Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên Năm chẵn

Thứ ba - 27/11/2018 18:08 338 0
“Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất”.
Suy niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Kh 15, 1-4

“Hãy xướng ca bài ca vãn Môsê và ca vãn Con Chiên”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Tôi là Gioan đã nhìn thấy điềm lạ vĩ đại và huyền diệu khác trên trời, là bảy thiên thần cai bảy tai ương sau hết, những tai ương này làm cho Thiên Chúa hết cơn thịnh nộ.

Và tôi đã thấy như biển thuỷ tinh chan hoà ánh lửa và những kẻ đã thắng được mãnh thú và hình tượng cùng số tên của nó, đều đứng trên biển thuỷ tinh gảy đàn cầm ngợi khen Thiên Chúa, và xướng bài ca vãn Môsê tôi tớ Chúa, cùng bài ca vãn Con Chiên rằng:

Chúa là Thiên Chúa toàn năng, các công trình của Chúa thật vĩ đại và lạ lùng. Lạy Chúa là vua hằng có đời đời, đường lối của Chúa thật công minh, chính trực. Lạy Chúa, ai lại không kính sợ Chúa và không ngợi khen danh Chúa? Vì chỉ có mình Chúa là Đấng nhân lành: mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Chúa, bởi vì sự xét xử của Chúa đã tỏ bày minh bạch”. Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9

A+B:Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, các công trình của Chúa thật là vĩ đại và lạ lùng (Kh 15, 3b).

A)Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.

B)Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh, Người nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel.

A)Biển khơi và muôn vật trong đó hãy rống tiếng lên, cả địa cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế. Các sông ngòi hãy vỗ tay reo, đồng thời các núi non hãy hân hoan nhảy nhót.

B)Trước thiên nhan Chúa vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người cai quản địa cầu với đức công minh và cai quản chư dân trong đường chính trực.

A+B:Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, các công trình của Chúa thật là vĩ đại và lạ lùng (Kh 15, 3b).

ALLELUIA: Mt 24, 41a và 44- Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Lc 21, 12-19

“Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

28/11/2018 – THỨ TƯ TUẦN 34 TN

Lc 21,12-19

LÀM CHỨNG NHÂN CHO THẦY

“Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.”(Lc 21,13)

Suy niệm: Nhân việc các môn đệ hỏi về thời điểm và điềm báo thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá (x. Lc 21,7), Chúa Giê-su cho biết trước khi sự việc ấy xảy ra, sẽ có một thời kỳ các ông phải làm chứng cho Ngài giữa những cơn bách hại (cc. 12-13.16-19). Chính Ngài là vị Tử đạo đầu tiên và tuyệt vời, đã hiến dâng mạng sống vì yêu Chúa Cha và nhân loại. Theo gương Thầy, các vị tử đạo cũng đã sống những giá trị Tin Mừng và làm chứng cho đức tin. Khi bị ép bỏ đạp, thánh Tô-ma Thiện, một chủng sinh, tuyên xưng rằng: “Đạo dạy tôi thờ Thiên Chúa là đạo thật, tôi sẵn sàng chịu chết chứ không bỏ.” Bị phơi nắng và bị kìm kẹp, nhưng vị anh hùng trẻ tuổi vẫn gan dạ; mỗi lần roi quất xuống, thầy lại cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thêm sức cho con chịu đau khổ với Chúa!”

Mời Bạn: Khi xưa, các vị chứng nhân đã từ chối bước qua thập giá và “từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường.” Ngày nay, giữa một thế giới đầy dẫy sự khinh miệt và chế diễu những giá trị thánh thiêng của nhân loại và của Thiên Chúa, dẫm đạp lên những giá trị và phẩm giá con người, bạn được mời gọi bước qua những mời mọc và quyến rũ của nó, để sống chứng nhân cho các giá trị Tin Mừng trong môi trường, bậc sống của mình.

Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa những mời mọc, quyến rũ bạn đang gặp, và xin Người thêm sức cho bạn vượt thắng nó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con chẳng sợ mình bỏ đạo, chỉ sợ mình bỏ sống đạo, vì bị quyến rũ bởi bao thú vui trần thế… Nếu thế gian ghét chúng con, thì xin cho chúng con cảm thấy niềm vui của người được diễm phúc nên giống Chúa. Amen. (Rabbouni)

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

28 THÁNG MƯỜI MỘT

Lạy Chúa Giêsu, Xin Hãy Đến!

Nhận thức được rằng Thiên Chúa là Đấng vĩnh hằng, Ngài toàn năng, Ngài là sự khởi đầu và là cứu cánh của mọi tạo vật, Giáo Hội lại mời gọi chúng ta chuẩn bị đón Chúa đến.

Đây là Đấng hoàn toàn ở trên mọi tạo vật. Ngài là Thần Khí bất diệt. Tuy nhiên, Ngài đồng thời ôm lấy tất cả những gì đã được dựng nên và tất cả những gì có hơi thở. Trong Ngài, chúng ta sống, cử động và nhận lấy hữu thể của mình” (Cv 17, 28).

Như vậy, Ngài không chỉ ở bên ngoài thế giới tạo vật. Ngài còn ở trong chính thế giới của chúng ta. Tạo vật tràn ngập sự hiện diện của Ngài. Và sự hiện diện ấy luôn luôn công bố cho ta biết rằng Ngài đang đến. Thiên Chúa, trong tư cách là Đấng Sáng Tạo và là Chủ Tể mọi loài, đang đến với thế giới này, thế giới mà Ngài đã gọi vào hiện hữu từ hư vô.

Ngài cũng nâng đỡ mọi sự mà Ngài đã tạo thành. Ngài là chính sự quan phòng thần linh. Nơi Ngài, thế giới có được vận mệnh đích thực của nó. Tất cả những gì đã được hiện hữu nhờ quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa sẽ vẫn tiếp tục hiện hữu qua Ngài.

Mọi tạo vật đều “tường thuật vinh quang Thiên Chúa”, đều làm chứng cho sự hiện diện của Ngài và cho sự đến của Ngài. Sự đến của Thiên Chúa được biểu lộ nơi chính sự hiện hữu của thế giới, nơi nguồn gốc của nó và nơi sự phát triển của nó.

Chúng ta phải luôn sống trong niềm mong đợi Chúa đến, như Đức Kitô nói trong Tin Mừng Luca (21, 25-28.34-36).

– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

NGÀY 28-11

Kh 15, 1-4; Lc 21, 12-19.

LỜI SUY NIỆM: “Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”

          Lời Chúa hôm nay đang giúp cho mỗi người trong chúng ta giữ vững đức tin và đầy lòng trông cậy vào sự quan tâm của chính Chúa Giêsu. Khi đã mang danh Chúa Giêsu và luôn tiến bước đi với Chúa, chúng ta có thể mất mạng sống của mình, nhưng không thể mất linh hồn.

          Lạy Chúa Giêsu. Mọi sự của con đều do Chúa ban và sắp đặt. Con xin phó vào bàn tay quan phòng của Chúa. Xin cho chúng con được phần rỗi linh hồn.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

28 Tháng Mười Một

Bà Vợ Của Socrate

Nhà hiền triết Hy Lạp Socrate chẳng may có một người vợ khó tính như chằng tinh. Nhưng ông đã chịu đựng tất cả những dở chứng của bà một cách kỳ diệu. Một ngày nọ, ông đang làm đạo với các môn sinh ngay trước cửa nhà, bà vợ bắt đầu dùng một lời lẽ thô tục để rủa sả ông. Nhưng ông vẫn một mực điềm nhiên như không nghe biết gì. Bà vợ không cầm nổi cơn giận, đã múc một gáo nước tạt vào người ông. Nhà hiền triết cũng không để lộ một phản ứng. Mãi một lúc sau, ông mới bỗng đùa với đám môn sinh: “Sau cơn sấm sét thì lại có mưa giông”.

Thánh Basiliô khuyên dạy như sau: “Ðừng ăn miếng trả miếng”. Kẻ chiến thắng trong một cuộc chiến phi lý là người bất hạnh nhất, bởi vì người đó sẽ mang theo tất cả phần lỗi Hãy để cho kẻ thù ta là thầy dạy ta. Ðừng bắt chước điều ta ghét bỏ. Ðừng trở nên gương soi cho một kẻ đang giận dữ bằng cách phản chiếu chính khuôn mặt giận dữ của người đó.

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Tư Tuần 34 TN2

Bài đọc: Rev 15:1-4; Lk 21:12-19.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy kiên trì chịu đựng để làm chứng cho Thiên Chúa.

Lịch sử nhân lọai đã nhiều lần chứng minh chân lý: “Gian khổ tạo anh hùng.” Bên Tây Phương có A-lịch-sơn Đại-đế, bên trời Nam chúng ta có Đại-vương Nguyễn Huệ. Các vị này đã nằm gai nếm mật trước khi chiến thắng quân thù và lưu danh cho hậu thế. Nhà chiến sĩ Nguyễn Thái Học thách thức mọi người phải biết chấp nhận gian khổ: “Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai?” Một khi đã nhận ra chân lý, người anh hùng phải biết chấp nhận gian khổ để sống cho chân lý đó. Việt Nam ta có tấm gương anh dũng của anh hùng Trần Bình Trọng, khi bị bắt và dụ để làm quan cho địch, đã can đảm thốt lên câu: “Ta thà làm quỉ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc.” Đối với các Kitô hữu, chúng ta có một anh hùng trên hết các anh hùng: Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đã hy sinh chấp nhận nhập thể từ Trời, trải qua biết bao gian khổ và chấp nhận cái chết, để chết thay cho con người. Hậu quả là Ngài đã sống lại hiển vinh, đã chiến thắng thần chết, và thống trị vinh quang Nước Chúa muôn đời. Các Kitô hữu là những người theo chân Chúa, cũng phải chịu một số phận tương tự như Chúa đã báo trước: “Tôi tớ không trọng hơn chủ; nếu họ bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Jn 15:20). Hơn nữa, theo Mối Phúc thứ 8, “Người có phúc là người bị bắt bớ vì Nước Trời” (Mt 5:11-12).

Các Bài đọc hôm nay đều khuyên con người phải kiên trì chịu đựng đau khổ; vì chỉ có những ai kiên trì bền vững tới cùng, những người đó sẽ được cứu thóat. Bài đọc I của Sách Khải Huyền tiên báo các tai ương sẽ xảy ra trước và trong Ngày Phán Xét; nhưng như Đức Kitô đã chiến thắng khải hòan, những người tin vào Ngài cũng sẽ chiến thắng vẻ vang như vậy. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu báo trước: các môn đệ của Ngài sẽ bị bắt bớ, nhưng Ngài sẽ luôn ở cùng họ, để giúp họ chịu đựng gian khổ và chiến thắng.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Phải chịu đựng gian khổ mới có thể chiến thắng.

1.1/ Chịu đựng gian khổ để chiến thắng Con Thú và đồng bọn của nó:

(1) Thị kiến 7 chén tai ương cuối cùng: “Rồi tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm lớn lao và kỳ diệu: bảy thiên thần mang bảy tai ương, đó là những tai ương cuối cùng, vì với những tai ương này, cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn tất.” Những tai ương này biểu tỏ cơn lôi đình của Thiên Chúa với con người; cả người lành lẫn kẻ dữ đều bị ảnh hưởng.

(2) Chịu đựng gian khổ để thanh luyện con người như thử vàng trong lửa: “Tôi thấy có cái gì như biển trong vắt pha ánh lửa, và những người thắng Con Thú, thắng tượng của nó, và con số tương đương với tên nó; tôi thấy họ đứng trên biển trong vắt ấy.” Biển trong vắt là khỏang cách vô tận giữa trời và đất như đã đề cập đến trong (Rev 4:6). Nhưng trình thuật ở đây thêm chữ “pha ánh lửa.” Như lửa tượng trưng cho sự thanh tẩy để làm con người trở nên tinh tuyền thánh thiện như lửa thử vàng; đức tin con người cũng phải được thanh luyện trong đau khổ, để con người chứng minh cho Thiên Chúa họ một đức tin không gì có thể lay chuyển được. Những người chiến thắng Con Thú, tượng của nó, và con số tương đương với tên nó (con số 666), là những người tử đạo (Rev 12:11), những người không đầu hàng trước những bắt bớ của các kẻ Phản Kitô (Rev 13:7, 15). Sự mô tả ở đây cũng giống như sự mô tả trong (Rev 7:9-17).

1.2/ Con Chiên và những người đã chiến thắng mọi quyền lực thế gian:

(1) Bài ca chiến thắng: “Họ cầm những cây đàn của Thiên Chúa và hát bài ca của ông Môsê, tôi tớ Thiên Chúa, và bài ca của Con Chiên.” Bài ca của ông Môsê là bài ca chiến thắng sau khi đã vượt qua Biển Đỏ và nhìn thấy quân đội mạnh mẽ của Vua Pharao bị nhận chìm trong đó (x/c Exo 15:1-18, Deut 32:1-43). Bài ca của Con Chiên và của những người thuộc về Con Chiên, được ví như chiến thắng Xuất Hành, và còn hơn thế nữa, là tuyệt đỉnh và là đích điểm của Kế Họach Cứu Độ. Những ai chiến thắng gian khổ theo Con Chiên sẽ được vào Đất Hứa, là cuộc sống muôn đời.

(2) Mọi người sẽ tôn vinh Đức Kitô và Thiên Chúa: Họ hát rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả chân thật công minh!” Bài ca tôn vinh Thiên Chúa về quyền năng tuyệt đối và sự công bằng của Ngài trong lịch sử cứu độ. Bài ca cũng tôn vinh Đức Kitô, Con Chiên của Thiên Chúa, Người đã đưa Kế Họach Cứu Độ đến thành công.

2/ Phúc Âm: Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

2.1/ Chịu đựng gian khổ để làm chứng cho Chúa: Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về những gian khổ sắp xảy đến cho họ: “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” Ngài nói rõ ràng: Gian khổ xảy ra là cơ hội ngàn vàng để các môn đệ có cơ hội làm chứng cho Ngài. Nhường bước trước gian khổ là mất cơ hội làm chứng cho Thiên Chúa.

2.2/ Đừng lo lắng phải đối phó thế nào: Các môn đệ không chiến đấu một mình, nhưng Chúa Giêsu sẽ cùng họ chiến đấu: “Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” Khi một người biết có một quyền lực mạnh hơn quyền lực của địch thù giúp họ, họ sẽ không còn sợ hãi và tự tin hơn trong việc chống cự lại. Thánh Phaolô có kinh nghiệm này khi ngài nói: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.”

2.3/ Bảo đảm sẽ chiến thắng: Không có một quyền lực nào của thế gian có thể thắng nổi quyền lực của Thiên Chúa. Quyền lực thế gian chỉ có hiệu quả tạm thời vì Thiên Chúa cho phép xảy ra; nhưng một khi Thiên Chúa quyết định rút lại, không một quyền lực nào có thể chống lại được. Chúa Giêsu bảo đảm điều này với các môn đệ, mặc dù các ông sẽ phải chiến đấu, “nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Gian khổ phải có trong cuộc đời để tinh luyện con người, để phân biệt người anh hùng với kẻ tiểu nhân; và nhất là để chúng ta chứng tỏ đức tin và tình yêu vào Thiên Chúa.

– Khi phải đương đầu với gian khổ, chúng ta không chiến đấu một mình. Chính Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ cùng chúng ta chiến đấu. Sự khôn ngoan và sức mạnh để chiến đấu đến từ Đức Kitô.

– Chúa Giêsu bảo đảm sự chiến thắng sẽ về tay chúng ta vì một sợi tóc trên đầu chúng ta cũng đã được Thiên Chúa đếm. Hiểu biết tòan bộ trận chiến như thế, chúng ta còn chờ đợi gì mà không xông vào cuộc chiến để làm chứng cho Thiên Chúa?

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

****************

 Tags: ghét bỏ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập74
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm69
 • Hôm nay8,127
 • Tháng hiện tại157,024
 • Tổng lượt truy cập4,895,447
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Truyền Chức Lm-Pt
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây