Ngắm Vân Côi - Rosa thập ngũ sự thi ca

Thứ ba - 02/10/2018 01:05 688 0
Mỗi khi bước vào tháng 10 mọi người Công giáo khắp thế giới được mời gọi đọc Kinh Mân Côi, cách riêng đối với con dân giáo phận Dòng ở miền Bắc có lòng sùng kính Đức Mẹ và suy niệm Mầu Nhiệm Cứu Chuộc qua việc lần chuỗi Mân Côi và Vãn Tháng Mân Côi.
Ngắm Vân Côi - Rosa thập ngũ sự thi ca

Mỗi khi bước vào tháng 10 mọi người Công giáo khắp thế giới được mời gọi đọc Kinh Mân Côi, cách riêng đối với con dân giáo phận Dòng ở miền Bắc có lòng sùng kính Đức Mẹ và suy niệm Mầu Nhiệm Cứu Chuộc qua việc lần chuỗi Mân Côi và Vãn Tháng Mân Côi. Từ khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II thêm 5 sự Sáng vào 15 mầu nhiệm Mân Côi (5 sự Vui, 5 sự Thương và 5 sự Mừng) để trở thành 20 mầu nhiệm: Vui - Sáng - Thương - Mừng; và hướng dẫn đọc 5 sự Sáng vào thứ Năm hằng tuần, 5 sự Vui vào thứ Hai và thứ Bảy, 5 sự Thương vào thứ Ba và thứ Sáu, 5 sự Mừng vào thứ Tư và Chúa nhật. Ngắm Văn Côi cũ mọi người quen đọc lại chưa có 5 sự Sáng nên đã có nhiều tác giả đã cố gắng theo thể thơ văn cũ để thêm 5 sự Sáng vào cho đầy đủ.

Dưới đây là bản văn Ngắm Văn Côi hay còn gọi là Ngắm Rosa mà Linh mục Lam Ngã đã chuyển 5 sự Sáng sang thể thơ và thêm vào phần tổng tạ cho phù hợp với 20 mầu nhiệm Mân Côi.

Ngắm Mân Côi Đức Bà
(Vãn chi khánh nguyện tán tụng thi ca)
Dẫn: Ca này đọc ngày trước hết và các ngày lễ cả
 
Vườn Rosa bao quanh trái đất
Cảnh thiên nhiên thật rất diệu huyền
Thử truy cùng cho đến căn nguyên
Xem ai đã gây nên vậy tá?
Bởi ông thánh Đaminh cha cả
Thấy ruộng thiêng cỏ rả mê man
Người lo buồn nguyện ngắm kêu van
Xin Đức Mẹ cực khoan thương đoái.
Đức Mẹ thương xuống ơn rộng rãi
Trao tràng châu truyền hãy giảng khuyên
Khuyên người ta lần hạt ngắm nên
Sẽ chữa tật thiêng liêng cho đã.
Người vâng cứ giảng không bao nả
Thấy lòng người khác cả khi xưa
Kẻ mê đàng tội lỗi liền chừa
Phường đạo rối xác xơ tan tác.
Thế gian bỗng tự nhiên ra khác
Ruộng Y-ghê cỏ rác bớt dần
Thánh hội từng tư mộng công ân
Hằng năm đặt lễ tuần kính nhớ.
 

Thơ rằng:
Mộc bản thủy nguyên giai hữu tự
Đức cơ phúc chỉ khởi vô ro
Bởi đâu khai tác thánh chi đồ
Phải truy niệm sao cho xứng đáng.
Kìa Hà-lạc thấy còn cảm thán
Nọ Cam đường thi tán tam chương
Huống vườn Thiêng Thánh Mẫu mở mang
Cây phúc rủ ngành vàng quý hóa.
Ta hãy cố hái hoa tìm quả
Quả cùng hoa rất lạ rất nhiều
Rất thơm tho mỹ vị ngọt ngào
Ngoạn hứng chỉn không bao là chán.
 
Mân Côi nhị thập sự thi ca
Phép ngắm Rosa nguyên cội rễ
Suy ơn chuộc tội loài người người thế
Tự sinh nhi tử, tử nhi sinh
Công nghiệp vô cùng khôn xiết kể.
Lạy ơn rất Thánh Đức Bà 
Xin vì phép ngắm Rosa Thánh này 
Ban ơn soi sáng bởi Trời 
Cùng ban sự sống đời đời cho con.
 

Năm Sự Vui
1.- Chúa toan cứu chuộc các sinh linh
Sai sứ truyền tin Thánh Tử sinh
Thánh Mẫu dâng mình theo ý Chúa
Chịu thai nguyên vẹn đức đồng trinh.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay
Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương
Cho con lòng vững đá vàng
Vâng theo ý Chúa mọi đàng đừng sai.
 
2.- Isave Thánh đà già cả
Chúa định mang thai con cách lạ
Đến viếng tha con khỏi tội truyền
Con trong lòng Mẹ liền mừng tạ.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay
Xin vì sự nhiệm màu này dủ thương
Cầu xin Chúa cả Thiên đàng
Cứu con cho khỏi các đàng tội khiên.
 
3.- Belem phong cảnh cực trần ai
Chúa chọn sinh nơi khốn khó thay
Máng cỏ bò lừa quỳ thở ấm
Thiên Thần mừng rỡ Chúa ra đời.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay
Xin vì sự nhiệm màu này dủ thương
Cho con được ở khiêm nhường
Chớ yêu chuộng sự vẻ vang trên đời.
 
4.- Mẫu Hoàng vâng giữ lời truyền dạy
Đem Chúa vào đền xin chuộc lấy
Thầy cả xưng ra thật Chúa Trời
Liền xin ẵm lấy cùng thờ lạy.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay
Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương
Cho con thủ tiết băng sương
Đáng lên hưởng phúc thiên đàng ngày sau.
 
5.- Lễ rồi Con lạc, Mẹ tìm Con
Lòng mẹ ba ngày rất héo hon
Đoạn trở vào đền tìm lại thấy
Con về giữ vẹn đạo thần hôn.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay
Xin vì sự nhiệm màu này xuống ơn
Cho con lòng thật ăn năn
Soi gương phúc đức siêng năng vâng lời.
 
Tạ:
Con kính nhớ ngợi khen Đức Mẹ
đã hưởng phần vui vẻ lạ thay.
Vui vì khi thấy sứ Chúa sai
Truyền tin lạ chịu thai Thánh Tử.
Vui vì Isave thánh nữ
Tội truyền con khỏi tự trong thai.
Vui vì khi thấy Chúa ra đời
Thiên Thần hát mừng Người cách lạ.
Vui vì Chúa vào đền thờ cả
Thánh Simi kính tạ khen Người.
Vui vì con lạc mất ba ngày
Tìm lại thấy trong nơi đền thánh.
Bấy nhiêu sự chúng con dâng kính
Xin giàn ra trong tính phần vui
Cho chúng con hưởng phúc trên Trời
Được hằng sống đời đời vui vẻ.
 
Năm Sự Sáng
Sự vui khép khai quang sự sáng
Lòng Đức Bà như áng mây trời
Luôn bên Con rong ruổi khắp nơi
Mới thấy cảnh trần đời dâu bể.
 
1.- Chúa chịu Phép Rửa tại Giođan
Vừa lên khỏi nước đã ngập tràn
Thánh Thần ngự xuống thêm xác quyết
Là Con Chí Ái tự Cha ban.
Lạy ơn Đức Mẹ dịu thay
Xin vì sự nhiệm mầu này xót thương
Giúp con vững chí can trường
Xứng danh con Chúa trọn đường thiêng liêng.
 

2.- Chúa làm phép lạ tại Cana
Nước hóa rượu ngon rất đậm đà
Quản gia thắc mắc vì không hiểu
Làm sao rượu ấy ở đâu ra?
Lạy ơn Đức Mẹ dịu thay
Xin vì sự nhiệm mầu này xót thương
Răn con thành kính khiêm nhường
Quan chiêm sự lạ tỏ tường ngày sau.
 
3.- Lên đường rao giảng khắp nơi nơi
Ơn thiêng dấu lạ giúp mọi người
Bình an gặp gỡ mong biến đổi
Nên người công chính chốn mù khơi.
Lạy ơn Đức Mẹ dịu thay
Xin vì sự nhiệm mầu này xót thương
Khuyên con giữ vẹn tấm gương
Giữa cơn sóng gió khôn lường nhân gian.
 
4.- Biến hình trên núi thật uy nghi
Tông đồ chiêm ngưỡng chẳng sợ gì
Chỉ mong được ở Tarbo mãi
Hạnh phúc tuyệt vời ước mong chi.
Lạy ơn Đức Mẹ dịu thay
Xin vì sự nhiệm mầu này xót thương
Biến con nên mới phi thường
Mai sau hưởng phúc quê hương trên trời.
 
5.- Thịt Máu Ngài đà nên hy lễ
Làm của ăn hiến tế nuôi con
Ân tình đem sưởi ấm xác hồn
Cho sức mạnh trường tồn vinh hiển.
Lạy ơn Đức Mẹ dịu thay
Xin vì sự nhiệm mầu này xuống ơn
Dạy con luôn biết hiến thân
Trở nên tấm bánh tinh thần trao ban.
 
Tạ:
Con kính Mẹ dịu dàng ân phúc
Tỏ tình thương thúc giục nhân gian.
Sáng thay Phép Rửa tại Giođan
Khiến thiên địa bừng lên òa vỡ
Sáng thay tiệc Cana giữa bữa
Rượu hồng ân cứu chữa phu thê.
Sáng thay truyện dụ ngôn đem kể
Để giúp đoàn nhân thế canh tân.
Sáng thay cảnh Tarbo xuất thần
Tông đồ như thất kinh ức triệu.
Sáng thay Máu Thịt Ngài tiên liệu
Làm của ăn huyền siêu lênh láng.
Con dâng kính lên năm sự sáng
Như tình thương hiển rạng ấm thân
Ôi vinh quang Mẹ mãi trong ngần
Chiếu tỏa cả triều thần, dương thế.
 
Năm Sự Thương
Sự sáng qua sự sầu lại kế
Lòng Đức Bà như bể dạt dào
Khi thấy con chịu khốn khó bao
Thì Người cũng phải đau đớn hết.
 
1.- Chúa vào cầu nguyện trong vườn Giệt
Thấy tội loài người lòng thảm thiết
Máu lộn mồ hôi đổ túa ra
Phó mình vào nộp tòa quan xét.
Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay
Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương
Cho con được sức vững vàng
Chịu nhiều sự khó Chúa thường định cho.
 
2.- Chịu khốn thâu đêm rất nhuốc nha
Sáng ngày dinh trấn giải vào tra
Dậy đưa cột đá đem dây trói
Đánh cả vào mình thịt nát ra.
Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay
Xin vì sự nhiệm màu này thảm thương 
Soi cho con mọn biết đường 
Trách mình về tội lỗi thường phạm liên.
 
3.- Mặc cho áo đỏ như vua giả
Đầu đội mạo gai thâu suốt cả
Máu chảy ròng ròng mặt chứa chan
Lại quỳ gối nhạo giơ tay vả.
Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay
Xin vì sự nhiệm màu này thảm thương
Cho con được đức khiêm nhường
Hằng bằng lòng chịu trăm đường nhuốc nha.
 
4.- Khi quan luận giết án đà phê
Thánh giá đem cho vác nặng nề
Đau đớn vừa đi vừa ngã xuống
Hung đồ buộc cổ kéo lôi đi.
Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay
Xin vì sự nhiệm màu này thảm thương
Giữ con đừng để ngang tàng
Cứ nương thánh giá theo đàng Chúa đi.
 
5.- Thảm thay xô ngửa trên thánh giá
Đanh đóng chân tay thâu suốt cả
Chúa chịu đền thay hết tội đời
Mẹ như dao sắc thâu qua dạ.
Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay
Xin vì sự nhiệm mầu này xuống ơn
Tha con khỏi các nợ nần
Khi hồn lìa xác khỏi quân giặc thù.
 
Tạ:
Kính nhớ sự thảm thương Đức Mẹ
Khi con vì tội thế đền bồi.
Thương con đã đổ máu mồ hôi
Chịu quân dữ bắt nơi vườn Giệt.
Thương con chịu thâu đêm thảm thiết
Chịu đánh đòn nát hết thịt mình.
Thương con đầu đội mạo gai khoanh
Mặc áo đỏ như hình vua giả.
Thương con phải vác cây thánh giá
Gượng vác đi mà ngã khốn thay.
Thương con chịu đanh đóng chân tay
Cùng chịu chết vì loài người thế.
Đức Mẹ bởi thương con quá lẽ
Trong lòng nên như bể đắng cay.
Xin vì những sự thảm thiết này
Cho con mọn được ăn mày phần phúc.
 
Năm Sự Mừng
Sự thương khó đã qua khỏi lúc
Những sự mừng bỗng chốc tiếp theo
Vì các ơn rất cả rất nhiều
Đức Mẹ được kể sao cho xiết.
 
1.- Xác quàn hang đá khỏi ba ngày
Sống lại uy nghi sáng láng thay
Đức Mẹ thấy con mừng quá bội
Tông Đồ mặt ủ bỗng nên tươi.
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay
Xin vì sự nhiệm màu này đoái thương 
Cho con sạch tội mọi đàng 
Cùng tin mọi sự tỏ tường ngày sau.
 
2.- Cứu chuộc Chúa đà xong mọi sự
Dặn dò Thánh Mẫu cùng đầy tớ
Khuyên còn ở lại Chúa lên Trời
Bên hữu Dêu Cha tòa Chúa ngự.
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay 
Xin vì sự nhiệm màu này đoái thương 
Cho con lòng mến thiên đàng 
Hằng hằng ra sức tìm đàng để lên.
 
3.- Thánh Mẫu Tông Đồ hội họp nhau
Thánh Thần lưỡi lửa xuống trên đầu
Soi cho biết tiếng muôn vàn nước
Ban sức thiêng liêng giảng đạo màu.
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay 
Xin vì sự nhiệm màu này đoái thương 
Cho con sức mạnh vững vàng 
Xưng ra đạo Thánh sửa sang trong ngoài.
 
4.- Nữ Vương đến tuổi đầy ơn phúc
Thánh Tử, Thiên Thần đều xuống rước
Hồn xác lên trời rất tốt lành
Hưởng muôn muôn phúc ai suy được.
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay 
Xin vì sự nhiệm màu này đoái thương 
Đến cơn nhất đán phi thường 
Cho con khỏi mắc chước phường satan.
 
5.- Chúa cả Ba Ngôi thưởng Nữ Vương
Ngự trên thần thánh nước thiên đường
Ban quyền xem sóc loài người thế
Làm Mẹ cầu bầu để Chúa thương.
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay 
Xin vì sự nhiệm màu này xuống ơn 
Cho con lòng giữ trung cần 
Đáng lên chầu chực hưởng phần phúc riêng.
 
Tạ:
Con cám mến ngợi khen kính nhớ
Sự Đức Bà mừng rỡ Con mình.
Mừng khi thấy Chúa đã phục sinh
Rất sáng láng phúc lành hơn trước.
Mừng khi thấy Chúa lên hưởng phúc
Các Thiên Thần đón rước tưng bừng.
Mừng khi thấy Chúa Thánh Thần
Đã hiện xuống ban ơn cả thể.
Mừng khi thấy mình toan giã thế
Con xuống mời rước Mẹ lên trời.
Mừng vì được ơn cả Ba Ngôi
Ban tòa thưởng ngự nơi trọng nhất.
Sự vui mừng rất bền, rất thật
Lòng Đức Bà càng rất khoan thay
Xin vì những sự mừng này
Cho chúng con đời đời mừng rỡ.
 
Thống hỷ:
Bốn phần tóm lại hai mươi chục
Cảm nhớ khong khen công cứu thục
Mọi phúc treo gương rất sáng thay
Soi lên sẽ được muôn vàn phúc.
 
Tổng tạ:
Hai mươi sự ngắm về lần hạt
Chúng con xin ngợi hát khong khen
Cám ơn các ích thiêng liêng
Tóm mọi cách chung riêng thay thảy.
Bởi sự vui Đức Bà xem thấy
Sứ Ba Ngôi chào lạy truyền tin
Ngôi thứ hai xuống ở cùng liên
Được hưởng các ơn riêng vạn bội.
Bởi sự sáng Chúa Con mở lối
Lời chiếu vào mảng tối tâm can
Thánh Thể Ngài, mạch suối ân ban
Thêm sức khi mỏi chân chùn gối.
Bởi sự thương thấy con chuộc tội
Chịu gian nan nghìn nỗi trăm đường
Lòng Đức Bà đau đớn thảm thương
Các sự khó cũng dường như phải.
Bởi sự mừng tự Con sống lại
Chúa xuống ơn rộng rãi muôn vàn
Cho đến khi lìa khỏi thế gian
Các phúc trọng Chúa ban đầy dẫy.
Vì sự vui, sáng, thương, mừng ấy
Giúp đỡ con chuộc lấy loài người
Lại thêm vườn hoa rất lạ thay
Cho Thánh hội đời đời thưởng ngoạn.

Chữ rằng: 
Thái linh chi giả tư kỳ bản
Chước lễ toàn giả thám kỳ nguyên
Huống các ơn bởi mạch thiêng liêng
Xưa nay đã giàn trên trái đất.
Rễ cây phúc đượm nhuần tốt bậc
Lá ngành đua thật rất rum ra
Bóng rợp che mát mẻ ôn hòa
Hoa đỏ trắng gần xa ánh giãi.
 
Thơ rằng:
Thanh hư linh hựu quang mang khải
Hồng bạch huyền hoa phúc ức khai
Sắc vẻ vang hương ngạt ngào bay
Gẫm xem chính xuân đài cảnh trí.

(Dẫn: Thống hỷ và tổng tạ sẽ đọc các ngày lễ cả, các ngày thứ Tư và Chúa nhật  mà thôi)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
 • Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
 • Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
 • Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
 • Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập109
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm105
 • Hôm nay12,475
 • Tháng hiện tại180,943
 • Tổng lượt truy cập3,648,422
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây