Cổ võ ơn gọi đời sống Thánh hiến

Thứ tư - 03/04/2019 20:45 622 0
Một lần nữa tôi cũng mời gọi các cha mẹ Kitô hữu hãy cầu nguyện để có người trong số con cái của họ được Đức Kitô kêu gọi bước vào đời thánh hiến.
Cổ võ ơn gọi đời sống Thánh hiến

1. Khi bàn về việc sáng lập đời sống thánh hiến khởi đi từ Đức Giêsu Kitô, chúng ta đã nhác đến những lời mời gọi ngay từ khi bắt đầu cuộc đời công khai, thường được diễn ra với lời : “Hãy theo Ta”. Thái độ ân cần của Đức Giêsu trong việc đưa ra những lời kêu gọi này cho thấy tầm quan trọng của việc làm môn đệ theo Tin mừng đối với đời sống của Giáo Hội. Chúa Giêsu gắn liền việc làm môn đệ với các “lời khuyên” của đời thánh hiến ; Người ao ước cho các môn đệ được trở nên giống như chính Người là trọng tâm của sự thánh thiện theo Phúc Âm[1]. Thật vậy, lịch sử đã chứng thực rằng những người được thánh hiến – linh mục, tu sĩ nam nữ, thành viên của các Tu Hội khác và các Phong Trào tương tự – đã giữ một vai trò cốt yếu trong việc bành trướng Giáo Hội, cũng như trong những tiến bộ về thánh thiện và bác ái.

Trong Giáo Hội hôm nay, những ơn gọi sống đời thánh hiến cũng không kém phần quan trọng so với quá khứ. Tiếc rằng ở nhiều nơi ta nhận thấy rằng con số ơn gọi không đủ để đáp ứng những nhu cầu của các cộng đoàn và các công tác tông đồ. Sẽ không quá lời khi nói rằng đối với một số Hội Dòng, vấn đề này được đặt ra cách một cách bi đát, đến nỗi đe doạ sự sống còn của họ. Dù không đồng ý với những dự đoán đen tối trong một tương lai không xa, nhưng hiện nay người ta đã nhận thấy rằng vì thiếu nhân sự nên một số cộng đoàn bị bó buộc phải từ chối những hoạt động xưa nay mang lại hoa trái tinh thần dồi dào, và hơn nữa, nhìn chung, sự suy giảm ơn gọi mang theo sự giảm sút của sự hiện diện đắc lực của Giáo Hội trong xã hội, với những nguy hại đáng kể trong mọi lãnh vực.

Việc khan hiếm ơn gọi hiện nay tại một số miền trên thế giới tạo nên một thách đố đòi phải đương đầu một cách cương quyết và can đảm, trong niềm thâm tín rằng Đức Giêsu Kitô, lúc còn tại thế đã kêu gọi nhiều người vào đời thánh hiến, và vẫn còn kêu gọi trong thế giới hôm nay ; những tiếng gọi đó thường nhận được sự đáp trả quảng đại, như kinh nghiệm hàng ngày đã chứng minh. Vì đã biết những nhu cầu của Giáo Hội, Người không ngừng mời gọi : “Hãy theo Ta”, đặc biệt hướng tới những người trẻ, tăng thêm ân sủng để họ nhạy bén với lý tưởng về một cuộc đời trao hiến hoàn toàn.

2. Vả lại, sự thiếu thốn những thợ gặt của Chúa, ngay từ thời Tin Mừng, đã tạo nên một thách đố cho chính Chúa Giêsu. Mẫu gương của Người cho phép chúng ta hiểu rằng con số ít ỏi những người thánh hiến là một tình huống cố hữu đối với điều kiện của thế giới, chứ không chỉ là một sự kiện tình cờ do hoàn cảnh của ngày nay. Tin Mừng cho thấy rằng Đức Giêsu, khi rảo quanh các thành thị và làng mạc, đã chạnh lòng thương đám đông vì họ “mệt nhọc và kiệt sức như chiên không người chăn dắt” (x. Mt 9,36). Người không chỉ tìm cách đối phó với tình thế bằng cách gia tăng giảng dạy dân chúng (x. Mc 6,34), mà còn muốn các môn đệ tham gia giải quyết vấn đề, trước hết bằng cách mời gọi họ cầu nguyện : “Các con hãy xin chủ ruộng phái các thợ gặt của Ngài” (Mt 9,38). Theo mạch văn này, lời cầu nguyện nhắm đến việc bảm đảm cho dân chúng được nhiều mục tử. Nhưng thuật ngữ “các thợ gặt” có thể mang ý nghĩa rộng hơn, ám chỉ tất cả những ai hoạt động cho sự tiến triển của Giáo Hội. Như vậy lời cầu nguyện cũng nhắm đạt được số đông những người thánh hiến.

3. Việc nhấn mạnh đến cầu nguyện thật đáng ngạc nhiên. Xét rằng nguồn gốc của ơn gọi đến từ sáng kiến cao cả của Thiên Chúa, cho nên ta có thể chúng ta nghĩ rằng chỉ có Ông chủ ruộng lúa phải lo liệu con số thợ gặt, không cần đến bất cứ sự can thiệp và cộng tác nào hết. Thế nhưng Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm của các đồ đệ của Người. Cũng vậy, Người dạy chúng ta, những con người thời nay rằng bằng việc cầu nguyện, chúng ta có thể và buộc phải ảnh hưởng đến con số ơn gọi. Chúa Cha sẽ lắng nghe những lời cầu nguyện bởi vì Người hằng khao khát và chờ đợi, và chính Người sẽ làm cho nó nên hữu hiệu. Tại những thời và những nơi có những cơn khủng hoảng ơn gọi trầm trọng, thì càng buộc phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. Nhưng trong mỗi thời và mỗi nơi, lời cầu nguyện ấy phải hướng lên trời cao. Trong lãnh vực này luôn phải có tinh thần trách nhiệm của toàn thể Giáo Hội và của mỗi người Kitô hữu.

Việc cầu nguyện cần đi kèm theo hoạt động cổ động nhằm gia tăng sự đáp trả cho ơn thiên triệu. Ở đây chúng ta cũng tìm thấy một mẫu gương thứ nhất ở trong Tin Mừng. Sau cuộc tiếp xúc đầu tiên với Đức Giêsu, Anrê dẫn em mình là Simôn tới gặp Người (x. Ga 1,42). Trong việc kêu gọi Simôn, chắc chắn là Chúa Giêsu giữ vai chủ chốt, nhưng sáng kiến của Anrê cũng đóng một vai trò quyết định trong việc đưa Simôn gặp gỡ Thầy. “Theo một nghĩa nào đó, đây là cốt lõi của tất cả công tác mục vụ ơn gọi của Giáo Hội”[2].

4. Việc cổ võ ơn gọi có thể đến từ những sáng kiến cá nhân, tựa như sáng kiến của Anrê, hoặc từ những hoạt động của tập thể, như diễn ra trong nhiều giáo phận đang phát triển mục vụ ơn gọi. Việc cổ võ ơn gọi này không nhằm giới hạn chút nào sự tự do chọn lựa mà mỗi người phải có trong việc định hướng cuộc đời của mình. Vì thế việc cổ võ phải tránh mọi hình thức ép buộc hay gây áp lực trên quyết định của mỗi người. Nhưng việc cổ võ muốn soi sáng mọi người trong sự lựa chọn, và tỏ cho mỗi người thấy con đường mở ra cho đời sống của họ từ tiếng gọi “Hãy theo Ta” của Tin Mừng. Nhất là những người trẻ có nhu cầu và quyền lợi tiếp nhận ánh sáng này. Đàng khác, chắc chắn rằng cần phải vun trồng và củng cố những hạt giống của ơn gọi, nhất là nơi những người trẻ. Ơn gọi phải được phát triển và lớn lên : nói chung điều này chỉ xảy ra nếu đảm bảo được những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và tăng trưởng. Đó là mục tiêu của những thể chế cổ động ơn gọi và những sáng kiến do Hội ơn thiên triệu đã xúc tiến, những cuộc họp mặt, tĩnh tâm, những nhóm cầu nguyện, vvY Chẳng bao giờ nói rằng đã làm khá đủ trong công tác mục vụ ơn gọi, mặc dù bất cứ sáng kiến nào của con người cần phải luôn tiến hành dựa trên niềm xác tín rằng, rút cục, chính quyền năng cao cả của Thiên Chúa mới mang tính cách quyết định trong việc kêu gọi mỗi người.

5. Một hình thức cơ bản của việc cộng tác là chứng từ của những người được thánh hiến, chứng từ này gây ra một sức thu hút hữu hiệu và mạnh mẽ. Kinh nghiệm chứng minh rằng rất thường xuyên gương mẫu của một tu sĩ nam hay nữ tác động mang tính quyết định trên sự định hướng của một người trẻ : họ đã có thể khám phá ra một lý tưởng sống cụ thể, qua sự trung thành, hài hoà, và niềm vui của các tu sĩ. Cách riêng, các cộng đoàn tu sĩ sẽ không thể thu hút giới trẻ nếu không có chứng từ tập thể về đời thánh hiến đích thực, được sống trong niềm vui dâng hiến chính mình cho Chúa và cho anh em.

6. Cuối cùng cần phải nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình như là môi trường đời sống Kitô giáo trong đó ơn gọi có thể phát triển và lớn lên. Một lần nữa tôi cũng mời gọi các cha mẹ Kitô hữu hãy cầu nguyện để có người trong số con cái của họ được Đức Kitô kêu gọi bước vào đời thánh hiến. Nhiệm vụ của các cha mẹ Kitô hữu là hình thành một gia đình, trong đó các giá trị Tin Mừng được tôn trọng, vun xới và được sống, và là nơi mà đời sống Kitô hữu chân chính có thể nâng cao những khao khát vọng của người trẻ. Chính nhờ những gia đình như vậy mà Giáo Hội sẽ tiếp tục sinh ra ơn gọi. Vì thế Giáo Hội yêu cầu các gia đình cộng tác vào việc đáp trả lời mời gọi của “Chủ ruộng”, Người đòi hỏi tất cả chúng ta hãy dấn thân để cho Người sai những “người thợ mới vào ruộng lúa của Người”.

——————–

 

[1] cf. Veritatis splendor, 21.

[2] Gioan Phaolô II, Pastores dabo vobis, 38.

Tác giả bài viết: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Nguồn tin: Những Bài Giáo Huấn Của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Về Đời Thánh Hiến - Catechesis:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh viêm phổi COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại đa số các quốc gia, nhất là tại châu Âu và châu Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. Toà Giám mục Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
 • Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
  Tập Tin Mục vụ số 01 - tuần từ 29/3-05/4/2020
   28/03/2020 09:52

  Tập Tin Mục vụ số 01 - tuần từ 29/3-05/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 01 CN 29/3 – 05/4/2020 . Tuần V Mùa Chay A.
 • Thông Báo Số 2 - HƯỚNG DẪN MỤC VỤ và PHỤNG VỤ trong thời gian dịch bệnh do Vi-rút Covid-19
   28/03/2020 09:04

  Thông Báo Số 2 - HƯỚNG DẪN MỤC VỤ và PHỤNG VỤ trong thời gian dịch bệnh do Vi-rút Covid-19

  Tòa Giám mục phát hành Thông báo số 2 này để xin các Cha, các giáo xứ và cộng đoàn kích hoạt mạnh mẽ những hướng dẫn đã tiên liệu trong Thông báo số 1, đồng thời thực hiện một số giải pháp cụ thể được đề nghị thêm sau đây:
  Mừng Lễ Thánh Cả Giuse
   19/03/2020 21:27

  Mừng Lễ Thánh Cả Giuse

  Giáo Hội luôn giới thiệu về thánh cả Giuse, người thợ mộc làng Na-da-rét, là một con người âm thầm, lặng lẽ nhưng “hương thơm” của ngài nức tiếng gần xa.
 • Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Họ Hùng Vương Giáo xứ Chính Tòa
   13/03/2020 22:12

  Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Họ Hùng Vương Giáo xứ Chính Tòa

  Mừng lễ kính Thánh Đa Minh Cẩm, một trong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Giáo họ Hùng Vương thuộc Giáo xứ Chính Tòa, Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng nhận ngài làm bổn mạng và đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng thánh quan thầy.
 • Lời Nguyện Tắt Trong Cơn Dịch Bệnh Covid -19
   09/03/2020 07:28

  Lời Nguyện Tắt Trong Cơn Dịch Bệnh Covid -19

  Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 đã lan rộng tới hàng trăm quốc gia trên thế giới. Người Công giáo được mời gọi dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết. Sau đây là lời nguyện tắt do ĐGM.Gp.Lạng Sơn Cao Bằng soạn thảo.
  Mùa Chay Thánh
   27/02/2020 21:53

  Mùa Chay Thánh

  Bắt đầu Mùa Chay thánh, tại nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo Phận Lạng Sơn – Cao Bằng đã long trọng cử hành Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro.

 • Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
 • Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
 • Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.
  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
   25/05/2019 21:04

  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế

  Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Môsê không?
 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập32
 • Máy chủ tìm kiếm22
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay9,646
 • Tháng hiện tại49,759
 • Tổng lượt truy cập5,328,986
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây