Tìm hiểu Đức Tin Công Giáo: Bài 8 - Sự Chết và Ngày Tận Thế

Thứ tư - 12/09/2018 23:35 26 0
“Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác” (2 Cr 5:10).
 
Tìm hiểu Đức Tin Công Giáo: Bài 8 - Sự Chết và Ngày Tận Thế