Khó nghèo theo Tin Mừng - điều kiện thiết yếu của đời Thánh hiến

Thứ tư - 03/04/2019 20:35 260 0
Trong thế giới hiện nay, nơi mà sự tương phản đã quá lộ liễu giữa một bên là những hình thức cũ và mới của lòng tham lam, và bên kia là kinh nghiệm lầm than đói khổ bao trùm cả khối dân đông đảo, thì ta thấy rõ hơn, ngay trên bình diện xã hội học, giá trị của sự khó nghèo tự nguyện lựa chọn và sống.
Khó nghèo theo Tin Mừng - điều kiện thiết yếu của đời Thánh hiến

1. Trong thế giới hiện nay, nơi mà sự tương phản đã quá lộ liễu giữa một bên là những hình thức cũ và mới của lòng tham lam, và bên kia là kinh nghiệm lầm than đói khổ bao trùm cả khối dân đông đảo, thì ta thấy rõ hơn, ngay trên bình diện xã hội học, giá trị của sự khó nghèo tự nguyện lựa chọn và sống. Dưới nhãn quan Kitô giáo, xưa nay sự khó nghèo đã được thực nghiệm như điều kiện của cuộc đời đi theo Đức Kitô cách dễ dàng hơn, trong việc thực hành chiêm niệm, cầu nguyện và rao giảng Tin mừng. Đối với Giáo Hội, thật là điều quan trọng khi nhiều Kitô hữu đã mang ý thức sống động về tình yêu của Đức Kitô đối với người nghèo và cảm thấy bị thúc bách phải trợ giúp họ. Nhưng cũng đúng khi thấy rằng những điều kiện của xã hội hiện nay đã vạch trần khoảng cách giữa Tin Mừng của người nghèo và một thế giới cắm đầu đuổi theo những lợi nhuận, ham muốn giàu sang, trở thành ngẫu tượng thống trị cả cuộc đời. Đó là lý do tại sao Giáo Hội luôn cảm thấy sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần cách mạnh mẽ hơn để trở nên nghèo ở giữa những người nghèo. Giáo Hội nhắc nhở cho tất cả mọi người sự cần thiết phải đồng hoá với lý tưởng khó nghèo mà Đức Kitô đã rao giảng và đã sống, cũng như cần bắt chước Người trong tình yêu chân thành và cụ thể bằng việc làm đối với người nghèo.

2. Cách riêng, trong lãnh vực của các giá trị Tin Mừng, hiện đang khôi phục và củng cố ý thức trong Giáo hội về vị trí biên cương của các tu sĩ và tất cả những ai muốn theo Đức Kitô trong đời thánh hiến. Họ được kêu gọi để làm phản ánh nơi bản thân và làm chứng cho thế giới về sự khó nghèo của Thầy chí thánh và tình yêu của Người đối với người nghèo. Chính Người đã nối kết lời khuyên khó nghèo, vừa với đòi hỏi phải cởi bỏ cá nhân khỏi vướng vít của cải trần thế để có của cải trên trời, vừa với lòng thương đối với người nghèo : “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10,21).

Khi yêu cầu sự từ bỏ này, Chúa Giêsu đặt ra cho người thanh niên giàu sang một điều kiện tiên quyết để làm môn đệ, bao hàm việc tham gia chặt chẽ hơn vào sự cởi bỏ của cuộc nhập thể. Thánh Phaolô sẽ nhắc các tín hữu thành Côrintô điều đó để khích lệ họ quảng đại với người nghèo, vài đưa ra mẫu gương của Đấng “vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em nên giàu có” (2Cr 8,9). Thánh Tôma giải thích : Chúa Giêsu “nhận lấy cái nghèo vật chất để ban cho chúng ta những cái giàu sang tinh thần”[1]. Tất cả những ai đón nhận lời kêu mời của Người cách tự nguyện, đi theo con đường nghèo khó mà Người đã khai mở, thì sẽ được dẫn dắt để làm cho nhân loại trở nên giàu sang về mặt tinh thần. Họ không chồng chất thêm cái nghèo của mình vào cái nghèo của bao nhiêu người khác thế giới, nhưng họ được ơn gọi giúp cho những người nghèo được giàu sang thực sự, đó là giàu sang thuộc về tinh thần. Như tôi đã viết trong tông huấn Redemptionis donum, Đức Kitô “là Thầy và người phát ngôn về sự khó nghèo làm cho nên giàu sang” (RD 12).

3. Nếu chúng ta nhìn lên Thầy chí thánh, chúng ta sẽ học nơi Người ý nghĩa đích thực của sự nghèo khó theo Phúc Âm và sự cao cả của ơn gọi bước theo Người trên con đường khó nghèo. Trước hết, chúng ta thấy rằng Đức Giêsu đã thực sự sống như một người nghèo. Theo thánh Phaolô, Đấng là Con Thiên Chúa đã mang lấy thân phận làm người như là thân phận nghèo khó, và trong thân phận làm người Người đã đi theo một cuộc đời khó nghèo. Người được sinh ra như một người nghèo : nơi sinh là một túp lều, chỗ nằm là máng ăn của súc vật. Người đã sống ba mươi năm trong một gia đình, trong đó thánh Giuse kiếm lương thực hàng ngày bằng nghề thợ mộc, rồi chính Người cũng tham gia công việc ấy (x. Mt 13,55 ; Mc 6,3). Trong cuộc đời công khai, Người đã có thể nói về mình rằng : “Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58), ra như muốn nói đến sự dấn thân hoàn toàn cho sứ vụ thiên sai trong điều kiện của cái nghèo. Người đã chết như một kẻ nô lệ và một người nghèo, Người thực sự bị tước lột tất cả trên thập giá. Ngài đã chọn làm người nghèo cho đến cùng.

4. Đức Giêsu đã công bố mối phúc của những người nghèo khó : “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa của anh em” (Lc 6,20). Về điều này chúng ta phải nhớ rằng”những người nghèo của Chúa” đã được nói đến trong Cựu Ước (x. Tv 75,19 ; 149,4-5), họ là đối tượng của lòng nhân lành của Thiên Chúa (Is 49,13 ; 66,22). Đây không chỉ hiểu về những người sống trong tình trạng bần cùng, nhưng đúng ra là về những người khiêm nhu tìm kiếm Thiên Chúa và đặt mình dưới sự che chở của Người với lòng tín thác. Thái độ khiêm tốn và tin tưởng làm sáng tỏ cách thức diễn tả mối phúc nơi Tin Mừng Mátthêu : “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó” (Mt 5,3). Người “có tâm hồn nghèo khó” là tất cả những ai không đặt niềm phó thác vào tiền bạc hay của cải vật chất, trái lại, họ mở lòng ra với Nước Thiên Chúa. Chính đó là giá trị của cái nghèo mà Đức Giêsu ca ngợi và khuyên nhủ chấp nhận như một lối sống. Cuộc sống ấy có thể bao gồm một sự từ bỏ tự nguyện của cải và tài sản của mình, dành để giúp những người nghèo. Đó là đặc ân của một số người được Người chọn lựa và kêu gọi vào con đường này.

5. Đối với tất cả mọi người, Đức Giêsu khẳng định cần phải có một sự chọn lựa căn bản về của cải trần thế : giải thoát mình khỏi vòng thống trị của chúng. Người nói rằng không ai có thể làm tôi hai chủ. Hoặc làm tôi cho Thiên Chúa hoặc làm tôi cho mammona (x. Lc 16,13 ; Mt 6,24). Việc thờ lạy mammona, nghĩa là tiền tài, thì không thể nào dung hợp với việc phụng sự Thiên Chúa. Chúa Giêsu lưu ý rằng những người giàu dễ bị dính bén với tiền bạc nhiều hơn (tiền bạc được gọi theo tiếng Aram là “mamona” có nghĩa là “kho tàng”) và họ găp khó khăn khi hướng về Thiên Chúa : “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao ! Quả vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Lc 18,24-25 ; song song).

Chúa Giêsu cảnh báo hai mối nguy cơ đi theo của cải trần thế : đó là, với sự giàu có, trái tim sẽ khép lại trước Thiên Chúa và cũng khép lại trước tha nhân, như thấy trong dụ ngôn ông Phú hộ và người nghèo Ladarô (x. Lc 16,19-31). Tuy nhiên, Chúa Giêsu không lên án cách tuyệt đối việc sở hữu của cải trần thế : đối với những người sở hữu, Người thấy cần phải nhắc nhở họ về giới răn mến Chúa và yêu tha nhân. Nhưng với những ai có thể và muốn hiểu, thì Ngài đòi hỏi nhiều hơn nữa.

6. Tin Mừng nói rõ ràng về điểm này : đối với những ai được mời gọi đi theo Người, Đức Giêsu yêu cầu họ chia sẻ chính sự nghèo khó của Người qua việc từ bỏ của cải, dù ít hay nhiều cũng vậy. Chúng ta đã trích dẫn lời Người mời gọi anh thanh niên giàu có : “Hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo” (Mc 10,21). Đó là một yêu sách cơ bản được lặp lại nhiều lần, dù là từ bỏ nhà cửa, ruộng vườn (x. Mc 10,29 ; song song), hoặc ghe thuyền (x. Mt 4,22), thậm chí từ bỏ tất cả : “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33). Đối với các “môn đệ”, nghĩa là những ai kêu gọi đi theo Người với sự trao hiến toàn thân, Chúa Giêsu nói : “Hãy bán đi những gì anh có và cho người nghèo” (Lc 12,33).

7. Đó là thứ nghèo khó dành cho những ai đã chấp nhận đi theo Đức Kitô trong đời sống thánh hiến. Như công đồng đã nhắc, sự khó nghèo của họ được diễn tả cụ thể thành hình thức pháp lý dưới nhiều dạng thức : từ việc khước từ tận căn quyền sở hữu như trong các Dòng hành khất xưa, và như ngày hôm nay được chấp nhận cho các tu sĩ của các Hội Dòng khác (x. DT 13), cho đến các hình thức khác nữa mà Công Đồng khuyến khích kiếm tìm (x. Ibid.). Điều quan trọng chính là phải sống khó nghèo như là tham dự vào sự khó nghèo của Đức Kitô : “Khó nghèo trong đời tu không chỉ hạn hẹp trong sự lệ thuộc Bề trên khi sử dụng của cải, nhưng là phải nghèo khó trong thực tế và trong tinh thần, để chỉ lo thu tích kho tàng trên trời (x. Mt 6,20)” (DT 13).

Ngay cả các Hội Dòng cũng được mời gọi làm chứng tá về khó nghèo tập thể. Công Đồng đã tăng thêm uy tín cho tiếng nói của nhiều bậc thầy đời sống tâm linh và tu trì, nhấn mạnh rằng các Hội Dòng “hãy tránh xa mọi hình thức xa hoa, trục lợi quá đáng hoặc thu tích tài sản” (DT 13). Ngoài ra, sự nghèo khó của họ phải được linh hoạt bởi một tinh thần chia sẻ giữa các tỉnh dòng và các nhà khác của Hội Dòng, và tỏ ra quảng đại “với những nhu cầu của Giáo Hội và nâng đỡ những người nghèo” (ivi).

8. Một điểm nữa, trở thành nổi bật do sự phát triển của các hình thức khó nghèo, đã được phát biểu qua lời khuyên nhủ của Công Đồng liên quan đến “luật chung về lao động” (PC 13). Trước đây, việc chọn lựa thi hành sự hành khất được coi như dấu chỉ của sự nghèo khó, khiêm nhường và bác ái từ thiện đối với những người túng thiếu. Ngày nay, tốt hơn là các tu sĩ hãy lao động hầu “mưu cầu những phương tiện cần thiết để sinh sống và hoạt động”. Đó là định luật của cuộc sống và một cách thực hành khó nghèo. Đón nhận khó nghèo cách tự do và vui vẻ có nghĩa là đón nhận lời khuyên và tin vào mối phúc khó nghèo của Tin Mừng. Đây là công tác cao trọng hơn hết của các tu sĩ trong việc phục vụ Tin Mừng dưới khía cạnh này : như những môn đệ đích thực của Đức Kitô, họ làm chứng và thực hành tinh thần phó thác trong tay Cha, tinh thần mà Đức Kitô đã sống, đã giảng dạy và đã để lại làm di sản cho Giáo Hội.

—————

[1] Thánh Tôma, Summa theologiae, III, q. 40, a. 3

Tác giả bài viết: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Nguồn tin: Những Bài Giáo Huấn Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Đời Thánh Hiến - Catechesis:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019
   07/09/2019 03:40

  Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019

  Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo cùng Gia đình Giáo phận chương trình sinh hoạt mục vụ chung trong tháng 9&10 năm 2019 như sau:
  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới
   04/09/2019 22:39

  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới

  Sáng ngày 2-9-2019, vào lúc 6h00 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức Giám Mục Giuse giáo phận đã cử hành Thánh lễ giỗ lần thứ 21 của Đức Cha Vinh Sơn Phaolo Phạm Văn Dụ, Giám Mục tiên khởi của Giáo phận và cầu nguyện cho niên học mới của Tiền chủng viện Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
 • Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019
   01/09/2019 20:44

  Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019

  Hồi 6 giờ sáng hôm nay 02/9/2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể: cầu nguyện cho quốc thái dân an nhân ngày Quốc khánh Việt nam, cầu nguyện cho Đức cha cố Vinhson Phaolo Phạm Văn Dụ nhân dịp giỗ 21 năm, cầu nguyện cho Ứng sinh Tiền Chủng viện nhân ngày lễ Khai giảng niên học 2019-2020.
  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm
   01/09/2019 11:13

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19 giờ 30 tối Chúa nhật 01/9/2019, tại Thánh đường Giáo xứ Bản Lìm đã diễn ra một Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức khá đặc biệt. Đức cha Giuse Giáo phận đặt tay ban Bí tích này cho 8 người lớn là những Tân tòng đã được rửa tội từ mấy năm trở lại đây. Bầu khí Phụng vụ Thánh lễ được cử hành trang trọng và đầy cảm động.
 • Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng
   31/08/2019 12:33

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng

  Chiều thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, đông đảo mọi thành phần Dân Chúa Giáo xứ Đồng Đăng (Giáo hạt Lạng Sơn) sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự tại Thánh đường Giáo xứ. Đức cha đã ban Bí tích Thêm Sức và cho một số em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu trong Thánh lễ.
  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn
   29/08/2019 07:24

  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn

  Trong Nhân dịp mừng kỷ niệm 71 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam, Curia Lạng Sơn tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn Thiên Chúa, Cảm tạ Đức Mẹ và cầu nguyện cho các thành viên trong hội và các Presidia về dự phiên họp định kỳ tháng 8, trong đó có bầu cử Ban quản trị mới của Hội đồng Curia.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu
   25/08/2019 19:24

  Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

  Vào hồi 19 giờ 15 chiều Chúa nhật XXI Thường Niên, ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu cho một số em thiếu nhi trong Giáo xứ.
  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín
   20/08/2019 06:26

  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín

  Ngày 13 tháng 8 năm 2019 vừa qua, cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiệp ý cùng gia đình và thân hữu của Đức cha Giáo phận hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa dịp mừng Đại thượng thọ 100 tuổi của Bà cố Lucia Nguỹễn Thị Chín là Thân mẫu của Đức cha.
 • Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.
   10/08/2019 11:15

  Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.

  Chiều ngày 07 tháng 8 vừa qua, các Linh mục ,Tu sỹ, Chủng sinh và Ứng sinh của Giáo phận đã có buổi tĩnh tâm thường kỳ tháng 8/2019 tại Toà Giám mục Lạng Sơn. Đức cha Giuse đã có bài chia sẻ hướng dẫn mỗi người tĩnh tâm trong dịp này. Sau đây là những ý tưởng chính của bài chia sẻ:
  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.
   08/08/2019 22:19

  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.

  Năm học 2019-2020 Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có 28 Đại Chủng sinh, được gửi đi tu học ở nhiều Chủng viện khác nhau. Có 24 ứng sinh Tiền Chủng viện Têresa trong đó có 7 anh em ứng sinh mới được nhận vào năm I sau kỳ tuyển sinh ơn gọi tháng 6 vừa qua. 

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
 • Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập44
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm38
 • Hôm nay8,898
 • Tháng hiện tại164,007
 • Tổng lượt truy cập3,358,928
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây