Đời Thánh hiến: Dấu chỉ và chứng từ của Nước Đức Kitô

Thứ tư - 03/04/2019 20:27 339 0
Theo Công Đồng : “Các tu sĩ, do bậc sống của họ, làm chứng cách hùng hồn và cao quý rằng thế giới này không thể biến đổi và cung hiến cho Thiên Chúa, nếu thiếu tinh thần các mối phúc thật” (GH 31).
Đời Thánh hiến: Dấu chỉ và chứng từ của Nước Đức Kitô

1. Sau khi mô tả về ơn gọi tu trì, Công Đồng Vatinanô II khẳng định : “Việc tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm thực là một dấu chỉ có thể và phải lôi cuốn hữu hiệu tất cả mọi chi thể của Giáo Hội đến việc can đảm chu toàn ơn gọi làm Kitô hữu” (HT 44). Điều này có nghĩa rằng sự dấn thân triệt để của những người thánh hiến trong việc bước theo Đức Kitô khuyến khích mọi Kitô hữu hãy ý thức cách sống động hơn ơn gọi của mình, và trân trọng vẻ đẹp của nó nhiều hơn nữa ; giúp cho họ chấp nhận cách vui tươi những cam kết thuộc về ơn gọi của mình, và thúc đẩy họ đảm nhận những trách vụ đáp ứng những nhu cầu cụ thể của hoạt động tông đồ và bác ái. Vì thế đời sống thánh hiến là một dấu chỉ tăng cường sự can đảm của mọi người trong việc phục vụ Nước Chúa.

2. Chúng ta hãy tìm cách đào sâu nội dung của giáo huấn Công Đồng về vấn đề này. Trước hết chúng ta có thể nói rằng, vào thời nay cũng như trong hết mọi thời của lịch sử Kitô giáo, bậc sống tu trì làm cho lối sống đã được Con Thiên Chúa nhập thể đảm nhận trở nên hiện thực. Vì thế đời tu giúp khám phá rõ hơn Đức Kitô của Tin Mừng (LG 44). Những ai đang bước theo Đức Giêsu, từ bỏ tất cả vì Người, thì gợi lại hinh ảnh các tông đồ, những kẻ xưa kia đã từ bỏ tất cả để đáp trả lời mời gọi của Người. Vì thế truyền thống thường nói về đời tu như là “lối sống các tông đồ” (apostolica vivendi forma). Hơn nữa, theo gương của Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê và các tông đồ, những người thánh hiến bắt chước và lặp lại cuộc sống theo Tin Mừng mà Thầy chí thánh đã sống và đã đề nghị ; họ làm chứng cho Tin Mừng như là một thực tại luôn luôn sống động trong Giáo Hội và thế giới. Theo nghĩa này, họ cũng thực hiện lời của Đức Giêsu Kitô nói với các tông đồ : “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8).

3. Công Đồng thêm rằng : “Bậc tu trì cho ta thấy Nước Thiên Chúa vượt trên mọi sự trần thế và những đòi hỏi của Nước ấy cao cả biết bao ; nó cũng cho mọi người thấy quyền lực cao trọng tuyệt vời của Chúa Kitô Vua và quyền năng vô cùng của Chúa Thánh Thần đang hoạt động cách kỳ diệu trong Giáo Hội” (GH 44). Nói cách khác, đời sống theo các lời khuyên Phúc Âm biểu hiện sự uy nghi siêu vượt của Một Chúa Ba Ngôi, và đặc biệt, chương trình cao cả của Chúa Cha đã muốn con người dâng hiến trọn bản thân mình như lời đáp trả của con thảo đối với tình yêu vô biên của Ngài. Đời tu bộc lộ sức quyến rũ của Đức Kitô, Ngôi Lời nhập thể, Đấng chiếm hữu trọn cuộc đời để nâng cao nó lên vượt bực nhờ thông dự vào mầu nhiệm đời sống Ba Ngôi. Đồng thời đời tu cũng là dấu chỉ của quyền năng biến đổi của Chúa Thánh Thần, Đấng tuôn đổ trên mọi linh hồn những ân huệ của Tình yêu vĩnh cửu, thực hiện nơi linh hồn những việc lạ lùng của công trình cứu chuộc và thúc đẩy con người đến sự đáp trả cao nhất bằng đức tin và sự vâng phục trong tình yêu con thảo.

4. Vì những lý do ấy mà đối với các tín hữu được kêu gọi sống giữa trần thế, đời thánh hiến là dấu chỉ và chứng từ cho vận mệnh đích thực của thế giới ; vận mệnh này vượt quá tất cả những viễn ảnh cụ thể ngay trước mắt, cho dù là như hợp pháp và bó buộc. Theo Công Đồng : “Các tu sĩ, do bậc sống của họ, làm chứng cách hùng hồn và cao quý rằng thế giới này không thể biến đổi và cung hiến cho Thiên Chúa, nếu thiếu tinh thần các mối phúc thật” (GH 31).

Bậc tu trì nhắm mang ra thực hành, và giúp khám phá và yêu mến các mối phúc Tin Mừng, khi cho thấy hạnh phúc sâu xa mà họ đạt được nhờ việc từ bỏ và hy sinh. Như Công Đồng nói, đời tu là một chứng từ “sáng ngời”, bởi vì phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa lan toả lời nói, việc kêu gọi, và “các lời khuyên” của Đức Giêsu. Ngoài ra đó còn là một chứng từ “độc đáo”, bởi vì các lời khuyên Phúc Âm, như độc thân tự nguyện hoặc khó nghèo theo Tin Mừng, tạo nên một lối sống độc đáo với một giá trị không thể nào thay thế được đối với Giáo Hội, và có hiệu lực vô song đối với tất cả những ai sống trên đời đang tìm kiếm Nước Thiên Chúa, dù trực tiếp và có ý thức hay không. Cuối cùng, nó là một chứng từ gắn liền với bậc sống tu trì : vì thế, không lạ gì mà chứng từ ấy đã rực sáng nơi những hình ảnh cao quý của các tu sĩ đã trung thành đáp trả ơn gọi của mình bằng sự hiến dâng hết tâm hồn và cuộc sống.

5. Đời thánh hiến cũng là sự nhắc nhở giá trị của những thiện hảo trên trời mà Kitô giáo dạy rằng chúng đã hiện diện rồi, trong viễn tượng của mầu nhiệm Đức Kitô, Đấng là Con Thiên Chúa từ trời xuống thế, và đã lên trời như “Ađam mới”, nguyên tổ của một nhân loại mới được mời gọi tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa. Đó là đạo lý của Công Đồng triển khai trong một đoạn văn tuyệt vời : “Bởi vì dân Thiên Chúa không đặt thành trì vĩnh viễn ở đời này nhưng đi tìm một thành trì mai sau, nên bậc tu trì giải thoát người tu sĩ khỏi những lo lắng trần tục, tỏ lộ cách hoàn hảo hơn cho người tín hữu thấy những của cải trên trời đã có ngay dưới trần gian này, và làm chứng cho cuộc sống mới và vĩnh cửu mà ơn cứu chuộc của Chúa Kitô đã thủ đắc, đồng thời tiên báo sự phục sinh tương lai và vinh quang của Nước Trời” (LG 44).

Vì vậy các lời khuyên Phúc Âm có một ý nghĩa cánh chung. Cách riêng, sự độc thân thánh hiến loan báo cuộc sống bên kia thế giới và sự kết hiệp với Đức Kitô lang quân ; sự khó nghèo tìm kiếm kho tàng trên trời ; cam kết sống vâng phục mở ra con đường chiếm hữu tự do hoàn hảo của những con cái Chúa, trong sự hoà hợp với thánh ý của Cha trên trời.

Do đó, những người thánh hiến là dấu chỉ và chứng nhân hưởng trước cuộc sống trên trời ngay giữa cuộc sống dưới đất. Cuộc đời dương thế này không thể nào tìm thấy sự hoàn hảo đích thực, mà phải luôn luôn hướng tới cuộc sống vĩnh cửu. Mầm mống tương lai đã hiện hữu rồi, trong ân sủng phát sinh niềm hy vọng.

6. Vì tất cả những lý do vừa nói, Giáo Hội mong ước cho đời thánh hiến được phồn thịnh luôn mãi, ngõ hầu biểu lộ rõ hơn sự hiện diện của Đức Kitô nơi nhiệm thể của Người, nơi mà hôm nay Người đang sống để đổi mới nơi các môn đệ “những mầu nhiệm” mà Tin Mừng trình bày. Cách riêng ta thấy chứng tá về khiết tịnh rất quan trọng trong thế giới ngày nay : chứng tá cho một tình yêu đối với Đức Kitô cao cả hơn mọi tình yêu khác, cho ân sủng vượt lên trên sức mạnh của bản tính con người, cho tinh thần cao thượng không để mình bị lôi cuốn vào những hư ảo và hàm hồ thường nằm trong những đòi hỏi của tính dục. Hai lời khấn còn lại cũng quan trọng như vậy hôm nay cũng như hôm qua : chứng từ về khó nghèo như bí quyết và bảo đảm cho sự giàu sang tinh thần cao cấp hơn, và chứng từ về vâng phục được tuyên khấn và thực hành như là nhân tố của sự tự do đích thực.

7. Đức ái là chóp đỉnh của mọi nhân đức, trong đời thánh hiến cũng thế. Trước hết là mến Chúa : với đức ái, đời sống thánh hiến trở thành dấu chỉ của thế giới “được cung hiến cho Thiên Chúa” (GH 31). Trong việc hiến dâng toàn bản thân mình, bao gồm cả việc liên kết cách ý thức và trìu mến với hy lễ cứu chuộc của Đức Kitô, các tu sĩ mở ra cho thế giới con đường hạnh phúc đích thật, đó là hạnh phúc của các mối phúc Tin Mừng.

Thứ đến, đức ái đối với tha nhân được biểu lộ : nơi tình yêu hỗ tương giữa những người sống trong cộng đoàn, nơi việc tiếp đón và hiếu khách, nơi việc giúp đỡ những người nghèo và mọi người bất hạnh, và nơi việc dấn thân tông đồ. Đây chính là chứng từ có tầm quan trọng thiết yếu, để mang lại cho Giáo Hội một khuôn mặt chân chính theo Tin Mừng. Những người thánh hiến được kêu gọi làm chứng và truyền bá “lời loan báo Y đã nghe từ lúc khởi đầu : chúng ta hãy yêu thương nhau” (1Ga 3,11), họ trở thành những người tiên phong của “nền văn minh tình thương” hằng ước mong.

Tác giả bài viết: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Nguồn tin: Những Bài Giáo Huấn Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Đời Thánh Hiến - Catechesis

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
  THÔNG BÁO SỐ 3
   04/04/2020 01:44
 • Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh viêm phổi COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại đa số các quốc gia, nhất là tại châu Âu và châu Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. Toà Giám mục Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
 • Tập Tin Mục vụ số 01 - tuần từ 29/3-05/4/2020
   28/03/2020 09:52

  Tập Tin Mục vụ số 01 - tuần từ 29/3-05/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 01 CN 29/3 – 05/4/2020 . Tuần V Mùa Chay A.
  Thông Báo Số 2 - HƯỚNG DẪN MỤC VỤ và PHỤNG VỤ trong thời gian dịch bệnh do Vi-rút Covid-19
   28/03/2020 09:04

  Thông Báo Số 2 - HƯỚNG DẪN MỤC VỤ và PHỤNG VỤ trong thời gian dịch bệnh do Vi-rút Covid-19

  Tòa Giám mục phát hành Thông báo số 2 này để xin các Cha, các giáo xứ và cộng đoàn kích hoạt mạnh mẽ những hướng dẫn đã tiên liệu trong Thông báo số 1, đồng thời thực hiện một số giải pháp cụ thể được đề nghị thêm sau đây:
 • Mừng Lễ Thánh Cả Giuse
   19/03/2020 21:27

  Mừng Lễ Thánh Cả Giuse

  Giáo Hội luôn giới thiệu về thánh cả Giuse, người thợ mộc làng Na-da-rét, là một con người âm thầm, lặng lẽ nhưng “hương thơm” của ngài nức tiếng gần xa.
  Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Họ Hùng Vương Giáo xứ Chính Tòa
   13/03/2020 22:12

  Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Họ Hùng Vương Giáo xứ Chính Tòa

  Mừng lễ kính Thánh Đa Minh Cẩm, một trong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Giáo họ Hùng Vương thuộc Giáo xứ Chính Tòa, Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng nhận ngài làm bổn mạng và đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng thánh quan thầy.
 • Lời Nguyện Tắt Trong Cơn Dịch Bệnh Covid -19
   09/03/2020 07:28

  Lời Nguyện Tắt Trong Cơn Dịch Bệnh Covid -19

  Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 đã lan rộng tới hàng trăm quốc gia trên thế giới. Người Công giáo được mời gọi dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết. Sau đây là lời nguyện tắt do ĐGM.Gp.Lạng Sơn Cao Bằng soạn thảo.

 • Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
 • Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
 • Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.
  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
   25/05/2019 21:04

  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế

  Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Môsê không?
 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập38
 • Máy chủ tìm kiếm12
 • Khách viếng thăm26
 • Hôm nay7,464
 • Tháng hiện tại35,955
 • Tổng lượt truy cập5,315,182
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Urbi et Orbi 27/03/2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây