Kinh nguyện Gia đình - những kinh thông dụng

Chủ nhật - 12/08/2018 12:20 3.102 0
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con...
Kinh nguyện Gia đình - những kinh thông dụng

 

1. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống

Thưa: sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. KINH DÂNG NGÀY

Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim cực sạch Đức Mẹ Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa, mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con, mà cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ Chúa trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.

Lạy Chúa, xin cho con được ăn mày các ơn xá, bởi những việc lành con làm trong ngày hôm nay, hoặc những ơn xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục được, thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy.

3. KINH TIN

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiều điều ấy cùng các điều Hội thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.

4. KINH CẬY

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban cho con giữ Đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

5. KINH MẾN

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

6. KINH PHÙ HỘ

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa, là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa. Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

7. KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cảm dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

8. KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

9. KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

10. KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức  Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

11. KINH SÁNG SOI

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con, từ khi khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

12. KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

13. KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con. Xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay! Thánh Maria trọn đời Đồng trinh. Amen.

14. KINH THÁNH GIUSE

Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan, chúng con mắc phải, chúng con đã kêu van cùng rất Thánh Đức Bà, là Đấng đã làm bạn cùng Người phù hộ, gìn giữ chúng con. Thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. Chúng con xin vì nhân đức kính mến mà Người làm bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh Maria là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc tội tổ tông truyền, cũng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh Mình mà chuộc, lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng là quyền phép Người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời, hãy gìn giữ chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ, như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy. Cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người. Và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ Đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên Thiên đàng. Amen.

15. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một rủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.

15. KINH CẢM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (hoặc ngày hôm nay) được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên Nước Thiên Đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

17. KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa con, con xin phú dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

18.  KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thống Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Thưa: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

X.Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

- Thương xót chúng con.

X.Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

- Cầu cho chúng con.

X.Lạy Ông Thánh Giuse là Bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh.

- Cầu cho chúng con.

19. KINH CẦU CÙNG THÁNH GIA

Lạy Đức Chúa Giêsu, xin Người hằng ban cho chúng con được bắt chước Thánh Gia Người, để trong giờ chúng con chết có Đấng Đồng Trinh sáng láng là Mẹ Người, cùng Ông Thánh Giuse đến đón chúng con, mà vì Đức Chúa Giêsu thì chúng con đáng cho Người rước vào Thiên đàng. Amen.

* Giêsu-Maria-Giuse, xin dâng lòng con cùng sự sống con cho Ba Đấng.

* Giêsu-Maria-Giuse, xin Ba Đấng giúp con trong giờ hấp hối.

* Giêsu-Maria-Giuse, xin cho linh hồn con được chết bình an trong tay Ba Đấng.

* Giêsu-Maria-Giuse, xin soi sáng, phù hộ cùng cứu giúp chúng con. A.men.

20. KINH XIN ƠN CHẾT LÀNHCủa thánh An Phong sô   / DCCT.

Lạy Chúa , con biết thật con sẽ chết / có khi chỉ còn sống được ít phút nữa mà thôi / có khi đêm nay con vào giường nằm nghỉ mà sáng mai chẳng còn chổi dậy nữa / cho nên Chúa dặn bảo con dọn mình vào giường ngủ như là vào mồ chết vậy . Lạy Chúa ,con biết thật đến giờ lâm chung con sẽ ước ao chớ gì khi sống con chẳng có phạm tội , lại hết lòng kính mến Chúa luôn ,lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy / con ước ao sống và chết trong sự kính sợ Chúa.

Ôi Chúa con , con xin phó dâng linh hồn con cho Chúa vì Chúa đã mua  nó với giá rất cao / xin Chúa đừng để nó ra vô phúc mà chẳng nhờ được máu thánh Chúa đã đổ ra mà cứu chuộc nó . Lạy Mẹ hằng cứu giúp , lạy thiên thần hộ thủ ,lạy thánh bổn mạng con , lạy các thánh nam nữ trên nước thiên đàng ,xin hãy chuyển cầu cho con được sống trong sự kính sợ Chúa ,chết trong sự yêu mến Chúa và làm tôi Chúa ở đời này . Hầu ngày sau sẽ được về cùng Chúa và Đức Mẹ trên nước thiên đàng , Amen.**R

Giêsu Maria Giuse, con xin dâng lòng con trí khôn con và sự sống con trong tay Ba Đấng

Giêsu Maria Giuse , xin giúp con trong giờ hấp hối lâm chung

Giêsu Maria Giuse , xin cho con được chết bình an trong tay Ba Đấng . Amen.

 Giuse Luca (sưu tầm nhiều năm mới có)

21. KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội, nào ai rỗi được. Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì Lời Chúa con phán hứa. Con đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm Dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm Dân Người thay thảy.

Lạy Chúa con, xin ban cho (các) linh hồn (…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy (các) linh hồn (…) cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. A.men.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng: “bây hãy xin thì bây sẽ được”. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện ngục. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông, bà, cha, mẹ, anh, em, bạn hữu con. Xin Chúa con mở cửa Thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

22. KINH VỰC SÂU (2)

Ớ Chúa tôi, tôi ở chốn thẳm sâu kêu đến cùng Chúa. Xin Chúa nghe lấy tiếng tôi kêu. Chúa hãy lắng tai nghe tôi cầu nguyện. Nếu Chúa xem xét tội khiên thì ai hầu đứng đặng? Sự nhơn thứ là ở Chúa: tôi cậy vì danh Chúa nhân từ, cho tôi đặng ngóng trông Linh hồn tôi mơ ước, cho hẳn lời Chúa hứa mà tôi trông cậy Chúa. Từ ban thái tảo cho đến tội, chúng tôi hằng cậy Chúa luôn. Vì sự nhơn từ là ở Chúa, mà Chúa rất rộng duông. Chúa sẽ chuộc lấy chúng tôi cho khỏi tội vô ngằn. Tôi cậy vì danh Chúa nhơn từ cho linh hồn:… đặng lên chốn ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

23. KINH NGHĨA ĐỨC TIN

(Đọc Chúa nhật và các ngày lễ trọng)

Ngày Chúa nhật hôm nay (hoặc tên ngày lễ…). Chúng con hiệp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, không khen cảm tạ đội ơn Chúa, vì mọi ơn lành Chúa đã Ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa, thì chúng con dám xin Chúa hãy khấng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều Đạo thánh Chúa dạy, nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, mà người có Ba Ngôi, Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần. Ba Ngôi cùng một tính một phép, cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người, sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, đặt tên là Giêsu, ở thế gian 33 năm đoạn chịu chết trên cây Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ đến ngày thứ ba Người sống lại, khỏi 40 ngày lên trời, đủ 10 lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Tông đồ và Hội Thánh mới lập, ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn, mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được, và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên Thiên đàng, kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi, thì chưa đủ cho được lên Thiên đàng, song phải giữ 10 Điều Răn Đức Chúa Trời cùng 6 Luật điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy, chúng con hằng phải sợ hãi và trốn lánh các tội lỗi, nhất là Bảy Mối Tội Đầu là căn nguyên mọi tội lỗi khác. Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên Thánh. Có 7 phép Bí Tích mà thôi, song Phép Rửa Tội, Phép Mình Thánh Chúa, cùng Phép Giải Tội là ba Phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi. Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thế nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng. Mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

24. KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN

Đạo Đức Chúa Trời có mười Điều răn:

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời  và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.

Thứ bốn: hảo kính cha mẹ.

Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: Chớ lấy của người.

Thứ tám : Chớ làm chứng dối.

Thứ chín : Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười : Chớ tham của người.

Mười Điều răn ấy tóm về hai này mà chớ:

Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

25. KINH SÁU ĐIỀU RĂN

Hội Thánh có sáu điều răn

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh.

Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội Thánh dạy.

26. KINH BẢY BÍ TÍCH

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích

Thứ nhất: Là phép Rửa Tội.

Thứ hai: Là phép Thêm Sức.

Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa.

Thứ bốn: Là phép Giải Tội.

Thứ năm : Là phép Xức Dầu Thánh.

Thứ sáu : Là phép Truyền Chức Thánh.

Thứ bảy: Là phép Hôn Phối.

27. KINH MƯỜI BỐN MỐI

Thương người có mười bốn mối :

Thương xác bảy mối :

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: Cho kẻ khát uống.

Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối :

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.

Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.

Thứ ba: An ủi kẻ âu lo.

Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.

Thứ năm: Tha kẻ dễ ta.

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

28. KINH CẢI TỘI

Cải tội bảy mối có bảy Đức:

Thứ nhất: Khiêm nhường chớ kiêu ngạo.

Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện.

Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.

Thứ bốn: Hay nhịn, chớ hờn giận.

Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét.

Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

29. KINH PHÚC THẬT TÁM MỐI

Phúc thật tám mối:

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai: Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba: Ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được an ủi vậy.

Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm: Ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy. Amen.

30. MẦU NHIỆM CHUỖI MÂN CÔI

Năm sự VUI

Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Năm sự SÁNG

Thứ nhất: Đức Chúa Giê-su chịu phép Rửa tại sông Gio-dan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ hai: Đức Chúa Giê-su dự tiệc cưới Ca-na. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Thứ ba: Đức Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời và kêu gọi xám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Thứ bốn: Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Thứ năm: Đức Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùn

Năm sự THƯƠNG

Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đón, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mũ gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá, ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

Năm sự MỪNG

Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai:Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng.

Tác giả bài viết: Sách "Gia đình Sống Đạo"

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019
   07/09/2019 03:40

  Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019

  Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo cùng Gia đình Giáo phận chương trình sinh hoạt mục vụ chung trong tháng 9&10 năm 2019 như sau:
  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới
   04/09/2019 22:39

  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới

  Sáng ngày 2-9-2019, vào lúc 6h00 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức Giám Mục Giuse giáo phận đã cử hành Thánh lễ giỗ lần thứ 21 của Đức Cha Vinh Sơn Phaolo Phạm Văn Dụ, Giám Mục tiên khởi của Giáo phận và cầu nguyện cho niên học mới của Tiền chủng viện Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
 • Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019
   01/09/2019 20:44

  Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019

  Hồi 6 giờ sáng hôm nay 02/9/2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể: cầu nguyện cho quốc thái dân an nhân ngày Quốc khánh Việt nam, cầu nguyện cho Đức cha cố Vinhson Phaolo Phạm Văn Dụ nhân dịp giỗ 21 năm, cầu nguyện cho Ứng sinh Tiền Chủng viện nhân ngày lễ Khai giảng niên học 2019-2020.
  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm
   01/09/2019 11:13

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19 giờ 30 tối Chúa nhật 01/9/2019, tại Thánh đường Giáo xứ Bản Lìm đã diễn ra một Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức khá đặc biệt. Đức cha Giuse Giáo phận đặt tay ban Bí tích này cho 8 người lớn là những Tân tòng đã được rửa tội từ mấy năm trở lại đây. Bầu khí Phụng vụ Thánh lễ được cử hành trang trọng và đầy cảm động.
 • Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng
   31/08/2019 12:33

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng

  Chiều thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, đông đảo mọi thành phần Dân Chúa Giáo xứ Đồng Đăng (Giáo hạt Lạng Sơn) sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự tại Thánh đường Giáo xứ. Đức cha đã ban Bí tích Thêm Sức và cho một số em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu trong Thánh lễ.
  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn
   29/08/2019 07:24

  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn

  Trong Nhân dịp mừng kỷ niệm 71 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam, Curia Lạng Sơn tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn Thiên Chúa, Cảm tạ Đức Mẹ và cầu nguyện cho các thành viên trong hội và các Presidia về dự phiên họp định kỳ tháng 8, trong đó có bầu cử Ban quản trị mới của Hội đồng Curia.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu
   25/08/2019 19:24

  Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

  Vào hồi 19 giờ 15 chiều Chúa nhật XXI Thường Niên, ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu cho một số em thiếu nhi trong Giáo xứ.
  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín
   20/08/2019 06:26

  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín

  Ngày 13 tháng 8 năm 2019 vừa qua, cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiệp ý cùng gia đình và thân hữu của Đức cha Giáo phận hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa dịp mừng Đại thượng thọ 100 tuổi của Bà cố Lucia Nguỹễn Thị Chín là Thân mẫu của Đức cha.
 • Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.
   10/08/2019 11:15

  Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.

  Chiều ngày 07 tháng 8 vừa qua, các Linh mục ,Tu sỹ, Chủng sinh và Ứng sinh của Giáo phận đã có buổi tĩnh tâm thường kỳ tháng 8/2019 tại Toà Giám mục Lạng Sơn. Đức cha Giuse đã có bài chia sẻ hướng dẫn mỗi người tĩnh tâm trong dịp này. Sau đây là những ý tưởng chính của bài chia sẻ:
  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.
   08/08/2019 22:19

  Đức Giám mục Giáo phận gặp gỡ Chủng sinh và Ứng sinh.

  Năm học 2019-2020 Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng có 28 Đại Chủng sinh, được gửi đi tu học ở nhiều Chủng viện khác nhau. Có 24 ứng sinh Tiền Chủng viện Têresa trong đó có 7 anh em ứng sinh mới được nhận vào năm I sau kỳ tuyển sinh ơn gọi tháng 6 vừa qua. 

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
 • Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập44
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm39
 • Hôm nay3,747
 • Tháng hiện tại167,809
 • Tổng lượt truy cập3,362,730
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây