Đời Thánh hiến: Dấu chỉ và chứng từ của Nước Đức Kitô

Thứ tư - 03/04/2019 20:27 767 0
Theo Công Đồng : “Các tu sĩ, do bậc sống của họ, làm chứng cách hùng hồn và cao quý rằng thế giới này không thể biến đổi và cung hiến cho Thiên Chúa, nếu thiếu tinh thần các mối phúc thật” (GH 31).
Đời Thánh hiến: Dấu chỉ và chứng từ của Nước Đức Kitô

1. Sau khi mô tả về ơn gọi tu trì, Công Đồng Vatinanô II khẳng định : “Việc tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm thực là một dấu chỉ có thể và phải lôi cuốn hữu hiệu tất cả mọi chi thể của Giáo Hội đến việc can đảm chu toàn ơn gọi làm Kitô hữu” (HT 44). Điều này có nghĩa rằng sự dấn thân triệt để của những người thánh hiến trong việc bước theo Đức Kitô khuyến khích mọi Kitô hữu hãy ý thức cách sống động hơn ơn gọi của mình, và trân trọng vẻ đẹp của nó nhiều hơn nữa ; giúp cho họ chấp nhận cách vui tươi những cam kết thuộc về ơn gọi của mình, và thúc đẩy họ đảm nhận những trách vụ đáp ứng những nhu cầu cụ thể của hoạt động tông đồ và bác ái. Vì thế đời sống thánh hiến là một dấu chỉ tăng cường sự can đảm của mọi người trong việc phục vụ Nước Chúa.

2. Chúng ta hãy tìm cách đào sâu nội dung của giáo huấn Công Đồng về vấn đề này. Trước hết chúng ta có thể nói rằng, vào thời nay cũng như trong hết mọi thời của lịch sử Kitô giáo, bậc sống tu trì làm cho lối sống đã được Con Thiên Chúa nhập thể đảm nhận trở nên hiện thực. Vì thế đời tu giúp khám phá rõ hơn Đức Kitô của Tin Mừng (LG 44). Những ai đang bước theo Đức Giêsu, từ bỏ tất cả vì Người, thì gợi lại hinh ảnh các tông đồ, những kẻ xưa kia đã từ bỏ tất cả để đáp trả lời mời gọi của Người. Vì thế truyền thống thường nói về đời tu như là “lối sống các tông đồ” (apostolica vivendi forma). Hơn nữa, theo gương của Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê và các tông đồ, những người thánh hiến bắt chước và lặp lại cuộc sống theo Tin Mừng mà Thầy chí thánh đã sống và đã đề nghị ; họ làm chứng cho Tin Mừng như là một thực tại luôn luôn sống động trong Giáo Hội và thế giới. Theo nghĩa này, họ cũng thực hiện lời của Đức Giêsu Kitô nói với các tông đồ : “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8).

3. Công Đồng thêm rằng : “Bậc tu trì cho ta thấy Nước Thiên Chúa vượt trên mọi sự trần thế và những đòi hỏi của Nước ấy cao cả biết bao ; nó cũng cho mọi người thấy quyền lực cao trọng tuyệt vời của Chúa Kitô Vua và quyền năng vô cùng của Chúa Thánh Thần đang hoạt động cách kỳ diệu trong Giáo Hội” (GH 44). Nói cách khác, đời sống theo các lời khuyên Phúc Âm biểu hiện sự uy nghi siêu vượt của Một Chúa Ba Ngôi, và đặc biệt, chương trình cao cả của Chúa Cha đã muốn con người dâng hiến trọn bản thân mình như lời đáp trả của con thảo đối với tình yêu vô biên của Ngài. Đời tu bộc lộ sức quyến rũ của Đức Kitô, Ngôi Lời nhập thể, Đấng chiếm hữu trọn cuộc đời để nâng cao nó lên vượt bực nhờ thông dự vào mầu nhiệm đời sống Ba Ngôi. Đồng thời đời tu cũng là dấu chỉ của quyền năng biến đổi của Chúa Thánh Thần, Đấng tuôn đổ trên mọi linh hồn những ân huệ của Tình yêu vĩnh cửu, thực hiện nơi linh hồn những việc lạ lùng của công trình cứu chuộc và thúc đẩy con người đến sự đáp trả cao nhất bằng đức tin và sự vâng phục trong tình yêu con thảo.

4. Vì những lý do ấy mà đối với các tín hữu được kêu gọi sống giữa trần thế, đời thánh hiến là dấu chỉ và chứng từ cho vận mệnh đích thực của thế giới ; vận mệnh này vượt quá tất cả những viễn ảnh cụ thể ngay trước mắt, cho dù là như hợp pháp và bó buộc. Theo Công Đồng : “Các tu sĩ, do bậc sống của họ, làm chứng cách hùng hồn và cao quý rằng thế giới này không thể biến đổi và cung hiến cho Thiên Chúa, nếu thiếu tinh thần các mối phúc thật” (GH 31).

Bậc tu trì nhắm mang ra thực hành, và giúp khám phá và yêu mến các mối phúc Tin Mừng, khi cho thấy hạnh phúc sâu xa mà họ đạt được nhờ việc từ bỏ và hy sinh. Như Công Đồng nói, đời tu là một chứng từ “sáng ngời”, bởi vì phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa lan toả lời nói, việc kêu gọi, và “các lời khuyên” của Đức Giêsu. Ngoài ra đó còn là một chứng từ “độc đáo”, bởi vì các lời khuyên Phúc Âm, như độc thân tự nguyện hoặc khó nghèo theo Tin Mừng, tạo nên một lối sống độc đáo với một giá trị không thể nào thay thế được đối với Giáo Hội, và có hiệu lực vô song đối với tất cả những ai sống trên đời đang tìm kiếm Nước Thiên Chúa, dù trực tiếp và có ý thức hay không. Cuối cùng, nó là một chứng từ gắn liền với bậc sống tu trì : vì thế, không lạ gì mà chứng từ ấy đã rực sáng nơi những hình ảnh cao quý của các tu sĩ đã trung thành đáp trả ơn gọi của mình bằng sự hiến dâng hết tâm hồn và cuộc sống.

5. Đời thánh hiến cũng là sự nhắc nhở giá trị của những thiện hảo trên trời mà Kitô giáo dạy rằng chúng đã hiện diện rồi, trong viễn tượng của mầu nhiệm Đức Kitô, Đấng là Con Thiên Chúa từ trời xuống thế, và đã lên trời như “Ađam mới”, nguyên tổ của một nhân loại mới được mời gọi tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa. Đó là đạo lý của Công Đồng triển khai trong một đoạn văn tuyệt vời : “Bởi vì dân Thiên Chúa không đặt thành trì vĩnh viễn ở đời này nhưng đi tìm một thành trì mai sau, nên bậc tu trì giải thoát người tu sĩ khỏi những lo lắng trần tục, tỏ lộ cách hoàn hảo hơn cho người tín hữu thấy những của cải trên trời đã có ngay dưới trần gian này, và làm chứng cho cuộc sống mới và vĩnh cửu mà ơn cứu chuộc của Chúa Kitô đã thủ đắc, đồng thời tiên báo sự phục sinh tương lai và vinh quang của Nước Trời” (LG 44).

Vì vậy các lời khuyên Phúc Âm có một ý nghĩa cánh chung. Cách riêng, sự độc thân thánh hiến loan báo cuộc sống bên kia thế giới và sự kết hiệp với Đức Kitô lang quân ; sự khó nghèo tìm kiếm kho tàng trên trời ; cam kết sống vâng phục mở ra con đường chiếm hữu tự do hoàn hảo của những con cái Chúa, trong sự hoà hợp với thánh ý của Cha trên trời.

Do đó, những người thánh hiến là dấu chỉ và chứng nhân hưởng trước cuộc sống trên trời ngay giữa cuộc sống dưới đất. Cuộc đời dương thế này không thể nào tìm thấy sự hoàn hảo đích thực, mà phải luôn luôn hướng tới cuộc sống vĩnh cửu. Mầm mống tương lai đã hiện hữu rồi, trong ân sủng phát sinh niềm hy vọng.

6. Vì tất cả những lý do vừa nói, Giáo Hội mong ước cho đời thánh hiến được phồn thịnh luôn mãi, ngõ hầu biểu lộ rõ hơn sự hiện diện của Đức Kitô nơi nhiệm thể của Người, nơi mà hôm nay Người đang sống để đổi mới nơi các môn đệ “những mầu nhiệm” mà Tin Mừng trình bày. Cách riêng ta thấy chứng tá về khiết tịnh rất quan trọng trong thế giới ngày nay : chứng tá cho một tình yêu đối với Đức Kitô cao cả hơn mọi tình yêu khác, cho ân sủng vượt lên trên sức mạnh của bản tính con người, cho tinh thần cao thượng không để mình bị lôi cuốn vào những hư ảo và hàm hồ thường nằm trong những đòi hỏi của tính dục. Hai lời khấn còn lại cũng quan trọng như vậy hôm nay cũng như hôm qua : chứng từ về khó nghèo như bí quyết và bảo đảm cho sự giàu sang tinh thần cao cấp hơn, và chứng từ về vâng phục được tuyên khấn và thực hành như là nhân tố của sự tự do đích thực.

7. Đức ái là chóp đỉnh của mọi nhân đức, trong đời thánh hiến cũng thế. Trước hết là mến Chúa : với đức ái, đời sống thánh hiến trở thành dấu chỉ của thế giới “được cung hiến cho Thiên Chúa” (GH 31). Trong việc hiến dâng toàn bản thân mình, bao gồm cả việc liên kết cách ý thức và trìu mến với hy lễ cứu chuộc của Đức Kitô, các tu sĩ mở ra cho thế giới con đường hạnh phúc đích thật, đó là hạnh phúc của các mối phúc Tin Mừng.

Thứ đến, đức ái đối với tha nhân được biểu lộ : nơi tình yêu hỗ tương giữa những người sống trong cộng đoàn, nơi việc tiếp đón và hiếu khách, nơi việc giúp đỡ những người nghèo và mọi người bất hạnh, và nơi việc dấn thân tông đồ. Đây chính là chứng từ có tầm quan trọng thiết yếu, để mang lại cho Giáo Hội một khuôn mặt chân chính theo Tin Mừng. Những người thánh hiến được kêu gọi làm chứng và truyền bá “lời loan báo Y đã nghe từ lúc khởi đầu : chúng ta hãy yêu thương nhau” (1Ga 3,11), họ trở thành những người tiên phong của “nền văn minh tình thương” hằng ước mong.

Tác giả bài viết: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Nguồn tin: Những Bài Giáo Huấn Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Đời Thánh Hiến - Catechesis

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Đêm hoan ca Phục Sinh 2021 tại nhà thờ Chính Toà
   10/04/2021 23:30

  Đêm hoan ca Phục Sinh 2021 tại nhà thờ Chính Toà

  Tối thứ 5 ngày 08/04/2021, tại nhà thờ Chính Tòa đã diễn ra chương trình Hoan ca Phục Sinh với chủ đề: “XIN KỂ CHO CHÚNG TÔI NGHE”, kỷ niệm 5 năm Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri về nhận sứ vụ tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng và mừng Giáo phận có thêm 3 tiến chức Phó tế.
  Thánh lễ phong chức phó tế tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn
   10/04/2021 01:36

  Thánh lễ phong chức phó tế tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn

  Vào lúc 9h30 sáng thứ sáu, ngày 09/04/2021 tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, Đức cha Giu-se Châu Ngọc Tri đã long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức phó tế cho 3 thầy chủng sinh Giáo phận. Thánh lễ trọng đại này, cũng là lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức cha kỷ niệm tròn 5 năm nhận sứ vụ Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.
 • Tam Nhật Vượt Qua tại giáo xứ Cửa Nam
   02/04/2021 05:48

  Tam Nhật Vượt Qua tại giáo xứ Cửa Nam

  Tam Nhật Vượt Qua gồm Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh. Điều này bao gồm Đêm Vọng Phục Sinh, đỉnh cao của Tam Nhật Thánh.
  Phụng vụ Tuần Thánh tại nhà thờ Chính toà
   01/04/2021 05:32

  Phụng vụ Tuần Thánh tại nhà thờ Chính toà

  Tuần Thánh là tuần quan trọng nhất trong Phụng vụ của Giáo Hội. Tuần Thánh để người Kitô hữu tưởng niệm những biến cố đặc biệt trong những ngày cuối cùng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại.
 • Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   31/03/2021 23:53

  Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức cha Giu-se Châu Ngọc Tri Giám mục Giáo phận đã long trọng cử hành Thánh lễ Truyền Dầu. Cùng đồng tế với ngài có các linh mục trong Giáo phận và rất đông bà con giáo dân các giáo xứ về tham dự.
  Tòa Thánh: Giáo hội không thể chúc lành cho các kết hợp giữa người đồng tính
   25/03/2021 22:29

  Tòa Thánh: Giáo hội không thể chúc lành cho các kết hợp giữa người đồng tính

  TÒA THÁNH: GIÁO HỘI KHÔNG THỂ CHÚC LÀNH CHO CÁC KẾT HỢP GIỮA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH Hồng Thủy - Vatican News
 • Thông báo Mục vụ Tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn
   13/03/2021 08:21

  Thông báo Mục vụ Tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn

  Thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 09g30 sáng thứ Sáu, ngày 19/3.
  Thư công bố ứng viên chịu chức Phó Tế
   13/03/2021 00:10

  Thư công bố ứng viên chịu chức Phó Tế

  Giáo phận chúng ta hiện nay có 04 chủng sinh đã mãn các Đại Chủng viện Hà Nội, Xuân Lộc vào cuối tháng 5 năm 2020, và một Thầy đã tốt nghiệp Đại Chủng viện Vinh-Thanh. Đức cha Giuse thông báo về việc chuẩn bị Truyền chức Phó Tế cho các Thầy:
 • Giáo họ Hùng Vương - Giáo xứ Chính tòa mừng kính Thánh Đaminh Đỗ Đình Cẩm bổn mạng
   12/03/2021 05:29

  Giáo họ Hùng Vương - Giáo xứ Chính tòa mừng kính Thánh Đaminh Đỗ Đình Cẩm bổn mạng

  Vào hồi 10 giờ sáng thứ Năm ngày 11 tháng 3 năm 2021, Cộng đoàn Dân Chúa của Giáo họ Hùng Vương thuộc Giáo xứ Chính Tòa Lạng Sơn đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Đa Minh Đỗ Đình Cẩm là Bổn mạng của Giáo họ. Thánh lễ do Đức cha Giuse chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Vinhsơn Vũ Văn Công, quản nhiệm Giáo họ, và quý Cha.
  Ăn năn sám hối
   10/03/2021 20:54

  Ăn năn sám hối

  Sám hối là phải đi đôi với việc hãm mình hy sinh, khi ý thức tình yêu thương Chúa dành cho ta thì việc hãm mình hy sinh không còn là gánh nặng, trái lại còn trở nên nhẹ nhàng cho những ai đang yêu Chúa và yêu người. Hãm mình hy sinh thường đi chung với cầu nguyện. Có cầu nguyện, tiếp xúc với Chúa, gặp gỡ Chúa, cảm nghiệm tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh nhiều thứ, và dễ dàng làm chủ bản thân mình.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập70
 • Máy chủ tìm kiếm12
 • Khách viếng thăm58
 • Hôm nay18,733
 • Tháng hiện tại250,945
 • Tổng lượt truy cập9,955,733
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây