Đời sống Thánh hiến của các Tu Huynh

Thứ tư - 03/04/2019 20:33 152 0
Trong các Hội Dòng tận hiến mà phần lớn là linh mục, thì không thiếu những “Tu huynh” là thành viên của Hội Dòng với đầy đủ danh nghĩa, dù những người này không nhận Chức Thánh. Tư cách của họ được diễn tả qua danh xưng là “trợ sĩ” (cooperatori: cộng sự viên), hoặc với những từ khác tương tự.
Đời sống Thánh hiến của các Tu Huynh

1. Trong các Hội Dòng tận hiến mà phần lớn là linh mục, thì không thiếu những “Tu huynh” là thành viên của Hội Dòng với đầy đủ danh nghĩa, dù những người này không nhận Chức Thánh. Tư cách của họ được diễn tả qua danh xưng là “trợ sĩ” (cooperatori: cộng sự viên), hoặc với những từ khác tương tự. Trong các Dòng hành khất cổ truyền, họ được gọi là các “anh em giáo dân” (fratelli laici). Trong thuật ngữ này, từ “anh em” có nghĩa là “tu sĩ”, và “giáo dân” muốn xác định là “không có chức linh mục”. Nếu biết rằng ở vài Dòng Tu xưa hơn nữa, các tu sĩ đó được gọi là các “quy sĩ” (conversi), thì ta dễ nắm bắt lịch sử ơn gọi của phần đông các trường hợp, nghĩa là vào lúc ban đầu, họ quay “trở lại” (conversio), chọn lựa dâng mình cho Thiên Chúa qua việc phục vụ các “anh em linh mục” (frati sacerdoti) sau khi trải qua những năm sống trong các nghề nghiệp khác nhau ở giữa đời : hành chánh, dân chính, quân sự, thương mại Y

Dù sao đi nữa, những lời của Công Đồng Vaticanô II thật là rõ ràng : “Đời sống các tu tu sĩ giáo dân Y tạo nên một bậc sống trọn vẹn của việc khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm” (DT 10). Sự thánh hiến riêng của bậc thánh hiến không đòi hỏi sự dấn thân vào tác vụ linh mục, và vì thế, dù khi không có chức linh mục, một tu sĩ vẫn có thể sống trọn vẹn sự thánh hiến của mình.

2. Nếu nhìn vào sự tiến triển lịch sử của đời thánh hiến trong Giáo Hội, chúng ta thấy một sự kiện rất có ý nghĩa : các thành viên trong những cộng đoàn tu trì tiên khởi đều gọi nhau là “anh em”, và phần đông không nhận chức linh mục, bởi vì họ không có ơn gọi vào thừa tác vụ. Một linh mục có thể gia nhập cộng đoàn nhưng không có quyền đòi hỏi những đặc ân do Chức Thánh. Khi thiếu linh mục, một trong số “anh em” được truyền chức để thi hành tác vụ bí tích cho cộng đoàn. Trải qua các thế kỷ, tỉ lệ các đan sĩ làm linh mục hay phó tế tăng lên so với những người không linh mục. Dần dần nảy ra sự phân chia giữa các thành viên giáo sĩ và các “anh em giáo dân” hay “quy sĩ”. Lý tưởng sống đời thánh hiến mà không có chức linh mục vẫn còn sống động nơi thánh Phanxicô Assisi. Chính bản thân ngài không cảm thấy ơn gọi làm linh mục, dù sau đó đã nhận lãnh chức phó tế. Thánh Phanxicô có thể được coi như một ví dụ về sự thánh thiện trong đời sống tu trì “giáo dân”, và với chứng từ của mình, ngài cho thấy sự hoàn hảo mà lối sống này có thể đạt tới.

3. Đời sống tu trì giáo dân không ngừng nở rộ theo dòng thời gian. Cả trong thời đại chúng ta, nó còn được duy trì và được thể hiện qua hai hướng phát triển. Một mặt chúng ta có một số anh em giáo dân (trợ sĩ) được đón nhận vào nhiều Hội Dòng giáo sĩ. Công Đồng Vaticanô II đã nhắn nhủ như sau : “để tình huynh đệ giữa các tu sĩ được mật thiết hơn, hãy để những người thường được gọi là “trợ sĩ” hay bằng những tên tương tự, được liên kết chặt chẽ với cuộc sống và hoạt động của cộng đoàn” (DT 15).

Mặt khác, có những Hội Dòng giáo dân, được thẩm quyền của Giáo Hội nhìn nhận như vậy. Do bản tính, đặc trưng và mục đích, các hội dòng này có một chức năng riêng biệt, do vị sáng lập hay một truyền thống hợp pháp xác định, không bao hàm việc thi hành Chức Thánh[1]. Những “Hội Dòng tu huynh” (như người ta thường gọi), thi hành một chức năng riêng biệt, bao hàm một giá trị và một sự hữu ích đặc thù trong cuộc sống của Giáo Hội.

4. Công Đồng nghĩ đến các Hội Dòng giáo dân này cách riêng khi bày tỏ sự trân trọng đối với bậc sống của các tu sĩ giáo dân : “Thánh Công Đồng quý trọng bậc sống rất hữu ích này, ích lợi cho sứ mệnh phục vụ của Giáo Hội trong lãnh vực giáo dục thanh thiếu niên, chăm sóc bệnh nhân và chu toàn những nhiệm vụ khác. Thánh Công Đồng củng cố các tu sĩ ấy trong ơn gọi của họ, và khuyến khích họ thích nghi cuộc sống với những đòi hỏi hiện tại” (DT 10). Lịch sử gần đây của Giáo Hội xác nhận vai trò quan trọng mà các tu sĩ của các Hội Dòng này đảm nhận, nhất là trong việc dạy dỗ và làm việc bác ái. Có thể nói rằng trong nhiều nơi, chính họ đã truyền đạt cho những người trẻ nền giáo dục Kitô giáo, xây dựng trường học đủ loại đủ cấp. Chính họ cũng thiết lập và quản lý các trung tâm trợ giúp bệnh nhân và những người khuyết tật về thể lý và tâm lý, chu cấp cho họ những cơ sở và những trang thiết bị cần thiết. Vì thế chứng từ về đức tin Kitô giáo, về sự tận tuỵ và hy sinh của họ đáng được ngưỡng mộ và ca ngợi. Ước mong rằng sự giúp đỡ của các ân nhân, như trong truyền thống tốt đẹp của Kitô giáo, và những sự trợ cấp được định liệu trong pháp chế xã hội hiện đại, sẽ cho phép họ luôn quan tâm đến những người nghèo nhiều hơn nữa.

Sự “khâm phục” mà Công Đồng khẳng định cho thấy rằng thẩm quyền Giáo Hội đánh giá cao sự cống hiến của những “tu huynh” cho xã hội Kitô giáo qua nhiều thế kỷ, và sự cộng tác của họ vào việc loan báo Tin Mừng, chăm sóc mục vụ và xã hội cho các dân tộc. Ngày nay hơn bao giờ hết, có thể và phải nhận biết vai trò lịch sử và chức năng Giáo Hội của họ như những nhân chứng và thừa tác viên của Vương quốc Đức Kitô.

5. Công Đồng quy định rằng các Hội Dòng tu huynh có thể hưởng ơn ích của thừa tác mục vụ cần thiết cho sự thăng tiến đời tu của mình. Đó là ý nghĩa của lời tuyên bố mà Công Đồng muốn giải quyết một vấn đề đã nhiều lần gây tranh luận bên trong và bên ngoài các Hội Dòng này : “Không có gì trở ngại nếu trong các hội dòng tu huynh tuy vẫn giữ đặc tính là giáo dân, một vài tu sĩ lãnh nhận Chức Thánh để đáp ứng những nhu cầu cần đến chức vụ linh mục trong nhà mình, tuỳ Tổng Tu Nghị quyết định” (DT 10). Đây cũng là cơ hội để lượng định tùy theo sự cần thiết của mỗi thời và mỗi nơi, nhưng cũng phù hợp với truyền thống xưa kia của các Dòng đan tu, nhờ đó có thể phát triển hội dòng. Công Đồng nhìn nhận sự khả thi, và nói rõ rằng không có gì ngăn trở để thực hiện : nhưng công đồng dành cho cơ quan điều hành tối cao của các Hội Dòng đó – Tổng Công Nghị – tuyên bố, chứ không đưa ra một khuyến khích minh nhiên về vấn đề này, chính bởi vì công đồng quan tâm đến việc duy trì các Hội Dòng tu huynh theo đường hướng ơn gọi và sứ vụ của họ.

6. Tôi không thể kết thúc đề tài này mà không nhấn mạnh đến linh đạo phong phú được gói ghém đàng sau từ “tu huynh” (anh em). Các tu sĩ này được gọi là anh em của Đức Kitô, kết hợp sâu xa với Người, “Trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8,29) ; họ là anh em với nhau, trong tình yêu hỗ tương và trong sự cộng tác vào chính thiện ích của Giáo Hội ; họ là anh em của mỗi người, trong chứng từ cho tình yêu Đức Kitô với hết mọi người, nhất là đối với những kẻ bé mọn nhất, những người cần giúp đỡ nhất ; họ là anh em cho một tình huynh đệ bao la trong Giáo Hội.

Tiếc rằng, trong thời gần đây, ở một vài nước người ta nhận thấy giảm sút số ơn gọi tu huynh, dù là trong các Dòng giáo sĩ hoặc trong các Dòng giáo dân. Cần phải tăng gia nỗ lực để lấy lại những ơn gọi quan trọng và cao quý như vậy : một nỗ lực cỗ vũ ơn gọi cùng với sự cố gắng mới trong cầu nguyện. Khả năng của đời sống thánh hiến “giáo dân” phải được trình bày như con đường của sự hoàn hảo tu trì đích thực, cả trong các Hội dòng nam cũ và mới.

Đồng thời cũng là điều rất quan trọng để các anh em “giáo dân” thuộc các Dòng giáo sĩ có một vai trò thích hợp, đó là cộng tác cách tích cực vào đời sống và hoạt động tông đồ của Hội Dòng. Rồi phải khuyến khích các Hội Dòng giáo dân kiên trì trong cuộc sống ơn gọi của họ, thích nghi vào sự phát triển của xã hội, nhưng vẫn luôn gìn giữ và đào sâu tinh thần dâng hiến tất cả cho Đức Kitô và cho Giáo Hội, được diễn tả trong đặc sủng chuyên biệt của họ. Xin Chúa ban cho con số các Tu huynh luôn mãi gia tăng, để họ có thể làm cho sự thánh thiện và sứ mạng của Giáo Hội trở nên phong phú.

——————————–

[1] x. Bộ Giáo luật, số 588, đ. 3

Tác giả bài viết: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Nguồn tin: Những Bài Giáo Huấn Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Đời Thánh Hiến - Catechesis:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
 • Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
 • Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.
  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
   25/05/2019 21:04

  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế

  Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Môsê không?
 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập21
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm20
 • Hôm nay5,653
 • Tháng hiện tại230,756
 • Tổng lượt truy cập4,969,179
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Truyền Chức Lm-Pt
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây