Mầu nhiệm Phục Sinh trong đời sống Phụng vụ và Bí tích của Giáo hội

Thứ ba - 23/04/2019 08:57 42 0
Chỉ khi sống với đức tin hành động, người kitô hữu mới có khả năng cảm nghiệm được sức sống của Đấng Phục sinh đang hiện diện trong cuộc đời, và có thể vượt qua những chông chênh, ẻo le của cuộc sống để trung thành với đức tin của mình, trung thành sống kết hợp với Đức Kitô vinh quang, Đấng luôn muốn con người được hạnh phúc, bình an và sống trọn ý nghĩa phẩm giá con Thiên Chúa như Ngài đã Phục sinh.
Mầu nhiệm Phục Sinh trong đời sống Phụng vụ và Bí tích của Giáo hội

Bí tích là những dấu chỉ cách rõ ràng, minh nhiên cho thấy sự hiện diện mầu nhiệm của Đức Kitô trong đời sống và phụng vụ của Giáo hội Công giáo. Vì thế, khi trình bày sự hiện diện mầu nhiệm này, Giáo hội Công giáo không chỉ bằng lời rao giảng, mà còn phải thể hiện bằng việc cử hành các bí tích do chính Đức Kitô đã thiết lập và truyền lại. Trọng tâm của việc cử hành các bí tích là hành đông của Giáo hội muốn mời gọi tất cả tín hữu được liên kết với Thiên Chúa và hiệp nhất với Giáo hội. Điều đó được thực hiện do chính bởi lệnh truyền của Đấng Phục sinh đã trao phó. Mỗi bí tích đều là những sự biểu lộ một cách thế đặc biệt của Giáo hội Công giáo về sự hiện diện của mầu nhiệm Đức Kitô Phục sinh trong lịch sử nhân loại, như là mối dây liên kết giữa Đức Giêsu Kitô và Giáo hội của Ngài.

Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô đã trở nên phần thiết yếu trong các cử hành bí tích qua đời sống phụng vụ của Giáo hội qua mọi thời đại. Chính việc cử hành ấy đem đến nguồn sinh lực và sức sống vô biên cho Giáo hội trong ân sủng và bình an của Chúa Phục Sinh.

Bí Tích Rửa Tội, khơi nguồn ơn Phục Sinh

Trên tất cả, bí tích Rửa Tội là cửa ngõ dẫn vào Công Giáo và là mầm sống phát triển con người hoàn thiện theo khuôn mẫu Chúa Kitô. Đón nhận bí tích Rửa Tội là để con người được gia nhập sự sống mới của Đức Kitô và tiến tới khám phá những chân trời mới, những giá trị mới, đưa những ai tin trở nên làm một với Đức Kitô trong một thân thể mầu nhiệm của Người. Với dòng nước Thánh Tẩy, chúng ta đã được thông phần vào biến cố phục sinh của Đức Kitô. Khi đón nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được tham dự vào cuộc Phục sinh của Đức Kitô ngay trong hiện tại và cả tương lai. Mang thân phận con người phàm trần, chúng ta vẫn còn phải gánh chịu hậu qủa của tội lỗi là sự chết, và chúng ta đang bị ràng buộc bởi thân xác hay chết này. Vì thế, bí tích Rửa Tội không phải là một sự dứt bỏ thân xác mình ra khỏi thế giới này, mà chính là một sự dấn thân noi gương và theo sự thúc đẩy của Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng đã dấn thân bằng cuộc nhập thể và đạt đến vinh quang trong sự Phục sinh.

Ơn Phục sinh Chúa Kitô ban cho con người diễn ra một cách tiệm tiến. Đó là sự tiệm tiến sánh với lịch sử nhân loại và lịch sử của mỗi người. Tính tiệm tiến này đạt đến hoàn hảo khi chúng ta được sống lại trở về cùng Thiên Chúa. Nhờ đức tin, qua bí tích Rửa Tội, người tín hữu trở nên thuộc trọn về Thiên Chúa, nghĩa là chia sẻ đời sống và công cuộc của Thiên Chúa. Đời sống này là của Đức Kitô, từ Người mà đến, tạo cho người tín hữu một sự hiệp thông sâu xa với cộng đoàn mầu nhiệm là Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự hiệp thông này sẽ trọn vẹn ở cuộc sống trên thiên quốc, khi người tín hữu được Thiên Chúa chiếm hữu và thuộc trọn về Ngài. Trên hành trình cuộc đời trần gian này, ngừời tín hữu với thân xác được Thiên Chúa ban ơn sủng qua bí tích Rửa Tội nhờ Đức Kitô, trong Đức Kitô và để tiến bước theo Đức Kitô.

Lãnh nhận Bí tích Rửa Tội trong Đức Kitô là được dìm sâu trong Giáo hội, để nên một và hợp đoàn với Dân Thiên Chúa và tiến giữa Dân Thiên Chúa trên đường lữ thứ trần gian, bằng sự gắn bó với Đức Kitô và Giáo hội để thực sự trở nên một “alter Christus” của Đấng Phục sinh.

Nhưng trong cuộc sống trần gian, do tự bản thân yếu đuối, mỏng giòn, ngừời tín hữu dễ dàng đánh mất chính mình, và đức tin mà Thiên Chúa trao ban chỉ còn là một mớ lý thuyết suông, khô cứng và không còn là sức sống nữa. Chính vì thế, những bí tích mà Đức Kitô trao phó cho Giáo hội như là nguồn suối ân sủng vun tưới cho mầm mống đức tin mà kitô hữu được đón nhận từ khi lãnh bí tích Rửa Tội, như : Bí tích Thêm Sức, Hoà Giải... và đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, để củng cố xây dựng những gì còn thiếu sót trong đời sống niềm tin phục sinh của người kitô hữu hôm nay.

Bí Tích Thánh Thể :
Sự hiện diện và sức sống của Đấng Phục Sinh

Biến cố Phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu là câu trả lời dứt khoát của Thiên Chúa cho con ngừời qua mọi thời đại, đang trông đợi vào thời kỳ của ân sủng Cứu độ. Cuộc vượt qua của Đức Kitô đã tới đích, Người đã trở thành sức sống, thành ánh sánh muôn đời chiếu soi cho trần gian. Nhờ đó nhân loại được đi vào trong dòng suối tình thương và lòng nhân ái vô biên của Thiên Chúa Cha, thấm nhập đời sống thần thiêng nhờ Chúa Thánh Thần. Cuộc khổ nạn và sự Phục sinh của Chúa Giêsu đã trở nên nguyên lý độc nhất cho nhân loại được ơn cứu độ. Người đã mang lấy nhân loại này và dâng hiến nơi bản thân mình tất cả nhân loại làm lễ tế phổ quát, lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa và nhờ Ngài, nhân loại được tiến đến cùng Thiên Chúa.

Thật vậy, khi cử hành lễ tưởng niệm Đức Kitô khổ nạn và phục sinh, qua hy tế Thánh Thể, người kitô hữu được hoà mình vào cuộc gặp gỡ thiêng liêng giữa Đức Kitô Phục sinh và Giáo hội để cuộc Vượt Qua của Người trở nên nguồn mạch sự sống và cùng đích của đời sống kitô hữu. Vì thế, trong Bí tích Thánh Thể, sự hiện diện của Đức Kitô Phục sinh dưới dấu hiệu cụ thể Bánh – Rượu, theo lời giải thích về ý muốn quyết định của Người khi lập Bí tích Thánh Thể là Người muốn hiện diện và hiến mình làm lương thực nuôi sống con người, trở nên như dấu chỉ của Đấng ban Sự Sống và ơn Cứu độ.

Chúng ta không thể giới hạn ý nghĩa của Thánh Thể vào tương quan một chiều giữa Thánh Thể – Thập Giá hay Thánh Thể – Phục sinh, vì tương quan này là một sự thống nhất toàn thể công trình của Đức Kitô trong nhiệm cục cứu độ đang hiện tại hoá nơi mầu nhiệm Thánh Thể. Cộng đoàn cử hành thánh lễ không chỉ nhớ lại quá khứ hay hiện tại, mà còn hướng về tương lai. Khi tái diễn Hy Lễ Vượt Qua của Đức Kitô, Giáo hội làm cho công cuộc cứu độ duy nhất của Ngài hiện diện trong trên thời gian nhờ mầu nhiệm Phục sinh. Mầu nhiệm này là tột đỉnh bao gồm mọi mầu nhiệm khác của Đức Kitô ban cho nhân loại. Bí tích Thánh Thể là mối dây liên kết thiêng liêng, tháp nhập người kitô hữu vào mạch sống của mầu nhiệm Phục sinh. Chính từ mầu nhiệm Phục sinh mà Giáo hội được hình thành. Mầu nhiệm Phục sinh cũng chính là nền tảng cho việc Giáo hội cử hành Hy Tế Thánh Thể.

Trong Bí tích Thánh Thể, người kitô hữu vừa gặp gỡ chính Chúa Kitô, vừa được nuôi dưỡng bằng thần lương là chính Mình và Máu Ngài. Qua đó, người kitô hữu đang được tham dự vào chính Ngôi Vị thần linh của Chúa Kitô, để sống như thánh Phaolô đã xác quyết: “tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, chính Đức Kitô sống trong tôi”(Gl 2,20. Một khi chúng ta cùng với Giáo hội đồng bàn với Đức Kitô Phục sinh là chúng ta đang chia sẻ vinh quang của Ngài trong hiện tại, để từ đó chúng ta chia sẻ nguồn sự sống và sứ mạng từ Đấng Phục sinh cho mọi người. Nghĩa là ngay từ lúc này, kitô hữu đã là những người được phục sinh trong hy vọng khi tham dự vào Hy Tế Thánh Thể : đó chính là bảo chứng của Đức Kitô Phục sinh. Vì thế, Giáo hội giúp cho kitô hữu hiểu rõ Thánh lễ là cuộc cử hành mầu nhiệm đức tin, là đỉnh cao của sinh hoạt phụng vụ của Giáo hội, là tưởng niệm sự chết để đem lại nguồn sống của Đức Kitô, là cử hành mầu nhiệm cứu độ chúng ta và đồng thời cử hành sức sống của Giáo hội.

Đời sống người Kitô hữu với mầu nhiệm Phục sinh

Chúa Giêsu Kitô Phục sinh đã thực sự trở nên nguồn ơn cứu độ cho con người. Con người được mời gọi mau mắn đớn nhận để đáp lại ơn sủng và lời mời gọi đó. Người ta thường có sự băn khoăn về điều này: Con người ngày nay có thật sự nhận ra chân lý, nguồn sống mà họ tìm kiếm, hay chỉ thoả mãn hài lòng về một thứ đạo đức mơ hồ, không còn đánh giá đo lường chính mình để sống phù hợp với niềm tin và đánh mất ý thức chiều kích siêu việt, mất định hướng trong lãnh vực luân lý, kể cả những giá trị căn bản của việc tôn trọng sự sống, tôn trọng phẩm giá con người.

Nhiều tín hữu không cảm nghiệm nơi Chúa Giêsu một hình ảnh về người bạn, người đồng hành để trợ giúp họ trong cuộc sống, mà họ chỉ xem đức tin như một mớ kiến thức của những người chuyên môn, những người có trách nhiệm trao cho họ cầm giữ cách chủ quan. Do đó, khi gặp thử thách trong đời sống, họ dễ dàng bị chao đảo, thất vọng và bỏ cuộc, vì chính họ chưa thực sự bén rễ sâu vào cuộc gặp gỡ với Đấng Phục sinh, chưa khám phá ra khuôn mặt, lời nói, những đòi hỏi của Người, chưa liên kết với Người bằng một mối tình thiết thân.
 
Đức tin của ngừời kitô hữu hôm nay dễ bị lạc lõng, lung lay, không phải vì họ không biết hay vì họ chưa tỏ rõ tấm lòng tin. Nhưng vì họ chưa thực sự chọn Đấng Phục sinh là hiện thân trong đời sống của mình. Nhìn vào cuộc đời của họ, ai mà thấu hiểu được họ đang làm gì, nghĩ gì, tin gì ? Có thể là những con người đạo đức, sống chu toàn mọi nghi lễ phụng tự, thi hành mọi nghĩa vụ của một kitô hữu đúng nghĩa. Nhưng chỉ sống đạo hời hợt : giữ đúng luật buộc của Giáo hội, tất cả trở nên máy móc, vì đã lỡ tin vào Thiên Chúa. Mặt khác, phải nhìn nhận đời sống của Giáo hội là một gánh nặng cho những ai phải bước vào : đủ thứ luật lệ, cấm buộc, nghi thức rườm rà..., nhưng phải nhìn lại để tìm hiểu lý do : tại sao họ phải dừng lại ở mặt hình thức để giam giữ mình trong nhà tù nghiêm khắc của luật lệ, nguyên tắc, mà không tiến vào trong cót lõi của niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh trao ban cho họ, để khám phá ra sức sống của đời sống mới.

Có thể nói, niềm tin của kitô hữu hôm nay ở trong tình trạng chắp vá, mang kiểu mặt nạ che đậy những gì là trần tục, vì niềm tin của họ được hướng dẫn theo kiểu giáo điều đặt trong khuôn khổ những luật lệ cứng nhắc, không mang tính sáng tạo, dường như niềm tin của họ không có lối thoát, họ bị đóng khung trong luật lệ, nguyên tắc, niềm tin của sự sợ hãi : sợ tội, sợ mất linh hồn..., sợ bị Thiên Chúa xét xử, họ không còn cảm nghiệm về một Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô đang đồng hành và yêu thương họ.

Đối với người kitô hữu hôm nay, một cuộc trở về nguồn cần phải được tác động phù hợp với tâm thức con người thời đại, nhưng phải đặt trọng tâm nơi Chúa Kitô Phục sinh, Đấng hiện đang sống, sẵn sàng trao ban sự sống, nguồn hạnh phúc cho những ai thực sự tìm đến Ngài, sống với Ngài, hiệp thông với Ngài. Để được như  thế, cần phải thay đổi não trạng, thay đổi cách nhìn nệ luật lệ, hoá giải tôn giáo không còn bị giới hạn khô cứng trong nghi thức rườm rà, và thúc đẩy kitô hữu có những suy tư sáng tạo vượt qua rào cản của những đòi hỏi mang tính thế tục. Hướng dẫn họ đi vào trong kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô Phục sinh, Đấng thực sự đang hiện diện, yêu thương và đồng hành với họ trong cuộc sống.

Muốn làm được như thế, không phải chỉ là lời nói suông hay những áp lực, mà phải thực sự đồng hành, cảm thông, chia sẻ... Giáo hội được mời gọi phải luôn đồng hành với mỗi kitô hữu, khuyến khích tính năng động của đức tin nơi họ, để họ nhận ra rằng : tin không chỉ mang tính thuần siêu nhiên, nhưng là tin vào Thiên Chúa, Đấng hiện thân trong Đức Kitô Phục sinh đang sống với con người mà mỗi kitô hữu có thể nhận ra trong lòng Giáo hội. Cụ thể là trong những kitô hữu đang sống chứng tá Tin Mừng bằng tình yêu thương, tận tình phục vụ người khác, nhất là những người bị bỏ rơi, nghèo đói. Chỉ khi sống với đức tin hành động, người kitô hữu mới có khả năng cảm nghiệm được sức sống của Đấng Phục sinh đang hiện diện trong cuộc đời, và có thể vượt qua những chông chênh, ẻo le của cuộc sống để trung thành với đức tin của mình, trung thành sống kết hợp với Đức Kitô vinh quang, Đấng luôn muốn con người được hạnh phúc, bình an và sống trọn ý nghĩa phẩm giá con Thiên Chúa như Ngài đã Phục sinh./.

Tác giả bài viết: Người Xứ Lạng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ tại Giáo xứ Mỹ Sơn
   25/05/2019 21:22

  Lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ tại Giáo xứ Mỹ Sơn

  Chiều thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2019, tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn, Cộng đoàn Dân Chúa hân hoan cử hành buổi dâng hoa và Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, Bổn mạng của Giáo khu Đức Mẹ Phù Hộ trong Giáo xứ, cũng là Bổn mạng của Tu hội Saledieng Donbosco của quý Cha đang coi sóc Giáo xứ.
  Linh mục Giáo hạt Lạng Sơn tĩnh tâm tháng 5/2019
   23/05/2019 23:11

  Linh mục Giáo hạt Lạng Sơn tĩnh tâm tháng 5/2019

  Ngày thứ Năm, 23 tháng 5 năm 2019, các Linh mục của Giáo hạt Lạng Sơn đã quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn để tham dự kỳ tĩnh tâm thường kỳ tháng 5. 
 • Các nữ tu Hội dòng Mân Côi Bùi Chu dâng hoa Đức Mẹ tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn.
   17/05/2019 10:15

  Các nữ tu Hội dòng Mân Côi Bùi Chu dâng hoa Đức Mẹ tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn.

  Ngày Lễ Đức Mẹ Fatima, 13 tháng 5 năm 2019, vào hồi 19 giờ,  tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, 30 nữ tu đến từ Cộng đoàn Nhà Mẹ của Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu đã cử hành giờ dâng hoa kính Đức Mẹ thật trang nghiêm và sốt sắng.
  Kỷ niệm 13 năm Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   16/05/2019 22:09

  Kỷ niệm 13 năm Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima trong sự tham dự của đông đảo mọi thành phần Dân Chúa. Cộng đoàn cũng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đức cha nhân kỷ niệm 13 năm ngày ngài được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục.
 • Giáo xứ Thất Khê dâng hoa kính Đức Mẹ
   16/05/2019 20:30

  Giáo xứ Thất Khê dâng hoa kính Đức Mẹ

  Theo truyền thống đạo đức của Giáo Hội, nhất là tại Việt Nam, mỗi khi tháng Năm về, các giáo xứ đều tổ chức dâng hoa kính Đức Mẹ, dâng lên những đóa hoa tươi thắm, những đoá hoa diễn tả tấm lòng của mỗi người con trong đại gia đình đức tin. Hòa chung tâm tình ấy, mỗi tuần trong tháng Hoa, Giáo xứ Thất Khê lại hân hoan cử hành những buổi tiến hoa thật sốt sắng, dâng lên Đức Mẹ những tâm tình con thảo yêu mến.
  Giáo xứ Mỹ Sơn: Giáo khu Fatima hân hoan mừng Lễ Bổn mạng
   15/05/2019 10:38

  Giáo xứ Mỹ Sơn: Giáo khu Fatima hân hoan mừng Lễ Bổn mạng

  Cùng với Giáo Hội, chúng ta đang sống trong tháng hoa dâng Mẹ. Ngày 13/05 vừa qua, Cha xứ cùng quý Cha phó dâng lễ kính Đức Mẹ Fatima là Bổn mạng Giáo khu Fatima tại giáo xứ Mỹ Sơn. 
 • Giáo xứ Bó Tờ dâng hoa Tháng Năm kính Đức Mẹ
   14/05/2019 21:09

  Giáo xứ Bó Tờ dâng hoa Tháng Năm kính Đức Mẹ

  Trong ngôi nhà thờ thân thương của Giáo xứ Bó Tờ, các đội hoa của giới Gia trưởng, Hiền mẫu, Hội Monica, Thiếu nhi và nhất là các Ké (các cụ bà cao niên), cùng dâng lên Đức Mẹ những bông hoa tươi thắm, những ngọn nến lung linh giữa một bầu khí trang trọng và đầy cảm động.
  Tòa Giám mục Lạng Sơn chúc mừng lễ Phật đản tại Chùa Thành
   14/05/2019 08:01

  Tòa Giám mục Lạng Sơn chúc mừng lễ Phật đản tại Chùa Thành

  Chiều thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019, đoàn của Tòa Giám mục Lạng Sơn do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri dẫn đầu đã đến Chùa Thành – Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn để thăm viếng và chúc mừng Đại lễ Phật đản.
 • Ngày Gặp gỡ Lễ Sinh và Cầu cho Ơn Thiên Triệu  tại Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng
   12/05/2019 21:21

  Ngày Gặp gỡ Lễ Sinh và Cầu cho Ơn Thiên Triệu  tại Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Hòa cùng với bầu khí Phụng vụ của toàn thể Giáo hội trong Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành – Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn Thiên triệu,12/5/2019, gần 250 bạn Lễ Sinh thuộc các Giáo xứ trong Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã quy tụ về Tòa Giám mục Lạng Sơn để mừng lễ và tham dự ngày gặp gỡ Lễ Sinh thường niên của Giáo phận.
  Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi Linh mục Giáo phận "Điểm Hẹn Xứ Lạng 2019"
   12/05/2019 20:41

  Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi Linh mục Giáo phận "Điểm Hẹn Xứ Lạng 2019"

  Vùng đất truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng luôn là lời mời gọi và cũng là cánh cửa mở rộng cho các Bạn Trẻ tâm huyết với sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội.Trong 2 mùa tuyển sinh vừa qua, gần 50 Bạn Trẻ khắp nơi đáp lời kêu gọi của Chủ Chăn Giáo phận, đã đến khám phá, và 18 Bạn đã quyết định ở lại, hiện đang được đào luyện tại Tiền Chủng viện Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu của Giáo phận...

 • Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
   25/05/2019 21:04

  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế

  Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Môsê không?
  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
 • Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...
  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
 • Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
 • Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
 • Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.

 • Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
 • Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.
  Phải sống cách nào để làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới ngày nay?
   24/05/2019 09:17

  Phải sống cách nào để làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới ngày nay?

  Mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội đều có sứ mệnh cao cả là làm chứng tá cho Chúa Kitô trước mặt người đời bằng chính đời sống của mình, bằng việc làm cụ thể phản ánh trung thực mọi giá trị của Tin Mừng Cứu Độ để mời gọi những người chưa biết Chúa, được tin có Chúa nhờ đời sống nhân chứng đích thực của mình.
 • Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
   23/05/2019 20:55

  Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay

  Người truyền giáo hôm nay cũng sẽ đón nhận Đức Kitô vào đời mình bằng tinh thần nghèo khó. Để rồi, họ sẽ trở thành những người canh thức, giúp mọi người vượt qua sự thống trị của các quyền lực nguy hiểm, để dễ đón nhận Đức Kitô là Đấng cứu chuộc loài người chỉ bằng tình yêu chấp nhận hy sinh đến cùng.
  Tìm hiểu để thực thi Sứ mạng Loan báo Tin Mừng
   14/05/2019 18:58

  Tìm hiểu để thực thi Sứ mạng Loan báo Tin Mừng

  Trước đây, đã có quan niệm cho rằng việc truyền giáo hay loan báo Tin Mừng là của quí cha, quí thầy, nói chung là của những đấng bậc tu hành, còn người giáo dân thì chỉ lo việc sáng lễ, tối chầu là đủ rồi! Và người giáo dân yên tâm “giữ đạo” như thế là khi chết chắc chắn được về Thiên Đàng…
 • Cha Giulio Simoncelli, nhà truyền giáo ở châu Phi
   25/04/2019 08:50

  Cha Giulio Simoncelli, nhà truyền giáo ở châu Phi

  Cha Giulio Simoncelli truyền giáo tại Cộng hòa dân chủ Congo 50 năm. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 cha viết một cuốn sách kể lại cuộc đời “tận hiến cho chúa từ trong bụng mẹ”
  Phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhân dịp Đài Chân lý Á châu (RVA) kỷ niệm 50 năm loan báo Tin Mừng
   08/04/2019 05:01

  Phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhân dịp Đài Chân lý Á châu (RVA) kỷ niệm 50 năm loan báo Tin Mừng

  Nhân dịp Đài Chân Lý Á Châu mừng kỷ niệm 50 năm Loan Báo Tin Mừng 11/4/1969 – 11/4/2019, Ban Việt ngữ – Đài Chân lý Á châu đã có cuộc phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Thành viên Bộ Truyền thông Toà Thánh và Thành viên Ban Quản trị FABC-OSC.
 • Kinh nghiệm truyền giáo tại Cuba của 3 linh mục Milan
   06/04/2019 10:11

  Kinh nghiệm truyền giáo tại Cuba của 3 linh mục Milan

  Ngày 21/10/2017, lần đầu tiên giáo phận Milano của Ý gửi các linh mục “hồng ân đức tin” đến Cuba. Đó là các cha Adriano Valagussa, Marco Pavan, và cha Ezio Borsani.
  Giáo dân là chủ thể trong việc rao giảng Tin Mừng
   03/04/2019 20:11

  Giáo dân là chủ thể trong việc rao giảng Tin Mừng

  Trong dụ ngôn các thợ làm vườn nho (xem Mt 20:1-15) Đức Giê-su mời gọi mọi tín hữu, bất luận là ai, vào làm việc trong vườn nho của Ngài. Và với lệnh truyền gởi tới mọi phần tử của Hội Thánh trước khi về trời, Ngài còn khẳng định vườn nho đó chính là toàn thể nhân loại sinh sống trên khắp mặt đất này, với tất cả sự đa diện muôn mầu muôn vẻ của nó.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập60
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm53
 • Hôm nay7,308
 • Tháng hiện tại214,657
 • Tổng lượt truy cập2,064,417
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây