Là Ki-tô hữu

Chủ nhật - 12/08/2018 12:23 331 0
Có mệt nhọc, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, nhưng vinh quang nơi mệt nhọc, vui thích trong gian khổ. Vì nhờ đó, tôi góp phần với anh chị em, với xã hội cho sự giàu đẹp đất nước, nhất là tôi chung phần cứu chuộc nhân loại với Chúa Kitô.
Là Ki-tô hữu

I. TÔI CẦN PHẢI TIN

Là Kitô hữu, tôi cũng được gọi là tín hữu, nghĩa là người tin để sống Chúa Kitô hôm nay, tôi cần phải có Đức Tin vào Chúa Kitô và nhờ Ngài, tôi thấy mọi sự dưới ánh sáng mới, với Đức Tin (MV.11).

Nhờ Phúc Âm, tôi biết Chúa Kitô “Là đường, là sự thật, là sự sống”.

Rồi nhờ tin Chúa Kitô, tôi biết được Thiên Chúa là Cha tôi, yêu thương tôi, quan phòng, lo lắng cho tôi, là nguồn hạnh phúc cho tôi hôm nay và muôn đời.

Nhờ Tin Chúa Kitô, tôi lãnh nhận Thánh Thần của Ngài, trong Hội thánh Ngài đã thành lập và Thánh Thần của Ngài đang điều khiển, tôi nhận lãnh các nhiệm tích ban ơn cứu độ, tôi không sợ lạc hướng, tôi chắc chắn về chân lý, tôi nắm vững được nguồn sống.

Đức Tin soi mọi sự dưới ánh sáng mới: con người, linh hồn, thể xác, tình yêu, gia đình, xã hội, lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, sự sống, sự chết, đau khổ, hạnh phúc, an nhàn, ngủ nghỉ, bạn bè, vợ chồng, học hành, sản xuất,…

Đức Tin không cho thấy để mà thấy, đem ra tranh luật để thỏa mãn trí óc, nhưng thấy để mà làm, hiểu biết mà hành động. “Đức Tin không việc làm là Đức Tin chết” (Yc.2,26).

Đức Tin thiết thực hơn tôi thường hiểu, Đức Tin không phải là cái gì trừu tượng. Đức Tin không phải là một mớ lẽ đạo có sẵn, nhưng phải sống như Chúa Kitô, phản ứng như Chúa Kitô, nói và làm như Chúa Kitô đang dùng con người bằng xương bằng thịt của tôi để nói và làm.

“Tên cướp đã cướp Nước Thiên đàng. Trước y chưa có ai được nghe Chúa hứa như đã hứa với y, dù Abraham, Isaac, Giacob, Maisen, các Tiên tri, các Tông đồ. Tên cướp đã qua mặt tất cả các vị vì Đức Tin của y mạnh hơn Đức Tin của tất cả. Thấy Giêsu chịu nhục hình, mà y thờ lạy như Chúa trong vinh quang. Thấy Giêsu chịu đóng đinh trên khổ giá, mà y cầu xin như vua ngự trên ngai vàng. Hỡi người trộm cướp đáng thán phục, thấy Người chịu đóng đinh mà ông tuyên xưng là Đức Chúa Trời” (Th.Gioan Kim khẩu).

“Các bạn sẽ nhận thấy là sức hoạt động của mình tương đương với lòng ước ao và sự tiến triển về Đức Tin của mình. Việc lành, thiêng liêng không như việc lành thế gian. Chúa không đo lường, không hạn chế: mạch ơn Chúa cứ chảy mãi, chảy mãi cho hết mọi người, cho hoài nước hằng sống này. Phải biết thèm khát dòng nước này, hãy mở lòng mà nhận lấy, ta càng tin, lòng ta càng mở rộng và ơn Chúa đến càng nhiều” (Th.Cypriano-Car-thago).

II. TIN ĐƯA ĐẾN YÊU

Nhờ ánh sáng Đức Tin, “tôi thấy Chúa Kitô trong mọi người, kẻ thân cũng như người lạ (TĐ4). Tôi phải nhìn nhận Chúa Kitô, anh cả của tôi và yêu mến Ngài cách cụ thể bằng lời nói cũng như bằng việc làm, trong hết mọi người. Đó là ý của Chúa Cha”.

Tin đưa tôi đến yêu: yêu Chúa, yêu người. Yêu Chúa khi tôi yêu người, yêu người khi tôi yêu Chúa.

Người Kitô hữu là người nhìn nhận Chúa Kitô trong mọi người (MV.93). Coi những hy vọng và vui mừng của người khác là vui mừng và hy vọng của mình (MV.1). Chia sẻ những đau khổ và khát vọng của anh chị em mình (TĐ.13). Coi các vấn đề của kẻ khác là vấn đề của chính mình, và tin cách giải quyết với họ (TG.21).

Tôi đang xác tín hơn về những điều này, giữa lòng xã hội hôm nay, những điều đó đòi tôi kiểm thảo lại và bổ túc một số quan niệm không đầy đủ về sống đạo.

Nếu không thương yêu anh chị em mình thấy trước mắt, thì làm sao có thể yêu mến Thiên Chúa mình không hề thấy (1Yn.4,20). Người ta có thể được cứu rỗi dù không biết đến Phúc Âm và Hội Thánh nhưng vẫn thành tâm tìm kiếm Chúa và cố gắng thi hành thánh ý Chúa theo lương tâm (GH.16). Tuy nhiên, không ai vào được Nước Chúa nếu không có Đức Ái (Mt.25, 31-46).

Vì thế, “những nghi lễ dù rất đẹp mắt và những hội đoàn dù rất phồn thịnh cũng sẽ chẳng ích gì nếu không nhằm giáo dục tôi trưởng thành trong việc sống đạo”, mà sống đạo là theo những yêu cầu của luật Bác ái mới, để mỗi người phải đem điều mình đã nhận được ra phục vụ người khác, để tất cả biết theo tinh thần Kitô giáo mà chu toàn nghĩa vụ của mình trong xã hội loài người (LM.6). Nếu trường hợp ngoài ý muốn mà chưa có nhà thờ, thiếu Linh mục, hoặc lâu lắm mới có một Thánh lễ, thì yêu thương và nghĩa vụ yêu thương bao giờ cũng có cả. Và cùng yêu thương với Chúa Kitô, tôi sống đạo 24 giờ trên 24 giờ.

III. VỚI TIN YÊU, TÔI LAO ĐỘNG

Cái máy làm việc nhanh và có thể giỏi hơn con người. Nhưng cái máy không hơn con người, vì máy không biết yêu và không hiểu biết việc nó làm. Cái máy càng thua tôi, một Kitô hữu được Đức Tin soi sáng “để thấy mọi sự dưới ánh sáng mới”.

Với tin, yêu, tôi lao động sản xuất. Tôi làm như Thiên Chúa, là Cha tôi hằng làm liên lỉ.

Khi làm việc để nuôi sống mình và gia đình, nếu có lòng phục vụ xã hội, nhờ lao động của mình tôi tiếp tục công trình của Đấng Tạo hóa và phụng sự anh chị em, góp phần vào việc thi hành ý định của Thiên Chúa trong lịch sử (MV.34).

Trái đất được trao ban cho con người làm chủ và đổi mới càng ngày càng thêm tốt đẹp.

Tôi hy sinh, mệt nhọc, sáng tạo, phát minh, góp phần suy nghĩ, nghiên cứu để ruộng đồng sinh thóc lúa, hoa màu, tre gỗ hóa thành đồ dùng, bông sợi, kén tằm thành vải lụa, gạch đá hóa thành nhà ở,…

Toàn thể trái đất là một sở làm vĩ đại, và toàn thể loài người là một đại gia đình, trong đó mỗi người góp một tay, làm một việc, mỗi người làm ích chung cho kẻ khác. Mình vì mọi người, mọi người vì mình.

Tôi làm việc để phục vụ anh chị em, tiếp tục công trình sáng tạo và thi hành ý định cứu rỗi của Thiên Chúa. Nhờ bàn tay, trí não, tâm huyết và ý chí của tôi và của mọi người khác, Thiên Chúa làm hoàn hảo vũ trụ và tạo hạnh phúc cho nhân loại.

Và tôi hăng say đi vào lao động, lao động chân tay và lao động trí óc.

Giờ lao động cũng thật là giờ Tin, Yêu, thờ phượng Thiên Chúa, giờ hợp tác và phục vụ anh em đồng loại.

IV. VỚI TIN YÊU, LAO ĐỘNG: TÔI HY VỌNG PHẤN KHỞI

Thánh Phêrô nói với tín hữu trước và cho tôi hôm nay: “Anh em hãy luôn luôn sẵn sàng biện bạch cho bất cứ ai hỏi về niềm hy vọng của anh em” (………….).

Tôi không sống như người không tin tưởng chỉ biết ngồi than van và chán nản. Tôi chỉ biết ngồi chỉ trích, lật mặt trái của mọi sự việc mà nhìn. Tôi không chỉ ngồi chờ tiêu cực.

Tôi muốn sống thật Niềm tin.

Tôi biết thấy những điều tốt nơi anh em tôi trong xã hội tôi đang sống. Tôi biết nhận ra những ân huệ Thiên Chúa ban cho nhân loại hôm nay qua các biến đổi của cuộc đời.

Nhìn Thánh Thần Chúa đang hoạt động trong mọi người qua các biến cố, tôi lạc quan, phấn khởi và hy vọng rằng Thiên Chúa đang yêu thương và cứu chuộc nhân loại, trong đó có tôi và anh em đồng bào tôi.

Và với niềm hy vọng đó, tôi lăn xả, dấn thân tích cực hành động hôm nay chứ không phải đợi cho ngày mai, sẵn sàng cộng tác với mọi người trong những điều “tự nó chính đáng, hay hy vọng sẽ dẫn đến tốt lành”, theo “sự thật, công bình, bác ái và tự do lương tâm”, đồng thời “khôn ngoan gìn giữ cho giáo lý và luân lý Kitô giáo được nguyên vẹn” (Mt.104;HB.92). Ơn Chúa không bao giờ thiếu (2C.12,9).

Quyền năng Chúa hôm nay như hôm qua và cho đến muôn đời vẫn không suy giảm. Tôi tin, tôi trông cậy vào Thiên Chúa và không gì làm cho tôi thất vọng được cả.

Bất cứ trong môi trường nào và trong hoàn cảnh nào, Chúa vẫn ở trong tôi và hành động với tôi: trong sức mạnh của Ngài, tôi làm được tất cả. Và không gì có thể tách lìa tôi khỏi tình yêu của Chúa Kitô (Rm.8,39), miễn là tôi luôn biết cầu nguyện và năng lãnh nhận các Nhiệm tích để tăng cường ơn Chúa trong tôi. Được vậy, tôi phấn khởi đi vào cuộc sống Chúa mời gọi tôi hôm nay.

Bởi thế, tôi tin rằng Chúa ban, Chúa cất, đó là quyền của Chúa. Chúa ban cho ai, ban khi nào, ban bao nhiêu, hoàn toàn tùy Chúa. Không ai, không quyền lực nào có thể cản trở được Chúa,…. Trừ ra tội lỗi.

Tôi lao động sản xuất, nhưng Chúa cho kết quả: “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” (Khổng Minh), và “Công tôi trồng, công anh xới, chỉ Chúa mới cho mọc lên” (1C.3,5). Phần tôi, tôi cứ: “Cố công rồi trông lời cầu”.

V. TÔI VUI SỐNG

Nhờ cầu nguyện và các Nhiệm tích, tôi luôn sống với Chúa Kitô Phục Sinh. Với Tin, Yêu, Hy vọng, tôi vui mừng phấn khởi. Tôi lao động sáng tạo, tôi phục vụ và yêu thương mọi người.

Tôi là thành phần của Giáo Hội, tôi là chính Giáo Hội hiện diện ở nơi tôi đang sống hay đi đến.

Niềm vui, lý tưởng của tôi, của gia đình tôi là làm chứng nhân cho Chúa Giêsu Kitô trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi kiến tạo xã hội trần thế trên cơ sở đó. Niềm vui nhất, sung sướng nhất của tôi, của gia đình tôi là phân phát kho tàn ơn thiêng vô tận của Chúa cho anh em tôi đang vô cùng đói khát (của ăn thiêng liêng).

Gia đình tôi, ở bất cứ nơi nào sẽ là một Giáo Hội thu nhỏ, luôn hiệp thông với Giáo Hội ở khắp nơi. Gia đình tôi là một Đền thờ vang lên tiếng ca và dâng lên của lễ thiêng liêng quí giá. Một đơn vị loan Tin Mừng bằng tình yêu, bằng việc làm, bằng cả cuộc sống.

Đời sống hóa thành lời cầu

Việc làm hóa thành phục vụ

Niềm vui trào lên khắp nơi, suốt ngày…

Có nghèo cực, vì bước đầu tự lập sao tránh khỏi nhưng nghèo với Chúa Kitô giàu-đã-hóa-nên-nghèo vì tôi. Tuy thiếu thốn nhưng đầy đủ trong tình thương giữa gia đình, giữa anh em đồng bào đùm bọc nhau và chia sẻ cho nhau trong tập thể,…

Có mệt nhọc, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, nhưng vinh quang nơi mệt nhọc, vui thích trong gian khổ. Vì nhờ đó, tôi góp phần với anh chị em, với xã hội cho sự giàu đẹp đất nước, nhất là tôi chung phần cứu chuộc nhân loại với Chúa Kitô.

Xem ra có thiếu thốn về tình cảm tôn giáo: xa nhà thờ, vắng Linh mục, không còn những cuộc lễ linh đình,… nhưng có thể nhờ vậy tôi trưởng thành hơn trong đời sống đạo, sẽ thấy Chúa gần gũi với mình hơn, và thấy sứ mạng mình cao cả hơn.

Và thế là,

Tôi vui mừng phấn khởi,

,… với Chúa Kitô

Và với anh chị em tôi.

Tác giả bài viết: Sách "Gia đình Sống Đạo"

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019
   07/09/2019 03:40

  Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019

  Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo cùng Gia đình Giáo phận chương trình sinh hoạt mục vụ chung trong tháng 9&10 năm 2019 như sau:
  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới
   04/09/2019 22:39

  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới

  Sáng ngày 2-9-2019, vào lúc 6h00 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức Giám Mục Giuse giáo phận đã cử hành Thánh lễ giỗ lần thứ 21 của Đức Cha Vinh Sơn Phaolo Phạm Văn Dụ, Giám Mục tiên khởi của Giáo phận và cầu nguyện cho niên học mới của Tiền chủng viện Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
 • Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019
   01/09/2019 20:44

  Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019

  Hồi 6 giờ sáng hôm nay 02/9/2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể: cầu nguyện cho quốc thái dân an nhân ngày Quốc khánh Việt nam, cầu nguyện cho Đức cha cố Vinhson Phaolo Phạm Văn Dụ nhân dịp giỗ 21 năm, cầu nguyện cho Ứng sinh Tiền Chủng viện nhân ngày lễ Khai giảng niên học 2019-2020.
  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm
   01/09/2019 11:13

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19 giờ 30 tối Chúa nhật 01/9/2019, tại Thánh đường Giáo xứ Bản Lìm đã diễn ra một Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức khá đặc biệt. Đức cha Giuse Giáo phận đặt tay ban Bí tích này cho 8 người lớn là những Tân tòng đã được rửa tội từ mấy năm trở lại đây. Bầu khí Phụng vụ Thánh lễ được cử hành trang trọng và đầy cảm động.
 • Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng
   31/08/2019 12:33

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng

  Chiều thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, đông đảo mọi thành phần Dân Chúa Giáo xứ Đồng Đăng (Giáo hạt Lạng Sơn) sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự tại Thánh đường Giáo xứ. Đức cha đã ban Bí tích Thêm Sức và cho một số em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu trong Thánh lễ.
  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn
   29/08/2019 07:24

  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn

  Trong Nhân dịp mừng kỷ niệm 71 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam, Curia Lạng Sơn tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn Thiên Chúa, Cảm tạ Đức Mẹ và cầu nguyện cho các thành viên trong hội và các Presidia về dự phiên họp định kỳ tháng 8, trong đó có bầu cử Ban quản trị mới của Hội đồng Curia.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu
   25/08/2019 19:24

  Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

  Vào hồi 19 giờ 15 chiều Chúa nhật XXI Thường Niên, ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu cho một số em thiếu nhi trong Giáo xứ.
  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín
   20/08/2019 06:26

  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín

  Ngày 13 tháng 8 năm 2019 vừa qua, cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiệp ý cùng gia đình và thân hữu của Đức cha Giáo phận hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa dịp mừng Đại thượng thọ 100 tuổi của Bà cố Lucia Nguỹễn Thị Chín là Thân mẫu của Đức cha.
 • Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.
   10/08/2019 11:15

  Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.

  Chiều ngày 07 tháng 8 vừa qua, các Linh mục ,Tu sỹ, Chủng sinh và Ứng sinh của Giáo phận đã có buổi tĩnh tâm thường kỳ tháng 8/2019 tại Toà Giám mục Lạng Sơn. Đức cha Giuse đã có bài chia sẻ hướng dẫn mỗi người tĩnh tâm trong dịp này. Sau đây là những ý tưởng chính của bài chia sẻ:
  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.
   08/08/2019 22:19

  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.

  Năm học 2019-2020 Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có 28 Đại Chủng sinh, được gửi đi tu học ở nhiều Chủng viện khác nhau. Có 24 ứng sinh Tiền Chủng viện Têresa trong đó có 7 anh em ứng sinh mới được nhận vào năm I sau kỳ tuyển sinh ơn gọi tháng 6 vừa qua. 

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
 • Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập48
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm41
 • Hôm nay8,799
 • Tháng hiện tại163,908
 • Tổng lượt truy cập3,358,829
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây