Nghi thức Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục

Thứ hai - 13/08/2018 23:08 4.837 0
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã dùng thừa tác vụ Linh Mục để cai quản dân Chúa. Xin ban cho (các) Phó Tế của Hội Thánh Chúa mà hôm nay Chúa thương chọn lên chức Linh Mục được kiên tâm phục vụ thánh ý Chúa để (các) thầy biết dùng thừa tác vụ và đời sống của mình mà làm vinh danh Chúa trong Đức Ki tô.
Nghi thức Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục
GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG

NGHI THỨC THÁNH LỄ
TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Văn phòng TGM, 08/2018
Trích sách “Lễ nghi Giám Mục”


1. NGHI THỨC NHẬP LỄ

Lời nguyện nhập lễ:
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã dùng thừa tác vụ Linh Mục để cai quản dân Chúa. Xin ban cho (các) Phó Tế của Hội Thánh Chúa mà hôm nay Chúa thương chọn lên chức Linh Mục được kiên tâm phục vụ thánh ý Chúa để (các) thầy biết dùng thừa tác vụ và đời sống của mình mà làm vinh danh Chúa trong Đức Ki tô. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

2. NGHI THỨC PHONG CHỨC LINH MỤC
2.1. Tuyển chọn và xướng danh Tiến chức
Giúp lễ mang mũ và gậy cho Đức Giám mục, hai Giúp lễ khác mang ghế phong chức đặt trước bàn thờ, trong khi đó hai Giúp lễ lấy sách nghi thức và micro.
1.Chưởng nghi: Kính thưa cộng đoàn, giờ đây chúng ta bước vào nghi thức phong chức Linh mục. Khởi đầu là việc tuyển chọn, qua đó ta thấy việc tiến lên chức thánh không phải do thiện ý của từng cá nhân, nhưng do Thiên Chúa kêu gọi.
Chúng con xin kính mời Đức Cha tới ghế chủ sự phong chức.
Hai Giúp lễ cầm micro và sách nghi thức đi theo ĐGM.
1b.Chưởng nghi : Xin mời Cha Giám đốc Tiền Chủng viện giới thiệu danh tánh các Thầy Phó tế.
Cha Giám đốc Tiền Chủng viện:
Xin mời (các) tiến chức tiến lên!
   1.Thầy Phó tế  An-tôn Nguyễn Văn Dưỡng – Thưa có mặt.
   2. Thầy Phó tế Giuse Mai Xuân Đỉnh – Thưa có mặt.
   3. Thầy Phó tế Tô-ma A-qui-nô Trần Văn Tào – Thưa có mặt.
2.Chưởng nghi:   Kính mời cha Tổng Đại diện Giuse, tiến ra ngỏ lời xin ĐGM phong chức Linh mục cho (các) tiến chức.
(Giúp lễ đưa Micro và sách nghi thức cho cha TĐD)
Cha Tổng Đại diện: Kính thưa Đức Cha, Hội Thánh, Mẹ chúng ta xin Đức Cha phong chức Linh mục cho ba anh em này.
ĐGM: Cha có biết các thầy này xứng đáng không?
Cha Tổng Đại diện: Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý kiến của những người hữu trách, con chứng nhận các thầy này được coi là xứng đáng.
ĐGM: Nhờ ơn Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các anh em chúng ta đây lên chức Linh mục.
Cộng đoàn vỗ tay và cùng đáp: TẠ ƠN CHÚA
3.Chưởng nghi: Mời (các) tiến chức về chỗ. Sau đây là lời huấn dụ của ĐGM gởi đến cộng đoàn dân Chúa, cách riêng cho (các) tiến chức hôm nay.
2.2. HUẤN TỪ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC
2.3. LỜI HỨA CỦA TIẾN CHỨC
4.Chưởng nghi: Giờ đây là lời tuyên hứa của (các) tiến chức. Cộng đoàn thân mến, trước khi lãnh nhận chức linh mục, (các) ứng sinh phải công khai nói lên quyết tâm của mình trước những nhiệm vụ quan trọng sắp được trao phó. Họ đón nhận những trách nhiệm ấy trong tự do và yêu mến.
Xin mời (các) Tiến chức tiến ra tuyên hứa.
Giúp lễ  mang gậy cho Đức Giám Mục, trong khi đó hai giúp lễ khác mang micro và sách nghi thức ra ghế chủ sự.
ĐGM: (Các) con rất thân mến, trước khi lên chức Linh mục,
(các) con phải tuyên xưng trước mặt dân chúng quyết tâm của (các) con về nhiệm vụ sắp lãnh nhận.
(các) Con có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc Linh mục như là cộng sự viên tốt lành của hàng Giám mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không?
Tiến chức: Thưa con muốn
ĐGM: (các) Con có muốn chu toàn một cách xứng đáng và
khôn ngoan thừa tác vụ Lời Chúa trong việc rao giảng Phúc Âm và trình bày đức tin công giáo không?
Tiến chức: Thưa con muốn
ĐGM: (các) Con có muốn cử hành môt cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô, để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh nhất là trong hy tế Tạ ơn và Bí tích Hòa giải không?
Tiến chức: Thưa con muốn
ĐGM: (các) Con có muốn cùng với chúng tôi không ngừng
dựa vào lệnh Chúa truyền phải cầu nguyện mà nài xin lòng thương xót của Chúa cho đoàn dân đã được trao phó cho (các) con không?
Tiến chức: Thưa con muốn
ĐGM: (các) Con có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn
với Đức Kitô Thượng Tế, Đấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và có muốn cùng với Người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không?
Tiến chức: Thưa, nhờ ơn Chúa giúp, con muốn
Giúp lễ tiến ra nhận Gậy của Đức Giám mục.
5.Chưởng nghi: Giờ đây, từng Tiến chức đi lên, quỳ trước mặt Đức Cha, hai tay chắp lại đặt trong tay ngài để nói lên lời hứa và quyết tâm của mình. Xin mời từng tiến chức tiến lên.
ĐGM: Con có hứa kính trọng và vâng phục Cha và những đấng kế vị cha không?
Tiến chức: Thưa con hứa
ĐGM: Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Người đã khởi sự nơi con.
Sau khi kết thúc nghi thức tuyên hứa của các tiến chức, giúp lễ tiến ra nhận mũ của ĐứcGiám Mục.
2.4. KINH CẦU CÁC THÁNH
6.Chưởng nghi:
Kinh cầu các thánh. Kính thưa cộng đoàn, trước quyết định rất quan trọng của (các) tiến chức, chúng ta hiệp cùng với Mẹ Maria và các thần thánh trên trời cùng dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa là Cha rất nhân từ cho (các) tiến chức trong giờ phút trọng đại và quyết định này. Mời cộng đoàn đứng. Mời (các) tiến chức tiến lên và quỳ gối.
Giúp lễ mang gối (bàn) quỳ ra cho Đức Giám mục, giúp lễ khác nhận Mũ Mitra của ngài.
ĐGM: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng gia tăng ơn thiêng trên (các) tôi tớ Chúa đây, là (những) người Chúa đã chọn lên chức Linh mục.

7.Chưởng nghi: Mời (các) tiến chức phủ phục. Mời Cộng đoàn quỳ gối hiệp ý trong Kinh cầu Các Thánh bằng các lời đáp sau tên các Thánh.
Người xướng Kinh cầu Các Thánh đứng bên cạnh Giảng đài, hướng vào Bàn Thờ và hát.
Dứt Kinh cầu, Đức Giám mục đứng dậy và giang tay đọc, trong khi các Tiến chức vẫn phủ phục:
ĐGM: Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin nhân từ nhận lời chúng con cầu nguyện, để những gì chúng con có phận sự thi hành, được Chúa nhân hiền giúp đỡ, và xin Chúa dùng ơn phúc lành thánh hóa (những) người mà chúng con xét là đáng hiến dâng để thi hành các thừa tác vụ thánh. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Cộng đoàn : Amen.
8.Chưởng nghi: Mời (các) tiến chức đứng. Mời cộng đoàn ngồi.
2.5. NGHI THỨC ĐẶT TAY- LỜI NGUYỆN PHONG CHỨC
2.5.1. NGHI THỨC ĐẶT TAY
9.Chưởng nghiNghi thức đặt tay và lời nguyện phong chức Linh mục.
Kính thưa cộng đoàn, chúng ta bước vào phần quan trọng và chính yếu nhất của bí tích truyền chức. Nghi thức này bao gồm việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến Linh Mục trọng thể của ĐGM.
Trước hết là nghi thức đặt tay: Tiếp nối truyền thống Do Thái, việc đặt tay hôm nay mang dấu hiệu tuyển chọn và thông ban Thánh Thần, nhờ đó (các) tiến chức được nên một với Đức Kitô, để thi hành chính sứ mạng cứu độ của Ngài. Cùng với việc đặt tay của Đức Giám Mục, các linh mục cũng đặt tay trên (các) tiến chức như dấu chỉ đón nhận (các) tiến chức vào linh mục đoàn.
Ý thức tầm mức quan trọng đó, chúng ta hãy thật sự trang nghiêm trong thinh lặng và cầu nguyện để tham dự nghi thức linh thiêng này.
Mời (từng) tiến chức tiến lên quỳ trước mặt Đức Cha.
Giúp lễ mang Mũ Mitra cho Đức Giám mục.
Đức Giám Mục thinh lặng đặt tay trên đầu (từng) tiến chức.
Chưởng nghi mời các linh mục ngồi ở chính diện đặt tay, sau đó mời linh mục đồng tế bên phải rồi bên trái.


2.5.2. LỜI NGUYỆN PHONG CHỨC LINH MỤC 
10.Chưởng nghi: Tiếp theo là lời nguyện Phong chức trọng thể.
Kính thưa cộng đoàn, lời nguyện phong chức là lời khẩn xin và xác định ý nghĩa của việc đặt tay. Nhờ việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến, (các) tiến chức sẽ chính thức trở thành Linh mục của Chúa, được nên một với Đức Kitô, Linh mục thượng phẩm, trở nên người rao giảng Tin Mừng cho dân Chúa và cử hành phụng vụ với tư cách là tư tế đích thực của Đức Kitô.
Kính mời quý cha cùng giơ tay phải hướng về (các) tiến chức khi Đức Giám Mục đọc tới “lạy Cha toàn năng....” Ngài sẽ đọc chậm phần này.
Mời cộng đoàn đứng. Mời (các) tiến chức quỳ gối.
Đức Giám mục dang tay đọc lời nguyện phong chức:
ĐGM: Lạy Chúa là Cha chí thánh, xin nhận lời chúng con. Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là Đấng tạo dựng phẩm giá con người và là Đấng ban phát mọi ơn. Nhờ Cha mà muôn loài tiến triển, nhờ Cha mà muôn vật kiên vững.
Để hình thành một dân tư tế, Cha nhờ sức mạnh Thánh Thần, xếp đặt các thừa tác viên của Đức Kitô Con Cha ở những phẩm hàm khác nhau trong cùng một chức thánh. Ngay ở thời Cựu Ước xa xưa đã phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tích: Vì khi Cha đặt Môsê và Aharon cai trị và thánh hóa dân chúng, Cha đã chọn những người có phẩm hàm và địa vị thấp hơn để giúp đỡ vào tập thể và công việc của các ông. Vì vậy, trong hoang địa, Cha đã phân phát thần trí của Môsê cho bảy mươi người có trí thông minh, để khi dùng họ phụ giúp, ông có thể cai trị dân Cha một cách dễ dàng hơn.
Cũng vậy, Cha đã thông ban sự sung mãn của Aharon cho con cháu ông, để chức tư tế theo lề luật có đủ người dâng các hy tế nhà tạm là hình bóng về những hồng ân sau này.
Nhưng vào thời sau hết, lạy Cha chí thánh, Cha đã sai đến thế gian Con Cha là Đức Giêsu, Người là Vị Sứ Giả và là Đấng Thượng Tế của Hội Thánh chúng con.
Người đã nhờ Thánh Thần mà dâng lên Cha chính mình làm hy lễ vẹn sạch. Người đã cho các Tông Đồ của Người tham gia vào sứ mạng của Người sau khi họ đã được tác thánh trong chân lý. Và Cha đã ban thêm cho họ những cộng sự viên để rao giảng và thi hành công cuộc cứu độ khắp cả trần gian.
Giờ đây, lạy Cha, chúng con nài xin cha cũng thương ban cho con người yếu đuối của chúng con được (những) người này để trợ giúp vì chúng con cần có (những) người này để chu toàn sứ vụ tư tế Tông Truyền.
LẠY CHA TOÀN NĂNG, CHÚNG CON NÀI XIN CHA BAN CHỨC LINH MỤC CHO (CÁC) TÔI TỚ CHA ĐÂY. XIN CHA ĐỔI MỚI THẦN TRÍ THÁNH HÓA TRONG LÒNG (CÁC) THẦY; CHO (CÁC) THẦY NHẬN ĐƯỢC TỪ NƠI CHA NHIỆM VỤ NHỊ PHẨM, VÀ CHO (CÁC) THẦY BIẾT CẢI THIỆN PHONG HÓA THẾ GIAN BẰNG GƯƠNG SÁNG ĐỜI SỐNG CỦA MÌNH.
Xin cho (các) thầy trở nên các cộng sự viên tốt của hàng Giám mục chúng con, để lời Phúc Âm do (các) thầy rao giảng, nhờ ơn Thánh thần, sinh hoa kết quả trong lòng người ta và vang dội đến tận cùng trái đất.
Xin cho (các) thầy cùng với chúng con trở nên những người trung thành phân phát các mầu nhiệm của Cha, để dân Cha được đổi mới nhờ phép Rửa tái sinh, được bổ dưỡng nơi bàn thờ và để tội nhân được giao hòa cũng như bệnh nhân được nâng đỡ.
Lạy Cha, xin cho (các) thầy biết liên kết với chúng con để khẩn cầu lòng thương xót của Cha cho đoàn dân đã được trao phó cho (các) thầy, cũng như cho toàn thể thế giới.
Như vậy, toàn thể các dân tộc được tập họp lại trong Đức Kitô sẽ trở thành dân Cha duy nhất, được kiện toàn trong Nước Cha.
Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con, Đấng hằng sống, hằng trị cùng Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn: AMEN.

CÁC NGHI THỨC DIỄN NGHĨA
2.6. MẶC PHẨM PHỤC LINH MỤC
11.Chưởng nghi: Mời cộng đoàn ngồi. Mời (các) tân Linh mục đứng.
Tiếp sau đây là các nghi thức diễn nghĩa. Kính thưa cộng đoàn, với việc đặt tay và lời nguyện Thánh hiến trọng thể, giờ đây (các) tiến chức đã thực sự trở thành Linh mục của Đức Kitô và của Giáo Hội. Phẩm phục Linh mục mang trên mình nhắc nhở (các) tân chức luôn ý thức hồng ân tác vụ thánh mình lãnh nhận là đến từ Thiên Chúa, nhờ đó dấn mình trọn vẹn nhằm chu toàn tác vụ cao cả này.
Các ông bà cố sẽ dâng áo lễ là biểu tượng sự đóng góp, kết nối từ những giọt mồ hôi, những hy sinh âm thầm, những thổn thức cầu nguyện qua bao năm tháng như những sợi chỉ đan dệt nên tấm áo con mặc hôm nay.
Mời (các) tân linh mục quay xuống nhận phẩm phục từ quý ông bà cố để chính Đức Giám mục Giáo phận chủ sự sẽ mặc phẩm phục ấy cho các tân chức.
Giúp lễ mang mũ Mitra cho Đức Giám mục.
2.7. XỨC DẦU THÁNH
12.Chưởng nghi: Nghi thức xức dầu thánh. Kính thưa cộng đoàn, xức dầu bàn tay là biểu hiện cho việc tham dự đặc biệt vào chức tư tế của Đức Kitô. Đôi bàn tay của (các) tân linh mục từ nay sẽ cử hành các bí tích thánh và hiến dâng hy lễ thánh lên Thiên Chúa. Xin mời từng tân linh mục lần lượt tiến lên.
Giúp lễ mang bình Dầu Thánh cho Đức Giám mục.
ĐGM: Xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà Chúa Cha đã xức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa.
Sau khi xức dầu xong cho các Tân chức, giúp lễ khăn lau tay cho Đức Giám mục và các tân chức.
2.8. TRAO BÁNH RƯỢU
13.Chưởng nghi: Kính thưa cộng đoàn, giờ đây (các) tân linh mục sẽ tiến lên đón nhận từ tay ĐGM chén rượu và dĩa bánh. Kể từ nay, đời linh mục luôn gắn liền với Bàn Thờ, trở nên của lễ chan hòa trong Hy tế thập giá của Đức Kitô bằng cả cuộc sống và hiện hữu của mình. Những chén rượu và đĩa bánh mới tinh này chính là quà tặng của Gia đình Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng qua tay Đức Giám mục Giáo phận mừng tặng cho các Tân Linh mục, như dấu chỉ sự gắn bó vững bền với Giáo phận qua lễ dâng đời mình cùng với Chúa Ki-tô.
Mời từng tân linh mục tiến lên.
Giúp lễ mang khay đựng Chén Thánh (có Bánh và Rượu) cho Đức Giám mục.
ĐGM: Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện, và khuôn rập đời sống con theo khuôn mẫu mầu nhiệm Thánh Giá Chúa.
Tân chức nhận Chén Thánh: một tay để ở dưới đế, một tay ở trên. Giúp lễ đứng ở bên cạnh nhận lấy Chén Thánh tân Linh mục trao lại để Đức Giám mục trao hôn bình an cho Tân chức.
ĐGM (Trao hôn bình an): Bình an của Chúa ở cùng con.
Tân Chức: Và ở cùng cha

2.9. TRAO HÔN BÌNH AN
14.Chưởng nghi: Giờ đây, quý cha đồng tế cũng tiến ra trao bình an cho (các) tân chức vừa gia nhập vào linh mục đoàn. Đó là nghĩa cử thân thương của những người anh em chia sẻ cho nhau, chia sẻ cuộc đời và chia sẻ những sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó. Xin kính mời quý cha đồng tế.
Trong khi trao hôn Bình an, Ca đoàn hát bài ca thích hợp.
Các Tân linh mục có thể xuống trao hôn bình an cho Ông Cố của mình.
15.Chưởng nghi:
Tới đây nghi thức truyền chức kết thúc, mời (các) tân linh mục về chỗ.
Anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục Thánh Lễ với phần phụng vụ Thánh Thể. Trong phần này, (các) tân chức sẽ cử hành Thánh Lễ đầu tiên của mình trong vai trò Linh mục thừa tác. Đặt trong đĩa thánh và chén thánh hôm nay là tấm bánh và rượu nồng dệt nên từ cuộc đời yêu thương phục vụ của (các) tân chức. Xin cho lễ phẩm dâng lên hôm nay làm cho (các) tân linh mục nên một với Đức Kitô, biến (các) ngài trở nên tấm bánh bẻ ra cho đời cho người và cho thế giới hôm nay.


PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho các linh mục của Chúa  phục vụ Bàn thờ và dân Chúa. Xin nhờ giá trị của hy lễ này, Chúa thương làm cho việc phục vụ của các tôi tớ Chúa luôn đẹp lòng Chúa và có thể đem lại hiệu quả tồn tại mãi trong Hội Thánh Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Kinh tiền tụng
 Lạy Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con.
Bằng việc xức dầu Thánh Thần, Cha đã đặt Con Một Cha làm Vị Thượng Tế của Giao Ước mới và vĩnh cửu, và đã đoái thương an bài cách kỳ diệu là cho chức Tư Tế duy nhất của Người được duy trì trong Hội Thánh.
Vì chưng, chính người không những ban chức tư tế hoàng vương cho dân được chọn làm sở hữu mà còn lấy tình huynh đệ tuyển chọn những người tham dự vào thừa tác vụ thánh của mình qua nghi thức đặt tay.
Những người này nhân danh Người làm sống lại hy tế cứu độ nhân loại, khi dọn cho các con cái Cha bữa tiệc Vượt Qua, và làm gương cho dân Cha bằng đức mến, nuôi dưỡng họ bằng Lời (Cha) và bổ sức họ bằng các bí tích.
Khi phó mạng sống mình cho Cha và cho phần rỗi các anh em, những người đó cố gắng trở nên giống hình ảnh của chính Đức Kitô và hằng làm chứng cho Cha về lòng tin và lòng mến.
Vì thế, lạy Cha, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hoan hỷ tung hô mà xưng tụng Cha rằng:
THÁNH, THÁNH, THÁNH, …

KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II
16.Chưởng nghi: Xin cộng đoàn Dân Chúa quì. Quý khách và những ai không có bàn quỳ có thể đứng.
Chủ tế dang tay đọc:
ĐGM: Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. (đặt tay trên lễ vật)
Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoá những của lễ này, để trở nên cho chúng con, Mình và  Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn:
Vì Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con.
(Nâng cao bánh đã truyền phép - cúi mình thờ lạy)
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống:
vì Này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu,
sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
(Nâng cao chén rượu đã truyền phép - cúi mình thờ lạy)
ĐGM: Ðây là mầu nhiệm đức tin.
Cộng đoàn:  Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
(Chủ tế giang tay đọc)
ĐGM: Vì vậy, lạy Chúa, Khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Ðức Ki-tô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Ðồng tế I: Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Ðức Giáo Hoàng Phanxicô, Ðức Giám Mục Giuse chúng con.
Xin Chúa cũng nhớ đến những con cái này của Chúa là (các) linh mục mà hôm nay Chúa đã muốn ban cho Hội Thánh, cũng như nhớ đến toàn thể hàng giáo sĩ.

Ðồng tế II: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, , thánh Giuse – Bạn trăm năm  Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Ðồ, và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Con Chúa.
(Chủ tế cầm đĩa và chén - nâng lên và đọc)
ĐGM:   Chính nhờ Người, với Người và trong Người,Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng,trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Cộng đoàn: Amen.

NGHI THỨC HIỆP LỄ
Ðặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc:
ĐGM: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Chủ tế dang tay đọc một mình:
ĐGM: Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an.Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô,  Ðấng Cứu Ðộ chúng con.
Chủ tế chắp tay.
Cộng đoàn: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng:
ĐGM: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng:"Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con".
Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa.
(Chắp tay) Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Cộng đoàn: Amen.
Chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay rồi chắp tay lại và nói:
ĐGM: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn: Và ở cùng cha.
Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói:
Phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm:
Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.
Trong khi đó hát hoặc đọc:
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.
Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần "Lạy Chiên Thiên Chúa", nhưng lần cuối cùng vẫn kết "xin ban bình an cho chúng con".
Chủ tế chắp tay đọc thầm:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa, xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, xin che chở và cứu chữa hồn xác con.

Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo dân đọc lớn tiếng:
ĐGM: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Cộng đoàn: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ
Lạy Chúa, xin cho của lễ chúng con mới hiến dâng và lãnh nhận ban sức sống cho các linh mục và mọi tôi tớ Chúa. Để khi liên kết với Chúa bằng tình yêu vĩnh cửu, họ xứng đáng phụng thờ Chúa uy linh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Sau lời nguyện kết lễ
17.Chưởng nghi:
Xin kính mời Đức Cha, quý cha và cộng đoàn an tọa. Giờ đây, Cha Giuse Trần Đức Hạnh, Tổng Đại diện Giáo phận, thay mặt cộng đồng Dân Chúa nói lời cám ơn 2 Đức Cha, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận, và Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, nguyên Giám mục Giáo phận, cũng như quý khách và những đoàn thể đã góp phần tổ chức Thánh Lễ hôm nay. Xin mời Cha Tổng Đại diện.
Khi Cha TĐD bắt đầu nói, 2 người được chọn mang 2 bó hoa đứng sẵn dưới thềm cung thánh. Cha Tổng nói xong thì tiến lên để trao cho 2 Đức Cha.
18.Chưởng nghi: Đại diện Linh mục đoàn Giáo phận hân hoan đón nhận 3 Tân Linh mục vào danh sách Linh mục đoàn Giáo phận. Kính mời Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể, Đại diện Giám mục, Hạt trưởng Hạt Hà Giang kiêm Cha xứ Thánh Tâm, Hà Giang.
Khi Cha ĐD bắt đầu nói, 3 người được chọn mang 3 bó hoa đứng sẵn dưới thềm cung thánh. Cha ĐD nói xong thì tiến lên để trao cho 3 Cha mới.
19.Chưởng nghi: Trần ngập trong Ơn Chúa, Tình Người, giờ đây, 3 Cha mới cũng muốn nói lên những tâm tình của mình. Kính mời 3 Cha.
….
20.Chưởng nghi: Giờ đây, cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe những tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận, Mục tử của đàn chiên Lạng Sơn Cao Bằng nhân ngày vui này.
Khi Đức Cha nói sắp xong, 4 người được chọn mang 4 bó hoa tiến lên trước thềm cung thánh, để Đức Cha trao tặng cho Đại diện các Cha Giáo và cho 3 gia đình Tân Chức.
21.Chưởng nghi: Xin cám ơn những tâm tình Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, Cha Đại diện Giám mục, ba Tân linh mục.
NGHI THỨC KẾT LỄ
Sau các bài cảm ơn và huấn từ của Đức Giám mục, các Tân Linh mục tiến ra trước Bàn thờ, cúi mình khi Đức Giám mục đọc lời Ban Phép lành cuối Thánh lễ.
22.Chưởng nghi: Chúng ta đã đón nhận bao nhiêu Hồng Ân của Thiên Chúa qua cuộc gặp gỡ và những lễ nghi trong ngày lễ trọng đại này. Giờ đây, trong khuôn khổ Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, kính mời cộng đoàn đứng lên đón nhận phép lành trọng thể với Ơn Toàn Xá của Đức Giám mục Giáo phận. Kính mời các Tân linh mục tiến ra quỳ gối trước Bàn Thờ.

ĐGM: Xin Thiên Chúa là Đấng thiết lập và cai quản Hội Thánh  dùng ân sủng của Người mà không ngừng bảo vệ (các) con  để (các) con trung thành chu toàn các nhiệm vụ của chức linh mục.
Tiến chức và cộng đoàn: Amen.
ĐGM: Chính Người đã làm cho các con trở nên tôi tớ và chứng nhân phục vụ tình yêu và chân lý của Người trong thế gian và nên thừa tác viên trung thành thực hiện việc giao hòa.
Tiến chức và cộng đoàn: Amen.
ĐGM: Người cũng làm cho các con trở nên các mục tử chân chính phân phát Bánh Thánh và Lời hằng sống cho các tín hữu, để họ tăng trưởng hơn trong sự hiệp nhất của thân thể Đức Kitô.
Tiến chức và cộng đoàn: Amen.
ĐGM: Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha + và Con + và Thánh Thần + ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây.
Tiến chức và cộng đoàn: Amen.
Phó tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an
Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.
23.Chưởng nghi: Sau bài hát kết lễ, xin Đức Cha và quý cha đồng tế, bạn cùng lớp của các Tân Linh mục, quý Ông bà Cố và ân nhân thân hữu của các Tân linh mục vui lòng chụp chung với các Tân Linh mục những tấm hình kỷ niệm trong ngày trọng đại hôm nay trước thềm Cung Thánh.
Thay mặt Cha Quản lý Tòa Giám mục Lạng Sơn, xin kính mời quý Đức Cha, quý Khách, Linh mục, Chủng Sinh, Tu sĩ, ân thân nhân của các Tân chức, các Ban Ngành Đoàn Hội phục vụ Thánh Lễ và bà con giáo dân, đên khuôn viên TGM để dùng bữa trưa thân mật.
Bữa cơm sẽ bắt đầu vào sau 30 phút, vào lúc….  Kính mời quý khách vào phòng khách TGM. Kính mời tất cả đến lều tiếp khách của các Tân Linh mục tại sân TGM để chúc mừng và chụp hình.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập101
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm92
  • Hôm nay23,030
  • Tháng hiện tại283,928
  • Tổng lượt truy cập10,673,331
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây