Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng

http://giaophanlangson.org


Lịch Phụng vụ & Giáo lý Cộng đồng - Tuần 2 Mùa Chay năm C

Cơ cấu tội lỗi là những hoàn cảnh xã hội hay những tổ chức nghịch lại với Luật Thiên Chúa, là biểu lộ và là hậu quả của tội cá nhân.
17    12    Tm  CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Lễ trọng
                       Thánh vịnh tuần II. Bài đọc năm C.
                       St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1
                        (hoặc Pl 3,20-4,1); Lc 9,28b-36.
                        Thánh Patriciô, giám mục.
 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG – TUẦN 111
426/ H. Các thói xấu có liên hệ với những mối tội nào?
T.  Các thói xấu có liên hệ với bảy mối tội đầu:
  - Một là kiêu ngạo;  - Hai là hà tiện;
  - Ba là dâm ô;  - Bốn là hờn giận;
  - Năm là mê ăn uống;  - Sáu là ghen ghét;
  - Bảy là lười biếng.
 427/ H. Khi nào chúng ta có trách nhiệm đối với tội của người khác?
T. Chúng ta có trách nhiệm đối với tội của người khác, khi cộng tác vào các tội ấy bằng những cách này:
  - Một là tham gia cách trực tiếp và tự nguyện;
  - Hai là ra lệnh, xúi giục hoặc tán thành;
- Ba là không tố cáo hoặc ngăn cản khi có bổn phận phải can ngăn;
  - Bốn là bao che cho những người làm điều xấu.
428/ H. Cơ cấu tội lỗi là gì?
T. Cơ cấu tội lỗi là những hoàn cảnh xã hội hay những tổ chức nghịch lại với Luật Thiên Chúa, là biểu lộ và là hậu quả của tội cá nhân.
 
18    13    Tm  Thứ Hai.Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
                    Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem,
                    tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
19    14    Tr    Thứ Ba.
   
                       KÍNH THÁNH GIUSE,
                       BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.
                       Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.
                           Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn lúc 10 giờ.

                       2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22;
                       Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).
  • Bổn mạng Giáo xứ Lộc Bình - Thánh lễ lúc 19 giờ 30.
  • Bổn mạng Cộng đoàn Đaminh Gò Vấp tại Bó Tờ.
  • Bổn mạng: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri,
                      Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt,
                      Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân.
  •                    Cha Tổng Đại diện Giuse Trần Đức Hạnh.
20    15    Tm  Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
21    16    Tm  Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.
                                         Xuân phân(Giữa Xuân)
22    17    Tm   Thứ Sáu.
                        St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.                       
23    18    Tm  Thứ Bảy.
                       Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.
                       Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục (Tr).
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây