Danh sách các Linh mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng năm 2019

Thứ hai - 05/11/2018 04:01 1.892 0
Tính tới ngày 20 tháng 10 năm 2018 là Đại hội Truyền Giáo lần thứ II, Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có 33 Linh mục triều và dòng đang phục vụ. Sau đây là danh tánh các ngài, xếp theo thứ tự tên ABC.
Danh sách các Linh mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng năm 2019

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG
NĂM 2019

Xếp theo thứ tự tên ABC

1. Cha Giuse Nguyễn Văn CHUNG
     Sinh ngày: 09.5.1965 - Thụ phong Linh mục: 17.12.2002
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Đồng Đăng – Giáo hạt Lạng Sơn
2. Cha Vinhsơn Vũ Văn CÔNG
     Ngày sinh: 01.8.1976 - Thụ phong Linh mục: 27.12.2017
     Chức vụ: Phụ tá Quản lý Tòa Giám mục.
3. Cha Giuse Mai Xuân ĐỈNH
     Ngày sinh: 02.02.1979 - Thụ phong Linh mục: 08.8.2018
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Bó Tờ - Giáo hạt Cao Bằng
4. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh ĐỨC, CSsR
     Ngày sinh: 27.10.1957 - Thụ phong Linh mục: 10.1998
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Cao Bình – Giáo hạt Cao Bằng
5. Cha Antôn Nguyễn Văn DƯỠNG
     Ngày sinh: 26.6.1983 - Thụ phong Linh mục: 08.8.2018
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Chính Tòa– Giáo hạt Lạng Sơn.
6. Cha Giuse Trần Đức HẠNH       
     Sinh ngày 19.3.1944 - Thụ phong Linh mục 19.12.1989 
     Chức vụ: Tổng Đại diện, Chính xứ Giáo xứ Chính Tòa – Quản hạt Lạng Sơn
7. Cha Phêrô Vũ Văn HIỂN,CSC
     Ngày sinh: 1969- Thụ phong Linh mục: 23.05.2017
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thất Khê, Đặc trách Thạch An – Giáo hạt Lạng Sơn
8. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang HUY
     Sinh ngày 09.7.1967- Thụ phong Linh mục: 17.12.2002 
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo hạt Hà Giang
9. Cha Tôma Ngô Văn KHẢO      
     Sinh ngày: 08.12.1974- Thụ phong Linh mục: 21.3.2012
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Thanh Sơn – Quản hạt Cao Bằng
10. Cha Vinh Sơn Vũ Văn LỄ         
     Ngày sinh: 10.7.1975- Thụ phong Linh mục: 07.10.2014
     Chức vụ: Quản nhiệm Giáo xứ Lộc Bình - Giáo hạt Lạng Sơn.
11. Cha Giuse Trần Chu NĂNG
     Ngày sinh: 06.9.1975 - Thụ phong Linh mục: 27.12.2017
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thanh Sơn, đặc trách Nguyên Bình – Giáo hạt Cao Bằng.
12. Cha Giuse Trần Văn NGHĨA,SDB
     Ngày sinh: 19.12.1985 - Thụ phong Linh mục: 28.7.2018
     Chức vụ: Phụ tá Giáo xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.
13. Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn NGHIÊM 
     Ngày sinh: 13.02.1976- Thụ phong Linh mục: 08.8.2013
     Chức vụ: Giám đốc Tiền Chủng viện Giáo phận.
14. Cha Giuse ĐỖ HỒNG PHÚC,SDB
     Ngày sinh: 16.5.1976- Thụ phong Linh mục: 23.8.2013 
     Chức vụ: Phó xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.
15. Cha Giuse Nguyễn Văn PHƯỢNG, CSsR
     Sinh ngày: 08.6.1971- Thụ phong Linh mục: 11.6.2005
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Cao Bình – Giáo hạt Cao Bằng
16. Cha Tôma Aquinô Trần Huy SẢN       
     Ngày sinh: 05.5.1980- Thụ phong Linh mục: 08.8.2016 
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Bó Tờ – Giáo hạt Cao Bằng
17. Cha Antôn Bùi Văn TĂNG       
     Ngày sinh 07.9.1972- Thụ phong Linh mục: 08.9.2015   
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Tà Lùng – Giáo hạt Cao Bằng
18. Cha Tôma Aquinô Trần Văn TÀO
     Ngày sinh: 12.10.1979 - Thụ phong Linh mục: 08.8.2018
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo hạt Hà Giang
19. Cha Phêrô Vũ Văn TẠO           
     Ngày sinh: 16.4.1971- Thụ phong Linh mục: 08.9.2015 
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Ngạn Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.
20. Cha Giuse Nguyễn Hữu THÁI
     Ngày sinh: 26.6.1983 - Thụ phong Linh mục: 08.4.2018
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Vũ Lễ – Giáo hạt Lạng Sơn.
21. Cha Phaolô Nguyễn Văn THẢO           
     Sinh ngày: 17.9.1968 -Thụ phong Linh mục: 16.12.2004
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Thất Khê – Giáo hạt Lạng Sơn
22. Cha Giuse Nguyễn Ngọc THỂ
     Sinh ngày 20.7.1955 - Thụ phong Linh mục 31.5.1990   
     Chức vụ: Đại diện Giám mục, Chính xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Quản hạt Hà Giang
23. Cha Biển Đức Vương Thuật, OP

     Sinh ngày 04.4.1972 - Thụ phong Linh mục 15.7.2006   
     Chức vụ: Chánh Văn phòng Toà Giám mục
24. Cha Giuse Hoàng Văn TIỆC     
     Ngày sinh: 12.11.1978- Thụ phong Linh mục: 08.8.2016
     Chức vụ: Quản lý Tòa Giám mục.
25. Cha Antôn Đỗ Văn TIÊN          
     Ngày sinh:15.10.1975- Thụ phong Linh mục: 08.9.2015
     Chức vụ: Quản nhiệm Giáo họ Nà Cáp – Giáo hạt Cao Bằng
26. Cha Phêrô Đỗ Văn TÍN 
     Sinh ngày: 16.10.1952- Thụ phong Linh mục: 05.5.2006
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Bản Lìm – Giáo hạt Lạng Sơn
27. Cha Gioan Baotixita Maria Vũ Đình TỚI, CRM
     Ngày sinh: 20.3.1965- Thụ phong Linh mục: 11.6.2010 
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Đồng Đăng – Giáo hạt Lạng Sơn
28. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Anh TUẤN, OFM
     Sinh ngày: 25.5.1970- Thụ phong Linh mục: 29.6.2007  
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Vũ Lễ - Giáo hạt Lạng Sơn
29. Cha Giuse Vũ Anh TUẤN         
     Ngày sinh: 29.3.1976- Thụ phong Linh mục: 08.8.2016 
     Tu nghiệp Học viện Công Giáo Việt Nam
30. Cha Vinh Sơn Đào Văn UYÊN 
     Sinh ngày: 04.9.1952 - Thụ phong Linh mục: 23.11.2006
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Chính Tòa– Giáo hạt Lạng Sơn
31. Cha Giuse Nguyễn Văn VINH  
     Ngày sinh: 04.6.1979- Thụ phong Linh mục: 07.10.2015
     Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Đồng Đăng - Giáo hạt Lạng Sơn
32. Cha Gioan Lê Quang VINH, SDB
     Sinh ngày: 11.11.1965- Thụ phong Linh mục: 18.10.2002
     Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn

 


 

Tác giả bài viết: Văn phòng Tòa Giám mục Lạng Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
 • Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.
 • Phải sống cách nào để làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới ngày nay?
   24/05/2019 09:17

  Phải sống cách nào để làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới ngày nay?

  Mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội đều có sứ mệnh cao cả là làm chứng tá cho Chúa Kitô trước mặt người đời bằng chính đời sống của mình, bằng việc làm cụ thể phản ánh trung thực mọi giá trị của Tin Mừng Cứu Độ để mời gọi những người chưa biết Chúa, được tin có Chúa nhờ đời sống nhân chứng đích thực của mình.
  Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
   23/05/2019 20:55

  Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay

  Người truyền giáo hôm nay cũng sẽ đón nhận Đức Kitô vào đời mình bằng tinh thần nghèo khó. Để rồi, họ sẽ trở thành những người canh thức, giúp mọi người vượt qua sự thống trị của các quyền lực nguy hiểm, để dễ đón nhận Đức Kitô là Đấng cứu chuộc loài người chỉ bằng tình yêu chấp nhận hy sinh đến cùng.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập22
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm17
 • Hôm nay8,142
 • Tháng hiện tại240,429
 • Tổng lượt truy cập3,127,849
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây