đoàn con trong ơn thái an
Được Chúa bảo tồn dắt dìu đường đi
Chúng con mong lánh thoát muôn hại nguy

Xin Chúa thương cho biết Cha chí nhân
Mở lòng soi tỏ cho biết Chúa Con
Và vững tâm luôn giữ một niềm tin
Ở Thánh Linh bởi Chúa Cha và Con

Muôn phúc vinh dâng tiến Ngôi Chúa Cha
Chúc tụng Đấng Phục sinh trong ánh quang
Cùng với Thánh Linh Đấng là ủi an
Đến muôn đời vinh phúc nơi diệu quang.

III. Ca tiếp liên Veni Sancte Spiritus

Bài thánh ca này được sáng tác vào khoảng 1150-1250, được gán cho Hồng y Stephan Langton, Tổng giám mục Canterbury, (cũng có người gán cho Đức Giáo hoàng Innocentê III).Cần phải đọc tiếng Latinh, mới thấy được các âm vận cũng như nhịp nhàng của nó. Song song với nguyên bản là bản dịch của Sách Các Giờ kinh Phụng vụ.

Veni, Sancte Spiritus,           Muôn lạy Chúa Thánh Thần,
Et emitte caelitus                xin ngự đến trần gian,
Lucis tuae radium.               tự trời cao gửi xuống,
                             nguồn ánh sáng tỏa lan.

Veni, pater pauperum,           Lạy Cha kẻ bần hàn,         
Veni, dator munerum,           Đấng tặng ban ân điển,
Veni, lumen cordium.             và soi dẫn nhân tâm,
                             cúi xin Ngài ngự đến.

Consolator optime,             Đấng ủi an tuyệt diệu
Dulcis hospes animae,           thượng khách của têm hồn,
Dulce refrigerium.             ôi ngọt ngào êm dịu
                           dòng suối mắt chảy tuôn.

In labore requies,               Khi vất vả lao công,
In aestu temperies,             Ngài là nơi an nghỉ,
In fletu solatium.               gío mát đuổi cơn nồng,
                             tay hiền lau gịot lệ.

O lux beatissima,               Ôi hào quang linh diệu,
Reple cordis intima             xin chiếu giãi ánh hồng
Tuorum fidelium.               vào tâm hồn tín hữu,
                           cho rực rỡ trinh trong.

Sine tuo numine               Không thần lực phù trì
Nihil est in homine,           kẻ phàm nhân cát bụi,
Nihil est innoxium.             thật chẳng có điều chi 
                         mà không là tội lỗi.

Lava quod est sordidum,       Hết những gì nhơ bẩn,
Riga quod est aridum,         xin rửa cho sạch trong,
Sana quod est saucium.         tưới gội nơi khô cạn,
                         chữa lành mọi vết thương.

Flecte quod est rigidum,       Cứng cỏi uốn cho mềm,
Fove quod est frigidum,       lạnh lùng xin sưởi ấm,
Rege quod est devium.         những đường nẻo sai lầm,
                         sửa sang cho ngay thẳng.

Da tuis fidelibus              Những ai hầng tin tưởng
In te confidentibus           trông cậy Chúa vững vàng,
Sacrum septenarium.         dám xin Ngài rộng lượng,
                         bảy ơn thánh tặng ban.
Da virtutis meritum,         Nguyện xin Chúa thưởng công
Da salutis exitum,           cuộc đời dày đức độ,
Da perenne gaudium.         ban niềm vui muôn thuở
                         sau giờ phút lâm chung.

Bài thánh ca này rất súc tích về thần học Thánh Linh, gồm 10 phiên khúc, với hai chuyển động chính: trước hết là tuyên xưng chúc tụng (4 phiên khúc đầu), kế đó là khẩn nài (phần còn lại).

Khởi đầu là động từ “veni” (hãy đến), được lặp lại 3 lần ở phiên khúc thứ hai. Động từ này đối lại với 3 lần “da” (hãy ban) ở phiên khúc cuối(và mở đầu phiên khúc áp cuối). Lời khẩn nài mang tính cách epiclesis giống như trong Kinh nguyện Tạ ơn. Ơn đầu tiên khẩn xin là “ánh sáng”, giống như vào hồi tạo dựng (St 1,3). Nhờ ánh sáng đó, chúng ta mới biết nhận ra giá trị của muôn vật dưới viễn tượng của Thiên Chúa.

Phiên khúc thứ hai kêu cầu Thánh Linh dưới ba danh hiệu: “Cha kẻ khó nghèo” (Thánh Linh xuất phát từ Cha, nguồn mọi ân ban: Gc 1,17); “Đấng ban mọi ân huệ” (Thánh Linh cũng xuất phát từ Lời, nhờ đó muôn loài được dựng nên: Ga 1,3); “Ánh sáng cho tâm hồn”, vì là thần khí dẫn đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn (Ga 14,17; 16,13).

Phiên khúc thứ ba tiếp tục với việc tuyên xưng ba danh hiệu: “Đấng an ủi” (Phiên dịch danh xưng Paraclitus theo thánh Gioan: bảo trợ, an ủi); “Khách trọ của linh hồn” (Thánh Linh chọn linh hồn làm nơi cư ngụ: Rm 8,9.11); “Dòng suối mát mẻ” (nhờ những hoa trái mà Thánh Linh mang lại: bác ái, hoan lạc, bình an, vv. Gl 5,22).

Sau những lời tuyên dương sự cao cả của Thánh Linh, trong những phiên khúc kế tiếp, tác giả xưng thú tình trạng cùng khốn của con người, cần đến tác động của Thánh Linh: vất vả mệt nhọc (cần nơi an nghỉ: x. Mt 11,28), bức xúc vì những dục vọng (cần sự trấn an), buồn phiền sầu muộn (cần được khích lệ). Trong nơi tối tăm của nghi nan và dốt nát, con người cần đến ánh sáng dẫn đường. Nếu không có sức mạnh của Thánh Linh, con người không thể làm điều gì tốt lành. Thánh Linh mang đến sự thanh luyện, êm ái, chữa lành, uốn nắn cho mềm mại, sưởi ấm lòng băng giá, chỉnh sửa các lệch lạc. Những lời cầu khẩn này nếu bật tác động của Thánh Linh được ngôn sứ Edekiel (36,25-6) và thánh Phaolo nói đến (Rm 8,28).

Sau những lời xưng thú khiêm tốn, hai phiên khúc cuối cùng trở lại với lời khẩn nài « Xin ban »: ban cho tâm tình khiêm tốn tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa (Rm 8,31-32; 1Ga 4,16). Một khi đã tin tưởng, hy vọng, yêu mến, linh hồn sẽ được an nghỉ trong Thiên Chúa như trẻ thơ nép mình trong lòng mẹ (Tv 138), để cho Ngài dẫn dắt đến hạnh phúc vĩnh cửu.

Nên biết là các sách kinh cổ ở Việt Nam có bản dịch sau đây, được cha Phaolô Đoàn Quang Đạt (1877-1956) phổ nhạc:

Kính nguyện Chúa Thánh Thần

Cực Thánh Ngôi Ba Thiên Chúa
Ơn thiêng liêng cúi đội
Nguyện trông hiện xuống phàm gian

Sáng nhiệm bởi trời

Xin thấu thửa lòng chúng tử
Yến Thiêng ở Chúa
Xin soi phô Đấng nhân ban

Chúa là Cha kẻ khó khăn

Rất dong quãng hằng cho ơn phước
Chúa là mạch sự sáng láng
Suốt tâm thần, mọi đấng thế gian

Chúa hay an ủi kẻ âu lo

Ngự linh hồn ý hằng lân mẫn
Chúa hay êm ái kẻ đau đớn
Đổ lòng ai nấy đặng thanh nhàn
Chúa là khỏe chúng bì lao

Thanh lương thoát mọi người nóng nảy
Chúa là vui đoàn thế khắp
An ủi trừ phô kẻ khóc than

Ớ mạch sáng thong dong

Xin đầy dẫy lòng người tin cậy
Nếu không ơn Thần Lực
Chẳng vẹn sạch cả chốn trần gian
Cúi xin Chúa rửa người chẳng sạch

Ngửa trông Cha rưới kẻ khô khan
Cầu khẩn uốn người cứng cỏi
Nài xin chữa kẻ tật tàn
Kẻ xiêu lạc đem vào chính lộ

Người lạnh tâm cho lại ôn quờn
Xin giúp kẻ tin vạn sự
Đặng đầy lòng ơn trọng thất đoan
Việc phước đức xin Chúa trả công

Khi lâm tử chin trời siêu độ 
Sự oán thù xin tôi vẹn khỏi
Ngày mạng chung xin kiếp hỷ hoan
Trong ơn bảy đượm nhuần
Lạy Ngôi Ba Tôn Thánh. Amen.

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, O.P.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   14/05/2020 06:49

  Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Vào lúc 19h00 ngày 13/05 tại khuôn viên Tòa Giám Mục Lạng Sơn, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Chính Tòa đã long trọng dâng hoa kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn dịp kỷ niệm 14 năm Đức Cha Giuse được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục (2006).
  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020
   25/04/2020 05:52

  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 05 CN tuần từ 26/4-03/5/2020, Tuần III Phục Sinh A
 • Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19
   23/04/2020 05:16

  Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19

  Theo chương trình quốc gia hành động chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 23/4/2020, tuyệt đại đa số các tỉnh thành đã chấm dứt việc “cách ly xã hội”, dần trở lại sinh hoạt bình thường, với sự cảnh giác tối đa đề phòng dịch bệnh có thể quay lại. Trước tình hình mới này, Văn phòng TGM chuyển ý ĐGM.GP qua Thông báo số 4 như sau:
  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020
   18/04/2020 08:15

  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 04 CN tuần từ 19/4-26/4/2020, Tuần II Phục Sinh A
 • Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"
   11/04/2020 22:41

  Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"

  "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi." (Ga 14.27)
  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận
   08/04/2020 22:03

  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận

  Giám mục cũng như linh mục đều được chia sẻ chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô, ngày thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục Thừa Tác.
 • Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020
   07/04/2020 05:54

  Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020

  Dịch bệnh do vi-rút Covid-19 hạn chế nhiều sinh hoạt tại Nhà thờ. Hôm nay, thứ Ba Tuần Thánh, Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn có ngày “ra quân” tổng vệ sinh nhà thờ, chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh trong âm thầm, đồng thời thực hiện việc phòng ngừa dịch bệnh.
  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
 • Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại các quốc gia, nhất là tại châu Âu và Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. TGM.Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

 • Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô
   31/05/2020 12:09

  Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô

  Ngày 31/5/2020, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 18/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8)“Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8)
  Lễ Hiện Xuống: Khai sinh Giáo Hội truyền giáo
   26/05/2020 20:16

  Lễ Hiện Xuống: Khai sinh Giáo Hội truyền giáo

  “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Rồi Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22). Các Tông đồ đã nhận lãnh Thánh Thần để ra đi truyền giáo. Chính Thánh Thần đã làm cho các ngài hoàn toàn đổi mới.
 • Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa
   21/05/2020 18:42

  Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa

  Khi hưởng ứng tinh thần Laudato Si' chúng ta không chỉ dừng lại ở nỗ lực củng cố và bảo vệ môi trường thiên nhiên mà thôi nhưng còn được mời gọi đi sâu vào “nguồn gốc nhân bản của cuộc khủng hoảng sinh thái” (Ls, số 101)
  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần
   21/05/2020 18:42

  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần

  Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng là món quà nhưng không của Chúa Thánh Thần, khác với bất kỳ sự tuyên truyền chính trị hay văn hóa, tâm lý hay tôn giáo nào.
 • Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan
   17/05/2020 19:30

  Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan

  Từ khi đặt chân đến Đài Loan vào năm 1958, nơi này đã trở thành trọn cuộc đời của cha Eugene Murray. Cha tóm tắt 62 năm trong sứ vụ linh mục truyền giáo ở Đài Loan của mình bằng 2 câu đơn giản: tốt với người dân và cậy dựa vào ơn Chúa.
  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện
   08/05/2020 11:53

  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện

  Câu chuyện được kể từ một sơ trực tiếp trên cánh đồng truyền giáo và chứng kiến những việc lạ lùng Thiên Chúa làm như những ngày đầu của Công vụ Tông đồ. Mục Vui bước Tin Mừng là kết quả sự cộng tác giữa Vatican News Tiếng Việt và Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 • Covid-19 và Truyền Giáo
   06/05/2020 12:16

  Covid-19 và Truyền Giáo

  Cùng chung số phận và cùng chia sẻ những vấn đề của con người, Giáo Hội không bao giờ cho phép mình đứng ngoài những khó khăn, vất vả, những băn khoăn, thao thức, những lo âu, khắc khoải, cũng như những cố gắng, phấn đấu của cộng đồng nhân loại.
  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ
   04/05/2020 19:54

  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ

  Làm thế nào để phát triển ơn gọi truyền giáo trong một giáo xứ là mối bận tâm đang được đặt ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Việc phát triển này nói lên vai trò đặc biệt quan trọng của mỗi giáo xứ có ảnh hưởng sâu rộng đối với sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Do đó, giáo xứ trở thành hạt nhân cơ bản giúp phát triển ơn gọi truyền giáo cách hiệu quả và bền vững.
 • Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay
   19/04/2020 11:15

  Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay

  Người Ki-tô hữu luôn là người tiên phong trong đời sống thường ngày bằng các việc làm thiết thực hữu hiệu nhất, mang lại lợi ích cho con người và thiên nhiên như những nhân chứng sống của Đức Ki-tô trong thời đại mới.
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập30
 • Thành viên online1
 • Máy chủ tìm kiếm18
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay8,477
 • Tháng hiện tại35,445
 • Tổng lượt truy cập5,882,270
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Thánh Tâm Chúa Giêsu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây