Danh sách các Linh mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng năm 2018

Thứ hai - 05/11/2018 04:01 1.216 0
Tính tới ngày 20 tháng 10 năm 2018 là Đại hội Truyền Giáo lần thứ II, Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có 33 Linh mục triều và dòng đang phục vụ. Sau đây là danh tánh các ngài, xếp theo thứ tự tên ABC.
Danh sách các Linh mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng năm 2018

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG
NĂM 2018

Xếp theo thứ tự tên ABC

1. Cha Giuse Nguyễn Văn CHUNG
     Sinh ngày: 09.5.1965 - Thụ phong Linh mục: 17.12.2002
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Đồng Đăng – Giáo hạt Lạng Sơn
2. Cha Vinhsơn Vũ Văn CÔNG
     Ngày sinh: 01.8.1976 - Thụ phong Linh mục: 27.12.2017
     Chức vụ: Phụ tá Quản lý Tòa Giám mục.
3. Cha Giuse Trần Văn DIỆU,OP  
     Sinh ngày: 05.10.1972- Thụ phong Linh mục: 30.6.2007
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Lộc Bình – Giáo hạt Lạng Sơn
4. Cha Giuse Mai Xuân ĐỈNH
     Ngày sinh: 02.02.1979 - Thụ phong Linh mục: 08.8.2018
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Bó Tờ - Giáo hạt Cao Bằng
5. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh ĐỨC, CSsR
     Ngày sinh: 27.10.1957 - Thụ phong Linh mục: 10.1998
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Cao Bình – Giáo hạt Cao Bằng
6. Cha Giuse Nguyễn Tiến ĐỨC, OP
     Sinh ngày: 21.2.1961- Thụ phong Linh mục: 15.7.2006  
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Lộc Bình – Giáo hạt Lạng Sơn
7. Cha Antôn Nguyễn Văn DƯỠNG
     Ngày sinh: 26.6.1983 - Thụ phong Linh mục: 08.8.2018
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Chính Tòa– Giáo hạt Lạng Sơn.
8. Cha Giuse Trần Đức HẠNH       
     Sinh ngày 19.3.1944 - Thụ phong Linh mục 19.12.1989 
     Chức vụ: Tổng Đại diện, Chính xứ Giáo xứ Chính Tòa – Quản hạt Lạng Sơn
9. Cha Phêrô Vũ Văn HIỂN
     Ngày sinh: 1969- Thụ phong Linh mục: 23.05.2017
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thất Khê, Đặc trách Thạch An – Giáo hạt Lạng Sơn
10. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang HUY
     Sinh ngày 09.7.1967- Thụ phong Linh mục: 17.12.2002 
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo hạt Hà Giang
11. Cha Tôma Ngô Văn KHẢO      
     Sinh ngày: 08.12.1974- Thụ phong Linh mục: 21.3.2012
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Thanh Sơn – Quản hạt Cao Bằng
12. Cha Vinh Sơn Vũ Văn LỄ         
     Ngày sinh: 10.7.1975- Thụ phong Linh mục: 07.10.2014
     Chức vụ: Phó xứ với Quyền Chính xứ Giáo xứ Đồng Đăng
                   Quản nhiệm Na Sầm – Giáo hạt Lạng Sơn.
13. Cha Giuse Trần Chu NĂNG
     Ngày sinh: 06.9.1975 - Thụ phong Linh mục: 27.12.2017
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thanh Sơn, đặc trách Nguyên Bình – Giáo hạt Cao Bằng.
14. Cha Giuse Trần Văn NGHĨA
     Ngày sinh: 19.12.1985 - Thụ phong Linh mục: 28.7.2018
     Chức vụ: Phụ tá Giáo xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.
15. Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn NGHIÊM 
     Ngày sinh: 13.02.1976- Thụ phong Linh mục: 08.8.2013
     Chức vụ: Giám đốc Tiền Chủng viện Giáo phận.
16. Cha Giuse ĐỖ HỒNG PHÚC,SDB
     Ngày sinh: 16.5.1976- Thụ phong Linh mục: 23.8.2013 
     Chức vụ: Chánh văn Phòng Tòa Giám mục
                   Phó xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.
17. Cha Giuse Nguyễn Văn PHƯỢNG, CSsR
     Sinh ngày: 08.6.1971- Thụ phong Linh mục: 11.6.2005
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Cao Bình – Giáo hạt Cao Bằng
18. Cha Tôma Aquinô Trần Huy SẢN       
     Ngày sinh: 05.5.1980- Thụ phong Linh mục: 08.8.2016 
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Bó Tờ – Giáo hạt Cao Bằng
19. Cha Antôn Bùi Văn TĂNG       
     Ngày sinh 07.9.1972- Thụ phong Linh mục: 08.9.2015   
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Tà Lùng – Giáo hạt Cao Bằng
20. Cha Tôma Aquinô Trần Văn TÀO
     Ngày sinh: 12.10.1979 - Thụ phong Linh mục: 08.8.2018
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo hạt Hà Giang
21. Cha Phêrô Vũ Văn TẠO           
     Ngày sinh: 16.4.1971- Thụ phong Linh mục: 08.9.2015 
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Ngạn Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.
22. Cha Giuse Nguyễn Hữu THÁI
     Ngày sinh: 26.6.1983 - Thụ phong Linh mục: 08.4.2018
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Vũ Lễ – Giáo hạt Lạng Sơn.
23. Cha Phaolô Nguyễn Văn THẢO           
     Sinh ngày: 17.9.1968 -Thụ phong Linh mục: 16.12.2004
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Thất Khê – Giáo hạt Lạng Sơn
24. Cha Giuse Nguyễn Ngọc THỂ
     Sinh ngày 20.7.1955 - Thụ phong Linh mục 31.5.1990   
     Chức vụ: Đại diện Giám mục, Chính xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Quản hạt Hà Giang
25. Cha Giuse Hoàng Văn TIỆC     
     Ngày sinh: 12.11.1978- Thụ phong Linh mục: 08.8.2016
     Chức vụ: Quản lý Tòa Giám mục.
26. Cha Antôn Đỗ Văn TIÊN          
     Ngày sinh:15.10.1975- Thụ phong Linh mục: 08.9.2015
     Chức vụ: Quản nhiệm Giáo họ Nà Cáp – Giáo hạt Cao Bằng
27. Cha Phêrô Đỗ Văn TÍN 
     Sinh ngày: 16.10.1952- Thụ phong Linh mục: 05.5.2006
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Bản Lìm – Giáo hạt Lạng Sơn
28. Cha Gioan Baotixita Maria Vũ Đình TỚI, CRM
     Ngày sinh: 20.3.1965- Thụ phong Linh mục: 11.6.2010 
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Đồng Đăng – Giáo hạt Lạng Sơn
29. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Anh TUẤN, OFM
     Sinh ngày: 25.5.1970- Thụ phong Linh mục: 29.6.2007  
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Vũ Lễ - Giáo hạt Lạng Sơn
30. Cha Giuse Vũ Anh TUẤN         
     Ngày sinh: 29.3.1976- Thụ phong Linh mục: 08.8.2016 
     Tu nghiệp Học viện Công Giáo Việt Nam
31. Cha Vinh Sơn Đào Văn UYÊN 
     Sinh ngày: 04.9.1952 - Thụ phong Linh mục: 23.11.2006
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Chính Tòa– Giáo hạt Lạng Sơn
32. Cha Giuse Nguyễn Văn VINH  
     Ngày sinh: 04.6.1979- Thụ phong Linh mục: 07.10.2015
     Chức vụ: Tu học.
33. Cha Gioan Lê Quang VINH, SDB
     Sinh ngày: 11.11.1965- Thụ phong Linh mục: 18.10.2002
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn


 

Tác giả bài viết: Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Hân hoan cử hành Đêm Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Nà Cáp
   20/04/2019 12:41

  Hân hoan cử hành Đêm Vọng Phục Sinh tại Giáo xứ Nà Cáp

  Tối thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 19 tháng 4 năm 2019, tại Nhà nguyện tạm của Giáo xứ Nà Cáp, cha xứ Antôn Đỗ Văn Tiên đã chủ tế Nghi thức làm phép Nến Phục Sinh và Thánh lễ Canh thức Vượt Qua thật long trọng với sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 tại giáo xứ Chính Tòa
   20/04/2019 12:33

  Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 2019 tại giáo xứ Chính Tòa

  Tối ngày 20/04/2019, cha Tổng Đại Diện – chánh xứ Chính Tòa Giuse Trần Đức Hạnh đã chủ sự nghi thức làm phép lửa mới, kiệu nến Phục Sinh và cử hành thánh lễ Vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn.
 • Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn do Đức cha Giuse chủ sự
   20/04/2019 12:12

  Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Sơn do Đức cha Giuse chủ sự

  Vào hồi 20 giờ thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 19 tháng 04 năm 2015, tại Thánh đường Giáo xứ Mỹ Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã long trọng cử hành Đêm Canh Thức Mừng Chúa Phục Sinh.
  Giáo xứ Cao Bình cử hành Tam Nhật Thánh
   19/04/2019 23:55

  Giáo xứ Cao Bình cử hành Tam Nhật Thánh

  Hiệp cùng toàn thể Giáo hội trong Tam Nhật Thánh, cùng bước đi với Chúa Giêsu trong hành trình cuộc Khổ nạn và Phục Sinh của Người, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Cao Bình đã sốt sắng tham dự các cử hành Phụng vụ và Đạo đức được cử hành trang trọng, cảm động và sốt sáng tại Nhà thờ Giáo xứ.
 • Tam nhật Thánh tại Giáo xứ Bó Tờ
   19/04/2019 22:58

  Tam nhật Thánh tại Giáo xứ Bó Tờ

  Bước vào ngày đầu tiên của Tam Nhật Thánh, Giáo Hội tưởng niệm lại việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Bí tích truyền chức Thánh và lời dặn dò sau cùng của Chúa cho các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
  Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Nà Cáp
   19/04/2019 22:40

  Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Nà Cáp

  Chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh, bà con giáo dân Nà Cáp qui tụ về khuôn viên Nhà nguyện tạm của Giáo xứ để cùng bước theo Chúa Giêsu trên 14 chặng đàng Thánh Giá. Những lời bài suy niệm, những tiếng hát tại mỗi chặng, là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình trước tình yêu vô biên và cao cả của Thiên Chúa, được tỏ bày qua Đức Giêsu Kitô. Nhìn lại để nhận ra nơi mỗi người còn biết bao thiếu sót và sai phạm, không chỉ với Thiên Chúa mà còn với Giáo Hội, với tha nhân.
 • Cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Tà Lùng
   19/04/2019 21:32

  Cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Tà Lùng

  Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19/4/2019, cả Giáo Hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ngài chính là Chiên Vượt Qua chịu sát tế để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Trong tâm tình sám hối của Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo xứ Tà Lùng cử hành tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu, do cha xứ Antôn chủ sự. Chặng “Đàng Thánh Giá” giúp mọi người thấu hiểu và cảm nghiệm tình thương vô biên Thiên Chúa dành cho mỗi người.
  Cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Mỹ Sơn
   19/04/2019 21:16

  Cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Mỹ Sơn

  Chiều thứ Sáu Tuần Thánh, 19/4/2019, trong tâm tình cùng Giáo Hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô, giáo xứ Mỹ Sơn đã tổ chức chặng Đàng Thánh Giá trọng thể vòng quanh nhà thờ, cử hành cuộc thương khó của Chúa, và ngắm mười lăm sự thương khó Chúa Giê-su.
 • Giáo xứ Chính Toà cử hành Nghi thức ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
   19/04/2019 12:06

  Giáo xứ Chính Toà cử hành Nghi thức ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

  Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, 19/04/2019, hiệp cùng toàn thể Giáo Hội, Giáo xứ Chính Toà Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng đã sốt sắng cử hành các nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương khó Chúa.
  Giáo xứ Ngạn Sơn  đi Chặng đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh
   19/04/2019 08:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn  đi Chặng đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh

  Vào 15h00 chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh, 19/4/2019, tại khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Ngạn Sơn, Cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã chủ sự nghi thức suy niệm Cuộc Thương Khó của Đức Chúa Giêsu qua 14 chặng đàng Thánh Giá. 

 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).
 • Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương
   28/03/2019 23:27

  Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương

  Xin quý Cha thông báo cho anh chị em trong Giáo xứ và khu vực của mình đang sinh sống biết về chương trình Nhịp Tim Yêu Thương và liên lạc về địa chỉ trong văn bản để được giúp đỡ.
  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay
   23/03/2019 10:10

  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay

  Sống tinh thần bác ái Mùa Chay, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang, nơi xa xôi nhất của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã tổ chức nhiều cuộc thăm viếng những người khó khăn ở các xã bản xa xôi trong Giáo hạt cực Bắc đất nước này.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập30
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm23
 • Hôm nay8,379
 • Tháng hiện tại162,285
 • Tổng lượt truy cập1,759,659
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây