Mầu nhiệm Phục Sinh trong đời sống Phụng vụ và Bí tích của Giáo hội

Thứ ba - 23/04/2019 08:57 127 0
Chỉ khi sống với đức tin hành động, người kitô hữu mới có khả năng cảm nghiệm được sức sống của Đấng Phục sinh đang hiện diện trong cuộc đời, và có thể vượt qua những chông chênh, ẻo le của cuộc sống để trung thành với đức tin của mình, trung thành sống kết hợp với Đức Kitô vinh quang, Đấng luôn muốn con người được hạnh phúc, bình an và sống trọn ý nghĩa phẩm giá con Thiên Chúa như Ngài đã Phục sinh.
Mầu nhiệm Phục Sinh trong đời sống Phụng vụ và Bí tích của Giáo hội

Bí tích là những dấu chỉ cách rõ ràng, minh nhiên cho thấy sự hiện diện mầu nhiệm của Đức Kitô trong đời sống và phụng vụ của Giáo hội Công giáo. Vì thế, khi trình bày sự hiện diện mầu nhiệm này, Giáo hội Công giáo không chỉ bằng lời rao giảng, mà còn phải thể hiện bằng việc cử hành các bí tích do chính Đức Kitô đã thiết lập và truyền lại. Trọng tâm của việc cử hành các bí tích là hành đông của Giáo hội muốn mời gọi tất cả tín hữu được liên kết với Thiên Chúa và hiệp nhất với Giáo hội. Điều đó được thực hiện do chính bởi lệnh truyền của Đấng Phục sinh đã trao phó. Mỗi bí tích đều là những sự biểu lộ một cách thế đặc biệt của Giáo hội Công giáo về sự hiện diện của mầu nhiệm Đức Kitô Phục sinh trong lịch sử nhân loại, như là mối dây liên kết giữa Đức Giêsu Kitô và Giáo hội của Ngài.

Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô đã trở nên phần thiết yếu trong các cử hành bí tích qua đời sống phụng vụ của Giáo hội qua mọi thời đại. Chính việc cử hành ấy đem đến nguồn sinh lực và sức sống vô biên cho Giáo hội trong ân sủng và bình an của Chúa Phục Sinh.

Bí Tích Rửa Tội, khơi nguồn ơn Phục Sinh

Trên tất cả, bí tích Rửa Tội là cửa ngõ dẫn vào Công Giáo và là mầm sống phát triển con người hoàn thiện theo khuôn mẫu Chúa Kitô. Đón nhận bí tích Rửa Tội là để con người được gia nhập sự sống mới của Đức Kitô và tiến tới khám phá những chân trời mới, những giá trị mới, đưa những ai tin trở nên làm một với Đức Kitô trong một thân thể mầu nhiệm của Người. Với dòng nước Thánh Tẩy, chúng ta đã được thông phần vào biến cố phục sinh của Đức Kitô. Khi đón nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được tham dự vào cuộc Phục sinh của Đức Kitô ngay trong hiện tại và cả tương lai. Mang thân phận con người phàm trần, chúng ta vẫn còn phải gánh chịu hậu qủa của tội lỗi là sự chết, và chúng ta đang bị ràng buộc bởi thân xác hay chết này. Vì thế, bí tích Rửa Tội không phải là một sự dứt bỏ thân xác mình ra khỏi thế giới này, mà chính là một sự dấn thân noi gương và theo sự thúc đẩy của Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng đã dấn thân bằng cuộc nhập thể và đạt đến vinh quang trong sự Phục sinh.

Ơn Phục sinh Chúa Kitô ban cho con người diễn ra một cách tiệm tiến. Đó là sự tiệm tiến sánh với lịch sử nhân loại và lịch sử của mỗi người. Tính tiệm tiến này đạt đến hoàn hảo khi chúng ta được sống lại trở về cùng Thiên Chúa. Nhờ đức tin, qua bí tích Rửa Tội, người tín hữu trở nên thuộc trọn về Thiên Chúa, nghĩa là chia sẻ đời sống và công cuộc của Thiên Chúa. Đời sống này là của Đức Kitô, từ Người mà đến, tạo cho người tín hữu một sự hiệp thông sâu xa với cộng đoàn mầu nhiệm là Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự hiệp thông này sẽ trọn vẹn ở cuộc sống trên thiên quốc, khi người tín hữu được Thiên Chúa chiếm hữu và thuộc trọn về Ngài. Trên hành trình cuộc đời trần gian này, ngừời tín hữu với thân xác được Thiên Chúa ban ơn sủng qua bí tích Rửa Tội nhờ Đức Kitô, trong Đức Kitô và để tiến bước theo Đức Kitô.

Lãnh nhận Bí tích Rửa Tội trong Đức Kitô là được dìm sâu trong Giáo hội, để nên một và hợp đoàn với Dân Thiên Chúa và tiến giữa Dân Thiên Chúa trên đường lữ thứ trần gian, bằng sự gắn bó với Đức Kitô và Giáo hội để thực sự trở nên một “alter Christus” của Đấng Phục sinh.

Nhưng trong cuộc sống trần gian, do tự bản thân yếu đuối, mỏng giòn, ngừời tín hữu dễ dàng đánh mất chính mình, và đức tin mà Thiên Chúa trao ban chỉ còn là một mớ lý thuyết suông, khô cứng và không còn là sức sống nữa. Chính vì thế, những bí tích mà Đức Kitô trao phó cho Giáo hội như là nguồn suối ân sủng vun tưới cho mầm mống đức tin mà kitô hữu được đón nhận từ khi lãnh bí tích Rửa Tội, như : Bí tích Thêm Sức, Hoà Giải... và đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, để củng cố xây dựng những gì còn thiếu sót trong đời sống niềm tin phục sinh của người kitô hữu hôm nay.

Bí Tích Thánh Thể :
Sự hiện diện và sức sống của Đấng Phục Sinh

Biến cố Phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu là câu trả lời dứt khoát của Thiên Chúa cho con ngừời qua mọi thời đại, đang trông đợi vào thời kỳ của ân sủng Cứu độ. Cuộc vượt qua của Đức Kitô đã tới đích, Người đã trở thành sức sống, thành ánh sánh muôn đời chiếu soi cho trần gian. Nhờ đó nhân loại được đi vào trong dòng suối tình thương và lòng nhân ái vô biên của Thiên Chúa Cha, thấm nhập đời sống thần thiêng nhờ Chúa Thánh Thần. Cuộc khổ nạn và sự Phục sinh của Chúa Giêsu đã trở nên nguyên lý độc nhất cho nhân loại được ơn cứu độ. Người đã mang lấy nhân loại này và dâng hiến nơi bản thân mình tất cả nhân loại làm lễ tế phổ quát, lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa và nhờ Ngài, nhân loại được tiến đến cùng Thiên Chúa.

Thật vậy, khi cử hành lễ tưởng niệm Đức Kitô khổ nạn và phục sinh, qua hy tế Thánh Thể, người kitô hữu được hoà mình vào cuộc gặp gỡ thiêng liêng giữa Đức Kitô Phục sinh và Giáo hội để cuộc Vượt Qua của Người trở nên nguồn mạch sự sống và cùng đích của đời sống kitô hữu. Vì thế, trong Bí tích Thánh Thể, sự hiện diện của Đức Kitô Phục sinh dưới dấu hiệu cụ thể Bánh – Rượu, theo lời giải thích về ý muốn quyết định của Người khi lập Bí tích Thánh Thể là Người muốn hiện diện và hiến mình làm lương thực nuôi sống con người, trở nên như dấu chỉ của Đấng ban Sự Sống và ơn Cứu độ.

Chúng ta không thể giới hạn ý nghĩa của Thánh Thể vào tương quan một chiều giữa Thánh Thể – Thập Giá hay Thánh Thể – Phục sinh, vì tương quan này là một sự thống nhất toàn thể công trình của Đức Kitô trong nhiệm cục cứu độ đang hiện tại hoá nơi mầu nhiệm Thánh Thể. Cộng đoàn cử hành thánh lễ không chỉ nhớ lại quá khứ hay hiện tại, mà còn hướng về tương lai. Khi tái diễn Hy Lễ Vượt Qua của Đức Kitô, Giáo hội làm cho công cuộc cứu độ duy nhất của Ngài hiện diện trong trên thời gian nhờ mầu nhiệm Phục sinh. Mầu nhiệm này là tột đỉnh bao gồm mọi mầu nhiệm khác của Đức Kitô ban cho nhân loại. Bí tích Thánh Thể là mối dây liên kết thiêng liêng, tháp nhập người kitô hữu vào mạch sống của mầu nhiệm Phục sinh. Chính từ mầu nhiệm Phục sinh mà Giáo hội được hình thành. Mầu nhiệm Phục sinh cũng chính là nền tảng cho việc Giáo hội cử hành Hy Tế Thánh Thể.

Trong Bí tích Thánh Thể, người kitô hữu vừa gặp gỡ chính Chúa Kitô, vừa được nuôi dưỡng bằng thần lương là chính Mình và Máu Ngài. Qua đó, người kitô hữu đang được tham dự vào chính Ngôi Vị thần linh của Chúa Kitô, để sống như thánh Phaolô đã xác quyết: “tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, chính Đức Kitô sống trong tôi”(Gl 2,20. Một khi chúng ta cùng với Giáo hội đồng bàn với Đức Kitô Phục sinh là chúng ta đang chia sẻ vinh quang của Ngài trong hiện tại, để từ đó chúng ta chia sẻ nguồn sự sống và sứ mạng từ Đấng Phục sinh cho mọi người. Nghĩa là ngay từ lúc này, kitô hữu đã là những người được phục sinh trong hy vọng khi tham dự vào Hy Tế Thánh Thể : đó chính là bảo chứng của Đức Kitô Phục sinh. Vì thế, Giáo hội giúp cho kitô hữu hiểu rõ Thánh lễ là cuộc cử hành mầu nhiệm đức tin, là đỉnh cao của sinh hoạt phụng vụ của Giáo hội, là tưởng niệm sự chết để đem lại nguồn sống của Đức Kitô, là cử hành mầu nhiệm cứu độ chúng ta và đồng thời cử hành sức sống của Giáo hội.

Đời sống người Kitô hữu với mầu nhiệm Phục sinh

Chúa Giêsu Kitô Phục sinh đã thực sự trở nên nguồn ơn cứu độ cho con người. Con người được mời gọi mau mắn đớn nhận để đáp lại ơn sủng và lời mời gọi đó. Người ta thường có sự băn khoăn về điều này: Con người ngày nay có thật sự nhận ra chân lý, nguồn sống mà họ tìm kiếm, hay chỉ thoả mãn hài lòng về một thứ đạo đức mơ hồ, không còn đánh giá đo lường chính mình để sống phù hợp với niềm tin và đánh mất ý thức chiều kích siêu việt, mất định hướng trong lãnh vực luân lý, kể cả những giá trị căn bản của việc tôn trọng sự sống, tôn trọng phẩm giá con người.

Nhiều tín hữu không cảm nghiệm nơi Chúa Giêsu một hình ảnh về người bạn, người đồng hành để trợ giúp họ trong cuộc sống, mà họ chỉ xem đức tin như một mớ kiến thức của những người chuyên môn, những người có trách nhiệm trao cho họ cầm giữ cách chủ quan. Do đó, khi gặp thử thách trong đời sống, họ dễ dàng bị chao đảo, thất vọng và bỏ cuộc, vì chính họ chưa thực sự bén rễ sâu vào cuộc gặp gỡ với Đấng Phục sinh, chưa khám phá ra khuôn mặt, lời nói, những đòi hỏi của Người, chưa liên kết với Người bằng một mối tình thiết thân.
 
Đức tin của ngừời kitô hữu hôm nay dễ bị lạc lõng, lung lay, không phải vì họ không biết hay vì họ chưa tỏ rõ tấm lòng tin. Nhưng vì họ chưa thực sự chọn Đấng Phục sinh là hiện thân trong đời sống của mình. Nhìn vào cuộc đời của họ, ai mà thấu hiểu được họ đang làm gì, nghĩ gì, tin gì ? Có thể là những con người đạo đức, sống chu toàn mọi nghi lễ phụng tự, thi hành mọi nghĩa vụ của một kitô hữu đúng nghĩa. Nhưng chỉ sống đạo hời hợt : giữ đúng luật buộc của Giáo hội, tất cả trở nên máy móc, vì đã lỡ tin vào Thiên Chúa. Mặt khác, phải nhìn nhận đời sống của Giáo hội là một gánh nặng cho những ai phải bước vào : đủ thứ luật lệ, cấm buộc, nghi thức rườm rà..., nhưng phải nhìn lại để tìm hiểu lý do : tại sao họ phải dừng lại ở mặt hình thức để giam giữ mình trong nhà tù nghiêm khắc của luật lệ, nguyên tắc, mà không tiến vào trong cót lõi của niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh trao ban cho họ, để khám phá ra sức sống của đời sống mới.

Có thể nói, niềm tin của kitô hữu hôm nay ở trong tình trạng chắp vá, mang kiểu mặt nạ che đậy những gì là trần tục, vì niềm tin của họ được hướng dẫn theo kiểu giáo điều đặt trong khuôn khổ những luật lệ cứng nhắc, không mang tính sáng tạo, dường như niềm tin của họ không có lối thoát, họ bị đóng khung trong luật lệ, nguyên tắc, niềm tin của sự sợ hãi : sợ tội, sợ mất linh hồn..., sợ bị Thiên Chúa xét xử, họ không còn cảm nghiệm về một Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô đang đồng hành và yêu thương họ.

Đối với người kitô hữu hôm nay, một cuộc trở về nguồn cần phải được tác động phù hợp với tâm thức con người thời đại, nhưng phải đặt trọng tâm nơi Chúa Kitô Phục sinh, Đấng hiện đang sống, sẵn sàng trao ban sự sống, nguồn hạnh phúc cho những ai thực sự tìm đến Ngài, sống với Ngài, hiệp thông với Ngài. Để được như  thế, cần phải thay đổi não trạng, thay đổi cách nhìn nệ luật lệ, hoá giải tôn giáo không còn bị giới hạn khô cứng trong nghi thức rườm rà, và thúc đẩy kitô hữu có những suy tư sáng tạo vượt qua rào cản của những đòi hỏi mang tính thế tục. Hướng dẫn họ đi vào trong kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô Phục sinh, Đấng thực sự đang hiện diện, yêu thương và đồng hành với họ trong cuộc sống.

Muốn làm được như thế, không phải chỉ là lời nói suông hay những áp lực, mà phải thực sự đồng hành, cảm thông, chia sẻ... Giáo hội được mời gọi phải luôn đồng hành với mỗi kitô hữu, khuyến khích tính năng động của đức tin nơi họ, để họ nhận ra rằng : tin không chỉ mang tính thuần siêu nhiên, nhưng là tin vào Thiên Chúa, Đấng hiện thân trong Đức Kitô Phục sinh đang sống với con người mà mỗi kitô hữu có thể nhận ra trong lòng Giáo hội. Cụ thể là trong những kitô hữu đang sống chứng tá Tin Mừng bằng tình yêu thương, tận tình phục vụ người khác, nhất là những người bị bỏ rơi, nghèo đói. Chỉ khi sống với đức tin hành động, người kitô hữu mới có khả năng cảm nghiệm được sức sống của Đấng Phục sinh đang hiện diện trong cuộc đời, và có thể vượt qua những chông chênh, ẻo le của cuộc sống để trung thành với đức tin của mình, trung thành sống kết hợp với Đức Kitô vinh quang, Đấng luôn muốn con người được hạnh phúc, bình an và sống trọn ý nghĩa phẩm giá con Thiên Chúa như Ngài đã Phục sinh./.

Tác giả bài viết: Người Xứ Lạng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019
   07/09/2019 03:40

  Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019

  Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo cùng Gia đình Giáo phận chương trình sinh hoạt mục vụ chung trong tháng 9&10 năm 2019 như sau:
  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới
   04/09/2019 22:39

  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới

  Sáng ngày 2-9-2019, vào lúc 6h00 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức Giám Mục Giuse giáo phận đã cử hành Thánh lễ giỗ lần thứ 21 của Đức Cha Vinh Sơn Phaolo Phạm Văn Dụ, Giám Mục tiên khởi của Giáo phận và cầu nguyện cho niên học mới của Tiền chủng viện Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
 • Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019
   01/09/2019 20:44

  Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019

  Hồi 6 giờ sáng hôm nay 02/9/2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể: cầu nguyện cho quốc thái dân an nhân ngày Quốc khánh Việt nam, cầu nguyện cho Đức cha cố Vinhson Phaolo Phạm Văn Dụ nhân dịp giỗ 21 năm, cầu nguyện cho Ứng sinh Tiền Chủng viện nhân ngày lễ Khai giảng niên học 2019-2020.
  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm
   01/09/2019 11:13

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19 giờ 30 tối Chúa nhật 01/9/2019, tại Thánh đường Giáo xứ Bản Lìm đã diễn ra một Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức khá đặc biệt. Đức cha Giuse Giáo phận đặt tay ban Bí tích này cho 8 người lớn là những Tân tòng đã được rửa tội từ mấy năm trở lại đây. Bầu khí Phụng vụ Thánh lễ được cử hành trang trọng và đầy cảm động.
 • Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng
   31/08/2019 12:33

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng

  Chiều thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, đông đảo mọi thành phần Dân Chúa Giáo xứ Đồng Đăng (Giáo hạt Lạng Sơn) sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự tại Thánh đường Giáo xứ. Đức cha đã ban Bí tích Thêm Sức và cho một số em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu trong Thánh lễ.
  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn
   29/08/2019 07:24

  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn

  Trong Nhân dịp mừng kỷ niệm 71 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam, Curia Lạng Sơn tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn Thiên Chúa, Cảm tạ Đức Mẹ và cầu nguyện cho các thành viên trong hội và các Presidia về dự phiên họp định kỳ tháng 8, trong đó có bầu cử Ban quản trị mới của Hội đồng Curia.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu
   25/08/2019 19:24

  Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

  Vào hồi 19 giờ 15 chiều Chúa nhật XXI Thường Niên, ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu cho một số em thiếu nhi trong Giáo xứ.
  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín
   20/08/2019 06:26

  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín

  Ngày 13 tháng 8 năm 2019 vừa qua, cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiệp ý cùng gia đình và thân hữu của Đức cha Giáo phận hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa dịp mừng Đại thượng thọ 100 tuổi của Bà cố Lucia Nguỹễn Thị Chín là Thân mẫu của Đức cha.
 • Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.
   10/08/2019 11:15

  Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.

  Chiều ngày 07 tháng 8 vừa qua, các Linh mục ,Tu sỹ, Chủng sinh và Ứng sinh của Giáo phận đã có buổi tĩnh tâm thường kỳ tháng 8/2019 tại Toà Giám mục Lạng Sơn. Đức cha Giuse đã có bài chia sẻ hướng dẫn mỗi người tĩnh tâm trong dịp này. Sau đây là những ý tưởng chính của bài chia sẻ:
  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.
   08/08/2019 22:19

  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.

  Năm học 2019-2020 Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có 28 Đại Chủng sinh, được gửi đi tu học ở nhiều Chủng viện khác nhau. Có 24 ứng sinh Tiền Chủng viện Têresa trong đó có 7 anh em ứng sinh mới được nhận vào năm I sau kỳ tuyển sinh ơn gọi tháng 6 vừa qua. 

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
 • Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập166
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm162
 • Hôm nay9,014
 • Tháng hiện tại153,394
 • Tổng lượt truy cập3,348,315
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây