Các Kinh nguyện Công giáo

Chủ nhật - 12/08/2018 13:04 798 0
Con cá muốn được sống nó phải ở trong môi trường nước, con người muốn sống phải có không khí để thở. Người Kito hữu không thể sống mà không cầu nguyện. Chính Chúa Giêsu đã dạy: Ai không cầu nguyện sẽ mất linh hồn.
Các Kinh nguyện Công giáo

Hôm nay Chúa Giêsu muốn dạy chúng con cách cầu nguyện, cũng như khi xưa Chúa dạy các Môn Đệ cầu nguyện, thì hôm nay Chúa cũng muốn chúng con cầu nguyện bằng các Kinh đọc. Sở dĩ phải đọc Kinh là vì chúng con không có khả năng cầu nguyện cho đầy đủ và lâu giờ, điều cần là chúng con phải hiểu rõ các lời Kinh mình đọc và phải gắn kết tâm tình mình vào các Kinh đọc. Đó là điều cần thiết khi chúng ta nguyện Kinh dâng lên Thiên Chúa.

Xin Chúa giúp chúng con đọc Kinh bằng một tâm tình tin tưởng, cậy trông và yêu mến, chứ không phải đọc cách chiếu lệ, lo ra, hời hợt. Cầu xin Mẹ Maria cùng các Thần thánh trên Trời cùng hiệp ý với chúng con để dâng lên Thiên Chúa lời ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa muôn đời. Amen.

Khởi đầu, Chúa Giêsu dạy các Tông đồ Kinh Lạy Cha, Kinh này thật ngắn gọn đầy đủ, súc tích. Chúa bảo khi cầu nguyện cũng đừng nói nhiều, chỉ cần vắn tắt là Chúa hiểu rồi.

1/ Nhờ đâu mà chúng ta dám đến gần Thiên Chúa, và gọi Ngài là Cha? Nhờ Chúa Giêsu con Thiên Chúa nhập thể làm người, Ngài mạc khải cho chúng ta biết: Thiên Chúa vừa là Đấng Chúa tể vạn vật, vừa là Cha chúng ta. Chúng ta đã không coi Ngài là ông vua uy quyền nhưng là người Cha nhân lành, xót thương.

2/ Khi ta gọi Ngài “là Cha chúng con”, ta hiểu rằng:  Tất cả ai cũng gọi Thiên Chúa là Cha, cho nên mọi người là anh em với nhau, mà đã là anh em cùng một Cha thì chúng ta phải yêu thương nhau.

3/ “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” là gì? Trời là chốn uy nghi cao cả chứ không phải là một nơi nào đó có tính chất địa lý trên không trung, Trời là nơi nào đó có Thiên Chúa ngự, là một quê hương mà chúng ta rất ngưỡng mộ và đang tìm về.

4/ Khi nói “Xin cho danh Cha cả sáng” là chúng ta muốn xin điều gì? Là xin Chúa cho mỗi kito hữu được sống tốt lành, thánh thiện để cho danh Chúa được vinh hiển, nhờ đó tất cả muôn dân đều nhận biết Cha.

5/ Khi ta xin “Nước Cha trị dến” ta tưởng nghĩ điều gì? Chúng ta xin được sớm thấy ngày Chúa Giêsu thành công viên mãn trong sứ vụ cứu thế, để Ngài hoàn tất việc thiết lập nước Chúa, và xin cho mọi người sống công chính để nước Chúa được hoàn tất trong cuộc đời này.

6/ Khi ta đọc “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” nghĩa là gì? Chúng ta xin cho được sống và thực thi đúng với ý của Chúa Giêsu để cùng Ngài hoàn thành ơn cứu độ ngay tại trần gian này.

7/ Khi ta đọc “Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày” là gì? Là chúng ta phó thác vận mệnh của chúng ta vào bàn tay Thiên Chúa quan phòng. Xin Chúa ban cho chúng ta thứ lương thực của vật chất cũng như tinh thần để chúng ta sống đẹp lòng Chúa trong việc phụng thờ Ngài.

8/ Khi ta xin “tha nợ chúng con” và ta cũng hứa “tha nợ cho anh em” nghĩa là gì?Chúng ta xin Chúa xót thương, tha thứ mọi lỗi lầm ta phạm đến Chúa và hứa rằng ta sẽ tha thứ cho anh em, cho người khác.

9/ “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” là gì? Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để ta chống lại những cơn cám dỗ, cùng xin ơn tỉnh thức và ơn bền đỗ đến cùng.

10/ “Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ” là ơn gì? Là xin Chúa giúp chúng con nhìn thấy sự chiến thắng của Chúa trên Satan là những kẻ luôn chống đối Chúa và chống lại ơn cứu độ của Chúa.

11/ Men là gì? Là ước mong những lời nguyện xin trên đây được Chúa nhậm lời.

12/  Ý nghĩa của dấu Thánh Giá: “Nhân danh Cha” tay phải đưa lên đỉnh đầu, đầu là trí khôn, xin Cha ban cho con trí khôn để con biết Chúa, tin Chúa và tôn thờ Chúa. “Và con” Tay phải đưa xuống ngực, trái tim con, xin Chúa Giêsu ban cho con một quả tim đầy yêu thương để con yêu Chúa, yêu anh em. “Và Thánh Thần”, tay phải lần lượt đưa qua vai trái, rồi vai phải, xin Chúa Thánh Linh thánh hóa mọi công việc con đã, đang và sẽ làm, sao cho đúng ý Chúa và với ước muốn làm vinh danh Chúa. “Amen” là ước gì được như vậy.

 

CÁC KINH THƯỜNG ĐỌC

 

 

  A  *Làm dấu thánh giá mở đầu :

 

1-KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống

Thưa: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

2- KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cảm dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

 

3-KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

 

4-KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

 

5-KINH TIN

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiều điều ấy cùng các điều Hội thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.

 

6-KINH CẬY

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban cho con giữ Đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

 

7-KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

 

8-KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức  Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 

9-KINH CÁO MÌNH

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tuởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

 

10-KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con. Xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay! Thánh Maria trọn đời Đồng trinh. Amen.

 

11-KINH DỌN MÌNH CHẾT LÀNH

Lạy Chúa, con biết thật con sẽ chết, có khi chỉ còn sống được ít phút nữa mà thôi. Có khi đêm nay con vào giường nằm nghỉ, mà sáng mai chẳng còn chỗi dậy nữa. Cho nên Chúa dặn bảo con: Dọn mình vào giường ngủ như là vào mồ chết vậy.
Lạy Chúa, con biết thật đến giờ lâm chung, con sẽ ước ao, chớ gì khi sống con chẳng có phạm tội, lại hết lòng kính mến Chúa luôn. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Con ước ao sống và chết trong sự kính sợ Chúa. 
Ôi Chúa con, con xin phó dâng linh hồn con cho Chúa, vì Chúa đã muốn nó ra rất cao. Xin Chúa chớ để nó ra vô phúc, mà chẳng nhờ được Máu Thánh Chúa đã đổ ra mà cứu chuộc nó. Lạy Mẹ hằng cứu giúp, lạy Thiên thần hộ thủ, lạy Thánh bổn mạng con, lạy các thánh nam nữ trên nước thiên đàng. Xin hãy chuyển cầu cho con được sống trong sự kính sợ Chúa, chết trong sự yêu mến Chúa và làm tôi Chúa ở đời này, hầu ngày sau được về cùng Chúa và Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Amen.
Giêsu Maria Giuse! Con xin dâng lòng con, trí khôn con và sự sống con trong tay Ba Đấng.
Giêsu Maria Giuse! Xin giúp con trong giờ hấp hối lâm chung.
Giêsu Maria Giuse! Xin cho con được chết bình an trong tay Ba Đấng.  Amen

 

12- KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (hoặc ngày hôm nay) được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên Nước Thiên Đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

 

12- BA CÂU LẠY : Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời , xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện , trong cơn gian nan thiếu thốn , Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng láng . Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ ,Amen

Xướng: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

              Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng : Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

                Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng : Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

               Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng : Kính Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

                Đáp: Cầu cho chúng con.

Xướng : Nữ Vương ban sự bằng an.

               Đáp: Cầu cho chúng con.

 

B  *Làm dấu thánh giá kết thúc .  **R

Tác giả bài viết: Giuse Luca/ Nhóm Kinh Thánh Emmaus

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay7,753
  • Tháng hiện tại218,306
  • Tổng lượt truy cập11,248,249
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây