Hướng dẫn Nghi thức Thứ Bảy Tuần Thánh - Vọng Phục Sinh

Thứ sáu - 19/04/2019 10:50 3.020 0
Đêm nay là đêm Thiên Chúa canh thức để đem con cái Israel ra khỏi đất Ai Cập. Đêm nay, các kitô hữu được mời gọi, theo lời khuyên của Phúc Âm, tay cầm đèn sáng, phải giống như những người đợi Chủ trở về, để khi Người tới, gặp họ đang canh thức và đưa họ vào bàn ăn.
Hướng dẫn Nghi thức Thứ Bảy Tuần Thánh - Vọng Phục Sinh

Những đồ lễ phải dọn trước:
Tại gian thánh :
-      Chân nến cao để cắm Nến PS đặt sẵn bên giảng đài phía trong.
-      Bình nước chưa làm phép và que rẩy đặt liền sau Nến.
-      Micrô giảng đài và Micrô bàn thờ, (không kể Micrô cho người dẫn lễ)
-      Các bình hoa tươi, nến hoa sẵn để chưng quanh bàn thờ.
Tại gian cuối hoặc sân ngoài nhà thờ (tuỳ Chủ tế chọn):
-      1 Bàn nhỏ / Micrô/
-      Nến PS, 5 hạt hương, một que vạch
-      Sách lễ Rôma.
-      Nến cho Chủ tế và cho đoàn rước
-            Bình hương cháy (hoặc củi đốt) để dễ lấy lửa / Đồ lấy lửa…
Thông báo mỗi giáo dân tự liệu nến cho mình trong đêm nay.

Dẫn nhập lễ:
 Kính thưa cộng đoàn,
Sau khi trải qua 40 ngày của Mùa Chay Thánh để suy niệm việc Chúa chịu chết cứu chuộc nhân loại, giờ đây chúng ta sắp sửa cử hành nghi lễ mừng Chúa sống lại. Đêm nay đi từ tối tăm đến ánh sáng, đi từ cõi chết âm u tang tóc tiến vào cõi sống tưng bừng hoan hỷ. Đêm nay là đêm Thiên Chúa canh thức để đem con cái Israel ra khỏi đất Ai Cập. Đêm nay, các kitô hữu được mời gọi, theo lời khuyên của Phúc Âm, tay cầm đèn sáng, phải giống như những người đợi Chủ trở về, để khi Người tới, gặp họ đang canh thức và đưa họ vào bàn ăn.

NGHI LỄ ĐÊM VỌNG PHỤC SINH GỒM 4 PHẦN:
Phần I : Khai mạc trọng thể bằng nghi thức thắp Nến PS gồm:
-          Làm phép lửa mới và sửa soạn Nến PS.
-          Kiệu Nến Phục Sinh
-          Công bố Tin Mừng Phục Sinh.
Phần II : Phụng vụ Lời Chúa, gồm :
-          Các Bài đọc - Đáp ca và,
-          Các Lời Nguyện theo sau mõi Bài đọc và Đáp Ca.
Phần III : Phụng vụ Thánh Tẩy, gồm có:
-          Làm phép Nước
-          Tuyên xưng lại lời hứa khi lãnh nhận Thánh Tẩy.
Phần IV : Phụng vụ Thánh Thể.
Tất cả chúng ta hãy tham dự cách ý thức, linh động và sốt sắng các cử hành thánh đêm nay.

PHẦN I : KHAI MẠC TRỌNG THỂ

A-     LÀM PHÉP LỬA VÀ NẾN PHỤC SINH
tại gian cuối (hoặc sân ngoài nhả thờ tuỳ Chủ tế chọn)

Dẫn lễ  : Giờ đây, Cha Chủ Tế và đoàn giúp lễ đi xuống gian cuối nhà thờ bên cửa chính (hoặc sân ngoài nhà thờ), nơi đã chuẩn bị sẵn nến Phục Sinh và các đồ cần thiết như Phụng vụ đã chỉ dẫn.

(Dẫn lễ nhắc khi mọi sự đã ổn định):
-          Xin tắt mọi đèn nến trong nhà thờ.
-          Xin kính mời mọi người đứng và hướng về phía Chủ Tế và  thinh lặng tham dự nghi thức khai mạc trọng thể này.

Chủ tế khởi đầu khi mọi sự chuẩn bị đã xong :
1)     Làm dấu Thánh Giá, chào và Hiệu triệu Dân Chúa (số 8)
2)     Làm phép Lửa (số 9).
3)     Những hành vi trên Nến Phục Sinh : vẽ hình, chữ..vv.. (số 10-11).
4)     Lấy lửa mới thắp Nến Phục Sinh (số 12)

B-    KIỆU NẾN PHỤC SINH 
    Dẫn lễ Xin lưu ý : Đoàn Kiệu Nến PS  theo thứ tự sau:
-          Dẫn đầu là  cậu Giúp lễ mang Bình hương đã bỏ hương.
-          Cha Chủ tế mang Nến Phục Sinh.
-          Đoàn Giúp lễ.
-          Đoàn Tông đồ,
-          Quý vị Hội Đồng Mục Vụ.
           Mọi người trong cộng đoàn phải có nến sẵn trong tay.

5)            Ổn định xong : Cha Chủ tế giơ cao Nến PS và xướng (lần 1) : “ÁNH SÁNG CHÚA KITÔ” (nhờ đàn lấy cung trước)Cộng đoàn đáp : “TẠ ƠN CHÚA”. Rồi lấy lửa của Nến PS đốt sang các nến của đoàn rước và bắt đầu tiến đi. (số 14)

6)     Tới giữa Nhà thờ: Xướng /Đáp lần 2 cao giọng hơn, đốt sang nến của mọi người trong nhà thờ (số 15)

7)      Tại Cung thánh : Xướng / Đáp lần 3 cao giọng hơn. Đoạn Chủ tế đặt Nến PS vào giá gần giảng đài.  (số 16).

Dẫn lễ : Xin mời thắp sáng toàn bộ điện  nến trong Nhà thờ.

C-    CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH (tại Giảng đài)

 Khi chủ tế đặt Nến PS vào chân nến cao xong,
7b) Dẫn lễ ::Khúc ca hoan hỷ và khải hoàn sắp vang lên để kêu mời tất cả Thiên Sứ, nhân trần và tất cả GH hãy vui lên vì đây là một Đêm Hồng Phúc. Đêm nay xiềng xích tội lỗi đã bị bẻ tung và con người đã được giải thoát khỏi án tội tổ tông xưa.

Cây Nến Phục Sinh uy hùng đặt cạnh Giảng đài, tượng trưng Chúa Kitô Phục sinh, chiếu tỏa ánh sáng chan hòa khắp vũ trụ, tiêu diệt bóng tối.

Chúng ta hãy nhớ mình đang sống trong ánh sáng đó, nhờ ơn Bí tích Rửa Tội, nhờ sự chết và sống lại của Đấng đã nói : "Ta là Anh Sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống".

8)     Chủ tế bỏ hương như khi đọc Tin Mừng trong Thánh lễ.
-  Chủ tế tới giảng đài, xông hương Sách,
-  rồi đi xông hương Nến PS. (số 17).

9)      Đoạn  Ngài công bố Tin Mững PS tại giảng đài. (số18).

PHẦN II : PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

10)         Dẫn lễ: Xin  mời tất cả mọi người tắt nến và ngồi chăm chú  nghe Lời Chúa.
            Bây giờ là Phần Phụng vụ Lời Chúa. Phụng Vụ Lời Chúa đêm nay có tất cả 9 bài đọc : 7 bài trích trong Cựu ước và 2 bài trong Tân ước tức là Bài Thánh thư và Bài Phúc Âm.. Có thể chỉ đọc 3 bài Cựu ước nhưng không thể thiếu bài đọc 3 trích sách xuất hành.

Trước mỗi bài đọc sẽ có một lời nguyện. Sau mỗi lời nguyện, người dẫn Lễ  sẽ đọc bài giới thiệu dẫn vào bài đọc.

(Lưu ý : A = Đọc đủ 7 bài C/Ư -//-  B = Chỉ đọc 3 bài C/Ư)

A. NẾU ĐỌC ĐỦ CẢ 7 BÀI CỰU ƯỚC :

Dẫn lễ: Xin  mời tất cả mọi người tắt nến và ngồi chăm chú  nghe Lời Chúa.

11) Cha Chủ tế kêu mời Dân Chúa (số 22).

12) Dẫn cho Bài đọc 1 (St 1,1-2,2) : Về cuộc sáng tạo.
Trang đầu của sách Sáng Thế mời gọi chúng ta nhìn bao quát toàn vũ tru. Giáo Hội mời gọi chúng ta xác tín : mọi sự hiện có đều do Thiên Chúa dựng nên và đều tốt lành. Tuy loài người có sa ngã, nhưng đã được tạo dựng lại cách kỳ diệu hơn, nhờ ơn Phục Sinh của Chúa Giêsu. Xin cộng đoàn lắng nghe.

13) Đọc Bài đọc I – Hát Đáp ca / - Lời Nguyện (số 24)

14) Dẫn cho Bài đọc 2 (St 22,1-18) : Về hy lễ của ông Abraham.
Abraham theo lệnh Chúa, sẵn sàng sát tế con mình. Việc đó báo trước cuộc hy sinh của Con Một Thiên Chúa. Vì Abraham đã vui lòng hy sinh người con một yêu quý nhất của mình, nên ông được Chúa ban cho một dòng dõi đông đảo như sao trên trời. Cũng thế, sẽ có vô số người được tái sinh nhờ đức vâng lời, vâng lời cho đến chết của Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa của bài sách Sáng Thế  chúng ta sắp được nghe sau đây.

15) Đọc Bài đọc II – Hát Đáp ca –  / Lời Nguyện (số 25)

16) Dẫn cho bài đọc 3 (Xh 14,15-15,1) : Về Vượt qua Biển Đỏ.
 Con cái 
Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Điều đó ám chỉ phép rửa tội, như thánh Phaolô đã viết : Toàn thể những người dưới quyền Môsê chịu phép rửa dưới mây và trong biển. Chúng ta  được rửa tội trong Thánh Thần và Nước. Vậy đám mây ám chỉ Thánh Thần và biển ám chỉ nước rửa tội. Đó là ý nghĩa của bài Sách Thánh sau đây.

17) Đọc Bài đọc III – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 26)

18)  Dẫn cho bài đọc 4 (Is 54, 5-14) : Về thành Giêrusalem mới.
 Tiên tri Isaia an ủi dân 
Israel đang bị lưu đầy tại Babylon. Vì Israel bất trung, nên Chúa đã bỏ rơI họ. Khi họ sám hối, Chúa lấy lòng nhân từ vô biên mà quy tụ họ lại, để họ vui hưởng nền hoà bình lâu dài. Nhân loại tội lỗi, nhưng Chúa không bỏ rơi. Người đã ra tay xứu rỗi và quy tụ về Giêrusalem mới là Giáo Hội. Xin mời cộng đoàn lắng nghe.

19) Đọc Bài đọc IV – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 27)

20) Dẫn cho bài đọc 5 (Is 55,1-11) :Về ơn cứu độ ban nhưng không cho mọi người.
 Tiên tri Isaia loan báo: sẽ có một thời kỳ 
Israel vui hưởng ơn lành dồi dào. Đó là thời của Đấng Thiên Sai. Khi đó, Chúa sẽ lập một giao ước mới. Chúng ta cảm ơn Chúa, vì chúng ta đang được sống trong thời đại Tân Ước ấy. Đó là nội dung bài chúng ta nghe sau đây.

21) Đọc Bài đọc V – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 28)

22)  Dẫn cho bài đọc 6 (Brs 3,9-15.32-4,4) : Về ơn khôn ngoan đích thực.
 Bài đọc thứ 6, tiên tri Barúc khuyên và nhắc dân 
Israel đang bị lưu đầy tại Babylon Hãy nghe lời Chúa. Vì bỏ đường lối Chúa nên đã bị khổ nhục, và nếu tuân giữ giới luật Chúa sẽ được sống trong an bình và thịnh vượng.

23) Đọc Bài đọc VI – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 29)

24) Trước khi dẫn vào bài đọc 7, xin Dẫn lễ nhắc cho cộng đoàn như sau:
Xin cộng đoàn lưu ý : Sau bài đọc sách tiên tri Êdêkien dưới đây, cùng với Đáp ca và Lời nguyện theo Bài đọc, Chủ tế sẽ xướng Kinh Vinh Danh. Sau lời xướng, chúng ta bầy tỏ niềm vui mừng Chúa sống lại  bằng việc rung kéo chuông, giật màn, kèn đồng. Vậy đề nghị những người có liên hệ tới những phần việc này chuẩn bị sẵn sàng trước. 

25)  Dẫn cho bài đọc 7 (Ed 36,16-17a.18-28) : Về tâm hồn và tinh thần mới.
Tại Babylon, tiên tri Êdêkien đang sống với dân lưu đầy, ông nhắc nhở dân bài học : vì những tội lỗi họ đã phạm, nên họ bị lưu đầy. Nhưng Chúa sẽ cho họ về, sẽ có một dân mới, một tinh thần mới và Thần Khí sẽ ở với họ, họ sẽ biết nghe theo luật Chúa. Chúng ta nên nhớ : dân mới đó là Giáo Hội Chúa Kitô ngày nay.

26) Đọc Bài đọc III – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 30)

27) Chủ tế xướng Vinh Danh : (số 31)
-          Giật màn, Rung kéo chuông, vỗ tay ít phút, chưng hoa và nến bàn thờ. - Hát tiếp Kinh Vinh Danh.

* Chủ tế đọc LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ : (số 32)

28)  Dẫn cho bài Thánh Thư (Rm 6,3-11) :
Đêm nay chúng ta mừng Chúa Giêsu chết và sống lại. Chịu phép rửa tội là chúng ta đã chết và sống lại với Người. Chúng ta phải từ bỏ tội lỗi để sống trong đường thánh thiện của Chúa. Chúng ta nghe lời thánh Phaolô sau đây và sốt sắng xin Chúa cho chúng ta một tâm hồn đổi mới.

29) Đọc bài Thánh Thư (Rm 6,3-11)

30) Cha Chủ tế xướng trọng thể Alleluia 3 lần (lần sau cao giọng hơn lần trước. Sau mỗi lần, Ca đoàn đều hát lặp lại Alleluia cùng giọng vừa được xướng)

31) Ca đoàn hát Đáp Ca

32) Cha Chủ tế Đọc Phúc Âm và Giảng. Không có nến đi theo, nhưng có xông hương Sách PÂ như thường lệ).

B. NẾU CHỈ ĐỌC 3 BÀI CỰU ƯỚC :

11) Cha Chủ tế kêu mời Dân Chúa (số 22).

12) Dẫn cho Bài đọc 1 (St 1,1-2,2) :
Trang đầu của sách Sáng Thế mời gọi chúng ta nhìn bao quát toàn vũ tru. Giáo Hội mời gọi chúng ta xác tín : mọi sự hiện có đều do Thiên Chúa dựng nên và đều tốt lành. Tuy loài người có sa ngã, nhưng đã được tạo dựng lại cách kỳ diệu hơn, nhờ ơn Phục Sinh của Chúa Giêsu. Xin cộng đoàn lắng nghe.

13) Đọc Bài đọc I – Hát Đáp ca / - Lời Nguyện (số 24)

14) Dẫn cho Bài đọc 2 (St 22,1-18) :
Abraham theo lệnh Chúa, sẵn sàng sát tế con mình. Việc đó báo trước cuộc hy sinh của Con Một Thiên Chúa. Vì Abraham đã vui lòng hy sinh người con một yêu quý nhất của mình, nên ông được Chúa ban cho một dòng dõi đông đảo như sao trên trời. Cũng thế, sẽ có vô số người được tái sinh nhờ đức vâng lời, vâng lời cho đến chết của Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa của bài Sáng Thế ký chúng ta sắp được nghe sau đây.

15) Đọc Bài đọc II – Hát Đáp ca –  / Lời Nguyện (số 25)

Dẫn lễ nhắc cộng đoàn:
Xin cộng đoàn lưu ý : Sau bài đọc sách Xuất Hành dưới đây, cùng với Đáp ca và Lời nguyện theo Bài đọc, Chủ tế sẽ xướng Kinh Vinh Danh. Sau lời xướng, chúng ta bầy tỏ niềm vui mừng Chúa sống lại  bằng việc rung kéo chuông, giật màn, kèn đồng. Vậy đề nghị những người có liên hệ tới những phần việc này chuẩn bị sẵn sàng trước. 

16) Dẫn cho bài đọc 3 (Xh 14,15-15,1) :
 Con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Điều đó ám chỉ phép rửa tội, như thánh Phaolô đã viết : Toàn thể những người dưới quyền Môsê chịu phép rửa dưới mây và trong biển. Chúng ta  được rửa tội trong Thánh Thần và Nước. Vậy đám mây ám chỉ Thánh Thần và biển ám chỉ nước rửa tội. Đó là ý nghĩa của bài Sách Thánh sau đây.

17) Đọc Bài đọc III – Hát Đáp ca – / Lời nguyện (số 26)
……………………………………………………..

27) Chủ tế xướng Vinh Danh : (số 31)
-          Giật màn, Rung kéo chuông, vỗ tay ít phút, chưng hoa và nến bàn thờ. - Hát tiếp Kinh Vinh Danh.
* Chủ tế đọc LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ : (số 32)

28)  Dẫn cho bài Thánh Thư (Rm 6,3-11) :
Đêm nay chúng ta mừng Chúa Giêsu chết và sống lại. Chịu phép rửa tội là chúng ta đã chết và sống lại với Người. Chúng ta phải từ bỏ tội lỗi để sống trong đường thánh thiện của Chúa. Chúng ta nghe lời thánh Phaolô sau đây và sốt sắng xin Chúa cho chúng ta một tâm hồn đổi mới.

29) Đọc bài Thánh Thư (Rm 6,3-11)

30) Cha Chủ tế xướng trọng thể ALLELUIA 3 lần (lần sau cao giọng hơn lần trước. Sau mỗi lần, Ca đoàn đều hát lặp lại Alleluia cùng giọng vừa được xướng) (số 34)

31) Ca đoàn hát Đáp Ca

32) Cha Chủ tế Đọc Phúc Âm và Giảng (Không có nến đi theo, nhưng có xông hương Sách PÂ như thường lệ). (số 35)

PHẦN III : PHỤNG VỤ THÁNH TẨY

(Lưu ý : A = Có Rửa tội // B = Không Rửa tội)
A. NẾU CÓ RỬA TỘI DỰ TÒNG:
 Dẫn lễ : Đây là phần thứ ba trong nghi lễ phụng vụ đêm nay. Trong Đêm thánh vọng Phục Sinh này, chúng ta có có nghi thức ban Bí tích Rửa tội và Thêm sức cho một số anh chị em dự tòng. Phần này gồm có những nghi thức liên tiếp sau:
-          Nghi thức làm phép Nước,
-          Bí tích Rửa tội và Thêm sức.
-          Nghi thức Tuyên Xưng lại lời hứa khi chịu phép rửa tội
Mời cộng đoàn đứng.
-          Cha Chủ tế khuyên bảo cộng đoàn (số 38)
Dẫn lễ : Giờ đây, mời Ca đoàn hát kinh cầu Các Thánh.
1, NGHI THỨC LÀM PHÉP NƯỚC RỬA TỘI:
Dẫn lễ : (Đọc sau Kinh cầu). Nước thường có sức huỷ diệt, rửa sạch và nuôi dưỡng. Cây không có nước sẽ khô héo, người và vật không có nước sẽ chết khát. Nước làm ta liên tưởng đến sự sống. Thật vậy, chính Chúa Kitô là nguồn sự sống, và nhờ sức thiêng của Người, những kẻ lãnh nhận phép Rửa Tội được thông ban sự sống của Thiên Chúa và họ được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Ta dùng nước trong bí tích Rửa Tội nói lên niềm tin của chúng ta.
Cha Chủ tế đứng tại giảng đài, giúp lễ mang bình nước tới đứng bên cạnh giảng đài phía lòng nhà thờ.
Cha Chủ tế Làm phép Nước theo chỉ dẫn SLRM (số 42-43)

2. CỬ HÀNH BÍ TÍCH RỬA TỘI VÀ THÊM SỨC

Dẫn lễ : (sau khi làm phép nước). Giờ đây, Chủ tế ban Bí Tích Rửa tội cho các dự tòng. Xin mời cộng đoàn ngồi.

 (Cha Chủ tế cử hành BT cho người lớn theo Sách Các Phép)

Trước khi ban Bí Tích Rửa Tội cho những người dự tòng, Cha Chủ tế mời gọi họ tuyên xưng đức tin.

Dẫn lễ : (Sau khi từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng đức tin).
Giờ đây Chủ tế ban BT Rửa Tội cho các người dự tòng.

Dẫn lễ : Đoạn Cha Chủ tế trao áo trắng cho những người vừa lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

Dẫn lễ: (sau khi trao áo trắng xong) Chủ tế trao nến sáng, ánh sáng của nến nhắc nhở cho những người chịu phép rửa tội, họ được sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin.

Dẫn lễ : (sau khi trao nến sáng) Tiếp theo Cha Chủ tế ban bí tích Thêm Sức cho các tân tòng.

3. LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA RỬA TỘI.

Dẫn lễ : (đọc sau Thêm sức. Khi  tân tòng trở về chỗ ngồi).
Với nghi thức tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội, tâm hồn của mỗi người đã là đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta đã chọn con đường sự sống là đi theo Đức Kitô. Khi chịu phép Rửa Tội là mỗi người chúng ta cùng chết và để cùng sống lại với Người, chúng ta hãy hiên ngang dấn thân cho Chúa và trung thành phụng sự Chúa. Đêm Phục Sinh với tâm hồn biết ơn và vui tươi, chúng ta nhớ lại ngày tái sinh của chúng ta bởi nước và Thánh Thần.

27)Dẫn lễ Để chuẩn bị cho phần lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa tội, xin mọi người đốt nến, đứng, và cầm nến cháy trong tay.

28)Cha Chủ tế đọc lời hiệu triệu cộng đoàn rồi đọc Công thức “Hỏi – Thưa”. (số 46)

29)Chủ tế rẩy nước thánh trên dân chúng (số 47) (bắt đầu rẩy cho những người trên cung thánh, rồi xuống lòng nhà thờ)
      Trong khi đó Ca đoàn hát “Tôi đã thấy nước...”.
      (Không đọc Kinh Tin Kính)

30) Đọc Lời Nguyện Chung.
    (Tiếp sang Phần IV: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ trang 23)

B. NẾU KHÔNG CÓ RỬA TỘI DỰ TÒNG

Dẫn lễ : Sau đây là phần Phụng vụ phép rửa. Phần này gồm có những nghi thức sau đây : Nghi thức làm phép nước và Nghi thức lập lại lời tuyên xưng Đức Tin khi chịu phép Rửa Tội.

1.NGHI THỨC LÀM PHÉP NƯỚC RỬA TỘI.         
Dẫn lễ : Nước có tác dụng rửa sạch và đem lại sự sống. Chúa KiTô là nguồn sự sống. Những ai nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội sẽ được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi và được thông phần vào đời sống mới trong Chúa KiTô.

Cha Chủ tế đứng tại giảng đài, giúp lễ mang bình nước tới đứng bên cạnh giảng đài phía lòng nhà thờ.

Dẫn lễ: Vì không có người chịu phép rửa tội trong đêm nay, nên không hát Kinh Cầu các thánh, Cha Chủ tế sẽ làm phép nước. Với nghi thức này Hội thánh muốn nhắc chúng ta nhớ lại lời hứa của chúng ta khi chiụ phép Rửa tội, để một lần nữa chúng ta xác tín hơn niềm tin của mình vào Thiên Chúa Ba Ngôi và quyết tâm trung thành với Chúa cho đến cùng. Cha Chủ tế sẽ làm phép nước như sau :

26)Cha Chủ tế :
-          hiệu triệu Dân Chúa và đọc Lời nguyện thánh hoá nước, để sẽ rẩy trên dân chúng (số 45)

 2. LẶP LẠI LỜI TUYÊN HỨA RỬA TỘI.

27)Dẫn lễ Để chuẩn bị cho phần lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa tội, xin mọi người đốt nến, đứng, và cầm nến cháy trong tay.

28)Cha Chủ tế đọc lời hiệu triệu cộng đoàn  rồi đọc Công thức “Hỏi – Thưa”. (số 46)

29)Chủ tế rẩy nước thánh trên dân chúng (bắt đầu rẩy cho những người trên cung thánh, rồi xuống lòng nhà thờ)
      Trong khi đó Ca đoàn hát “Tôi đã thấy nước...”.
      (Không đọc Kinh Tin Kính)
30) Đọc Lời Nguyện Chung.
(Sang PHẦN IV : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ dưới đây).

PHẦN IV: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Dẫn lễ : (đọc sau Lời nguyện Giáo dân).
Bây giờ là Phần Phụng vụ Thánh Thể, trong khi chúng ta hân hoan nhắc nhớ mầu nhiệm Chúa Kitô chết và sống lại, là nguồn sự sống của chúng ta, chúng ta cử hành Thánh Lễ: Để nói lên việc cứu rỗi nhân loại là một việc đang diễn ra trên Bàn Thờ này, tại nơi đây. Chúng ta tin và nhìn nhận nhân loại đang được cứu rỗi hằng ngày hằng phút trên các Bàn Thờ. Và khi chúng ta tham dự mầu nhiệm Thánh Thể đó, chúng ta- những người tin- có bổn phận loan truyền và chiếu toả ánh sáng đức tin đó cho những người xung quanh.

-  Phụng vụ Thánh Thể như thường lệ.
-  Phép lành cuối lễ : Lễ Vọng P/S và Lễ P/S (SLRM trg 579).
-  Lưu ý: Công thức giải tán có “Alleluia, Alleluia”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Đêm hoan ca Phục Sinh 2021 tại nhà thờ Chính Toà
   10/04/2021 23:30

  Đêm hoan ca Phục Sinh 2021 tại nhà thờ Chính Toà

  Tối thứ 5 ngày 08/04/2021, tại nhà thờ Chính Tòa đã diễn ra chương trình Hoan ca Phục Sinh với chủ đề: “XIN KỂ CHO CHÚNG TÔI NGHE”, kỷ niệm 5 năm Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri về nhận sứ vụ tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng và mừng Giáo phận có thêm 3 tiến chức Phó tế.
  Thánh lễ phong chức phó tế tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn
   10/04/2021 01:36

  Thánh lễ phong chức phó tế tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn

  Vào lúc 9h30 sáng thứ sáu, ngày 09/04/2021 tại nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, Đức cha Giu-se Châu Ngọc Tri đã long trọng cử hành Thánh lễ truyền chức phó tế cho 3 thầy chủng sinh Giáo phận. Thánh lễ trọng đại này, cũng là lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức cha kỷ niệm tròn 5 năm nhận sứ vụ Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.
 • Tam Nhật Vượt Qua tại giáo xứ Cửa Nam
   02/04/2021 05:48

  Tam Nhật Vượt Qua tại giáo xứ Cửa Nam

  Tam Nhật Vượt Qua gồm Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh. Điều này bao gồm Đêm Vọng Phục Sinh, đỉnh cao của Tam Nhật Thánh.
  Phụng vụ Tuần Thánh tại nhà thờ Chính toà
   01/04/2021 05:32

  Phụng vụ Tuần Thánh tại nhà thờ Chính toà

  Tuần Thánh là tuần quan trọng nhất trong Phụng vụ của Giáo Hội. Tuần Thánh để người Kitô hữu tưởng niệm những biến cố đặc biệt trong những ngày cuối cùng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại.
 • Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   31/03/2021 23:53

  Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức cha Giu-se Châu Ngọc Tri Giám mục Giáo phận đã long trọng cử hành Thánh lễ Truyền Dầu. Cùng đồng tế với ngài có các linh mục trong Giáo phận và rất đông bà con giáo dân các giáo xứ về tham dự.
  Tòa Thánh: Giáo hội không thể chúc lành cho các kết hợp giữa người đồng tính
   25/03/2021 22:29

  Tòa Thánh: Giáo hội không thể chúc lành cho các kết hợp giữa người đồng tính

  TÒA THÁNH: GIÁO HỘI KHÔNG THỂ CHÚC LÀNH CHO CÁC KẾT HỢP GIỮA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH Hồng Thủy - Vatican News
 • Thông báo Mục vụ Tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn
   13/03/2021 08:21

  Thông báo Mục vụ Tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn

  Thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 09g30 sáng thứ Sáu, ngày 19/3.
  Thư công bố ứng viên chịu chức Phó Tế
   13/03/2021 00:10

  Thư công bố ứng viên chịu chức Phó Tế

  Giáo phận chúng ta hiện nay có 04 chủng sinh đã mãn các Đại Chủng viện Hà Nội, Xuân Lộc vào cuối tháng 5 năm 2020, và một Thầy đã tốt nghiệp Đại Chủng viện Vinh-Thanh. Đức cha Giuse thông báo về việc chuẩn bị Truyền chức Phó Tế cho các Thầy:
 • Giáo họ Hùng Vương - Giáo xứ Chính tòa mừng kính Thánh Đaminh Đỗ Đình Cẩm bổn mạng
   12/03/2021 05:29

  Giáo họ Hùng Vương - Giáo xứ Chính tòa mừng kính Thánh Đaminh Đỗ Đình Cẩm bổn mạng

  Vào hồi 10 giờ sáng thứ Năm ngày 11 tháng 3 năm 2021, Cộng đoàn Dân Chúa của Giáo họ Hùng Vương thuộc Giáo xứ Chính Tòa Lạng Sơn đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Đa Minh Đỗ Đình Cẩm là Bổn mạng của Giáo họ. Thánh lễ do Đức cha Giuse chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Vinhsơn Vũ Văn Công, quản nhiệm Giáo họ, và quý Cha.
  Ăn năn sám hối
   10/03/2021 20:54

  Ăn năn sám hối

  Sám hối là phải đi đôi với việc hãm mình hy sinh, khi ý thức tình yêu thương Chúa dành cho ta thì việc hãm mình hy sinh không còn là gánh nặng, trái lại còn trở nên nhẹ nhàng cho những ai đang yêu Chúa và yêu người. Hãm mình hy sinh thường đi chung với cầu nguyện. Có cầu nguyện, tiếp xúc với Chúa, gặp gỡ Chúa, cảm nghiệm tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh nhiều thứ, và dễ dàng làm chủ bản thân mình.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập54
 • Máy chủ tìm kiếm16
 • Khách viếng thăm38
 • Hôm nay9,036
 • Tháng hiện tại317,209
 • Tổng lượt truy cập10,021,997
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây