Giáo hội - Hoa trái từ tình yêu Thiên Chúa

Chủ nhật - 02/09/2018 13:33 172 0
Sứ mạng của Giáo Hội là phải đưa thế giới hiệp nhất với nhau trong tình yêu dựa theo khuôn mẫu tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.
Giáo hội - Hoa trái từ tình yêu Thiên Chúa

Trong một xã hội với sự phát triển của ngành khoa học công nghệ thông tin, đã thu hẹp khoảng cách giữa những sự khác biệt về chủng tộc, chính trị và văn hóa của con người lại với nhau. Con người từ nửa vòng trái đất vẫn có thể kết nối và trao đổi với nhau cách thuận tiện qua một chiếc điện thoại hay máy tính nhỏ... Thế nhưng, khoảng cách không gian và thời gian càng ngày càng thu hẹp, thì một điều nghịch lý là con người lại đang “ngày càng xa nhau”. Họ xa nhau vì họ đến với nhau không theo “ngôn ngữ của tình yêu” mà theo ngôn ngữ của cá nhân, của chiếm hữu tư lợi... Chính trong bối cảnh đó, sự hiện diện và nỗ lực của một số tôn giáo như là “chất keo” đưa con người đối thoại và gặp gỡ nhau trong tình yêu.

Giáo Hội Công Giáo không nằm ngoài mục đích đó, nhất là sau Công Đồng Vaticanô II (1962-1965) đã hướng đến chiều kích mục vụ hơn là tín lý. Giáo Hội mở rộng việc đối thoại nhằm hướng đến phục vụ cho nhân loại và thế giới; điều này được thể hiện qua 16 văn kiện của Công Đồng, đặc biệt là Hiến Chế Lumen Gentium như là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt. Sứ mạng của Giáo Hội là phải đưa thế giới hiệp nhất với nhau trong tình yêu dựa theo khuôn mẫu tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Để làm được điều đó, Giáo Hội cần nhìn lại bản chất của mình, canh tân đời sống nội tâm và mối tương quan của mình với toàn thế giới, hầu có một hướng đi đúng và phù hợp với bối cảnh xã hội. Qua đó, Giáo Hội sẽ làm nổi bật mình là “hoa trái” tình yêu Thiên Chúa xét từ nguồn gốc, sứ mạng và cùng đích.

Giáo Hội từ tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa Cha

Giáo Hội xuất phát từ Thiên Chúa do bởi tình yêu, vì bản chất của Thiên Chúa là tình yêu (x. 1 Ga 4,8). Chính từ tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, đã tạo dựng nên loài người chúng ta theo hình ảnh Người (x. St 1,26-27). Như thế, con người được tạo dựng từ tình yêu, vậy trái tim con người được tạo nên là để yêu thương, càng yêu thương con người càng được gần gũi, kết hợp và nên giống Thiên Chúa hơn. Trong tạo dựng, Thiên Chúa đã không tạo dựng chỉ một người đơn lẻ, nhưng là con người ở số nhiều, ít ra là theo miêu tả của Kinh Thánh có Ađam và Eva (x. St 1,27); tức là hướng đến một gia đình hay cộng đoàn hiệp nhất và được quy tụ trong Thánh Tử (x. Cl 1,15), đó chính là hình bóng về một Giáo Hội. 1

Vậy, Giáo Hội được khai sinh từ tình yêu của Thiên Chúa, được hưởng vinh quang nhưng không của Người. Đời sống của Giáo Hội chính là tình yêu và chỉ có tình yêu mà thôi. 2Thế nhưng, con người bất trung đã sa ngã phạm tội, đã tự làm gãy mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, với mọi thụ tạo và với chính mình, nên phải lãnh cái chết (x. St 3,1-24). Tuy nhiên, vì yêu thương, Thiên Chúa không nỡ để cho “người mình yêu” phải chết, nên đã luôn trợ giúp nó vượt qua. Người sẽ khôi phục lại hình ảnh của mình qua Người Con Duy Nhất là Đức Giêsu Kitô (x. St 3,15; Ep 1,3-14). 3 Để cho chương trình cứu độ trong Giáo Hội được thực hiện, Thiên Chúa chuẩn bị để thành lập dân được tuyển trọn qua dòng lịch sử từ Nôê đến ơn gọi và giao ước với tổ phụ Abraham (x. St 11,10-19,38). 4Cách đặc biệt, qua Môsê với Giao Ước Sinai, Thiên Chúa đã chọn Israel là dân riêng của Người (x. Xh 19,4-8; Dt 8,10). 5

Qua đó, hình bóng về một Giáo Hội càng ngày càng được thể hiện rõ hơn, từ công trình tạo dựng con người trong một gia đình, đến ơn gọi và giao ước với các tổ phụ, sau là việc thiết lập dân Israel qua Môsê. Giáo Hội ấy trở nên hữu hình khi Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể thiết lập và sẽ thành toàn trong ngày quang lâm. 6

Giáo Hội từ tình yêu cứu độ qua Ngôi Lời Nhập Thể

Tình yêu Thiên Chúa đã trở nên một Con Người hiện diện giữa loài người chúng ta khi thời gian thuận tiện đã đến (x. Gl 4,4-5). Qua dân Israel được tuyển chọn thì từ dòng dõi vua Đavít, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người nơi cung lòng trinh nữ Maria qua tiếng “xin vâng” (x. Lc 1,38). Tất cả chương trình đều cho thấy tình yêu cứu độ và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người, Người luôn đi bước trước để đến với con người. Con Thiên Chúa đến để khai mở Nước Trời nơi thực tại trần gian, đó chính là Giáo Hội mà từ muôn thuở đã có trong ý định yêu thương của Người. 7 Nước Trời hay Giáo Hội luôn gắn liền với cuộc đời và sứ mạng của Đức Giêsu Kitô, vì thế ai đón nhận Đức Giêsu thì chính là người của Giáo Hội (x. Lc 12,32; Ga 10,1-21). 8

Khởi đầu sứ vụ rao giảng, Đức Giêsu mời gọi mọi người hãy sám hối và đón nhận Tin Mừng, để được lãnh ơn cứu độ (x. Mc 1,15), hiệp nhất mọi người nên một và đưa về cùng Chúa Cha (x. Ga 17,20-26). Tin Mừng đây chính là con người Đức Giêsu qua cái chết trên Thánh Giá. Chính từ cạnh sườn Đức Giê-su, máu và nước đã chảy ra tuôn đổ ơn cứu độ từ tình yêu, lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa cho muôn người (x. Ga 19,34). Tình yêu đó, lòng thương xót đó vẫn hằng ngày tuôn đổ xuống trên chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể trên bàn thờ trong cử hành thánh lễ mỗi ngày. Đức Giêsu sau cái chết, Người đã phục sinh và không còn hiện diện cách hữu hình với chúng ta ở trần gian, nên trước đó Người đã chọn Mười Hai Tông Đồ để tiếp tục sứ mạng của Ngài ở trần gian. Từ đó, một Giáo Hội hữu hình được thiết lập theo một tổ chức và có cơ cấu phẩm trật (x. Mc 3,13-19). 9

Giáo Hội này có sứ mạng hiệp nhất tất cả thế giới này trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết, phục sinh và sẽ trở lại vì chúng ta. Có thể nói, Giáo Hội chính là bí tích phổ quát của ơn cứu độ, là “dung mạo” tình yêu và lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô. 10

Giáo Hội từ hoạt động tình yêu của Chúa Thánh Thần

Không thể nào nói về tình yêu Thiên Chúa mà lại không nói đến Chúa Thánh Thần, vì tự bản chất của Người là tình yêu, là sợi dây liên kết giữa Chúa Cha và Chúa Con, là căn nguyên sự sống. Người chính là linh hồn của Giáo Hội từ trong ý định sáng tạo của Thiên Chúa Cha và công trình cứu chuộc qua Đức Giêsu Kitô. Chúng ta chỉ có thể biết nhiều hơn về Người sau biến cố phục sinh và lời hứa ban Thần Khí xuống của Chúa Giêsu Kitô, để thánh hóa và đưa Giáo Hội đến cùng Thiên Chúa Cha như Đức Giêsu đã khởi sự (x. Cv 2,1-11: Ep 2,18). Người làm cho Giáo Hội trở nên “Đền Thờ của Thiên Chúa hằng sống” (2 Cr 6,16). 11

Qua biến cố Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã chính thức công khai một Giáo Hội duy nhất và phổ quát với toàn thể thế giới. Chúa Thánh Thần hằng hoạt động và là sợi dây liên kết mọi thành phần trong Giáo Hội; Người chính là động lực, ý nghĩa và nguyên lý hiệp nhất trong bốn đặc tính: duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền và ba sứ vụ là: thánh hóa, rao giảng và quản trị của Giáo Hội trong thế giới (x. 1 Cr 12). Bốn đặc tính và ba sứ này không là gì khác ngoài việc phục vụ cho ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho con người bởi tình yêu và lòng thương xót của Người qua Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần. 12

Giáo Hội hướng về tình yêu vĩnh cửu 13

Bản chất của Giáo Hội là tình yêu, do từ nguồn gốc, hoạt động của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và hướng về một tình yêu vĩnh cửu trong Người. Chính vì bản chất của Giáo Hội, nên mọi hoạt động của Giáo Hội phải trở nên dung mạo tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, cách cụ thể qua những hoạt động của mình đối với con người, tôn giáo, thế giới, môi sinh... Như thánh Giuđa khuyên nhủ với những tâm tình dựa trên nền tảng đức tin để cầu nguyện, sống và mong chờ lòng thương xót của Thiên Chúa đổ đầy xuống trên mọi người (x. Gđ 20-21). Giáo Hội có nhiệm vụ loại bỏ một nền “văn minh sự chết” trên thế giới hôm nay, để xây dựng một nền “văn minh tình yêu” và đạt đến một nền “văn minh Thiên Chúa trọn vẹn” trong ngày sau hết.

Khi trình bày Giáo Hội là hoa trái của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, cho chúng ta có được cái nhìn về Giáo Hội trong lăng kính tình yêu, khởi đi từ tình yêu, hoạt động vì tình yêu và hướng đến cùng đích là tình yêu; tất cả đều bởi tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa dành cho con người và cả thế giới hôm nay. Sự hiện diện của Giáo Hội chính là “dung mạo” tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, là men, là muối và là ánh sáng cho trần gian hôm nay. Xác tín như thế để rồi trong cuộc sống của chúng ta, dù ở bất kỳ ơn gọi nào trong Giáo Hội, ta cũng có một hướng đi đúng theo thánh ý của Thiên Chúa, là tình yêu và lòng thương xót theo khuôn mẫu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

GHI CHÚ
1 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 2.
2 Ibid., số 4.
3 X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, số 761.
4 Ibid., số 762.
5 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 6.
6 X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, số 763.
7 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 3.
8   Ibid., số 5.
9 X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, số 763-766.787-796.
10 Ibid., số 774-776.
11 Ibid., số 797-801.
12 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 4.
13 X. Công đồng Vaticanô II, Hiến Chế Lumen Gentium, số 48-51.

Tác giả bài viết: John Phạm

Nguồn tin: Người Tín Hữu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Linh mục Giáo hạt Lạng Sơn tĩnh tâm tháng 5/2019
   23/05/2019 23:11

  Linh mục Giáo hạt Lạng Sơn tĩnh tâm tháng 5/2019

  Ngày thứ Năm, 23 tháng 5 năm 2019, các Linh mục của Giáo hạt Lạng Sơn đã quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn để tham dự kỳ tĩnh tâm thường kỳ tháng 5. 
  Các nữ tu Hội dòng Mân Côi Bùi Chu dâng hoa Đức Mẹ tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn.
   17/05/2019 10:15

  Các nữ tu Hội dòng Mân Côi Bùi Chu dâng hoa Đức Mẹ tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn.

  Ngày Lễ Đức Mẹ Fatima, 13 tháng 5 năm 2019, vào hồi 19 giờ,  tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, 30 nữ tu đến từ Cộng đoàn Nhà Mẹ của Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu đã cử hành giờ dâng hoa kính Đức Mẹ thật trang nghiêm và sốt sắng.
 • Kỷ niệm 13 năm Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   16/05/2019 22:09

  Kỷ niệm 13 năm Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima trong sự tham dự của đông đảo mọi thành phần Dân Chúa. Cộng đoàn cũng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đức cha nhân kỷ niệm 13 năm ngày ngài được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục.
  Giáo xứ Thất Khê dâng hoa kính Đức Mẹ
   16/05/2019 20:30

  Giáo xứ Thất Khê dâng hoa kính Đức Mẹ

  Theo truyền thống đạo đức của Giáo Hội, nhất là tại Việt Nam, mỗi khi tháng Năm về, các giáo xứ đều tổ chức dâng hoa kính Đức Mẹ, dâng lên những đóa hoa tươi thắm, những đoá hoa diễn tả tấm lòng của mỗi người con trong đại gia đình đức tin. Hòa chung tâm tình ấy, mỗi tuần trong tháng Hoa, Giáo xứ Thất Khê lại hân hoan cử hành những buổi tiến hoa thật sốt sắng, dâng lên Đức Mẹ những tâm tình con thảo yêu mến.
 • Giáo xứ Mỹ Sơn: Giáo khu Fatima hân hoan mừng Lễ Bổn mạng
   15/05/2019 10:38

  Giáo xứ Mỹ Sơn: Giáo khu Fatima hân hoan mừng Lễ Bổn mạng

  Cùng với Giáo Hội, chúng ta đang sống trong tháng hoa dâng Mẹ. Ngày 13/05 vừa qua, Cha xứ cùng quý Cha phó dâng lễ kính Đức Mẹ Fatima là Bổn mạng Giáo khu Fatima tại giáo xứ Mỹ Sơn. 
  Giáo xứ Bó Tờ dâng hoa Tháng Năm kính Đức Mẹ
   14/05/2019 21:09

  Giáo xứ Bó Tờ dâng hoa Tháng Năm kính Đức Mẹ

  Trong ngôi nhà thờ thân thương của Giáo xứ Bó Tờ, các đội hoa của giới Gia trưởng, Hiền mẫu, Hội Monica, Thiếu nhi và nhất là các Ké (các cụ bà cao niên), cùng dâng lên Đức Mẹ những bông hoa tươi thắm, những ngọn nến lung linh giữa một bầu khí trang trọng và đầy cảm động.
 • Tòa Giám mục Lạng Sơn chúc mừng lễ Phật đản tại Chùa Thành
   14/05/2019 08:01

  Tòa Giám mục Lạng Sơn chúc mừng lễ Phật đản tại Chùa Thành

  Chiều thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019, đoàn của Tòa Giám mục Lạng Sơn do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri dẫn đầu đã đến Chùa Thành – Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn để thăm viếng và chúc mừng Đại lễ Phật đản.
  Ngày Gặp gỡ Lễ Sinh và Cầu cho Ơn Thiên Triệu  tại Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng
   12/05/2019 21:21

  Ngày Gặp gỡ Lễ Sinh và Cầu cho Ơn Thiên Triệu  tại Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Hòa cùng với bầu khí Phụng vụ của toàn thể Giáo hội trong Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành – Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn Thiên triệu,12/5/2019, gần 250 bạn Lễ Sinh thuộc các Giáo xứ trong Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã quy tụ về Tòa Giám mục Lạng Sơn để mừng lễ và tham dự ngày gặp gỡ Lễ Sinh thường niên của Giáo phận.
 • Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi Linh mục Giáo phận "Điểm Hẹn Xứ Lạng 2019"
   12/05/2019 20:41

  Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi Linh mục Giáo phận "Điểm Hẹn Xứ Lạng 2019"

  Vùng đất truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng luôn là lời mời gọi và cũng là cánh cửa mở rộng cho các Bạn Trẻ tâm huyết với sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội.Trong 2 mùa tuyển sinh vừa qua, gần 50 Bạn Trẻ khắp nơi đáp lời kêu gọi của Chủ Chăn Giáo phận, đã đến khám phá, và 18 Bạn đã quyết định ở lại, hiện đang được đào luyện tại Tiền Chủng viện Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu của Giáo phận...
  Thông báo về Chúa nhật Chúa Chiên Lành năm 2019
   10/05/2019 21:18

  Thông báo về Chúa nhật Chúa Chiên Lành năm 2019

  Chúa nhật IV Phục sinh, ngày 12 tháng 5 sắp tới là Lễ Chúa Chiên Lành - Ngày thế giới cầu cho Ơn gọi và Quyên góp giúp đỡ việc đào tạo Linh mục. Văn phòng Tòa Giám mục xin gửi tới quý Cha và Cộng đoàn một số thông báo.

 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...
 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).

 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.
 • Phải sống cách nào để làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới ngày nay?
   24/05/2019 09:17

  Phải sống cách nào để làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới ngày nay?

  Mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội đều có sứ mệnh cao cả là làm chứng tá cho Chúa Kitô trước mặt người đời bằng chính đời sống của mình, bằng việc làm cụ thể phản ánh trung thực mọi giá trị của Tin Mừng Cứu Độ để mời gọi những người chưa biết Chúa, được tin có Chúa nhờ đời sống nhân chứng đích thực của mình.
  Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
   23/05/2019 20:55

  Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay

  Người truyền giáo hôm nay cũng sẽ đón nhận Đức Kitô vào đời mình bằng tinh thần nghèo khó. Để rồi, họ sẽ trở thành những người canh thức, giúp mọi người vượt qua sự thống trị của các quyền lực nguy hiểm, để dễ đón nhận Đức Kitô là Đấng cứu chuộc loài người chỉ bằng tình yêu chấp nhận hy sinh đến cùng.
 • Tìm hiểu để thực thi Sứ mạng Loan báo Tin Mừng
   14/05/2019 18:58

  Tìm hiểu để thực thi Sứ mạng Loan báo Tin Mừng

  Trước đây, đã có quan niệm cho rằng việc truyền giáo hay loan báo Tin Mừng là của quí cha, quí thầy, nói chung là của những đấng bậc tu hành, còn người giáo dân thì chỉ lo việc sáng lễ, tối chầu là đủ rồi! Và người giáo dân yên tâm “giữ đạo” như thế là khi chết chắc chắn được về Thiên Đàng…
  Cha Giulio Simoncelli, nhà truyền giáo ở châu Phi
   25/04/2019 08:50

  Cha Giulio Simoncelli, nhà truyền giáo ở châu Phi

  Cha Giulio Simoncelli truyền giáo tại Cộng hòa dân chủ Congo 50 năm. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 cha viết một cuốn sách kể lại cuộc đời “tận hiến cho chúa từ trong bụng mẹ”
 • Phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhân dịp Đài Chân lý Á châu (RVA) kỷ niệm 50 năm loan báo Tin Mừng
   08/04/2019 05:01

  Phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhân dịp Đài Chân lý Á châu (RVA) kỷ niệm 50 năm loan báo Tin Mừng

  Nhân dịp Đài Chân Lý Á Châu mừng kỷ niệm 50 năm Loan Báo Tin Mừng 11/4/1969 – 11/4/2019, Ban Việt ngữ – Đài Chân lý Á châu đã có cuộc phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Thành viên Bộ Truyền thông Toà Thánh và Thành viên Ban Quản trị FABC-OSC.
  Kinh nghiệm truyền giáo tại Cuba của 3 linh mục Milan
   06/04/2019 10:11

  Kinh nghiệm truyền giáo tại Cuba của 3 linh mục Milan

  Ngày 21/10/2017, lần đầu tiên giáo phận Milano của Ý gửi các linh mục “hồng ân đức tin” đến Cuba. Đó là các cha Adriano Valagussa, Marco Pavan, và cha Ezio Borsani.
 • Giáo dân là chủ thể trong việc rao giảng Tin Mừng
   03/04/2019 20:11

  Giáo dân là chủ thể trong việc rao giảng Tin Mừng

  Trong dụ ngôn các thợ làm vườn nho (xem Mt 20:1-15) Đức Giê-su mời gọi mọi tín hữu, bất luận là ai, vào làm việc trong vườn nho của Ngài. Và với lệnh truyền gởi tới mọi phần tử của Hội Thánh trước khi về trời, Ngài còn khẳng định vườn nho đó chính là toàn thể nhân loại sinh sống trên khắp mặt đất này, với tất cả sự đa diện muôn mầu muôn vẻ của nó.
  Nếu hạt lúa mỳ không chết đi
   26/03/2019 11:19

  Nếu hạt lúa mỳ không chết đi

  “Chay tịnh” khỏi những lo lắng của chúng ta, chúng ta dành chỗ để mang những gánh nặng mới mà Chúa Giêsu cho phép chúng ta mang theo để tình yêu của Chúa có thể nâng những người khác lên.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập66
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm60
 • Hôm nay7,733
 • Tháng hiện tại203,381
 • Tổng lượt truy cập2,053,141
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây