Tìm hiểu Đức Tin Công Giáo: Bài 13 - Đức Giêsu chuẩn bị sứ vụ

Thứ tư - 12/09/2018 23:56 426 0
Đức Giê-su đã xin chịu phép rửa, không phải vì Ngài là kẻ tội lỗi cần hối cải, nhưng vì Ngài là một người trong chúng ta, nghĩa là một phần tử bằng máu và thịt thuộc gia đình nhân loại.  Ngài hòa mình với chúng ta một cách hoàn toàn đến nỗi đã chấp nhận thân phận con người của chúng ta, ngay cả đến tình trạng tội lỗi.
Tìm hiểu Đức Tin Công Giáo: Bài 13 - Đức Giêsu chuẩn bị sứ vụ

Phần II – Bài 13
ĐỨC GIÊ-SU CHUẨN BỊ SỨ VỤ

 Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:
1.      Nếu tôi có mặt lúc Đức Giê-su chịu phép rửa hoặc lúc Ngài bị cám dỗ trong sa mạc, tôi sẽ…, bởi vì…
2.      Khi nghĩ về những cám dỗ của Chúa trong sa mạc, tôi cho rằng tên quỷ giống như…, bởi vì…

ĐỨC GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Linda Marshall sửa soạn tắm.  Bà đưa tay ra thử độ ấm của nước, một chân trong bồn tắm, còn chân kia ở ngoài.  Đang đứng trong tư thế tức cười như vậy, bà chợt nghĩ về mình:  “Đây chính là một hình ảnh về cuộc đời tôi.”

Linda vẫn ước ao có một đời sống đạo đức hơn, nhưng bà không làm sao tiến bước được.  Bà luôn luôn chân trong chân ngoài.  Hình như bây giờ là lúc cho bà quyết định.

Cuối cùng bà nín thở, rồi la lớn lên:  “Lạy Chúa, con xin chọn Chúa.”  Sau lời ấy, bà bước vào bồn tắm, tựa như một cuộc rửa tội vậy.

Nếu chúng ta có thể hiểu được lựa chọn khó khăn của Linda thì chúng ta cũng có thể hiểu được sự lựa chọn mà Gio-an Tẩy giả đã đề ra cho dân chúng khi ông nói với họ:  “Anh chị em hãy từ bỏ tội lỗi và lãnh nhận phép rửa” (x. Lc 3:3).

Từ ngữ Gio-an sử dụng “Hãy từ bỏ tội lỗi” được dịch ra từ tiếng Do-thái, có nghĩa là “quay về để khỏi đi theo con đường lầm lỗi nữa.”  Nói khác đi, ông xin dân chúng hãy nhận thực những đường lối tội lỗi của họ và hãy thay đổi đời sống.  Để tỏ ra họ thành thực muốn làm như vậy, Gio-an mời gọi họ hãy lãnh nhận phép rửa.
 
Đức Giê-su xin chịu phép rửa
 
Khi nhìn thấy Đức Giê-su lội xuống nước để chịu phép rửa, Gio-an hết sức ngạc nhiên.  Ông phải làm gì đây?  Gio-an cố xoay ngược lại tình thế, ông nói:  “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!”  Đức Giê-su trả lời ông:  “Bây giờ cứ thế đã.  Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3:14-15).
 

Đức Giê-su hòa mình hoàn toàn với chúng ta

Đức Giê-su đã xin chịu phép rửa, không phải vì Ngài là kẻ tội lỗi cần hối cải, nhưng vì Ngài là một người trong chúng ta, nghĩa là một phần tử bằng máu và thịt thuộc gia đình nhân loại.  Ngài hòa mình với chúng ta một cách hoàn toàn đến nỗi đã chấp nhận thân phận con người của chúng ta, ngay cả đến tình trạng tội lỗi.
        Ở đây cho ta một bài học quan trọng.  Chúng ta cũng là những phần tử của một nhân loại tội lỗi.  Chúng ta không thể đứng ngoài vòng nhân loại ấy, nhưng giữa những tội lỗi của nhân loại.  Thí dụ, chúng ta không thể nói:  “Tôi không chấp nhận việc chối bỏ nhân quyền.  Tôi cũng không chấp nhận những sách báo, phim ảnh hoặc những chương trình truyền hình như thế này.  Nhưng tôi không thể làm gì hơn đối với những điều tội lỗi này.”  Là môn đệ Chúa Ki-tô, chúng ta có bổn phận phải tìm ra những phương thức để làm một điều gì chứ!
 

BA HÌNH ẢNH

 
        Ngay sau khi Đức Giê-su chịu phép rửa, thì “trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu.  Lại có tiếng từ trời phán rằng:  Con là Con của Cha;  ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (Lc 3:21-22).
        Ba hình ảnh qua mô tả của Lu-ca về việc Đức Giê-su chịu phép rửa là:
                *  trời mở ra
                *  chim bồ câu đáp xuống, và
                *  tiếng nói phát ra từ trời.
 

Một “thời đại mới” hé mở

 
        Để hiểu việc trời mở ra trên Đức Giê-su, chúng ta cần biết người Do-thái thời xưa đã nhìn vũ trụ như thế nào.  Họ coi vũ trụ như là ba thế giới xếp chồng lên nhau.
        Bên trên là thế giới của Thiên Chúa.  Ở giữa là thế giới của người sống và dưới cùng là thế giới của người đã chết.
        Ranh giới ngăn cách thế giới của Thiên Chúa và thế giới người sống là bầu trời.  Nếu Thiên Chúa muốn đi vào thế giới người sống, thì Ngài phải đi qua ngăn cách này.
        Sau khi A-đam phạm tội, thế giới của người sống đã trở nên mỗi ngày một xấu xa thêm.  Những người thánh thiện cầu xin Thiên Chúa “xóa bỏ” ranh giới ngăn cách với thế giới của Ngài và làm một điều gì đó cho thế giới xấu xa của họ.  Thí dụ ngôn sứ I-sai-a đã cầu nguyện:  “Ước gì Ngài xé trời mà xuống” (Is 63:19).  Tác giả Thánh Vịnh kêu cầu:  “Lạy Chúa, xin Chúa hãy xé trời ra mà ngự xuống” (Tv 144:5).
        Hình ảnh trời mở ra có nghĩa là Thiên Chúa đã quyết định đi vào thế giới của chúng ta và làm một điều gì đó đối với tình trạng tội lỗi trong thế giới ấy.  Một “thời đại mới” trong lịch sử nhân loại đang khởi đầu.
 

Một “cuộc tạo dựng mới” bắt đầu

 
Hình ảnh thứ hai là hình chim bồ câu (Thánh Thần) đáp xuống trên Đức Giê-su.  Hình ảnh này gợi lại việc thần linh Chúa xuống trên nước trong ngày tạo dựng (St 1:1-2).
Những giáo sĩ Do-thái so sánh thần linh Chúa tựa như một chim bồ câu.  Lu-ca dùng hình ảnh này để dạy rằng một thời đại mới đang ló rạng.  Lời tiên tri của ngôn sứ I-sai-a đang được thể hiện:  “Thiên Chúa phán:  Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới…  Hãy vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính Ta sáng tạo” (Is 65:17-18).
Hình ảnh chim bồ câu đáp xuống có nghĩa là một cuộc tạo dựng mới sắp sửa xảy ra.
 

Một “A-đam mới” xuất hiện

 
        Hình ảnh thứ ba là tiếng phát ra tự trời nói về Đức Giê-su:  “Con là Con yêu dấu của Cha.”  Tiếng nói mô tả Đức Giê-su là con đầu lòng của một cuộc tạo dựng mới.  Ngài chính là “A-đam mới” trong cuộc tạo dựng mới.  Phao-lô nói lên sự so sánh giữa “A-đam cũ” và Đức Giê-su là “A-đam mới”:
        “Con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng (Đức Ki-tô) là thần khí ban sự sống…  Người thứ nhất (A-đam) bởi đất mà ra thì thuộc về đất;  còn người thứ hai (Đức Ki-tô) thì từ trời mà đến.  Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra;  còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến.  Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.”  (1 Cr 15:45,47-49)
        Hình ảnh thứ ba chứa đựng một bài học quan trọng.  Vì chúng ta mang cả hình ảnh của “con người thuộc về đất” lẫn “con người thuộc về trời”, nên chúng ta cảm nghiệm một sự căng thẳng nội tại giữa xác thịt (con người thuộc về đất) và tinh thần (con người thuộc về trời).  Chính thánh Phao-lô đã cảm nhận sự căng thẳng này trong cuộc sống, nên ngài nói:  “Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm” (Rm 7:15).
 

Thời gian chờ đợi từ lâu nay đã tới

 
        Ba hình ảnh trong biến cố Đức Giê-su chịu phép rửa có ý nghĩa như sau:
                *  một thời đại mới hé mở (trời mở ra),
                *  một cuộc tạo dựng mới bắt đầu (chim bồ câu đáp xuống), và
                *  một A-đam mới xuất hiện (tiếng nói từ trời).
        Thời gian chờ đợi từ lâu, giờ đây đã tới:  Thiên Chúa khởi sự “tái tạo” thế giới đã bị tội lỗi “hủy tạo.”
 

NHỮNG CÁM DỖ CỦA ĐỨC GIÊ-SU

 
        Doug Alderson đã mô tả một kinh nghiệm thích thú trong cuốn Campus Life.  Sau khi tốt nghiệp trung học, ông làm một chuyến đi bộ hai ngàn dậm trong mùa hè dọc theo đường mòn rặng Appalachian.  Ông viết:
        “Tôi vừa tốt nghiệp trung học xong.  Tôi có nhiều câu hỏi.  Mục đích của tôi trong đời là gì?  Tương lai của tôi?  Có Thiên Chúa không?  Tôi nghĩ những câu trả lời có thể tìm thấy ngay tại những vùng hoang dã trước mặt kia.
        “Đáng lẽ phải dành thời giờ cho sự sống hơn là cho tiền bạc, TV, chơi bời và chích choác.  Theo một ý nghĩa nào đó, cuộc đi bộ của tôi là một cuộc tìm kiếm bình an nội tâm, một hành trình để đi tìm chính mình.”
        Doug đã nói rằng những thời khắc lâu dài trên đường mòn đã cho ông cơ hội để biết chính mình hơn và hoạch định cho tương lai.
        Năm tháng sau, ông trở về nhà với một con người đã thay đổi.  Ngay cả con chó trong nhà cũng nhìn ông nghi ngờ như muốn hỏi:  “Anh đã ở đâu?  Đã làm gì?  Anh là người khác mất rồi.”
        Doug đã khác xưa.  Ông đã gặp thấy những gì ông tìm kiếm, đó là “bình an từ nội tâm, bình an từ Thiên Chúa.”  Ông tóm tắt kinh nghiệm của ông khi nói rằng:  “Tôi thành con người của chính tôi nhiều hơn.  Tôi thích những gì tôi khám phá nơi chính tôi.”
Doug Alderson là một thí dụ về con người đã đi ra ngoài một mình trong một thời gian để tìm lại chính mình.  Ông Mô-sê đã làm điều đó;  các ngôn sứ đã làm điều đó;  Gio-an Tẩy giả đã làm điều đó.  Đức Giê-su cũng làm điều đó.
 

Đức Giê-su chịu cám dỗ trong sa mạc

 
        Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su đã được “Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày.  Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.  Bấy giờ, quỷ nói với Người:  “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!”  Nhưng Đức Giê-su đáp lại:  “Đã có lời chép rằng:  Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.”
        Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.  Rồi nó nói với Người:  “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý.  Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.”  Đức Giê-su đáp lại:  “Đã có lời chép rằng:  Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”
        Quỷ đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người:  “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!  Vì đã có lời chép rằng:  Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, để luôn luôn gìn giữ bạn.  Lại còn chép rằng:  Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”  Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại:  “Đã có lời rằng:  Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
        Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.”
                                                                        (Lc 4:1-18)
 

BA ĐIỀU XÉT LẠI

 
        Những cám dỗ Đức Giê-su chịu có ý nghĩa sâu xa hơn là chúng ta thấy bề ngoài.  Để hiểu được ý nghĩa sâu xa này, hãy nghĩ những cám dỗ đây như là duyệt trước một cuốn phim.  Việc điểm phim chỉ nói cho chúng ta vừa đủ để thích cuốn phim, chứ không phải đủ để dẹp bỏ cuốn phim.  Những cám dỗ đối với Đức Giê-su cũng tương tự.  Chúng xét lại những câu trả lời cho ba câu hỏi quan trọng về Đức Giê-su:
                *  Ngài là ai?  (căn tính của Ngài),
                *  Ngài đến để làm gì?  (sứ mệnh của Ngài), và
                *  Ngài sẽ thi hành sứ mệnh ấy thế nào?  (lối sống của Ngài).
 

Đức Giê-su xét lại căn tính của Ngài

 
        Những cám dỗ của Đức Giê-su cho thấy Ngài đã cảm nghiệm một cuộc chiến nội tâm giữa chính tà mà ngay chúng ta cũng cảm nghiệm.  Nói khác đi, những cám dỗ của Ngài chứng tỏ Ngài là con người thực sự như chúng ta.
        Nhưng những cám dỗ còn cho thấy một điều gì hơn thế nữa.  Chúng cho thấy Đức Giê-su đã phản ứng lại ma quỷ như thế nào.  Ngài phản ứng khác hẳn với cách của chúng ta.  Chưa có ai tỏ ra cứng rắn trước cám dỗ như Đức Giê-su đã làm.
        Phản ứng của Đức Giê-su trước cám dỗ cho thấy Ngài không giống như những người khác.  Có một điều gì đặc biệt nơi Ngài.  Ma quỷ đã để lộ điểm đặc biệt ấy khi nó nói:  “Nếu ông là Con Thiên Chúa.”  Đức Giê-su là Con Thiên Chúa.  Ngài vừa là Thiên Chúa vừa là con người.
 

Đức Giê-su xét lại sứ mệnh của Ngài

 
        Những cám dỗ Đức Giê-su chịu cũng xét lại câu trả lời cho câu hỏi “Đức Giê-su đến để làm gì?”  Chúng ta hãy nhớ lại hai điểm đã nói trước đây.
        Trước hết, việc Đức Giê-su chịu phép rửa cho thấy một cuộc tạo dựng mới, hoặc tái tạo thế giới đã bắt đầu.  Thứ hai, ngay sau cuộc tạo dựng thứ nhất, ma quỷ đã cám dỗ A-đam, con người thứ nhất, và làm cho ông phạm tội.  Tội lỗi ấy đã đem lại sự chết thiêng liêng cho thế giới.  Thánh Phao-lô viết:  “Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết;  như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội” (Rm 5:12).
        Vậy giờ đây ma quỷ lập lại trò cũ.  Nó cám dỗ Đức Giê-su, con người đầu tiên của cuộc tạo dựng mới và cố đưa Ngài vào đường tội.  Nhưng Đức Giê-su đứng vững.  Chiến thắng của Ngài trên ma quỷ phục hồi sự sống cho nhân loại.  Phao-lô nói:  “Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống.  Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính” (Rm 5:18-19).
        Sứ mệnh của Đức Giê-su là làm A-đam mới của cuộc tạo dựng mới.  Ngài đã đến để dẫn đưa nhân loại ra khỏi vòng tội lỗi mà tiến vào vương quốc của Cha Ngài.  Ngài đã đến để cứu họ khỏi cái chết và phục hồi sự sống cho họ.  Đây chính là điều chúng ta hiểu từ ngữ cuộc tạo dựng mới nghĩa là gì.
 

Đức Giê-su xét lại lối sống của Ngài

 
        Sau cùng, những cám dỗ Chúa Giê-su chịu xét lại đường lối Ngài sẽ thi hành sứ mệnh của mình.
        Trước hết, việc Đức Giê-su từ chối không biến những viên đá trở nên bánh cho thấy Ngài sẽ không sử dụng quyền năng của mình để mưu lợi riêng hoặc để sống thoải mái.  Trái lại, Ngài sẽ phải đổ mồ hôi, đói khát, chịu khổ cực để chu toàn công việc của Ngài trên trần gian, chẳng khác gì chúng ta vậy.
        Thứ hai, việc Đức Giê-su từ chối gieo mình xuống từ đỉnh Đền Thờ và để cho thiên thần bảo vệ Ngài chứng tỏ Ngài đến để phục vụ chứ không để được phục vụ (Mc 10:44-45).
        Thứ ba, Đức Giê-su từ chối bái quỳ trước ma quỷ, dù là để đổi lấy cả thế giới này, cho thấy Ngài sẽ không đồng tình hoặc mặc cả với ma quỷ.  Cám dỗ này thực ra chứng tỏ rằng vào lúc ấy thế giới này đang nằm dưới quyền lực ma quỷ.  Ma quỷ có thể ban thế giới này cho bất cứ ai mong muốn.  Việc Đức Giê-su từ chối không muốn thần phục ma quỷ đã bẻ gẫy quyền lực của nó.  Đức Giê-su chứng tỏ rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa, đúng là đúng, sai là sai.  Đức Giê-su sẽ chịu đau khổ – cả đến chịu chết nữa – trong tay ma quỷ, nhưng Ngài sẽ không thương lượng với ma quỷ.
        Như vậy, khi từ chối những cám dỗ của ma quỷ, Đức Giê-su đã xét lại Ngài sẽ thi hành sứ mệnh của Ngài thế nào:
                *  Ngài muốn chịu đau khổ chứ không lẩn tránh đau khổ.
                *  Ngài muốn phục vụ chứ không muốn được phục vụ.
                *  Ngài muốn chịu chết chứ không muốn thương lượng với ma quỷ.
        Sau khi chịu cám dỗ, Đức Giê-su rời sa mạc và trở về đời để thi hành thánh ý Cha trên trời.
 

ĐỌC VÀ SUY NIỆM KINH THÁNH

 
        1.  Lu-ca 3:1-22            Tiếng nói trong hoang địa
        2.  Đệ nhị luật 8:1-10             Bánh thôi không đủ
        3.  Đệ nhị luật 6:10-25    Đừng thử thách Thiên Chúa
        4.  Thánh Vịnh 91          Thiên thần sẽ bênh đỡ bạn
        5.  I-sai-a 65:17-25                Cuộc tạo dựng mới
 

THẢO LUẬN

 
        1.  Những hình ảnh và ý nghĩa của việc Đức Giê-su chịu phép rửa và việc bạn lãnh nhận Bí tích Rửa tội có những điểm nào giống nhau?
3.      Những cám dỗ Đức Giê-su chịu có ý nghĩa gì đối với riêng bạn?
 

CHIA SẺ     

 
1.      Thảo luận những tư tưởng sau đây:
        -  “Bạn bị cám dỗ không phải vì bạn xấu xa, nhưng bạn bị cám dỗ vì bạn là con người.”  (ĐGM Fulton Sheen)
        -  “Hầu hết những người lướt khỏi cơn cám dỗ thường để lại địa chỉ kế tiếp.”  (vô danh)
        -  “Cơn cám dỗ cuối cùng chính là cơn cám dỗ mãnh liệt nhất:  đó là làm điều trái với lý do phải.”  (T. S. Eliot)
        2.  Hãy cho một thí dụ để nói lên điều Daniel Wilson ngụ ý khi ông nói:  “Khi một người chống lại tội lỗi chỉ dựa trên những động lực loài người thôi, thì họ sẽ không chống được lâu đâu.”
        3.  Quintin Hogg là một cố vấn nổi tiếng cho giới trẻ tại Luân-đôn.  Khi người ta hỏi một em nhỏ đã rời Luân-đôn làm sao em có thể nghĩ ngay đến ông Hogg ở xa, thì em trả lời:  “Khi nào tôi bị cám dỗ, tôi liền ngồi xuống, lấy trong ví ra tấm ảnh của Hogg và tưởng tượng ông đang nói gì về cơn cám dỗ này.”  Bạn sống xa cha mẹ, ai sẽ là người có thể gợi ý cho bạn, hoặc ai đã ảnh hưởng lớn đối với bạn?  Hãy giải thích.
        4.  Bạn hãy nhớ lại lần nào đó, cũng giống như Linda Marshall, bạn cảm thấy Thiên Chúa đang ban cho bạn ơn sủng để làm một quyết định quan trọng trong khi bạn cứ chần chờ.
        5.  Hãy nhớ lại lần nào đó, cũng như Doug Alderson, bạn đã dành một thời gian (một ngày hoặc một buổi chiều) để đối diện với chính mình và để trả lời những câu hỏi về tương lai của bạn.
 
 

The Catholic Vision  II – 13

Chuyển ngữ:  Lm Trần đình Nhi
Mark Link SJ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019
   07/09/2019 03:40

  Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019

  Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo cùng Gia đình Giáo phận chương trình sinh hoạt mục vụ chung trong tháng 9&10 năm 2019 như sau:
  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới
   04/09/2019 22:39

  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới

  Sáng ngày 2-9-2019, vào lúc 6h00 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức Giám Mục Giuse giáo phận đã cử hành Thánh lễ giỗ lần thứ 21 của Đức Cha Vinh Sơn Phaolo Phạm Văn Dụ, Giám Mục tiên khởi của Giáo phận và cầu nguyện cho niên học mới của Tiền chủng viện Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
 • Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019
   01/09/2019 20:44

  Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019

  Hồi 6 giờ sáng hôm nay 02/9/2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể: cầu nguyện cho quốc thái dân an nhân ngày Quốc khánh Việt nam, cầu nguyện cho Đức cha cố Vinhson Phaolo Phạm Văn Dụ nhân dịp giỗ 21 năm, cầu nguyện cho Ứng sinh Tiền Chủng viện nhân ngày lễ Khai giảng niên học 2019-2020.
  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm
   01/09/2019 11:13

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19 giờ 30 tối Chúa nhật 01/9/2019, tại Thánh đường Giáo xứ Bản Lìm đã diễn ra một Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức khá đặc biệt. Đức cha Giuse Giáo phận đặt tay ban Bí tích này cho 8 người lớn là những Tân tòng đã được rửa tội từ mấy năm trở lại đây. Bầu khí Phụng vụ Thánh lễ được cử hành trang trọng và đầy cảm động.
 • Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng
   31/08/2019 12:33

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng

  Chiều thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, đông đảo mọi thành phần Dân Chúa Giáo xứ Đồng Đăng (Giáo hạt Lạng Sơn) sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự tại Thánh đường Giáo xứ. Đức cha đã ban Bí tích Thêm Sức và cho một số em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu trong Thánh lễ.
  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn
   29/08/2019 07:24

  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn

  Trong Nhân dịp mừng kỷ niệm 71 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam, Curia Lạng Sơn tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn Thiên Chúa, Cảm tạ Đức Mẹ và cầu nguyện cho các thành viên trong hội và các Presidia về dự phiên họp định kỳ tháng 8, trong đó có bầu cử Ban quản trị mới của Hội đồng Curia.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu
   25/08/2019 19:24

  Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

  Vào hồi 19 giờ 15 chiều Chúa nhật XXI Thường Niên, ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu cho một số em thiếu nhi trong Giáo xứ.
  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín
   20/08/2019 06:26

  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín

  Ngày 13 tháng 8 năm 2019 vừa qua, cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiệp ý cùng gia đình và thân hữu của Đức cha Giáo phận hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa dịp mừng Đại thượng thọ 100 tuổi của Bà cố Lucia Nguỹễn Thị Chín là Thân mẫu của Đức cha.
 • Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.
   10/08/2019 11:15

  Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.

  Chiều ngày 07 tháng 8 vừa qua, các Linh mục ,Tu sỹ, Chủng sinh và Ứng sinh của Giáo phận đã có buổi tĩnh tâm thường kỳ tháng 8/2019 tại Toà Giám mục Lạng Sơn. Đức cha Giuse đã có bài chia sẻ hướng dẫn mỗi người tĩnh tâm trong dịp này. Sau đây là những ý tưởng chính của bài chia sẻ:
  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.
   08/08/2019 22:19

  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.

  Năm học 2019-2020 Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có 28 Đại Chủng sinh, được gửi đi tu học ở nhiều Chủng viện khác nhau. Có 24 ứng sinh Tiền Chủng viện Têresa trong đó có 7 anh em ứng sinh mới được nhận vào năm I sau kỳ tuyển sinh ơn gọi tháng 6 vừa qua. 

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
 • Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập31
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm27
 • Hôm nay7,337
 • Tháng hiện tại171,399
 • Tổng lượt truy cập3,366,320
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây