Tâm thư của Tổng trưởng Thánh bộ Ân xá của Tòa thánh gửi các linh mục nhân dịp lễ Phục sinh

Thứ tư - 08/04/2020 07:38 221 0
Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Thánh bộ Ân xá của Tòa thánh đã gửi bức tâm thư cho các giáo sĩ vào dịp lễ Phục sinh trong thời điểm đại dịch coronavirus.
Tâm thư của Tổng trưởng Thánh bộ Ân xá của Tòa thánh gửi các linh mục nhân dịp lễ Phục sinh

Đức Hồng Y Piacenza bắt đầu bức tâm thư bằng cách nhắc nhở cho các linh mục về Bí tích giải tội, bí tích hằng tuôn đổ “lòng thương xót của Chúa không ngừng xuống lòng các tín hữu’’ vì “Thiên Chúa không mâu thuẫn với chính Ngài” (vì bản thể của Ngài là Tình yêu).

Bức tâm thư được công bố trên trang mạng của Thánh bộ vào ngày 4/4 vừa qua.

Đức Hồng Y nhắc nhở cho tất cả về những khó khăn mà các cộng đồng Kitô giáo đang phải đối diện trước những hạn chế do chính quyền đưa ra, hầu ngăn chặn sự lây lan của cơn đại dịch coronavirus.


ĐHY lưu ý rằng sự xa cách xã hội này là điều cần thiết cho sức khỏe cộng đồng, nhưng nó không nên trở thành sự xa cách của Giáo hội trong việc ban các Bí tích.

Không có gì ngăn cản được Lòng thương xót của Chúa

Đức Hồng Y Piacenza thừa nhận rằng lòng thương xót phải được thực hiện qua những sáng tạo của các linh mục trong việc chăm sóc mục vụ cho Dân Chúa. ĐHY nói thêm, trong thời điểm này hơn bao giờ hết, mọi người cần phải chạy tới Chúa, tới tình thương của Chúa Giêsu.

Đức Hồng Y lưu ý rằng lòng thương xót Chúa được thể hiện qua những cử chỉ nhỏ bé, dịu dàng và yêu mến dành cho những người nghèo khổ… Về điều này, ĐHY đưa ra ví dụ cụ thể, có thể làm cho những người nhiễm coronavirus, các nhân viên y tế, những người cô đơn và vô gia cư.

Nếu việc cử hành Bí tích Hòa giải thông thường không thể thực hiện, thì Đức Hồng Y mời gọi tất cả các giáo sĩ đừng ngừng thông truyền lòng thương xót của Chúa, mà qua vai trò linh mục của các ngài có thể trao ban… ĐHY mời họ hãy cầu nguyện, tiếp xúc và trao phó các linh hồn cho Thần Linh Chúa.

Ơn gọi của các linh mục

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng lòng thương xót của Thiên Chúa không ngừng tuôn tràn xuống cho các tín hữu, ngay cả khi hiến tế của Thánh lễ được cử hành mà không có sự hiện diện của họ... ĐHY lưu ý rằng ơn cứu rỗi hằng tuôn đổ từ Bí tích Thánh Thể như nguồn mạch của mọi ân sủng cho Giáo hội và thế giới.

ĐHY mời gọi các linh mục hãy tái khám phá bản chất của chức vụ linh mục của mình. ĐHY nhắc nhở cho các linh mục rằng họ là những sứ giả của Chúa Kitô, để thực thi các bí tích cứu độ cho nhân trần.

Những biểu hiện của lòng thương xót

Đức Hồng Y Piacenza lưu ý rằng lòng thương xót thể hiện trong mọi công việc mà đại dịch mời gọi chúng ta làm. Đó chính là những công việc tái khám phá ra những giá trị trường sinh và sự chết như: sự thinh lặng, chầu Thánh thể và cầu nguyện, và trong việc tái khám phá giá trị của sự gần gũi với người khác và trên hết với chính Thiên Chúa.

Tình thương xót của Chúa không bị đóng khung trong việc cử hành phụng vụ bí tích mà thôi, ĐHY giảng giải: nó còn được thể hiện qua các việc từ thiện, qua chính bàn tay thân ái, chìa ra nâng đỡ những người đau khổ và qua bàn tay chuyển nhượng sự tha thứ của Thiên Chúa thông qua chức vụ của linh mục.

Đức Hồng Y Piacenza viết: Nhất là những người đang sinh thì hay đã chết cũng cần được lòng thương xót của Thiên Chúa xót thương! Họ nhận được qua những lời cầu nguyện của chúng ta trong Mùa Phục sinh, qua chính cuộc thương khó, sự chết và phục sinh của Đức Kitô mà chúng ta được thông hiệp cùng triều thần thánh trên thiên quốc!

Đức Hồng Y Piacenza kết thúc bức tâm thư của mình bằng cách gửi gấm việc trao ban Bí tích Hòa giải trong dịp lễ Phục sinh độc tôn này cho sự chở che bảo vệ của Đức Mẹ.


ĐHY cầu nguyện hầu các linh mục có thể trao ban sự sống mới cho tha nhân, điều mà mọi người đang khát mong bây giờ...

Toàn văn nội dung:


 

thu cua chanh toa an giai toi cao gui cac linh muc giai toi dip le phuc sinh 2020

THƯ CỦA ĐỨC HỒNG Y MAURO PIACENZA
CHÁNH TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO
GỬI CÁC LINH MỤC GIẢI TỘI DỊP LỄ PHỤC SINH 2020
 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ phải viết một lá thư cho Tòa ân giải và cho tất cả các cha giải tội, trong thời điểm xảy ra đại dịch, với những hạn chế và cách ly xã hội, tại nhiều quốc gia, được yêu cầu để ngăn chặn sự lây lan bệnh dịch.

Tuy nhiên, lòng thương xót thì không dừng lại và Thiên Chúa không bị tách xa.

Cách ly xã hội cần thiết vì lý do sức khỏe, nhưng không thể và không bao giờ bị biến thành cách ly với Giáo hội, càng không thể biến thành cách ly thần học – bí tích. 

Theo nghĩa này, trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô, Tòa Ân Giải đã ban hành một Sắc lệnh vào ngày 19/3, với một Lưu ý để làm rõ ý nghĩa của việc ban các ân xá nhằm hỗ trợ công việc của các cha Giải tội và các Thừa tác viên thánh chức đang ở tuyến đầu cạnh các bệnh nhân, những người đang hấp hối và tất cả các nhân viên y tế.

Lòng thương xót không dừng lại vì lý do không thể cử hành các bí tích như thường lệ, chúng ta được cam kết để cầu nguyện, an ủi, để dâng các linh hồn cho Lòng Thương Xót Chúa, bằng cách hoàn thành vai trò trung gian của linh mục được phong ban cho chúng ta trong ngày truyền chức. 

Lòng thương xót không dừng lại bởi vì tất cả chúng ta cần sự gần gũi và " âu yếm" của Chúa Giêsu, được cụ thể hóa trong giây phút lắng nghe và đối thoại, có khả năng mở ra một viễn tượng đầy hy vọng và ánh sáng trong hoàn cảnh thử thách này.

Lòng thương xót không dừng lại mà được thể hiện trong sự sáng tạo mục vụ của tất cả anh em linh mục đang cố gắng bằng mọi cách để làm cho mình được gần gũi với những người được trao phó cho mình, khi làm chứng cho đức tin, lòng can đảm, tình hiền phụ, bằng cách sống chức linh mục của họ cách trọn vẹn.

Lòng thương xót không dừng lại mà được thể hiện qua những cử chỉ âu yếm nhỏ nhặt và yêu thương trọn vẹn dành cho những người nghèo nhất: cho những người chết trong bệnh viện, các nhân viên y tế, người đang cô đơn và hoảng sợ, những người không có nhà ở đang trải qua thời gian cách ly hoặc những người không thể sống sót.

Lòng thương xót không dừng lại vì hy lễ của Thánh lễ không dừng lại, ngay cả khi được cử hành không có sự hiện diện thể lý của con người, từ đó mọi ân sủng tuôn trào cho Giáo hội và thế giới. Từ Thập giá, hy lễ đổ máu của Chúa Kitô, khả năng cứu độ và hòa giải đã được ban cho tất cả mọi người; qua việc cử hành Thánh Thể, hy lễ không đổ máu, tái hiện thực hy lễ đổ máu của Chúa Kitô, cũng tuôn trào ơn cứu độ như vậy. Theo nghĩa này, dù trong hoàn cảnh bi thương hiện nay, chúng ta được mời gọi tái khám phá tính trung tâm của chức vụ linh mục và nhất là khám phá điều thiết yếu nơi đó : công việc của Chúa Kitô hơn là của chúng ta, thực thi bí tích cứu độ, mà chúng ta là các thừa tác viên, là những người phục vụ.

Lòng thương xót không dừng lại mà được thể hiện trong mọi cân nhắc do đại dịch thúc đẩy, trong việc tái khám phá các giá trị đáng sống và đáng chết, trong việc tái khám phá sự thinh lặng, chầu thánh thể và cầu nguyện, trong việc khám phá lại sự gần gũi với người khác và nhất là với Thiên Chúa.

Lòng thương xót không dừng lại trong việc cử hành phụng vụ thánh, là hiện thực hóa cách trung thành các mầu nhiệm cứu rỗi nhưng trở nên đức ái sống động, rộng tay giúp đỡ những người đau khổ và ơn thứ tha của Thiên Chúa được trao ban trong chức vụ linh mục.

Lòng thương xót không dừng lại ngay cả với những người đã được kêu gọi về cõi đời đời, bởi vì mỗi người trong đó đều đạt được ân sủng nhờ lời kinh chuyển cầu trong niềm tin chắc rằng cái chết không phá vỡ các mối tương quan nhưng được biến đổi, củng cố trong sự hiệp thông với các thánh.

Chúng ta phó thác thời gian này, chức vụ Hòa giải và Lễ Phục sinh bất thường này cho sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ, Mẹ của Đấng Xót thương, trong niềm xác tín vào sự bầu cử của Mẹ, để sự sống mới được ban cho hết thảy mọi người, là ước mong của người tín hữu và của con người.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm71
  • Hôm nay23,030
  • Tháng hiện tại279,010
  • Tổng lượt truy cập10,668,413
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây