Giáo hội - Hoa trái từ tình yêu Thiên Chúa

Chủ nhật - 02/09/2018 13:33 286 0
Sứ mạng của Giáo Hội là phải đưa thế giới hiệp nhất với nhau trong tình yêu dựa theo khuôn mẫu tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.
Giáo hội - Hoa trái từ tình yêu Thiên Chúa

Trong một xã hội với sự phát triển của ngành khoa học công nghệ thông tin, đã thu hẹp khoảng cách giữa những sự khác biệt về chủng tộc, chính trị và văn hóa của con người lại với nhau. Con người từ nửa vòng trái đất vẫn có thể kết nối và trao đổi với nhau cách thuận tiện qua một chiếc điện thoại hay máy tính nhỏ... Thế nhưng, khoảng cách không gian và thời gian càng ngày càng thu hẹp, thì một điều nghịch lý là con người lại đang “ngày càng xa nhau”. Họ xa nhau vì họ đến với nhau không theo “ngôn ngữ của tình yêu” mà theo ngôn ngữ của cá nhân, của chiếm hữu tư lợi... Chính trong bối cảnh đó, sự hiện diện và nỗ lực của một số tôn giáo như là “chất keo” đưa con người đối thoại và gặp gỡ nhau trong tình yêu.

Giáo Hội Công Giáo không nằm ngoài mục đích đó, nhất là sau Công Đồng Vaticanô II (1962-1965) đã hướng đến chiều kích mục vụ hơn là tín lý. Giáo Hội mở rộng việc đối thoại nhằm hướng đến phục vụ cho nhân loại và thế giới; điều này được thể hiện qua 16 văn kiện của Công Đồng, đặc biệt là Hiến Chế Lumen Gentium như là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt. Sứ mạng của Giáo Hội là phải đưa thế giới hiệp nhất với nhau trong tình yêu dựa theo khuôn mẫu tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Để làm được điều đó, Giáo Hội cần nhìn lại bản chất của mình, canh tân đời sống nội tâm và mối tương quan của mình với toàn thế giới, hầu có một hướng đi đúng và phù hợp với bối cảnh xã hội. Qua đó, Giáo Hội sẽ làm nổi bật mình là “hoa trái” tình yêu Thiên Chúa xét từ nguồn gốc, sứ mạng và cùng đích.

Giáo Hội từ tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa Cha

Giáo Hội xuất phát từ Thiên Chúa do bởi tình yêu, vì bản chất của Thiên Chúa là tình yêu (x. 1 Ga 4,8). Chính từ tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, đã tạo dựng nên loài người chúng ta theo hình ảnh Người (x. St 1,26-27). Như thế, con người được tạo dựng từ tình yêu, vậy trái tim con người được tạo nên là để yêu thương, càng yêu thương con người càng được gần gũi, kết hợp và nên giống Thiên Chúa hơn. Trong tạo dựng, Thiên Chúa đã không tạo dựng chỉ một người đơn lẻ, nhưng là con người ở số nhiều, ít ra là theo miêu tả của Kinh Thánh có Ađam và Eva (x. St 1,27); tức là hướng đến một gia đình hay cộng đoàn hiệp nhất và được quy tụ trong Thánh Tử (x. Cl 1,15), đó chính là hình bóng về một Giáo Hội. 1

Vậy, Giáo Hội được khai sinh từ tình yêu của Thiên Chúa, được hưởng vinh quang nhưng không của Người. Đời sống của Giáo Hội chính là tình yêu và chỉ có tình yêu mà thôi. 2Thế nhưng, con người bất trung đã sa ngã phạm tội, đã tự làm gãy mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, với mọi thụ tạo và với chính mình, nên phải lãnh cái chết (x. St 3,1-24). Tuy nhiên, vì yêu thương, Thiên Chúa không nỡ để cho “người mình yêu” phải chết, nên đã luôn trợ giúp nó vượt qua. Người sẽ khôi phục lại hình ảnh của mình qua Người Con Duy Nhất là Đức Giêsu Kitô (x. St 3,15; Ep 1,3-14). 3 Để cho chương trình cứu độ trong Giáo Hội được thực hiện, Thiên Chúa chuẩn bị để thành lập dân được tuyển trọn qua dòng lịch sử từ Nôê đến ơn gọi và giao ước với tổ phụ Abraham (x. St 11,10-19,38). 4Cách đặc biệt, qua Môsê với Giao Ước Sinai, Thiên Chúa đã chọn Israel là dân riêng của Người (x. Xh 19,4-8; Dt 8,10). 5

Qua đó, hình bóng về một Giáo Hội càng ngày càng được thể hiện rõ hơn, từ công trình tạo dựng con người trong một gia đình, đến ơn gọi và giao ước với các tổ phụ, sau là việc thiết lập dân Israel qua Môsê. Giáo Hội ấy trở nên hữu hình khi Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể thiết lập và sẽ thành toàn trong ngày quang lâm. 6

Giáo Hội từ tình yêu cứu độ qua Ngôi Lời Nhập Thể

Tình yêu Thiên Chúa đã trở nên một Con Người hiện diện giữa loài người chúng ta khi thời gian thuận tiện đã đến (x. Gl 4,4-5). Qua dân Israel được tuyển chọn thì từ dòng dõi vua Đavít, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người nơi cung lòng trinh nữ Maria qua tiếng “xin vâng” (x. Lc 1,38). Tất cả chương trình đều cho thấy tình yêu cứu độ và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người, Người luôn đi bước trước để đến với con người. Con Thiên Chúa đến để khai mở Nước Trời nơi thực tại trần gian, đó chính là Giáo Hội mà từ muôn thuở đã có trong ý định yêu thương của Người. 7 Nước Trời hay Giáo Hội luôn gắn liền với cuộc đời và sứ mạng của Đức Giêsu Kitô, vì thế ai đón nhận Đức Giêsu thì chính là người của Giáo Hội (x. Lc 12,32; Ga 10,1-21). 8

Khởi đầu sứ vụ rao giảng, Đức Giêsu mời gọi mọi người hãy sám hối và đón nhận Tin Mừng, để được lãnh ơn cứu độ (x. Mc 1,15), hiệp nhất mọi người nên một và đưa về cùng Chúa Cha (x. Ga 17,20-26). Tin Mừng đây chính là con người Đức Giêsu qua cái chết trên Thánh Giá. Chính từ cạnh sườn Đức Giê-su, máu và nước đã chảy ra tuôn đổ ơn cứu độ từ tình yêu, lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa cho muôn người (x. Ga 19,34). Tình yêu đó, lòng thương xót đó vẫn hằng ngày tuôn đổ xuống trên chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể trên bàn thờ trong cử hành thánh lễ mỗi ngày. Đức Giêsu sau cái chết, Người đã phục sinh và không còn hiện diện cách hữu hình với chúng ta ở trần gian, nên trước đó Người đã chọn Mười Hai Tông Đồ để tiếp tục sứ mạng của Ngài ở trần gian. Từ đó, một Giáo Hội hữu hình được thiết lập theo một tổ chức và có cơ cấu phẩm trật (x. Mc 3,13-19). 9

Giáo Hội này có sứ mạng hiệp nhất tất cả thế giới này trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết, phục sinh và sẽ trở lại vì chúng ta. Có thể nói, Giáo Hội chính là bí tích phổ quát của ơn cứu độ, là “dung mạo” tình yêu và lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô. 10

Giáo Hội từ hoạt động tình yêu của Chúa Thánh Thần

Không thể nào nói về tình yêu Thiên Chúa mà lại không nói đến Chúa Thánh Thần, vì tự bản chất của Người là tình yêu, là sợi dây liên kết giữa Chúa Cha và Chúa Con, là căn nguyên sự sống. Người chính là linh hồn của Giáo Hội từ trong ý định sáng tạo của Thiên Chúa Cha và công trình cứu chuộc qua Đức Giêsu Kitô. Chúng ta chỉ có thể biết nhiều hơn về Người sau biến cố phục sinh và lời hứa ban Thần Khí xuống của Chúa Giêsu Kitô, để thánh hóa và đưa Giáo Hội đến cùng Thiên Chúa Cha như Đức Giêsu đã khởi sự (x. Cv 2,1-11: Ep 2,18). Người làm cho Giáo Hội trở nên “Đền Thờ của Thiên Chúa hằng sống” (2 Cr 6,16). 11

Qua biến cố Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã chính thức công khai một Giáo Hội duy nhất và phổ quát với toàn thể thế giới. Chúa Thánh Thần hằng hoạt động và là sợi dây liên kết mọi thành phần trong Giáo Hội; Người chính là động lực, ý nghĩa và nguyên lý hiệp nhất trong bốn đặc tính: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền và ba sứ vụ là: thánh hóa, rao giảng và quản trị của Giáo Hội trong thế giới (x. 1 Cr 12). Bốn đặc tính và ba sứ này không là gì khác ngoài việc phục vụ cho ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho con người bởi tình yêu và lòng thương xót của Người qua Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần. 12

Giáo Hội hướng về tình yêu vĩnh cửu 13

Bản chất của Giáo Hội là tình yêu, do từ nguồn gốc, hoạt động của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và hướng về một tình yêu vĩnh cửu trong Người. Chính vì bản chất của Giáo Hội, nên mọi hoạt động của Giáo Hội phải trở nên dung mạo tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, cách cụ thể qua những hoạt động của mình đối với con người, tôn giáo, thế giới, môi sinh... Như thánh Giuđa khuyên nhủ với những tâm tình dựa trên nền tảng đức tin để cầu nguyện, sống và mong chờ lòng thương xót của Thiên Chúa đổ đầy xuống trên mọi người (x. Gđ 20-21). Giáo Hội có nhiệm vụ loại bỏ một nền “văn minh sự chết” trên thế giới hôm nay, để xây dựng một nền “văn minh tình yêu” và đạt đến một nền “văn minh Thiên Chúa trọn vẹn” trong ngày sau hết.

Khi trình bày Giáo Hội là hoa trái của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, cho chúng ta có được cái nhìn về Giáo Hội trong lăng kính tình yêu, khởi đi từ tình yêu, hoạt động vì tình yêu và hướng đến cùng đích là tình yêu; tất cả đều bởi tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa dành cho con người và cả thế giới hôm nay. Sự hiện diện của Giáo Hội chính là “dung mạo” tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, là men, là muối và là ánh sáng cho trần gian hôm nay. Xác tín như thế để rồi trong cuộc sống của chúng ta, dù ở bất kỳ ơn gọi nào trong Giáo Hội, ta cũng có một hướng đi đúng theo thánh ý của Thiên Chúa, là tình yêu và lòng thương xót theo khuôn mẫu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

GHI CHÚ
1 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 2.
2 Ibid., số 4.
3 X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, số 761.
4 Ibid., số 762.
5 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 6.
6 X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, số 763.
7 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 3.
8   Ibid., số 5.
9 X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, số 763-766.787-796.
10 Ibid., số 774-776.
11 Ibid., số 797-801.
12 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 4.
13 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 48-51.

Tác giả bài viết: John Phạm

Nguồn tin: Người Tín Hữu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020
   07/04/2020 05:54

  Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020

  Dịch bệnh do vi-rút Covid-19 hạn chế nhiều sinh hoạt tại Nhà thờ. Hôm nay, thứ Ba Tuần Thánh, Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn có ngày “ra quân” tổng vệ sinh nhà thờ, chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh trong âm thầm, đồng thời thực hiện việc phòng ngừa dịch bệnh.
  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
 • Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh viêm phổi COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại đa số các quốc gia, nhất là tại châu Âu và châu Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. Toà Giám mục Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
 • Tập Tin Mục vụ số 01 - tuần từ 29/3-05/4/2020
   28/03/2020 09:52

  Tập Tin Mục vụ số 01 - tuần từ 29/3-05/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 01 CN 29/3 – 05/4/2020 . Tuần V Mùa Chay A.
  Thông Báo Số 2 - HƯỚNG DẪN MỤC VỤ và PHỤNG VỤ trong thời gian dịch bệnh do Vi-rút Covid-19
   28/03/2020 09:04

  Thông Báo Số 2 - HƯỚNG DẪN MỤC VỤ và PHỤNG VỤ trong thời gian dịch bệnh do Vi-rút Covid-19

  Tòa Giám mục phát hành Thông báo số 2 này để xin các Cha, các giáo xứ và cộng đoàn kích hoạt mạnh mẽ những hướng dẫn đã tiên liệu trong Thông báo số 1, đồng thời thực hiện một số giải pháp cụ thể được đề nghị thêm sau đây:
 • Mừng Lễ Thánh Cả Giuse
   19/03/2020 21:27

  Mừng Lễ Thánh Cả Giuse

  Giáo Hội luôn giới thiệu về thánh cả Giuse, người thợ mộc làng Na-da-rét, là một con người âm thầm, lặng lẽ nhưng “hương thơm” của ngài nức tiếng gần xa.
  Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Họ Hùng Vương Giáo xứ Chính Tòa
   13/03/2020 22:12

  Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Họ Hùng Vương Giáo xứ Chính Tòa

  Mừng lễ kính Thánh Đa Minh Cẩm, một trong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Giáo họ Hùng Vương thuộc Giáo xứ Chính Tòa, Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng nhận ngài làm bổn mạng và đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng thánh quan thầy.
 • Lời Nguyện Tắt Trong Cơn Dịch Bệnh Covid -19
   09/03/2020 07:28

  Lời Nguyện Tắt Trong Cơn Dịch Bệnh Covid -19

  Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 đã lan rộng tới hàng trăm quốc gia trên thế giới. Người Công giáo được mời gọi dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết. Sau đây là lời nguyện tắt do ĐGM.Gp.Lạng Sơn Cao Bằng soạn thảo.

 • Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
 • Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
 • Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.
  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
   25/05/2019 21:04

  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế

  Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Môsê không?
 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập23
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay10,169
 • Tháng hiện tại66,965
 • Tổng lượt truy cập5,346,192
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Chúa Nhật Lễ Lá, Vatican
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây