Tình Thương Tha Thứ và Biến Đổi

Thứ ba - 26/03/2019 03:39 131 0
Một vài nét liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Thánh Phaolô, cho chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa được thể hiện một cách rõ nét nơi Thánh Phaolô. Đó là Tình Thương Tha Thứ, Tình Thương Biến Đổi và Sự Đáp Trả Tình Thương nơi Thánh Phaolô.
Tình Thương Tha Thứ và Biến Đổi

Thánh Phaolô còn được gọi là Saolô, là người Do thái, sinh tại Tarxô, xứ Kilikia. Nhờ theo học với thầy Gamaliel, là một Rabbi nổi tiếng thời bấy giờ, nên Saolô đã trở thành một Pharisiêu nhiệt thành với truyền thống của các tiền nhân. Ngài đã từng đi bắt bớ các Kitô hữu. Sách Công vụ tông đồ tường thuật lại: Một hôm đang trên đường đi lùng bắt các kitô hữu, Saolô đã bị té ngựa, cú ngã ngựa làm thay đổi cuộc đời của Ngài. Sau biến cố đó, Ngài đã trở thành Kitô hữu(x. Cv 22, 3-16 hoặc Cv 9, 1-22). Tuy không thuộc nhóm Mười Hai, nhưng Ngài được gọi là Tông đồ. Điều đó cho chúng ta thấy vị trí và vai trò quan trọng của Ngài trong Giáo hội. Trong ba cuộc hành trình truyền giáo, Ngài đã thiết lập nhiều cộng đoàn như: Antiokia; Cilicia; Athens; Corintô; Galata; Thessalonica…Ngài đã để lại cho Giáo hội một kho tàng vô giá là 13 thư mục vụ: Rôma; 1 và 2 Corintô; Galata; Ephêsô; Philiphê; Côlôsê; 1 và 2 Thesalônica; 1 và 2 Timôtê; Titô và Philêmon. Ngài bị chém đầu tại Rôma vào khoảng năm 62 - 64.

Một vài nét liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Thánh Phaolô, cho chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa được thể hiện một cách rõ nét nơi Thánh Phaolô. Đó là Tình Thương Tha Thứ, Tình Thương Biến Đổi và Sự Đáp Trả Tình Thương nơi Thánh Phaolô.

1. Tình Thương Tha Thứ

Đọc Kinh Thánh chúng ta thấy tha thứ là một đề tài được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bởi vì, bản tính con người yếu đuối hay lỗi phạm. Thiên Chúa là Đấng hay tha thứ. Ngài tha thứ luôn luôn. Ngài tha thứ mỗi khi con người hối cải ăn năn. Ngài tha thứ kể cả khi con người không xin tha thứ. Khi Phêrô hỏi Chúa Giêsu phải tha thứ bao nhiêu lần, có phải bảy lần không? Chúa Giêsu đã cho biết: Không phải bảy lần mà bảy mươi lần bảy(x. Mt 18,22). Ngài còn dạy cho các môn đệ tha thứ cho kẻ thù của mình:“Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6,27-28). Ngài không những dạy cho chúng ta bài học tha thứ mà còn làm gương cho chúng ta khi Ngài tha thứ cho Phêrô, cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Đặc biệt, trên thập giá trước khi tắt thở Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha tha cho kẻ làm hại mình: Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23, 34). Và hôm nay, Phaolô là kẻ thù của Chúa, đang trên đường đi lùng bắt các Kitô hữu. Chúa đã tha thứ cho Phêrô bằng biến cố ngã ngựa. Tất cả là bằng chứng của một  Tình Thương Tha Thứ.

2. Tình Thương Biến Đổi

Suốt ba năm rao giảng Tin Mừng, nhờ tình thương, Chúa Giêsu đã biến đổi biết bao nhiêu người: Một Lêvi thu thuế trở thành Mathêu Tông đồ, là tác giả chép Tin Mừng. Một Giakêu tham ô, tham nhũng trở thành một người biết quảng đại cho đi, biết bố thí cho người nghèo và biết đền trả cách cân xứng những lỗi phạm về đức công bằng. Một Mađalêna là tội nhân, người “bị bảy quỷ ám” đã trở thành một thánh nhân...Có thể nói, những ai gặp gỡ Đức Kitô đều biến đổi cuộc đời mình. Và hôm nay, sách Công vụ Tông đồ kể lại: Chúa Giêsu đã biến đổi Saolô, từ một người biệt phái, bắt bớ các Kitô hữu, phá hoại Giáo Hội trở thành người kitô hữu và tông đồ rao giảng Tin mừng cho dân ngoại. Đó là Tình Thương Biến Đổi.

3. Sự Đáp Trả Tình Thương

“Lạy Chúa con phải làm gì?” (Cv 22,10). Và Chúa đã muốn Phaolô trở thành người Kitô hữu. Ông được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy bởi ông Anania. Nhưng trong thời gian đầu mới trở thành người kitô hữu, Ngài gặp rất nhiều khó khăn, kể cả bị chống đối từ những người Do thái và những người Kitô hữu. Từ một người nhiệt thành với đạo Do Thái, thậm chí còn tìm cách tiêu diệt người kitô hữu, nay trở thành người kitô hữu, loan báo về Đức Kitô nên Ngài đã tạo sự nghi ngờ và phận nộ từ những người Do Thái. Ngài chưa thực sự có được lòng tin từ các Tông đồ và các Kitô hữu. Khi Ngài đến Giêrusalem để tìm cách nhập đoàn với các môn đệ “Nhưng mọi người vẫn còn sợ, vì họ không tin Ngài là một môn đệ”(x. Cv 9,26). Chính Ngài cũng thú nhận rằng, nhiều người nhận ra Ngài qua việc Ngài bắt bớ các Kitô hữu: “Nhưng lúc ấy các Hội Thánh Đức Kitô tại miền Giuđê không biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng: Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt” (Gal 1, 22-23).

Dầu vậy, Ngài đã kiên trì vượt qua khó khăn ban đầu và cống hiến hết tài năng và sức lực của mình để loan báo Tin Mừng cho dân ngoại. Trong thời gian 30 năm, Ngài đã thực hiện ba cuộc hành trình truyền giáo đầy gian nan vất vả, có thể tóm tắt theo lời kể của Ngài trong thư 2 Côrintô sau đây: “…Bao lần suýt chết. Năm lần tôi bị người Do-thái đánh bốn mươi roi bớt một; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi! Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh!”(x. 2Cr 11, 23-28).

Thành quả mà Ngài đạt được, khó khăn mà Ngài vượt qua được là nhờ niềm tin và sự gắn kết của Ngài với Đức Ktiô, Ngài nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”(x. Gal 2,20). Tình yêu của Ngài đối với Đức Kitô bền chặt đến nỗi không có gì tách khỏi được, chính Ngài đã khẳng định: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?...Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta"(Rm 8, 35-39).

Với chúng ta hôm nay, đa số chúng ta được sinh ra trong gia đình Công Giáo. Bí tích Rửa tội biến đổi chúng ta thành con cái Thiên Chúa. Bí tích Thêm sức biến đổi chúng ta thành chiến sỹ của Chúa Thánh Thần. Bí tích Hoà Giải giúp chúng ta trở lại với Chúa mỗi khi chúng ta mắc tội, nhất là tội nặng. Bí tích Mình Thánh Chúa giúp chúng ta kết hợp mật thiết với Chúa và các thành phần trong Giáo Hội…Có lẽ chúng ta hạnh phúc hơn cả Phaolô ngày xưa. Hãy lắng đọng tâm hồn để cảm nhận tình thương của Thiên Chúa. Hãy để cho tình thương của Thiên Chúa tha thứ và biến đổi chúng ta mỗi ngày. Và, hãy phổ biến tình thương của Thiên Chúa bằng đời sống dấn thân phục vụ vì Tin Mừng.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì yêu thương mà Chúa đã tha thứ và biến đổi Thánh Phaolô. Nhìn lại cuộc đời chúng con, đã bao lần Chúa cũng đã dùng tình thương để tha thứ và biến đối chúng con, nhất là khi chúng con phạm tội trọng mất lòng Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương thánh Phaolô đáp lại tình thương của Chúa bằng niềm tin, cậy, mến, biết dùng khả năng của mình để phục vụ Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Amen
 

01 26 phaolo tro lai

Tác giả bài viết: Lm. Anthony Trung Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
 • Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.
 • Phải sống cách nào để làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới ngày nay?
   24/05/2019 09:17

  Phải sống cách nào để làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới ngày nay?

  Mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội đều có sứ mệnh cao cả là làm chứng tá cho Chúa Kitô trước mặt người đời bằng chính đời sống của mình, bằng việc làm cụ thể phản ánh trung thực mọi giá trị của Tin Mừng Cứu Độ để mời gọi những người chưa biết Chúa, được tin có Chúa nhờ đời sống nhân chứng đích thực của mình.
  Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
   23/05/2019 20:55

  Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay

  Người truyền giáo hôm nay cũng sẽ đón nhận Đức Kitô vào đời mình bằng tinh thần nghèo khó. Để rồi, họ sẽ trở thành những người canh thức, giúp mọi người vượt qua sự thống trị của các quyền lực nguy hiểm, để dễ đón nhận Đức Kitô là Đấng cứu chuộc loài người chỉ bằng tình yêu chấp nhận hy sinh đến cùng.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập230
 • Máy chủ tìm kiếm15
 • Khách viếng thăm215
 • Hôm nay20,875
 • Tháng hiện tại300,063
 • Tổng lượt truy cập2,797,395
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây