Mai Đệ Liên: nhân chứng của Chúa Kitô Phục Sinh

Thứ bảy - 20/04/2019 07:05 280 0
Mai Đệ Liên đã có kinh nghiệm của sự Phục Sinh ngay lần đầu tiên gặp ánh mắt thương yêu và tha thứ của Chúa Giêsu.  Nói cách khác, bà đã cảm nghiệm được việc sống lại từ cõi chết khi Chúa Giêsu phán với bà rằng: “Tội của con rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là con đã yêu mến nhiều ... Con yêu nhiều nên con được tha nhiều... Tội của con đã được tha rồi.” (Lc 7:47). 
Mai Đệ Liên: nhân chứng của Chúa Kitô Phục Sinh
Khi học hỏi và chia sẻ về trình thuật Ngôi Mộ Trống & Đức Giêsu Hiện Ra trong Tin Mừng Nhất Lãm và trong Tin Mừng thánh Gioan (Mt 28: 1-8; Mk 16: 1-8; Lc 24: 1-11, Ga  20:1-18), tôi thấy những học viên trong lớp Kinh Thánh thường nêu lên hai thắc mắc sau:

Tại sao Chúa Giêsu Phục Sinh lại hiện ra với bà Mai Đệ Liên trước tiên mà lại không tỏ mình ra với ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gio-an, những môn đệ đã từng chứng kiến Người biến đổi hình dạng trên núi Tabor trước mặt họ?  (Mt 17:1-8).

Tại sao Chúa Giêsu không trực tiếp báo cho các môn đệ tin vui Ngài đã Phục Sinh mà lại giao cho bà Mai Đệ Liên nhiệm vụ: “Đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’” (Ga 20:17) .

Bạn có bao giờ thắc mắc giống như mấy học viên của tôi không?  Trả lời làm sao đây?  Một học viên cũng khá lớn tuổi, với kinh nghiệm sống dày dặn, ông đưa ra hai giả thiết sau đây, bạn xem thử có thể chấp nhận được hay không nhé?

Giả thiết thứ nhất:  Sở dĩ Chúa hiện ra với Mai Đệ Liên trước là bởi vì bà là người can đảm, dám đứng dưới chân Thánh Giá khi Chúa Giêsu sinh thì.  Tôi thấy không ổn!  Bởi vì trong tin mừng Gioan, lúc Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá, cũng có môn đệ mà Chúa yêu thương đặc biệt là Gioan, và lúc táng xác còn có ông Giuse và ông Nicôđêmô nữa chứ bộ!  Đâu phải chỉ có mỗi một mình Mai Đệ Liên?   

Giả thiết thứ hai:  Sở dĩ Chúa Giêsu giao cho Mai Đệ Liên nhiệm vụ đi loan báo tin vui phục sinh là bởi vì bà có khả năng loan tin lẹ hơn các ông tông đồ!  Loan tin Chúa Kitô Phục Sinh là một công việc cấp bách mà lại giao cho mấy ông tông đồ thì hỏng to bởi vì đã có ít là một lần, thánh Luke ghi  nhận rằng sau khi chứng kiến cảnh Chúa Giêsu hiển dung trên núi Tabor, các ông sợ hết hồn hết vía, và khi xuống núi “các môn đệ nín thinh, [im như thóc] và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy (Lc 9:36).  Giả thiết này nghe cũng rất có lý!  Thế nhưng để tránh ... hiểm họa chiến tranh thế giới lần thứ III bùng nổ giữa Adam và Eve, tôi nghĩ bạn và tôi cũng không nên tán thành giả thiết này! 

Vậy bây giờ bạn nghĩ phải giải quyết hai vấn nạn trên như thế nào đây?  Tôi nghĩ, để cho ăn chắc, chúng mình cứ dựa trên mạch văn của các trình thuật Phục Sinh trong Kinh Thánh để giải quyết những vấn nạn trên là an toàn trên xa lộ đại hàn, bạn đồng ý không? 

Vấn nạn thứ nhất: “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la [đã] đi đến mộ (Ga 20:1).  First comes first serves! Mai Đệ Liên là người đầu tiên ra mộ, hy sinh giấc ngủ ... nướng thì bà xứng đáng được gặp Chúa Kitô Phục Sinh.  Chúa là Đấng rất công bằng mà lị! Vả lại lúc bấy giờ chỉ có một mình Mai Đệ Liên là người ở ngôi mộ với Chúa Giêsu, không lẽ Chúa lại bất lịch sự đến độ bỏ bà ở đó khóc lóc một mình mà đi hiện ra với mấy anh thỏ đến đang trốn chui trốn nhủi trong những ngôi nhà cửa đóng then cài sao?  Ngài hiện ra với Mai Đệ Liên trước là phải rồi!  

Vấn nạn thứ hai: “Khi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy” (Mk 16:14).  Bạn thấy chưa?  Mai Đệ Liên đã báo tin trước cho các môn đệ là Chúa sống lại rồi mà họ vẫn còn cứng đầu cứng cổ không chịu tin khi thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt!  Vì thế cho nên Chúa Giêsu giao cho Mai Đệ Liên đảm trách nhiệm vụ đi báo trước cho các tông đồ khỏi bị shock khi thấy Ngài hiện ra với họ là hợp lý quá đi chứ lại! 

Bạn còn ý kiến gì nữa không?  Tôi nghĩ câu trả lời không chỉ dừng lại ở đây mà thôi đâu!  Còn có ba chi tiết khác mà tôi nghĩ rất quan trọng và nên bổ túc thêm vào hai câu trả lời trên: Chúa Giêsu hiện ra trước tiên với bà Mai Đệ Liên và trao cho bà sứ vụ loan truyền tin vui Phục Sinh là bởi vì:

Mai Đệ Liên là người yêu Chúa nhiều nhất.  Không giống như các môn đệ khác bỏ của chạy lấy người, Mai Đệ Liên là người đã theo Chúa Giêsu lên tới đỉnh núi Sọ, ở lại với Người lúc Người tắt thở, tham dự vào việc táng xác Người và sau khi mọi người ra về, Mai Đệ Liên lưu lại với Chúa Giêsu ngoài cửa mộ cho đến tối mịt mới đi về.  “Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la ... ở lại đó, quay mặt vào mồ” (Mt 27:61; Mk 15:47; Lc 23:55).

Mai Đệ Liên  đã theo Chúa Giêsu, giúp đỡ và lo lắng cho công việc rao giảng của Ngài bằng chính của cải và sức lực của bà.  “Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ” (Lc 8:1-3) .

Mai Đệ Liên đã có kinh nghiệm của sự Phục Sinh ngay lần đầu tiên gặp ánh mắt thương yêu và tha thứ của Chúa Giêsu.  Nói cách khác, bà đã cảm nghiệm được việc sống lại từ cõi chết khi Chúa Giêsu phán với bà rằng: “Tội của con rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là con đã yêu mến nhiều ... Con yêu nhiều nên con được tha nhiều... Tội của con đã được tha rồi.” (Lc 7:47). 

Bạn đã thấy lý do tại sao Chúa Giêsu lại hiện ra trước tiên với Mai Đệ Liên chưa?  Chỉ có người có KINH NGHIỆM VỀ SỰ PHỤC SINH thì mới đi loan báo một cách có hiệu quả về TIN VUI PHỤC SINH được, bạn đồng ý không? 

Thế còn tôi và bạn thì sao?  Chúng mình đã cảm nghiệm được lòng thương xót và tình yêu của Chúa dành cho chúng mình hay chưa?

Nếu chúng mình không có kinh nghiệm được sống lại từ cõi chết như Mai Đệ Liên …
Nếu tôi và bạn chưa yêu Chúa mãnh liệt như Mai Đệ Liên, chưa lưu lại với Ngài cho đến cùng...
Và nếu bạn và tôi không dấn thân giúp đỡ Chúa Giêsu trong những công việc rao giảng...
Thì chắc chắn là tin vui Phục Sinh sẽ không bao giờ được loan truyền nhanh chóng và đầy sức thuyết phục đến cho tha nhân, đến những người chưa biết Chúa được.  Thật đấy!

Bạn muốn rao giảng tin vui Phục Sinh đến cho tha nhân, đặc biệt cho những người xung quanh bạn không? 

Hãy rộng rãi xử dụng tiền của, sức lực và thời giờ để chăm lo cho Chúa Giêsu trong những người nghèo khổ, trong những trẻ em khuyết tật, trong những người già nua, tuổi tác và trong những người bị xã hội ruồng bỏ…
Hãy noi gương bắt chước bà Mai Đệ Liên, hãy ở lại với Chúa qua những giờ chầu Thánh Thể, qua những Thánh Lễ và qua những giờ cầu nguyện thân mật với Ngài.
Hãy đến với Bí Tích Giải Tội để qua bí tích kỳ diệu này, bạn sẽ cảm nghiệm được bàn tay nhân ái, thương xót và đầy lòng khoan dung của Thiên Chúa: “Khi con xưng tội, Máu và Nước từ mạch xót thương này tuôn ra từ Trái Tim Ta trào xuống trên linh hồn con...Trong toà án xót thương, những phép lạ xảy ra không ngừng...và nơi đây những linh hồn khốn khổ gặp Thiên Chúa của xót thương.  Hãy tới dưới chân vị đại diện của Ta, chính Ta đợi con ở đó.  Ta ẩn mình dưới vị linh mục.  Chính Ta hành động trong hồn con...Con hãy xưng tội trước mặt Ta.  Vị linh mục chỉ là tấm màn che cho Ta; đừng thăm dò xem đây là loại linh mục nào mà Ta đang xử dụng.  Hãy mở tâm hồn ra mà xưng tội với Ta, và Ta sẽ tràn ngập trong con ánh sáng của Ta... Cho dù một linh hồn giống như xác chết tan rữa, theo con mắt loài người thì không có hy vọng gì được phục hồi, mọi sự coi như đã tiêu tan; nhưng đối với Ta lại không như vậy, phép lạ Lòng Thương Xót của Chúa sẽ phục hồi lại linh hồn đó một cách toàn diện ...”  
Còn chần chờ gì nữa?  Đem Tin Mừng Phục Sinh đến cho những ai đang sống chung quanh bạn mau đi nhé!  Happy Easter!

 

Tác giả bài viết: Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Đêm hoan ca Phục Sinh 2021 tại nhà thờ Chính Toà
   10/04/2021 23:30

  Đêm hoan ca Phục Sinh 2021 tại nhà thờ Chính Toà

  Tối thứ 5 ngày 08/04/2021, tại nhà thờ Chính Tòa đã diễn ra chương trình Hoan ca Phục Sinh với chủ đề: “XIN KỂ CHO CHÚNG TÔI NGHE”, kỷ niệm 5 năm Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri về nhận sứ vụ tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng và mừng Giáo phận có thêm 3 tiến chức Phó tế.
  Thánh lễ phong chức phó tế tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn
   10/04/2021 01:36

  Thánh lễ phong chức phó tế tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn

  Vào lúc 9h30 sáng thứ sáu, ngày 09/04/2021 tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, Đức cha Giu-se Châu Ngọc Tri đã long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức phó tế cho 3 thầy chủng sinh Giáo phận. Thánh lễ trọng đại này, cũng là lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức cha kỷ niệm tròn 5 năm nhận sứ vụ Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.
 • Tam Nhật Vượt Qua tại giáo xứ Cửa Nam
   02/04/2021 05:48

  Tam Nhật Vượt Qua tại giáo xứ Cửa Nam

  Tam Nhật Vượt Qua gồm Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh. Điều này bao gồm Đêm Vọng Phục Sinh, đỉnh cao của Tam Nhật Thánh.
  Phụng vụ Tuần Thánh tại nhà thờ Chính toà
   01/04/2021 05:32

  Phụng vụ Tuần Thánh tại nhà thờ Chính toà

  Tuần Thánh là tuần quan trọng nhất trong Phụng vụ của Giáo Hội. Tuần Thánh để người Kitô hữu tưởng niệm những biến cố đặc biệt trong những ngày cuối cùng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại.
 • Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   31/03/2021 23:53

  Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức cha Giu-se Châu Ngọc Tri Giám mục Giáo phận đã long trọng cử hành Thánh lễ Truyền Dầu. Cùng đồng tế với ngài có các linh mục trong Giáo phận và rất đông bà con giáo dân các giáo xứ về tham dự.
  Tòa Thánh: Giáo hội không thể chúc lành cho các kết hợp giữa người đồng tính
   25/03/2021 22:29

  Tòa Thánh: Giáo hội không thể chúc lành cho các kết hợp giữa người đồng tính

  TÒA THÁNH: GIÁO HỘI KHÔNG THỂ CHÚC LÀNH CHO CÁC KẾT HỢP GIỮA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH Hồng Thủy - Vatican News
 • Thông báo Mục vụ Tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn
   13/03/2021 08:21

  Thông báo Mục vụ Tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn

  Thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 09g30 sáng thứ Sáu, ngày 19/3.
  Thư công bố ứng viên chịu chức Phó Tế
   13/03/2021 00:10

  Thư công bố ứng viên chịu chức Phó Tế

  Giáo phận chúng ta hiện nay có 04 chủng sinh đã mãn các Đại Chủng viện Hà Nội, Xuân Lộc vào cuối tháng 5 năm 2020, và một Thầy đã tốt nghiệp Đại Chủng viện Vinh-Thanh. Đức cha Giuse thông báo về việc chuẩn bị Truyền chức Phó Tế cho các Thầy:
 • Giáo họ Hùng Vương - Giáo xứ Chính tòa mừng kính Thánh Đaminh Đỗ Đình Cẩm bổn mạng
   12/03/2021 05:29

  Giáo họ Hùng Vương - Giáo xứ Chính tòa mừng kính Thánh Đaminh Đỗ Đình Cẩm bổn mạng

  Vào hồi 10 giờ sáng thứ Năm ngày 11 tháng 3 năm 2021, Cộng đoàn Dân Chúa của Giáo họ Hùng Vương thuộc Giáo xứ Chính Tòa Lạng Sơn đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Đa Minh Đỗ Đình Cẩm là Bổn mạng của Giáo họ. Thánh lễ do Đức cha Giuse chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Vinhsơn Vũ Văn Công, quản nhiệm Giáo họ, và quý Cha.
  Ăn năn sám hối
   10/03/2021 20:54

  Ăn năn sám hối

  Sám hối là phải đi đôi với việc hãm mình hy sinh, khi ý thức tình yêu thương Chúa dành cho ta thì việc hãm mình hy sinh không còn là gánh nặng, trái lại còn trở nên nhẹ nhàng cho những ai đang yêu Chúa và yêu người. Hãm mình hy sinh thường đi chung với cầu nguyện. Có cầu nguyện, tiếp xúc với Chúa, gặp gỡ Chúa, cảm nghiệm tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh nhiều thứ, và dễ dàng làm chủ bản thân mình.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập76
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm65
 • Hôm nay17,291
 • Tháng hiện tại229,507
 • Tổng lượt truy cập9,934,295
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây