Lễ Ngũ Tuần của riêng chúng ta

Thứ năm - 06/06/2019 07:57 128 0
Hằng năm, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, chúng ta kỷ niệm sự kiên các Kitô hữu đầu tiên lãnh nhận Chúa Thánh Thần và được quyền trở thành “chứng nhân của Đức Kitô tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1:8).
Lễ Ngũ Tuần của riêng chúng ta

Chúng ta nhớ cách thức Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ như hình “lưỡi lửa” (Cv 2:3), cho phép họ nói những ngôn ngữ khác và rao giảng Tin Mừng theo những cách kỳ lạ (Cv 2:4-12).

Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ hiểu lễ này như vậy thì chúng ta còn thiếu điều quan trọng. Lễ Ngũ Tuần không chỉ là một sự kiện đã xảy ra 2.000 năm trước. Không, theo nghĩa rất thật, lễ này được kỷ niệm hằng năm trên toàn thế giới, và mọi tín hữu Công giáo đã được khai tâm đều cảm nghiệm điều này, dù họ có biết hay không biết điều đó.

NHƯ CÁC TÔNG ĐỒ

Tôi không nói về bí tích Thêm Sức. Nhiều giáo xứ muốn xếp lịch việc cử hành bí tích này vào khoảng dịp Lễ Ngũ Tuần với lý do thuận tiện. Giáo lý Công giáo giải thích: “Bí tích Thêm Sức là dịp đặc biệt tuôn đổ Ơn Chúa Thánh Thần như đã tuôn đổ trên các tông đồ vào ngày Lễ Ngũ Tuần” (GLCG 1302). Hơn nữa, Ơn Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần thúc giục các tông đồ loan báo Tin Mừng tới toàn thế giới, ngày nay bí tích Thêm Sức cũng làm chúng ta mạnh mẽ để “tuyên xưng và bảo vệ đức tin bằng lời nói và hành động với tư cách là nhân chứng sống động của Đức Kitô, can đảm tuyên xưng Thánh Danh Đức Kitô, và không bao giờ xấu hổ vì Thập Giá” (GLCG 1303).

Nói cách khác, bí tích Thêm Sức giống như Lễ Ngũ Tuần riêng của mỗi chúng ta. Đó là lúc chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần giống như các tông đồ 2.000 năm trước, và chúng ta cũng được ủy thác trách nhiệm loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, điều này gợi lên một vấn đề: Làm sao Giáo Hội biết bí tích Thêm Sức và Lễ Ngũ Tuần có liên quan theo cách này? Trong các chương đầu của sách Công Vụ, chúng ta đều thấy đề cập Lễ Ngũ Tuần (Cv 2:1-42) và lời giải thích của Chúa Giêsu về tầm quan trọng của lễ này (Cv 1:8), không nói gì về các thế hệ tương lai. Không nói rằng những người hiện diện với các tông đồ trong phòng hôm đó đều lãnh nhận Chúa Thánh Thần theo cách này. Muốn hiểu mối liên hệ này, chúng ta phải nhìn cách khác.

ĐẶT TAY

Nếu đọc kỹ sách Công Vụ, chúng ta có thể thấy rằng sau khi được rửa tội, các tân tòng còn phải tham dự một nghi lễ khác để được hoàn toàn khai tâm mà gia nhập Giáo Hội: Một tông đồ đặt tay trên họ và thông ban Chúa Thánh Thần cho họ. Chúng ta đọc về nghi thức này chỉ vài lần, nhưng một trong những lúc đó cho chúng ta biết rằng chúng ta cần biết điều này: “Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng mười hai người” (Cv 19:5-7).

Trình thuật này ngắn gọn nhưng cô đọng ý nghĩa, và muốn hiểu rõ tầm quan trọng của nghi thức, chúng ta cần so sánh với việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần ở vài chương trước. Mọi điều chúng ta biết ở đây song song với điều xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần: Họ lãnh nhận Chúa Thánh Thần, họ nói nhiều ngôn ngữ, họ nói tiên tri, và có khoảng 12 dạng. Chúng ta hãy nhìn vào mỗi điều tương tự và khai mở một chút.

BA YẾU TỐ ĐẦU TIÊN

Thứ nhất, đoạn văn cho chúng ta thấy rằng sau khi Phaolô đặt tay trên những người mới được rửa tội, họ được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, một chi tiết tương đương với những gì xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Cv 2:3-4). Thứ nhì, chúng ta đọc thấy những người này bắt đầu nói “các thứ tiếng khác”, chi tiết này cũng tương đương với điều xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Sau khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ, chúng ta thấy “họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2:4).

Thứ ba, đoạn văn nói rằng những người này cũng nói tiên tri, và cách thức tương đương với Lễ Ngũ Tuần hơi khó hiểu một chút. Chúng ta thường nghĩ về lời tiên tri là tiên báo tương lai, điều đó không sai. Đó là phần lớn về lời tiên tri nói tới trong Kinh Thánh, nhưng còn hơn thế nữa. Trong Kinh Thánh, lời tiên tri thường đề cập việc nói nhân danh Chúa và chuyển tiếp sứ điệp của Ngài cho dân chúng. Chẳng hạn, sách ngôn sứ Khác-gai bắt đầu với lệnh truyền xây dựng lại Đền Thờ Giêrusalem sau khi bị tàn phá (Kg 1:1-11), và sau đó, sứ giả này động viên dân chúng bằng cách chuyển tiếp sứ điệp của Thiên Chúa rằng Ngài ở với họ (Kg 1:13). Rõ ràng đó không là tiên báo các sự kiện tương lai, mà là lời tiên tri trong Kinh Thánh.

Với cách hiểu lời tiên tri như vậy, chúng ta có thể thấy rằng các tông đồ thực sự đã nói tiên tri sau khi lãnh nhận trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Họ loan báo Tin Mừng cho mọi người (Cv 2:11, 14-40), cho họ biết điều Thiên Chúa đã hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô và cách mà Ngài muốn họ đáp lại. Nói cách khác, họ chuyển tiếp Ý Chúa cho dân chúng, giống như ngôn sứ Khác-gai đã làm trong Cựu Ước, như vậy đó cũng là lời tiên tri theo Kinh Thánh. Cuối cùng, chúng ta có thể biết rằng ba yếu tố đầu tiên của đoạn văn này thực sự tương đương với Lễ Ngũ Tuần: Giống như các tân tòng này, các tông đồ cũng lãnh nhận Chúa Thánh Thần, nói các tiếng khác và nói tiên tri.

NHỮNG NHÓM MƯỜI HAI

Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn vào câu này: “Có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt” (Cv 1:15). Trước tiên, điều này có thể giống như một chi tiết bình thường và không quan trọng thật. Tuy nhiên, nếu chúng ta so sánh với Lễ Ngũ Tuần ở đầu sách Công Vụ, chúng ta có thể thấy rằng điều đó thực sự là mối liên quan rất quan trọng giữa hai sự kiện này. Chúng ta đọc “khoảng chừng 120 người (12 x 10) lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Cv 1:15), những con số này gợi nhớ phần chính yếu trong lịch sử Israel.

Trong Cựu Ước, quốc gia Israel gồm 12 chi tộc, nhưng vào thế kỷ đầu, đa số họ không ý thức về đất đai lịch sử. Chỉ còn lại hai chi tộc, và người Do Thái thời Chúa Giêsu bồn chồn chờ ngày khôi phục các chi tộc đã mất, như các ngôn sứ đã tiên báo (Is 11:11-12; Gr 23:3, 6; Ed 37:21-22).

Sự khôi phục này là một phần căn nguyên trong sứ vụ của Chúa Giêsu, được thể hiện qua việc chọn 12 tông đồ, thế nên khi đọc biết về 120 người (10 người từ mỗi chi tộc) hội họp trong ngày Lễ Ngũ Tuần, ngày khai sinh Giáo Hội, rõ ràng Giáo Hội là một Israel mới, sự khôi phục của cả 12 chi tộc. Tương tự, khi ông Phaolô đặt tay trên 12 người, họ cũng là biểu tượng của việc khôi phục 12 chi tộc Israel.

Bản chất biểu tượng của những con số này được xác định bằng sự thật trong cả hai trường hợp, bản văn làm tròn con số, nói rằng “có khoảng 120 người” trong ngày Lễ Ngũ Tuần, và ông Phaolô đặt tay trên “khoảng 12 người trong số đó”. Chữ “khoảng” (khoảng chừng) cho chúng ta biết rằng không có những con số chính xác. Hơn nữa, Thánh Luca (tác giả sách Công Vụ) muốn làm tròn những con số này, rất có thể vì tính biểu tượng của chúng. Thánh Luca muốn cả hai câu chuyện gợi nhớ sự khôi phục của 12 chi tộc Israel, thế nên ngài làm tròn những con số đó để dễ thích hợp. Cuối cùng, mặc dù các con số khác nhau, chúng vẫn là biểu tượng của điều tương tự (khôi phục Israel), thế nên có sự tương đương giữa chúng.

LỄ NGŨ TUẦN RIÊNG CỦA CHÚNG TA

Khi hiểu rõ điều này, chúng ta có thể thấy rằng sách Công Vụ mô tả các tân tòng lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua tay Thánh Phaolô theo cách thức rõ ràng gợi nhớ việc các tông đồ lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Ngụ ý hiển nhiên của điều này là khi chúng ta lãnh nhận qua nghi thức thông ban, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần giống như các tông đồ đã lãnh nhận trong ngày Lễ Ngũ Tuần, và chúng ta cũng được ủy thác sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Đó là cách Giáo Hội biết Lễ Ngũ Tuần và bí tích Thêm Sức có liên quan với nhau. Bí tích Thêm Sức là cách lãnh nhận Chúa Thánh Thần sau khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, thế nên khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thêm Sức cũng giống như trải nghiệm Lễ Ngũ Tuần riêng của mỗi chúng ta. Khi chúng ta mừng Lễ Hiện Xuống, chúng ta không chỉ cử hành một sự kiện xảy ra từ xa xưa, mà chúng ta còn cử hành chính bí tích Thêm Sức của mình, việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần của mình, và chúng ta nên nhớ rằng CHÚNG TA CŨNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐEM CÁC ANH CHỊ EM KHÁC ĐẾN VỚI ĐỨC KITÔ, giống như các tông đồ đã làm 2.000 năm trước.

JP NUNEZ

TRẦM THIÊN THU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • TĨNH TÂM CÁC LINH MỤC GIÁO HẠT LẠNG SƠN, GIÁO PHẬN LẠNG SƠN – CAO BẰNG
   19/09/2019 03:40

  TĨNH TÂM CÁC LINH MỤC GIÁO HẠT LẠNG SƠN, GIÁO PHẬN LẠNG SƠN – CAO BẰNG

  Sáng ngày 18/ 09/ 2019, theo lời mời gọi của Cha Tổng Đại Diện cũng là Cha Hạt Trưởng Giáo hạt Lạng Sơn Giáo phận Lạng sơn – Cao bằng, các linh mục trong hạt đã sắp xếp các công việc mục vụ để tham dự buổi Tĩnh Tâm tại giáo xứ Đồng Đăng.
  Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019
   07/09/2019 03:40

  Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019

  Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo cùng Gia đình Giáo phận chương trình sinh hoạt mục vụ chung trong tháng 9&10 năm 2019 như sau:
 • Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới
   04/09/2019 22:39

  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới

  Sáng ngày 2-9-2019, vào lúc 6h00 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức Giám Mục Giuse giáo phận đã cử hành Thánh lễ giỗ lần thứ 21 của Đức Cha Vinh Sơn Phaolo Phạm Văn Dụ, Giám Mục tiên khởi của Giáo phận và cầu nguyện cho niên học mới của Tiền chủng viện Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
  Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019
   01/09/2019 20:44

  Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019

  Hồi 6 giờ sáng hôm nay 02/9/2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể: cầu nguyện cho quốc thái dân an nhân ngày Quốc khánh Việt nam, cầu nguyện cho Đức cha cố Vinhson Phaolo Phạm Văn Dụ nhân dịp giỗ 21 năm, cầu nguyện cho Ứng sinh Tiền Chủng viện nhân ngày lễ Khai giảng niên học 2019-2020.
 • Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm
   01/09/2019 11:13

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19 giờ 30 tối Chúa nhật 01/9/2019, tại Thánh đường Giáo xứ Bản Lìm đã diễn ra một Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức khá đặc biệt. Đức cha Giuse Giáo phận đặt tay ban Bí tích này cho 8 người lớn là những Tân tòng đã được rửa tội từ mấy năm trở lại đây. Bầu khí Phụng vụ Thánh lễ được cử hành trang trọng và đầy cảm động.
  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng
   31/08/2019 12:33

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng

  Chiều thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, đông đảo mọi thành phần Dân Chúa Giáo xứ Đồng Đăng (Giáo hạt Lạng Sơn) sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự tại Thánh đường Giáo xứ. Đức cha đã ban Bí tích Thêm Sức và cho một số em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu trong Thánh lễ.
 • Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn
   29/08/2019 07:24

  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn

  Trong Nhân dịp mừng kỷ niệm 71 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam, Curia Lạng Sơn tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn Thiên Chúa, Cảm tạ Đức Mẹ và cầu nguyện cho các thành viên trong hội và các Presidia về dự phiên họp định kỳ tháng 8, trong đó có bầu cử Ban quản trị mới của Hội đồng Curia.
  Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu
   25/08/2019 19:24

  Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

  Vào hồi 19 giờ 15 chiều Chúa nhật XXI Thường Niên, ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu cho một số em thiếu nhi trong Giáo xứ.
 • Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín
   20/08/2019 06:26

  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín

  Ngày 13 tháng 8 năm 2019 vừa qua, cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiệp ý cùng gia đình và thân hữu của Đức cha Giáo phận hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa dịp mừng Đại thượng thọ 100 tuổi của Bà cố Lucia Nguỹễn Thị Chín là Thân mẫu của Đức cha.
  Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.
   10/08/2019 11:15

  Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.

  Chiều ngày 07 tháng 8 vừa qua, các Linh mục ,Tu sỹ, Chủng sinh và Ứng sinh của Giáo phận đã có buổi tĩnh tâm thường kỳ tháng 8/2019 tại Toà Giám mục Lạng Sơn. Đức cha Giuse đã có bài chia sẻ hướng dẫn mỗi người tĩnh tâm trong dịp này. Sau đây là những ý tưởng chính của bài chia sẻ:

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
 • Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập35
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm27
 • Hôm nay9,363
 • Tháng hiện tại192,593
 • Tổng lượt truy cập3,387,514
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây