Hướng dẫn Nghi thức Thứ Bảy Tuần Thánh - Vọng Phục Sinh

Thứ sáu - 19/04/2019 10:50 644 0
Đêm nay là đêm Thiên Chúa canh thức để đem con cái Israel ra khỏi đất Ai Cập. Đêm nay, các kitô hữu được mời gọi, theo lời khuyên của Phúc Âm, tay cầm đèn sáng, phải giống như những người đợi Chủ trở về, để khi Người tới, gặp họ đang canh thức và đưa họ vào bàn ăn.
Hướng dẫn Nghi thức Thứ Bảy Tuần Thánh - Vọng Phục Sinh

Những đồ lễ phải dọn trước:
Tại gian thánh :
-      Chân nến cao để cắm Nến PS đặt sẵn bên giảng đài phía trong.
-      Bình nước chưa làm phép và que rẩy đặt liền sau Nến.
-      Micrô giảng đài và Micrô bàn thờ, (không kể Micrô cho người dẫn lễ)
-      Các bình hoa tươi, nến hoa sẵn để chưng quanh bàn thờ.
Tại gian cuối hoặc sân ngoài nhà thờ (tuỳ Chủ tế chọn):
-      1 Bàn nhỏ / Micrô/
-      Nến PS, 5 hạt hương, một que vạch
-      Sách lễ Rôma.
-      Nến cho Chủ tế và cho đoàn rước
-            Bình hương cháy (hoặc củi đốt) để dễ lấy lửa / Đồ lấy lửa…
Thông báo mỗi giáo dân tự liệu nến cho mình trong đêm nay.

Dẫn nhập lễ:
 Kính thưa cộng đoàn,
Sau khi trải qua 40 ngày của Mùa Chay Thánh để suy niệm việc Chúa chịu chết cứu chuộc nhân loại, giờ đây chúng ta sắp sửa cử hành nghi lễ mừng Chúa sống lại. Đêm nay đi từ tối tăm đến ánh sáng, đi từ cõi chết âm u tang tóc tiến vào cõi sống tưng bừng hoan hỷ. Đêm nay là đêm Thiên Chúa canh thức để đem con cái Israel ra khỏi đất Ai Cập. Đêm nay, các kitô hữu được mời gọi, theo lời khuyên của Phúc Âm, tay cầm đèn sáng, phải giống như những người đợi Chủ trở về, để khi Người tới, gặp họ đang canh thức và đưa họ vào bàn ăn.

NGHI LỄ ĐÊM VỌNG PHỤC SINH GỒM 4 PHẦN:
Phần I : Khai mạc trọng thể bằng nghi thức thắp Nến PS gồm:
-          Làm phép lửa mới và sửa soạn Nến PS.
-          Kiệu Nến Phục Sinh
-          Công bố Tin Mừng Phục Sinh.
Phần II : Phụng vụ Lời Chúa, gồm :
-          Các Bài đọc - Đáp ca và,
-          Các Lời Nguyện theo sau mõi Bài đọc và Đáp Ca.
Phần III : Phụng vụ Thánh Tẩy, gồm có:
-          Làm phép Nước
-          Tuyên xưng lại lời hứa khi lãnh nhận Thánh Tẩy.
Phần IV : Phụng vụ Thánh Thể.
Tất cả chúng ta hãy tham dự cách ý thức, linh động và sốt sắng các cử hành thánh đêm nay.

PHẦN I : KHAI MẠC TRỌNG THỂ

A-     LÀM PHÉP LỬA VÀ NẾN PHỤC SINH
tại gian cuối (hoặc sân ngoài nhả thờ tuỳ Chủ tế chọn)

Dẫn lễ  : Giờ đây, Cha Chủ Tế và đoàn giúp lễ đi xuống gian cuối nhà thờ bên cửa chính (hoặc sân ngoài nhà thờ), nơi đã chuẩn bị sẵn nến Phục Sinh và các đồ cần thiết như Phụng vụ đã chỉ dẫn.

(Dẫn lễ nhắc khi mọi sự đã ổn định):
-          Xin tắt mọi đèn nến trong nhà thờ.
-          Xin kính mời mọi người đứng và hướng về phía Chủ Tế và  thinh lặng tham dự nghi thức khai mạc trọng thể này.

Chủ tế khởi đầu khi mọi sự chuẩn bị đã xong :
1)     Làm dấu Thánh Giá, chào và Hiệu triệu Dân Chúa (số 8)
2)     Làm phép Lửa (số 9).
3)     Những hành vi trên Nến Phục Sinh : vẽ hình, chữ..vv.. (số 10-11).
4)     Lấy lửa mới thắp Nến Phục Sinh (số 12)

B-    KIỆU NẾN PHỤC SINH 
    Dẫn lễ Xin lưu ý : Đoàn Kiệu Nến PS  theo thứ tự sau:
-          Dẫn đầu là  cậu Giúp lễ mang Bình hương đã bỏ hương.
-          Cha Chủ tế mang Nến Phục Sinh.
-          Đoàn Giúp lễ.
-          Đoàn Tông đồ,
-          Quý vị Hội Đồng Mục Vụ.
           Mọi người trong cộng đoàn phải có nến sẵn trong tay.

5)            Ổn định xong : Cha Chủ tế giơ cao Nến PS và xướng (lần 1) : “ÁNH SÁNG CHÚA KITÔ” (nhờ đàn lấy cung trước)Cộng đoàn đáp : “TẠ ƠN CHÚA”. Rồi lấy lửa của Nến PS đốt sang các nến của đoàn rước và bắt đầu tiến đi. (số 14)

6)     Tới giữa Nhà thờ: Xướng /Đáp lần 2 cao giọng hơn, đốt sang nến của mọi người trong nhà thờ (số 15)

7)      Tại Cung thánh : Xướng / Đáp lần 3 cao giọng hơn. Đoạn Chủ tế đặt Nến PS vào giá gần giảng đài.  (số 16).

Dẫn lễ : Xin mời thắp sáng toàn bộ điện  nến trong Nhà thờ.

C-    CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH (tại Giảng đài)

 Khi chủ tế đặt Nến PS vào chân nến cao xong,
7b) Dẫn lễ ::Khúc ca hoan hỷ và khải hoàn sắp vang lên để kêu mời tất cả Thiên Sứ, nhân trần và tất cả GH hãy vui lên vì đây là một Đêm Hồng Phúc. Đêm nay xiềng xích tội lỗi đã bị bẻ tung và con người đã được giải thoát khỏi án tội tổ tông xưa.

Cây Nến Phục Sinh uy hùng đặt cạnh Giảng đài, tượng trưng Chúa Kitô Phục sinh, chiếu tỏa ánh sáng chan hòa khắp vũ trụ, tiêu diệt bóng tối.

Chúng ta hãy nhớ mình đang sống trong ánh sáng đó, nhờ ơn Bí tích Rửa Tội, nhờ sự chết và sống lại của Đấng đã nói : "Ta là Anh Sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống".

8)     Chủ tế bỏ hương như khi đọc Tin Mừng trong Thánh lễ.
-  Chủ tế tới giảng đài, xông hương Sách,
-  rồi đi xông hương Nến PS. (số 17).

9)      Đoạn  Ngài công bố Tin Mững PS tại giảng đài. (số18).

PHẦN II : PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

10)         Dẫn lễ: Xin  mời tất cả mọi người tắt nến và ngồi chăm chú  nghe Lời Chúa.
            Bây giờ là Phần Phụng vụ Lời Chúa. Phụng Vụ Lời Chúa đêm nay có tất cả 9 bài đọc : 7 bài trích trong Cựu ước và 2 bài trong Tân ước tức là Bài Thánh thư và Bài Phúc Âm.. Có thể chỉ đọc 3 bài Cựu ước nhưng không thể thiếu bài đọc 3 trích sách xuất hành.

Trước mỗi bài đọc sẽ có một lời nguyện. Sau mỗi lời nguyện, người dẫn Lễ  sẽ đọc bài giới thiệu dẫn vào bài đọc.

(Lưu ý : A = Đọc đủ 7 bài C/Ư -//-  B = Chỉ đọc 3 bài C/Ư)

A. NẾU ĐỌC ĐỦ CẢ 7 BÀI CỰU ƯỚC :

Dẫn lễ: Xin  mời tất cả mọi người tắt nến và ngồi chăm chú  nghe Lời Chúa.

11) Cha Chủ tế kêu mời Dân Chúa (số 22).

12) Dẫn cho Bài đọc 1 (St 1,1-2,2) : Về cuộc sáng tạo.
Trang đầu của sách Sáng Thế mời gọi chúng ta nhìn bao quát toàn vũ tru. Giáo Hội mời gọi chúng ta xác tín : mọi sự hiện có đều do Thiên Chúa dựng nên và đều tốt lành. Tuy loài người có sa ngã, nhưng đã được tạo dựng lại cách kỳ diệu hơn, nhờ ơn Phục Sinh của Chúa Giêsu. Xin cộng đoàn lắng nghe.

13) Đọc Bài đọc I – Hát Đáp ca / - Lời Nguyện (số 24)

14) Dẫn cho Bài đọc 2 (St 22,1-18) : Về hy lễ của ông Abraham.
Abraham theo lệnh Chúa, sẵn sàng sát tế con mình. Việc đó báo trước cuộc hy sinh của Con Một Thiên Chúa. Vì Abraham đã vui lòng hy sinh người con một yêu quý nhất của mình, nên ông được Chúa ban cho một dòng dõi đông đảo như sao trên trời. Cũng thế, sẽ có vô số người được tái sinh nhờ đức vâng lời, vâng lời cho đến chết của Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa của bài sách Sáng Thế  chúng ta sắp được nghe sau đây.

15) Đọc Bài đọc II – Hát Đáp ca –  / Lời Nguyện (số 25)

16) Dẫn cho bài đọc 3 (Xh 14,15-15,1) : Về Vượt qua Biển Đỏ.
 Con cái 
Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Điều đó ám chỉ phép rửa tội, như thánh Phaolô đã viết : Toàn thể những người dưới quyền Môsê chịu phép rửa dưới mây và trong biển. Chúng ta  được rửa tội trong Thánh Thần và Nước. Vậy đám mây ám chỉ Thánh Thần và biển ám chỉ nước rửa tội. Đó là ý nghĩa của bài Sách Thánh sau đây.

17) Đọc Bài đọc III – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 26)

18)  Dẫn cho bài đọc 4 (Is 54, 5-14) : Về thành Giêrusalem mới.
 Tiên tri Isaia an ủi dân 
Israel đang bị lưu đầy tại Babylon. Vì Israel bất trung, nên Chúa đã bỏ rơI họ. Khi họ sám hối, Chúa lấy lòng nhân từ vô biên mà quy tụ họ lại, để họ vui hưởng nền hoà bình lâu dài. Nhân loại tội lỗi, nhưng Chúa không bỏ rơi. Người đã ra tay xứu rỗi và quy tụ về Giêrusalem mới là Giáo Hội. Xin mời cộng đoàn lắng nghe.

19) Đọc Bài đọc IV – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 27)

20) Dẫn cho bài đọc 5 (Is 55,1-11) :Về ơn cứu độ ban nhưng không cho mọi người.
 Tiên tri Isaia loan báo: sẽ có một thời kỳ 
Israel vui hưởng ơn lành dồi dào. Đó là thời của Đấng Thiên Sai. Khi đó, Chúa sẽ lập một giao ước mới. Chúng ta cảm ơn Chúa, vì chúng ta đang được sống trong thời đại Tân Ước ấy. Đó là nội dung bài chúng ta nghe sau đây.

21) Đọc Bài đọc V – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 28)

22)  Dẫn cho bài đọc 6 (Brs 3,9-15.32-4,4) : Về ơn khôn ngoan đích thực.
 Bài đọc thứ 6, tiên tri Barúc khuyên và nhắc dân 
Israel đang bị lưu đầy tại Babylon Hãy nghe lời Chúa. Vì bỏ đường lối Chúa nên đã bị khổ nhục, và nếu tuân giữ giới luật Chúa sẽ được sống trong an bình và thịnh vượng.

23) Đọc Bài đọc VI – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 29)

24) Trước khi dẫn vào bài đọc 7, xin Dẫn lễ nhắc cho cộng đoàn như sau:
Xin cộng đoàn lưu ý : Sau bài đọc sách tiên tri Êdêkien dưới đây, cùng với Đáp ca và Lời nguyện theo Bài đọc, Chủ tế sẽ xướng Kinh Vinh Danh. Sau lời xướng, chúng ta bầy tỏ niềm vui mừng Chúa sống lại  bằng việc rung kéo chuông, giật màn, kèn đồng. Vậy đề nghị những người có liên hệ tới những phần việc này chuẩn bị sẵn sàng trước. 

25)  Dẫn cho bài đọc 7 (Ed 36,16-17a.18-28) : Về tâm hồn và tinh thần mới.
Tại Babylon, tiên tri Êdêkien đang sống với dân lưu đầy, ông nhắc nhở dân bài học : vì những tội lỗi họ đã phạm, nên họ bị lưu đầy. Nhưng Chúa sẽ cho họ về, sẽ có một dân mới, một tinh thần mới và Thần Khí sẽ ở với họ, họ sẽ biết nghe theo luật Chúa. Chúng ta nên nhớ : dân mới đó là Giáo Hội Chúa Kitô ngày nay.

26) Đọc Bài đọc III – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 30)

27) Chủ tế xướng Vinh Danh : (số 31)
-          Giật màn, Rung kéo chuông, vỗ tay ít phút, chưng hoa và nến bàn thờ. - Hát tiếp Kinh Vinh Danh.

* Chủ tế đọc LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ : (số 32)

28)  Dẫn cho bài Thánh Thư (Rm 6,3-11) :
Đêm nay chúng ta mừng Chúa Giêsu chết và sống lại. Chịu phép rửa tội là chúng ta đã chết và sống lại với Người. Chúng ta phải từ bỏ tội lỗi để sống trong đường thánh thiện của Chúa. Chúng ta nghe lời thánh Phaolô sau đây và sốt sắng xin Chúa cho chúng ta một tâm hồn đổi mới.

29) Đọc bài Thánh Thư (Rm 6,3-11)

30) Cha Chủ tế xướng trọng thể Alleluia 3 lần (lần sau cao giọng hơn lần trước. Sau mỗi lần, Ca đoàn đều hát lặp lại Alleluia cùng giọng vừa được xướng)

31) Ca đoàn hát Đáp Ca

32) Cha Chủ tế Đọc Phúc Âm và Giảng. Không có nến đi theo, nhưng có xông hương Sách PÂ như thường lệ).

B. NẾU CHỈ ĐỌC 3 BÀI CỰU ƯỚC :

11) Cha Chủ tế kêu mời Dân Chúa (số 22).

12) Dẫn cho Bài đọc 1 (St 1,1-2,2) :
Trang đầu của sách Sáng Thế mời gọi chúng ta nhìn bao quát toàn vũ tru. Giáo Hội mời gọi chúng ta xác tín : mọi sự hiện có đều do Thiên Chúa dựng nên và đều tốt lành. Tuy loài người có sa ngã, nhưng đã được tạo dựng lại cách kỳ diệu hơn, nhờ ơn Phục Sinh của Chúa Giêsu. Xin cộng đoàn lắng nghe.

13) Đọc Bài đọc I – Hát Đáp ca / - Lời Nguyện (số 24)

14) Dẫn cho Bài đọc 2 (St 22,1-18) :
Abraham theo lệnh Chúa, sẵn sàng sát tế con mình. Việc đó báo trước cuộc hy sinh của Con Một Thiên Chúa. Vì Abraham đã vui lòng hy sinh người con một yêu quý nhất của mình, nên ông được Chúa ban cho một dòng dõi đông đảo như sao trên trời. Cũng thế, sẽ có vô số người được tái sinh nhờ đức vâng lời, vâng lời cho đến chết của Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa của bài Sáng Thế ký chúng ta sắp được nghe sau đây.

15) Đọc Bài đọc II – Hát Đáp ca –  / Lời Nguyện (số 25)

Dẫn lễ nhắc cộng đoàn:
Xin cộng đoàn lưu ý : Sau bài đọc sách Xuất Hành dưới đây, cùng với Đáp ca và Lời nguyện theo Bài đọc, Chủ tế sẽ xướng Kinh Vinh Danh. Sau lời xướng, chúng ta bầy tỏ niềm vui mừng Chúa sống lại  bằng việc rung kéo chuông, giật màn, kèn đồng. Vậy đề nghị những người có liên hệ tới những phần việc này chuẩn bị sẵn sàng trước. 

16) Dẫn cho bài đọc 3 (Xh 14,15-15,1) :
 Con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Điều đó ám chỉ phép rửa tội, như thánh Phaolô đã viết : Toàn thể những người dưới quyền Môsê chịu phép rửa dưới mây và trong biển. Chúng ta  được rửa tội trong Thánh Thần và Nước. Vậy đám mây ám chỉ Thánh Thần và biển ám chỉ nước rửa tội. Đó là ý nghĩa của bài Sách Thánh sau đây.

17) Đọc Bài đọc III – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 26)
……………………………………………………..

27) Chủ tế xướng Vinh Danh : (số 31)
-          Giật màn, Rung kéo chuông, vỗ tay ít phút, chưng hoa và nến bàn thờ. - Hát tiếp Kinh Vinh Danh.
* Chủ tế đọc LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ : (số 32)

28)  Dẫn cho bài Thánh Thư (Rm 6,3-11) :
Đêm nay chúng ta mừng Chúa Giêsu chết và sống lại. Chịu phép rửa tội là chúng ta đã chết và sống lại với Người. Chúng ta phải từ bỏ tội lỗi để sống trong đường thánh thiện của Chúa. Chúng ta nghe lời thánh Phaolô sau đây và sốt sắng xin Chúa cho chúng ta một tâm hồn đổi mới.

29) Đọc bài Thánh Thư (Rm 6,3-11)

30) Cha Chủ tế xướng trọng thể ALLELUIA 3 lần (lần sau cao giọng hơn lần trước. Sau mỗi lần, Ca đoàn đều hát lặp lại Alleluia cùng giọng vừa được xướng) (số 34)

31) Ca đoàn hát Đáp Ca

32) Cha Chủ tế Đọc Phúc Âm và Giảng (Không có nến đi theo, nhưng có xông hương Sách PÂ như thường lệ). (số 35)

PHẦN III : PHỤNG VỤ THÁNH TẨY

(Lưu ý : A = Có Rửa tội // B = Không Rửa tội)
A. NẾU CÓ RỬA TỘI DỰ TÒNG:
 Dẫn lễ : Đây là phần thứ ba trong nghi lễ phụng vụ đêm nay. Trong Đêm thánh vọng Phục Sinh này, chúng ta có có nghi thức ban Bí tích Rửa tội và Thêm sức cho một số anh chị em dự tòng. Phần này gồm có những nghi thức liên tiếp sau:
-          Nghi thức làm phép Nước,
-          Bí tích Rửa tội và Thêm sức.
-          Nghi thức Tuyên Xưng lại lời hứa khi chịu phép rửa tội
Mời cộng đoàn đứng.
-          Cha Chủ tế khuyên bảo cộng đoàn (số 38)
Dẫn lễ : Giờ đây, mời Ca đoàn hát kinh cầu Các Thánh.
1, NGHI THỨC LÀM PHÉP NƯỚC RỬA TỘI:
Dẫn lễ : (Đọc sau Kinh cầu). Nước thường có sức huỷ diệt, rửa sạch và nuôi dưỡng. Cây không có nước sẽ khô héo, người và vật không có nước sẽ chết khát. Nước làm ta liên tưởng đến sự sống. Thật vậy, chính Chúa Kitô là nguồn sự sống, và nhờ sức thiêng của Người, những kẻ lãnh nhận phép Rửa Tội được thông ban sự sống của Thiên Chúa và họ được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Ta dùng nước trong bí tích Rửa Tội nói lên niềm tin của chúng ta.
Cha Chủ tế đứng tại giảng đài, giúp lễ mang bình nước tới đứng bên cạnh giảng đài phía lòng nhà thờ.
Cha Chủ tế Làm phép Nước theo chỉ dẫn SLRM (số 42-43)

2. CỬ HÀNH BÍ TÍCH RỬA TỘI VÀ THÊM SỨC

Dẫn lễ : (sau khi làm phép nước). Giờ đây, Chủ tế ban Bí Tích Rửa tội cho các dự tòng. Xin mời cộng đoàn ngồi.

 (Cha Chủ tế cử hành BT cho người lớn theo Sách Các Phép)

Trước khi ban Bí Tích Rửa Tội cho những người dự tòng, Cha Chủ tế mời gọi họ tuyên xưng đức tin.

Dẫn lễ : (Sau khi từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng đức tin).
Giờ đây Chủ tế ban BT Rửa Tội cho các người dự tòng.

Dẫn lễ : Đoạn Cha Chủ tế trao áo trắng cho những người vừa lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

Dẫn lễ: (sau khi trao áo trắng xong) Chủ tế trao nến sáng, ánh sáng của nến nhắc nhở cho những người chịu phép rửa tội, họ được sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin.

Dẫn lễ : (sau khi trao nến sáng) Tiếp theo Cha Chủ tế ban bí tích Thêm Sức cho các tân tòng.

3. LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA RỬA TỘI.

Dẫn lễ : (đọc sau Thêm sức. Khi  tân tòng trở về chỗ ngồi).
Với nghi thức tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội, tâm hồn của mỗi người đã là đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta đã chọn con đường sự sống là đi theo Đức Kitô. Khi chịu phép Rửa Tội là mỗi người chúng ta cùng chết và để cùng sống lại với Người, chúng ta hãy hiên ngang dấn thân cho Chúa và trung thành phụng sự Chúa. Đêm Phục Sinh với tâm hồn biết ơn và vui tươi, chúng ta nhớ lại ngày tái sinh của chúng ta bởi nước và Thánh Thần.

27)Dẫn lễ Để chuẩn bị cho phần lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa tội, xin mọi người đốt nến, đứng, và cầm nến cháy trong tay.

28)Cha Chủ tế đọc lời hiệu triệu cộng đoàn rồi đọc Công thức “Hỏi – Thưa”. (số 46)

29)Chủ tế rẩy nước thánh trên dân chúng (số 47) (bắt đầu rẩy cho những người trên cung thánh, rồi xuống lòng nhà thờ)
      Trong khi đó Ca đoàn hát “Tôi đã thấy nước...”.
      (Không đọc Kinh Tin Kính)

30) Đọc Lời Nguyện Chung.
    (Tiếp sang Phần IV: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ trang 23)

B. NẾU KHÔNG CÓ RỬA TỘI DỰ TÒNG

Dẫn lễ : Sau đây là phần Phụng vụ phép rửa. Phần này gồm có những nghi thức sau đây : Nghi thức làm phép nước và Nghi thức lập lại lời tuyên xưng Đức Tin khi chịu phép Rửa Tội.

1.NGHI THỨC LÀM PHÉP NƯỚC RỬA TỘI.         
Dẫn lễ : Nước có tác dụng rửa sạch và đem lại sự sống. Chúa KiTô là nguồn sự sống. Những ai nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội sẽ được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi và được thông phần vào đời sống mới trong Chúa KiTô.

Cha Chủ tế đứng tại giảng đài, giúp lễ mang bình nước tới đứng bên cạnh giảng đài phía lòng nhà thờ.

Dẫn lễ: Vì không có người chịu phép rửa tội trong đêm nay, nên không hát Kinh Cầu các thánh, Cha Chủ tế sẽ làm phép nước. Với nghi thức này Hội thánh muốn nhắc chúng ta nhớ lại lời hứa của chúng ta khi chiụ phép Rửa tội, để một lần nữa chúng ta xác tín hơn niềm tin của mình vào Thiên Chúa Ba Ngôi và quyết tâm trung thành với Chúa cho đến cùng. Cha Chủ tế sẽ làm phép nước như sau :

26)Cha Chủ tế :
-          hiệu triệu Dân Chúa và đọc Lời nguyện thánh hoá nước, để sẽ rẩy trên dân chúng (số 45)

 2. LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA RỬA TỘI.

27)Dẫn lễ Để chuẩn bị cho phần lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa tội, xin mọi người đốt nến, đứng, và cầm nến cháy trong tay.

28)Cha Chủ tế đọc lời hiệu triệu cộng đoàn  rồi đọc Công thức “Hỏi – Thưa”. (số 46)

29)Chủ tế rẩy nước thánh trên dân chúng (bắt đầu rẩy cho những người trên cung thánh, rồi xuống lòng nhà thờ)
      Trong khi đó Ca đoàn hát “Tôi đã thấy nước...”.
      (Không đọc Kinh Tin Kính)
30) Đọc Lời Nguyện Chung.
(Sang PHẦN IV : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ dưới đây).

PHẦN IV: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Dẫn lễ : (đọc sau Lời nguyện Giáo dân).
Bây giờ là Phần Phụng vụ Thánh Thể, trong khi chúng ta hân hoan nhắc nhớ mầu nhiệm Chúa Kitô chết và sống lại, là nguồn sự sống của chúng ta, chúng ta cử hành Thánh Lễ: Để nói lên việc cứu rỗi nhân loại là một việc đang diễn ra trên Bàn Thờ này, tại nơi đây. Chúng ta tin và nhìn nhận nhân loại đang được cứu rỗi hằng ngày hằng phút trên các Bàn Thờ. Và khi chúng ta tham dự mầu nhiệm Thánh Thể đó, chúng ta- những người tin- có bổn phận loan truyền và chiếu toả ánh sáng đức tin đó cho những người xung quanh.

-  Phụng vụ Thánh Thể như thường lệ.
-  Phép lành cuối lễ : Lễ Vọng P/S và Lễ P/S (SLRM trg 579).
-  Lưu ý: Công thức giải tán có “Alleluia, Alleluia”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ tại Giáo xứ Mỹ Sơn
   25/05/2019 21:22

  Lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ tại Giáo xứ Mỹ Sơn

  Chiều thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2019, tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn, Cộng đoàn Dân Chúa hân hoan cử hành buổi dâng hoa và Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, Bổn mạng của Giáo khu Đức Mẹ Phù Hộ trong Giáo xứ, cũng là Bổn mạng của Tu hội Saledieng Donbosco của quý Cha đang coi sóc Giáo xứ.
  Linh mục Giáo hạt Lạng Sơn tĩnh tâm tháng 5/2019
   23/05/2019 23:11

  Linh mục Giáo hạt Lạng Sơn tĩnh tâm tháng 5/2019

  Ngày thứ Năm, 23 tháng 5 năm 2019, các Linh mục của Giáo hạt Lạng Sơn đã quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn để tham dự kỳ tĩnh tâm thường kỳ tháng 5. 
 • Các nữ tu Hội dòng Mân Côi Bùi Chu dâng hoa Đức Mẹ tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn.
   17/05/2019 10:15

  Các nữ tu Hội dòng Mân Côi Bùi Chu dâng hoa Đức Mẹ tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn.

  Ngày Lễ Đức Mẹ Fatima, 13 tháng 5 năm 2019, vào hồi 19 giờ,  tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, 30 nữ tu đến từ Cộng đoàn Nhà Mẹ của Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu đã cử hành giờ dâng hoa kính Đức Mẹ thật trang nghiêm và sốt sắng.
  Kỷ niệm 13 năm Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   16/05/2019 22:09

  Kỷ niệm 13 năm Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima trong sự tham dự của đông đảo mọi thành phần Dân Chúa. Cộng đoàn cũng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đức cha nhân kỷ niệm 13 năm ngày ngài được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục.
 • Giáo xứ Thất Khê dâng hoa kính Đức Mẹ
   16/05/2019 20:30

  Giáo xứ Thất Khê dâng hoa kính Đức Mẹ

  Theo truyền thống đạo đức của Giáo Hội, nhất là tại Việt Nam, mỗi khi tháng Năm về, các giáo xứ đều tổ chức dâng hoa kính Đức Mẹ, dâng lên những đóa hoa tươi thắm, những đoá hoa diễn tả tấm lòng của mỗi người con trong đại gia đình đức tin. Hòa chung tâm tình ấy, mỗi tuần trong tháng Hoa, Giáo xứ Thất Khê lại hân hoan cử hành những buổi tiến hoa thật sốt sắng, dâng lên Đức Mẹ những tâm tình con thảo yêu mến.
  Giáo xứ Mỹ Sơn: Giáo khu Fatima hân hoan mừng Lễ Bổn mạng
   15/05/2019 10:38

  Giáo xứ Mỹ Sơn: Giáo khu Fatima hân hoan mừng Lễ Bổn mạng

  Cùng với Giáo Hội, chúng ta đang sống trong tháng hoa dâng Mẹ. Ngày 13/05 vừa qua, Cha xứ cùng quý Cha phó dâng lễ kính Đức Mẹ Fatima là Bổn mạng Giáo khu Fatima tại giáo xứ Mỹ Sơn. 
 • Giáo xứ Bó Tờ dâng hoa Tháng Năm kính Đức Mẹ
   14/05/2019 21:09

  Giáo xứ Bó Tờ dâng hoa Tháng Năm kính Đức Mẹ

  Trong ngôi nhà thờ thân thương của Giáo xứ Bó Tờ, các đội hoa của giới Gia trưởng, Hiền mẫu, Hội Monica, Thiếu nhi và nhất là các Ké (các cụ bà cao niên), cùng dâng lên Đức Mẹ những bông hoa tươi thắm, những ngọn nến lung linh giữa một bầu khí trang trọng và đầy cảm động.
  Tòa Giám mục Lạng Sơn chúc mừng lễ Phật đản tại Chùa Thành
   14/05/2019 08:01

  Tòa Giám mục Lạng Sơn chúc mừng lễ Phật đản tại Chùa Thành

  Chiều thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019, đoàn của Tòa Giám mục Lạng Sơn do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri dẫn đầu đã đến Chùa Thành – Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn để thăm viếng và chúc mừng Đại lễ Phật đản.
 • Ngày Gặp gỡ Lễ Sinh và Cầu cho Ơn Thiên Triệu  tại Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng
   12/05/2019 21:21

  Ngày Gặp gỡ Lễ Sinh và Cầu cho Ơn Thiên Triệu  tại Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Hòa cùng với bầu khí Phụng vụ của toàn thể Giáo hội trong Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành – Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn Thiên triệu,12/5/2019, gần 250 bạn Lễ Sinh thuộc các Giáo xứ trong Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã quy tụ về Tòa Giám mục Lạng Sơn để mừng lễ và tham dự ngày gặp gỡ Lễ Sinh thường niên của Giáo phận.
  Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi Linh mục Giáo phận "Điểm Hẹn Xứ Lạng 2019"
   12/05/2019 20:41

  Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi Linh mục Giáo phận "Điểm Hẹn Xứ Lạng 2019"

  Vùng đất truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng luôn là lời mời gọi và cũng là cánh cửa mở rộng cho các Bạn Trẻ tâm huyết với sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội.Trong 2 mùa tuyển sinh vừa qua, gần 50 Bạn Trẻ khắp nơi đáp lời kêu gọi của Chủ Chăn Giáo phận, đã đến khám phá, và 18 Bạn đã quyết định ở lại, hiện đang được đào luyện tại Tiền Chủng viện Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu của Giáo phận...

 • Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
 • Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.
  Phải sống cách nào để làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới ngày nay?
   24/05/2019 09:17

  Phải sống cách nào để làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới ngày nay?

  Mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội đều có sứ mệnh cao cả là làm chứng tá cho Chúa Kitô trước mặt người đời bằng chính đời sống của mình, bằng việc làm cụ thể phản ánh trung thực mọi giá trị của Tin Mừng Cứu Độ để mời gọi những người chưa biết Chúa, được tin có Chúa nhờ đời sống nhân chứng đích thực của mình.
 • Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
   23/05/2019 20:55

  Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay

  Người truyền giáo hôm nay cũng sẽ đón nhận Đức Kitô vào đời mình bằng tinh thần nghèo khó. Để rồi, họ sẽ trở thành những người canh thức, giúp mọi người vượt qua sự thống trị của các quyền lực nguy hiểm, để dễ đón nhận Đức Kitô là Đấng cứu chuộc loài người chỉ bằng tình yêu chấp nhận hy sinh đến cùng.
  Tìm hiểu để thực thi Sứ mạng Loan báo Tin Mừng
   14/05/2019 18:58

  Tìm hiểu để thực thi Sứ mạng Loan báo Tin Mừng

  Trước đây, đã có quan niệm cho rằng việc truyền giáo hay loan báo Tin Mừng là của quí cha, quí thầy, nói chung là của những đấng bậc tu hành, còn người giáo dân thì chỉ lo việc sáng lễ, tối chầu là đủ rồi! Và người giáo dân yên tâm “giữ đạo” như thế là khi chết chắc chắn được về Thiên Đàng…
 • Cha Giulio Simoncelli, nhà truyền giáo ở châu Phi
   25/04/2019 08:50

  Cha Giulio Simoncelli, nhà truyền giáo ở châu Phi

  Cha Giulio Simoncelli truyền giáo tại Cộng hòa dân chủ Congo 50 năm. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 cha viết một cuốn sách kể lại cuộc đời “tận hiến cho chúa từ trong bụng mẹ”
  Phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhân dịp Đài Chân lý Á châu (RVA) kỷ niệm 50 năm loan báo Tin Mừng
   08/04/2019 05:01

  Phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhân dịp Đài Chân lý Á châu (RVA) kỷ niệm 50 năm loan báo Tin Mừng

  Nhân dịp Đài Chân Lý Á Châu mừng kỷ niệm 50 năm Loan Báo Tin Mừng 11/4/1969 – 11/4/2019, Ban Việt ngữ – Đài Chân lý Á châu đã có cuộc phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Thành viên Bộ Truyền thông Toà Thánh và Thành viên Ban Quản trị FABC-OSC.
 • Kinh nghiệm truyền giáo tại Cuba của 3 linh mục Milan
   06/04/2019 10:11

  Kinh nghiệm truyền giáo tại Cuba của 3 linh mục Milan

  Ngày 21/10/2017, lần đầu tiên giáo phận Milano của Ý gửi các linh mục “hồng ân đức tin” đến Cuba. Đó là các cha Adriano Valagussa, Marco Pavan, và cha Ezio Borsani.
  Giáo dân là chủ thể trong việc rao giảng Tin Mừng
   03/04/2019 20:11

  Giáo dân là chủ thể trong việc rao giảng Tin Mừng

  Trong dụ ngôn các thợ làm vườn nho (xem Mt 20:1-15) Đức Giê-su mời gọi mọi tín hữu, bất luận là ai, vào làm việc trong vườn nho của Ngài. Và với lệnh truyền gởi tới mọi phần tử của Hội Thánh trước khi về trời, Ngài còn khẳng định vườn nho đó chính là toàn thể nhân loại sinh sống trên khắp mặt đất này, với tất cả sự đa diện muôn mầu muôn vẻ của nó.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập62
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm51
 • Hôm nay880
 • Tháng hiện tại216,000
 • Tổng lượt truy cập2,065,760
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây