Nghi thức chúc lành cho hãng xưởng, cơ sở mới

Chủ nhật - 19/08/2018 05:33 1.830 0
"Mọi tiến bộ trong phương tiện sản xuất và trao đổi hàng hóa cũng như dịch vụ là làm cho nền kinh tế trở nên một phương tiện hữu hiệu tuyệt hảo hơn để đáp ứng cho nhu cầu của gia đình nhân loại"
Nghi thức chúc lành cho hãng xưởng, cơ sở mới

Qua sự lao động của đôi tay con người, chúng ta luôn tìm cách trở nên người quản lý các tạo vật của Thiên Chúa. Tương tự như vậy, "mọi tiến bộ trong phương tiện sản xuất và trao đổi hàng hóa cũng như dịch vụ là làm cho nền kinh tế trở nên một phương tiện hữu hiệu tuyệt hảo hơn để đáp ứng cho nhu cầu của gia đình nhân loại" (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay--Gaudium et Spes, số 63). Bởi thế thật thích hợp để chúc lành đặc biệt cho các trung tâm ngành nghề khác nhau mà qua đó chúng ta tìm cách đem lại ích lợi cho chính chúng ta và tha nhân.

Nghi thức này vừa liên quan đến tập thể là văn phòng, cửa tiệm hay hãng xưởng và vừa liên quan đến những ai sẽ làm việc hay điều khiển cơ xưởng ở đây. Do đó, nghi thức này phải được cử hành với sự hiện diện của cả hai nhóm nói trên, hoặc tối thiểu là nhóm đại diện và những người sẽ làm việc ở đây.

Nghi thức này sẽ do linh mục hoặc phó tế cử hành. Chủ sự có thể thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh của nơi chốn và người dân, trong khi vẫn duy trì các yếu tố chính của nghi thức.

Phần Mở Đầu

Khi mọi người tụ họp đầy đủ, có thể hát một bài, sau đó chủ sự bắt đầu với dấu thánh giá:

CS: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

TC: Amen.

CS: Xin Thiên Chúa, là Đấng đã ban cho chúng ta được làm chủ công trình của Người, ở cùng anh chị em.

TC: Và ở cùng cha (thầy).

CS: Trong cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu Kitô, Người đã cho chúng ta thấy phẩm giá của sự lao động. Khi Người nhập thể, Chúa Giêsu đã được biết đến là con của người thợ mộc và sẵn sàng làm việc với các dụng cụ ngành nghề. Khi làm việc với đôi tay mình, Người đã biến đổi sự lao nhọc, thay vì là di sản của lời nguyền vì tội lỗi nguyên tổ, đã trở thành nguồn chúc phúc.

Nếu chúng ta thi hành công việc cách tốt đẹp, dù bất cứ việc gì, và dâng công việc ấy lên Thiên Chúa thì chúng ta thanh tẩy chính mình, và qua sự lao động của đôi tay và tâm trí chúng ta xây dựng tạo vật của Thiên Chúa. Nhờ công việc, chúng ta có thể thi hành đức bác ái và giúp đỡ những người kém may mắn hơn, nhờ đó, chúng ta được kết hợp với Chúa Kitô Đấng Cứu Thế và lớn lên trong tình yêu của Người.

Vì vậy, chúng ta hãy chúc tụng Chúa và xin Người tuôn đổ hồng ân trên tất cả những ai sẽ làm việc nơi đây.

Đọc Lời Chúa

CS: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy lắng nghe bài trích sách Sáng Thế (St 1:27-31a).

"Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.

Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: 
"Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. 
Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." 
Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ 
mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, 
để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và 
mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực." Và đã xảy ra như vậy. 
Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra thật tốt đẹp!"

hoặc chọn một trong các bài sau:

Mc 6:1-3

Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo.

Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. 
Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. 
Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 
Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông 
Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? " Và họ vấp ngã vì Người.

Mt 25:14-29

Khi ấy Chúa Giêsu nói: "Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. 
Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, 
và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời 
được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu 
số bạc của chủ. 
Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, 
và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." 
Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. 
Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" 
Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, 
ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây." 
Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! " 
Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, 
tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, 
ông cầm lấy! " 
Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi 
vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 
Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, 
thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.

Mt 6:25-34

Khi ấy Chúa Giêsu nói: "Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống 
chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 
Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? 
Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, 
mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, 
ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, 
uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. 
Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 
Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Thánh Vịnh

Tùy theo hoàn cảnh cho phép, có thể đọc hay hát thánh vịnh sau đây.

TV 90

Đáp: Lậy Chúa, xin ban thành công cho công việc của chúng con.

Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên,
địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành,
Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời.

Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,
Ngài phán bảo: "Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi! "
Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi!

Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.
Lạy CHÚA, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ?
Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.

Xin cho chúng con được vui hưởng
lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con.
Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố,
xin củng cố việc tay chúng con làm.

Lời Nguyện Giáo Dân

CS: Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ và tràn ngập nó với biết bao quyền năng kỳ diệu của Người. Ngay từ nguyên thủy, Chúa cũng đã chúc lành cho sự lao nhọc của con người, vì thế nhờ noi gương thiện hảo của Đấng Tạo Hóa, chúng ta có thể chăm chỉ làm việc để đưa tạo vật đến sự tuyệt hảo. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời nguyện khi nói rằng:

Đáp: Lậy Chúa, xin rộng lượng hướng dẫn công trình của tay Ngài.

  1. Lậy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì đã ra lệnh cho chúng con phải làm việc, nhờ thế, qua đôi tay và trí óc, chúng con có thể tận tụy hoàn thiện các tạo vật của Chúa.
  2. Lậy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì đã muốn Con Ngài nhập thể để chúng con biết yêu quý sự lao động.
  3. Lậy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì trong Đức Kitô, Ngài đã biến ách lao nhọc thành ngọt ngào và gánh nặng trở nên nhẹ nhàng.
  4. Lậy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì trong sự quan phòng Chúa muốn chúng con luôn cố gắng thi hành công việc cách tốt đẹp nhất.
  5. Lậy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì đã chấp nhận sức lao công của chúng con như của lễ dâng lên Chúa và có thể trở thành của lễ đền tội, đem lại niềm vui cho anh chị em chúng con và giúp đỡ người nghèo khổ.

CS: Chúng ta hãy cầu nguyện

Lời Chúc Lành

Vừa giang tay, chủ sự đọc một trong những lời nguyện sau:

Chúc lành văn phòng

Lậy Chúa,
Ttrong sự quan phòng khôn ngoan của Ngài, Ngài đã vui lòng chúc lành mọi lao nhọc của con người, là công trình của đôi tay và tâm trí chúng con. Xin ban cho tất cả những ai dự định và thi hành công việc trong văn phòng này, nhờ Chúa dẫn dắt và hỗ trợ, sẽ biết quyết định đúng và thi hành cách tốt đẹp.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

TC: Amen

Chúc lành hãng xưởng

Lậy Chúa,
Qua công việc thợ mộc của Con Chúa, Ngài đã nâng cao phẩm giá của sức lao động con người và qua sự lao nhọc của chúng con, Ngài đã cho chúng con dự phần trong công trình cứu độ.

Xin Chúa kiên cường các tín hữu đang tìm kiếm chúc lành của Chúa. Xin ban cho những ai được thuê mướn làm việc sẽ khéo léo biến đổi những tạo vật của Chúa trở thành một ý nghĩa cho phẩm giá của họ. Xin giúp họ hài lòng tận tụy làm việc để gia đình nhân loại trở nên tốt đẹp hơn trong việc chúc tụng danh Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

TC: Amen

Chúc lành cửa tiệm

Lậy Thiên Chúa là người Cha đầy quan phòng của chúng con, Chúa đã giao cho chúng con việc chăm sóc trái đất và kết quả của nó, vì thế, qua sức lao động chúng con sẽ cố gắng đảm bảo rằng tất cả sẽ được chia sẻ kết quả của tạo vật. Xin Chúa chúc lành cho những ai sử dụng cửa tiệm này, dù là người mua hay người bán, sẽ tôn trọng sự công bằng và bác ái mà họ coi như góp phần vào sự thịnh vượng chung, và được tìm thấy niềm vui khi góp phần vào sự tiến bộ của thành phố.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

TC: Amen

Sau khi đọc lời nguyện, chủ sự rảy nước thánh trên những người hiện diện và phòng ốc.

Kết thúc

Chủ sự giang tay trên mọi người và cầu nguyện

Xin Thiên Chúa là Cha sự thiện hảo, Đấng đã ra lệnh cho chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau như anh chị em, chúc lành cho cơ sở mới này với sự hiện diện của Người và ân cần nhìn đến những ai sẽ ra vào cơ sở này.

Amen.

Và xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha, và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.

Amen.

Nguồn tin: Người Tín Hữu

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay8,431
  • Tháng hiện tại218,984
  • Tổng lượt truy cập11,248,927
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây