Thứ sáu tuần XIV thường niên

Thứ năm - 08/07/2021 09:49 26 0
“Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con”.

Thứ sáu tuần XIV thường niên
Phúc Âm: Mt 10, 16-23
“Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

“Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến”.

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM 1
SỐ PHẬN NGƯỜI MÔN ĐỆ
(Mt 10, 16-23)
Từ vài năm qua, phong trào bách hại các tín hữu Kitô ngày càng gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có các nước như Irak, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, Nigeria …

Thoạt nghe, chúng ta có thể thấy rất thương tâm và xót xa cho số phận của các Kitô hữu bị cách hại tại những nơi này!

Tuy nhiên, nếu quy chiếu cuộc đời người môn đệ với Đức Giêsu thì không có gì là lạ cả, bởi lẽ người môn đệ là người bước theo Đức Giêsu trên chính con đường mà Ngài đã đi. Bước theo Thầy thì Thầy đi đâu, trò đi đấy; Thầy sống sao, trò sống vậy; và số phận của Thầy cũng là số phận của trò.

Tư tưởng này đã được Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc đến ngày 05-05-2013, ngài nói: “Có quá nhiều những cộng đoàn Kitô hữu trong thế giới này đang bị bách hại. Con đường của các tín hữu Kitô là con đường của Đức Giêsu. Nếu muốn là các môn đệ của Ngài, chúng ta không có con đường nào khác ngoài con đường Ngài đã chỉ ra với những hệ lụy là bị thế gian căm ghét”.

Chân lý đó được bắt nguồn từ những lời tiên báo của Đức Giêsu cho các môn đệ hôm nay. Ngài muốn báo trước cho các ông, để những sự việc đó đến, các ông can đảm và vững bước thi hành sứ vụ, dầu có phải chết.

Thật vậy, nếu Thầy Chí Thánh đã chấp nhận cái chết để làm chứng cho sự thật, cho tình yêu, thì đến lượt các môn đệ và mỗi chúng ta, chắc chắn không có con đường nào sáng giá hơn là con đường đón nhận hy sinh, đau khổ và ngay cả cái chết để làm chứng cho Chúa và Tin Mừng của Ngài.

Ngày nay, tại đất nước của chúng ta chỉ còn chút ít những chuyện bách hại về mặt thể lý để ngăn chặn bước chân loan báo Tin Mừng. Có chăng chỉ là những vùng sâu vùng xa, do những con người thiếu hiểu biết gây nên mà thôi!

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra và suy tư một chút, hẳn chúng ta thấy hơn bao giờ hết, ngày nay, con người lại đang bị bách hại khủng khiếp nhất. Cuộc bách hại trên diện rộng và sâu xa, nó có sức tàn phá mãnh liệt hơn cả thương tích, chết chóc về mặt thể lý. Cơn cám dỗ đó đến từ những trào lưu tục hóa, những phim ảnh, sách báo đồi trụy, những chủ thuyết triết học hiện sinh muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của con người và xã hội, để thay vào đó là những quan niệm “tự nhiên có”; hay “có là do tôi làm ra”.

Dần dà, nó làm cho con người có những lựa chọn sai lạc vì những “chân lý nửa vời” chỉ đạo.

Thiết nghĩ, những cơn cám dỗ đó đến với người môn đệ, đòi hỏi chúng ta phải có một chọn lựa. Tiếp tục theo Chúa hay buông xuôi. Nếu theo Chúa thì phải cẩn trọng và cương quyết từ bỏ những quyến luyến, cám dỗ của bản năng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết can đảm, trung thành theo Chúa đến cùng. Xin cho chúng con biết khước từ những điều bất chính để được thuộc trọn về Chúa. Amen.

Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

SUY NIỆM 2

"Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con".
Các tông đồ luôn dành ưu tiên công việc Loan báo Tin Mừng, dù cho các ông gặp rất nhiều khó khăn thử thách. Vì chưng bên trong tâm hồn, các ông luôn có Chúa đồng hành, nâng đỡ.

Chúa Giêsu sai các tông đồ đi Loan báo Tin Mừng
Sau một thời gian được ở bên Chúa để được huấn luyện, hiểu biết tầm quan trọng của việc Loan báo Tin Mừng và đi theo Chúa trên khắp nẻo đường gieo rắc Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói với các ông thao thức của Ngài, đó là “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Hôm nay, Chúa chính thức sai các ông ra đi Loan báo Tin Mừng cứu độ : "Này, Thầy sai các con đi”.

Các tông đồ được Chúa sai đi. Các ông trở thành những người mang Tin Mừng của Chúa đến cho muôn dân. Các ông đã chọn con đường theo Chúa, cộng tác với Thầy để làm cho Tin Mừng được gieo vãi, nhờ đó, nhiều người được đón nhận Tin Mừng, gia nhập vào đạo của Chúa. Vì thế, công việc Loan báo Tin Mừng là sứ mạng quan trọng nhất mà các tông đồ phải luôn dành ưu tiên. Loan báo Tin Mừng trở thành công việc ưu tiên của Giáo Hội qua mọi thời đại. Và mỗi người tín hữu cũng hãy sẵn sàng nhận lãnh sứ mạng này để cho Tin Mừng của Chúa được loan báo khắp nơi.

Những lời cảnh báo các tông đồ về những khó khăn
Trên bước đường đi rao giảng Tin Mừng, các tông đồ được Chúa Giêsu cảnh báo rằng các ông luôn phải đối diện với nhiều thử thách gian nan. "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ…”

Cho dù khó khăn luôn xảy đến, các tông đồ không sợ hãi, không ngã lòng, không bỏ cuộc. Các ông vẫn kiên trì, can đảm và quyết chí ra đi Loan báo Tin Mừng; các ông say mê công việc tông đồ, cho dù có bị đánh đòn, xiềng xích, gông cùm, nhục mạ, thậm chí có phải chết, các ông vẫn một lòng hy sinh, đón nhận thập giá. “Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ.” Tất cả vì Danh Chúa Kitô, vì Giáo Hội, vì lợi ích của các linh hồn.

Các tông đồ luôn tin tưởng vào sự nâng đỡ của Chúa
Mang trong mình Tin Mừng của Chúa Giêsu, các tông đồ ra đi, đến cả những nơi thử thách nhất, khó khăn nhất. Các tông đồ mạnh mẽ, can đảm hơn nữa, vì các ông tin tưởng vào sự nâng đỡ của Chúa Thánh Thần. Các ông thêm sức mạnh, thêm khôn ngoan, thêm can đảm để Loan báo Tin Mừng. “Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.”

Các tông đồ vẫn luôn nhớ lời Chúa Giêsu căn dặng : “Thầy đây, đừng sợ”. Các ông ra đi trong sức mạnh, nâng đỡ của Chúa Thánh Thần. Bởi thế, Tin Mừng được gieo vãi khắp nơi.

Nếu vì sợ hãi, sợ khó khăn, sợ bị liên lụy đến mạng sống…thì làm sao Tin Mừng có thể đến được với mọi người. Người tông đồ tin tưởng luôn có Chúa đồng hành và nâng đỡ.

Hôm nay, mỗi người Kitô hữu hãy học gương của các tông đồ : sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng để ơn cứu độ được mọi người biết đến.

Cách riêng, các gia đình Công giáo cần phải ý thức hơn nữa việc Loan báo Tin Mừng là hết sức quan trọng và là bổn phận của mỗi thành viên trong gia đình. Hãy yêu thương nhau, sống đạo đức thánh thiện và chân thành phục vụ nhau trong gia đình,…cũng trở thành lời Loan báo Tin Mừng của người tín hữu hôm nay đều có thể làm được trong bối cảnh gia đình.

Nguyện xin Chúa hướng dẫn, nâng đỡ mỗi người tín hữu chúng con, để tất cả chúng con trở thành sứ giả Tin Mừng của Chúa. Amen.

Lm. Duy Khang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay9,880
  • Tháng hiện tại257,492
  • Tổng lượt truy cập11,612,934
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây