Lựa Chọn Kinh Nguyện Thánh Thể Nào Để Cử Hành?

Thứ năm - 25/04/2019 09:11 351 0
Việc lặp đi lặp lại cùng một bản văn KNTT có thể sẽ gây ra nhàm chán và giảm mất ý nghĩa của nó. Bởi vậy, tốt nhất là vị chủ tế nên sử dụng tất cả những chọn lựa Sách lễ Rôma đã cho dựa trên tiêu chuẩn là ngày lễ theo lịch phụng vụ, chủ đề của phụng vụ Lời Chúa, những biến cố quan trọng trong Giáo Hội và thế giới, nhu cầu mục vụ và tâm linh của cộng đoàn, nghĩa là việc chọn lựa phải làm sao để có thể mang lại hoa trái thiêng liêng nhiều nhất cho các tín hữu.
Lựa Chọn Kinh Nguyện Thánh Thể Nào Để Cử Hành?
Sách lễ Rôma hiện nay có tới 13 Kinh nguyện Thánh Thể (=KNTT). Đó là: 1] Kinh nguyệnThánh Thể I; 2] Kinh nguyện Thánh Thể II; 3] Kinh nguyện Thánh Thể III; 4] Kinh nguyện Thánh Thể IV; 5] Kinh nguyện Thánh Thể Giao Hoà I; 6] Kinh nguyện Thánh Thể Giao Hoà II; 7] Kinh nguyện Thánh Thể - Cầu cho những nhu cầu khác nhau I; 8] Kinh nguyện Thánh Thể - Cầu cho những nhu cầu khác nhau II; 9] Kinh nguyện Thánh Thể - Cầu cho những nhu cầu khác nhau III; 10] Kinh nguyện Thánh Thể - Cầu cho những nhu cầu khác nhau IV; 11] Kinh nguyện Thánh Thể - Thánh lễ dành cho trẻ em I; 12] Kinh nguyện Thánh Thể - Thánh lễ dành ho trẻ em II; 13] Kinh nguyện Thánh Thể - Thánh lễ dành cho trẻ em III. 

Việc lặp đi lặp lại cùng một bản văn KNTT có thể sẽ gây ra nhàm chán và giảm mất ý nghĩa của nó. Bởi vậy, tốt nhất là vị chủ tế nên sử dụng tất cả những chọn lựa Sách lễ Rôma đã cho dựa trên tiêu chuẩn là ngày lễ theo lịch phụng vụ, chủ đề của phụng vụ Lời Chúa, những biến cố quan trọng trong Giáo Hội và thế giới, nhu cầu mục vụ và tâm linh của cộng đoàn, nghĩa là việc chọn lựa phải làm sao để có thể mang lại hoa trái thiêng liêng nhiều nhất cho các tín hữu. Không nên chọn theo cách hú họa sau lời nguyện trên lễ vật như kiểu sấp ngửa đồng tiền hay quyết định vào phút chót (x. Joseph DeGrocco, A Pastoral Commentaty on the General Instruction of the Roman Missal, 197).

Kinh nguyện Thánh Thể I 

Kinh nguyện Thánh Thể I có thể dùng lúc nào cũng được, nhưng do chiều dài và cấu trúc văn chương, Kinh nguyện Thánh Thể này không phải là “ứng viên” tốt cho ngày lễ Chúa Nhật. Tuy Kinh nguyện Thánh Thể I bao gồm những lời chuyển cầu dài nhưng lại thiếu yếu tố chúc tụng và tạ ơn. Mặt khác, Kinh nguyện Thánh Thể I có phần thêm vào cho những ngày lễ lớn - vì thế thích hợp sử dụng trong (QCSL 365a): [i] Lễ kính các Tông đồ hoặc vào những ngày lễ các Thánh được nêu tên trong Kinh nguyện Thánh Thể này; [ii] Các ngày Chúa Nhật, nếu không vì lý do mục vụ mà nên chọn Kinh nguyện Thánh Thể III.

Kinh nguyện Thánh Thể II

Kinh nguyện Thánh Thể II dựa trên bản văn Kinh hiến tế trong cuốn Truyền thống Tông đồ mà được coi là của thánh Hippôlytô hồi thế kỷ thứ III (215-220). Kinh nguyện Thánh Thể II quá ngắn cho lễ Chúa Nhật. Kinh nguyện Thánh Thể này được sử dụng rất thường xuyên vào các ngày trong tuần vì phần nào do ngắn gọn và cũng bởi vì kinh nguyện này được quy định dành cho những ngày nào không cử hành lễ đặc biệt. Kinh nguyện Thánh Thể II cũng có thể phù hợp với những lễ có kinh Tiền tụng riêng nhất là với những lời Tiền tụng nhắc lại vắn tắt mầu nhiệm cứu độ, ví dụ với những lời Tiền tụng chung hay dùng cho bài lễ “Thánh lễ cầu cho tín hữu qua đời”. Nên nhớ rằng chỉ với bài lễ “Thánh lễ cầu cho tín hữu qua đời” này (tức trong lễ phục màu tím) thì vị chủ tế mới có thể dùng công thức riêng được trù liệu giữa Kinh nguyện Thánh Thể II và sau câu “…và toàn thể hàng giáo sĩ” là: “Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T...”.[1] 

Kinh Tiền tụng thuộc về Kinh nguyện Thánh Thể II tạo cảm giác giống như một “biểu thức đức tin” vắn gọn của cộng đoàn Tân Ước: thật vậy, kinh này rất giống kinh Tin kính (Credo) vẫn được đọc trong các Chúa Nhật và lễ trọng. Vì thế, chúng ta được khuyên là nên tránh đọc Kinh nguyện Thánh Thể II vào Chúa Nhật hoặc khi đã đọc kinh Tin kính rồi, để ngăn ngừa tình trạng trùng lặp không cần thiết.

Rất thông thường, chúng ta hay để phần Phụng vụ Lời Chúa (bài giảng) chiếm quá nhiều thời gian khiến cho Kinh nguyện Thánh Thể ngắn nhất này, tức là Kinh nguyện Thánh Thể II, ưa được chọn hơn trong bất cứ Thánh lễ nào. Tệ hơn nữa, sau đó, chúng ta lại đọc vội đọc vàng như thể muốn kết thúc kinh nguyện này cho mau chóng. Có lẽ, không nên biến Kinh nguyện Thánh Thể II trở thành một công cụ giải quyết vấn đề thời gian như vậy.

Nên nhớ rằng, cho dù cộng đoàn không trực tiếp thưa lên với Chúa trong Kinh nguyện Thánh Thể, đây vẫn là kinh nguyện của họ, được chủ tế đọc thay mặt họ. Vì thế, ngài nên cầu nguyện như thế nào để mọi người có cơ hội biến lời kinh này thành của mình. Họ biểu lộ sự đồng tình và tham gia nhiệt tình của mình vào Kinh nguyện Thánh Thể bằng cách hát lên những lời tung hô ca ngợi (Thánh, Thánh, Thánh [Santus]; Câu Tung hô Tưởng niệm [sau truyền phép], và lời thưa Amen [sau Vinh tụng ca kết thúc Kinh nguyện Thánh Thể]), nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu những câu tung hô này thực sự hoà điệu [trong trí óc và tâm hồn họ] với kinh nguyện đang được đọc (x. Erasto Fernandez, SSS, The Eucharist: Step by Step (2005), 98-101). 

Kinh nguyện Thánh Thể III

Kinh nguyện Thánh Thể III chủ yếu dựa theo Lễ quy Rôma như thể viết lại Lễ quy Rôma với một cấu trúc khác vì tác giả căn cứ trên một số những phê bình và đề nghị đối với Lễ quy Rôma. Dom Vaggagini đã đứng ra tổng hợp những góp ý trên thành những ưu khuyết điểm của Kinh Tạ Ơn này. Giống như Lễ quy Rôma, Kinh nguyện Thánh Thể III không có kinh Tiền tụng riêng, do đó tùy theo lễ được cử hành, có thể chọn kinh Tiền tụng cho phù hợp.

Kinh nguyện Thánh Thể III có ba điểm nổi bật này: [i] Chúa Thánh Thần: Trong KNTT I, chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần rất chìm, hầu như không được nói đến. Trong KNTT II, Chúa Thánh Thần được nói đến trong các lời khẩn cầu. Còn KNTT III làm nổi bật vai trò Chúa Thánh Thần trong công trình cứu độ, đặc biệt trong mầu nhiệm tạ ơn. Ngoài câu Vinh tụng ca như các KNTT khác, còn 4 lần nói đến Chúa Thánh Thần: Lời ca tụng của chủ tế; Khẩn cầu 1; Khẩn cầu 2; Cầu cho Hội Thánh; [ii] Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi: thực ra, khi nói về Chúa Thánh Thần, KNTT này cũng nói về toàn bộ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Như vậy, chúng ta có thể nói KNTT III là một Kinh nguyện dâng lên Chúa Ba Ngôi; [iii] Hiến tế của Chúa Kitô và hiến tế của Hội Thánh: trong Thánh lễ, Hội Thánh hiến dâng Đức Kitô, dâng hiến tế của Người lên Chúa Cha. Nhưng Hội Thánh cũng liên kết với của lễ hiến tế của Đức Kitô để dâng chính mình. Hội Thánh có thể làm như vậy, vì trước kia trên thập giá Đức Kitô đã dâng mình cho Cha của Người và cùng một trật Người cũng dâng ta cùng với Người. Điều này ta thấy rõ trong các lời kinh tưởng niệm, khẩn cầu 2, tưởng nhớ các Thánh, cầu cho Hội Thánh.

Hết sức khuyến khích nên cầu nguyện và suy niệm dựa trên các Kinh nguyện Thánh Thể vào các dịp (x. QCSL 365c): [i] Chúa Nhật và lễ kính; [ii] Lễ kính nhớ các Thánh, lễ quan thày của giáo xứ hay đoàn thể vì Kinh nguyện Thánh Thể III được trù liệu để có thể nêu tên vị Thánh kính nhớ theo ngày hay thánh quan thày của bất cứ tổ chức nào nếu muốn; [iii] Ngày lễ Chúa Thánh Thần hay Lễ Chúa Ba Ngôi vì nội dung của Kinh nguyện Thánh Thể III hướng nhiều về Chúa Thánh Thần và Chúa Ba Ngôi; [iv] Khi muốn nhấn mạnh đến bản chất đại đồng của Công Giáo […không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền (Nghi thức Thánh lễ, số 108; x. Lawrence E. Mick (1997), Worshiping Well, 77).

Nếu đọc Kinh nguyện này trong Thánh lễ sử dụng bài lễ “Thánh lễ cầu cho tín hữu đã qua đời” (lễ phục tím), chủ tế mới có thể dùng công thức riêng cầu cho người quá cố, vào đúng chỗ của nó, nghĩa là sau những lời “xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mác khắp nơi về với Cha” (QCSL 365c). 

Kinh nguyện Thánh Thể IV

Kinh nguyện Thánh Thể IV được các tín hữu biết đến một cách quen thuộc hơn như là một “Kinh nguyện Thánh Thể dài”. Tuy nhiên, đừng để độ dài của kinh này ngăn cản chúng ta không áp dụng một cách hiệu quả và thường xuyên hơn.

Tất nhiên, Kinh nguyện Thánh Thể IV hàm chứa nhiều chủ đề để giải thích, suy niệm và cầu nguyện. Thật đáng tiếc và là một sự mất mát lớn khi những chủ đề này lại thường không được chọn trong các bài giảng lễ, đặc biệt vào các Chúa Nhật (cho dù có thể chúng ta không sử dụng kinh nguyện này vào Chúa Nhật), hoặc những ngày khác trong đó ít nhiều cũng có một đám đông tín hữu thường xuyên tham dự. Việc giảng giải Kinh nguyện Thánh Thể IV có thể là một chương trình giáo lý khá đầy đủ liên quan đến lối sống Kitô hữu bởi vì Kinh nguyện Thánh Thể IV tích luỹ nhiều đoạn văn Kinh Thánh, đặc biệt Tin Mừng Gioan, nhiều đoạn văn giáo phụ, nhiều câu vay mượn các phụng vụ Đông phương cũng như Tây phương cổ. Đặc biệt, Kinh nguyện Thánh Thể này là một công trình độc đáo và am hợp với tín lý của Công đồng Vatican II được trình bày trong Hiến chế Lumen Gentium và Gaudium et Spes. Kinh nguyện Thánh Thể IV còn là một kinh nguyện đại kết có uy lực mạnh, vì nó gây được sự quý chuộng đối với cả những người có khuynh hướng Rôma lẫn những người theo truyền thống Đông phương. Từ khía cạnh này, chúng ta có thể giới thiệu cho giáo dân một số điều thuộc về di sản phong phú của các nền phụng vụ Đông phương.

Nên cầu nguyện bằng Kinh nguyện Thánh Thể IV (cũng như đối với tất cả các Kinh nguyện Thánh Thể khác) một cách chậm rãi và chăm chú chứ đừng vội vã đọc cho xong. Đặc biệt, vì Kinh nguyện Thánh Thể IV tương đối dài nên các thừa tác viên dễ có khuynh hướng đọc nhanh cho qua. Tuy nhiên, khi thực sự cầu nguyện một cách thành tâm và sốt sắng, tự thân Kinh nguyện Thánh Thể IV là một lời giáo huấn. Trong nỗ lực làm cho Thánh lễ trở nên có ý nghĩa và lợi ích hơn, chúng ta sẽ gặt hái thành công điều đó khi thật chú tâm vào các Kinh nguyện Thánh Thể nói chung, và Kinh nguyện Thánh Thể IV nói riêng.

Kinh nguyện Thánh Thể IV phải được sử dụng cùng với kinh Tiền tụng riêng của nó, vì Kinh nguyện Thánh Thể này gồm chứa sự công bố tuyệt vời về lịch sử cứu độ. Kinh nguyện Thánh Thể IV cung cấp một ngữ cảnh xuất sắc cho chúc tụng và tạ ơn. Kinh nguyện Thánh Thể IV cũng gồm chứa những cụm từ trong Tin Mừng theo Thánh Gioan và có thể được sử sụng rất tốt nếu muốn làm âm vang một vài khía cạnh của Tin Mừng theo ngày lễ. Tóm lại, Kinh nguyện Thánh Thể IV có thể sử dụng vào (QCSL 365d): [i] Các ngày Chúa Nhật Thường niên; [ii] Các Thánh lễ hàng ngày mùa Thường niên; [iii] Các Thánh lễ hàng ngày trong mùa Vọng và mùa Chay; [iv] Các Thánh lễ ngoại lịch - thậm chí nếu chữ đỏ chỉ định một kinh Tiền tụng khác. Vì cử hành Thánh lễ ngoại lịch chính là một sự chọn lựa, những yếu tố có thể thay đổi của Thánh lễ không buộc theo nghĩa chặt. Ví dụ: kinh Tiền tụng lễ Thánh Giuse buộc phải đọc vào ngày 19 tháng 3 - và hậu nhiên là Kinh nguyện Thánh Thể IV không thể sử dụng vào ngày đó. Tuy nhiên, cử hành Thánh lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse vào bất cứ ngày nào, tùy nghi sử dụng kinh Tiền tụng về Thánh Giuse hay bất cứ kinh Tiền tụng hợp pháp khác; [v] Dường như Kinh nguyện Thánh Thể IV phù hợp hơn để cử hành Thánh lễ cho các nhóm nhỏ, đặc biệt cho những quan tâm và tìm biết hành động của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Nhất là, nếu nhóm nhỏ biết dành thì giờ và nỗ lực suy niệm Kinh nguyện Thánh Thể IV dựa trên những chủ đề ấy.

Về phương diện mục vụ, nên tôn trọng kinh Tiền tụng theo mùa trừ phi có lý do rất tốt đẹp nào khác để sử dụng Kinh nguyện Thánh Thể IV. Trong Kinh nguyện này, do cấu trúc của nó, không thể xen vào công thức riêng cầu cho người quá cố. Vì thế, nếu cử hành Thánh lễ với bài lễ “Thánh lễ cầu cho tín hữu đã qua đời” (lễ phục tím), không nên sử dụng Kinh nguyện Thánh Thể IV (QCSL 365d).

Kinh nguyện Thánh Thể Hòa giải

Hai mẫu Kinh nguyện Thánh Thể Hòa giải chứa đựng những tâm tình thích ứng với bầu khí mùa Chay, nhưng chúng cũng được sử dụng một cách lợi ích bất cứ khi nào Sách Thánh nói về sự tha thứ và hòa giải. Kinh nguyện Thánh Thể Hòa giải mẫu thứ II là một chọn lựa tốt vào những thời kỳ xã hội dân sự bất ổn, vì trong đó chúng ta cầu nguyện rằng “ngay giữa những xung đột và chia rẽ… xin Chúa biến đổi lòng trí chúng con suy nghĩ đến hòa bình”.

Được sử dụng trong các Thánh lễ nhấn mạnh một cách đặc biệt về mầu nhiệm hòa giải cho các tín hữu, Kinh nguyện Thánh Thể Hòa giải bao gồm những công thức dành cho những nhu cầu như: thăng tiến hòa hợp xã hội, hòa giải, công lý và hòa bình, vào những thời kỳ chiến tranh và hỗn loạn xã hội, tha thứ tội lỗi, gia tăng bác ái, mầu nhiệm thập giá, về Thánh Thể, về Máu Châu báu. Kinh nguyện Thánh Thể Hòa giải cũng phù hợp với các Thánh lễ trong mùa Chay.

Mặc dù các Kinh nguyện Thánh Thể Hòa giải có kinh Tiền tụng riêng, nhưng được phép sử dụng với kinh Tiền tụng khác có nói đến các chủ đề thống hối và trở lại, chẳng hạn với các kinh Tiền tụng mùa Chay. 

Từ những điều đã nói, chúng ta có thể sử dụng những Kinh nguyện Thánh Thể Hòa giải trong mùa Chay, trong ngày thường cũng như ngày Chúa Nhật, miễn là tôn trọng những kinh Tiền tụng riêng phải được sử dụng trong những Chúa Nhật mùa Chay nào đó.

Kinh nguyện Thánh Thể Hòa giải thường chứng tỏ rất hữu ích trong những dịp tĩnh tâm và linh thao, vì đây là thời gian đôn đốc người ta đến hòa giải với Chúa và khám phá lòng thương xót của Ngài.

Kinh nguyện Thánh Thể - Thánh lễ Trẻ em

Nếu trẻ em chiếm phần lớn trong cộng đồng thì có thể sử dụng một trong 3 mẫu Kinh nguyện Thánh Thể - Thánh lễ Trẻ em. Kinh nguyện Thánh Thể - Thánh lễ Trẻ em mẫu I thích hợp hơn với các em vừa mới được giới thiệu về Bí tích Thánh Thể; Kinh nguyện Thánh Thể - Thánh lễ Trẻ Em mẫu II và III thích hợp hơn với các trẻ đã được học biết về các Bí tích và làm quen với Phụng vụ Thánh lễ. 

Kinh nguyện Thánh Thể Cho Những Nhu Cầu Khác Nhau

Những Kinh nguyện Thánh Thể này có thể được chọn sử dụng khi một trong những Thánh lễ cho những nhu cầu khác nhau được cử hành. Một cách cụ thể hơn, chúng ta theo sát hướng dẫn trong Nghi thức Thánh lễ như sau: [i] Mẫu thứ I “Hội Thánh Trên đường Hiệp nhất”. Thích hợp với các bài lễ: cầu cho Hội Thánh, cho Đức Giáo Hoàng, cho Đức Giám Mục, cho việc bầu chọn Đức Giáo Hoàng hay Đức Giám Mục, cho Công nghị hay Thượng Hội đồng, cầu cho các linh mục, linh mục cầu cho chính mình hoặc cho các thừa tác viên của Hội Thánh, trong các cuộc hội họp thiêng liêng hay mục vụ; [ii] Mẫu thứ II “Thiên Chúa Dẫn Đưa Hội Thánh Trên Đường Cứu Độ”. Thích hợp để dùng với các bài lễ: cầu cho Hội Thánh, cầu cho ơn gọi chức thánh, cầu cho giáo dân, cầu cho gia đình, cầu cho tu sĩ, cầu cho ơn gọi đời sống tu trì, xin ơn đức ái, cầu cho những người thân và bạn hữu và để tạ ơn Chúa; [iii] Mẫu thứ III “Chúa Giêsu Là Đường Dẫn Tới Chúa Cha”. Thích hợp để dùng với các bài lễ: cầu cho việc Phúc Âm hoá các dân tộc, cầu cho các Kitô hữu chịu đau khổ vì bị bách hại, cầu cho quê hương hay thành phố, cầu cho nhà cầm quyền, cầu cho hội nghị các vị lãnh đạo các quốc gia, cầu cho năm mới và cầu cho sự thăng tiến các dân tộc; [iv] Mẫu thứ IV “Chúa Giêsu Đi Khắp Nơi Ban Phát Ơn Lành”. Thích hợp để dùng với các bài lễ: cầu cho những người di dân và bị lưu đày, cầu cho những người lao nhọc trong thời lỳ đói khổ hay bị đói kém, cầu cho những người gây đau khổ cho chúng ta, cầu cho những người bị giam giữ, cầu cho các tù nhân, cầu cho những người đau yếu, cầu cho những người hấp hối, xin ơn chết lành và cầu cho bất cứ nhu cầu nào. 

[1] Xc. QCSL 365b; Paul Turner, Let Us Pray (Philippines: St. Pauls, 2007), no. 527.

 

Tác giả bài viết: LM Giuse Phạm Đình Ái, SSS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   14/05/2020 06:49

  Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Vào lúc 19h00 ngày 13/05 tại khuôn viên Tòa Giám Mục Lạng Sơn, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Chính Tòa đã long trọng dâng hoa kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn dịp kỷ niệm 14 năm Đức Cha Giuse được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục (2006).
  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020
   25/04/2020 05:52

  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 05 CN tuần từ 26/4-03/5/2020, Tuần III Phục Sinh A
 • Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19
   23/04/2020 05:16

  Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19

  Theo chương trình quốc gia hành động chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 23/4/2020, tuyệt đại đa số các tỉnh thành đã chấm dứt việc “cách ly xã hội”, dần trở lại sinh hoạt bình thường, với sự cảnh giác tối đa đề phòng dịch bệnh có thể quay lại. Trước tình hình mới này, Văn phòng TGM chuyển ý ĐGM.GP qua Thông báo số 4 như sau:
  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020
   18/04/2020 08:15

  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 04 CN tuần từ 19/4-26/4/2020, Tuần II Phục Sinh A
 • Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"
   11/04/2020 22:41

  Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"

  "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi." (Ga 14.27)
  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận
   08/04/2020 22:03

  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận

  Giám mục cũng như linh mục đều được chia sẻ chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô, ngày thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục Thừa Tác.
 • Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020
   07/04/2020 05:54

  Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020

  Dịch bệnh do vi-rút Covid-19 hạn chế nhiều sinh hoạt tại Nhà thờ. Hôm nay, thứ Ba Tuần Thánh, Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn có ngày “ra quân” tổng vệ sinh nhà thờ, chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh trong âm thầm, đồng thời thực hiện việc phòng ngừa dịch bệnh.
  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
 • Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại các quốc gia, nhất là tại châu Âu và Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. TGM.Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

 • Việc cứu trợ Covid-19: không được bỏ bất kỳ ai lại đằng sau
   22/04/2020 21:43

  Việc cứu trợ Covid-19: không được bỏ bất kỳ ai lại đằng sau

  Caritas đang kêu gọi các chính phủ, ủng hộ những người dễ bị tổn thương cũng như kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế không được dừng lại hay giảm bớt giữa đại dịch bùng phát Covid -19 chưa từng có. Chúng ta không được bỏ quên những người dễ bị tổn thương nhất.
  Caritas Quốc Tế Thiết Lập Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Coronavirus
   21/04/2020 06:01

  Caritas Quốc Tế Thiết Lập Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Coronavirus

  Tổ chức Caritas quốc tế, cùng với 160 Caritas quốc gia, tham gia việc thành lập một ngân quỹ trợ giúp các nạn nhân đại dịch Covid-19, trong khuôn khổ một dự án cho Đức Thánh cha Phanxicô đề xướng.
 • Thư Kêu Gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
   10/04/2020 21:57

  Thư Kêu Gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

  "Tôi kêu gọi tất cả tín hữu Công giáo Việt Nam, tôi cũng ước mong mọi thành phần xã hội Việt Nam, hãy làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những người đang gặp thử thách gian nan vì trận đại dịch đầy thách đố này".
  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
 • Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
 • Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
 • Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.

 • Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa
   21/05/2020 18:42

  Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa

  Khi hưởng ứng tinh thần Laudato Si' chúng ta không chỉ dừng lại ở nỗ lực củng cố và bảo vệ môi trường thiên nhiên mà thôi nhưng còn được mời gọi đi sâu vào “nguồn gốc nhân bản của cuộc khủng hoảng sinh thái” (Ls, số 101)
  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần
   21/05/2020 18:42

  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần

  Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng là món quà nhưng không của Chúa Thánh Thần, khác với bất kỳ sự tuyên truyền chính trị hay văn hóa, tâm lý hay tôn giáo nào.
 • Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan
   17/05/2020 19:30

  Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan

  Từ khi đặt chân đến Đài Loan vào năm 1958, nơi này đã trở thành trọn cuộc đời của cha Eugene Murray. Cha tóm tắt 62 năm trong sứ vụ linh mục truyền giáo ở Đài Loan của mình bằng 2 câu đơn giản: tốt với người dân và cậy dựa vào ơn Chúa.
  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện
   08/05/2020 11:53

  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện

  Câu chuyện được kể từ một sơ trực tiếp trên cánh đồng truyền giáo và chứng kiến những việc lạ lùng Thiên Chúa làm như những ngày đầu của Công vụ Tông đồ. Mục Vui bước Tin Mừng là kết quả sự cộng tác giữa Vatican News Tiếng Việt và Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 • Covid-19 và Truyền Giáo
   06/05/2020 12:16

  Covid-19 và Truyền Giáo

  Cùng chung số phận và cùng chia sẻ những vấn đề của con người, Giáo Hội không bao giờ cho phép mình đứng ngoài những khó khăn, vất vả, những băn khoăn, thao thức, những lo âu, khắc khoải, cũng như những cố gắng, phấn đấu của cộng đồng nhân loại.
  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ
   04/05/2020 19:54

  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ

  Làm thế nào để phát triển ơn gọi truyền giáo trong một giáo xứ là mối bận tâm đang được đặt ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Việc phát triển này nói lên vai trò đặc biệt quan trọng của mỗi giáo xứ có ảnh hưởng sâu rộng đối với sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Do đó, giáo xứ trở thành hạt nhân cơ bản giúp phát triển ơn gọi truyền giáo cách hiệu quả và bền vững.
 • Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay
   19/04/2020 11:15

  Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay

  Người Ki-tô hữu luôn là người tiên phong trong đời sống thường ngày bằng các việc làm thiết thực hữu hiệu nhất, mang lại lợi ích cho con người và thiên nhiên như những nhân chứng sống của Đức Ki-tô trong thời đại mới.
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập24
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay9,638
 • Tháng hiện tại204,561
 • Tổng lượt truy cập5,784,222
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Lễ Chúa Thăng Thiên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây