Phương pháp dạy Giáo lý XT-RL: Chương 6- Giải thích Lời Chúa

Thứ tư - 12/09/2018 21:37 764 0
Việc giải thích Lời Chúa có mục đích giúp các em học sinh hiểu bài Giáo lý.
Phương pháp dạy Giáo lý XT-RL: Chương 6- Giải thích Lời Chúa

CHƯƠNG VI
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
 
I. Mục đích.
Việc giải thích Lời Chúa có mục đích giúp các em học sinh hiểu bài Giáo lý. Mục này có hai phần :
          - Dẫn giải đoạn Lời Chúa vừa công bố.
          - Giải thích câu hỏi thưa.
 
II. Dẫn giải đoạn Lời Chúa vừa công bố.
        1. Đặt câu hỏi :
Giáo lý viên đặt một số câu hỏi đơn giản để giúp các em hiểu và nắm bắt được ý chính của đoạn Lời Chúa vừa công bố và dẫn vào bài học Giáo lý.
   Ví dụ: Sách Giáo lý Sơ cấp 2, bài 20: Sống ngày Chúa Nhật
- Lời Chúa : Cv 20, 7-12.
- Dẫn giải Lời Chúa :
·Ngày thứ nhất trong tuần, các môn đệ họp nhau lại làm gì ?  - (Bẻ bánh).     
·Bẻ bánh nghĩa là gì ? - ( “ Bẻ bánh” có nghĩa là dâng Thánh lễ để thờ phượng, tạ ơn Thiên Chúa). 
·Ngày thứ nhất trong tuần là ngày nào ? - (Ngày Chúa nhật )
       
        2. Sử dụng sách “CHÚA NÓI VỚI TRẺ EM”  trong phần dẫn giải Lời Chúa :
          Để giúp các em hiểu đoạn Lời Chúa vừa công bố, chúng ta sử dụng sách “Chúa nói với trẻ em”  vào phần dẫn giải Lời Chúa vì sách này được trình bầy rất đơn sơ và dễ hiểu phù hợp với trình độ của các em. Chúng ta sử dụng sách này như sau :
·Chọn trong sách “ Chúa nói với trẻ em”  đoạn có ý nghĩa tương tự với đoạn Lời Chúa vừa công bố.
·Dựa vào đoạn Lời Chúa vừa công bố và đoạn sách “Chúa nói với trẻ em” đặt một số câu hỏi giúp các em nhận ra và hiểu ý chính của đoạn Lời Chúa đó.
·Cho các em đọc chung đoạn sách trong sách “Chúa nói với trẻ em”.
·Gợi vài ý dẫn vào bài học Giáo lý.
 
 Ví dụ : Giáo lý Sơ cấp I, bài 3 :
 
Thiên Chúa yêu thương tạo ra mọi loài mọi vật.
Lời Chúa : St 1, 1.
Sách “Chúa nói với trẻ em” : Đoạn 1, trang 3-4.
Dẫn giải :
·Em nào cho anh  (chị)  biết Lời Chúa các em vừa nghe được trích từ sách nào ?  (Sách Sáng thế)
·Tại sao lại gọi là sách Sáng Thế?
·(Vì những chương đầu của sách này nói đến việc Thiên Chúa dựng nên vũ trụ và loài người ). 
·Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe cho chúng ta biết điều gì ?
·(Thiên Chúa đã dựng nên mọi loài mọi vật và mọi loài mọi vật Chúa dựng nên đều tốt đẹp). 
·Bây giờ tất cả chúng ta cùng nhau đọc chung đoạn Lời Chúa nói về việc Thiên Chúa tạo dựng mọi loài mọi vật trong sách “Chúa nói với trẻ em”, đoạn 1, trang 3.
 
III. Giải thích câu hỏi – thưa.
       Các câu hỏi thưa là nội dung của bài Giáo lý. Để giúp các em lứa tuổi 7 tuổi –8 tuổi này hiểu bài Giáo lý, Giáo lý viên áp dụng các phương pháp quy nạp, đặt câu hỏi  (phát vấn)  và trực quan. Dưới  đây, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp này.
        A. Phương pháp quy nạp :
 
1. Định nghĩa :
Phương pháp quy nạp là phương pháp lý luận, khởi đầu bằng cách nghiên  cứu các trường hợp riêng biệt - kế đến là rút ra kinh nghiệm – sau cùng là đưa ra định luật chung.  Ví dụ :
-       Trường hợp riêng biệt : Ông A, ông B, Ông C đã chết.
-       Rút ra kinh nghiệm  : Ông A, ông B, ông C là người.
-       Định luật chung : Vậy mọi người đều phải chết.
Như thế phương pháp quy nạp đi từ một vài câu chuyện hay từ các điều kiện cụ thể trong đời sống thực tế tới trừu tượng, từ những trường hợp riêng lẻ tới tổng quát, từ dễ tới khó, từ dưới lên trên.
 
2. Đức Giêsu đã theo phương pháp quy nạp khi giảng dậy.
           Đức Giêsu thuật lại một câu chuyện, một dụ ngôn, rồi sau đó rút ra bài học :
                 Câu chuyện                Bài học
              (khởi điểm)                 (kết luận)
Ví dụ : - Người Samaritanô tốt lành ® Mọi người là anh em  (Lc10, 29-37).   
            - Chuyện người con phung phá ® Thiên Chúa đón nhận tội nhân  (Lc 15, 11-32 ). 
 
3. Áp dụng phương pháp quy nạp vào việc dậy Giáo lý.
           Để áp dụng phương pháp quy nạp vào việc dậy Giáo lý, ta theo 3 bước sau :
1.   Giới thiệu : Đưa ra một sự kiện, một câu chuyện làm khởi điểm.
2.   Giải thích : Từ sự kiện, câu chuyện đó rút ra những ý tưởng, những bài học thích hợp.
3.   Áp dụng : Đem ý tưởng, bài học đó vào đề tài Giáo lý mình muốn trình bầy.
Ví dụ : Sơ cấp 2 bài 23.
Chúa Giêsu là bánh hằng sống nuôi dưỡng linh hồn ta.
1.   Giới thiệu : Mỗi ngày gia đình chúng ta họp nhau 3 lần để dùng bữa : bữa sáng, bữa trưa, bữa tối.
2.   Giải thích : Bữa ăn cần thiết để nuôi sống thân xác, bồi dưỡng sức khoẻ, làm cho ta lớn lên.
3.   Áp dụng : Linh hồn ta cũng cần được nuôi sống, bồi dưỡng, lớn lên. Chúa Giêsu lấy chính Mình, Máu Ngài để nuôi dưỡng linh hồn ta. Thánh Thể thật là của ăn vì chính Chúa đã nói : “ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây…” (Ga 6, 51).
 
4. Lưu ý :
Vì phương pháp quy nạp đi từ cái riêng biệt tới cái tổng quát, tới chân lý – từ việc đưa ra một sự kiện làm khởi điểm, rút ra những ý tưởng và đem ý tưởng đó vào đề tài Giáo lý, nên khi dậy Giáo lý khối Sơ cấp, Giáo lý viên giải thích trước và cho các em đọc câu hỏi thưa sau. Câu hỏi -  thưa là đề tài Giáo lý mình muốn trình bày.
        B. Phương pháp đặt câu hỏi  (phát vấn). 
             Khi dùng phương pháp quy nạp vào việc giảng dậy Giáo lý, chúng ta có thể áp dụng ba hình thức sau đây :
      @. Hình thức thuyết minh :
           - Có lợi : không mất thì giờ.
           - Có hại : Trẻ sẽ ở thế thụ động, lớp học buồn tẻ.
       @. Hình thức phát vấn  (đặt câu hỏi ) :
             - Có lợi : Lớp sinh động, trẻ sẽ năng động hơn khi phát biểu.
           - Có hại : Dễ mất trật tự.
       @. Hình thức hỗn hợp : thuyết minh + phát vấn : Quân bình hơn.         
Để lớp học sinh động, vui tươi, các em dễ hiểu và tiếp thu bài, khi dậy Giáo lý cho các em khối Sơ cấp  (7-8 tuổi ),  chúng ta nên sử dụng hình thức phát vấn hoặc hình thức hỗn hợp : Phát vấn và thuyết minh.
Chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp phát vấn  (đặt câu hỏi )  dưới đây :       
        1. Định nghĩa :
           Vấn là hỏi. Phát vấn là phương pháp dùng câu hỏi để dẫn dắt người nghe suy nghĩ và từng bước khám phá ra chân lý. Đây là một trong những phương pháp giáo dục được sử dụng rất phổ biến từ xưa tới nay.
        2. Sử dụng phương pháp phát vấn trong bài Giáo lý.
            Giảng dậy Giáo lý không phải là áp đặt một chiều những giáo điều cứng nhắc vào đầu người học, nhất là người học ở đây lại là trẻ em. Đây là cả một tiến trình mời gọi cùng suy tư, khám phá và cảm nhận chân lý dưới dạng đối thoại. Như vậy, mục đích của việc đặt câu hỏi này không phải là để kiểm tra kiến thức nhưng là khơi gợi từ từ, từng lớp một, sẽ “bóc vỏ” vấn đề cho đến khi đạt được cốt lõi.
           
 Câu hỏi trong phát vấn vì vậy phải có tính gợi ý và tiện tiến.
1.   a. Gợi ý : Có nghĩa là câu hỏi vừa tầm các em, lời giải đáp đã mặc nhiên nằm trong câu hỏi. Nó khác với câu đố, vì câu đố càng khó, càng bí hiểm càng tốt. Câu hỏi gợi ý trái lại tự nó mở đường cho lời đáp.
2.   b. Tiệm tiến : Có nghĩa là các câu hỏi đi theo hướng quy nạp : từ dễ đến khó, từ các vòng ngoài xoáy vào cốt lõi vấn đề, nối tiếp nhau cách liên tục và cùng quy hướng về vấn đề đang tìm hiểu. Câu hỏi ngày càng chuyên sâu để thu hẹp vấn đề và trở nên chính xác.
Tóm lại, thay vì hình thức thuyết minh, trực tiếp cung cấp kiến thức, thông tin, giải pháp, chúng ta đặt câu hỏi gợi mở để học sinh tự tìm ra câu trả lời cho một vấn đề Từ kết quả thu được đó, chúng ta sẽ uốn nắn và hoàn chỉnh. Đó là cốt lõi của phương pháp phát vấn.
        3. Ví dụ :
           
 * Ví dụ 1 : Sơ cấp 2, bài 23 :
Chúa Giêsu là bánh hằng sống nuôi dưỡng linh hồn ta.
Thay vì dùng hình thức thuyết minh như ví dụ ở phương pháp quy nạp, ta dùng hình thức phát vấn :
-      Mỗi ngày gia đình chúng ta họp nhau dùng bữa mấy lần ? - (Ba lần)  
-      Đó là những bữa nào ? - ( Sáng, trưa, tối ). 
-      Tại sao chúng ta phải dùng bữa ? Bữa ăn giúp ích cho chúng ta như thế nào ? - (Để nuôi thân xác, bồi dưỡng sức khoẻ, làm cho ta lớn lên ). 
-      Ngoài thân xác, con người chúng ta còn phần gì nữa ? - (Linh hồn ) 
-      Để linh hồn được nuôi sống, lớn lên, linh hồn có cần của ăn không ?  (Có). 
-      Vậy của ăn của linh hồn là gì ? - (Mình Máu Thánh Chúa Kitô ). 
-      Tại sao ta biết của ăn nuôi sống linh hồn ta là Thịt Máu Chúa Kitô ? - ( Vì chính Chúa Giêsu nói : “Tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Và bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi đây”  (Ga 6, 51 ). )
 
* Ví dụ 2 : Sơ cấp 1, bài 21 :
Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá.
-      Thường thì người ta có sợ chết không ? -  (Có). 
-      Đúng, ai cũng sợ chết, nhưng cũng có trường hợp người ta dám liều chết chứ, phải không các em?
-      Các em có biết trường hợp nào  có người dám liều chết không ?
-      Có ai biết ông Lê Lai  liều mình chết để cứu vua Lê Lợi không ?
-      Có ai biết cha Maximilien Kolbe, người Đức, đã liều mình chết thay cho một tù nhân người Pháp hồi Thế Chiến thứ II không ?
-      Vậy khi nào người ta dám liều chết ? - (Để cứu người khác, khi cái chết của mình có ích cho người khác). 
-      Chúa Giêsu đã liều mình chết trên thập giá. Ngài chết cho ai đây ? - (Cho chúng ta ). 
-      Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta, vậy chúng ta được gì ? - (Ơn tha thứ, được cứu rỗi, được sống...)
       
C. Phương pháp trực quan.
          Để hỗ trợ cho việc giậy Giáo lý, làm cho giờ dậy Giáo lý sinh động hơn, dễ hiểu hơn và hiệu quả hơn chúng ta nên áp dụng thêm phương pháp trực quan mà chúng ta sẽ tìm hiểu dưới đây.
1. Định nghĩa :
Trực quan là phương pháp giảng dậy qua việc cho học sinh tự quan sát  sự việc hoặc giáo cụ. Giáo lý viên sẽ dùng phát vấn  (đặt câu hỏi) để xây dựng bài học và đúc kết bài học.
              Như vậy, phương pháp trực giác là quan sát cụ thể qua giác quan (sờ mó, nếm, ngửi, nghe…) để rồi suy nghĩ, rút kinh nghiệm, đúc kết thành bài học. Châm ngôn của phương pháp trực giác là : VẬT TRƯỚC LỜI SAU.
              Phương pháp này đặc biệt thu hút các em học sinh Giáo lý ở lứa tuổi này, vì các em có kinh nghiệm cảm tính  (khả giác ) và suy nghĩ bằng hình ảnh chứ chưa lĩnh hội được các ý niệm và chưa lý luận cách trừu tượng được.
 
1. Giá trị của phương pháp trực quan.
        a. Người xưa nói  : “ Trăm nghe không bằng mắt thấy”, ý nói học hiểu bằng quan sát trực tiếp vẫn hơn việc nghe mô tả. Ví dụ : Bản tin qua truyền thanh khó được ghi nhận hơn bản tin trên báo hoặc truyền hình.
        b. Việc tái hiện các nhân vật, các biến cố xa xưa trong lịch sử hoặc ở những nơi xa xôi trên thế giới sẽ dễ giúp các em cảm nghiệm, hiểu và khơi động tâm tình.
        c. Việc ngắm nhìn các thực tại trần thế sẽ giúp các em hình dung phần nào các thực tại cao siêu.
 
2. Đức Giêsu sử dụng phương pháp trực quan để giảng dậy.
              Khi đi rao giảng, nhiều lần Đức Giêsu đã sử dụng phương pháp trực quan để giảng dậy.
        a. Sử dụng sự việc đang diễn ra để giảng dậy.
                        - Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ  (Ga 13, 4-20 )
        Để diễn tả cái chết của mình, để cử hành trước cái chết của mình, trong Bữa Tiệc Ly Chúa Giêsu đã cúi mình xuống rửa chân cho các tông đồ. Việc rửa chân này diễn tả Ngài hạ mình xuống trong cái chết nhục nhã trên thập giá để làm cho nhân loại được sạch, để mang ơn cứu độ đến cho loài người.
        Để dậy các tông đồ bài học khiêm nhường phục vụ, Chúa Giêsu đã dùng việc Ngài rửa chân cho họ.
                         - Đồng xu của bà goá nghèo  (Mc 12, 41-44). 
        Chúa Giêsu nói các môn đệ quan sát đám đông bỏ tiền vào thùng tiền dâng cúng Đền Thờ. Ngài nói với họ chú ý đến bà goá nghèo đang bỏ hai xu vào thùng tiền.
        Ngài dùng hình ảnh đó để dậy các môn đệ bài học về tấm lòng thành đối với Thiên Chúa.
        b. Sử dụng giáo cụ trực quan để giảng dậy.
                        - Nộp thuế cho Cêsarê  (Mt 22). 
-      Giáo cụ : đồng tiền Roma.
-      Khai thác giáo cụ : Chúa Giêsu nói với những người hỏi Ngài phải nộp thuế cho ai quan sát và trả lời câu hỏi : “Hình in trên đồng tiền là hình của ai ?”
-      Rút ra bài học : Điều gì của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.
                        - Giáo huấn về phục vụ  (Mc 9, 33-37)
               Để dậy các môn đệ sống khiêm nhường, phục vụ khi họ tranh cãi với nhau ai trong họ là người lớn nhất, Đức Giêsu đã dùng một giáo cụ trực quan để giảng dậy.
·Giáo cụ trực quan : một em bé.
·Khai thác giáo cụ : Sau khi dậy các môn đệ muốn làm lớn phải làm người phục vụ mọi người, Ngài dùng giáo cụ trực quan là đặt một em nhỏ vào giữa các môn đệ và nói : “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai đón tiếp Thầy thì không phải là đón tiếp Thầy nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”  (Mc 9, 37 ).  Chúa Giêsu muốn nói em nhỏ là tượng trưng cho người sứ giả khiêm nhường, người khiêm tốn phục vụ, người đó là người được Thiên Chúa  đồng hoá và người ấy là người lớn nhất vì giống Thiên Chúa.
                      * Rút ra bài học :  Hãy sống khiêm nhường phục vụ.
        4. Sử dụng phương pháp trực quan trong việc dậy Giáo lý.
            a. Các sự việc :
               - Các sự việc đang xảy ra : Trong Hội Thánh, xã hội, những sự kiện đời sống quanh ta, những việc các em vừa chứng kiến hoặc nghe bàn tán….
               - Chương trình đang được phát sóng trên truyền hình: bộ phim đang thu hút các em, tin tức thời sự nóng bỏng.
               - Các hoạt cảnh, bài hát, trò chơi.
            Giáo lý viên sử dụng các sự việc này để hướng dẫn các em học sinh qua phát vấn, đàm thoại và dẫn đến bài học.
            b. Các giáo cụ trực quan :
               - Bảng : Tập sử dụng bảng cho hiệu quả. Nếu chữ viết bảng chưa đẹp, Giáo lý viên nên luyện tập.
               - Vẽ trực tiếp trên bảng : vẽ sơ đồ, vẽ các hình đơn giản để minh hoạ khi giảng bài.
               - Bản đồ : Bản đồ Việt Nam  (các giáo phận ),  bản đồ Đất Thánh, bản gia phả của Chúa Giêsu.
               - Tranh ảnh : Chúng ta hiện có rất nhiều tranh ảnh Kinh Thánh, Giáo lý, các ảnh đạo… Giáo lý viên cố gắng tìm kiếm và sử dụng các loại tranh ảnh phù hợp với đề tài Giáo lý để dậy Giáo lý. Chúng ta có thể sử dụng tranh ảnh để : dẫn vào Lời Chúa, giải thích Lời Chúa, làm bài tập Giáo lý.
               - Rối vải cầm tay, rối bằng giấy bìa.
               - Các vật dụng quanh ta, trong đời sống øhằng ngày như cành hoa, nhánh cây nhỏ, quyển sách, cây đàn…
            Tóm lại, trực quan là phương pháp đạt hiệu quả sư phạm cao do tính cụ thể, sống động và nguyên lý thực nghiệm của nó. Tuy nhiên đối việc sử dụng giáo cụ, không nên dùng quá nhiều nhưng cần phối hợp giáo cụ với bài giảng Giáo lý cho nhịp nhàng đúng lúc, đúng đề tài. Đặc biệt các Giáo lý viên luôn ghi nhớ rằng mục tiêu của tiết dậy Giáo lý là gặp gỡ Chúa, hiểu biết, yêu mến và sống theo lời Ngài, nên phương pháp trên chỉ mang ý nghĩa chuyển tải và hỗ trợ, đừng quá lệ thuộc.
 
v Bài tập  :
        Hãy chọn một bài Giáo lý (khối Sơ cấp)  và soạn phần giải thích Lời Chúa gồm dẫn giải Lời Chúa và và giải thích các câu hỏi thưa theo các phương pháp quy nạp và phát vấn.

Nguồn tin: Simonhoadlat

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
  Khóa họp Hội đồng Song Nguyền Việt Nam và Hội Ngộ Song Nguyền Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ nhất
   08/10/2019 22:44

  Khóa họp Hội đồng Song Nguyền Việt Nam và Hội Ngộ Song Nguyền Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ nhất

  Ngày 08-09/10/2019, tại Tòa GIám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã diễn ra Khóa họp Hội đồng Song Nguyền Việt Nam và Đại hội Song nguyền lần thứ I của Giáo tỉnh Hà Nội.
 • TÒA GIÁM MỤC LẠNG SƠN: THÔNG BÁO THÁNG 10/2019
   03/10/2019 10:06

  TÒA GIÁM MỤC LẠNG SƠN: THÔNG BÁO THÁNG 10/2019

  VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC THÔNG BÁOChương trình sinh hoạt mục vụ của Giáo phận trong tháng 10/2019
  Kỷ Niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Lạng Sơn – Cao Bằng
   02/10/2019 10:16

  Kỷ Niệm Cung Hiến Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Lạng Sơn – Cao Bằng

  Cách đây 15 năm, vào ngày 02/10, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã khánh thành và cung hiến Ngôi Thánh đường Nhà thờ Chính tòa là trung tâm và là trái tim của giáo phận.Bài hát ‘Lên Đền’ do Đội kèn của giáo xứ cất lên mời gọi cộng đoàn hân hoan bước vào ngôi Thánh đường để dâng Thánh lễ Tạ ơn.
 • Tiền Chủng Viện Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Mừng Lễ Bổn Mạng
   01/10/2019 09:34

  Tiền Chủng Viện Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Mừng Lễ Bổn Mạng

  Trong tâm tình hân hoan mừng Lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu bổn mạng của những Giáo xứ truyền giáo; cách riêng đối với Tiền Chủng viện Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Hôm nay, ngày 01/10/2019, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha trong Giáo Phận, Quý Thầy, Quý Dì cùng tất cả Quý Chú Tiền Chủng viện - đã quy tụ về Giáo xứ Chính Tòa – Cửa Nam để cùng hiệp dâng Thánh Lễ.
  Thư gửi Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
   01/10/2019 09:04

  Thư gửi Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

  Lạng sơn, ngày…tháng…năm…Mến gửi Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Bổn mạng Tiền Chủng Viện Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng!
 • Giáo xứ Đồng Đăng Mừng Lễ Bổn Mạng: 01/10
   01/10/2019 06:19

  Giáo xứ Đồng Đăng Mừng Lễ Bổn Mạng: 01/10

  Ngôi Thánh đường Giáo Xứ Đồng Đăng hôm nay bỗng nhộp nhịp hẵn lên vì có Cha Tổng Đại Diện, quý Cha trong giáo phận, các cấp chính quyền, quý khách và đông đảo anh chị em trong giáo xứ qui tụ về để mừng Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Bổn mạng các xứ truyền giáo và là Vị Thánh Quan Thầy của giáo xứ.
  TU XÁ ĐA MINH BÓ TỜ: KHÁNH THÀNH NHÀ SINH HOẠT
   30/09/2019 07:48

  TU XÁ ĐA MINH BÓ TỜ: KHÁNH THÀNH NHÀ SINH HOẠT

  Nhờ hồng ân Thiên Chúa và sự giúp đỡ của quý vị Ân nhân, ngày 28/09, các nữ tu Đa Minh, sau những ngày tháng vất vả với công việc xây dựng đã có được một ngôi nhà sinh hoạt khang trang và xinh đẹp. Đến chung vui với các chị em trong ngày hồng ân có sự hiện của Cha Tổng Đại Diện, các Cha trong giáo phận, các cấp chính quyền, quý vị ân nhân và đặc biệt là các chị em Đa Minh nhà Mẹ ở Gò Vấp.

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập63
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm55
 • Hôm nay8,193
 • Tháng hiện tại208,892
 • Tổng lượt truy cập3,676,371
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây