Mầu nhiệm Phục Sinh trong đời sống đức tin của Giáo hội

Thứ ba - 23/04/2019 08:50 770 0
Mỗi kitô hữu đều được Thiên Chúa trao ban niềm tin qua Giáo hội. Nhưng làm sao tin Đấng họ không được nghe ? Làm sao nghe được, nếu không có người rao giảng ? Làm sao rao giảng, nếu không được sai đi ? Ta suy nghĩ về mầu nhiệm Phục Sinh trong đời sống niềm tin của toàn thể Giáo hội Công giáo.
Mầu nhiệm Phục Sinh trong đời sống đức tin của Giáo hội

Chúng ta được mời gọi phải có cái nhìn khách quan, để đánh giá nhận định một cách trung thực về Giáo hội Công giáo khi tiến bước với thời gian của lịch sử xã hội, mang những ưu điểm và cả những khuyết điểm của bản tính con người. Giáo hội hình thành và phát triển không phải để tìm quyền lực chính trị - xã hội mà chính là cùng chia sẻ một niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, vì nếu loại trừ biến cố Phục sinh của Đức Kitô đi, thì không thể hiểu được một cách hợp lý sự kiện xuất hiện và đà phát triển của Kitô giáo. Mỗi kitô hữu đều được Thiên Chúa trao ban niềm tin qua Giáo hội. Nhưng làm sao tin Đấng họ không được nghe ? Làm sao nghe được, nếu không có người rao giảng ? Làm sao rao giảng, nếu không được sai đi ? Ta suy nghĩ về mầu nhiệm Phục Sinh trong đời sống niềm tin của toàn thể Giáo hội Công giáo.

I.   ĐỨC KITÔ PHỤC SINH TRONG LỜI RAO GIẢNG.

Sự kiện Phục sinh là yếu tố căn bản, là bản lề cho đời sống niềm tin của Giáo hội. Đây là một khẳng định nền tảng căn bản cho niềm tin của kitô hữu vào Đức Kitô, một Thiên Chúa làm người. Vì tất cả những gì tạo nên niềm tin của kitô hữu đều phải được bắt đầu từ Đức Kitô Phục sinh và kết thúc nơi Đức Kitô Phục sinh. Đây không phải là vấn đề ngày hôm nay mới đặt trọng tâm, để rồi cho rằng trước đây niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh không được nhìn nhận là nền tảng căn bản, mà vì niềm tin của kitô hữu vào Đức Kitô Phục sinh được biến chuyển theo thời gian và dần dần niềm tin vào sự kiện Phục sinh chỉ mang tính tuỳ thuộcphụ đề cho biến cố thập giá và cái chết của Đức Kitô, mặc dù người kitô hữu vẫn luôn tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh “tôi tin kính một Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa,... đã sống lại ngày thứ ba...” và hy vọng được phục sinh với Ngài. Nhưng do ảnh hưởng của những trào lưu tư tưởng và lối sống tục hoá của xã hội, đề cao vật chất, và những sáng tạo của con người. Vì thế, để khắc phục những điểm yếu đó, niềm tin của kitô hữu cần phải củng cố phù hợp với tâm thức của con người dựa trên cuộc đời Đức Giêsu Nazareth, giáo huấn và dụ ngôn của Ngài và nhất là đi theo con đường Thập giá của Ngài, “ai muốn theo Ta hãy bỏ mình vác thập giá hàng ngày mà theo Ta”(Lc 9,23; 14,27), lời mời gọi này làm kim chỉ nam cho tâm thức niềm tin của đại đa số kitô hữu.

1. Lời Rao Giảng Của Các Tông Đồ.

Ngay từ thời kỳ đầu của Giáo hội sơ khai, các Tông đồ là những chứng nhân trung thành đã rao giảng không gì khác ngoài Đức Kitô Phục sinh, và các ngài đã dùng nhiều cách nói để diễn tả Đức Kitô Sống lại như : “siêu tôn”, “chỗi dậy”...., dù không ai trong họ đã thấy Đức Giêsu trong giờ phút Ngài Sống lại. Không ai có thể kiểm chứng việc Thiên Chúa cho Con Người Sống lại. Tự nó không phải là một sự kiện lịch sử. Thế nhưng, tất cả Tông đồ đều tuyên bố rằng, họ đã nhìn thấy Đức Giêsu Phục sinh. Điều có giá trị lịch sử chính là lời chứng của những chứng nhân, các ngài đã được Chúa Thánh Thần linh hứng, “đọc” lại lịch sử Cứu độ, “nhìn” lại cuộc đời Đức Giêsu và đúc kết xây dựng trên chóp đỉnh Đức Kitô Phục sinh. Sự kiện Phục sinh là ánh sáng soi dẫn cho các ông nhận ra những điều họ nhìn với “con mắt đức tin”. Đối với các Tông đồTin mừng mà thiếu đi Phục sinh thì chẳng những là một Phúc Am bị cắt cụt, mà thực ra không phải là Tin Mừng gì cả.

2. Sứ Mạng Rao Giảng Của Giáo Hội.

Đức Kitô Phục sinh là điều kiện tiên quyết để Giáo hội có thể xuất hiện, là căn nguyên của niềm tin đặc thù Kitô giáo vào Thiên Chúa, cũng như của mối quan tâm Kitô giáo có được đối với đời sống con người giữa lòng nhân loại này.

Chỉ nhờ vào kinh nghiệm của các chứng nhân, người kitô hữu mới biết được sự kiện có thật của việc Chúa Giêsu Phục sinh. Niềm tin của kitô hữu ngày nay được xây dựng trên đức tin của những người đã thấy và đã tin. Thật vậy, Đức Kitô Phục sinh đã trở nên “là đường, là sự thật và là sự sống”(Ga 14,6) để dẫn lối cho các chứng nhân, để làm nền tảng cho lời rao giảng, để trở thành nguồn sống cho những ai tháp nhập và tin nhận Ngài. Sự Phục sinh của Đức Kitô được Giáo hội xác định là “tín điều” quan trọng nhất, là nền tảng của Kitô giáo, bởi Kitô giáo có đứng vững hay không là hệ tại ở chân lý này. Sự kiện Phục sinh mang tác động mạnh mẽ làm biến đổi tất cả “thực tại lịch sử của Đức Giêsu Nazareth, và xác định ý nghĩa trên sự sống lại của chúng ta, đồng thời mang lại cho lịch sử ấy tầm trọng yếu phổ quát, tức là hiện tại hoá nó” trong và qua Giáo hội là “Bí tích cứu độ phổ quát” của Ngài. Sứ mệnh của Giáo hội được hoàn tất do việc Giáo hội vâng lệnh Đức Kitô, nhờ ơn tác động của Chúa Thánh Thần đã hiện diện nơi mọi người và trong lòng mọi dân tộc trở nên khí cụ dẫn dắt mọi người tháp nhập vào Đức Kitô Phục sinh.

3. Sứ Mạng Rao Giảng Của Người Kitô Hữu Hôm Nay.

Công đồng Vaticano II xác định : “ơn gọi làm kitô hữu tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ”, mỗi kitô hữu phải luôn tâm niệm và ý thức mình là thành phần của Giáo hội, phải có trách nhiệm, bổn phận đối với sứ mạng mà Đức Kitô Phục sinh trao cho Giáo hội qua các Tông đồ : “các con hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân tộc...”( Mt 28,19), mỗi kitô hữu theo địa vị, trách nhiệm và sứ mạng được Thiên Chúa uỷ thác và được Giáo hội trao phó, luôn nổ lực thực hiện bằng cả nhiệt tâm của mình cho sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ. Nhưng, thực tế hiện nay qua thái độ sống của đại đa số kitô hữu cho thấy Tin Mừng của Đức Kitô thể hiện trong đời sống còn bị ngăn cách giữa những gì hiểu – tin và việc thực hành trong cuộc sống. Nhìn vào những con số thống kê dân số thế giới để so sánh với những kitô hữu tin vào Đức Kitô quá ít ỏi, bên cạnh đó còn có những tín hữu có thái độ lãnh đạm, thiếu nhiệt tâm. Chính vì thế, mỗi tín hữu phải suy nghĩ về cách sống của chính mình. Mặc dù Giáo hội không chỉ được đánh giá trên những con số thống kê. Nhưng những con số đã chứng minh sự thật về cung cách sống niềm tin của mình, cũng như thái độ rao giảng Tin Mừng Phục sinh. Vì thế, cần phải đổi mới cách rao giảng, cách sống cho phù hợp với từng môi trường, xã hội để tạo sự năng động, có sự cuốn hút. Mỗi kitô hữu, tuỳ theo địa vị, trách nhiệm và khả năng được trao ban, hãy cố gắng hoàn thành sứ vụ mà Thiên Chúa uỷ thác, nhất là khi “con người thời nay thích nghe những chứng nhân hơn là các thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe các thầy dạy thì trước hết những vị này đã là các chứng nhân”.

Vậy, để rao giảng Tin Mừng Phục sinh hôm nay không phải là thay đổi những gì mà Đức Kitô Phục sinh đã trao ban, truyền lệnh. Nhưng là thay đổi cách sống, não trạng để phù hợp với một tinh thần : chính là phải biết chia sẻ, trao ban bằng một tình yêu mà mỗi kitô hữu đón nhận từ Đức Kitô Phục sinh. Là sức mạnh thúc đẩy phải thi hành chỉ vì “tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2 Cr 5,14). Với một nội dung mới phù hợp thực trạng cuộc sống để phát triển con người trong từng lãnh vực cuộc sống về xã hội, chính trị, văn hoá... làm thoả mãn và thăng tiến con người toàn diện, đáp ứng những khát vọng và nhận thức chính đáng của con người. Nhất là phải thực thi bằng một phương pháp mới dựa trên những tiến bộ của khoa học kỹ thuật của nhân loại cũng như khía cạnh khác của xã hội để tiếp cận gần gũi với môi trường xã hội và cuộc sống con người, nhằm trình bày khuôn mặt đích thực của Đấng Phục sinh bằng tình yêu thương, sự bình an, vui tươi và nhất là một niềm hy vọng tràn đầy. Ý thức được điều đó, Giáo hội luôn kêu gọi mọi kitô hữu thi hành sứ giả Tin Mừng theo từng địa vị, khả năng của mình trong môi trường xã hội, văn hoá.

Con người ngày nay thích tiếp cận những gì là thực tế, hiện sinh và chấp nhận những gì có chứng cớ cụ thể, thì sứ vụ rao giảng để chứng thực về Đức Kitô Phục sinh cần phải có sức thuyết phục, lôi cuốn và được thể hiện bằng cuộc sống bình an, hy vọng trong mọi nghịch cảnh, với thái độ sống yêu thương, chia sẻ cho mọi người. Ngày nay, giữa cuộc sống đô thị – kinh tế hoá, sự bình an, hạnh phúc mang dáng vóc của sự tạm bợ, chóng qua, hời hợt... đã xâm chiếm lòng con người, đẩy con người xa rời đời sống nội tâm. Muốn tìm gặp được sự “bình an” mà Đức Kitô hứa ban cho những ai tin Ngài (Ga 14,27) trước hết, phải trở về với “con người thật” của mình, nhận ra dấu chỉ “thời đại” trong cuộc sống thường ngày nơi xã hội cũng như những người xung quanh, và nhất là xây dựng niềm tin kiên vững vào Đức Kitô Phục sinh, để ơn ban mà Đức Kitô trao ban trong Thần Khí là : bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ (Gl 5,22) được triển nở nơi bản thân và trong cộng đoàn mình ; có như thế, người kitô hữu mới có thể trở nên chứng nhân cho Đức Kitô Phục sinh. Nhưng điều tiên quyết để trở thành chứng nhân của Tin Mừng, phải có Đức Kitô đồng hành, hiện diện nơi mình, vì chỉ có Ngài mới thực sự là “chứng nhân” của lời rao giảng, và như thế mới giám xác quyết như thánh Phaolô : “khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9, 16).

Để sự hiện diện của Đức Kitô Phục sinh được tỏ hiện trong Giáo hội và trong mỗi kitô hữu, Ngài đã thiết lập các Bí Tích như “dấu chỉ” và “khí cụ” để nối kết trời với đất. Chính nơi các Bí tích, Đức Kitô đang đồng hành cùng với Giáo. Giáo hội có bổn phận tiếp nối công trình mà Đức Kitô đã thực hiện qua các Bí tích như muốn trình bày ơn cứu độ của Thiên Chúa cho con người, vì ơn ban qua các bí tích cũng như mọi ân sủng khác, đều khơi nguồn từ sự chết và phục sinh của Đức Kitô. Đức Kitô là Bí Tích nguyên khởi, từ đó phát sinh mọi bí tích khác. Vì thế các bí tích chỉ là phương thế chuyển tải sự sống của Thiên Chúa và chỉ sinh hiệu lực khi gắn liền vào Đức Kitô Phục sinh.

 

Tác giả bài viết: Người Xứ Lạng

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập128
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm101
  • Hôm nay31,956
  • Tháng hiện tại202,927
  • Tổng lượt truy cập10,592,330
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây