Mai Đệ Liên: nhân chứng của Chúa Kitô Phục Sinh

Thứ bảy - 20/04/2019 07:05 57 0
Mai Đệ Liên đã có kinh nghiệm của sự Phục Sinh ngay lần đầu tiên gặp ánh mắt thương yêu và tha thứ của Chúa Giêsu.  Nói cách khác, bà đã cảm nghiệm được việc sống lại từ cõi chết khi Chúa Giêsu phán với bà rằng: “Tội của con rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là con đã yêu mến nhiều ... Con yêu nhiều nên con được tha nhiều... Tội của con đã được tha rồi.” (Lc 7:47). 
Mai Đệ Liên: nhân chứng của Chúa Kitô Phục Sinh
Khi học hỏi và chia sẻ về trình thuật Ngôi Mộ Trống & Đức Giêsu Hiện Ra trong Tin Mừng Nhất Lãm và trong Tin Mừng thánh Gioan (Mt 28: 1-8; Mk 16: 1-8; Lc 24: 1-11, Ga  20:1-18), tôi thấy những học viên trong lớp Kinh Thánh thường nêu lên hai thắc mắc sau:

Tại sao Chúa Giêsu Phục Sinh lại hiện ra với bà Mai Đệ Liên trước tiên mà lại không tỏ mình ra với ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gio-an, những môn đệ đã từng chứng kiến Người biến đổi hình dạng trên núi Tabor trước mặt họ?  (Mt 17:1-8).

Tại sao Chúa Giêsu không trực tiếp báo cho các môn đệ tin vui Ngài đã Phục Sinh mà lại giao cho bà Mai Đệ Liên nhiệm vụ: “Đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’” (Ga 20:17) .

Bạn có bao giờ thắc mắc giống như mấy học viên của tôi không?  Trả lời làm sao đây?  Một học viên cũng khá lớn tuổi, với kinh nghiệm sống dày dặn, ông đưa ra hai giả thiết sau đây, bạn xem thử có thể chấp nhận được hay không nhé?

Giả thiết thứ nhất:  Sở dĩ Chúa hiện ra với Mai Đệ Liên trước là bởi vì bà là người can đảm, dám đứng dưới chân Thánh Giá khi Chúa Giêsu sinh thì.  Tôi thấy không ổn!  Bởi vì trong tin mừng Gioan, lúc Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá, cũng có môn đệ mà Chúa yêu thương đặc biệt là Gioan, và lúc táng xác còn có ông Giuse và ông Nicôđêmô nữa chứ bộ!  Đâu phải chỉ có mỗi một mình Mai Đệ Liên?   

Giả thiết thứ hai:  Sở dĩ Chúa Giêsu giao cho Mai Đệ Liên nhiệm vụ đi loan báo tin vui phục sinh là bởi vì bà có khả năng loan tin lẹ hơn các ông tông đồ!  Loan tin Chúa Kitô Phục Sinh là một công việc cấp bách mà lại giao cho mấy ông tông đồ thì hỏng to bởi vì đã có ít là một lần, thánh Luke ghi  nhận rằng sau khi chứng kiến cảnh Chúa Giêsu hiển dung trên núi Tabor, các ông sợ hết hồn hết vía, và khi xuống núi “các môn đệ nín thinh, [im như thóc] và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy (Lc 9:36).  Giả thiết này nghe cũng rất có lý!  Thế nhưng để tránh ... hiểm họa chiến tranh thế giới lần thứ III bùng nổ giữa Adam và Eve, tôi nghĩ bạn và tôi cũng không nên tán thành giả thiết này! 

Vậy bây giờ bạn nghĩ phải giải quyết hai vấn nạn trên như thế nào đây?  Tôi nghĩ, để cho ăn chắc, chúng mình cứ dựa trên mạch văn của các trình thuật Phục Sinh trong Kinh Thánh để giải quyết những vấn nạn trên là an toàn trên xa lộ đại hàn, bạn đồng ý không? 

Vấn nạn thứ nhất: “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la [đã] đi đến mộ (Ga 20:1).  First comes first serves! Mai Đệ Liên là người đầu tiên ra mộ, hy sinh giấc ngủ ... nướng thì bà xứng đáng được gặp Chúa Kitô Phục Sinh.  Chúa là Đấng rất công bằng mà lị! Vả lại lúc bấy giờ chỉ có một mình Mai Đệ Liên là người ở ngôi mộ với Chúa Giêsu, không lẽ Chúa lại bất lịch sự đến độ bỏ bà ở đó khóc lóc một mình mà đi hiện ra với mấy anh thỏ đến đang trốn chui trốn nhủi trong những ngôi nhà cửa đóng then cài sao?  Ngài hiện ra với Mai Đệ Liên trước là phải rồi!  

Vấn nạn thứ hai: “Khi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy” (Mk 16:14).  Bạn thấy chưa?  Mai Đệ Liên đã báo tin trước cho các môn đệ là Chúa sống lại rồi mà họ vẫn còn cứng đầu cứng cổ không chịu tin khi thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt!  Vì thế cho nên Chúa Giêsu giao cho Mai Đệ Liên đảm trách nhiệm vụ đi báo trước cho các tông đồ khỏi bị shock khi thấy Ngài hiện ra với họ là hợp lý quá đi chứ lại! 

Bạn còn ý kiến gì nữa không?  Tôi nghĩ câu trả lời không chỉ dừng lại ở đây mà thôi đâu!  Còn có ba chi tiết khác mà tôi nghĩ rất quan trọng và nên bổ túc thêm vào hai câu trả lời trên: Chúa Giêsu hiện ra trước tiên với bà Mai Đệ Liên và trao cho bà sứ vụ loan truyền tin vui Phục Sinh là bởi vì:

Mai Đệ Liên là người yêu Chúa nhiều nhất.  Không giống như các môn đệ khác bỏ của chạy lấy người, Mai Đệ Liên là người đã theo Chúa Giêsu lên tới đỉnh núi Sọ, ở lại với Người lúc Người tắt thở, tham dự vào việc táng xác Người và sau khi mọi người ra về, Mai Đệ Liên lưu lại với Chúa Giêsu ngoài cửa mộ cho đến tối mịt mới đi về.  “Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la ... ở lại đó, quay mặt vào mồ” (Mt 27:61; Mk 15:47; Lc 23:55).

Mai Đệ Liên  đã theo Chúa Giêsu, giúp đỡ và lo lắng cho công việc rao giảng của Ngài bằng chính của cải và sức lực của bà.  “Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ” (Lc 8:1-3) .

Mai Đệ Liên đã có kinh nghiệm của sự Phục Sinh ngay lần đầu tiên gặp ánh mắt thương yêu và tha thứ của Chúa Giêsu.  Nói cách khác, bà đã cảm nghiệm được việc sống lại từ cõi chết khi Chúa Giêsu phán với bà rằng: “Tội của con rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là con đã yêu mến nhiều ... Con yêu nhiều nên con được tha nhiều... Tội của con đã được tha rồi.” (Lc 7:47). 

Bạn đã thấy lý do tại sao Chúa Giêsu lại hiện ra trước tiên với Mai Đệ Liên chưa?  Chỉ có người có KINH NGHIỆM VỀ SỰ PHỤC SINH thì mới đi loan báo một cách có hiệu quả về TIN VUI PHỤC SINH được, bạn đồng ý không? 

Thế còn tôi và bạn thì sao?  Chúng mình đã cảm nghiệm được lòng thương xót và tình yêu của Chúa dành cho chúng mình hay chưa?

Nếu chúng mình không có kinh nghiệm được sống lại từ cõi chết như Mai Đệ Liên …
Nếu tôi và bạn chưa yêu Chúa mãnh liệt như Mai Đệ Liên, chưa lưu lại với Ngài cho đến cùng...
Và nếu bạn và tôi không dấn thân giúp đỡ Chúa Giêsu trong những công việc rao giảng...
Thì chắc chắn là tin vui Phục Sinh sẽ không bao giờ được loan truyền nhanh chóng và đầy sức thuyết phục đến cho tha nhân, đến những người chưa biết Chúa được.  Thật đấy!

Bạn muốn rao giảng tin vui Phục Sinh đến cho tha nhân, đặc biệt cho những người xung quanh bạn không? 

Hãy rộng rãi xử dụng tiền của, sức lực và thời giờ để chăm lo cho Chúa Giêsu trong những người nghèo khổ, trong những trẻ em khuyết tật, trong những người già nua, tuổi tác và trong những người bị xã hội ruồng bỏ…
Hãy noi gương bắt chước bà Mai Đệ Liên, hãy ở lại với Chúa qua những giờ chầu Thánh Thể, qua những Thánh Lễ và qua những giờ cầu nguyện thân mật với Ngài.
Hãy đến với Bí Tích Giải Tội để qua bí tích kỳ diệu này, bạn sẽ cảm nghiệm được bàn tay nhân ái, thương xót và đầy lòng khoan dung của Thiên Chúa: “Khi con xưng tội, Máu và Nước từ mạch xót thương này tuôn ra từ Trái Tim Ta trào xuống trên linh hồn con...Trong toà án xót thương, những phép lạ xảy ra không ngừng...và nơi đây những linh hồn khốn khổ gặp Thiên Chúa của xót thương.  Hãy tới dưới chân vị đại diện của Ta, chính Ta đợi con ở đó.  Ta ẩn mình dưới vị linh mục.  Chính Ta hành động trong hồn con...Con hãy xưng tội trước mặt Ta.  Vị linh mục chỉ là tấm màn che cho Ta; đừng thăm dò xem đây là loại linh mục nào mà Ta đang xử dụng.  Hãy mở tâm hồn ra mà xưng tội với Ta, và Ta sẽ tràn ngập trong con ánh sáng của Ta... Cho dù một linh hồn giống như xác chết tan rữa, theo con mắt loài người thì không có hy vọng gì được phục hồi, mọi sự coi như đã tiêu tan; nhưng đối với Ta lại không như vậy, phép lạ Lòng Thương Xót của Chúa sẽ phục hồi lại linh hồn đó một cách toàn diện ...”  
Còn chần chờ gì nữa?  Đem Tin Mừng Phục Sinh đến cho những ai đang sống chung quanh bạn mau đi nhé!  Happy Easter!

 

Tác giả bài viết: Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Các nữ tu Hội dòng Mân Côi Bùi Chu dâng hoa Đức Mẹ tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn.
   17/05/2019 10:15

  Các nữ tu Hội dòng Mân Côi Bùi Chu dâng hoa Đức Mẹ tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn.

  Ngày Lễ Đức Mẹ Fatima, 13 tháng 5 năm 2019, vào hồi 19 giờ,  tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, 30 nữ tu đến từ Cộng đoàn Nhà Mẹ của Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu đã cử hành giờ dâng hoa kính Đức Mẹ thật trang nghiêm và sốt sắng.
  Kỷ niệm 13 năm Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   16/05/2019 22:09

  Kỷ niệm 13 năm Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima trong sự tham dự của đông đảo mọi thành phần Dân Chúa. Cộng đoàn cũng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đức cha nhân kỷ niệm 13 năm ngày ngài được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục.
 • Giáo xứ Thất Khê dâng hoa kính Đức Mẹ
   16/05/2019 20:30

  Giáo xứ Thất Khê dâng hoa kính Đức Mẹ

  Theo truyền thống đạo đức của Giáo Hội, nhất là tại Việt Nam, mỗi khi tháng Năm về, các giáo xứ đều tổ chức dâng hoa kính Đức Mẹ, dâng lên những đóa hoa tươi thắm, những đoá hoa diễn tả tấm lòng của mỗi người con trong đại gia đình đức tin. Hòa chung tâm tình ấy, mỗi tuần trong tháng Hoa, Giáo xứ Thất Khê lại hân hoan cử hành những buổi tiến hoa thật sốt sắng, dâng lên Đức Mẹ những tâm tình con thảo yêu mến.
  Giáo xứ Mỹ Sơn: Giáo khu Fatima hân hoan mừng Lễ Bổn mạng
   15/05/2019 10:38

  Giáo xứ Mỹ Sơn: Giáo khu Fatima hân hoan mừng Lễ Bổn mạng

  Cùng với Giáo Hội, chúng ta đang sống trong tháng hoa dâng Mẹ. Ngày 13/05 vừa qua, Cha xứ cùng quý Cha phó dâng lễ kính Đức Mẹ Fatima là Bổn mạng Giáo khu Fatima tại giáo xứ Mỹ Sơn. 
 • Giáo xứ Bó Tờ dâng hoa Tháng Năm kính Đức Mẹ
   14/05/2019 21:09

  Giáo xứ Bó Tờ dâng hoa Tháng Năm kính Đức Mẹ

  Trong ngôi nhà thờ thân thương của Giáo xứ Bó Tờ, các đội hoa của giới Gia trưởng, Hiền mẫu, Hội Monica, Thiếu nhi và nhất là các Ké (các cụ bà cao niên), cùng dâng lên Đức Mẹ những bông hoa tươi thắm, những ngọn nến lung linh giữa một bầu khí trang trọng và đầy cảm động.
  Tòa Giám mục Lạng Sơn chúc mừng lễ Phật đản tại Chùa Thành
   14/05/2019 08:01

  Tòa Giám mục Lạng Sơn chúc mừng lễ Phật đản tại Chùa Thành

  Chiều thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019, đoàn của Tòa Giám mục Lạng Sơn do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri dẫn đầu đã đến Chùa Thành – Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn để thăm viếng và chúc mừng Đại lễ Phật đản.
 • Ngày Gặp gỡ Lễ Sinh và Cầu cho Ơn Thiên Triệu  tại Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng
   12/05/2019 21:21

  Ngày Gặp gỡ Lễ Sinh và Cầu cho Ơn Thiên Triệu  tại Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Hòa cùng với bầu khí Phụng vụ của toàn thể Giáo hội trong Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành – Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn Thiên triệu,12/5/2019, gần 250 bạn Lễ Sinh thuộc các Giáo xứ trong Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã quy tụ về Tòa Giám mục Lạng Sơn để mừng lễ và tham dự ngày gặp gỡ Lễ Sinh thường niên của Giáo phận.
  Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi Linh mục Giáo phận "Điểm Hẹn Xứ Lạng 2019"
   12/05/2019 20:41

  Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi Linh mục Giáo phận "Điểm Hẹn Xứ Lạng 2019"

  Vùng đất truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng luôn là lời mời gọi và cũng là cánh cửa mở rộng cho các Bạn Trẻ tâm huyết với sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội.Trong 2 mùa tuyển sinh vừa qua, gần 50 Bạn Trẻ khắp nơi đáp lời kêu gọi của Chủ Chăn Giáo phận, đã đến khám phá, và 18 Bạn đã quyết định ở lại, hiện đang được đào luyện tại Tiền Chủng viện Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu của Giáo phận...
 • Lịch Phụng vụ và Giáo lý Cộng đồng tuần IV mùa Phục Sinh năm C
   11/05/2019 05:20

  Lịch Phụng vụ và Giáo lý Cộng đồng tuần IV mùa Phục Sinh năm C

  Ơn Chúa không làm cho con người mất tự do, nhưng đi trước, chuẩn bị, khơi dậy sự đáp trả tự do của con người và hướng dẫn tự do của họ đến sự toàn thiện. Chúng ta có thể lập công để lãnh nhận những ân sủng hữu ích cho việc thánh hóa bản thân và đạt tới đời sống vĩnh cửu, lãnh nhận của cải vật chất cần thiết theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
  Thông báo về Chúa nhật Chúa Chiên Lành năm 2019
   10/05/2019 21:18

  Thông báo về Chúa nhật Chúa Chiên Lành năm 2019

  Chúa nhật IV Phục sinh, ngày 12 tháng 5 sắp tới là Lễ Chúa Chiên Lành - Ngày thế giới cầu cho Ơn gọi và Quyên góp giúp đỡ việc đào tạo Linh mục. Văn phòng Tòa Giám mục xin gửi tới quý Cha và Cộng đoàn một số thông báo.

 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...
 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập85
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm74
 • Hôm nay13,155
 • Tháng hiện tại193,099
 • Tổng lượt truy cập2,042,859
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây